Page 1

2011 2012 SES MORELLÓ IES HUG ROGER III

TONI EGEA MARTÍNEZ


2


ESTERRI D’ÀNEU

· .

SORT 3


CALENDARI LABORAL

CURS 2011-2012 SEP

L

M

X

J

V

S

D

1 2 3 4 5

29 5 12 19 26

30 6 13 20 27

31 7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

OCT

L

M

X

J

V

S

D 2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

L

M

X

J

V

S

D

10 11 12 13 14

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

DIC

L

M

X

J

V

S

D

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

V

S

D

5 6 7 8 9 10

NO V

14 15 16 17 18

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

ENE

L

M

X

J

18 19 20 21 22 23

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

FEB

L

M

X

J

V

S

D

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

23 24 25 26 27

6 13 20 27

L

M

X

J

V

S

D

27 28 29 30 31

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

ABR

L

M

X

J

V

S

D

31 32 33 34 35 36

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

L

M

X

J

V

S

D

36 37 38 39 40

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

JUN

L

M

X

J

V

S

D

2 9 16 23 30

3 10 17 24

MA R

MA Y

40 41 42 43 44

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

JUL

L

M

X

J

V

S

D

44 45 46 47 48 49

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

L

M

X

J

V

S

D

7 14 21

1 8 15 22

2 9 16 23

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

AG O 49 50 51 52

6 13 20

4


27

53

28

29

30

31

1R TRIMESTRE 2011-2012 SEP

L

M

X

J

V

S

D

1 2 3 4 5

29 5 12 19 26

30 6 13 20 27

31 7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

OCT

L

M

X

J

V

S

D 2 9 16 23 30

5 6 7 8 9 10

NO V 10 11 12 13 14

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

L

M

X

J

V

S

D

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

DIC

L

M

X

J

V

S

D

14 15

5

6

7

1 8

2 9

3 10

4 11

SORT: 29 de octubre: entrega de programaciones 26 de noviembre final del 1r trimestre 6-10 y 3-11 ED 1r ciclo Eso 20-10 y 10-11 ED 2n ciclo Eso ESTERRI: 30 de octubre: entrega de programaciones 30 de novembre fi del 1r trimestre

5


2N TRIMESTRE 2011-2012 16 17 18

12 19 26

13 20 27

14 21 28

15 22 29

16 23 30

17 24 31

18 25

ENE

L

M

X

J

V

S

D

18 19 20 21 22 23

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

FEB

L

M

X

J

V

S

D

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

L

M

X

J

V

S

D

5 12 19

6 13 20

7 14 21

1 8 15 22

2 9 16 23

3 10 17 24

4 11 18 25

23 24 25 26 27

MA R 27 28 29 30

6


3R TRIMESTRE 2011-2012 31

26

27

28

29

30

31

ABR

L

M

X

J

V

S

D

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

L

M

X

J

V

S

D

36 37 38 39 40

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

JUN

L

M

X

J

V

S

D

40 41 42 43 44

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

31 32 33 34 35 36

MA Y

7


ESTADÍSTICA 2007-2012 GENERAL CURSO 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

SORT 41 41 41 43

ESTERRI 0 13 19 21

TOTAL 41 54 60 64

PER CURSOS CURS

07-08

08-09

09-10

10-11

1R 2N 3R 4T

07 15 08 11

11 12 12 06

SORT 09 05 20 07

1R 2N 3R 4T

02 02 00 00

09 02 02 00

ESTERRI 10 07 02 00

11 09 09 14 04 09 06 02

11-12

ALTRES TASQUES EDUCATIVES

2007-2008 Professor reforç aula d’acollida Tutor treball recerca Ares Prat 2008-2009 Professor reforç d’anglés 2n eso Educació per la ciutadania 3r eso Educació ètico cívica 4t eso Viatge fi de curs 4t eso 2009-2010 Socials 4t eso B Educació per la ciutadania 3r eso Viatge fi de curs 4t eso Tutor treball recerca Nina Sagristà Castellà 1r eso

2010-2011 Socials 1r eso Educació etico cívica 4t eso Tutor treball recerca Ana Ruso Viatge fí de curs 4t eso Castellà 1r eso 2011-2012 Socials 2n eso Educació per la ciutadania 3r eso Educació Ètico-cívica 4t eso Treball recerca Castellà 1r eso

8


GRUPS CURS 2011-2012 SORT 1R ESO RELIGIÓ 2N ESO RELIGIÓ 3R ESO RELIGIÓ 4T ESO RELIGIÓ 3R ESO CIUTADANIA 4T ESO ÉTICOCIVICA 2N ESO SOCIALS

ESTERRI 1R ESO RELIGIÓ 2N ESO RELIGIÓ 3R ESO RELIGIÓ 4T ESO RELIGIÓ 1R ESO CASTELLÀ 9


HORARIS CURS 2011-2012 1T L 9’00 9’55 10’50 11’45 12’10 13’05 15’10 L 9’00 9’55 10’50 11’45 12’10 13’05 15’10 16’05

REL 2N SOC 1B

J REL 1R SOC 1B ETI 4B REL 2N

REL 2N SOC 1B

J REL 1R SOC 1B ETI 4B REL 2N

V

SOC 1B REL 1R

ETI 4B

V

SOC 1B REL 1R

ETI 4B

2T/1Q

2T/2Q L 9’00 9’55 10’50 11’45 12’10 13’05 15’10 16’05

SOC 1B

J REL 1R SOC 1B REL 4T

V

REL 3R

SOC 1B REL 1R

REL 4T REL 3R

3T L 9’00 9’55 10’50 11’45 12’10 13’05 15’10 16’05

SOC 1B

J REL 1R SOC 1B REL 4T

V

REL 3R

SOC 1B REL 1R

REL 4T REL 3R

SORT 10


HORARIS CURS 2011-2012 1T 9’00 9’55 10’50 11’45 12’10 13’05 15’05 16’00

9’00 9’55 10’50 11’45 12’10 13’05 15’10 16’05

M CAS 1R

X

PAT GD

PAT GD CAS 1R

M CAS 1R An 3r Rel 3r PAT GD Rel 1r REL 4t REL 2N

X

J

PAT GD CAS 1R REL 1R CAS 1R GD

J

CAS 1R

2T/1Q

2T/2Q 9’00 9’55 10’50 11’45 12’10 13’05 15’10 16’05

M CAS 1R

X

PAT GD

PAT GD CAS 1R

J

CAS 1R GD

3T 9’00 9’55 10’50 11’45 12’10 13’05 15’10 16’05

M CAS 1R

X

PAT GD

PAT GD CAS 1R

J

CAS 1R GD

ESTERRI 11


12


PROGRAMACIÓ ASIGNATURES 13


1R ESO RELIGIÓ 2011-2012 TEMARI UNITAT 0.- PRESENTACIÓ DELS CURS BLOC 1.- ANTROPOLOGIA HUMANA UNITAT 1.- QUI SÒC JO? UNITAT 2.- QUI ÈS DEU? UNITAT 3.- QUÉ ÉS LA RELIGIÓ? BLOC 2.- HISTÒRIA DE LA RELIGIÓ UNITAT 4.- LA RELIGIÓ A LA PREHISTÒRIA UNITAT 5.- LA RELIGIÓ A MESOPOTÀMIA I A EGIPTE UNITAT 6.- LA RELIGIÓ A GRÈCIA I A ROMA BLOC 3.- EL JUDAISME UNITAT 7.- ELS PATRIARQUES UNITAT 8.- DE L’ÈXODE A LA MONARQUIA UNITAT 9.- LA DIVISIÓ DEL REGNE I L’EXILI UNITAT 10.- LA BIBLIA: A.T.

CRITERIS D’AVALUACIÓ SORT i ESTERRI Actitud Procediments Conceptes

30% 20%: 10% tener dossier + 10% llibreta o funda 50%: 3 avaluacions escrites

Nota final: la mitjana de les tres avaluacions


CONTINGUTS UNITATS UNITAT 0.- PRESENTACIÓ JOCS PRESENTACIÓ ESTRUCTURA CURS METODOLOGIA AVALUACIÓ UNITAT 1.- QUI SÒC? EL COS, LA MENT, L’ÀNIMA SREK UNITAT 2.-QUI ES DEU? EXISTEIX, PARLA, PODEM COMUNICARNOS CARTAS A DIOS UNITAT 3.- QUE ÈS LA RELIGIÓ? ELEMENTS, FALSES ACTITUDS RELIGIOSES PER A QUÉ SERVEIX COMO DIOS TALLER ESPELMES UNITAT 4.- ON I QUAN NEIX LA RELIGIÓ? MONUMENTS FUNERARIS, EL TÒTEM INTERPRETACIÓ MÀGICA DE LA RELIGIÓ INDIANA I EL TEMPLO MALDITO UNITAT 5.- ALS IMPERIS ANTICS HI HABIA RELIGIÓ? POLITEISME, MESOPOTÀMIA, EGIPTE UNITAT 6.- ELS ROMANS CREIEN AMB DEU? GRÈCIA I ROMA UNITAT 7.- EN QUÉ CREEN ELS JUEUS? ELS PATRIARQUES JOSÉ UNITAT 8.- QUÉ ÉS L’ÈXODE? 40 ANYS DE MARXA, 10 MANAMENTS PROCES CAP A LA MONARQUIA UNITAT 9.- QUÉ ÉS L’EXILI? LA DIVISIÓ DEL REGNE, DESAPARICIÓ DEL REGNE DEL NORD, L’EXILI, DOMINACIONS: PERSA,ASIRIA,GREGA I ROMANA UNITAT 10.- QUÉ ÉS LA BÍBLIA? PROCÉS DE COMPOSICIÓ, PARTS, CONTINGUTS, GÈNERES LITERARIS, EL A.T.


2n ESO RELIGIÓ 2011-2012 TEMARI UNITAT 0.- PRESENTACIÓ DELS CURS BLOC 1.- ANTROPOLOGIA BIBLICA UNITAT 1.- D’ON VENIM?: EL PENTATEUC i LA CIÈNCIA UNITAT 2.- L’ORIGEN DEL MAL BLOC 2.- EL CRISTIANISME UNITAT 3.- LA BIBLIA: N.T. UNITAT 4.- EL PAIS DE JC UNITAT 5.- QUI ES JC? LA SEVA INFANTESA UNITAT 6.- QUE VA FER JC? LA SEVA VIDA UNITAT 7.- COM A MORIR I PERQUÈ JC? BLOC 3.- EL CALENDARI UNITAT 8.- HISTÒRIA DEL CALENDARI UNITAT 9.- LES FESTES RELIGIOSES AL CALENDARI

CRITERIS D’AVALUACIÓ SORT i ESTERRI Actitud Procediments Conceptes

30% 20%: 10% tener dossier + 10% llibreta o funda 50%: 3 avaluacions escrites

Nota final: Sort: mitjana de les dos avaluacions Esterri: la mitjana de les tres avaluacions


CONTINGUTS UNITATS UNITAT 0.- PRESENTACIÓ DELS CURS JOCS PRESENTACIÓ ESTRUCTURA CURS METODOLOGIA I AVALUACIÓ UNITAT 1.- D’ON VENIM?: EL PENTATEUC i LA CIÈNCIA L’ORIGEN DE LA HUMANITAT: CIÈNCIA I FE UNITAT 2.- L’ORIGEN DEL MAL PER QUÉ EXISTEIX EL MAL QUE ES LA FELICITAT? JHON Q UNITAT 3.- LA BIBLIA: N.T. ESTRUCTURA N.T. UNITAT 4.- EL PAIS DE JC GEOGRAFIA PALESTINA EL TEMPLO DE JERUSALEM ESTRUCTURA SOCIAL I POLÍTICA UNITAT 5.- QUI ES JC? LA SEVA INFANTESA EXISTIÓ? ELS PRIMERS ANYS UNITAT 6.- QUE VA FER JC? LA SEVA VIDA MIRACLES I PARABOLES UNITAT 7.- COM A MORIR I PERQUÈ JC? COM VA MORIR PER QUE BLOC 3.- EL CALENDARI UNITAT 8.- HISTÒRIA DEL CALENDARI ORIGEN DEL CALENDARI CALENDARI ROMÀ LA SETMANA ELS DIES DE LA SETMANA ELS MESSOS UNITAT 9.- LES FESTES RELIGIOSES AL CALENDARI FESTES JUEVAS FESTES MUSULMANES FESTES CRISTIANES


3r ESO RELIGIÓ 2011-2012 TEMARI UNITAT 0.- PRESENTACIÓ DELS CURS BLOC 1.- ANTROPOLOGIA EVOLUTIVA UNITAT 1.- SOM ÉSSERS SOCIALS: ELS AICS, LA FAMILIA... UNITAT 2.- DONAR LA VIDA PELS ALTRES: L’ALTRUISME BLOC 2.- HISTÒRIA DEL CRISTIANISME UNITAT 3.- L’EXPANSIÓ DEL CRISTIANISME UNITAT 4.- LES PERSECUCIONS UNITAT 5.- LES CROADES UNITAT 6.- LES PELEGRINACIONS

