Page 1

Joe Pine på virtuel tur i Aalborgtårnet ved besøget hos ApEx 4. september 2009

KREATIVE

TIDENDE NOVEMBER 2009 Oplevelsesøkonomi formidlet af ApEx

07

The ApExperience Oplevelser og erfaringer fra ApEx Hvad har vi opnået? Hvad har vi lært? – og hvor skal vi hen?

1

Kreative Tidende #07  

Med dette nummer af Kreative Tidende gør vi status over ApEx resultater og aktiviteter. Vi ser fire år tilbage og kigger også mod de nye mul...

Kreative Tidende #07  

Med dette nummer af Kreative Tidende gør vi status over ApEx resultater og aktiviteter. Vi ser fire år tilbage og kigger også mod de nye mul...

Advertisement