Page 1

aparat (noun) 1 fotograficzny camera: Jakim aparatem wykonałeś to zdjęcie? Which camera have you taken this picture with?; 2 fizjologiczny system: aparat oddechowy respiratory system bezpieczeństwo (noun) 1 stan bez zagrożenia zdrowia safety; 2 zabezpieczenie security grać (verb) 1 uczestniczyć w grze to play: Uwielbiam grać w chowanego. I love playing hide-and-seek.; 2 odgrywać rolę w teatrze lub filmie to act: Mówi się, że on zagra Hamleta. It is said that he will act Hamlet. gwiazda (noun) 1 ciało niebieskie star; 2 popularna osoba celebrity koło (noun) 1 element pojazdu umożliwiający jego ruch wheel; 2 środowisko circle pokój (noun) 1 pomieszczenie w mieszkaniu room: Szukam pokoju do wynajęcia. I am looking for lodgings. ; 2 przeciwieństwo wojny peace: Nic nie mogło zmącić pokoju jego ducha. Nothing could disturb his peace of mind. przedmiot (noun) 1 zajęcia w szkole subject: Ulubionym przedmiotem Moniki jest w-f. Monica's favourite school subject is PE.; 2 rzecz item: Mógłbyś wyjąć ten przedmiot? Could you please take that item out? wejście (noun) 1 miejsce wchodzenia entry; 2 początek tunelu mouth wolność (noun) 1 swoboda freedom; 2 niepodległość independence zamek (noun) 1 budynek, w którym przebywał król lub rycerz castle; 2 zabezpieczenie blokujące w drzwiach lock: Policjant przestrzelił zamek. The policeman shot out the lock.; 3 (zamek błyskawiczny) mechanizm w ubraniu zip:

Zamek mi się zaciął. My zip is stuck.

mLingua.pl Polish-English dictionary  
mLingua.pl Polish-English dictionary  

Słownik wykonany w programie TLex 2012 i skonwertowany do pliku PDF. Dziesięć polskich haseł z przykładowymi tłumaczeniami.

Advertisement