COMPARTIR FACEBOOK INTOLERÀNCIA LA VIOLÈNCIA EL PERDÓ CAMÍ SANT JAUME

BLOC 3.- L’ISLAM UNITAT 7.- MAHOMA UNITAT 8.- SIMBOLS I CREENCES UNITAT 9.- HISTÒRIA DE L’ISLAM

CRITERIS D’AVALUACIÓ 3R ESO RELIGIÓ SORT I ESTERRI Actitud Procediments Conceptes

20% 30%: 10% tener dossier + 20% participació activa 50%: avaluacions tipo test

Nota final: Sort mitjana de les dos avaluacions Esterri mitjana de les tres avaluacions


CONTINGUTS UNITATS UNITAT 0.- PRESENTACIÓ DELS CURS BLOC 1.- ANTROPOLOGIA EVOLUTIVA UNITAT 1.- SOM ÉSSERS SOCIALS: ELS AICS, LA FAMILIA... UNITAT 2.- DONAR LA VIDA PELS ALTRES: L’ALTRUISME BLOC 2.- HISTÒRIA DEL CRISTIANISME UNITAT 3.- L’EXPANSIÓ DEL CRISTIANISME UNITAT 4.- LES PERSECUCIONS UNITAT 5.- LES CROADES UNITAT 6.- LES PELEGRINACIONS BLOC 3.- L’ISLAM UNITAT 7.- MAHOMA UNITAT 8.- SIMBOLS I CREENCES UNITAT 9.- HISTÒRIA DE L’ISLAM

COMPARTIR FACEBOOK INTOLERÀNCIA LA VIOLÈNCIA EL PERDÓ CAMÍ SANT JAUME


4t ESO RELIGIÓ 2011-2012 TEMARI 4t ESO RELIGIÓ CURS 2010-2011 UNITAT 0.- PRESENTACIÓ DELS CURS

BLOC 1.- ANTROPOLOGIA TEOLÓGICA UNITAT 1.- LA PREGUNTA PER LA TRANSCENDÈNCIA UNITAT 2.- EL FET RELIGIÓS

BLOC 2.- FENOMENOLOGIA DE LA RELIGIÓ UNITAT 3.- HINDUISME I BUDISME UNITAT 4.- JUDAISME I ISLAM UNITAT 5.- EL CRISTIANISME UNITAT 6.- ATEISME I AGNOSTICISME UNITAT 7.- LAICISME I MATERIALISME

BLOC 3.- EXPRESIONS ARTÍSTIQUES DE LA RELIGIÓ UNITAT 8.- ARQUITECTURA I ESCULTURA UNITAT 9.- PINTURA UNITAT 10.- MÚSICA, CINE I INTERNET

3R ESO i 4T ESO RELIGIÓ SORT I ESTERRI Actitud Procediments Conceptes

20% 30%: 10% tener dossier + 20% participació activa 50%: avaluacions tipo test

Nota final: Sort mitjana de les dos avaluacions Esterri mitjana de les tres avaluacions


1r ESO CASTELLÀ 2011-2012 TEMARI UNITAT 1:

E.- La entrevista L.- Significante y significado G.- Clasificación de las palabras O.- Signos de puntuación LT.- Los géneros literarios

UNITAT 2: E.- El cómic L.- Los campos semánticos G.- El nombre O.- LA C/Z LT.- El teatro UNITAT 3: E.- La enciclopedia G.- El adjetivo O.- La G/Gu

L.- Sinónimos

UNITAT 4: E.- La noticia G.- El verbo (I) O.- La H

L.- Antónimos

LT.- Lírica o poesía

LT.- La narrativa

UNITAT 5: E.- La publicidad L.- Palabras mono y polisémicas G.- El verbo ( II) O.- La B LT.UNITAT 6: E.- El cuestionario L.- El diccionario G.- Los pronombres O.- La V UNITAT 7: E.- El diálogo G.- El adverbio O.- La J

L.- La homonimia

UNITAT 8: E.- La carta L.- Ambigüedad y contexto G.- Preposiciones y conjunciones O.- La G

LLIBRES DE LECTURA:


1R ESO CASTELLÀ ESTERRI Actitud: Procediments: Conceptes:

10% 40% 50%

Cada falta: - 0’1 fins un màxim de dso punts per exàmen


2n ESO SOCIALS 2011-2012 TEMARI UNITAT 0.- PRESENTACIÓ DELS CURS GEOGRAFIA BLOC i: POBLACIÓ I SOCIETAT UNITAT 1.- L’ESTUDI DE LA POBLACIÓ UNITAT 2.- LA POBLACIÓ AL MÓN, A ESPANYA I CATALUNYA UNITAT 3.- LES SOCIETATS HUMANES UNITAT 4.- LA SOCIETAT EUROPEA, ESPANYOLA I CATALANA HISTÒRIA BLOC 2: L’EDAT MITJANA UNITAT 5.- EL TRANSIT A L’EDAT MITJANA UNITAT 6.- L’EUROPA FEUDAL UNITAT 7.- AL-ANDALUS UNITAT 8.- LA PENINSULA IBÈRICA ALS SEGLES VIII-XIII UNITAT 9.- EUROPA AL FINAL DE L’EDAT MITJANA UNITAT 10.- LA PENÍNSULA IBÈRICA ALS SEGLES XIV-XV BLOC 3: L’EDAT MODERNA UNITAT 11.- ELS ORIGENS DE L’EDAT MODERNA UNITAT 12.- LA MONARQUIA DELS REIS CATÒLICS UNITAT 13.- L’IMPERI HISPÀNIC UNITAT 14.- CATALUNYA EN EL CONTEXT HISPÀNIC UNITAT 15.- EL TEMPS DEL BARROC

1R ESO SOCIALS SORT Qualificació dels parcials: 50% Continguts conceptuals (2 proves escrites com a mínim per parcial) 20% Continguts procedimentals (exercicis, treballs....) 30% Continguts actitudinals (ítems per acord de centre) actitud


• • • • • •

Falta d’assistència injustificada i/o retard Falta de respecte a la comunitat educativa Falta de respecte al material i a les instal.lacions del centre Demostració de passivitat i falta d’interès envers el que s’està fent a classe No portar el material i/o l’equipament necessari per seguir la classe No portar els deures encomanats

 Cada un d’aquest ítems té un valor de 0’5 punts sobre el total de 3 punts Qualificació de la matèria: Mitjana aritmètica dels parcials comuns. Recuperació: Els alumnes que tinguin el trimestre o la matèria no superada hauran de presentar un dossier d’exercicis i activitats d’avaluació. La presentació d’aquest dossier (40%) i la superació de la prova escrita (60%) permetran superar el parcial o la matèria. S’aplicarà el mateix procediment pel que fa a la recuperació de pendents d’anys anteriors. Faltes d’ortografia (acord de Centre): De 5 a 10: -0,25 De 11 a 15: -0,5 De 16 a 20: -0,75 Més de 20: - 1 punt - Arrodoniment de les notes numèriques: totes les notes s’arrodoniran a l’alça a partir de 0,75.


3r ESO CIUTADANIA 2011-2012 TEMARI 3R ESO EDUCACIÓ PER LA CIUTADANIA Relacions personals participació Drets humans Democràcia Diversitat Be comú Sostenibilitat Un món


4t ESO ÉTICO-CÍVICA 2011-2012 TEMARI 4t ESO ETICO CIVICA CURS 2010-2011 BLOC I: IDENTITAT PERSONAL UNITAT 1 UNITAT 2 BLOC II: HISTÒRIA DE LA MORAL UNITAT 3 UNITAT 5 BLOC III: ETICA, POLÍTICA I JUSTÍCIA UNITAT 6 UNITAT 7 BLOC IV: PROBLEMES ACTUALS SOCIALS UNITAT 8 UNITAT 9

4T ESO ETICO CÍVICA SORT

Actitud Procediments

20% 20%: 10% tener dossier + 10% participació activa Conceptes 60%: avaluacions tipo test


TEMPORALITZACIÓ I AVALUACIÓ


1r TRIMESTRE

SESSIONS

RELIGIÓ SORT 01.- Presentació 02.- metodologia 03.- Passaport 04.05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ESTERRI 01.- Presentació 02.- metodologia 03.- Passaport 04.05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1R ESO CASTELLÀ ESTERRI

01.- Presentació 02.- metodologia 03.- Passaport 04.05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


1R TRIMESTRE SEP 3 4 5

OCT 5 6 7 8 9 10

NO V 10 11 12 13 14

DIC

L M 12 13 19 2 0 26 27

X J V S D 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30

L

M

X

3 10 17

4 11 18

5 12 19

L

M

X

J

V

S

1 8 15

2 9 16

3 10 17

4 11 18

5 12 19

M

X

J

V

S

J

V

S D 1 2 7 8 9 14 15 16 21 22 23

6 13 2 0 24 25 26 27 28 29 30 31

D

6 7 13 14 2 0 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

L

D

TEMPORALITZACIÓ 1R ESO REL SORT J V

REL ESTERR M X

CASTELLANO ESTERRI M X J


14 15

5

6

7

1 8

2 9

3 10

4 11

2N TRIMESTRE RELIGIÓ

SESSIONS

1R ESO CASTELLÀ


24

2N TRIMESTRE 16 17 18

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ENE L M X J V S 18 19 2 3 4 5 6 7 20 9 10 11 12 13 14 21 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 23 30 31

D 1 8 15 22 29

FEB L M 23 24 6 7 25 13 14 26 20 21 27 27 28

X J V S D 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29

MA

X

L

M

J

V

S

D

TEMPORALITZACIÓ 1R ESO


R 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


3R TRIMESTRE RELIGIÓ

SESSIONS

1R ESO CASTELLÀ


3R TRIMESTRE 31

26 27 28 29 30 31

ABR L M X J V S 31 32 2 3 4 5 6 7 33 9 10 11 12 13 14 34 16 17 18 19 20 21 35 23 24 25 26 27 28 36 30

D 1 8 15 22 29

MA Y 36 37 38 39 40

D

JUN 40 41 42 43 44

L

M

X

J

V

S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

L

M

X

J

V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

TEMPORALITZACIÓ 1R ESO


1r TRIMESTRE

SESSIONS

RELIGIÓ 01.- Presentació 02.- metodologia 03.- Passaport 04.05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2N ESO CASTELLÀ

01.- Presentació 02.- metodologia 03.- Passaport 04.05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


1R TRIMESTRE SEP 3 4 5

OCT 5 6 7 8 9 10

NO V 10 11 12 13 14

DIC

L M 12 13 19 2 0 26 27

X J V S D 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30

L

M

X

3 10 17

4 11 18

5 12 19

L

M

X

J

V

S

1 8 15

2 9 16

3 10 17

4 11 18

5 12 19

M

X

J

V

S

J

V

S D 1 2 7 8 9 14 15 16 21 22 23

6 13 2 0 24 25 26 27 28 29 30 31

D

6 7 13 14 2 0 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

L

D

TEMPORALITZACI REL SORT J V

REL ESTERR M X

2N ESO

CASTELLANO ESTERRI M X J


14 15

5

6

7

1 8

2 9

3 10

4 11

2N TRIMESTRE RELIGIÓ

SESSIONS

2N ESO CASTELLÀ


24

2N TRIMESTRE TEMPORALITZACIÓ 2N ESO 16 17 18

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ENE L M X J V S 18 19 2 3 4 5 6 7 20 9 10 11 12 13 14 21 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 23 30 31

D 1 8 15 22 29

FEB L M 23 24 6 7 25 13 14 26 20 21 27 27 28

X J V S D 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29

MA

X

L

M

J

V

S

D


R 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


3R TRIMESTRE RELIGIÓ

24

SESSIONS

2N ESO CASTELLÀ


3R TRIMESTRE 31

26 27 28 29 30 31

ABR L M X J V S 31 32 2 3 4 5 6 7 33 9 10 11 12 13 14 34 16 17 18 19 20 21 35 23 24 25 26 27 28 36 30

D 1 8 15 22 29

MA Y 36 37 38 39 40

D

JUN 40 41 42 43 44

L

M

X

J

V

S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

L

M

X

J

V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

TEMPORALITZACIÓ 2N ESO


1r TRIMESTRE

SESSIONS

RELIGIÓ 01.- Presentació 02.- metodologia 03.- Passaport 04.05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

3R ESO CASTELLÀ

01.- Presentació 02.- metodologia 03.- Passaport 04.05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


1R TRIMESTRE SEP 3 4 5

OCT 5 6 7 8 9 10

NO V 10 11 12 13 14

DIC

L M 12 13 19 2 0 26 27

X J V S D 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30

L

M

X

3 10 17

4 11 18

5 12 19

L

M

X

J

V

S

1 8 15

2 9 16

3 10 17

4 11 18

5 12 19

M

X

J

V

S

J

V

S D 1 2 7 8 9 14 15 16 21 22 23

6 13 2 0 24 25 26 27 28 29 30 31

D

6 7 13 14 2 0 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

L

D

TEMPORALITZACIÓ 3R ESO REL SORT J V

REL ESTERR M X

CASTELLANO ESTERRI M X J


14 15

5

6

7

1 8

2 9

3 10

4 11

2N TRIMESTRE RELIGIÓ

SESSIONS

3R ESO CASTELLÀ


24

2N TRIMESTRE TEMPORALITZACIÓ 3R ESO 16 17 18

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ENE L M X J V S 18 19 2 3 4 5 6 7 20 9 10 11 12 13 14 21 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 23 30 31

