Page 1

Aneta NOSAL

41-800 Zabrze ul. Sikorskiego 124c 18.11.1987

arch.nosal@gmail.com tel. 663 767 423

CURRICULUM VITAE

PORTFOLIO ANETA NOSAL

ANETA NOSAL

WYKSZTAŁCENIE

10.2006 - 03.2012 06.2011 - 01.2012 08.2008 - 02.2009 09.2000 - 06.2006

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Politechnika Śląska w Gliwicach

Wydział Architektury | kierunek Architektura i Urbanistyka tytuł magistra inżyniera architekta

Praca w Abbink x de Haas Architectures w Amsterdamie praca w ramach programu praktyk zagranicznych Erasmus

Studia w Copenhagen Technical College w Kopenhadze

studia w ramach programu wymiany studenckiej Erasmus

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w Zabrzu

05.2010 - 05.2011 Praca w biurze projektowym 03.2012 - 31.07.2012 PRONOBIS STUDIO Grzegorz Pronobis

współpraca przy projektach budowlanych, wykonawczych, koncepcyjnych zakres projektów: budynki handlowe wielkopowierzchniowe, budynki biurowe, budynki użyteczności publicznej, zabudowa mieszkaniowa współpraca przy prowadzeniu projektów od strony formalnej

06.2011 - 01.2012

Praca w Abbink x de Haas Architectures w Amsterdamie

współpraca przy projekcie “Tabak” - adaptacji centrum squottingu w samym sercu Amsterdamu - rozwiązanie elewacji budynku współpraca przy wygranym przetargu na projekt zabudowy mieszkaniowej w Deventer wykonywanie projektów koncepcyjnych

wykonywanie zleceń dla:

Biuro Projektowe SIGMA Ewa Olszewska-Dzik Biuro Usług Architektonicznych SIGMA PROJEKT Karol Bogusławski gmina Psary Biuro wyceny nieruchomości Barbara Warchulska

OSIĄGNIĘCIA

2010

2010 2009

OPROGRAMOWANIE

Laureaci w konkursie

Zabrze - propozycje rozwiązań funckjonalno-przestrzennychw kontekście rewitalizacji centrum miasta z uwzględenienim zrównoważonego rozwoju, wartości kulturowych oraz metropolitarnego aspektu: obszar Sztolnia Dziedziczna praca zespołowa: Aleksandra Bienia, Aneta Nosal

Wyróżnienie honorowe w konkursie

Węzeł przesiadkowy “Bytom” - nowe centrum miasta praca zespołowa: Aneta Nosal, Paweł Warchulski

Wyróżnienie w konkursie

Nowa koncepcja programowo-przestrzenna dla kina Roma w Zabrzu

AutoCAD | w stopniu zaawansowanym ArchiCAD | w stopniu zaawansowanym Revit | w stopniu podstawowym Pakiet ADOBE | w stopniu zaawansowanym

(m.in. Illustrator, Photoshop, InDesign)

SketchUp | w stopniu zaawansowanym Lightwave | w stopniu zaawansowanym

O MNIE

każdorazowo angażuję się w wykonywany projekt, wkładając w niego wszystkie siły i umiejętności | jestem pracowita, rzetelna i skrupulatna | potrafię zorganizować pracę | widzę potrzebę ciągłego rozwoju i ją realizuję | szybko się adaptuję do nowych okoliczności | jestem szczera i potrafię wyrazić swoją opinię w sposób merytoryczny, co staram się przekładać na projekty


REanimator - FABRYKA WIEDZY I TECHNOLOGII PROJEKT DYPLOMOWY MAGISTERSKI. TEMATEM PROJEKTU JEST REWITALIZACJA NIEDOKOŃCZONEGO SZPITALA AKADEMICKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO NA POGRANICZU ZABRZA I GLIWIC NA CELE PARKU NAUKOWOPRZEMYSŁOWEGO. PROJEKT BYŁ PRETEKSTEM DLA GŁĘBSZYCH ROZWAŻAŃ NAD TEMATEM PRZESTRZENI PUBLICZNYCH WEWNĄTRZ BUDYNKU I TO ONE BYŁY WAŻNYM ZAGADNIENIEM W SPOSOBIE MYŚLENIA O WSPÓŁCZESNYM PODEJŚCIU DO PROJEKTOWANIA I  KREOWANIA ARCHITEKTURY JAKO FRAGMENTU PRZESTRZENI DOSPOŁECZNEJ.


