Page 1

Pressemateriale - Baggrund om Art2Business

Art2Business bag nyt initiativ - skaber bindeled mellem kunst og erhverv For første gang i Danmark bliver kunstneres kreative kompetencer synliggjort overfor erhvervslivet på en ny og meget konkret måde, så det virkelig kan ses, hvilket udbytte kulturel stimulans kan give. Det sker med et katalog i tryk og på Internet med premiere torsdag 17. august 2006. Formålet med Art2Business er at skabe et bæredygtigt koncept, der genererer økonomisk og udviklingsmæssig merværdi for såvel kunstnere som virksomheder i det offentlige og private erhvervsliv. Art2Business har sat sig for at hjælpe virksomheder med at finde frem til relevant kulturel stimulans. Der er stor interesse i virksomheder for at udnytte kunstneres og performeres kompetencer, men det store problem er, at virksomhederne ikke ved, hvad de kan få, og kunstnerne ved ikke, hvad virksomhederne vil have. Derfor vil Art2Business vha. rådgivning og et website gøre det nemt for virksomheder at få et overblik over hvilke tilbud om kulturel stimulans, der tilbydes. Det bliver således nemmere for kunstnerne at komme i kontakt med virksomhederne, idet deres tilbud markedsføres og sælges via Art2Business. Erhvervslivet kan få ny inspiration her og nu – og med Ar2Business kan erhvervslivet desuden få bedre muligheder for at fastholde og tiltrække medarbejdere.

Historien bag

Idéen om Art2Business er født i et Nordjysk iværksættermiljø. Med baggrunde i ledelse og som chefer i forskellige sammenhænge i flere større danske virksomheder, har iværksætterne Tom Have Kristensen og Annette Kvist siden 2003 kæmpet for at få visionen gjort til virkelighed.

”Det er godt at man selv kan vælge arrange-menterne og blive inspireret. Jeg har her fundet et godt supplement til almindelig personaleud-vikling i samarbejde med eventbureau. Det her giver helt andre muligheder” - Kim Kastrupsen, Personale- og kunderservicedirektør hos DTF

Efter at have overstået de indledende faser med konceptudvikling, uddannelse af kunstnere, er projektet klar med ny website og katalog med kunstnere og deres udbud af forskellige arrangementer henvendt til virksomheder. Undervejs er projektet støttet af Kulturministeriet og Den Regionale Kulturaftale, men i høj grad også blevet en realitet gennem selvfinansiering og de arbejdstimer og den energi de to iværksættere har lagt for dagen. De første positive erfaringer med kulturel stimulans er høstet, og løbende knyttes nye kunstnere til Art2Business. Opgaver hos virksomheder begynder også så småt at melde sig.

Visionen

Erhvervslivet udfordres konstant - i en stadig mere globaliseret verden - af krav til innovation og omstilling hos medarbejderne. Virksomheder bør være opmærksomme på kompetencerne i kunst- og kulturlivet og at de heraf kan drage stor nytte. ”I er på forkant med udviklingen, fordi folk bliver mere og mere selvledende og kan tænke selv” - Niels Thorup, personaleudviklingschef.

- ”Innovation kommer fra medarbejderne. Virksomhederne har behov for vedvarende at have fokus på motivation og på trivsel. Med innovative medarbejdere har virksomheden mulighed for at gøre en forskel – overfor medarbejderne – men i lige så høj grad også overfor kunderne. I kunst og kulturverden findes netop de redskaber, som virksomhederne skal bruge for at gøre forskellen. Men hvor finder de dem – og hvordan finder de, de rigtige udbud – det ved virksomhederne ikke. Det kan Art2Business nu hjælpe med”, forklarer Tom Have Kristensen.

Kunstnerne er klædt på

Inden Art2Business’ katalog med 66 arrangementer med kulturel stimulans fra 40 kunstnere blev en realitet, fik kunstnerne muligheden for at klæde sig godt på til mødet med erhvervsli-

Billede fra invitationen til Release Party’et vet. I foråret 2006 afholdt Art2Business i et samarbejde med Videnscenter for Turisme og Oplevelsesindustri med undervisere fra Nordjyllands Erhvervsakademi, Aalborg Universitet og Nordjyske virksomheder det første 3-dages uddannelsesforløb for kunstnere og performere, som havde brug for dels udvikling på deres idéer til virksomhedsarrangementer og dels at blive bedre rustet til mødet med erhvervslivet. Uddannelsen var et koncentreret forløb over 3 dage, hvor kunstnerne målrettet gik efter at lave bedst mulige udbud af kulturel stimulans og den efterfølgende kontakt med erhvervslivet. Udbyttet var forbedrede netværk, samarbejdspartnere og indsigt i virksomheder, formidling og planlægning. - ”Det er meget vigtigt at kunstnerne møder erhvervslivet på erhvervslivets egne præmisser. At de taler samme sprog. Det kan godt være man kan opnå noget med det outrerede, det anderledes, det provokerende, som kunsten jo til tider kan være - men det er vigtigt at erhvervslivets parametre: tid, omkostninger og udbytte er noget, kunstnerne har forståelse for. Så kan kunstnerne agere i den - for dem - fremmede verden og se muligheder-

Art2Business bag nyt initiativ  

Baggrundsartikel om Art2Business-

Art2Business bag nyt initiativ  

Baggrundsartikel om Art2Business-

Advertisement