D 1 8 15 22 29

FEB L M 23 24 6 7 25 13 14 26 20 21 27 27 28

X J V S D 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29

MA

X

L

M

J

V

S

D


R 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


3R TRIMESTRE RELIGIÓ

24

SESSIONS

3R ESO CASTELLÀ


3R TRIMESTRE 31

26 27 28 29 30 31

ABR L M X J V S 31 32 2 3 4 5 6 7 33 9 10 11 12 13 14 34 16 17 18 19 20 21 35 23 24 25 26 27 28 36 30

D 1 8 15 22 29

MA Y 36 37 38 39 40

D

JUN 40 41 42 43 44

L

M

X

J

V

S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

L

M

X

J

V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

TEMPORALITZACIÓ 3R ESO


1r TRIMESTRE

SESSIONS

RELIGIÓ 01.- Presentació 02.- metodologia 03.- Passaport 04.05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

4T ESO CASTELLÀ

01.- Presentació 02.- metodologia 03.- Passaport 04.05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


1R TRIMESTRE SEP 3 4 5

OCT 5 6 7 8 9 10

NO V 10 11 12 13 14

DIC

L M 12 13 19 2 0 26 27

X J V S D 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30

L

M

X

3 10 17

4 11 18

5 12 19

L

M

X

J

V

S

1 8 15

2 9 16

3 10 17

4 11 18

5 12 19

M

X

J

V

S

J

V

S D 1 2 7 8 9 14 15 16 21 22 23

6 13 2 0 24 25 26 27 28 29 30 31

D

6 7 13 14 2 0 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

L

D

TEMPORALITZACIÓ 4T ESO REL SORT J V

REL ESTERR M X

CASTELLANO ESTERRI M X J


14 15

5

6

7

1 8

2 9

3 10

4 11

2N TRIMESTRE RELIGIÓ

SESSIONS

4T ESO CASTELLÀ


24

2N TRIMESTRE 16 17 18

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ENE L M X J V S 18 19 2 3 4 5 6 7 20 9 10 11 12 13 14 21 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 23 30 31

D 1 8 15 22 29

FEB L M 23 24 6 7 25 13 14 26 20 21 27 27 28

X J V S D 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29

MA

X

L

M

J

V

S

D

TEMPORALITZACIÓ 4T ESO


R 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


3R TRIMESTRE RELIGIÓ

24

SESSIONS

4T ESO CASTELLÀ


3R TRIMESTRE 31

26 27 28 29 30 31

ABR L M X J V S 31 32 2 3 4 5 6 7 33 9 10 11 12 13 14 34 16 17 18 19 20 21 35 23 24 25 26 27 28 36 30

D 1 8 15 22 29

MA Y 36 37 38 39 40

D

JUN 40 41 42 43 44

L

M

X

J

V

S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

L

M

X

J

V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

TEMPORALITZACIÓ 4T ESO


1R ESO 1

2

3

1ª 4

5

6

7

8

9

10

RELIGIÓ SORT A

P1

P2

P

C1

C2 C3

C

Jorge Arteaga Tilcara Andrea Diac Josselyne Casanova

1R ESO 1

2

3

RELIGIÓ ESTERRI 4

5

6

7

Jorge Arteaga Tilcara Andrea Diac Josselyne Casanova

8

9

10

A

P1

P2

P

C1

C2 C3

C


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

1R ESO 1

2

3

P1

P2

P

C1

C2 C3

C

CASTELLĂ€ ESTERRI 4

5

6

7

Jorge Arteaga Tilcara Andrea Diac Josselyne Casanova

8

9

10

A

P1

P2

P

C1

C2 C3

C


1R ESO 1

2

3

2ª 4

5

6

7

8

9

10

RELIGIÓ SORT A

P1

P2

P

C1

C2 C3

C

Jorge Arteaga Tilcara Andrea Diac Josselyne Casanova

1R ESO 1

2

3

RELIGIÓ ESTERRI 4

5

6

7

Jorge Arteaga Tilcara Andrea Diac Josselyne Casanova

8

9

10

A

P1

P2

P

C1

C2 C3

C


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

1R ESO 1

2

3

P1

P2

P

C1

C2 C3

C

CASTELLĂ€ ESTERRI 4

5

6

7

Jorge Arteaga Tilcara Andrea Diac Josselyne Casanova

8

9

10

A

P1

P2

P

C1

C2 C3

C


1R ESO 1

2

3

3ª 4

5

6

7

8

9

10

RELIGIÓ SORT A

P1

P2

P

C1

C2 C3

C

Jorge Arteaga Tilcara Andrea Diac Josselyne Casanova

1R ESO 1

2

3

RELIGIÓ ESTERRI 4

5

6

7

Jorge Arteaga Tilcara Andrea Diac Josselyne Casanova

8

9

10

A

P1

P2

P

C1

C2 C3

C


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

1R ESO 1

2

3

P1

P2

P

C1

C2 C3

C

CASTELLĂ€ ESTERRI 4

5

6

7

Jorge Arteaga Tilcara Andrea Diac Josselyne Casanova

8

9

10

A

P1

P2

P

C1

C2 C3

C


1R ESO 1

2

3

F 4

5

6

7

8

9

10

RELIGIÓ SORT A

P1

P2

P

C1

C2 C3

C

Jorge Arteaga Tilcara Andrea Diac Josselyne Casanova

1R ESO 1

2

3

RELIGIÓ ESTERRI 4

5

6

7

Jorge Arteaga Tilcara Andrea Diac Josselyne Casanova

8

9

10

A

P1

P2

P

C1

C2 C3

C


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

1R ESO 1

2

3

P1

P2

P

C1

C2 C3

C

CASTELLĂ€ ESTERRI 4

5

6

7

Jorge Arteaga Tilcara Andrea Diac Josselyne Casanova

8

9

10

A

P1

P2

P

C1

C2 C3

C


2N ESO 1

2

3

4

1ª 5

6

7

8

9

10

RELIGIÓ SORT A

P1

2N ESO 1

2

3

4

P2

P

C1

C2 C3

C

RELIGIÓ ESTERRI 5

6

7

8

9

10

A

P1

P2

P

C1

C2 C3

C


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

P1

2N ESO 1

2

3

4

P2

P

C1

C2 C3

C

SOCIALS SORT 5

6

7

8

9

10

A

P1

P2

P

C1

C2 C3

C


2N ESO 1

2

3

4

2ª 5

6

7

8

9

10

RELIGIÓ SORT A

P1

2N ESO 1

2

3

4

P2

P

C1

C2 C3

C

RELIGIÓ ESTERRI 5

6

7

8

9

10

A

P1

P2

P

C1

C2 C3

C


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

P1

2N ESO 1

2

3

4

P2

P

C1

C2 C3

C

SOCIALS SORT 5

6

7

8

9

10

A

P1

P2

P

C1

C2 C3

C


2N ESO 1

2

3

4

3ª 5

6

7

8

9

10

RELIGIÓ SORT A

P1

2N ESO 1

2

3

4

P2

P

C1

C2 C3

C

RELIGIÓ ESTERRI 5

6

7

8

9

10

A

P1

P2

P

C1

C2 C3

C


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

P1

2N ESO 1

2

3

4

P2

P

C1

C2 C3

C

SOCIALS SORT 5

6

7

8

9

10

A

P1

P2

P

C1

C2 C3

C


2N ESO 1

2

3

4

F 5

6

7

8

9

10

RELIGIÓ SORT A

P1

2N ESO 1

2

3

4

P2

P

C1

C2 C3

C

RELIGIÓ ESTERRI 5

6

7

8

9

10

A

P1

P2

P

C1

C2 C3

C


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

P1

2N ESO 1

2

3

4

P2

P

C1

C2 C3

C

SOCIALS SORT 5

6

7

8

9

10

A

P1

P2

P

C1

C2 C3

C


3R ESO 1

2

3

4

1ª 5

6

7

8

9

10

RELIGIÓ SORT A

3R ESO 1

2

3

4

P1

P2

P

C1

C2 C3

C

RELIGIÓ ESTERRI 5

6

7

8

9

10

A

P1

P2

P

C1

C2 C3

C


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

3R ESO 1

2

3

4

P1

P2

P

C1

C2 C3

C

CIUTADANIA SORT 5

6

7

8

9

10

A

P1

P2

P

C1

C2 C3

C


3R ESO 1

2

3

4

2ª 5

6

7

8

9

10

RELIGIÓ SORT A

3R ESO 1

2

3

4

P1

P2

P

C1

C2 C3

C

RELIGIÓ ESTERRI 5

6

7

8

9

10

A

P1

P2

P

C1

C2 C3

C


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

3R ESO 1

2

3

4

P1

P2

P

C1

C2 C3

C

CIUTADANIA SORT 5

6

7

8

9

10

A

P1

P2

P

C1

C2 C3

C


3R ESO 1

2

3

4

3ª 5

6

7

8

9

10

RELIGIÓ SORT A

3R ESO 1

2

3

4

P1

P2

P

C1

C2 C3

C

RELIGIÓ ESTERRI 5

6

7

8

9

10

A

P1

P2

P

C1

C2 C3

C


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

3R ESO 1

2

3

4

P1

P2

P

C1

C2 C3

C

CIUTADANIA SORT 5

6

7

8

9

10

A

P1

P2

P

C1

C2 C3

C


3R ESO 1

2

3

4

F 5

6

7

8

9

10

RELIGIÓ SORT A

3R ESO 1

2

3

4

P1

P2

P

C1

C2 C3

C

RELIGIÓ ESTERRI 5

6

7

8

9

10

A

P1

P2

P

C1

C2 C3

C


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

3R ESO 1

2

3

4

P1

P2

P

C1

C2 C3

C

CIUTADANIA SORT 5

6

7

8

9

10

A

P1

P2

P

C1

C2 C3

C


4T ESO 1

2

3

4

1ª 5

6

7

8

9

10

RELIGIÓ SORT A

4T ESO 1

2

3

4

P1

P2

P

C1

C2 C3

C

RELIGIÓ ESTERRI 5

6

7

8

9

10

A

P1

P2

P

C1

C2 C3

C


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4T ESO 1

2

3

4

A

P1

P2

P

C1

C2 C3

C

ETICO CIVICA SORT 5

6

7

8

9

10

A

P1

P2

P

C1

C2 C3

C


4T ESO 1

2

3

4

2ª 5

6

7

8

9

10

RELIGIÓ SORT A

4T ESO 1

2

3

4

P1

P2

P

C1

C2 C3

C

RELIGIÓ ESTERRI 5

6

7

8

9

10

A

P1

P2

P

C1

C2 C3

C


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4T ESO 1

2

3

4

A

P1

P2

P

C1

C2 C3

C

ETICO CIVICA SORT 5

6

7

8

9

10

A

P1

P2

P

C1

C2 C3

C


4T ESO 1

2

3

4

3ª 5

6

7

8

9

10

RELIGIÓ SORT A

4T ESO 1

2

3

4

P1

P2

P

C1

C2 C3

C

RELIGIÓ ESTERRI 5

6

7

8

9

10

A

P1

P2

P

C1

C2 C3

C


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4T ESO 1

2

3

4

A

P1

P2

P

C1

C2 C3

C

ETICO CIVICA SORT 5

6

7

8

9

10

A

P1

P2

P

C1

C2 C3

C


4T ESO 1

2

3

4

F 5

6

7

8

9

10

RELIGIÓ SORT A

4T ESO 1

2

3

4

P1

P2

P

C1

C2 C3

C

RELIGIÓ ESTERRI 5

6

7

8

9

10

A

P1

P2

P

C1

C2 C3

C


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4T ESO 1

2

3

4

A

P1

P2

P

C1

C2 C3

C

ETICO CIVICA SORT 5

6

7

8

9

10

A

P1

P2

P

C1

C2 C3

C


2N ESO RELIGIÓ 1

2

3

4

5

6

Lola Cots López Sergi García Malaver Thalisson Marqués C Meritxell Rafel Olivo Irene Farré Reche Antoni Llauradó Porta Maria Rus Christian Sánchez

7

8

9

10

A

P1

P2

P

C1

C2 C3

C


1R ESO RELIGIÓ SORT NOM Jorge Arteaga Tilcara Lola Cots López Andrea Diac Sergi García Malaver Thalisson Marqués C. Meritxell Rafel Olivo Josselyne Casanova Irene Farré Reche Antoni Llauradó Porta Maria Rus Christian Sánchez SOCIALS 1R ESO 1R TRIMESTRE NOM Jorge Arteaga Ángela Barrero Carlos Ferreira María González Fran Rodríguez Núria Ticó


