Page 1

ANEBY KOMMUNTIDNING

JUNI 2018

HYLLINGEN HIPP HURRA 50 ÅR

NYA KOMMUNDIREKTÖREN HAR ORDET

MARCO - ÅRET S FÖRETAGARE HAR DU KOLL PÅ VALET I HÖST


Visste du att... Åttingen har fått sitt namn av kommunens åtta socknar?

Sommartider I sommartider har en del av kommunens verksamheter lite andra öppettider än vanligen.

Frinnaryd

Vireda Haurida

Lommaryd

Bälaryd

Marbäck

Bredestad

För att se våra aktuella öppettider besök gärna vår hemsida www.aneby.se Askeryd

Vi ses i kommunen i sommar!

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER Åttingen, Aneby kommuntidning Box 53, Storgatan 48 578 22 Aneby Telefon 0380-461 00 E-postadress redaktionen@aneby.se www.aneby.se/attingen Redaktionen

Carolina Kastensson Angelica Thorin Ola Gustafsson Eleonore Johansson

NÄSTA NUMMER AV ÅTTINGEN KOMMER I VINTER

www.facebook.com/anebykommun www.instagram.com/anebykommun

Ansvarig utgivare Charlotte Johansson

Foto omslag Mostphotos / mostphotos.se

Tryck Bergfoths Grafiska, Aneby

Utdelningsområde

Åttingen är en gratistidning som delas ut till alla privathushåll i Aneby kommun. Tidningen ska även finnas tillgänglig på de större arbetsplatserna i Aneby, på caféer och restauranger. Boende utanför kommungränserna har möjligheten att prenumerera på tidningen, eller läsa tidningen på kommunens webbplats www.aneby.se/attingen.

Tryckt upplaga Åttingen Nr 1 2018 3 500 exemplar

Annonsering

Annonsstorlekar samt aktuell prislista presenteras på www.aneby.se/attingen.

2

ÅTTINGEN NR 2 JUNI 2015

ÅTTINGEN Vill du annonsera i Åttingen? Eller har du någon intressant idé vi borde skriva om? Tveka inte att höra av dig till oss! attingen.redaktionen@aneby.se


”Det är med glädje och stolthet...”

Ur innehållet... VALET 2018 SOMMAR PÅ KRETSLOPPSGÅRDEN

HYLLINGEN FYLLER 50 ÅR MARCO - ÅRET S FÖRETAGARE HET SOMMAR I KOMMUNEN

4 6 8 10 11

Det är något speciellt med Aneby! Den 15 februari började jag mitt uppdrag som kommundirektör i Aneby kommun. Jag har blivit så välkomnad och väl mottagen och är så glad över att ha fått uppdraget att vara kommundirektör i Aneby och dessutom blir jag Anebybo. Ja, för så är det, det blir flytt till Aneby. Vem kan motstå denna charmiga plats? Det är med glädje och stolthet jag griper mig an uppdraget även om det är en utmaning. Jag ska i dialog med invånare, företagare och besökare, tillsammans med politiker, chefer/ ledare och medarbetare i Aneby kommun, förbereda kommunen för att klara framtidens välfärd. Det är inte minst en ekonomisk utmaning för den lilla kommunen. Skattepengarna ska räcka till mycket. Vi blir fler och fler invånare. Aneby växer och det är positivt. Men det kostar att växa. Den allra största utmaningen i växandet är att vi blir fler äldre som vi kan förvänta oss behöver omsorg.

