Page 1

Rapport annuel 2012……. p. 4 Reise til Frankrike? …...... p. 8 Felles språkdag …………... p. 12 Examens du BI ……………. p. 16 Travailler du vocabulaire . p. 20 Et plus...


Le bureau/ Sommaire

___________________________

FRANSKLÆRERFORENINGENS STYRE

André Avias epost: andre.avias@hiof.no Høgskolen i Østfold 1757 Halden mob: 99 59 76 64

Eli Godaker Grevinneveien 88B 3118 Tønsberg epost: egodaker@hotmail.com

Pierre Lederlin epost: pierre.lederlin@hiof.no Høgskolen i Østfold 1757 Halden tlf: 69 21 52 63

Mona Elset epost:

Ingvild Nielsen epost:

ingvild.nielsen@berg.vgs.no Øvre Prinsdalsvei 47 F 1263 Oslo tlf: 97590894

Estelle D. Fohr-Prigent Rolfstangveien 5 B, 1367 Snarøya tlf: 46 94 43 91 epost: estelle.fohrprigent@bjornholt.sk.oslo.no

tlf: 40 76 59 66

mona.elset@eikeli.vgs.no

Arnebråtveien 75D 0771 Oslo tlf. 22 14 81 12 67 16 21 68

John Riise Framnes Terr. 3B, 0270 Oslo tlf: 47 05 80 60 epost: john@msmg.org

SOMMAIRE/INNHOLD:

Redaksjonelt………….………………….... Rapport annuel .............................. S pend ........................................... Felles språkdag og kurs .................. Li érature africaine ....………………. Examens ............................………….. Voyage ............................…………….. Travailler le vocabulaire.......…………. Manuel numérique ............…………… Y’en a marre ........…………....………….. Bi-grammaire ..........……………...…….. Co sa on 2013: Giro ……………………

Wenche Beeder

Kråvasslia 12b 5134 FlAktveit Tlf;92609903 beeder.w1@gmail.com

Ragnhild Krog

Frits Kiærsvei 20 b, 0383 Oslo 93620400 ragnhild.krog@lambertseter.v gs.no> CC : Språkattaché: Marie-Hélène Lhez tlf. 23 20 30 61 epost: mhlhez@france.no www.france.no

Solena Pradayrol Lundliveien 12, 0584 Oslo tlf: 91 89 30 52

solenanorvege@hotmail.fr

+ PAGES

SUR INTERNET/ NETTSI-

FRANSKLÆREREN : http://www.fransklaereren.no/ Ansvarlig: André Avias www.velgfransk.no Ansvarlig: Pierre Lederlin DER FOR

[FLF: s

Styreleder: Ingvild Nielsen Ansvarlig redaktør: André Avias

et 13. februar 1986, på Stabekk gymnas] FLF © 2013 ISSN: 0808-629X 2

3 4 8 12 14 16 18 20 24 26 28 31


EDITO

____________________

REDAKSJONELT

Konkurranse: « Velg fransk! » Lag en reklamesnutt for fransk! Styret i fransklærerforeningen jobber kontinuerlig med å få elever til å velge fransk. Vi har lenge snakket om at vi trenger en videosnutt eller flere, som viser elever som synes fransk er gøy og som jobber med faget. Vi inviterer derfor skoler/klasser/grupper til å delta i en konkurranse om å lage en videosnutt som vi kan bruke på våre hjemmesider og i annet arbeid for å reklamere for fransk. Temaet skal være «Velg fransk». Vi har tenkt å premiere de beste resultatene. Den beste videoen fra en klasse/gruppe/skole vil få en påskjønnelse på kr. 5000,-, nr. 2, kr. 2000,- og nr. 3 (eller flere hvis aktuelt) vil få kr. 1000,- . Styret står helt fritt til å avgjøre kåringen og fordele premier. Det vil ikke automatisk bli kåret noen vinnere hvis et minimum av kvalitet ikke er til stede. Det forutsettes at de innsendte videoene vil kunne bli brukt av Fransklærerforeningen på våre nettsider. Vi håper på mange gode snutter. Nye styremedlemmer: Jean-Louis har forlatt oss... for AMOPA. Takk for innsatsen! Vi trengte derfor nye styremedlemmer. Vi har fått to nye: Ragnhild Krog fra Oslo og Wenche Beeder fra « Bergen ». Vi har dermed et styremedlem som kan representere foreningen i Bergen. Vi synes det er bra at vi kan ha styremedlemmer litt rundt om i landet. Teknologien gjør det også lettere å holde kontakten. Vi har begynt med vårt første nettmøte via Skype! Konferanse: 16. mars i Oslo! I år organiserer vi igjen—for tredje gang—en språkdag sammen med spansk– og tyskforeningene. Det er en god anledning til å treffe kolleger og få litt faglig påfyll. Meld deg på! Se på nettet for mer info: http://spraklaerdag.blogspot.no/ Franskkurs i Molde: 11.—12. april! FLF organiserer i samarbeid med Utdanningsforbundet et franskkurs i Molde. Noe for dere på vestlandet! Meld deg på! Se mer info og programmet her i bladet.