Josselyne Casanova Joan Conesa Gissele Cuellar Irene Farré Dayana Gil Antoni Llauradó Thalisson Marqués Roser Vilaltella Jocelyne Arias Lara Carreto Judith Fernández Maria Rus


RELIGIÓ 2N ESO 1R TRIMESTRE NOM Felipe Lima da silva

Alexandra Baciu Thania Contreras Iu Escolà Viladrich Adriana Fort Verónica Emilia Iakab Aleix Reyes Saul Tomás Carla Vaca


RELIGIÓ 3R ESO 2N TRIMESTRE NOM Vanesa Arteaga Sergi Diac Marc Mentuy Jose Vásquez

Ares García Alejandra Librero David Sevillano Yitzhak Vásquez Estefani Vidaurre


DIA/Nº UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA SOPAR NIT OUT

SEMANA 00 COD Nº COD L HG SP

FESTA DE MB

7 9 12 15 18

7’30 10 13 16 19

8 11 14 17 20

22 HG

23 LC

24


SEMANA 01 L29

AGO’11/ SEP’11 14996

Xyu

14997

xyv

14998

Xyx

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

M30 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

X31 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT SEP 1 2 3 4 5

L 29 5 12 19 26

M 30 6 13 20 27

X 31 7 14 21 28

J 1 8 15 22 29

V 2 9 16 23 30

S 3 10 17 24

D 4 11 18 25

OCT 5 6 7 8 9 10

L

M

X

J

V

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

S 1 8 15 22 29

D 2 9 16 23 30


J01

14999

Xyy

15000

Xyz

15001

Xza

15002

Xzb

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

V02 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

S03 UP MATÍ MATÍ TARDA TARDA NIT OUT

D04 UP MATÍ TARDA NIT OUT


SEMANA 02 L05

SEP’11 15003

Xzc

15004

Xzd

15005

Xze

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

M06 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

X07 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT SEP 1 2 3 4 5

L 29 5 12 19 26

M 30 6 13 20 27

X 31 7 14 21 28

J 1 8 15 22 29

V 2 9 16 23 30

S 3 10 17 24

D 4 11 18 25

OCT 5 6 7 8 9 10

L

M

X

J

V

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

S 1 8 15 22 29

D 2 9 16 23 30


J08

15006

Xzf

15007

Xzg

15008

Xzh

15009

Xzi

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

V09 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

S10 UP MATÍ MATÍ TARDA TARDA NIT OUT

D11 UP MATÍ TARDA NIT OUT


SEMANA 03 L12

SEP’11 15010

xzj

15011

Xzk

15012

xzl

+fuen

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

M13 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

X14 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT SEP 1 2 3 4 5

L 29 5 12 19 26

M 30 6 13 20 27

X 31 7 14 21 28

J 1 8 15 22 29

V 2 9 16 23 30

S 3 10 17 24

D 4 11 18 25

OCT 5 6 7 8 9 10

L

M

X

J

V

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

S 1 8 15 22 29

D 2 9 16 23 30


J15

15013

xzm

15014

xzn

15015

xzo

15016

xzp

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

V16 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

S17 UP MATÍ MATÍ TARDA TARDA NIT OUT

D18 UP MATÍ TARDA NIT OUT

+salva


SEMANA 04 L19

SEP’11 15017

xzq

15018

xzr

15019

xzs

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

M20 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

X21 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT SEP 1 2 3 4 5

L 29 5 12 19 26

M 30 6 13 20 27

X 31 7 14 21 28

J 1 8 15 22 29

V 2 9 16 23 30

S 3 10 17 24

D 4 11 18 25

OCT 5 6 7 8 9 10

L

M

X

J

V

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

S 1 8 15 22 29

D 2 9 16 23 30


J22

15020

xzt

15021

xzu

15022

xzv

15023

xzx

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

V23 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

S24 UP MATÍ MATÍ TARDA TARDA NIT OUT

D25 UP MATÍ TARDA NIT OUT

+mercé


SEMANA 05 L26

SEP’11/OCT’11 15024

Xzy

15025

Xzz

15026

Yaa

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

M27

*férez

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

X28 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT SEP 1 2 3 4 5

L 29 5 12 19 26

M 30 6 13 20 27

X 31 7 14 21 28

J 1 8 15 22 29

V 2 9 16 23 30

S 3 10 17 24

D 4 11 18 25

OCT 5 6 7 8 9 10

L

M

X

J

V

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

S 1 8 15 22 29

D 2 9 16 23 30


J29

15027

Yab

15028

Yac

15029

Yad

15030

Yae

Miguel

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

V30 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

S01 UP MATÍ MATÍ TARDA TARDA NIT OUT

D02 UP MATÍ TARDA NIT OUT

+angelete


SEMANA 06 L03

OCT’11 15031

Yaf

15032

yag

15033

yah

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

M04

+paco

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

X05 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT OCT 5 6 7 8 9 10

L

M

X

J

V

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

S 1 8 15 22 29

D 2 9 16 23 30

NOV 10 11 12 13 14

L 7 14 21 28

M 1 8 15 22 29

X 2 9 16 23 30

J 3 10 17 24

V 4 11 18 25

S 5 12 19 26

D 6 13 20 27


J06

15034

yai

15035

yaj

15036

yak

15037

yal

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

V07 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

S08 UP MATÍ MATÍ TARDA TARDA NIT OUT

D09 UP MATÍ TARDA NIT OUT

*sergio


SEMANA 07 L10

OCT’11 15038

yam

15039

yan

15040

yao

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

M11 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

X12 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT OCT 5 6 7 8 9 10

L

M

X

J

V

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

S 1 8 15 22 29

D 2 9 16 23 30

NOV 10 11 12 13 14

L 7 14 21 28

M 1 8 15 22 29

X 2 9 16 23 30

J 3 10 17 24

V 4 11 18 25

S 5 12 19 26

D 6 13 20 27


J13

15041

yap

15042

yaq

15043

yar

15044

yas

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

V14 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

S15 UP MATÍ MATÍ TARDA TARDA NIT OUT

D16 UP MATÍ TARDA NIT OUT

+maite na


SEMANA 08 L17

OCT’11 15045

yat

15046

yau

15047

yav

*cendra

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

M18 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

X19 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT OCT 5 6 7 8 9 10

L

M

X

J

V

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

S 1 8 15 22 29

D 2 9 16 23 30

NOV 10 11 12 13 14

L 7 14 21 28

M 1 8 15 22 29

X 2 9 16 23 30

J 3 10 17 24

V 4 11 18 25

S 5 12 19 26

D 6 13 20 27


J20

15048

Yax

15049

yay

15050

yaz

15051

yba

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

V21 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

S22 UP MATÍ MATÍ TARDA TARDA NIT OUT

D23 UP MATÍ TARDA NIT OUT

+cecilia


SEMANA 09 L24

OCT’11 15052

ybb

15053

ybc

15054

ybd

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

M25 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

X26 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT OCT 5 6 7 8 9 10

L

M

X

J

V

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

S 1 8 15 22 29

D 2 9 16 23 30

NOV 10 11 12 13 14

L 7 14 21 28

M 1 8 15 22 29

X 2 9 16 23 30

J 3 10 17 24

V 4 11 18 25

S 5 12 19 26

D 6 13 20 27


J27

15055

ybe

15056

ybf

15057

ybg

*encarn ab

15058

ybh

*laura bn

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

V28 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

S29 UP MATÍ MATÍ TARDA TARDA NIT OUT

D30 UP MATÍ TARDA NIT OUT


SEMANA 10 L31

OCT’11/NOV’11 15059

Ybi

15060

Ybj

15061

Ybk

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

M01 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

X02 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT NOV 10 11 12 13 14

L 7 14 21 28

M 1 8 15 22 29

X 2 9 16 23 30

J 3 10 17 24

V 4 11 18 25

S 5 12 19 26

D 6 13 20 27

DIC 14 15 16 17 18

L

M

X

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

J 1 8 15 22 29

V 2 9 16 23 30

S 3 10 17 24 31

D 4 11 18 25


J03

15062

Ybl

15063

Ybm

15064

Ybn

15065

Ybo

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

V04 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

S05 UP MATÍ MATÍ TARDA TARDA NIT OUT

D06 UP MATÍ TARDA NIT OUT

*lluis *m carme


SEMANA 11 L07

NOV’11 15066

Ybp

15067

ybq

15068

ybr

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

M08 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

X09 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT NOV 10 11 12 13 14

L 7 14 21 28

M 1 8 15 22 29

X 2 9 16 23 30

J 3 10 17 24

V 4 11 18 25

S 5 12 19 26

D 6 13 20 27

DIC 14 15 16 17 18

L

M

X

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

J 1 8 15 22 29

V 2 9 16 23 30

S 3 10 17 24 31

D 4 11 18 25


J10

15069

ybs

15070

Ybt

15071

ybu

15072

ybv

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

V11 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

S12 UP MATÍ MATÍ TARDA TARDA NIT OUT

D13 UP MATÍ TARDA NIT OUT


SEMANA 12 L14

NOV’11 15073

ybx

15074

yby

15075

ybz

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

M15 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

X16 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT NOV 10 11 12 13 14

L 7 14 21 28

M 1 8 15 22 29

X 2 9 16 23 30

J 3 10 17 24

V 4 11 18 25

S 5 12 19 26

D 6 13 20 27

DIC 14 15 16 17 18

L

M

X

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

J 1 8 15 22 29

V 2 9 16 23 30

S 3 10 17 24 31

D 4 11 18 25


J17

15076

Yca

15077

ycb

15078

Ycc

15079

ycd

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

V18 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

S19 UP MATÍ MATÍ TARDA TARDA NIT OUT

D20 UP MATÍ TARDA NIT OUT


SEMANA 13 L21

NOV’11 15080

yce

15081

ycf

15082

ycg

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

M22 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

X23 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT NOV 10 11 12 13 14

L 7 14 21 28

M 1 8 15 22 29

X 2 9 16 23 30

J 3 10 17 24

V 4 11 18 25

S 5 12 19 26

D 6 13 20 27

DIC 14 15 16 17 18

L

M

X

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

J 1 8 15 22 29

V 2 9 16 23 30

S 3 10 17 24 31

D 4 11 18 25


J24

15083

ych

15084

yci

15085

ycj

15086

yck

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

V25 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

S26 UP MATÍ MATÍ TARDA TARDA NIT OUT

D27 UP MATÍ TARDA NIT OUT

*pau


SEMANA 14 L28

NOV’11/DIC’11 15087

ycl

15088

ycm

15089

ycn

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

M29 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

X30 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT NOV 10 11 12 13 14

L 7 14 21 28

M 1 8 15 22 29

X 2 9 16 23 30

J 3 10 17 24

V 4 11 18 25

S 5 12 19 26

D 6 13 20 27

DIC 14 15 16 17 18

L

M

X

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

J 1 8 15 22 29

V 2 9 16 23 30

S 3 10 17 24 31

D 4 11 18 25


J01

15090

yco

15091

Ycp

15092

ycq

15093

ycr

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

V02 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

S03 UP MATÍ MATÍ TARDA TARDA NIT OUT

D04 UP MATÍ TARDA NIT OUT

*llorenç *majoto


SEMANA 15 L05

DIC’11 15094

ycs

15095

yct

15096

ycu

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

M06 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

X07

*leo

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT DIC 14 15 16 17 18

L

M

X

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

J 1 8 15 22 29

V 2 9 16 23 30

S 3 10 17 24 31

D 4 11 18 25

ENE 18 19 20 21 22 23

L

M

X

J

V

S

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

D 1 8 15 22 29


J08

15097

ycv

+Inma(1)