”jobbar vi tillsammans så blir det bra”

Vi måste hitta nya sätt att lösa våra uppgifter och vi måste sluta göra saker som vi ”alltid” gjort. Vi behöver tänka nytt och vi behöver göra mer tillsammans, för jobbar vi tillsammans så blir det bättre. Vi i den kommunala organisationen behöver bli mer innovativa. Innovationerna föds i mötet mellan våra medarbetare och våra invånare/kunder/brukare. Kraften i det mötet behöver vi bli bättre på att ta till vara och utveckla. I ett sådant arbete krävs tillit och mandat, något som det redan finns mycket av i Aneby. De goda skolresultaten, det fantastiska näringslivsklimatet och de positiva ekonomiska resultaten i ekonomin, utgör en viktig bas för att vi tillsammans ska klara utmaningarna, och det är jag som fått förtroendet att leda detta. Tack, jag hoppas jag ska kunna bidra och dra mitt strå till stacken för att ni Anebybor ska trivas och vara nöjda med kommunens service. Charlotte Johansson, Kommundirektör

Charlotte Johansson ÅTTINGEN NR 2 JUNI 2015

3


9 september 2018 - allmänna val i Sverige Den 9 september är det dags för allmänna val i Sverige! För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val. Dessutom finns särskilda regler för de olika valen, läs mer om det på www.val.se. I Aneby kommun ansvarar Valnämnden för genomförandet av de allmänna valen.

Röstkort För att rösta behöver du ett röstkort. Detta skickas ut till dig från Valmyndigheten under perioden 16 – 22 augusti.

Valdistrikt och röstningsställe I Aneby kommun finns tre valdistrikt, och när du fått ditt röstkort från Valmyndigheten ser du vilket röstningsställe du kan gå till under valdagen den 9 september. Vallokalerna är öppna kl 8 -20

4

ÅTTINGEN NR1 JUNI 2018

Förtidsröstning Du kan förtidsrösta under perioden 22 augusti till 9 september i kommunhusets reception. Öppettider i förtidsröstningen: måndag till fredag kl. 10-18, lördag och söndag kl 10-14. På valdagen den 9 september är förtidsröstningen öppen kl 8-20.

Du som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själv kan ta dig till förtidsröstningslokalen kan få hjälp av en ambulerande röstmottagare. Kontakta kommunens reception, 0380-461 00, för mer information och bokning av röstmottagare.


Vallokaler Under valdagen kommer du att kunna rösta på dessa platser: Aneby Södra – Furulidskolans matsal Aneby Västra – Thelegården, Hullaryd Aneby Östra – Sunhults skola På ditt röstkort ser du vilken röstlokal du ska rösta i på valdagen.

Aneby Västra Thelegården, Hullaryd

Aneby Östra Sunhults skola

Aneby Södra Furulidskolans matsal

Om du vill veta mer eller har frågor: På Valmyndighetens webbplats: www.val.se finns information om det svenska valsystemet. Telefon: 010-57 57 000 Frågor kring valet i vår kommun: kontakta växeln på telefon: 0380-461 00

ÅTTINGEN NR1 JUNI 2018

5


Aneby Miljö & Vatten AB levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om hushållsavfall i Aneby kommun. Vår fjärrvärmeanläggning som drivs med biobränsle levererar värme till över 400 hushåll i centralorten. Du når oss på tel. 0380-463 70 alt. www.amaq.se, www.facebook.com/anebymiljo

Ny råvattenbrunn i Jularp Under våren har arbetet med att förbinda en ny råvattenbrunn med vattenverket i Aneby pågått. Arbetet är nu avslutat och den nya brunnen är sammankopplad med vattenverket. - Vi förväntar oss att kunna börja pumpa vatten från den nya brunnen ut på ledningsnätet redan till midsommar säger Jan Erik Lönn, VA-ingenjör på Amaq och den som håller i projektet.

Grundvatten från Jularp

Vattnet som går ut på ledningsnätet i Aneby samhälle är det grundvatten som pumpas upp från brunnarna i Jularp. För att säkra vattentillgången så finns nu ytterligare en brunn. Vattnet som pumpats upp ur den nya brunnen visar även en vattenkvalitet som är mjukare, med lägre kalkhalt än det som pumpas upp ur de rå-

vattenbrunnar som används i dagsläget. De befintliga brunnarna kommer i framtiden även fungera som reservvattentäkter.