André (red.)

Ne pas oublier de régler sa cotisation pour 2013! Ikke glem å betale medlemskontingenten for 2013! Se på slutten av bladet for giroen med nødvendige informasjoner... ________________________________________________

3


Rapport annuel _____________________

Vie de l'association 1. Rapport moral pour l'année 2012

Bureau pour l'année 2012 : Ingvild Nielsen (présidente), Pierre Lederlin, (vice-président), Estelle Fohr-Prigent (trésorière), André Avias (rédacteur de la revue et des pages web), Mona Elset, Jean-Louis Tarrou, Eli Godaker, John Riise et Solena Pradayrol (recrutement, etc.). Réunions (styremøter) Le bureau s'est réuni 10 fois – une fois par mois en dehors des périodes de vacances. Fransklæreren 2 numéros de la revue (printemps et automne). Le rédacteur fait un très bon travail. www.fransklaereren.no Le rédacteur fait toujours un très gros effort pour nous fournir des informations. Il fait toujours de fréquentes mises à jour. Bref, il fait un très bon travail. www.velgfransk.no On a créé un nouveau site pour promouvoir le français auprès des élèves. Il nous reste encore du travail pour l’améliorer. Séminaire et conférence Nous n’avons pas organisé de seminaire ou conférence cette année, mais on est en train d’en organiser pour 2013. Un seminaire en mars à Ålesund en coopération avec Utdanningsforbundet et un conférence aura lieu le 16 mars à Hellerud videregående skole. Ce dernier en coopération avec les autres associations de langue. Contacts avec le ministère Nous avons répondu à ”høringen” pour le nouvel examen de niveau I au lycée. Contacts nordiques et européens Cette année, il n'y a pas eu de réunion commune avec les autres pays nordiques. Nous avons suivi un peu de loin les travaux de la FIPF (La Fédération internationale des professeurs de français). On ne fait rien cette année pour le top 50, puisque l’interêt de l’année dernière était très bas. Autres contacts - Nous continuons à collaborer avec Nasjonalt fremmedspråksenter. - Excellente collaboration aussi avec l’Institut français. La nouvelle attachée Mme Lhez a participé à plusieurs de nos réunions et le reste du personnel est toujours disponible pour nous. Nous les remercions de leur aide. Divers Nous continuons d’envoyer des informations à nos membres. Nous avons aussi envoyé de l’information sur l’association à de nombreuses écoles pour recruter des membres. Nous sommes actifs sur Facebook et sur Youtube.

4


Assemblée générale _____________________

LMS est dissous mais maintient le contact avec les deux autres assosiations. Nos buts principaux sont toujours d’augmenter le nombre d’élèves qui choisissent le français comme langue étrangère et d’aider les profs de français. Comment y parvenir est au centre de nombreuses discussions pendant nos réunions. Andrè a créé une nouvelle affiche qui pourra être utlisée pour proumouvoir le français. Elle est à trouver sur le site et sera envoyée aux écoles/membres début février. ———————————————————————————————————————————

Regnskap Fransklærerforeningen i Norge 2012

Saldo 01.01.2012

51 718,73

Kontingent

35 601

LMS - overføring

13 400

Rente

64

Total inntekter

49 065

Bankkostnader

120,5

Blad (revue)

7 540

Nettside

1 140

Posten

5 838,33

Årsmøte

629,80

Report remboursements 2011 (séminaire et site)

3 083

Totale kostnader

18 351,63

Saldo 01.01.2013

82 431,96

Noen utgifter fra 2012 med sent forfall er ikke tatt med her og vil vises i 2013-regnskapet. Den reelle totale saldoen er derfor noe mindre.