15098

ycx

*dori mol

15099

ycy

15100

ycz

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

V09 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

S10 UP MATÍ MATÍ TARDA TARDA NIT OUT

D11 UP MATÍ TARDA NIT OUT

(1).- Conchi, tia conchita, prima conchita, Macu, Inma Serrano, prima Inma,


SEMANA 16 L12

DIC’11 15101

yda

15102

ydb

15103

ydc

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

M13

+llúcia

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

X14 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT DIC 14 15 16 17 18

L

M

X

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

J 1 8 15 22 29

V 2 9 16 23 30

S 3 10 17 24 31

D 4 11 18 25

ENE 18 19 20 21 22 23

L

M

X

J

V

S

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

D 1 8 15 22 29


J15

15104

ydd

15105

yde

15106

ydf

15107

ydg

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

V16 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

S17 UP MATÍ MATÍ TARDA TARDA NIT OUT

D18 UP MATÍ TARDA NIT OUT

*conchi


SEMANA 17 L19

DIC’11 15108

ydh

15109

ydi

15110

ydj

*rosana

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

M20 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

X21 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT DIC 14 15 16 17 18

L

M

X

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

J 1 8 15 22 29

V 2 9 16 23 30

S 3 10 17 24 31

D 4 11 18 25

ENE 18 19 20 21 22 23

L

M

X

J

V

S

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

D 1 8 15 22 29


J22

15111

ydk

15112

ydl

15113

ydm

15114

ydn

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

V23 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

S24 UP MATÍ MATÍ TARDA TARDA NIT OUT

D25 UP MATÍ TARDA NIT OUT

Mesias


SEMANA 18 L26

DIC’11 15115

ydo

15116

ydp

15117

ydq

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

M27 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

X28 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT DIC 14 15 16 17 18

L

M

X

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

J 1 8 15 22 29

V 2 9 16 23 30

S 3 10 17 24 31

D 4 11 18 25

ENE 18 19 20 21 22

L

M

X

J

V

S

2 9 16 23

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

D 1 8 15 22 29


23

30

31

J29

15118

ydr

15119

yds

15120

ydt

15121

ydu

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

V30 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

S31 UP MATÍ MATÍ TARDA TARDA NIT OUT

D01 UP MATÍ TARDA NIT OUT


SEMANA 19 L02

ENE’12 15122

ydv

15123

ydx

15124

ydy

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

M03

+jesus

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

X04 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT ENE 18 19 20 21 22 23

L

M

X

J

V

S

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

D 1 8 15 22 29

FEB 23 24 25 26 27

L

M

6 13 20 27

7 14 21 28

X 1 8 15 22 29

J 2 9 16 23

V 3 10 17 24

S 4 11 18 25

D 5 12 19 26


J05

15125

Ydz

15126

Yea

15127

yeb

15128

yec

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

V06 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

S07 UP MATÍ MATÍ TARDA TARDA NIT OUT

D08 UP MATÍ TARDA NIT OUT

+dori


SEMANA 20 L09

ENE’12 15129

yed

15130

yee

15131

Yef

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

M10 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

X11 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT ENE 18 19 20 21 22 23

L

M

X

J

V

S

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

D 1 8 15 22 29

FEB 23 24 25 26 27

L

M

6 13 20 27

7 14 21 28

X 1 8 15 22 29

J 2 9 16 23

V 3 10 17 24

S 4 11 18 25

D 5 12 19 26


J12

15132

Yeg

15133

yeh

15134

yei

15135

Yej

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

V13 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

S14 UP MATÍ MATÍ TARDA TARDA NIT OUT

D15 UP MATÍ TARDA NIT OUT

*mary


SEMANA 21

ENE’12

L16

15136

yek

15137

yel

15138

yem

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

M17 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

X18 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT ENE 18 19 20 21 22 23

L

M

X

J

V

S

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

D 1 8 15 22 29

FEB 23 24 25 26 27

L

M

6 13 20 27

7 14 21 28

X 1 8 15 22 29

J 2 9 16 23

V 3 10 17 24

S 4 11 18 25

D 5 12 19 26


J19

15139

yen

15140

yeo

15141

yep

15142

yeq

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

V20 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

S21 UP MATÍ MATÍ TARDA TARDA NIT OUT

D22 UP MATÍ TARDA NIT OUT


SEMANA 22 L23

ENE’12 15143

yer

15144

yes

15145

yet

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

M24 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

X25 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT ENE 18 19 20 21 22 23

L

M

X

J

V

S

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

D 1 8 15 22 29

FEB 23 24 25 26 27

L

M

6 13 20 27

7 14 21 28

X 1 8 15 22 29

J 2 9 16 23

V 3 10 17 24

S 4 11 18 25

D 5 12 19 26


J26

15146

yeu

15147

yev

15148

yex

15149

yey

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

V27 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

S28 UP MATÍ MATÍ TARDA TARDA NIT OUT

D29 UP MATÍ TARDA NIT OUT


SEMANA 23 L30

ENE’12/FEB’12 15150

yez

*macu

15151

yfa

*mamá

15152

yfb

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

M31 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

X01 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT ENE 18 19 20 21 22 23

L

M

X

J

V

S

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

D 1 8 15 22 29

FEB 23 24 25 26 27

L

M

6 13 20 27

7 14 21 28

X 1 8 15 22 29

J 2 9 16 23

V 3 10 17 24

S 4 11 18 25

D 5 12 19 26


J02

15153

yfc

15154

yfd

15155

yfe

15156

yff

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

V03 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

S04 UP MATÍ MATÍ TARDA TARDA NIT OUT

D05 UP MATÍ TARDA NIT OUT

*fuen


SEMANA 24 L06

FEB’12 15157

yfg

15158

yfh

15159

yfi

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

M07 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

X08 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT FEB 23 24 25 26 27

L

M

6 13 20 27

7 14 21 28

X 1 8 15 22 29

J 2 9 16 23

V 3 10 17 24

S 4 11 18 25

D 5 12 19 26

MAR 27 28 29 30 31

L

M

X

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

J 1 8 15 22 29

V 2 9 16 23 30

S 3 10 17 24 31

D 4 11 18 25


J09

15160

yfj

15161

yfk

*peris

15162

yfl

+lourdes

15163

yfm

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

V10 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

S11 UP MATÍ MATÍ TARDA TARDA NIT OUT

D12 UP MATÍ TARDA NIT OUT


SEMANA 25 L13

FEB’12 15164

yfn

15165

yfo

15166

yfp

*caye

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

M14 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

X15 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT FEB 23 24 25 26 27

L

M

6 13 20 27

7 14 21 28

X 1 8 15 22 29

J 2 9 16 23

V 3 10 17 24

S 4 11 18 25

D 5 12 19 26

MAR 27 28 29 30 31

L

M

X

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

J 1 8 15 22 29

V 2 9 16 23 30

S 3 10 17 24 31

D 4 11 18 25


J16

15167

yfq

15168

yfr

15169

yfs

15170

Yft

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

V17 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

S18 UP MATÍ MATÍ TARDA TARDA NIT OUT

D19 UP MATÍ TARDA NIT OUT

*dori xi


SEMANA 26 L20

FEB’12 15171

yfu

15172

yfv

15173

yfx

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

M21 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

X22

+leo *patri

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT FEB 23 24 25 26 27

L

M

6 13 20 27

7 14 21 28

X 1 8 15 22 29

J 2 9 16 23

V 3 10 17 24

S 4 11 18 25

D 5 12 19 26

MAR 27 28 29 30 31

L

M

X

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

J 1 8 15 22 29

V 2 9 16 23 30

S 3 10 17 24 31

D 4 11 18 25


J23

15174

yfy

15175

yfz

15176

yga

15177

ygb

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

V24 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

S25 UP MATÍ MATÍ TARDA TARDA NIT OUT

D26 UP MATÍ TARDA NIT OUT

*urbán


SEMANA 27 L27

FEB’12/MAR’12 15178

ygc

15179

ygd

15180

yge

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

M28 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

X29 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT FEB 23 24 25 26 27

L

M

6 13 20 27

7 14 21 28

X 1 8 15 22 29

J 2 9 16 23

V 3 10 17 24

S 4 11 18 25

D 5 12 19 26

MAR 27 28 29 30 31

L

M

X

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

J 1 8 15 22 29

V 2 9 16 23 30

S 3 10 17 24 31

D 4 11 18 25


J01

15181

ygf

15182

ygg

15183

ygh

15184

ygi

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

V02 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

S03 UP MATÍ MATÍ TARDA TARDA NIT OUT

D04 UP MATÍ TARDA NIT OUT

*inma va


SEMANA 28 L05

MAR’12 15185

ygj

15186

ygk

15187

ygl

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

M06 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

X07 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT MAR 27 28 29 30 31

L

M

X

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

J 1 8 15 22 29

V 2 9 16 23 30

S 3 10 17 24 31

D 4 11 18 25

ABR 31 32 33 34 35 36

L

M

X

J

V

S

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

D 1 8 15 22 29


J08

15188

ygm

15189

ygn

15190

ygo

15191

ygp

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

V09 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

S10 UP MATÍ MATÍ TARDA TARDA NIT OUT

D11 UP MATÍ TARDA NIT OUT

*jesús *alfon


SEMANA 29 L12

MAR’12 15192

ygq

15193

ygr

15194

ygs

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

M13 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

X14

*ab 2006

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT MAR 27 28 29 30 31

L

M

X

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

J 1 8 15 22 29

V 2 9 16 23 30

S 3 10 17 24 31

D 4 11 18 25

ABR 31 32 33 34 35 36

L

M

X

J

V

S

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

D 1 8 15 22 29


J15

15195

ygt

15196

ygu

15197

ygv

15198

ygx

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

V16 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

S17 UP MATÍ MATÍ TARDA TARDA NIT OUT

D18 UP MATÍ TARDA NIT OUT

+patri


SEMANA 30 L19

MAR’12 15199

ygy

+josé (2)

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT (2): Férez,Fina, jose luis, mamá, madrina, mariajo, pepe chisvert, jou, jose juan, pepin, majoto

M20

15200

ygz

15201

yha

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

X21 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT MAR 27 28 29 30 31

L

M

X

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

J 1 8 15 22 29

V 2 9 16 23 30

S 3 10 17 24 31

D 4 11 18 25

ABR 31 32 33 34 35 36

L

M

X

J

V

S

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

D 1 8 15 22 29


J22

15202

yhb

15203

yhc

15204

yhd

15205

yhe

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

V23 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

S24 UP MATÍ MATÍ TARDA TARDA NIT OUT

D25 UP MATÍ TARDA NIT OUT (3) encarna ab, encarna xi,

+encarna (3)


