Page 1

Resultaat clubwedstrijd

Stilleven september 2009

Niets uit dit document mag worden gekopieerd, afgedrukt of vertoond zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur van Lenske Boortmeerbeek. Alle foto’s zijn eigendom van de respectievelijke auteurs. Š 2009

www.lenske.be


Op de volgende pagina’s kan je de resultaten, foto’s en bijhorende commentaar van de juryleden terugvinden van de Lenske Boortmeerbeek clubwedstrijd. Zoals gewoonlijk was er één vrij thema en een opgelegd onderwerp: ‘stilleven’. De foto’s werden gejureerd door 4 leden: Erik Slaets, Hugo Piot, Jo Bogaerts en Philippe Vermeiren. De punten werden gegeven volgens onderstaande schaal. 10 : wereldtopper, perfectie 9 : fantastische foto op alle gebied 8 : zeer goed 7 : goed, nog enkele tekortkomingen 6 : tamelijk goed, kan technisch of inhoudelijk heel wat beter 5 : gemiddelde foto, gewoon van inhoud, niets speciaal 4 : zwak, zegt weinig en kan ook technisch beter 0-3 : te zwak, ander soort foto’s nemen/inzenden Erik Slaets

Hugo Piot

Jo Bogaerts

Philippe Vermeiren

inhoudsopgave: Jurering thema stilleven................................................................. 4 Jurering thema vrij....................................................................... 26 Algemeen klassement................................................................. 70

www.lenske.be


Wat valt er allemaal te lezen op een wedstrijdfiche? Elke fiche is op dezelfde manier opgebouwd. Links staat telkens de naam van het jurylid, de punten dat hij gaf en eventueel extra uitleg, motivatie bij de foto. De punten worden telkens op 10 gegeven Onder de foto staat de titel en naam van de fotograaf. De gemiddelde score van de 4 juryleden bepaalt de eindscore. Deze staat in het groot onder de foto.

Naam..................................................... 10

Naam..................................................... 10 Naam..................................................... 10 Naam..................................................... 10

Onderaan vind je bij enkele sleutelwoorden nog verschillende symbolen terug.

TITEL FOTO

Fotograaf

10 -1 niet goed

+1 goed

-2 helemaal niet goed

+2 heel goed

-3 slecht

+3 zeer goed

-4 zeer slecht

+4 schitterend

inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema

www.lenske.be


Stilleven


lenske boortmeerbeek

Erik.......................................................... 7

M

ooi bij elkaar passend geheel ; nogal klassiek

Jo............................................................. 7

R

ode kleurtoon herhaling is leuk

Philippe.................................................... 6

V

oorwerpen iets te dicht bij de randen‌fijne herhalling van de vormen‌zwarte omgeving met iets te onduidelijk licht...

Hugo........................................................ 6

STILLEVEN

Carine Van Gerwen

7 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


lenske boortmeerbeek

Erik.......................................................... 8

S

peciaal qua inhoud ; goede sfeer ; sterk geheel ; te veel zwart bovenaan

Jo............................................................. 7

E

rg origineel stilleven , toch enkele uitgebleekte delen

Philippe.................................................... 8

G

oede belichting die meerwaarde levert…mooie compositite van bij elkaar horende voorwerpen… stilleven met verhaal…is een studie…

Hugo........................................................ 7

VANITAS_2009

Jim Van Loo

8 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


lenske boortmeerbeek

Erik.......................................................... 5

N

iet helemaal het thema ; alle elementen zijn dezelfde ; mist aandachtspunt bvb gekleurde steen

Jo............................................................. 5

N

iet origineel ,niet bemekaargeschikt , niets uitspringend iets

Philippe.................................................... 5

P

rima textuur maar er ontbreekt een onderwerp om creatief geheel te zijn...is dit stilleven? Enkele stenen op ander achtergrond zou gaan om stilleven te realiseren

Hugo........................................................ 4

STILLEVEN

- -

5 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


lenske boortmeerbeek

Erik.......................................................... 6

T

e weinig fotogehalte, maar wel een artistiek stilleven ; hoewel de elementen ook niet echt een geheel vormen ; digitale bewerkingen kunnen ook beter

Jo............................................................. 5

O

nduidelijk , niet samenhorend ,te onfoto , rommelig

Philippe.................................................... 5

I

s dit stilleven? Technisch experiment? Gebrek aan scherpte‌.Concept heeft uitleg nodig‌

Hugo........................................................ 5

ONZE_VANKANTIE_IN_SAULAC-SUR-M

- -

5 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


lenske boortmeerbeek

Erik........................................................ 10

E

en modern, origineel en sfeervol geheel ; misschien nog bijpassend randje ?