5


I januar i år døde Asbjørn Aarnes. Det franske miljøet i Norge vil savne ham, og han vil bli husket. Jeg har vært heldig å ha hatt ham som foreleser ved UiO i begynnelsen av 80-tallet. Han foreleste om Du Contrat social av Rousseau. Jeg har bare gode minner om den tiden. Vi var få studenter – undervisningen var selvsagt på fransk – og han ga oss ofte ordet. Han var meget inkluderende og interessert i vår forståelse av Rousseau. Et av mine beste øyeblikk som student på Blindern. André Avias

—————————— Omtale i Dagbladet: At dette usedvanlig aktive åndsmennesket ikke lenger er blant oss, synes forunderlig. Få mennesker har gitt meg et sterkere inntrykk av å skulle fortsette sitt virke inn i evigheten. Men nå skal han aldri mer ringe og nærmest rope inn i telefonen: «Ja, det er Asbjørn!». Han var ustoppelig, til tross for at han i løpet av året ville rundet 90 år. Et forsøk på å oppsummere hans virksomhet, ville sprenge alle rammer. Han var professor i fransk, redaktør for bokserier, arrangør av seminarer, en katalysator for elever og kolleger, en førsteklasses formidler. I sin tid fulgte jeg hans forelesninger i fransk litteratur, selv om jeg ikke studerte språket. Han fikk stoffet til å leve. Han mante fram bilder både av dikterne og det som gjorde deres verk verdifullt. Det klarer bare den som har trengt seg inn i kjernen. Aarnes var fra Nordmøre, sønn av en tømmermester. Rett etter krigen oppsøkte han Universitetet i Oslo, hvor han ble hele sitt yrkesliv. Studiet av språket ble en undersøkelse av livet selv. «Sproget er det hus vi bor i med vår tanke og vår fantasi. Det er en meget viktig bolig,» sa han i et intervju med Erik Egeland i Aftenposten i 1977. I diktekunsten fant han ordene i sin mest foredlede tilstand. I det samme intervjuet sier han: «I poesien rykkes vi ut av det ferdige og blir delaktig i forventning og tilblivelse.» For ham var det å lese poesi «å arbeide med sprogets gullgrube». Denne virksomheten gjorde Aarnes til en klok mann. Poesien er en kilde til undring, til å forstå at «det er mer i skaperverket enn du kan mestre og bruke, noe du møter og føler slektskap med, og som blir til samtidig med deg». Slik taler en ydmyk mann, men samtidig snakket han med autoritet, noe jeg fikk erfare de gangene jeg intervjuet ham. Aarnes gjorde stadig nye innsikter. Etter hvert ble han en ivrig formidler av humanismen hos filosofen Emmanuel Levinas. Hans siste store løft ble ei bok om Olav Nygard, diktergeniet fra Modalen. Deretter slo den gamle riksmålsmannen om og skrev sine to siste bøker på nynorsk. Hans aller siste utgivelse var fjorårets «52 norske dikt ... forutan dågklar visse», der han reflekterer over dikt han har valgt ut til en fast spalte i Dag og Tid. 6


Når folk av Aarnes' kaliber forsvinner, fristes man til å sitere Olaf Bull, som skrev at «hele komplekser synker i havet» når et menneske dør. Jeg snakket med Aarnes om Olav Nygard, som dikterte dikt på dødsleiet. Men Aarnes så ikke på disse diktene som dødsdikt, snarere tvert imot, han mente at Nygard vendte seg bort fra tanken på at det var slutt. Han sa det slik: «Det er ikke ansikt til ansikt med døden at livet får mening. Det er når verden smiler, at den er sann.» Av FREDRIK WANDRUP fwa@dagbladet.no

=========================================================================

Frankofonifestivalen i Norge er i gang!

Se programmet på Institut Français sine sider: http://fr.calameo.com/read/002124175098cbf48489b?authid=0NbZPhaXG3Kj Eller fra www.france.no

20. mars er frankofonidagen: De très nombreux événements et activités ont lieu au mois de mars — et le 20 mars — tout autour du monde pour marquer ce mois de la francophonie! Pour en savoir plus, consulter le site qui y est dédié: http://www.20mars.francophonie.org/

7


S pend _________________

Noen datoer å huske hvis du ønsker å søke om stipend for å reise til utlandet: Grundtvig frivillig 50+ Grundtvig frivillig 50+ er et verdifullt virkemiddel for uformell læring. Tiltaket legger til rette for europeisk utveksling innen frivillig arbeid. Frist: 28.03.2013. Se her på SIU sine sider: http://siu.no/nor/Voksnes-laering/Grundtvig/Frivillig-50/%28view%29/5857 Studiebesøksprogrammet Studiebesøk for spesialister og beslutningstakere i allmenn og yrkesfaglig opplæring er et av de tverrgående tiltakene i EUs program for livslang læring (LLP). Frist: 28.03 og 15.10.13 Du kan velge mellom en lang rekke studiebesøk fra en katalog som kommer hvert år og som blir lagt ut på SIUs hjemmesider i løpet av januar. Finn et studiebesøk som passer i katalogen, fyll ut det elektroniske søknadsskjemaet, skriv det ut og send det med de nødvendige underskrifter til: Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Postboks 1093 5809 Bergen Se her : http://siu.no/nor/Grunnskole-og-barnehage/Kurs-og-stipend/Studiebesoek/%28view% 29/3149 Grundtvig assistent Gjennom ordningen Grundtvig assistent kan personer som allerede arbeider med voksnes læring eller som er i ferd med å kvalifisere seg til dette søke om midler til å oppholde seg inntil ett skoleår ved en voksenopplæringsinstitusjon i et annet europeisk land. Frist: 28.03.13 http://siu.no/nor/Voksnes-laering/Grundtvig/Assistent/%28view%29/4896 OoOoO