Vattenrening och regelbunden kontroll

Det vatten som kommer ut på vattenledningsnätet i Aneby filtreras genom marken, passerar filter och dubbla UV-ljus. UV-ljuset säkerställer att eventuella bakterier efter filtrering försvinner. Vattnet som kommer från vattenverket kontrolleras med jämna mellanrum på olika platser på ledningsnätet.

skyddsområde är ett geografiskt avgränsat område som motsvarar det område en dricksvattentäkt får sitt vatten ifrån. Det finns regler för vad man får och inte får göra inom området. Syftet med ett vattenskyddsområde är att skydda en allmän dricksvattentäkt så att tillgången och kvaliteten på vattnet säkras, nu och i framtiden.

Vattenskyddsområde

För att försäkra oss om att vattnet håller en fortsatt bra kvalitet beslutade länsstyrelsen vid årsskiftet att bilda vattenskyddsområde av Norra och Södra Jularp. Ett vatten-

Läs mer om vattenskyddsområdet i Norra och Södra Jularp på www.amaq.se

6

ÅTTINGEN NR NR14 JUNI 2018 2017 ÅTTINGEN DECEMBER


Träavfall

du enkelt Träavfall lämnar 15-19 måndagar kl. 0-13 lördagar kl 1

loppst bredvid Krets äavfallsupplage tr tt p di up na ar m pn lä n öp Vi igt ka enkelt och smid inne på r ne ai nt co gården så att du i du a dagar lämnar träavfall. Övrig n. le ra nt återvinningsce

Sommarens Öppettider på Kretsloppsgården Återvinningscentralen

Brunnsboden

Öppet hela sommaren Måndag 15-19 Tisdag - fredag 15-18 Lördag 10-13

Öppettider Måndag-torsdag 10-15 Fredagar stängt

Stängt pingstafton, nationaldagen, midsommarafton och midsommardagen. Här kan du lämna de flesta avfallsslag såsom grovavfall, trädgårdsavfall, el-avfall, farligt avfall samt förpackningar och tidningar.

Semesterstängt vecka 29-30 En del av det som lämnas in på återvinningscentralen hamnar till försäljning i butiken Brunnsboden på Kretsloppsgården. Här hittar du både husgeråd, möbler, böcker, prydnadssaker och mycket mer.

Om du vill lämna något som du anser går att återanvända talar du om det för personalen på rampen som då ser till att det hamnar i butiken Brunnsboden till försäljning.

Läs mer om ÅVC på

www.amaq.se

ANEBY KOMMUN

Läs mer om Brunnsboden på

www.aneby.se ÅTTINGEN NR1 JUNI 2018

7


Vi firar en jubilar

Hyllingens naturreservat 50 år! Vår vid Hyllingen Foto: Johan Lennings Bild1: Röd glada har på senare år etablerat sig som häckfågel i området. Bild 2: Skedand - kanske en blivande häckfågel i den nya Hyllingen. Bild 3: Tofsvipa häckar med flera par i reservatet. Foto: Peter Hörenius.

Hyllingen fyller 5o år i år, och vi passar på att få ta del av minnen och anekdoter från en av dem som håller naturreservatet extra kärt - nämligen Mats Thorin. I mitten av 60-talet fanns det inte många som höll på med fågelskådning i Aneby, de mest kända var väl Alvar i Germundstorp, Lennart Fritzson och Bengt Olsson - läraren som bodde i Vireda. Själv var jag en liten grabb och bodde på Katrineholms gård, där jag hade nära till djur och natur. Det var nog närheten till de fåglar som fanns runt gården, som gjorde att mitt intresse började växa fram. En av mina bästa kompisar var Fred Andersson som bodde

Hyllingens fågeltorn Foto: Mats Thorin

vid Stalpadammen, hans stora intresse var fiske, men det blev alltmer att vi gjorde fågelutflykter ned till Hyllingen. Vi fick låna hans pappas kikare. Så efter skolans slut tog vi ofta cyklarna och trampade ned till Hyllingen för att räkna rastande svanar, gäss och änder.