Jo............................................................. 8

S

feervolle rommel

Philippe..................................................... -

-Hugo..................................................... 8

THEBOX

Philippe Vermeiren

9 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


lenske boortmeerbeek

Erik.......................................................... 7

K

lassiek, eenvoudig maar mooi

Jo............................................................. 7

G

oed geprobeerd , belichting kon beter

Philippe.................................................... 7

E

enzijdig onderwerp (iets toevoegen?) - kan aandacht toeschouwer moeilijk houden‌technisch fijne kwaliteit‌gebrek aan lichtinval...

Hugo........................................................ 7

LOOK_

Peter De Coninck

7 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


lenske boortmeerbeek

Erik.......................................................... 3

E

igenlijk geen stilleven ; eigenaardige uitsnede ; wel goede diepte en scherptediepte

Jo............................................................. 6

G

een stilleven schikking , afleidende lichtvlek, wel poging iets te vertellen (stlleven/dood)

Philippe.................................................... 4

S

tilleven? Probleem met compositie…toch creatieve poging met scherptediepe…kader? - Aandacht dient iets meer naar onderwerp te gaan…

Hugo........................................................ 5

BLOEMEN_VOOR

- -

5 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


lenske boortmeerbeek

Erik.......................................................... 6

K

leurrijk, maar nogal doorsnee voor het overige ; scherpte ligt verkeerd ; volledige pompoen te centraal

Jo............................................................. 5

T

e prominent gele pompeon,weinig schikking

Philippe.................................................... 5

I

s wel een stilleven maar geen studie van voorwerpen‌ kwaliteit is ok maar invalhoek en onderwerp zijn niet boeiend‌kader?

Hugo........................................................ 6

POMPOENEN

Eddy Van Bouwel

6 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


lenske boortmeerbeek

Erik.......................................................... 6

K

leuren te vaal, overbodige donkere ruimte linksboven ; maar niet alledaags stilleven

Jo............................................................. 5

R

are schikking,lege zwarte ruimte,

Philippe.................................................... 6

D

oor donkere deel zou kader een meerwaarde geven‌modern stilleven met moeilijke compositie‌

Hugo........................................................ 4

TANKEN

- -

5 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


lenske boortmeerbeek

Erik........................................................... -

-

Jo............................................................. 7

S

feer , kleur

Philippe.................................................... 7

M

ooi geheel…evenwicht in kleuren en textuur…goed lichtbeheer die sfeer ten goede komt…iets te dichte

crop?

Hugo........................................................ 8

GRIEKSE DELICATESSEN

Ilse Storms

7 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


lenske boortmeerbeek

Erik.......................................................... 7

O

rigineel ; spiegelingen zijn sterkte van foto ; scherptediepte perfect

Jo............................................................. 7

O

rigineel , mooie spiegeling en landschappelijke compositie

Philippe.................................................... 6

I

ets te sterke omgeving die aandacht verruimt buiten het stilleven‌meer aandacht naar voorwerpen voor stilleven‌vogelperspectief?...

Hugo........................................................ 4

JEUXDEBOULES

Jan Parys

6 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


lenske boortmeerbeek

Erik.......................................................... 6

T

amelijk goed in beeld gebracht, maar wel zeer klassiek

Jo............................................................. 7

K

lassiek maar mooi uitgevoerd stilleven

Philippe.................................................... 6

G

oed stilleven met goed lichtbeheer...maar heel traditioneel onderwerp‌onnatuurlijke omgeving‌is meer product fotografie

Hugo........................................................ 6

ARMAGNAC

Bart Schelkens

6 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


lenske boortmeerbeek

Erik.......................................................... 7

T

echnisch goed, maar qua opbouw nogal zwak

Jo............................................................. 6

N

etjes en fris , rare compositie

Philippe.................................................... 6

K

walitatief goed samengesteld…onderwerp kan echter niet echt boeien…te zwaar “studio”gehalte… onnatuurlijke omgeving…

Hugo........................................................ 6

VITAMINE

Daniel Bols

6 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


lenske boortmeerbeek

Erik.......................................................... 7

D

e typische elementen van een stilleven, maar wat anders geschikt ; toch niet echt een verbetering ; kleuren mooi en scherptediepte ook

Jo............................................................. 6

W

at rare te prominente compositie, kan mocht meer te zien zijn ,

Philippe.................................................... 6

N

atuurlijke omgeving - mooi lichtbeheer - gebrekkige compositie - traditioneel onderwerp

Hugo........................................................ 7

FRUIT

Toon Blux

7 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


lenske boortmeerbeek

Erik.......................................................... 6

H

iermee zijn meer mogelijkheden ; ook wat te weinig contrast en licht ; hoofd staat wel op sterk punt en lijnen van de benen zijn ok

Jo............................................................. 4

I

nhoudelijk rare rommel , niet samenhorend, kleur mist frisheid

Philippe.................................................... 6

C

eatief onderwerp dat mogelijkheden kan bieden iets te flets - compositie - voorgrond?