Stipend til opphold i Frankrike? Hva med én uke eller tre i Frankrike, Belgia eller Sveits? I or fikk mer enn 3 av 4 som søkte ldelt s pend. Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) deler ut Comenius og Grundtvig e erutdanningss pend l lærere. For hvem? Alle lærere kan søke. De som underviser voksne søker Grundtvig-s pend, de andre Comenius. Hva? S pend l språkkurs og andre typer kurs. S pend vil vanligvis dekke reise, opphold og kursavgi . Varighet: 1 l 6 uker Mer info, søknadsprosedyrer og søknadsskjemaet: www.siu.no/comenius/ velg dere er "e erutdanning" Søknadsfrist: 30. april 2013 for ak viteter som begynner e er 1. september 2013 Kontakt: gaelle.bozec@siu.no eller comenius@siu.no

Se mer på de neste sidene =>

8


S pend _________________

9


INFORMASJON OM TROLLSTIPEND FOR ELEVGRUPPER Det er utarbeidet eget elektronisk søknadsskjema. Dere skal ikke sende inn fysiske papirer når dere søker. Det er vanligvis to søknadsfrister hvert år. Det er skolen (lærer/lærere) som søker for elevgruppen (ikke elevene selv eller foreldrene). Hvem kan søke: En elevgruppe på inn l 30 elever fra ungdomsskoler og videregående skoler, private og offentlige i Norge. Elevene må være mellom 14 og 20 år gamle. Midlene kan ikke beny es l gjenbesøk fra Frankrike. Det normale er at det er en franskgruppe som søker, men også andre grupper som skal studere tema innen spesielle fagområder, kan bli ldelt midler. Det kan bare være en gruppe fra samme skole. Det skal være med ledsagende lærer (som får samme s pend som elevene). Antall ledsagende lærere varier med antall elever. Man kan søke om en ekstra lærer dersom det er med en eller ere elever med særskilte behov. To lærere for inn l 20 elever Tre lærere for 20 l 30 elever Skoler som kk elevs pend foregående år, blir ikke prioritert. Minstekravene l søknaden: Dere har brukt rik g skjema (elektronisk) Dere har søkt innen fristen. Spørsmålene er besvart på en grundig måte. Dere har lagt ved den nødvendige dokumentasjon (rektors skjema, budsje , detaljert program fra dag l dag, dokumentasjon på at dere har kontakt i Frankrike) Studieturen må ikke være påbegynt før søknadsfristens utløp (dere kan ikke søke e erskuddsvis) Innholdet i oppholdet: Varighet vil bli prioritert. Opphold Normalt skal opphold vare minst dager. Opphold som varer lenger , som er kortere enn dager, kan unntaksvis bli akseptert, men programmet skal i slike lfelle ha preg av nytenkning. I så fall vil s pendbeløpet bli redusert. Sted Oppholdet må være i Frankrike eller Dom og Tom. Opphold utenfor Paris vil bli prioritert. (Opphold i andre fransktalende land blir ikke akseptert). Innhold Programmet skal være organisert omkring e eller ere tema, og det skal være forberedt i samarbeid med elevene. (Det skal være en del av undervisningen). Det skal være detaljert fra dag l dag (om elevene går på kurs om formiddagen, skal e ermiddagsprogrammet se es opp). Det må ikke være turistpreget. Det styrker programmet om gruppen har en etablert skolekontakt og elevene allerede har ha kontakt med de

10


elevene de skal bo hos og ev. gå på skole med.   

INFORMASJON OM INDIVIDUELT TROLLSTIPEND FOR LÆRERE   Det er utarbeidet eget elektronisk søknadsskjema. Du skal ikke sende inn fysiske papirer når du søker.  Det  er vanligvis to søknadsfrister hvert år.   