WPADNIJ W SIEĆ ZABRZA PROJEKT KONKURSOWY REALIZOWANY W RAMACH TOKU STUDIÓW WRAZ Z OLĄ BIENIĄ. PROJEKT ZDOBYŁ HONOROWE WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE. ZADANIE PROJEKTOWE BYŁO W  GŁÓWNEJ MIERZE URBANISTYCZNE, A  PODSTAWOWYM PROBLEMEM JAKI NALEŻAŁO ROZWIĄZAĆ BYŁO ZAGOSPODAROWANIE KWARTAŁU PRZEZNACZONEGO NA WYLOT KLUCZOWEJ SZTOLNI DZIEDZICZNEJ W ZABRZU. ODPOWIEDZIĄ NA ZADANIE KONKURSOWE BYŁO STWORZENIE CENTRUM PROMOCJI DZIEDZICTWA PRZEMYSŁOWEGO, KTÓREGO BUDYNEK UKRYTY W ROZWIDLENIU TERENU, OTWARTY NA TAFLĘ WODY WYLOTU SZTOLNI, DAJE MOŻLIWOŚĆ OTWARCIA OSI WIDOKOWYCH ORAZ STWORZENIA PLACU, TAK POTRZEBNEGO W TYM MIEJSCU.


WĘZEŁ PRZESIADKOWY “BYTOM” NOWE CENTRUM MIASTA PROJEKT KONKURSOWY REALIZOWANY W RAMACH TOKU STUDIÓW WRAZ Z  PAWŁEM WARCHULSKIM. PRACA ZOSTAŁA ZAUWAŻONA PRZEZ JURY KONKURSOWE, A W WEWNĘTRZNEJ OECENIE KATEDRALNEJ OKAZAŁA SIĘ DRUGĄ CO DO TRAFNOŚCI ROZWIĄZAŃ PRACĄ NA ROKU DOTYCZĄCĄ TEGO TEMATU. ZADANIE URBANISTYCZNE POLEGAŁO NA ZAGOSPODAROWANIU FRAGMENTU DZILENICY ROZBARK W BYTOMIU NA CELE MULTIMODALNEGO DWORCA. GŁÓWNYM PUNKTEM CIĘŻKOŚCI ROZWIĄZANIA BYŁY POMYSŁY NA USPRAWNIENIE KOMUNIKACJI W MIEŚCIE, POCIĄGAJĄC ZA SOBA JEDNAK POTRZEBĘ ROZWIAZANIA W SKALI URBANISTYCZNEJ OPRACOWYWANEGO TERENU.


KOSTKA SLASKA

PROJEKTOWANIE BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - Projekt osiedla mieszkaniowego w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu prowadzący: dr inż.arch. Tomasz WAGNER

PRZYKŁADOWE POŁĄCZENIE MODUŁÓW

M3

autor: Aneta NOSAL, semestr VI, rok akademicki 2008/2009

SCHEMAT UKŁADU PARTERU

SCHEMAT UKŁADU PIERWSZEGO PIĘTRA

SCHEMAT UKŁADU DRUGIEGO PIĘTRA

SCHEMAT UKŁADU TRZECIEGO PIĘTRA

M4

M3

ARANŻACJA PARTERU, skala 1:75

+ 0,00

ARANŻACJA PIERWSZEGO PIĘTRA, skala 1:75

17 x 17,5 x 30

17 x 17,5 x 30

+ 3,00

90 200

90 200

90 200

90 200

90 200

90 200

90 200

90 200

90 200

90 200

90 200

90 200

90 200

90 200

90 200

ARANŻACJA DRUGIEGO PIĘTRA, skala 1:75

0

17 x 17,5 x 30

6

10

90 200

0

1

3

6

10

+ 9,00

90 200

90 200

90 200

70 200

90 200

90 200

90 200

80 200

90 200

90 200

ARANŻACJA TRZECIEGO PIĘTRA, skala 1:75 17 x 17,5 x 30

90 200

18 x 17 x 30

18 x 17 x 30

90 200

80 200

90 200

90 200

70 200

18 x 17 x 30

90 200

90 200

PROJEKT ZABUDOWY ZESPOŁÓW MIESZKANIOWYCH REALIZOWANY W RAMACH STUDIÓW. TEMATEM PROJEKTU BYŁO ZAGOSPODAROWANIE KWARTAŁU W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - NOWYM BYTOMIU NA CELE ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ. MIEJSCE TO BYŁO MOCNO ZWIĄZANE ZE ŚLĄSKĄ TRADYCJĄ, PRZEZ CO FORMA WYNIKOWA MAŁYCH JEDNOSTEK BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH MUSIAŁA DOBRZE WSPÓŁGRAĆ Z KONTEKSTEM W JAKIM ZOSTAŁA OSADZONA. PROSTA FORMA KOSTKI KRYŁA WIELE NIESPODZIANEK - ZEWNĘTRZNĄ OTULINĘ BUDYNKU STANOWIŁY ZAMYKANE TARASY PEŁNIĄCE Z JEDNEJ STRONY FORMĘ BUFORU CIEPLNEGO DLA MIESZKAŃ, NATOMIAST Z DRUGIEJ DAWAŁY MOŻLIWOŚĆ “POWIĘKSZENIA” WŁASNEGO M4.