SEMANA 31

MAR’12

L26

15206

yhf

15207

yhg

15208

yhh

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

M27 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

X28 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT MAR 27 28 29 30 31

L

M

X

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

J 1 8 15 22 29

V 2 9 16 23 30

S 3 10 17 24 31

D 4 11 18 25

ABR 31 32 33 34 35 36

L

M

X

J

V

S

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

D 1 8 15 22 29


J29

15209

yhi

15210

yhj

15211

yhk

15212

yhl

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

V30 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

S31 UP MATÍ MATÍ TARDA TARDA NIT OUT

D01 UP MATÍ TARDA NIT OUT

*papá


SEMANA 32 L02

ABR’12 15213

yhm

15214

yhn

15215

yho

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

M03 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

X04 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT ABR 31 32 33 34 35 36

L

M

X

J

V

S

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

D 1 8 15 22 29

MAY 36 37 38 39 40

L 7 14 21 28

M 1 8 15 22 29

X 2 9 16 23 30

J 3 10 17 24 31

V 4 11 18 25

S 5 12 19 26

D 6 13 20 27


J05

15216

yhp

15217

yhq

15218

yhr

15219

yhs

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

V06 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

S07 UP MATÍ MATÍ TARDA TARDA NIT OUT

D08 UP MATÍ TARDA NIT OUT


SEMANA 33 L09

ABR’12 15220

yht

15221

yhu

15222

yhv

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

M10 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

X11 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT ABR 31 32 33 34 35 36

L

M

X

J

V

S

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

D 1 8 15 22 29

MAY 36 37 38 39 40

L 7 14 21 28

M 1 8 15 22 29

X 2 9 16 23 30

J 3 10 17 24 31

V 4 11 18 25

S 5 12 19 26

D 6 13 20 27


J12

15223

yhx

15224

Yhy

15225

Yhz

15226

yia

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

V13 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

S14 UP MATÍ MATÍ TARDA TARDA NIT OUT

D15 UP MATÍ TARDA NIT OUT


SEMANA 34 L16

ABR’12 15227

yib

15228

yic

15229

yid

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

M17 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

X18 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT ABR 31 32 33 34 35 36

L

M

X

J

V

S

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

D 1 8 15 22 29

MAY 36 37 38 39 40

L 7 14 21 28

M 1 8 15 22 29

X 2 9 16 23 30

J 3 10 17 24 31

V 4 11 18 25

S 5 12 19 26

D 6 13 20 27


J19

15230

yie

15231

yif

15232

yig

15233

Yih

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

V20 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

S21 UP MATÍ MATÍ TARDA TARDA NIT OUT

D22 UP MATÍ TARDA NIT OUT


SEMANA 35 L23

ABR’12 15234

yii

15235

yij

15236

yik

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

M24 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

X25 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT ABR 31 32 33 34 35 36

L

M

X

J

V

S

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

D 1 8 15 22 29

MAY 36 37 38 39 40

L 7 14 21 28

M 1 8 15 22 29

X 2 9 16 23 30

J 3 10 17 24 31

V 4 11 18 25

S 5 12 19 26

D 6 13 20 27


J26

15237

yil

15238

yim

15239

Yin

15240

Yio

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

V27 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

S28 UP MATÍ MATÍ TARDA TARDA NIT OUT

D29 UP MATÍ TARDA NIT OUT

*marius


SEMANA 36 L30

MAY’12 15241

yip

15242

Yiq

15243

yir

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

M01

*xi 1995

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

X02 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT MAY 36 37 38 39 40

L 7 14 21 28

M 1 8 15 22 29

X 2 9 16 23 30

J 3 10 17 24 31

V 4 11 18 25

S 5 12 19 26

D 6 13 20 27

JUN 40 41 42 43 44

L

M

X

J

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

V 1 8 15 22 29

S 2 9 16 23 30

D 3 10 17 24


J03

15244

yis

15245

Yit

15246

Yiu

15247

yiv

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

V04 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

S05 UP MATÍ MATÍ TARDA TARDA NIT OUT

D06 UP MATÍ TARDA NIT OUT


SEMANA 37 L07

MAY’12 15248

yix

15249

yiy

15250

yiz

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

M08 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

X09

Gregorio

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT MAY 36 37 38 39 40

L 7 14 21 28

M 1 8 15 22 29

X 2 9 16 23 30

J 3 10 17 24 31

V 4 11 18 25

S 5 12 19 26

D 6 13 20 27

JUN 40 41 42 43 44

L

M

X

J

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

V 1 8 15 22 29

S 2 9 16 23 30

D 3 10 17 24


J10

15251

yja

15252

yjb

15253

yjc

15254

yjd

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

V11 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

S12 UP MATÍ MATÍ TARDA TARDA NIT OUT

D13 UP MATÍ TARDA NIT OUT

Ani jesus


SEMANA 38 L14

MAY’12 15255

yje

15256

yjf

15257

yjg

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

M15 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

X16 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT MAY 36 37 38 39 40

L 7 14 21 28

M 1 8 15 22 29

X 2 9 16 23 30

J 3 10 17 24 31

V 4 11 18 25

S 5 12 19 26

D 6 13 20 27

JUN 40 41 42 43 44

L

M

X

J

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

V 1 8 15 22 29

S 2 9 16 23 30

D 3 10 17 24


J17

15258

yjh

15259

yji

15260

yjj

15261

yjk

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

V18 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

S19 UP MATÍ MATÍ TARDA TARDA NIT OUT

D20 UP MATÍ TARDA NIT OUT

*vicent io


SEMANA 39 L21

MAY’12 15262

yjl

15263

yjm

15264

Yjn

+

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

M22 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

X23 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT MAY 36 37 38 39 40

L 7 14 21 28

M 1 8 15 22 29

X 2 9 16 23 30

J 3 10 17 24 31

V 4 11 18 25

S 5 12 19 26

D 6 13 20 27

JUN 40 41 42 43 44

L

M

X

J

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

V 1 8 15 22 29

S 2 9 16 23 30

D 3 10 17 24


J24

15265

yjo

15266

yjp

15267

yjq

15268

yjr

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

V25 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

S26 UP MATÍ MATÍ TARDA TARDA NIT OUT

D27 UP MATÍ TARDA NIT OUT


SEMANA 40 L28

MAY’12/JUN’12 15269

yjs

15270

yjt

15271

yju

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

M29 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

X30 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT MAY 36 37 38 39 40

L 7 14 21 28

M 1 8 15 22 29

X 2 9 16 23 30

J 3 10 17 24 31

V 4 11 18 25

S 5 12 19 26

D 6 13 20 27

JUN 40 41 42 43 44

L

M

X

J

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

V 1 8 15 22 29

S 2 9 16 23 30

D 3 10 17 24


J31

15272

yjv

15273

yjx

15274

yjy

15275

yjz

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

V01 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

S02 UP MATÍ MATÍ TARDA TARDA NIT OUT

D03 UP MATÍ TARDA NIT OUT


SEMANA 41

JUN’12

L04

15276

yka

15277

ykb

15278

ykc

+sergio

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

M05 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

X06

*llucia

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT JUN 40 41 42 43 44

L

M

X

J

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

V 1 8 15 22 29

S 2 9 16 23 30

D 3 10 17 24

JUL 44 45 46 47 48 49

L

M

X

J

V

S

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

D 1 8 15 22 29


J07

15279

ykd

15280

yke

15281

ykf

15282

ykg

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

V08 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

S09 UP MATÍ MATÍ TARDA TARDA NIT OUT

D10 UP MATÍ TARDA NIT OUT


SEMANA 42 L11

JUN’12 15283

ykh

15284

yki

15285

ykj

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

M12 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

X13

+antonio

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT JUN 40 41 42 43 44

L

M

X

J

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

V 1 8 15 22 29

S 2 9 16 23 30

D 3 10 17 24

JUL 44 45 46 47 48 49

L

M

X

J

V

S

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

D 1 8 15 22 29


J14

15286

ykk

15287

ykl

15288

ykm

15289

ykn

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

V15 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

S16 UP MATÍ MATÍ TARDA TARDA NIT OUT

D17 UP MATÍ TARDA NIT OUT


SEMANA 43 L18

JUN’12 15290

yko

15291

ykp

15292

ykq

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

M19 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

X20 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT JUN 40 41 42 43 44

L

M

X

J

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

V 1 8 15 22 29

S 2 9 16 23 30

D 3 10 17 24

JUL 44 45 46 47 48 49

L

M

X

J

V

S

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

D 1 8 15 22 29


J21

15293

ykr

15294

yks

15295

ykt

15296

yku

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

V22 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

S23 UP MATÍ MATÍ TARDA TARDA NIT OUT

D24 UP MATÍ TARDA NIT OUT

+juan


SEMANA 44 L25

JUN’12 15297

ykv

15298

ykx

15299

yky

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

M26 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

X27 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT JUN 40 41 42 43 44

L

M

X

J

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

V 1 8 15 22 29

S 2 9 16 23 30

D 3 10 17 24

JUL 44 45 46 47 48 49

L

M

X

J

V

S

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

D 1 8 15 22 29


J28

15300

ykz

15301

yla

+pau

15302

ylb

*fina

15303

ylc

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

V29 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

S30 UP MATÍ MATÍ TARDA TARDA NIT OUT

D01 UP MATÍ TARDA NIT OUT


SEMANA 45 L02

JUL’12 15304

yld

15305

yle

15306

ylf

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

M03 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

X04 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT JUL 44 45 46 47 48 49

L

M

X

J

V

S

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

D 1 8 15 22 29

AGO 49 50 51 52 53

L

M

6 13 20 27

7 14 21 28

X 1 8 15 22 29

J 2 9 16 23 30

V 3 10 17 24 31

S 4 11 18 25

D 5 12 19 26


J05

15307

ylg

15308

ylh

15309

yli

15310

ylj

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

V06 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

S07 UP MATÍ MATÍ TARDA TARDA NIT OUT

D08 UP MATÍ TARDA NIT OUT

*noelia


SEMANA 46 L09

JUL’12 15311

ylk

15312

yll

15313

ylm

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

M10 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

X11 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

JUL 44 45 46 47 48

L

M

X

J

V

S

2 9 16 23

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

D 1 8 15 22 29

49

30

31

AGO 49 50 51 52

L

M

6 13 20

7 14 21

X 1 8 15 22

J 2 9 16 23

V 3 10 17 24

S 4 11 18 25

D 5 12 19 26


53

27

28

J12

29

30

31

15314

yln

15315

ylo

15316

ylp

15317

ylq

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

V13 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

S14 UP MATÍ MATÍ TARDA TARDA NIT OUT

D15 UP MATÍ TARDA NIT OUT


SEMANA 47 L16

JUL’12 15318

ylr

15319

yls

15320

ylt

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

M17 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

X18 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT JUL 44 45 46 47 48 49

L

M

X

J

V

S

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

D 1 8 15 22 29

AGO 49 50 51 52 53

L

M

6 13 20 27

7 14 21 28

X 1 8 15 22 29

J 2 9 16 23 30

V 3 10 17 24 31

S 4 11 18 25

D 5 12 19 26


J19

15321

ylu

15322

ylv

15323

ylx

15324

yly

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

V20 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

S21 UP MATÍ MATÍ TARDA TARDA NIT OUT

D22 UP MATÍ TARDA NIT OUT


SEMANA 48 L23

JUL’12 15325

ylz

15326

yma

15327

ymb

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

M24 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

X25 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT JUL 44 45 46 47 48 49

L

M

X

J

V

S

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

D 1 8 15 22 29

AGO 49 50 51 52 53

L

M

6 13 20 27

7 14 21 28

X 1 8 15 22 29

J 2 9 16 23 30

V 3 10 17 24 31

S 4 11 18 25

D 5 12 19 26


J26

15328

ymc

15329

ymd

15330

yme

15331

ymf

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT (5): ana taize, ana lucia, ana xixona

V27 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

S28 UP MATÍ MATÍ TARDA TARDA NIT OUT

D29 UP MATÍ TARDA NIT OUT

+ana(5)


SEMANA 49 L30

AGO’12 15332

ymg

15333

ymh

15334

ymi

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

M31 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

X01 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT AGO 49 50 51 52 53

L

M

6 13 20 27

7 14 21 28

X 1 8 15 22 29

J 2 9 16 23 30

V 3 10 17 24 31

S 4 11 18 25

D 5 12 19 26

SEP 53 1 2 3 4

L

M

X

J

V

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

S 1 8 15 22 29

D 2 9 16 23 30


J02

15335

ymj

15336

ymk

15337

yml

15338

ymm

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

V03 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

S04 UP MATÍ MATÍ TARDA TARDA NIT OUT

D05 UP MATÍ TARDA NIT OUT

*ana tz


SEMANA 50 L06

AGO’12 15339

ymn

+salva

15340

ymo

+caye

15341

ymp

+llorenç

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

M07 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

X08 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT AGO 49 50 51 52 53

L

M

6 13 20 27

7 14 21 28

X 1 8 15 22 29

J 2 9 16 23 30

V 3 10 17 24 31

S 4 11 18 25

D 5 12 19 26

SEP 53

L

M

X

J

V

S 1

D 2

1 2 3 4

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

8 15 22 29

9 16 23 30


J09

15342

ymq

15343

ymr

*laura ab *ana lucia

15344

yms

*42

15345

ymt

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

V10 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

S11 UP MATÍ MATÍ TARDA TARDA NIT OUT

D12 UP MATÍ TARDA NIT OUT


SEMANA 51 L13

AGO’12 15346

ymu

15347

ymv

15348

ymx

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

M14 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

X15 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT AGO 49 50 51 52 53

L

M

6 13 20 27

7 14 21 28

X 1 8 15 22 29

J 2 9 16 23 30

V 3 10 17 24 31

S 4 11 18 25

D 5 12 19 26

SEP 53

L

M

X

J

V

S 1

D 2

1 2 3 4

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

8 15 22 29

9 16 23 30


J16

15349

ymy

15350

ymz

15351

yna

15352

ynb

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

V17 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

S18 UP MATÍ MATÍ TARDA TARDA NIT OUT

D19 UP MATÍ TARDA NIT OUT

*helen


SEMANA 52 L20

AGO’12 15353

ync

15354

ynd

15355

yne

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

M21 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

X22

+

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT AGO 49 50 51 52 53

L

M

6 13 20 27

7 14 21 28

X 1 8 15 22 29

J 2 9 16 23 30

V 3 10 17 24 31

S 4 11 18 25

D 5 12 19 26

SEP 53

L

M

X

J

V

S 1

D 2

1 2 3 4

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

8 15 22 29

9 16 23 30


J23

15356

Ynf

15357

yng

15358

ynh

15359

yni

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

V24 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

S25 UP MATÍ MATÍ TARDA TARDA NIT OUT

D26 UP MATÍ TARDA NIT OUT

*paco xi


SEMANA 53 L27

AGO’12 15360

ynj

15361

ynk

15362

ynl

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

M28 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

X29 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT AGO 49 50 51 52 53

L

M

6 13 20 27

7 14 21 28

X 1 8 15 22 29

J 2 9 16 23 30

V 3 10 17 24 31

S 4 11 18 25

D 5 12 19 26

SEP 53

L

M

X

J

V

S 1

D 2

1 2 3 4

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

8 15 22 29

9 16 23 30


J30

15363

Ynm

15364

Ynn

15365

yno

15366

Ynp

UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

V31 UP PRE MATÍ MATÍ TARDA TARDA DIETA NIT OUT

S01 UP MATÍ MATÍ TARDA TARDA NIT OUT

D02 UP MATÍ TARDA NIT OUT


CALENDARIO 2011-2012 SEP

L 29 5 12 19 26

M 30 6 13 20 27

X J V S D 1 Formaci贸 31 1 2 3 4 jmj 2 Coordin 7 8 9 10 11 V 3 fitxes 14 15 16 17 18 campell 4 21 22 23 24 25 5 caq 28 29 30 OCT 1 2 6 Seu p2 3 4 5 6 7 8 9 7 10 11 12 13 14 15 16 8 Seu p4 17 18 19 20 21 22 23 Jotuell 9 Seu p1 24 25 26 27 28 29 30 V NOV 31 10 1 2 3 4 5 6 11 7 8 9 10 11 12 13 12 14 15 16 17 18 19 20 alternat 13 21 22 23 24 25 26 27 DIC 28 29 30 14 1 2 3 4 MU-IB 15 5 6 7 8 9 10 11 16 com 12 13 14 15 16 17 18 A plus 17 19 20 21 22 23 24 25 Vac 18 26 27 28 29 30 31 ENE 1 Vac 19 2 3 4 5 6 7 8 20 9 10 11 12 13 14 15 21 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 29 forma FEB 30 31 23 1 2 3 4 5 24 6 7 8 9 10 11 12 25 13 14 15 16 17 18 19 26 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