Du kan søke individuelt TrollsƟpend om du har  

  

formell undervisningskompetanse i fransk  har vært ansa  i en undervisningss lling i minst tre år  er ansa  i undervisningss lling 

Dersom det er to eller flere lærere ved skolen som søker, skal rektor prioritere søkerne på ”rektors skjema”. Unn‐ taksvis kan to lærere ved samme skole få s pend dersom det framkommer av søknaden og rektors skjema at det  er helt nødvendig at begge drar. Skoler som fikk s pend året før, vil ikke bli prioritert, men det kan deles ut s ‐ pend  l samme skole to år på rad. Om skolen fikk penger  l  s pend for elevgrupper, betyr ikke det noe i denne sammenheng. De to typene s pend står ikke i veien for  hverandre.   

Minstekravene Ɵl søknaden:  

   

Du har brukt rik g skjema (elektronisk)  Du har søkt innen fristen.  Du har besvart spørsmålene på en grundig måte.  Du har lagt ved den nødvendige dokumentasjon (rektors skjema, budsje , dokumentasjon på  at du har søkt eller er bli  ta  opp på et kurs) 



Du kan ikke søke e erskuddsvis (Studieturen må ikke være påbegynt før søknadsfristens  utløp) 



Det skal være en individuell søknad 

Innholdet i kurset/ oppholdet: Varighet: Normalt skal oppholde vare minst to uker. Opphold som varer lenger enn to uker, vil bli prioritert.  Opphold som er kortere enn to uker kan unntaksvis bli akseptert, men programmet skal i slike  lfelle ha preg av  nytenkning.   

Sted:   Oppholdet må være i Frankrike eller Dom og Tom. Opphold utenfor Paris vil bli prioritert. (Opphold i andre  fransktalende land blir ikke akseptert).   

Innhold:

Både kurs og individuelle opplegg er aktuelle. 

11


Språkdag __________________ 

12


Franskkurs i Molde ______________________

Utdanningsforbundet arrangerer i samarbeid med Fransklærerforeningen franskkurs for fransklærere i ungdomsskolen og videregående skole Tid og sted: 12.april kl 09.00 – 15.00 Hotel Alexandra, Molde Pris:Kr 1000,-, student kr 600,Målgruppe: Fransklærere i ungdomsskolen og videregående skole Påmeldingsfrist 14. mars. Kursholdere: Estelle Fohr- Prigent, Florence Mandelik og Pierre Lederlin Påmelding til: www.utdanningsforbundet.no/kurs eller kurs@udf.no Spørsmål kan rettes til Ann Britt K Berlin, 24 14 20 74 eller Brit Adam 24 14 20 79 Om kurset: Kursleder og foredragsholdere ankommer Molde torsdag 11.april. Vi vil gjerne invitere de av dere som har lyst og anledning til en uformell seanse på hotel Alexandra kl 20.00, altså kvelden før kurset. Der blir det en «Soirée

détente en français, avec une présentation multimédia: "Thème et variations" og store muligheter til å treffe andre fransklærere, utveksle erfaringer og få et skikkelig språkbad! NB! : Kursavgiften dekker kun kursdagen 12.februar, den er inkludert servering under kurset. Deltagerne må selv dekke reise og overnatting. Ved bestilling av rom, oppgi at det er dette kurset du skal på. Det er reservert en del rom for dette arrangementet og vi har fått en god pris av hotellet. OoOoO

Programme du stage de Molde Jeudi 11 avril 20h00: Soirée détente en français, avec une présentation multimédia: "Thème et variations". Vendredi 12 avril, de 9h00 à 18h00

La compréhension orale

Différentes activités pour travailler la compréhension.

L'évaluation de l'oral

Les nouveaux examens. Quoi et comment évaluer ? Exemples d'épreuves. Comment préparer les élèves? Discussion sur l'évaluation de l'oral.

Faire parler les élèves

Exemples d’activités qui incitent à parler spontanément (pour animer la classe ou par groupes).

Les documents authentiques

Intégrer des documents authentiques (chansons récentes, pub, etc) dans le cours: motivation, civilisation ("kulturkunnskap") et actualité.

13


Li érature africaine  _________________________ 

14


Li érature africaine  ________________________

Source: Le français dans le monde — francophonies du sud.

15


Examens du baccalauréat international : une source d’inspiration ? Estelle Fohr-Prigent

Le programme de français ab initio Les étudiants apprennent le français pendant deux ans, et atteignent un niveau comparable ou légèrement supérieur à celui du niveau I norvégien. Les attentes grammaticales sont précisées dans le programme officiel, et les étudiants doivent notamment être initiés à l’imparfait.

d’une discussion de 5-6 minutes.

