Page 1

патентован комплекс против стареене Патент CN 100348654 Заявка на патент US 20070197819


Да Се ПРИМИРИМ ИЛИ РазбеРеМ? За повечето от нас стареенето е преди всичко философски въпрос. Ние разбираме, че то е неминуемо и рано или късно трябва да се примирим с него. И започваме да се учим да живеем с това. Търсим различни обяснения и преимущества, смекчаващи възприятието на стареенето – израстване, опит, мъдрост, уважение, богатство. Така остарявайки всеки става философ... А ако погледнем на този процес от гледна точка на биологията и физиологията? Може би така по-добре ще разберем какво става? Да видим какви са причините и какво можем да направим? Може би не винаги си струва да философстваме, когато има възможност да се действа?


?

КАК ДА СЪХРАНИМ СВОЯТА ДНК КОЛКОТО СЕ МОЖЕ ПО-ДЪЛГО?

Разбира се, стареенето е философски въпрос, но въпросът защо в едни страни средната продължителност на живота е повече от 80 г., а в други (при това далеч не изостанали страни) - е по-малко от 60 г, не ни дава покой. Философията не дава отговор на този въпрос, а физиологията ясно обяснява причините за това. С точност до молекула. Клетките и молекулите на нашите организми. Да вземем например, молекулата на дезоксирибонуклеиновата киселина (ДНК). Това е основата - на генетичния апарат на всяка наша клетка. Това е матрица, еталон, по който, като по шаблон, клетката възстановява всякакви увреждания или просто обновява «износените» елементи. Колкото по-дълго се съхранява ДНК, толкова по-дълго клетката има възможност да поддържа своята младост. Ако ДНК се увреди, в клетката се поврежда програмата за самообновяване, натрупват се грешки. Клетката престава да бъде здрава, престава да функционира 100% - ово, а част от клетката въобще загива.


О? 2

КАК ДА ОСИГУРИМ НЕПРЕКЪСНАТОТО СНАБДЯВАНЕ НА КЛЕТКИТЕ С КИСЛОРОД?

Или да разгледаме молекулата на кислорода. Без него клетките остават без енергия, и по-точно, без друга много важна молекула - аденозинтрифосфорната киселина (АТФ), която е енергоносител за всички клетки на нашия организъм. Лишените от енергия клетки бързо стареят…

И КАК ПРИ ТОВА ДА СЕ ЗАЩИТИМ ОТ ОКИСЛИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ, ПРИБЛИЖАВАЩИ СТАРОСТТА?

А сега нека погледнем същата тази молекула кислород, но от друга страна. В процеса на химичнитереакции с участието на кислород, се образува не само енергия за клетките, но и най-голямата за тях заплаха. Това са молекулите на свободните радикали. Тези мощни окислители предизвикват оксидация (окисление) на клетъчните структури, започвайки от външните обвивки и завършвайки с генетичния материал на клетките. Увредените клетки не могат напълно да се възстановят и преминават в групата на старите или умиращите клетки.

?


Съгласете се, че ако погледнем на процеса на стареене по такъв начин, то не ни се иска да философстваме, а да се постараем да разберем повече за това, как можем да се защитим.


Клетка Гени

Ако разгледаме процеса на стареене от гледна точка на физиологията, можем да научим много обнадеждаващи факти. Да разберем например, за такава нова наука, като епигенетиката. Тази наука се занимава с изучаването на факторите, които могат да влияят на нашия генетичен апарат и посредством това - как може да се намали или увеличи продължителността на нашия живот. Оказва се, че в нашата ДНК има особени рецептори, така наречените «епигенетични маркери». Различни вещества от обкръжаващата ни среда – а това са и въздухът, и водата, и храната, могат да въздействат на тези маркери и да влияят на продължителността на живота на ДНК.

Хромозома ДНК

Така например, учените са установили, че прекалено мазната и калоричната храна активират гените на преждевременното стареене, и обратно, някои компоненти на растителната храна са способни да активират гените на дълголетието. Излиза, че продължителността на живота ни генетично не е програмирана 100%-ово, както по-рано се смяташе, а че тя може да се управлява с помощта на определени епигенетични въздействия.


Кислородното гладуване на клетките също може да способства за активацията на гените на стареенето, докато веществата, осигуряващи транспорта на кислород, обратно, удължават живота на ДНК. Например, удивителният минерал германий , който в човешкия организъм отговаря за кислородния обмен в клетките. Колкото повече кислород, толкова повече енергия в клетките във вид на АТФ. А енергията е главният признак на младостта. Не случайно главният природен източник на германий е жен-шенът – най-мощното противовъзрастово растение в древната източна медицина.

ГЕРМАНИЙ

РЕСВЕРАТРОЛ

Или да разберем, например, че преди около десет години учените са открили удивителното природно вещество ресвератрол , което стимулира изработването на «хормоните на младостта» – сиртуини. Тяхната най-важна роля се състои в това, че те възстановяват увредената ДНК, като максимално дълго съхраняват нейната младост. А това значи, че и клетките, които се самообновяват по шаблон на млада ДНК, също така ще остават млади.


А буквално съвсем неотдавна в листата и плодовете на маслината – базов компонент на средиземноморската диета, свързан с високата продължителност на живота – учените откриха най-мощният до момента антиоксидант – хидрокситирозол. Той защитава от окислителното увреждане и свързаното с това стареене, практически всички клетки в организма, но особено ефективен той е по отношение на ставите и сърдечно-съдовата система.

ХИДРОКСИТИРОЗОЛ

УБИХИНОН

Свободните радикали, образуващи се в резултат на окислителните процеси в клетките – това е главната заплаха за нашия генетичен апарат. И антиоксидантите – природни вещества, препятстващи окисляването, са едни от първите вещества, изполвани в гериатрията за забавяне на процесите на стареене. Още повече, че в последно време бяха открити нови, удивително силни природни антиоксиданти. който участва в процесите на Например Q10 или образуването на универсалния клетъчен енергоносител АТФ от кислорода и при това блокира свободните радикали веднага, щом те се образуват.


КОГАТО ВРЕМЕТО НЯМА ВЛАСТ Абсолютно иновационният противовъзрастов препарат “ВитаГерманий” с комплекс VitAGE™ дава възможност да се управляват много процеси, лежащи в основата на стареенето. Повишаване на ефективността на кислородния обмен в клетките, мощно антиоксидантно действие, защита на генетичния апарат на клетките, поддържане на висока активност на имунитета – всичко това става възможно благодарение на най-новите профилактични микронутриенти , органичен , их . Патентованият природен комплекс VitAGE™ оказва подмладяващо действие на целия организм, но основни точки на приложение са централната нервна система, ендокринната система, черния дроб, ставите, сърдечно-съдовата система.

ВитаГерманий  

Противовъзрастов продукт на Корпорация "Сибирско здраве" с органичен германий, ресвератрол и коензим Q10.

ВитаГерманий  

Противовъзрастов продукт на Корпорация "Сибирско здраве" с органичен германий, ресвератрол и коензим Q10.

Advertisement