" sittande på två plankor "

Intresset växte

Vid den här tiden var Hyllingen en fantastisk fågelsjö, vissa dagar på våren kunde över 100 sångsvanar rasta i den lilla sjön. Den 4 mars 1967 upptäckte Fred och jag att det fanns 8 exemplar av den mindre sångsvanen i sjön, en art som häckar på den Ryska tundran och var på den tiden mycket ovanlig i våra trakter. Detta inspirerade oss oerhört och gjorde att vi var ute ännu mer och skådade. Nästa stora upptäckt kom på natten den 10 juni 1967, vi hade hört en fågel sjunga, och Fred var ganska säker på att det var en flodsångare. Jag var mer skeptisk, jag påpekade för honom att den inte fanns häckande i Sverige, utan bara var anträffad vid några enstaka tillfällen. Fred stod på sig,


så det fanns bara en sak att göra, vi fick kontakta Lennart Fritzson som var expert. Han hade under eftermiddagen lyssnat igenom sina fågelskivor, och på kvällen kom han ner till Hyllingen. När det började skymma på så satte fågeln igång att sjunga, Lennart gjorde tummen upp, det var en flodsångare vi hade framför oss. Nu var vi fast som fågelskådare, de till och med skickade ut en reporter ifrån Tranås Tidning som gjorde ett reportage om oss.

Ett riktigt fågeltorn

Under hösten samlade Lennart in alla våra observationer och skickade ned allt material till länsstyrelsen, och skrev att vi anser att Hyllingen skall bli ett naturreservat. Länsstyrelsen nappade på vårt förslag, och 1968 bildades Hyllingens naturreservat. Fred och jag hade bedrivit våra studier sittande på två plankor som vi hade spikat fast en bit upp i en björk. Detta gick ju inte ha nu, här skulle det upp ett riktigt fågeltorn. Lennart jobbade som ingenjör på Aneby Hus och en av hans jobbarkompisar hette Thore Gustavsson. Det blev de som både ritade och byggde fågeltornet vid Hyllingen. Detta skedde 1969 och det hade nu kommit till ytterligare några grabbar som var fågelintresserade. Så vi ungdomar fick gräva de sex hål som stolparna skulle stå i, sedan fick vi bära plank och hantlanga med det vi kunde. Nu hade vi en fantastisk fågelsjö och ett nytt fågeltorn, detta gjorde att intresset var större än någonsin. Så 1971 bildade vi Aneby Ornitologiska Klubb. Vi tillbringade mycket tid vid Hyllingen, och flera av oss övernattade i tornet bara för att vara på plats när det ljusnade. I dagboken som låg i tornet kunde man utläsa att 1972 var vi där 356 timmar fördelat på 196 dagar, något liknade var det även 1973 då blev det 340 timmar på 193 dagar.

mer ju då ifrån hela dalgången ända bortifrån Bredestad kyrka. Så redan 1976 såg vi antydan till att sjön började växa igen, men än värre blev det de torra somrarna 1982 och 1983. Vi i fågelklubben bildade en arbetsgrupp som tog fram ett förslag till restaurering av Hyllingen, detta presenterades för länsstyrelsen. Under 1985 och 1986 hölls täta kontakter med länsstyrelsen, och vi blev lovade att en muddring skulle genomföras i augusti 1987. Klubben var nu väldigt nöjda, och såg fram i mot hösten 1987, men när tiden var inne hände ingenting. Vi tog åter kontakt med länsstyrelsen, de var då inte alls intresserade av att göra något vid Hyllingen. Vi kände oss väldigt lurade, men gav inte upp hoppet om Hyllingen. Nu påbörjades en period av 24 år där vi vid flera tillfällen gav länsstyrelsen förslag på hur man skulle restaurera Hyllingen.