Exemple de stimuli pour le niveau I

Le programme comprend trois grands thèmes: « environnements urbains et ruraux », « individu et société », et « loisirs et travail ». Ces grands thèmes sont divisés en sous-thèmes, tels que « transports », « renseignements personnels », « météo » ou « médias ». Les examens Tous les étudiants doivent passer deux examens écrits et un examen oral. Le premier examen écrit est une rédaction sur un sujet choisi par le candidat, qui s’y est préparé à l’avance et qui a le droit de prendre avec lui 2-4 sources dans la langue cible. Il peut aussi utiliser des dictionnaires.

h p://www.chateaudemillet.com/actu16.php

Le deuxième examen écrit est sans aide « hjelpemidler », mais – comparé à l’examen norvégien - il met plus l’accent sur les compétences communicatives des candidats. Il évalue principalement la compréhension écrite et l’expression écrite, avec quelques questions de vocabulaire ou de structures langagières. L’examen oral est le complément de l’évaluation continue effectuée pendant l’année. Cette évaluation est enregistrée et est envoyée au centre d’examen. Le candidat tire au sort deux stimuli visuels et en choisit un. Il a ensuite 15 minutes pour préparer une petite présentation, qui durera 1-2 minutes. Le professeur posera ensuite - pendant 2-3 min - des h p://lexpansion.lexpress.fr/patrimoine/paris‐part‐en‐guerre‐ questions sur le stimulus, avant de continuer avec contre‐les‐meubles‐touris ques_242451.html une conversation de 4-5 min qui portera sur d’autres thèmes abordés en classe. L’examen oral de Français B, qui correspond à peu près à un niveau III norvégien, comporte une présentation plus longue, de 3-4 minutes, suivie

16


Petit jeu : quels mots clés ai-je utilisés pour trouver ces photos ? Réponses à la fin de l’article. Des stratégies pour les candidats - décrire le lieu, les personnes, les activités, des objets intéressants. - inventer une histoire : quelles sont les relations entre les personnes ? De quoi elles parlent ? Qu’ontelles fait aujourd’hui ? Que vont-elles faire après la photo ? - inventer des justifications : « ils sont ensemble parce que c’est l’anniversaire de ... » h p://fr.alakhbar.info/5833 0 Bamako Des mauritaniens se plaignent contre la presse de leur pays.html

- apporter des nuances simples : « je pense que... », « peut-être », « il est un peu / très malade » Des stratégies pour les examinateurs Les stratégies sont les mêmes que pour l’examen norvégien : - Poser des questions qui correspondent au niveau du candidat, et rien au-dessus.  - Poser des questions pour montrer toute l’étendue des compétences du candidat, particulièrement la capacité à s’exprimer au passé et au futur. Si le candidat n’a produit aucune phrase au futur, l’examinateur pourra demander ce que les personnes vont faire après (le repas, la visite, etc.).

h p://www.courrier picard.fr/courrier/Actualites/Infolocale/ Amiens et Metropole/La consulta on du Docteur Miky

- De la même manière, on posera des questions sur l’âge ou la température pour montrer que le candidat peut manier des chiffres. - Si le candidat ne l’a pas fait, on l’invite à comparer la Norvège et la photo. Si ce n’est pas aisé, la comparaison culturelle peut intervenir lors la conversation libre.

Il est possible de choisir des dessins ou des photographies en noir et blanc, mais personnellement je préfère les documents en couleurs. Ils sont plus faciles à trouver, et permettent aux candidats d’identifier des aliments et Réponse du petit jeu : de décrire des vêtements. J’essaye aussi de choisir des images où on peut voir le visage des personnes, « famille repas », « touristes Paris », « marché afin de pouvoir décrire des sentiments. Pour trouver des stimuli appropriés, je tape deux mots clés parmi les thèmes du programme, ou bien un mot clé et un pays ou une ville francophone.

Bamako », et « enfant pédiatre » parce que « enfant médecin » ne donnait presque que des photos d’enfants jouant au médecin .

17


Voyage en France  ______________________ 

18


et en  Norvège  _____________________

19


Apprendre du vocabulaire __________________________

Quelques propositions d’Eli Godaker: ”Au marché!” Les images font parties d’une série de diapositives en couleurs avec son. Pour les obtenir, prendre contact avec Eli: egodaker@hotmail.com

20


Apprendre du vocabulaire  __________________________

Sites conseillés:

http://www.imagiers.net/?page_id=5 http://www.languageguide.org/french/ 21


Apprendre du vocabulaire  __________________________ 

22


Apprendre du vocabulaire  __________________________

Connaissez-vous l’Afrique?