Hugo........................................................ 5

BARBIEPOP

- -

5 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


lenske boortmeerbeek

Erik.......................................................... 6

E

lementen goed gekozen, maar de schikking kan veel beter

Jo............................................................. 4

S

tijf bij eklaar gezet , kaas overbelicht,wijn van gedronken en kaas onaangeroerd

Philippe.................................................... 6

M

ooie oefening waar over nagedacht is - iets te drukke achtergrond om aandacht centraal te houden op onderwerp - stoel? Leid aandacht weg‌

Hugo........................................................ 5

STREEKPRODUKTEN

- -

5 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


lenske boortmeerbeek

Erik.......................................................... 7

E

lementen zijn mooi en passen goed bij elkaar ; alleen de achtergrond is te effen (bvb donker met relief was beter)

Jo............................................................. 7

E

en zekere ordering,themaok

Philippe.................................................... 7

P

rima onderwerp met leuke elementen - iets te veel een 2 dimensionale uitstalling - creatievere samenstelling van het geheel?

Hugo........................................................ 7

LEOPOLDSORDE

Pat Van Hoorebeke

7 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


lenske boortmeerbeek

Erik.......................................................... 7

O

rigineel ; kleuren mogen nog iets meer gesatureerd worden

Jo............................................................. 6

P

oging , thema , snap de bedoeling niet van het overlappend beeld

Philippe.................................................... 6

S

amengesteld beeld dat technisch een probleem heeft? Onderwerp is goed gevonden, het biedt mogelijjheden‌kleuren en texturen zijn prima‌

Hugo........................................................ 5

KLADSCHILDER

Ann Bruynseels

6 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


lenske boortmeerbeek

Erik.......................................................... 6

S

tilleven anders opgevat met woordspeling, maar heeft toch niet veel effect.

Jo.............................................................. -

A

lle begrip voor mijn collega juryleden ivm thema , was voor mij een echt stil-leven met deze inkijk in de natuur

Philippe.................................................... 5

S

tilleven? - Studie van voorwerpen en licht? Is meer een momentopname van een situatie... - Wel humor!

Hugo........................................................ 4

ENIGZINS-STIL-LEVEN

- -

5 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


lenske boortmeerbeek

Erik........................................................... -

-

Jo............................................................. 4

N

iet goed te begrijpen rommelig beeld, inhoud? , maar sfeervol gefotografeerd

Philippe.................................................... 7

L

euke textuur - Origineel onderwerp - Hoofdelement gaat echter verloren in te drukke achtergrond

Hugo........................................................ 7

NUDIST GEWORDEN

Erik Slaets

6 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


lenske boortmeerbeek

Erik.......................................................... 7

F

ijne voorwerpen die zich lenen tot stilleven. Misschien beter de kaars ook aangestoken?

Jo............................................................. 7

E

r is een te lege plek in het centrum, alles te veel rond het centrum opgesteld. Lijn op achtergrond storend.

Philippe.................................................... 7

G

ebrek aan licht, achtergrond niet gepast? Mooie invalshoek!

Hugo........................................................ 7

STILLEVEN MET BOEKEN

Robin Jossart

7 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


Vrij thema


lenske boortmeerbeek

Erik.......................................................... 3

C

ompositie en kleuren zwak ; hier kun je gebruik maken van de spiegeling (symmetrie) ; de bol dient op een sterk punt te komen ; de kleuren zijn te vaal en passen ook niet echt bij elkaar ; de bol is wel goed scherp

Jo............................................................. 6

T

e matige inhoud ,compositie, niet origineel - wel goede belichting

Philippe.................................................... 5

W

einig compositie en weinig kracht. Geen wedstrijdfoto...iets te leeg...