" gav aldrig upp hoppet "

Börjar växa igen

Under en så lång tid hinner mycket hända på länsstyrelsen, och hösten 2011 tillsattes en kvinna på den post som bland annat skulle ha hand om skötseln av Hyllingens naturreservat. Nu plötsligt började det att hända positiva saker, och för första gången på länge började vi tro på att det skulle kunna ske en restaurering av sjön. I december kom hon med ett förslag på restaurering av Hyllingen. Under 2012 fick en konsult i uppdrag att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, på hur hela projektet skulle genomföras, han ritar även kartor på hur stor sjön skulle bli och var de olika öarna kunde ligga. Under 2013 meddelade länsstyrelsen att de har svårt att få fram pengar till projektet, och under 2014 får man dessutom avslag på den miljökonsekvensbeskrivning man har gjort. Så det var bara för deras jurister att under 2015 sätta sig ned och skriva om hela MKB, där försvann mycket tid och pengar. I januari 2016 de fick den godkänd, och från Naturvårdsverket fick de pengar för hela projektet.

Så under hösten 2016 genomfördes grävning och muddring av sjön, och under hösten 2017 påbörjades fräsning av strandängarna runt Hyllingen, det hanns även med att påbörja bygget av ett nytt fågeltorn på den västra sidan av sjön vid Norra Jularp.

Ovanliga arter

Under dessa 50 år har fågelklubbens medlemmar observerat 207 fågelarter inom eller i närheten av reservatet, detta är en helt otrolig artlista för en fågellokal som ligger mitt på det Småländska höglandet Några av de mest minnesvärda observationerna har varit ökenstenskvätta den 8-9 november 2008. En felflugen fågel som häckar som närmast öster om Svarta havet, den lockade närmare 1 000 ornitologer som kom för att titta på den under de två dagarna. Andra fynd är sydnäktergal 19 maj-10 juni 1993, korttålärka två gånger dels 15-19 september 1998 och 22 augusti-14 september 2002, samt en svartvingad vadarsvala den 10 augusti 1997.

" en helt otrolig artlista "

Foto: Björn Karlsson

En sjö som Hyllingen med det läget får ta i mot mycket av det som rinner ned ifrån jordbruksmarkerna runt sjön, och det kom-

Restaurera Hyllingen

Mats Thorin är ornitolog Foto: Gunnel Thorin

Du är välkommen!

Alla fåglar som klubbens medlemmar ser rapporterar de in till en stor artdatabank som heter Artportalen. Är du intresserad av att veta vad som ses bl.a. vid Hyllingen, så kan du gå in på klubbens hemsida www.hoglandsobsar.se sedan klickar du på Artportalen/Aneby. Eller så gör du själv ett besök vid sjön, antingen parkerar ni vid Ängs gård och går förbi husen ned till det gamla tornet. Vill du hellre besöka det nya tornet, så parkerar du vid reningsverket, och går ned till Norra Jularp. Nu när vi äntligen har fått Hyllingen restaurerad så återstår bara att se om fåglarna kommer att trivas lika bra som de gjorde på 60-talet när sjön avsattes som reservat. Ni Anebybor skall vara glada för att ni har så nära till en av norra Smålands finaste fågellokaler.