23


Manuel numérique  ______________________ 

Enseigner le français avec un manuel numérique – de nouvelles possibilités ! Kjerstin Aukrust (Aschehoug)

Lingua Planet Français est le premier manuel entièrement numérique (« heldigitalt læreverk ») de français publié en Norvège. Il est développé par la maison d’édition Aschehoug, qui a voulu créer un manuel de français qui profite de toutes les possibilités offertes par les technologies d’information et de communication (les TIC ; « IKT ») afin de motiver l’élève d’avantage et de faciliter une approche plus pratique dans l’apprentissage d’une langue étrangère.

activités, les élèves peuvent choisir entre trois niveaux de difficulté selon leur propre niveau de compétence et la rapidité de leur progression. Le manuel comprend aussi une partie vouée à la grammaire, à la prononciation et au vocabulaire, et

Un enseignemenet de français plus pratique: Lingua Planet est une série de manuels numériques pour l’enseignement de l’anglais, l’allemand, l’espagnol et le français. Lingua Planet English, a gagné la médaille de bronze dans la catégorie « Best European Schoolbook awards » à la foire des livres à Frankfort en 2012. La structure pédagogique de Lingua Planet est en grande partie influencée par le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR – « det felles europeiske rammeverket for språk »). Les deux niveaux de Lingua Planet couvrent le programme pour l’enseignement des langues étrangères au collège-lycée en Norvège. Lingua Planet Français 1, qui est en vente dès maintenant, correspond à « Læreplan i fremmedspråk nivå 1 ». Il comprend 10 chapitres, centrés autour de différents thèmes facilement reconnaissables pour les débutants d’apprentissage du français (Bonjour, Bon appétit, Sport, Voyage, etc.). Chaque chapitre ouvre avec une ressource audiovisuelle, comme une vidéo ou une animation, ce que les élèves apprécient beaucoup. Les vidéos et les textes présentés dans le manuel sont accompagnés de questions et d’exercices qui aident à la compréhension. Les exercices sont regroupés selon les cinq activités langagières fondamentales : Ecouter, Lire, Parler (S’exprimer oralement en continu), Interaction (Prendre part à une conversation) et Ecrire. Dans chacune de ces

comprend également un dictionnaire franconorvégien électronique simplifié. Le manuel vise à motiver les élèves à l’apprentissage d’une langue étrangère à travers des exercices interactifs variés, des ressources textuelles et audiovisuelles authentiques et une abondance de ressources auditives, pour que les élèves puissent entendre le plus de français possible. Un grand avantage pour les élèves ainsi que pour les professeurs, c’est que les élèves ont la possibilité de s’enregistrer et de comparer leur prononciation à celle d’un locuteur natif. Ils peuvent sauvegarder leurs enregistrements et les partager avec leur professeur par la suite. Cela permet aux élèves qui ont peur de prendre la parole en classe de s’entraîner d’avantage à l’oral. Ils peuvent également sauvegarder des documents écrits pour les rédiger par la suite et les partager avec leur professeur. Tous ces atouts ont pour but de rendre l’enseignement du français plus pratique et moins théorique pour les élèves. C’est l’utilisation de la langue et la rencontre

24


Manuel numérique ______________________ avec des ressources authentiques et variées qui sont au centre.

genre : interview ; liées au contexte : un marché ; etc.), et s’inspirer de la vidéo quand ils font d’autres exercices plus créatifs liés au marché aux puces. Après chaque série d’exercices, les élèves sont invités à s’autoévaluer. Les pages d’auto-évaluation offrent une bonne occasion au professeur de répéter avec toute la classe les points principaux abordés pendant le cours et lui permet d’être au courant sur la progression de chaque élève.

Utiliser Lingua Planet en classe: Lingua Planet est aussi bien adapté pour le travail à la maison, que pour les travaux individuels ou en groupe faits en classe. En classe, le professeur peut introduire un nouveau thème, par exemple le thème « Shopping », en montrant la vidéo qui ouvre le chapitre sur grand écran. C’est une méthode qui motive et qui attire l’attention des élèves dès le début du cours. Ensuite, c’est une bonne idée de discuter de cette vidéo ensemble, aussi bien en parlant du contenu que des stratégies de compréhension orale : Qu’est-ce que les élèves ont compris ? De qui et de quoi est-il question ? Quels sont les mots nouveaux qu’ils ont repérés ? Comment ont-ils fait pour les comprendre ? Ensuite, les élèves peuvent travailler individuellement ou en petit groupe sur Lingua Planet, selon leur propre niveau et leur besoin. Un élève qui est faible à l’écrit, peut par exemple faire quelques exercices de compréhension très simples, au premier niveau. Les élèves qui sont plus forts et qui aiment parler, peuvent par exemple faire un jeu de rôle proposé au niveau 3 de la section « Interaction », pour ensuite s’enregistrer s’ils le veulent. Le professeur peut donner des devoirs à faire selon les besoins individuels des élèves, soit en suivant la progression proposée par le manuel, soit en choisissant librement parmi les nombreux exercices interactifs variés sur le site – il est bien question ici de « tilpasset opplæring » !