Hugo........................................................ 4

ROZE_BOL

- -

5 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


lenske boortmeerbeek

Erik.......................................................... 6

T

wijfel tussen 6 en 7 ; compositie is zeer goed, toch mag het contrast nog sterker en boeit het geheel maar matig ; wit boordje is pluspunt en de belichting ok

Jo............................................................. 6

G

oede comositie , silhouet ok , sfeer poging

Philippe.................................................... 7

S

feer - kleur -compositie - aanvulling met silhouet mooi geheel

Hugo........................................................ 5

ZONSONDERGANG

Gerda Vaes

6 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


lenske boortmeerbeek

Erik.......................................................... 8

K

nappe en originele panoramafoto ; mag een beetje naar links gedraaid worden, want nu lijkt de baan naar boven te lopen en bovendien komt dan de scheidingslijn gras/baan in de hoek

Jo............................................................. 6

G

oede compositie, goeie dof , wriemeling uitlaat , achtergrond

Philippe.................................................... 6

F

ijne compositie door herhaling onderwerp met perspectief...iets te weinig contrast...

Hugo........................................................ 6

OPDRACHT_VOLBRACHT

Jules Tielemans

7 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


C

lenske boortmeerbeek

Erik.......................................................... 5 ompositie kan veel beter ; te veel lege donkere ruimte ; reflectie binnen bol wel mooi

Jo............................................................. 6

P

oging belichting , te centraal , weinig zeggend onderwerp

Philippe.................................................... 6

I

ets meer inhoud dan vorige bol - maar onderwerp heeft te weinig kracht om creatief resultaat te bieden...

Hugo........................................................ 4

LICHTEND_BLAUW

5 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


lenske boortmeerbeek

Erik.......................................................... 7

G

oed belichting, mooie reflectie ; toch de schaakstukken nog wat te centraal in beeld ; scherptediepte zeer goed

Jo............................................................. 4

T

e centraal , uitgebleekte delen

Philippe.................................................... 6

F Hugo.................................................. 7 ijne voorwerpen - strakke lijnen - scherpte?

WIE WINT

Yvette Van Praet

6 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


lenske boortmeerbeek

Erik.......................................................... 5

A

chtergrond te donker ; persoon moeilijk te onderscheiden ; scherpte ok ; mooi afgewerkt met boordje

Jo............................................................. 6

I

dee goed , uitwerking kan beter ,lijkt gekunsteld bij elkaar gezet zonder aanleiding

Philippe.................................................... 6

F

ijn en suggestief onderwerp maar iets te weinig achtergrond informatie

Hugo........................................................ 8

SAX

Bart Schelkens

6 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


I

lenske boortmeerbeek

Erik.......................................................... 8 nhoudelijk sterk en technisch perfect

Jo............................................................. 7

I

nhoudelijk origineel

Philippe......................................................

- Hugo..................................................... 6

ME

Philippe Vermeiren

7 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


E

lenske boortmeerbeek

Erik.......................................................... 5 igenaardige combinatie met die proppen papier ; te veel troebele ruimte ; mag kleurrijker

Jo............................................................. 6

G

oed combinatie verfrommelingselementen , te rommelig

Philippe.................................................... 6

F

ijn oefening op texturen maar te weinig inhoud en compositie om een creatieve foto voor te stellen

Hugo........................................................ 6

BLOEMEN-HERFSTSNIFJES

Frie Moons

6 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


P

lenske boortmeerbeek

Erik.......................................................... 9 rachtig zwart-wit (letterlijk) portret ; ook technisch niets op aan te merken

Jo............................................................. 8

N

etjes origineel anders sprekend

Philippe......................................................

- Hugo..................................................... 6

LINDA

Philippe Vermeiren

8 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


lenske boortmeerbeek

Erik.......................................................... 6

Z

eker niet slecht ; voorgrond in landschap opnemen is pluspunt, toch ontbreekt er nog een duidelijker aandachtspunt en is het niet boeiend genoeg

Jo............................................................. 6

O

pbouw verschillende lagen achter elkaar elementen zijn ok , maar eigenlijk niet echt sprekend landschap

Philippe.................................................... 6

V

oorgrond geeft redelijke diepte maar gebrek aan voorwerp of aanvullend onderwerp voor meerwaarde aan foto‌

Hugo........................................................ 6

LANDSCHAP

Gerda Vaes

6 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


lenske boortmeerbeek

Erik.......................................................... 6

O

ntbreekt wat sfeer die bij het model hoort (bvb rook) ; mag donkerder en meer schaduwen bij dit soort portretten ; model wel goed gekozen en goed uitgesneden

Jo............................................................. 7

R

uig portret dat nog ruigder mocht zijn

Philippe.................................................... 6

P

rima onderwerp - Uit de zon? Iets meer contrast? Tattoo is iets uitgebleekt? Fijn attitude van model...