MAR 27 28

conf

29 30 31

ABR 32 33

De

34 35

MAY Co Co Co

36 37 38 39

Co

JUN 40

Co

41 42 43 44

JUL 45 46 47 48

AGO 49 50 51 52 53

L

M

X

J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 Mo 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Caq 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 santiago 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2


PLANIFICACIÓ GENERAL GRUPS CAQ LA SEU CURS 2011-2012 SET

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

DL DM DC DJ DV DS DG 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

General

3r

4t

Coordin fitxes caq pares4 Pares3 inici 01 02 03

inici 42 04 05 06 31

inici

32

2

09 08

08 10

12 PARE PARE PARE

33

14 15 19

Pares6 inici

5 NADAL

6 7 JANER

34 23 26 28 29

1 2 3 4 GYM

3

8 INFANCIA 9 RADIO


MAR DL DM DC DJ DV DS DG

General

3r

4t


5 6 12 13 19 20 26 27 ABR 2 3 9 10 16 17 23 24 MAY 30 1 7 8 14 15 21 22 JUN 28 29 4 11 18 25

5 12 19 26

JUL

AG O

2 3 9 10 16 17 23 24 30 31

6 13 20 27

7 14 21 28

1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 2 9 16 23 30

3 4 5 6 10 11 12 13 17 18 19 20 24 25 26 27 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29

1 2 8 9 15 16 22 23 29 3 0

3 4 5 10 11 12 17 18 19 24 25 26 31 1 2

Coordin fitxes caq

20 21 22 Or

30 35 36 37 38

10 CARITAS 11 01 02

pares4 39 40 41

03 04 inici

05 06 REPAS


DISTRIBUCIÓ DELS TEMES Curs 2011-2012 LA IGLESIA Y LOS CRISTIANOS 1. Los cristianos 10 INICIACIÓ 2. Somos una gran familia 12 INICIACIÓ 3. Dios nos habla: la Palabra de Dios 14 INICIACIÓ DIOS ES NUESTRO PADRE 4. La Creación es obra del amor de Dios 20 COMUNIÓ 5. El amor de Dios es más fuerte que el pecado 22 COMUNIÓ 6. Dios Padre nunca nos abandona 24 COMUNIÓ 7. Dios Padre cumple su promesa 26 I JESÚS VIENE A SALVARNOS 8. Preparad el camino al Señor 32 INICIACIÓ COMUNI 9. María, Madre de Jesús y Madre nuestra 34 INICIACIÓ 10. Jesús, el Mesías, nace en Belén 36 INICIACIÓ COMUNI 11. Jesús es Dios y hombre verdadero 38 INICIACIÓ 12. El Bautismo de Jesús 40 INICIACIÓ JESÚS, EL HIJO DE DIOS, VIVIÓ ENTRE NOSOTROS 13. Jesús nos anuncia la Buena Noticia, el Evangelio 46 INICIACIÓ 14. Jesús nos trae el Reino de Dios 48 INICIACIÓ 15. Jesús hace cosas admirables 50 INICIACIÓ 16. Jesús ora y cumple la voluntad de su Padre 52 INICIACIÓ 17. Jesús invita a sus amigos a seguirlo 54 I 18. Jesús pasa por el mundo haciendo el bien............................................................ 56 JESÚS ENTREGA SU VIDA POR NOSOTROS 19. Jesús celebra la Pascua 62 INICIACIÓ 20. Pasión y Muerte de Jesús 64 INICIACIÓ 21. Jesús resucitó al tercer día 66 INICIACIÓ 22. Jesús resucitado nos envía al Espíritu Santo 68 INICIACIÓ 23. Jesucristo nos revela la vida íntima de Dios 70 COMUNIÓ EL ESPÍRITU SANTO Y LA IGLESIA 24. El Espíritu Santo da vida a la Iglesia 76 I 25. Hoy, nosotros somos la Iglesia 78 COMUNIÓ 26. Nos encontramos con Jesús resucitado en los Sacramentos 80COMUNIÓ 27. Llamados a colaborar en la Iglesia 82 COMUNIÓ POR EL BAUTISMO NACEMOS A LA VIDA NUEVA 28. Nacemos a la Vida nueva 88 COMUNIÓ 29. Crecemos en la vida de la fe 90 COMUNIÓ 30. Llamados a vivir como hijos de Dios 92 COMUNIÓ 31. Amamos a Dios sobre todas las cosas 94 COMUNIÓ 32. Aprendemos a amar en familia 96 COMUNIÓ 33. Amamos a los demás como hermanos 98 COMUNIÓ 34. Como hijos, oramos a Dios, nuestro Padre ..........100 COMUNIÓ LA RECONCILIACIÓN. RECIBIMOS EL PERDÓN QUE NOS RENUEVA 35. A veces nos alejamos del amor de Dios 106 COMUNIÓ 36. Jesús nos trae el perdón de Dios Padre 108 COMUNIÓ 37. Celebramos la Reconciliación 110 COMUNIÓ LA EUCARISTÍA. NOS ALIMENTAMOS CON EL CUERPO Y LA SANGRE DEL SEÑOR


38. Celebramos la Eucaristía en el día del Señor 116 COMUNIÓ 39. Escuchamos la Palabra de Dios 118 COMUNIÓ 40. Damos gracias al Padre por la entrega de Jesús 120 COMUNIÓ 41. Comemos el Pan de la Vida eterna 122 COMUNIÓ CON JESÚS, POR SIEMPRE, EN LA CASA DEL PADRE 42. Somos herederos de una gran promesa 128 COMUNIÓ 43. Dios nos invita a todos a su Casa........................................................................ 130 44. Los Santos, amigos de Dios para siempre 132 I FÓRMULAS DE FE ................................................................................................... 137 ORAR Y CELEBRAR................................................................................................. 152 26-27.- PRESENTACIÓ NOVEMBRE 02-03.- TEMA 01.- Comencem un vaitge 09-10.- TEMA 02.- L’equipatge que et fa falta 16-17.- TEMA 03 .- L’esperit d’aventura 23-24.- TEMA 04.- Travessant a l’altra riba del llac DESEMBRE 30-01.- La nostra parròquia- Gymcana 07-08.- FESTA 14-15.- Celebrem el Nadal GENER 11-12.- TEMA 05.- Avui com ahir 18-19.- Santa Infancia 25-26.- TEMA 06.- Ganes de canviar FEBRER 01-02.- TEMA 07.- El risc forma part del viatge 08-09.- VISITA 1 15-16.- TEMA 08.- Enviats a anunciar l’evangeli 22-23.- TEMA 09.- Aneu per tot el món MARÇ 01-02.- FESTA ESCOLAR 08-09.- VISITA 2 15-16.- TEMA 10.- Camins fàcils o compromessos 22-23.- VISITA 3 29-30.- TEMA 11.- Com camino en mig de la boira ABRIL 05-06.- VISITA 4


12-13.- TEMA 01.- l’Esperit Sant en la història 19-20.- SETMANA SANTA 26-27.- TEMA 02.- l’Esperti ve sobre nosaltres MAIG 03-04.- TEMA 03.- Vindrà el Bisb 10-11.- TEMA 04.- L’Esperit … com un do 17-18.- TEMA 05.- L’Esperit ens transforma… 24-25.- TEMA 06.- La missa del diumenge JUNY 31-01.- Repàs final 07-08.- Assaig i celebració 12 juny.- CONFIRMACIÓ

