Page 55

Eng zukünfteg sënnvoll Optiméirung fir d‘Beprouwungsanlag wier eng Uschafung vun enger dréizuelgereegelter Pompel di och “selbstansaugend“ ass. Während de verschiddene Beprouwungen huet sech nämlech erginn dass tëscht dem Virlaf an dem Oflaf vun der Kläranlag verschidden maximal Fördermengenkapazitéiten um Filter mat 20µm Feinheet bestinn déi op 24h verdeelt mussen ginn. Aus deem Grond muss den Débis vun der Pompel agestallt ginn an dëst war bis elo mat Hëllef vun engem Bypass esouwéi Armaturenelementer erreecht ginn.

Auteur: Johan Winkel

Zeréckgehalenen Plastik an der Noklärung vun der Kläranlag Aachen-Soers

Quellen : Crawford, C. B., Quinn, B. (2017): Microplastic pollutants. Elsevier, Amsterdam, Cambridge, MA. ISBN 9780128094068. Hidalgo-Ruz, V., Gutow, L., Thompson, R. C., Thiel, M. (2012): Microplastics in the marine environment A review of the methods used for identification and quantification. Environmental science & technology. 46 (6), S. 3060–3075. DOI: 10.1021/ es2031505. Leslie, H. A., Meulen, M. D., Kleissen, F. M., Vethaak, A. (2011): Microplastic Litter in the Dutch Marine Environment. Online verfügbar unter https://www.researchgate.net/publication/280132786_Microplastic_Litter_in_the_Dutch_Marine_Environment_Providing_facts_and_analysis_for_Dutch_policymakers_concerned_with_marine_microplastic_litter, Zugriff am: 09.03.2017. Löder, M. G. J., Imhof, H. K., Ladehoff, M., Löschel L. A., Lorenz C., Mintenig, S., Piehl, S., Primpke, S., Schrank, I., Laforsch, C., Gerdts, G. (o.J.): Enzymatic purification of microplastics in environmental samples. submitted to Environmental Science & Technology. Mintenig, S., Int-Veen, I., Löder, M., Gerdts, G. (2014): Mikroplastik in ausgewählten Kläranlagen des Oldenburgisch-Ostfriesichen Wasserverbandes (OOWV) in Niedersachsen Probenahme mittels Mikro-FTIR Spektroskopie. Hg. v. AWI. Murphy, F., Ewins, C., Carbonnier, F., Quinn, B. (2016): Wastewater Treatment Works (WwTW) as a Source of Microplastics in the Aquatic Environment. Environmental science & technology. 50 (11), S. 5800–5808. DOI: 10.1021/acs.est.5b05416. Somborn-Schulz, A. (2017): Mikroplastik. Wasser und Abfall. 19 (3), S. 26–29.

Masteraarbescht vum Johan Winkel

bulli Summer 2018 l 55

bulli Summer 2018  

bulli Summer 2018  

Advertisement