Hugo........................................................ 6

TATTOO_LOVER

Jim Van Loo

6 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


T

lenske boortmeerbeek

Erik.......................................................... 6 amelijk origineel, maar toch niet echt sterk ; scherpte ligt alleen op rechtse helm

Jo............................................................. 5

T

e gewoon simpel portret , ofwel ogen zien ofwel beter spiegeling

Philippe.................................................... 6

G

oed kwalitatief vastlegd onderwerp...maar gebrek aan fotografische kracht (compositie?)

Hugo........................................................ 7

WAT_ZIE_IK

Carine Van Gerwen

6 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


lenske boortmeerbeek

Erik.......................................................... 8

Z

eer speciaal, origineel, boeiend en intrigerend ; toch lijkt het wat artificieel, eigenaardig van kleur ; bijna een negatief ; kan dus nog verbeterd worden tot een echte topper

Jo............................................................. 7

P

luspunt wegens originele poging in constructie van het beeld , veel ruis

Philippe.................................................... 8

I

ntrigerende foto van origineel onderwerp met originele invalshoek en prima compositie...

Hugo........................................................ 8

MOEDER_EN_FAMILIE

Carine Van Gerwen

8 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


G

lenske boortmeerbeek

Erik.......................................................... 6 oede poging, maar dringt niet voldoende door

Jo............................................................. 6

O

riginele poging (wel te centraal) en niet duidelijk genoeg wat de bedoeling is

Philippe.................................................... 5

F

oto’s met scherpte en onscherpte hebben steeds een meerwaarde op gebied van creativiteit...zijn intrigeren en vragen aandacht...hier gaan men echter iets te ver...

Hugo........................................................ 4

FREEDOM

- -

5 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


lenske boortmeerbeek

Erik.......................................................... 7

G

oed model ; scherpte ligt uitstekend op de ogen ; mocht meer kleur en licht hebben ; goed uitgesneden

Jo............................................................. 7

O

rigineel uitdagend portret

Philippe.................................................... 6

M

ooie belichting...crop iets te strak? Meisje iets te braaf voor pose...

Hugo........................................................ 7

LIDEWIJ

Ann Jorissen

7 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


G

lenske boortmeerbeek

Erik.......................................................... 7 oede timing ; eigenaardig gezichtsbedrog ; rechtse moto lijkt ingeplaatst (hoewel het niet zo is)

Jo............................................................. 7

G

oeie inhoud ,compositie en kleur

Philippe.................................................... 7

P

rachtige sportfotografie - mooie invalshoek - niet eenvoudig - spijtig dat ze aan elkaar plakken‌maar dat is op moment zelf moeilijk te regelen‌

Hugo........................................................ 7

MOTORS_IN_DE_LUCHT

Daniel Bols

7 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


S

lenske boortmeerbeek

Erik.......................................................... 7 peciaal onderwerp ; mooie kleuren

Jo...............................................................

-

Philippe.................................................... 7

T

echisch perfecte kwaliteit - prima soft achtergrond iets te leeg? Liever met aanvulling onderwerp -

Hugo........................................................ 7

VEENPLUISZAADJE

Jo Bogaerts

7 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


lenske boortmeerbeek

Erik.......................................................... 8

K

lassiek onderserp en compositie, maar uitstekend uitgevoerd ; horizon, reflectie toren ; schuine voorgrond : echt alle goede standaardcompositieregles zijn gerespecteerd ; bovendien ligt ook de scherpte perfect en de scherptediepte is ideaal : een schoolvoorbeeld van de elementen van een goede foto ; de meeuw mocht wel iets meer naar rechts (door zelf beetje naar links te gaan)

Jo............................................................. 7

O

pbouw compositie , voorgrond ok in achtergrond situatie(milieu)

Philippe.................................................... 6

M

ooi geheel dat een verhaal verteld ...iets lagere invalshoek? Meer naar rechte om meer zee?

Hugo........................................................ 4

OP_UITKIJK

Ann Bruynseels

6 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


lenske boortmeerbeek

Erik.......................................................... 6

H

et blauwe van de jeans en de zee komen goed uit, maar verkleuren ook de huid (misschien was selectieve verkleuring beter ; het verloren voorwerp (gum of bal of zo), liefst met een andere hevige kleur (bvb rood) mocht links in beeld liggen en zou de foto sterker maken ; goed boordje

Jo............................................................. 6

G

oede snapshot , houding alhoewel waarschijnlijk de bedoeling toch voor mij te blauw

Philippe.................................................... 7

I

deale crop - mooi evenwicht tussen scherpte en onscherpte - fijne herhaling van kleur...kinderen iets lagere invalshoek?