Före grävningarna

Efter grävningarna

Mats Thorin ÅTTINGEN NR1 JUNI 2018

9


Marco Fjordmark

Årets företagare i Aneby Marco Fjordmark – där har ni Årets företagare i Aneby kommun 2018. Företagarna, i samarbete med Aneby Näringslivsförening, fastnade i sitt val till utmärkelsen för den expanderande möbelhandeln i Aneby. Marco Fjordmark är tredje generationen i familjen som möbelhandlare. Efter flera år som anställd i företaget förvärvade han firman av fadern Anders för några år sedan och har utvecklat verksamheten på ett mycket positivt sätt. Fjordmarks Möbler är en butik som drar kunder från grannkommunerna och som åker till Aneby för att handla möbler. I en mycket tuff bransch med stenhård konkurrens lyckas företaget att öka omsättningen stadigt. De har hittat en tydlig nisch som lokalt kan utmana de stora möbeljättarna. Marco är också mycket engagerad för att handeln i Aneby ska utvecklas ytterligare och Möbelmästarna Fjordmarks Aneby, som butiken officiellt heter, finns alltid med som ett drivande företag i handelsaktiviteter som genomförs i samhället. Butiksfastigheten, mycket centralt belägen i Aneby, har under senaste året fått solpanel på taket, ett sätt för Fjordmarks Möbler att också ta ett samhällsansvar för miljön. Marco driver butiken tillsammans med blivande hustrun Amanda Nilsson (de ska gifta sig senare i sommar). Gemensamt har de visioner och ser hela tiden utvecklingsmöjligheter för butiken och den lokala handeln. Marco Fjordmark stolt vinnare av Årets Företagare 2018 i Aneby kommun.

Aneby Näringsliv flyttar in mitt i centrum Nu har Aneby Näringslivsförening skaffat sig en riktigt central plats i Aneby. I början av maj gick flyttlasset och kontoret flyttade in på Köpmansgatan 9, mitt i centrum. I lokalen huserade senast Embers Lantliv, och innan det Eklunds Radio & TV. Tidigare har näringslivsföreningen haft sitt kontor i Novumhuset på Stigbergsvägen, men nu blir det alltså mycket mer tillgängligt, inte minst för spontanbesöken. På kontoret finns kommunens affärsutvecklare William Lehmus, som jobbar med affärsutveckling i Aneby och Eksjö kommuner. William ingår i det Science park-system med affärsnoder som finns i alla länets kommuner. Hit kan man som företagare vända sig för att få kostnadsfri rådgivning och hjälp på vägen för att utveckla nya företag och produkter. William har ett konstant inflöde med idéer och besök från entreprenörer och företag i Aneby, men det finns utrymme för mer rådgivning. Har man en affärsidé ska man aldrig tveka att ta kontakt. Affärsutvecklaren kan ge tips och råd för hur man kommer vidare

10

ÅTTINGEN NR1 JUNI 2018

redan från initialskedet. På Aneby Näringslivs kontor finns också Annelie Johannesen, som är föreningens allt-i-allo och sköter allt det praktiska arbetet, inte minst vad det gäller medlemsvård och kontakter. Hos Aneby Näringsliv finns också plats för ytterligare kontorsplatser, både för den som vill ha en tillfällig plats och för den som vill hyra in sig på lite längre tid. Det finns också ett mindre konferensrum, fullt tekniskt utrustat, och som företag kostnadsfritt kan låna för affärsmöten.

Välkomna till vårt nya kontor! Mats Hansson (till vänster) är ordförande i Aneby näringsliv och på kontoret hittar du affärsutvecklaren William Lehmus.


Aneby Näringsliv

satsar på en riktigt het sommar Nu laddar vi för en ny rolig sommar i Aneby. Aneby Näringsliv står i år, precis som det varit de senaste åren, som en av medarrangörerna till sommaraktiviteterna på Fredstorget och på flera platser i kommunen. I år väntar ju också VM i fotboll. Det har väl knappast undgått någon och när Sverige spelar sina matcher väntar vi oss stora fotbollsfester på Fredstorget. Aneby Näringsliv bjuder nämligen på storbildsskärm på torget under hela VM-fotbollen, från VM-premiären 14 juni och fram till finaldagen, söndagen den 15 juli. Dessutom blir det naturligtvis konstgräsmatta och möjlighet att spela fotboll på torget under hela sommarlovet. Aneby Näringsliv, i samarbete med ett antal företag, har köpt in en helt ny uppblåsbar sarg som ska levereras lagom till VM-premiären. Nu blir det inte bara fotboll på torget. Det kommer att blandas med massor av andra aktiviteter. Fjolårets mycket populära lekland återkommer till exempel under en dag. Det planeras också för tre biokvällar. Sommarlovsaktiviteterna genomförs i nära samarbete mellan Aneby Näringsliv och kommunens fritid, som bland annat anställer fyra ungdomar för att skapa aktiviteter och se till att alla barn får en rolig sommar. Att näringslivet på ett så aktivt sätt tar ansvar för sommaraktiviteter för barn och ungdomar bland annat, är inte helt självklart och det ser inte likadant ut i andra kommuner. "Från Aneby Näringsliv ser vi sommaraktiviteterna som en mycket viktig pusselbit för att vi ska ha ett levande centrum,

