Page 1

Beste ondernemer, Op zondag 14 oktober 2012 zijn het terug gemeenteraadsverkiezingen. Als leden van de grote familie van de KMO en zelfstandigen van Laarne, beloven we u ons de komende zes jaar speciaal in te zetten voor de zelfstandige ondernemers in onze gemeente. Iedereen weet nu wel al dat het vooral de zelfstandigen en de KMO’s zijn die de motor van de economie draaiend houden. In onze gemeente reflecteert zich dat in een uiterst lage werkloosheidsgraad die ver onder het gemiddelde van het Vlaamse Gewest ligt en de laagste is van alle gemeenten uit het arrondissement Dendermonde Sint-Niklaas. Daarvoor zijn we jullie dankbaar en daarom vinden wij het belangrijk dat aan jullie behoeftes speciaal aandacht wordt geschonken. Reeds in de loop van de legislatuur 2001-2006 hebben verschillenden onder u hun bedrijfswerking verder kunnen verzekeren door het sectoraal BPA Zone vreemde Bedrijven dat onder impuls en hard knokken van uw lokale Open VLD afdeling tot stand kwam. Tijdens deze legislatuur( 2006-2012) kon andermaal na overwinnen van tal van weerstanden het langverwachte bedrijventerrein, dat een kwaliteitsvolle inplanting van 20 lokale ondernemingen zal toelaten, worden aangelegd en konden de gronden aan de gegadigden verkocht worden aan een tarief dat zeker gunstiger is dan dat van de ons omringende gemeenten. Dat de crisis bedrijven dwingt tot het omdraaien van elke eurocent wordt nu ook meer en meer in de pers naar voor gebracht. Nochtans blijven wij een groep die door sommigen met een “scheef oog� bekeken wordt en dienen wij dus zelf voor ons zelf te zorgen. Vanuit ons engagement in Open VLD willen wij verder werken aan een ondernemingsvriendelijke gemeente.


Daarom willen wij enkele concrete acties ondernemen: Verlagen van de gemeentelijke belastingen voor bedrijven en zelfstandigen met 30 % als teken van “ crisis tariefverlaging” Verder uitbouwen van het gemeentelijk ondernemersloket (nu reeds bemand door een vaste ambtenaar) zodat alle documenten en aanvragen in 1 keer behandeld kunnen worden Loket aan huis: indien het moeilijk is om binnen de openingsuren naar het gemeentehuis te komen, kan u thuis via internet, de nodige documenten afhandelen met de ambtenaar Openstaande vacatures kosteloos opnemen op de website bladzijde “ondernemen” van de gemeentelijke website en ook in het gemeentelijk infoblad Een lijst samenstellen met alle ondernemers in de gemeente en deze zonder kosten voor de ondernemingen laten opnemen in de Klapper Verderzetten en optimaliseren van het overleg met de handelszaken voor de start van openbare werken in de buurt en aanduiden van een “peter” die het aanspreekpunt wordt tussen ondernemingen, aannemer en opdrachtgevend gemeentebestuur Verdere actieve deelname en nog grotere ondersteuning van ‘Open Bedrijvendag’ en “Jobbeurs”. Heeft u nog ideeën, suggesties of vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen.

U kunt op ons rekenen want voor een gezond gemeentelijk ondernemingsklimaat willen wij ons steentje bijdragen!

Piet BAETENS, schepen Lokale Economie en Werkgelegenheid – 4e plaats Andy DE COCK – 8ste plaats

Walter DE CRAECKER – 3e plaats

Filip DE LANDTSHEER – 7e plaats

Janinne MOERMAN – 14e plaats

Hilde VERSTUYFT– 16e plaats

Stijn VAN DE VELDE – 17e plaats

Luc DETHAEY – 22ste plaats

Igor ROGIERS – 23ste plaats

Ondernemers en zelfstandigen, wij doen het voor u!  

Deze brief toont ons duidelijk engagement naar de ondernemers en zelfstandigen in de gemeente.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you