Page 1

FAKTURA VAT

Nr: 1/2013

Sprzedawca: Anna Solarz-Jeske

Nabywca:

mLingua Sp. z o.o.

Adres:

Adres:

Stary Rynek 10 0 61-773 Poznań 778-14-35-103

Odrowąż, 1 Maja 33a 26-220 Stąporków 658-186-46-01

NIP:

NIP:

Data wystawienia:

2013-01-26, Odrowąż

Termin zapłaty:

2013-01-31

Forma płatności:

Gotówka

Lp.

Towar / Usługa

PKWiU

Tłumaczenie pisemne [POL - ENG] Karta informacyjna. doc 1 [3 632 znaków przekładu] Tłumaczenie pisemne [POL - ENG] Strategie rozwoju lokalnego.pdf 2 [5 271 znaków przekładu] Tłumaczenie pisemne [POL - ENG] 3 OBWE.ppt [7 855 znaków przekładu]

Data zakończenia dostawy/usług:

Jednostka 1800 znaków

Cena netto

Ilość

C ena brutto

Vat

2013-01-26

Wartość netto

Wartość brutto

2,01

24,53 23%

30,17

49,30

60,64

2,92

24,53 23%

30,17

71,73

88,09

4,36

24,53 23%

30,17

106,95

131,54

1800 znaków

1800 znaków

Razem w PLN:

227,98

280,57

Razem słownie: dwieście osiemdziesiąt i 57/100 PLN zapłacono:

0,00

poz ostało do zapłaty:

280,57

Suma według stawek VAT Netto 227,98 Razem:

227,98

Vat 23%

Kwota VAT 52,43

280,57

52,43

280,57

Uwagi Nauka wystawiania dokumentów księgowych

Anna Solarz-Jeske fakturę wystawiła

Brutto

fakturę odebrał


RACHUNEK

Nr: 1/2013

Sprzedawca: Anna Solarz-Jeske

Nabywca:

mLingua Sp. z o.o.

Adres:

Adres:

Stary Rynek 10 0 61-773 Poznań 778-14-35-103

Odrowąż, 1 Maja 33a 26-220 Stąporków 658-186-46-01

NIP:

Data wystawienia:

NIP:

2013-01-26

Termin zapłaty:

2013-01-26

Forma płatności:

Gotówka

Lp.

Towar / Usługa Tłumaczenie pisemne

Data sprzedaży:

J.m.

Ilość

Cena

2013-01-26

Wartość

POL - ENG (Karta informacyjna.doc)

1

1125 znaków

3,22

45,03

144,99

2

Tłumaczenie pisemne POL – ENG (Strategie rozwoju lokalnego.pdf)

1125 znaków

4,68

45,03

210,74

3

Tłumaczenie pisemne POL – ENG (OBWE.ppt)

1125 znaków

6,98

45,03

314,30

Razem w PLN:

670,03

Razem słownie: sześćset siedemdziesiąt i 3/100 PLN

zapłacono:

670,03

pozostało do zapłaty:

0,00

Uwagi Nauka wystawiania dokumentów księgowych

Anna Solarz-Jeske rachunek wystawiła

rachunek odebrał


Odrowąż, dn. 26.01.2013

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 26.01.2013 Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100

61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

Zleceniobiorca: Anna Solarz-Jeske Odrowąż, 1 Maja 33a 26-220 Stąporków NIP: 658-186-46-01 Nazwa usługi: Tłumaczenie POL-ENG [2609 słów] 1.

Karta informacyjna.doc [577 słów]

2.

Strategie rozwoju lokalnego.pdf [807 słów]

3.

OBWE.ppt [1 225 słów]

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy. 1. Kwota wynagrodzenia brutto: 65,225 (2609*0,025 EUR)

2. Kwota uzysku: 32,61 (50% pozycji nr 1)

3. Kwota do opodatkowania: 32,61 (ró żnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2)

4. Podatek od wynagrodzenia: 5,86 (18% pozycji nr 3)

5. Kwota do wypłaty: 59,36 (ró żnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4)

(słownie: pięćdziesiąt dziewięć euro i trzydzieści sześć centów

)

mLingua

Anna Solarz-Jeske

........................

...............................................

Zleceniodawca

Zleceniobiorca Nauka wystawiania dokumentów ksi ęgowych

Dokumenty księgowe  
Dokumenty księgowe  

Dokumenty księgowe tworzone według wzoru.

Advertisement