Page 1

ESPANYA DURANT EL FRANQUISME (1939-1975)                                    

El règim franquista, que es va establir al final de la  Guerra Civil, es va caracteritzar per institucionalitzar una  dictadura amb trets feixistes i pel predomini de les velles  classes dominants. La figura del dictador, el general  Francisco Franco, va presidir tot el període del 1939 al  1975, concentrant tots els poders a les seues mans.         


Franco era el cap de l’Estat i ostentava el títol deCaudillo  d’Espanya. Concentrava tots els poders: legislatiu,  executiu i judicial, a més era Generalísimo dels Exèrcits.  Tots els partits, sindicats i associacions polítiques van ser  declarats il•legals, i els seus militants, detinguts i  empresonats. Només es va permetre el partit oficial del  Movimiento, és a dir, la Falange Española Tradicionalista  y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. Les  Corts democràtiques i les eleccions van ser suprimides i  totes les institucions republicanes van ser  desmantellades.                 


La victòria franquista a la Guerra Civil va suposar el triomf  dels grups de rebels a la República que temien perdre els  seus privilegis: la gran burgesia, l’exèrcit i l’Església  catòlica van donar suport a un règim que garantia el seu  poder i influència.         


Les relacions exteriors  al llarg dels anys, el franquisme  va anar variant els seus aliats internacionals. Podem  establir tres grans etapes:   ● des del 1939 va fer costat de forma incondicional a  les potències feixistes (Alemanya i Itàlia),   ● la derrota del feixisme (1945) va provocar una etapa  d’aïllament internacional,  ● l’aïllament va començar a trencar­se el 1953, quan  Espanya va pactar uns acords de col∙laboració amb  els Estats Units i va signar un Concordat amb el  Vaticà.   


Intervencionisme i autarquia a la postguerra, la política   econòmica del franquisme es va caracteritzar per un gran  intervencionisme de l’Estat en la producció i distribució  dels béns. El règim aspirava a l’autarquia econòmica, és a  dir, a un autoabastiment de tot tipus de productes que  mai se va aconseguir, ja que l’aïllament i el boicot  internacional no deixaven altra eixida.       


L’estancament de l’economia l’autarquia va ser un  desastre per a l’economia espanyola, que va trigar anys a  recuperar el nivell anterior a la guerra. L’agricultura i la  indústria van créixer lentament, el comerç amb l’exterior  era mínim i l’escassetat de béns de consum va durar  molts anys. En conseqüència, el nivell de vida i la renda  per càpita espanyola no van assolir les xifres anteriors al  1936 fins al 1953.           


Un creixement desequilibrat.­ Una de les claus del  desenvolupament econòmic de la dècada de 1960 va ser  la seua vinculació a l’economia de l’Europa occidental,  que va permetre exportar els productes agraris i  industrials, però aquest creixement també va consolidar  una economia molt dependent, perquè que gran part del  capital, la tecnologia i les divises provenien de l’estranger.               


L’oposició al franquisme els primers temps del franquisme  es van caracteritzar per la repressió ja que tots els partits i  sindicats van haver de passar a la clandestinitat. Malgrat  això, des del primer moment es va iniciar una oposició al  franquisme: durant la dècada del 1940 es va mantenir  una resistència armada en forma de guerrilles, els  maquis, que van tenir un període d’apogeu entre el 1945 i  el 1947.                 


La fi del franquisme  La crisi econòmica de la dècada del 1970.­ A partir del  1973 es va iniciar un canvi en l’economia dels països  occidentals, provocat pel ràpid augment del preu del  petroli i de les matèries primeres. La crisi del petroli va  posar fi al període de creixement i prosperitat i va  inaugurar una època de recessió econòmica profunda,  afectant l'incipient sector industrial espanyol, amb moltes  indústries que van fer fallida, i fent que a partir del 1975,  els índexs de creixement de l’economia espanyola es  frenaren bruscament.   


Espanya Durant El Franquisme (1939-1975)  
Advertisement