Hugo........................................................ 7 LOSTMYGUN

Jan Parys

7 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


lenske boortmeerbeek

Erik.......................................................... 7

S

oort stilleven ; goed gedaan met hdr, maar het geheel is iets te donker ; compositie ok en sterke onderwerpen in de foto ; zwarte boord te breed (neemt te veel de aandacht van de foto weg en be誰nvloed de foto negatief), anders wellicht een 8 waard

Jo............................................................. 7

O

pbouw van het beeld , diagonaal ok

Philippe.................................................... 6

P

rima weergave van textuur en omgeving - compositie mag iets creatiever (luie invalshoek)

Hugo........................................................ 6

NET_

Peter De Coninck

7 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


M

lenske boortmeerbeek

Erik.......................................................... 6 ooi, zachte pastelkleuren ; onderaan storende elementen , boordje mocht erbij

Jo............................................................. 6

K

leur en compo ok , storend onderste bloempje en ruis

Philippe.................................................... 6

K

ader - goede scherpte - iets te leeg - ‘gesneden’ voorwerp aan onderzijde stoort

Hugo........................................................ 6

ROOS

Eddy Van Bouwel

6 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


H

lenske boortmeerbeek

Erik.......................................................... 8 dr goed toegepast , mooie kleuren ; ontbreekt boordje aan

Jo............................................................. 8

W

ansmakelijk onnozel onderwerp sfeervol degoutant in beeld gebracht

Philippe.................................................... 6

B

eperkt onderwerp en compositie mogelijkheden door omstandigheden - bewerking geeft de meerwaarde

Hugo........................................................ 7

DE_POT

Geert Vandriessche

7 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


lenske boortmeerbeek

Erik.......................................................... 7

G

etwijfeld tussen 7 en 8 ; goede compositie, kleuren en gebeurtenis ; achterste aap minder scherp is pluspunt ; foto toont toch iets te donker (mede door zwarte boord) en niet scherp genoeg op de ogen van de voorste aap

Jo............................................................. 8

T

opbeeld inhoud en compo

1- te blauw

Philippe.................................................... 7

P

rima invalshoek (handeling is duidelijk) - mooie scherpte - fijne documentatie foto

Hugo........................................................ 8

PAK_ZE__

Peter De Coninck

8 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


lenske boortmeerbeek

Erik.......................................................... 7

H

ier zit meer in door gebruikt te maken van de volledige reflectie onderaan ; de glazen lijken ook wat naar links af te hellen ; voor het overige een goed idee met opvallende kleuren ; ook op inhoudelijke details letten zoals mooiere citroenschijfjes en op dezelfde positie

Jo............................................................. 7

T

e crap

Philippe.................................................... 7

F

ijne creativiteit - stilleven? - goede kwaliteit (zwart is nog duidekij zichtbaar) - er is aan gewerkt! - zuivere achtergrond

Hugo........................................................ 4 BELGISCHE_COCKTAIL_BELGE

Toon Blux

6 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


lenske boortmeerbeek

Erik........................................................... -

-

Jo............................................................. 9

E

en “af� beeld compo en sfeer , verschillende lagen , aktie in beeld

Philippe.................................................... 8

L Hugo................................................... 7 eeg maar oh zo krachtig - fijne kwaliteit

STOFFIG

Erik Slaets

8 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


lenske boortmeerbeek

Erik.......................................................... 6

G

edurfde uitsnede, die effect mist ; compositie kan beter ; ook is het oog wat donker ; wit boordje mag errond

Jo............................................................. 7

K

leur en sfeer ok , compo kon beter

Philippe.................................................... 6

C

ompositie en cropping is wat gewaagd‌goede scherptediepte‌

Hugo........................................................ 8

NUMMER_34

Frie Moons

7 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


lenske boortmeerbeek

Erik.......................................................... 8

Z

eer mooi, dramatisch, kleurrijk en goed opgebouwd landschap, met bovendien nog een passend kadertje errond

Jo............................................................. 8

E

rg rustig en dynamisch sfeervol landschap tegelijk

Philippe.................................................... 8

M

ooie rustige compositie met gepaste voorgrond... goede sfeer...

Hugo........................................................ 8

DOCK_TARN

Jim Van Loo

8 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


lenske boortmeerbeek

Erik.......................................................... 8

O

rigineel en interessant ; goed opgebouwd ; zit wat lichte halo rond het “spaceship� ; een boordje zou een meerwaarde zijn

Jo............................................................. 8

A

parte compo waar de lijnen naar de mensen wijst , sterk beeld

Philippe.................................................... 8

K

ader? Goed fotografisch opgemerkt...maar moeilijk te realiseren...