Ces exemples illustrent comment Lingua Planet Français offrent de nouvelles possibilités à l’enseignement du français. Un professeur de français est normalement très occupé et met en général beaucoup de temps à trouver des ressources audiovisuelles authentiques et variées. Ce manuel permet aux professeurs de faciliter l’utilisation des TIC en classe, et de rendre l’enseignement plus « vif » et pratique, tout en respectant les différences individuelles entre les élèves. Aschehoug invite tous les professeurs qui veulent utiliser Lingua Planet en classe ou qui ont des questions à ce propos à nous contacter – nous viendrons volontiers à votre école pour vous montrer les possibilités que le manuel Par la suite, le professeur peut choisir entre de propose ! nombreuses ressources qui parlent du même thème et qui aident les élèves à suivre une certaine progression, dans leur propre rythme. Au troisième niveau du chapitre « Shopping », par exemple, il y a une vidéo plus difficile, mais plus authentique que la première: il s’agit d’une interview avec une jeune Française qui aide sa tante au marché aux puces à Pour plus d’informations, contactez: Saint-Ouen. Ici, tous les élèves ne vont peut-être pas oystein.haugsbo@aschehoug.no tout comprendre, mais grâce aux questions et aux exercices, ils vont comprendre les parties les plus importantes de la conversation. Ils peuvent aussi travailler avec des stratégies d’écoute (liées au

25


De Dakar à...  ___________________ 

26


Yaoundé __________________

27


francophonie ___________________ 

28


francophonie ___________________

29


Divers _________________ Jacky Billeau, français, résidant depuis de nombreuses années en Norvège est membre de notre association. Il est professeur au Centre d’études supérieures de Østfold, HIØ, où il enseigne la civilisation française et l’intégration européenne. En dehors de son domaine professionnel, il a également publié poèmes, contes et nouvelles. Son dernier recueil rassemble plus de quatre-vingts « Images dérobées », comme une invitation au voyage dans un monde où se mêlent innocence et nostalgie. Ouvrage disponible sur la toile, entre autres Edilivre.com, (version papier et format numérique) www.edilivre.com/doc/449313 www.amazon.fr www.chapitre.com

DIVERSES INFORMATIONS CULTURELLES Vous êtes tous les bienvenus aux manifestations culturelles suivantes organisées dans les locaux de l'Institut francais, Holtegata 29: - le 11 avril Conférence sur l'architecture. - le 24 avril Conférence sur Claude Simon, Prix Nobel de littérature, dont on fête cette année le centième anniversaire de la naissance. - le 23 mai Conférence sur l'Art de la traduction avec Tove Bakke et Helene Hervieu. Pour de plus amples renseignemens consultez le site www.france.no qui vous tient au courant de l'actualité culturelle franco-norvégienne non seulement à Oslo mais en province aussi. Enfin le 10 août nous vous signalons le concert de Håkon Austbø qui interprétera à Oslo l'oeuvre majeure d'Olivier Messiaen "Vingt regards sur l'Enfant-Jesus". (Jean-Louis Tarrou)

_____________________________________________ Nyy ransk og annerledes søkemotor, med litt andre alternativer, som å søke på sosiale medier, prøv den: navnet er QWANT! www.qwant.com _____________________________________________

30


Giro—co sa on _____________________

31


RETURADRESSE:

André Avias HiØ 1757 Halden e-post: andre.avias@hiof.no

La statue de Diderot à Paris. (Photo: André, 2011)

Kontingent: 150 kr. for enkeltmedlemmer Støtteabonnement: 250 kr. for institusjoner Kontakt Estelle Fohr-Prigent per brev eller epost for giro (se side 2), eller betal direkte via nettbank: Kontonummer ANEF/FLF: 9001 06 34147 v/ Estelle F.-P. NB: Skriv navn, adresse, epost og telefon på nettbankmeldingen. —————————————————————————————————— Frist for innsending av tekstbidrag og nyheter til bladet: For neste nummer: 15. september 2013

32

Nr1 2013  

Bladet for fransklærere i Norge - Revue des enseignants de français en Norvège

Nr1 2013  

Bladet for fransklærere i Norge - Revue des enseignants de français en Norvège

Advertisement