Ny ledning för Aneby Näringsliv I samband med årsstämman med Aneby Näringsliv valdes en delvis ny ledning för föreningen in i styrelsen. Ordföranden Mats Hansson finns kvar i sin roll, men tre nya styrelseledamöter valdes in. Det är Åke Berg, Attends Healthcare, Patrik Göransson, Prozink, och Elmir Lindov, Aneby Städ. Kvarstående i styrelsen sedan tidigare är Tomas Axelsson, Daniel Berlin, samt kommunens representanter Lars-Erik Fälth och Ola Gustafsson. Även nya kommundirektören Charlotte Johansson är adjungerad till styrelsen.

en levande handel och att alla barn och barnfamiljer ska trivas i Aneby. Det är en helt avgörande parameter för att vi i nästa steg ska ha framgångsrika företag med motiverade medarbetare", säger Mats Hansson, ordförande i näringslivsföreningen. "När Sverige spelar sina matcher i VM-fotbollen räknar vi med riktigt heta tillställningar på torget. Under EM-fotbollen för två år sedan var det 600-700 personer som följde Sveriges matcher. Den siffran hoppas vi slå i år. Det var en mäktig syn när alla kom gående från olika håll med campingstolar i händerna för att ta plats framför storbildsskärmen", fortsätter Mats Hansson. Med näringslivsföreningens ”fan zone” på Fredstorget skapar VM-fotbollen en Anebygemenskap som samhället och kommunen kan dra nytta av i många sammanhang.

Vi finns mitt i Aneby centrum Köpmansgatan 9, 578 31 Aneby Telefon: 0380-418 05 E-mail: info@anebynaringsliv.se Hemsida: www.anebynaringsliv.se Receptionens öppettider Måndag – fredag kl. 8.00 – 13.00 I receptionen arbetar Annelie Johannesen. Ordförande Mats Hansson, tel. 073-745 46 60 mhan@telia.com Affärsutvecklare William Lehmus, 0381-362 71 william.lehmus@sciencepark.se

ÅTTINGEN NR 1 JUNI 2018

11


Kulturvandring till Fornborgen vid Sundsmålen Lördag 8 september kl. 13.00 Välkommen på en vandring upp till fornborgen som är försedd med trappor sista biten till bergets krön där fornborgen är belägen med en vidsträckt utsikt över sjön Noen och landsskapet runt omkring. För c:a 1500 år sedan under folkvandringstiden byggdes fornborgen som har en spännande historia. På bergväggen vid trapporna finns den fridlysta växten svartbräken. Ytterliggare en sevärdhet är jättegrytorna c:a 150 m. från gångstigen som är ett intressant naturfenomen.

Pel le

ts f

rån VID Köp din A pellets hos oss

Guider: Göran Sigfridsson och Hans Forssander. Vägbeskrivning: Grännavägen från Aneby – Hullaryd 11 km ,höger mot Linderås 200 meter tag till vänster mot Adelöv Ca 2 km Visningen är gratis och ingen anmälan behövs. Samling vid parkeringsplatsen. Arrangör: Föreningen Hembygden Lommaryd och Höglandets Fornminnesförening. Obs! Vid regn inställes utflykten p.g.a. halkrisk.