Hugo...................................................... 10

UFO

Eddy Van Bouwel

9 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


O

lenske boortmeerbeek

Erik.......................................................... 7 riginele en intrigerende grafisch artistieke natuurfoto ; alleen de compositie vind ik niet volledig geslaagd

Jo.............................................................. -

-

Philippe.................................................... 8

R

ustgevende eenvoud - kwaliteit “zwart - wit� - mooi textuur en motief

Hugo........................................................ 7

VUURWERK_IN_GELE_MORGENSTER

Jo Bogaerts

7 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


lenske boortmeerbeek

Erik.......................................................... 8

T

echnisch perfecte en zeer mooie macrofoto ; scherptediepte en scherpte perfect ; misschien iets te centraal in beeld

Jo............................................................. 8

V

akmanschap, beide erg mooi in beeld

Philippe.................................................... 8

T Hugo.................................................. 7 raditionele foto maar kwalitatief hoogstaand!

TWEE_VIERVLEKS

Daniel Bols

8 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


A

lenske boortmeerbeek

Erik.......................................................... 7 bsoluut origineel ; goede scherpte ; wel een beetje “leeg� ; flitslichtje wegwerken

Jo............................................................. 7

N

etjes , presentatie , origineel compo

- brave kleur

Philippe.................................................... 8

F

ijne symmetrie en heel goed gezien! Goede opmerkingszin! Mooie realisatie...

Hugo........................................................ 8

IN_HER_SHOES

Toon Blux

8 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


lenske boortmeerbeek

Erik.......................................................... 6

B

ij nader inzien een 7 waard ; schattige gebeurtenis, goed in beeld gebracht ; technisch ok ; scherptediepte perfect ; heeft alleen te veel van een familiekiekje

Jo............................................................. 7

O

nderwerp en compo ok , braaf geposeerd

Philippe.................................................... 7

M

ooi tafereel van een feestmoment...spijtig van auto...iets meer naar rechts? PRIMA OOGHOOGTE VAN DE FOTOGRAAF

Hugo........................................................ 6

LEKKER

Pat Van Hoorebeke

7 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


lenske boortmeerbeek

Erik........................................................... -

-

Jo............................................................. 7

V

olgens de attributen en setting mocht het model ruiger overkomen , netjes en sfeervol

Philippe.................................................... 8

M

ooi geheel en atmosfeer…onderwerp iets te ver naar links? Prima toevoeging van doorgang met lichtspel...

Hugo........................................................ 8

LIDEWIJ

Erik Slaets

8 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


lenske boortmeerbeek

Erik.......................................................... 6

R

egenfoto’s op straat hebben potentieel, dus goed gekozen onderwerp, maar niet voldoende boeiend in beeld gebracht ; ook is de bewegingsonscherpte te klein, ofwel dienen de personen volledig scherp te zijn en de achtergrond troebel

Jo............................................................. 7

C

ompo en kleur fijn , iets meer oplichting gezichten gewenst

Philippe.................................................... 7

P

rima sfeerbeeld - juiste compositie - iets minder scherptediepte?

Hugo........................................................ 6

PLENSREGEN

Jules Tielemans

7 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


lenske boortmeerbeek

Erik.......................................................... 8

I

nteressant kleurrijk personage dat kleurrijk in beeld is gebracht in goede schuine compositie ; scherp en sterke belichting ; zwart boordje goed gekozen

Jo............................................................. 7

C

ompo en kleur fijn ,

Philippe.................................................... 7

P

rachtige kwaliteit - mooie invalshoek - persoon iets te statisch en traditioneel? Mooi kleurverloop...

Hugo........................................................ 6

SYLVAIN

Bart Schelkens

7 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


lenske boortmeerbeek

Erik........................................................... -

-

Jo............................................................. 8

I

nhoud , compo en kleur fijn aandacht

- lege rots vraagt wat

Philippe.................................................... 7

W

eer goede kwaliteit - juiste moment - iets te rechte compositie (in zoo of volière?) indien niet... chapeau!!

Hugo........................................................ 7

BEE-EATERS

Ilse Storms

7 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


C

lenske boortmeerbeek

Erik.......................................................... 5 entrale compositie ; eerder een familiefoto ; belichting zeer goed

Jo............................................................. 6

G

ewoon beeld eigenlijk weinig op aan te merken maar ook niets opvallend

Philippe.................................................... 6

G

oede kwaliteit - weer prima ooghoogte - leuk familieportret - .inhoud iets te weinig kracht om aandacht te behouden van publiek

Hugo........................................................ 6

GEZIEN

Pat Van Hoorebeke

6 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


lenske boortmeerbeek

Erik.......................................................... 5

D

e soldaat staat op sterk punt, maar voor het overige nogal rommelige compositie met vooral de storende toeschouwers die de foto negatief be誰nvloeden ; belichting uitstekend ; misschien beter witte boord ?