REGISTROS CURSO 2010-2011 SEP

L 30 6 13 20 27

1 2 3 4 5

M 31 7 14 21 28

X 1 8 15 22 29

J 2 9 16 23 30

V 3 10 17 24

S 4 11 18 25

D 5 12 19 26

A SEP

X 1

J 2

V 3

S 4

D 5

L 6

M 7

X 8

J 9

V 10

D 19

L 20

HG1 HG2 HG3 HG4 HG5 SP1 SP2 MB NOM

EXT1

EMER

GAS

KM

OP

IDI

ALI

PES

B SEP HG1 HG2 HG3 HG4 HG5 SP1

S 11

D 12

L 13

M 14

X 15

J 16

V 17

S 18


SP2 MB NOM

EXT1

EMER

GAS

X 22

J 23

EMER

GAS

KM

OP

IDI

ALI

PES

C SEP

M 21

V 24

S 25

D 26

L 27

M 28

X 29

J 30

J 9

V 10

D 19

L 20

HG1 HG2 HG3 HG4 HG5 SP1 SP2 MB NOM

EXT1

OCT

KM

OP

IDI

L

M

X

J

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

5 6 7 8 9

V 1 8 15 22 29

ALI

S 2 9 16 23 30

PES

D 3 10 17 24 31

A OCT

X 1

J 2

V 3

S 4

D 5

L 6

M 7

X 8

HG1 HG2 HG3 HG4 HG5 SP1 SP2 MB NOM

EXT1

EMER

GAS

KM

OP

IDI

ALI

PES

B OCT HG1 HG2 HG3 HG4 HG5 SP1 SP2 MB

S 11

D 12

L 13

M 14

X 15

J 16

V 17

S 18


NOM

EXT1

EMER

GAS

X 22

J 23

EMER

GAS

KM

OP

IDI

ALI

PES

C OCT

M 21

V 24

S 25

D 26

L 27

M 28

X 29

J 30

J 9

V 10

D 19

L 20

HG1 HG2 HG3 HG4 HG5 SP1 SP2 MB NOM

EXT1

NOV 10 11 12 13 14 A NOV

X 1

J 2

V 3

KM

L 1 8 15 22 29

M 2 9 16 23 30 S 4

OP

X 3 10 17 24

J 4 11 18 25

D 5

IDI

V 5 12 19 26

L 6

ALI

S 6 13 20 27

PES

D 7 14 21 28

M 7

X 8

HG1 HG2 HG3 HG4 HG5 SP1 SP2 MB NOM

EXT1

EMER

GAS

KM

OP

IDI

ALI

PES

B NOV HG1 HG2 HG3 HG4 HG5 SP1 SP2 MB

S 11

D 12

L 13

M 14

X 15

J 16

V 17

S 18


NOM

EXT1

EMER

GAS

X 22

J 23

EMER

GAS

KM

OP

IDI

ALI

PES

C NOV

M 21

V 24

S 25

D 26

L 27

M 28

X 29

J 30

J 9

V 10

D 19

L 20

HG1 HG2 HG3 HG4 HG5 SP1 SP2 MB NOM

EXT1

DES

KM

L

M

6 13 20 27

7 14 21 28

14 15 16 17 18

OP

X 1 8 15 22 29

J 2 9 16 23 30

IDI

V 3 10 17 24 31

ALI

S 4 11 18 25

PES

D 5 12 19 26

A DIC

X 1

J 2

V 3

S 4

D 5

L 6

M 7

X 8

HG1 HG2 HG3 HG4 HG5 SP1 SP2 MB NOM

EXT1

EMER

GAS

KM

OP

IDI

ALI

PES

B DIC HG1 HG2 HG3 HG4 HG5 SP1 SP2 MB

S 11

D 12

L 13

M 14

X 15

J 16

V 17

S 18


NOM

EXT1

EMER

GAS

X 22

J 23

EMER

GAS

KM

OP

IDI

ALI

PES

C DIC

M 21

V 24

S 25

D 26

L 27

M 28

X 29

J 30

J 9

V 10

D 19

L 20

HG1 HG2 HG3 HG4 HG5 SP1 SP2 MB NOM

EXT1

ENE

KM

OP

IDI

L

M

X

J

V

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

18 19 20 21 22

ALI

S 1 8 15 22 29

PES

D 2 9 16 23 30

A ENE

X 1

J 2

V 3

S 4

D 5

L 6

M 7

X 8

HG1 HG2 HG3 HG4 HG5 SP1 SP2 MB NOM

EXT1

EMER

GAS

KM

OP

IDI

ALI

PES

B ENE HG1 HG2 HG3 HG4 HG5 SP1 SP2 MB

S 11

D 12

L 13

M 14

X 15

J 16

V 17

S 18


NOM

EXT1

EMER

GAS

X 22

J 23

EMER

GAS

KM

OP

IDI

ALI

PES

C ENE

M 21

V 24

S 25

D 26

L 27

M 28

X 29

J 30

J 9

V 10

D 19

L 20

HG1 HG2 HG3 HG4 HG5 SP1 SP2 MB NOM

EXT1

FEB

KM

L 31 7 14 21 28

23 24 25 26 27

M 1 8 15 22

OP

X 2 9 16 23

J 3 10 17 24

IDI

V 4 11 18 25

ALI

S 5 12 19 26

PES

D 6 13 20 27

A FEB

X 1

J 2

V 3

S 4

D 5

L 6

M 7

X 8

HG1 HG2 HG3 HG4 HG5 SP1 SP2 MB NOM

EXT1

EMER

GAS

KM

OP

IDI

ALI

PES

B FEB HG1 HG2 HG3 HG4 HG5 SP1 SP2 MB

S 11

D 12

L 13

M 14

X 15

J 16

V 17

S 18


NOM

EXT1

EMER

GAS

X 22

J 23

EMER

GAS

KM

OP

IDI

ALI

PES

C FEB

M 21

V 24

S 25

D 26

L 27

M 28

X 29

J 30

J 9

V 10

D 19

L 20

HG1 HG2 HG3 HG4 HG5 SP1 SP2 MB NOM

EXT1

MAR

KM

L

27

7 14 21 28

28 29 30 31 A MAR

X 1

J 2

V 3

M 1 8 15 22 29 S 4

OP

X 2 9 16 23 30

J 3 10 17 24 31

D 5

IDI

V 4 11 18 25

L 6

ALI

S 5 12 19 26

PES

D 6 13 20 27

M 7

X 8

HG1 HG2 HG3 HG4 HG5 SP1 SP2 MB NOM

EXT1

EMER

GAS

KM

OP

IDI

ALI

PES

B MAR HG1 HG2 HG3 HG4 HG5 SP1 SP2 MB

S 11

D 12

L 13

M 14

X 15

J 16

V 17

S 18


NOM

EXT1

EMER

GAS

X 22

J 23

EMER

GAS

KM

OP

IDI

ALI

PES

C MAR

M 21

V 24

S 25

D 26

L 27

M 28

X 29

J 30

J 9

V 10

D 19

L 20

HG1 HG2 HG3 HG4 HG5 SP1 SP2 MB NOM

EXT1

ABR

KM

OP

IDI

L

M

X

J

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

31 32 33 34 35

V 1 8 15 22 29

ALI

S 2 9 16 23 30

PES

D 3 10 17 24

A ABR

X 1

J 2

V 3

S 4

D 5

L 6

M 7

X 8

HG1 HG2 HG3 HG4 HG5 SP1 SP2 MB NOM

EXT1

EMER

GAS

KM

OP

IDI

ALI

PES

B ABR HG1 HG2 HG3 HG4 HG5 SP1 SP2 MB

S 11

D 12

L 13

M 14

X 15

J 16

V 17

S 18


NOM

EXT1

EMER

GAS

X 22

J 23

EMER

GAS

KM

OP

IDI

ALI

PES

C ABR

M 21

V 24

S 25

D 26

L 27

M 28

X 29

J 30

J 9

V 10

D 19

L 20

HG1 HG2 HG3 HG4 HG5 SP1 SP2 MB NOM

EXT1

MAY

KM

OP

IDI

ALI

L

M

X

J

V

S

2 9 16 23

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

35 36 37 38 39 A MAY

X 1

J 2

V 3

S 4

D 5

L 6

PES

D 1 8 15 22 29

M 7

X 8

HG1 HG2 HG3 HG4 HG5 SP1 SP2 MB NOM

EXT1

EMER

GAS

KM

OP

IDI

ALI

PES

B MAY HG1 HG2 HG3 HG4 HG5 SP1 SP2 MB

S 11

D 12

L 13

M 14

X 15

J 16

V 17

S 18


NOM

EXT1

EMER

GAS

X 22

J 23

EMER

GAS

KM

OP

IDI

ALI

PES

C MAY

M 21

V 24

S 25

D 26

L 27

M 28

X 29

J 30

J 9

V 10

D 19

L 20

HG1 HG2 HG3 HG4 HG5 SP1 SP2 MB NOM

EXT1

JUN 40 41 42 43 44 A JUN

X 1

J 2

V 3

KM

L 30 6 13 20 27

M 31 7 14 21 28 S 4

OP

X 1 8 15 22 29

J 2 9 16 23 30

D 5

IDI

V 3 10 17 24

L 6

ALI

S 4 11 18 25

PES

D 5 12 19 26

M 7

X 8

HG1 HG2 HG3 HG4 HG5 SP1 SP2 MB NOM

EXT1

EMER

GAS

KM

OP

IDI

ALI

PES

B JUN HG1 HG2 HG3 HG4 HG5 SP1 SP2 MB

S 11

D 12

L 13

M 14

X 15

J 16

V 17

S 18


NOM

EXT1

EMER

GAS

X 22

J 23

EMER

GAS

KM

OP

IDI

ALI

PES

C JUN

M 21

V 24

S 25

D 26

L 27

M 28

X 29

J 30

J 9

V 10

D 19

L 20

HG1 HG2 HG3 HG4 HG5 SP1 SP2 MB NOM

EXT1

JUL

KM

OP

IDI

L

M

X

J

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

44 45 46 47 48

V 1 8 15 22 29

ALI

S 2 9 16 23 30

PES

D 3 10 17 24 31

A JUL

X 1

J 2

V 3

S 4

D 5

L 6

M 7

X 8

HG1 HG2 HG3 HG4 HG5 SP1 SP2 MB NOM

EXT1

EMER

GAS

KM

OP

IDI

ALI

PES

B JUL HG1 HG2 HG3 HG4 HG5 SP1 SP2 MB

S 11

D 12

L 13

M 14

X 15

J 16

V 17

S 18


NOM

EXT1

EMER

GAS

X 22

J 23

EMER

GAS

KM

OP

IDI

ALI

PES

C JUL

M 21

V 24

S 25

D 26

L 27

M 28

X 29

J 30

J 9

V 10

D 19

L 20

HG1 HG2 HG3 HG4 HG5 SP1 SP2 MB NOM

EXT1

AGO 49 50 51 52 01 A AGO

X 1

J 2

V 3

KM

L 1 8 15 22 29

M 2 9 16 23 30 S 4

OP

X 3 10 17 24 31

J 4 11 18 25

D 5

IDI

V 5 12 19 26

L 6

ALI

S 6 13 20 27

PES

D 7 14 21 28

M 7

X 8

HG1 HG2 HG3 HG4 HG5 SP1 SP2 MB NOM

EXT1

EMER

GAS

KM

OP

IDI

ALI

PES

B AGO HG1 HG2 HG3 HG4 HG5 SP1 SP2 MB

S 11

D 12

L 13

M 14

X 15

J 16

V 17

S 18


NOM

EXT1

EMER

GAS

X 22

J 23

EMER

GAS

KM

OP

IDI

ALI

PES

C AGO

M 21

V 24

S 25

D 26

L 27

M 28

X 29

HG1 HG2 HG3 HG4 HG5 SP1 SP2 MB NOM

EXT1

KM

OP

IDI

ALI

PES

J 30


ALI

ALM

LUNES Llet 2 tost frut

MARTES Llet 2 tost frut

COM

sort

esterri

MER

barri

CEN

Amanida toni atĂşn yogur LUNES

DES

MIERCOLES Llet 2 tost Frut

JUEVES Llet 2 tost frut

VIERNES Llet 2 tost frut

SABADO Llet 2 tost frut

DOMINGO Llet 2 tost frut

barri

Barri

barri

barri

barri

Barri

Coliflor Caballa yogur

Fruta yogur

Amanida Tortilla Caballa Fruta toni yogur Yogur yogur Atun yogur MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

DES ALM COM

MER CEN

PES SEP OCT NOV DIC

P 1020 1000 980 960

R ENE FEB MAR ABR

P 940 920 900 880

R MAY JUN JUL AGO

P 860 840 820 800

R


OP

SEP

30-05 06-12 13-19 20-26

OCT

27-03 04-10 11-17 18-24 25-31

NOV

01-07 08-14 15-21 22-28

DIC

29-05

L T 29 35 37 38 39 41 43 44 48 49 51 53 54 55

06-12 13-19 20-26

ENE

27-02

56 57

03-09 10-16 17-23 24-30

FEB

31-06 07-13 14-20 21-27

MAR

28-06

07-13

14-20 21-27

ABR

28-03 05-11 12-18 19-25

58 59 60 61 66 69 72

M R2 4 6

X R3

7 10 11 13 14 18 22 23 27 28 29 35 37 38

4 6 7 10 11 13 14 18

39 41 43 44 48 49 51 53 5455 5657 58 59 60 61 66 69

27 28 29 35 37 38 39 41 4344 4849 51 53 54 55 56 57

22 23

J P1 1-5 6-7 11 14 17 20 23 26 29 32 34

V P2

S RP

8-9 12 15 18 21 24 27 30 33 35

10 13 16 19 22 25 28 31

36

37

38 40 43 46 48 51 54 57 60

39 41 44 47 49 52 55 58 AN

42 45 50 53 56 59 AN

D B2

2 4 6 8 10 12 14


26-02

MAY

72

03-09 10-16 17-23 24-30

JUN

31-06 07-13

58 59 60 61 66 69 72

14-20 21-27

JUL

28-04 05-11 12-18 19-25 26-01

IDI Y CAT CAT: Superior IDI: en 7 días ITA:

28 de noviembre 1L/1R/1W/ Julio FORMACIÓN

PREINSCRIPCIÓ CINE MEC PREINSCRIPCIÓ QUADERN VIRTUAL D82 TELEMATIC MAGISTER PERMANENTE L BIB

M ECC

X PAD

J HIS

V REV

S IDI

S1 BIB

S2 ECC

S3 PAD

S4 HIS

D REV

S IDI

BIB

ECC

PAD

HIS

REV

IDI

D


GASOIL SEM1

SEM2

SEM3

SEM4

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

SEM5 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

CALENDARIO Aテ前 56-57: (30/08/2010) 21 MAY0 2011 (29/08/2011) Semana 14(56) 21 MAYO 2011 Semana13(57) SEP 14 15 16 17 18

L 30 06 13 20 27

M 31 07 14 21 28

X 01 08 15 22 29

J 02 09 16 23 30

OCT 19 20 21 22

V P 10 17 24

S 04 11 18 25

D 05 12 19 26

1974 L 1975 CN 1976 1977

02 09 16 23 30

03 10 17 24 31

1978 1979 1980 1981 1982

2003 2004 2005 2006

06 13 20 27

07 14 21 28

1983 1984 1985 1986

2007 2008 2009 2010

04 11 18 25

05 12 19 26

06 13 20 27

07 14 21 28

01 08 15 22 29

01 08 15 22

02 09 16 23

03 10 17 24

04 11 18 25

05 12 19 26

NOV 23 24 25 26

MES


27

29

30

DIC

01

02

03

04

05

28

06

07

08

09

10

11

12

29

13

14

15

16

17

18

19

30

20

21

22

23

24

25

26

31

27

28

29

30

31 01

02

ENE 32

03

04

05

06

07

08

09

33

10

11

12

13

14

15

16

34

17

18

19

20

21

22

23

35

24

25

26

27

28

29

30

36

31 01

02

03

04

05

06

FEB 37

07

08

09

10

11

12

13

38

14

15

16

17

18

19

20

39

21

22

23

24

25

26

27

40

28 01

02

03

04

05

06

MAR 41

07

08

09

10

11

12

13

42

14

15

16

17

18

19

20

43

21

22

23

24

25

26

27

44

28

29

30

31 01

02

03

ABR

198 7 198 8 198 9 199 0 199 1 199 2 199 3 199 4 199 5 199 6 199 7 199 8 199 9 200 0 200 1 200 2 200 3 200


45

04

05

06

07

08

09

10

46

11

12

13

14

15

16

17

47

18

19

20

21

22

23

24

48

25

26

27

28

29

30

49

02

03

04

05

06

07

01 08

50

09

10

11

12

13

14

15

51

16

17

18

19

20

21

22

52

23

24

25

26

27

28

29

MAY

4 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 201 0 201 1

AÑO 57 (2012) JUN 01 02 03 04 05

L 30 06 13 20 27

M 31 07 14 21 28

X 01 08 15 22 29

J 02 09 16 23 30

07 08 09

S 04 11 18 25

D 05 12 19 26

56/57 58/59 60/61 62/63

02 09 16 23 30

03 10 17 24 31

64/65 1966 1967 1968 1969

IN EJ 50 40 30

06 13 20 27

07 14 21 28

1970 1971 1972 1973

25 20 10 0

04 11 18 25

05 12 19 26

06 13 20 27

07 14 21 28

01 08 61 71 81

01 08 15 22 29

02 09 16 23 30

03 10 17 24 31

04 11 18 25

86 91 01 11

JUL 06

V 03 10 17 24

AGO 10 11 12 13 14

PORT CANTÓ Dilluns Dimart Dimecres Dijous Divendres

Dilluns Dimart Dimecre


51km 51km 51km 51km 102km 102km

51km 51km 102km 510 2040 18360

51km 51km 102km

51km 51km 102km

Total setm. Total mes Tot. curs

Anada 51km 51km Tornada 51km 51km total 102km 102km

0km 0km 0km

306 1224 11016

PORT CANTĂ“ + C13

Dilluns Dimart Dimecres Dijous Divendres Dilluns Dimart Dimecre 51km 86km 86km 86km 51km Anada 0km 86km 86km 51km 86km 86km 86km 51km Tornada 0km 86km 86km 102km 172km 172km 172km 102km Total 0km 172km 172km 720 2880 25920

Total setm. Total mes Tot. curs

516 2064 18576


agenda  

programacion curso 2011-12

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you