Välkommen att hyra

Bälaryds bygdegård

För bröllop, fester, möten m.m. - Lokal för 100 personer, sal med liten scen - ”Véboa”, en mindre lokal med öppen spis, för 20 personer - Övernattningsrum FörLokaluthyrning bokning ring 0738065114 Madeleine Magnfält 0738-135889 Övrig kontakt: Elizabeth Zackrisson, tel. 0722072910 12

ÅTTINGEN NR 1 JUNI 2018


Välkommen att hyra Thelegården

3 - 4 augusti 2018

En utmärkt lokal för alla slags fester och sammankomster. Plats för 85 personer vid dukningar. Pris: 1 dygn 800:-, 2 dygn 1200:- (gäller privatpersoner). Städning tillkommer. För mer information och bokning, kontakta Anita Bjerkander, tfn 0140–221 20 eller Lars-Åke Nygren, tfn 0140–221 68.

r

www.hullaryd.se

Fredag 3/8 11.00 - 18.00 Lördag 4/8 11.00 - 18.00 Loppis och kaffeservering med våfflor, ostkaka och hembakt bröd

Välkommen på midsommarfest! Dans runt stången - Ponnyridning - Luftgevärsskytte - Chokladhjul Pilkastning - Bollplank - Fiskdamm - Ostkakelotteri Blom- och hantverkslotteri - Delikatesslotteri - Leksakslotteri - Hem- och fritidslotteri - Kiosk med korv, godis och sockervadd Servering med ostkaka och hembakat fikabröd

Asken i Askeryd midsommarafton kl. 14.00-16.30 Varmt välkomna hälsar Askeryds Fritidsklubb

Företag och privatkunder – alla är lika välkomna att handla hos oss!

Företagskund

Privatkund

Tel. 0380-478 80 www.torebrings.se

Näthandla lokalt r! Beställ på nätet, hämta i vår grossbutik Stigbergsvägen 7 Aneby till riktigt bra prise ÅTTINGEN NR1 JUNI 2018

13


SPF Seniorerna Aneby HÖSTPROGRAM Tallbacken, kl. 14.00 Cittragänget och Ulf Lundberg Allianskyrkan, kl. 14.00 17/9 Inge Danielsson underhåller Allianskyrkan, kl. 14.00 15/10 Ärtiga Märta underhåller Allianskyrkan kl. 14.00 19/11 Hullaryds Handelsträdgård visar blomsterarrangemang 3/12 Julbord på J3 Köket Göran Johansson sjunger 20/8

ÖVRIGA AKTIVITETER Varje tisdag: stavgång Tallbacken, kl. 10.00 Torsdagar: boule Svartåparken, kl. 10.00 Sista måndagen varje månad: stickcafé, Svartågården, kl. 14.00 Nya och gamla medlemmar välkomna!

Vi behöver dig som

God man Behovet av gode män ökar stadigt. Nu kan du vara med och göra en betydelsefull insats. Fyll i en intresseanmälan på

www.aneby.se/godman eller kontakta: Överförmyndarnämnden 0380-461 00, alt 0381-360 08

14

ÅTTINGEN NR 1 JUNI 2018

Överförmyndarnämnden Eksjö och Aneby kommuner


Invigning av Aktivitetshus på Gransnäs Söndagen 17 juni kl. 15.oo Invigning och lite historia och tankar om det nya husets möjligheter. Mässa under ledning av domprost Peter Lundborg. Anebykören Viljor under Mia Jönssons ledning medverkar. Kyrkkaffe med tårta. Teater om Martin Luthers liv av Ulf Lundberg ”Jag ville ju bara ha en diskusjon”

Nu även däckhotell och försäljning av däck! Vi kan även hjälpa dig med: * Slangproblem - vi pressar hydraulslangar med Gates kvalitetslang * Svets- och reparationsarbete järn/aluminium * Batterier, olja, filter, spolarvätska m.m. * Utlämning - hjälp med Rottne reservdelar Kimmen: 070-62 81 429 Robin: 070-69 05 430 Järnvägsgatan 15, Aneby

ÅTTINGEN NR 1 JUNI 2018

15


Åttingen nr 1 2018  
Åttingen nr 1 2018  
Advertisement