Jo............................................................. 5

A

lhoewel bedoeling duidelijk is het vuurschot te fotograferen storen hier de achtergrond en het feit dat de soldaat niet zichtbaar is

Philippe.................................................... 5

I

ets te druk - te veel elementen om onze aandacht naar hoofdonderwerp te leiden - andere creatieve invalshoek?

Hugo........................................................ 7 OUDE_CANONNEN

Rik Jennes

6 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


lenske boortmeerbeek

Erik.......................................................... 9

M

achtige symmetrische avondfoto met sterke kleuren en uitstekende belichting ; enige belangrijke minpunt is de compositie van de drie sterke delen : voorgrond, gebouw en lucht ; als fotograaf dien je een keuze te maken ; kies voor de voorgrond en geef deze meer ruimte ten nadele van de lucht ; dan krijgt hij een 10 ; en zet er een boordje rond dan krijgt hij 11

Jo............................................................. 9

“

af� beeld

sterk

nog van dat

Philippe.................................................... 9

M

ooi afgewerkte foto die voldoet aan regels van de fotografie - leuke diepte - fijne belichting - juist gewacht op ideale moment en goed onderzoek van onderwerp...

Hugo...................................................... 10

BORDEAUX

Geert Vandriessche

9 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


S

lenske boortmeerbeek

Erik.......................................................... 8 terke sociale foto met krachtige compositie ; technisch ook volledig ok

Jo............................................................. 8

I

nhoud en compo goed , op een of andere manier jammer dat de man niet zichtbaar kijkt of doet

Philippe.................................................... 7

M

ooi geheel met diagonale lijn...verschillende gelijke elementen (honden) geven kracht aan geheel

Hugo........................................................ 6

LANGS_DE_STOEP

Rik Jennes

7 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


lenske boortmeerbeek

Erik........................................................... -

-

Jo............................................................. 9 “af� beeld

sterk

nog van dat docu emo en sfeer

Philippe.................................................... 8

K

rachtige foto met verhaal - mooie beheer van zelfde keur en textuur

Hugo........................................................ 8

OLIE

Ilse Storms

8 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


lenske boortmeerbeek

Erik.......................................................... 7

M

ooie grafische foto ; hdr goed toegepast ; mooie kleuren en sterke lijnen ; voorgrond veel aandacht gegeven (positief) ; 8 punten zijn ook verdedigbaar

Jo............................................................. 7

D

iepte compo dynamiek ok

- kleur raar

Philippe.................................................... 8

M

ooi gebruik gemaakt van verdwijnpunt om diepte weer te geven - fijn lichte wolken - iets te leeg?

Hugo........................................................ 9

HOUTENWANDELPAD

Jan Parys

8 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


lenske boortmeerbeek

Erik.......................................................... 8

S

terke grafische foto ; zeer goed gezien ; mist alleen wat kleur en contrast zodat de lijnen in het zand nog beter uitkomen ; goed standpunt ; witte boord te breed

Jo............................................................. 7

O

riginele compo verrassend scherper

- palen mochten

Philippe.................................................... 6

T

echnisch probleem? Iets te onscherp...creatieve compositie

Hugo........................................................ 6

ZEESTREEPJES

Ann Bruynseels

7 inhoud

belichting

contrast

originaliteit

scherpte

presentatie

compositie

kleur

thema


Klassement Stilleven

Algemeen klassement

Voornaam

Naam

Punten

Philippe

Vermeiren

24

Jim

Van Loo

22

Erik

Slaets

22

Peter

De Coninck

22

Ilse

Storms

22

Daniel

Bols

21

Jan

Parys

21

Geert

Vandriessche

21

Toon

Blux

21

Carine

Van Gerwen

21

Eddy

Van Bouwel

21

Pat

Van Hoorebeke

20

Bart

Schelkens

20

Lieve

Claes

20

Wordt later meegedeeld!

www.lenske.be


Prettig nieuwjaar! De volgende wedstrijdthema’s worden in 2010 bekend gemaakt.

www.lenske.be

Lenske Boortmeerbeek: Clubwedstrijd Stilleven  

Resultaten van de interne clubwedstrijd van Lenske Boortmeerbeek met als onderwerp 'Stilleven'.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you