3

+ 6,00

90 200

90 200

CENTRUM PROMOCJI GLIWIC

1

90 200

90 200

90 200

90 200

90 200

90 200

90 200

90 200

0

1

3

6

10

0

1

3

6

10


BLIŹNIAK BLIŹNIAK WYKONYWANY BYŁ W RAMACH ZAJĘĆ Z  PROJEKTOWANIA DOMÓW JEDNORODZINNYCH. BUDYNEK ZLOKALIZOWANO NA LAZUROWYM WYBRZEŻU, CO ZDETERMINOWAŁO ZARÓWNO JEGO FORMĘ JAK I  POTRZEBNE FUNKCJE. PROSTA BRYŁA O  REGULARNYM RYTMIE, GŁEBOKICH ŚWIATŁOCIENIACH INSPIROWANA BYŁA ARCHITEKTURĄ GIUSEPPE TERRAGNI`EGO, ALBERTA CAMPO BAEZY.


CENTRUM DYDAKTYCZNE AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI PROJEKT KONKURSOWY WYKONANY W  RAMACH WSPÓŁPRACY Z  BIUREM PROJEKTOWYM PRONOBIS STUDIO. ZADANIE KONKURSOWE POLEGAŁO NA ZAPROPONOWANIU ROZWIĄZANIA DLA BUDYNKU CENTRUM DYDAKTYCZNEGO AKADEMII MORSKIEJ W  GDYNI. OBIEKT ZOSTAŁ PODZIELONY NA DWA FUNKCJONALNE BLOKI, DLA KTÓRYCH ŁACZNIKEM STAŁ SIĘ WEWNĘTRZNY PLAC WEJŚCIOWY UKSZTAŁTOWANY W  FORMIE WYCIĘTEJ Z PROSTOPADŁOŚCIANÓW FORMY KOLISTEJ.


CENTRUM PROMOCJI GLIWIC PROJEKT WYKONYWANY W RAMACH TOKU STUDIÓW - PROJEKTOWANIA DUŻEJ USŁUGI. KOMPLEKS FUNKCJONALNY W  POSTACI POWIERZCHNI HANDLOWYCH, PRZESTRZENI EKSPOZYCYJNYCH, WIDOWISKOWYCH, HOTELOWYCH, BIBLIOTECZNYCH ORAZ OBSŁUGI OBIEKTU MIAŁ POWSTAĆ NA NIEGDYŚ ISTOTNEJ TRASIE W  GLIWIACH - ULICY DWORCOWEJ. POMYSŁEM NA FORMUŁĘ BUDYNKU BYŁO NAWIĄZANIE DO PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W MIEŚCIE - TWORZĄC KOLEJNĄ WAŻNĄ DOMINANTĘ.


PRÓBNE WIZUALIZACJE DYPLOMOWE PRÓBNE WIZUALIZACJE WYKONANE NA POTRZEBY PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ SABINY MROWIŃSKIEJ.


ZABUDOWA UZUPEŁNIAJĄCA - PLOMBA PROJEKT REALIZOWANY W TRAKCIE STUDIÓW. PLOMBA MIAŁA WYPEŁNIĆ LUKĘ W  SAMYM SERCU GLIWIC - “ŚREDNIOWIECZNEJ” STARÓWCE, DLA KTÓREJ ZNAMIENITE JEST LOKALIZOWANIE USŁUGI W  PARTERZE. WYMÓG UMIESZCZENIA MIESZKANIA W PROJEKTOWANYM BUDYNKU ZAOWOCOWAŁ STWORZENIEM SWOISTEGO ‘BLIŹNIAKA’ FUNKCJONALNEGO OPARTEGO NA PRZECIWIEŃSTWACH. TOTALNIE OTWARTA I  PRZEJRZYSTA STREFA USŁUGOWA KONTRA ZAMKNIĘTA I  ODGRODZONA OD GWARU ULICY CZĘŚĆ MIESZKALNA Z  WEWNĘTRZNYM OGRODEM. TAKIE ROZWIĄZANIE POZWOLIŁO NA STWORZENIE DLA JEJ MIESZKANCÓW SWOISTEJ “OAZY” W MIEŚCIE - NAMIASTKI ŻYCIA “POZA MIASTEM”, STĄD TEŻ TYTUŁ PROJEKTU: CITY/VILLAGE.


PAWILON DUŃSKI PROJEKT PAWILONU DUŃSKIEGO POWSTAŁ W RAMACH PROJEKTU WPROWADZAJĄCEGO DLA GRUPY STUDENTÓW Z  PROGRAMU ERASMUS, BEDĄCYCH NA WYMIANIE W  KOPENHASKIEJ SZKOLE TECHNICZNEJ. PROJEKT PAWILONU ZAKŁĄDAŁ WYKORZYSTANIE TYPOWYCH DUŃSKICH ROZWIĄZAŃ, TAKICH JAK “CRAWLING SPACES”, PRZY JEDNOCZESNYM NAWIĄZANIU DO MORSKICH TRADYCJI KOPENHAGI. ZEWNĘTRZNA POWŁOKA MA IMITOWAĆ ŁUSKI RYBY, A  FORMA BUDYNKU NAWIĄZYWAĆ DO TYPOWEJ, PROSTEJ I PRAGMATYCZNEJ ZABUDOWY DUŃSKIEJ STOLICY.

Aneta Nosal PORTFOLIO  

portfolio

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you