Page 1

DRIEmaandelijks magazine van THE BELGIAN VOYAGE CLUB vzw - www.bvc.be - V.U.: KARIN DEWILDE, Antwerpsesteenweg 107, 2660 Hoboken - AFGIFTEKANTOOR: 2660 HOBOKEN CENTRUM - P508162

11.4 Oktober-November-December 2006

F.A.C.T.S. 2006

BATTLESTAR GALACTICA

C E L E S T E Y A R N A L L


Warp 9: Meer dan een magazine! Ontbreekt er nog een Warp 9 in je collectie? Aarzel dan niet! Surf snel naar www.bvc.be/nl/warp9 en kijk welke Warp 9’s er nog in nabestelling beschikbaar zijn. Aarzel niet, bestellen is de boodschap. Eens je weet welke Warp 9 er besteld moet worden, doe gewoon de overschrijving van 4 EUR per Warp 9 op de rekening van onze vzw 734-0191005-21 mét vermelding van welke Warp 9 gewenst is in het mededelingsvakje! We handelen het opsturen zo snel mogelijk af. Bezit een stukje BVC-historie of maak gewoon je verzameling compleet. Je kan voor het gemak bestellingen combineren. Alle info over Warp 9 te vinden op het mailadres warp9@bvc.be en op onze site www.bvc.be/nl/warp9


Commander’s Log Beste leden, Het jaar is alweer bijna voorbij. In deze editie helaas geen conreport over Galileo 7, zoals in de Warp 9 ed. 11.3 was aangekondigd. Galileo 7 is namelijk helaas niet kunnen doorgaan, omdat het hotel in Gladbeck waar de conventie ging plaatsvinden, het contract ongeveer drie weken voor de conventie heeft verbroken. Natuurlijk is het op zo’n korte termijn voor de organisatoren onmogelijk om nog een vervangingslocatie te vinden die een voldoende grote conventieruimte en genoeg hotelkamers beschikbaar heeft. De conventie is daarom noodgedwongen verplaatst naar 2007, waarschijnlijk naar september of oktober. Nadere details zijn bij het ter perse gaan van deze Warp 9 nog niet bekend. De organisatoren van Galileo 7 zullen in de tussentijd ook de nodige gerechtelijke stappen tegen het hotel ondernemen, want wat zij zich gepermitteerd hebben, doe je nou eenmaal niet. Maar geen nood, wij hebben in deze editie voor jullie een bericht over F.A.C.T.S. 2006, die in oktober weer in Gent heeft plaatsgevonden en waar niemand minder dan onze peter, Vaughn Armstrong, aanwezig was! Natuurlijk ook in deze editie weer de meetingverslagen over de meetings van september en november en een bericht over de promotieproef van ons aller Maddy aka Mela Garlak, die haar examen op F.A.C.T.S. 2006 heeft moeten afleggen.

13 WARP 9 11.4 Dit magazine is een uitgave van

Lidmaatschap: Inschrijving via Karin Dewilde, Antwerpsesteenweg 107, 2660 Hoboken Prijs lidmaatschap: 18 Euro (gewoon lid) 25 Euro (erelid) storten op rekening:

30

25

Namens het hele bestuur wil ik jullie fijne eindejaarsfeesten toewensen en een voorspoedig en gezond 2007!

734-0191005-21 Bestelling van vorige nummers: Zolang de voorraad strekt: Stort 4 EUR (port inbegrepen) op rekening: 734-0191005-21 met vermelding van het gewenst nr. en uw naam en adres.

INHOUD

Vereniging Zonder Winstoogmerk, verschenen in Staatsblad van 14 maart 1996. (Identificatienummer: 4792/96)

4 Section 31

related

10 Federation Department of Temporal Investigations: The Movies

Star Trek and marks are trademarks of Paramount Pictures. No attempt is made to supersede any rights held by any holder of copyright in Star Trek material.

13 Star Trek Videogames

16 Holonovel: Lajila

17 Star Trek: Animated: For Death or Glory

De BVC vzw is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de hierin verschenen advertenties.

20 Gamma Quadrant: FACTS 2006 Fotoreportage

Alle ingestuurde artikels worden eigendom van de BVC vzw. De BVC vzw behoudt zich het recht om artikels te wijzigen en/of te weigeren.

25 Gamma Quadrant: FACTS 2006 Verslag

28 Starfleet Command: Promotieverslag

30 Starfleet Command: Celeste Yarnall

32 Delta Quadrant: Battlestar Galactica 2003

37 Starfleet Command: Meetingverslagen 9/9 en 11/11

38 Think Tank

Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotocopy, microfilm of op welk andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

The Belgian Voyage Club vzw HET BESTUUR: Antwerpsesteenweg 107, Voorzitter: Philip Kerselaers • Ondervoor2660 Hoboken zitter, penningmeester en boekhouder: E-mail: bvcvzw@bvc.be Sandra Hensen • Secretaris: Kristien LeyWebsite: http://www.bvc.be sen • Ledenadministratie: Karin Dewilde • BVC Phone: +32 477 557 592 Hoofdredacteur: Andy Sung BVC medewerkers: Public Relations: Erwin Slegers • Hoofd van Taskforcemeeting: Maddy Schepkens • Ombudsman: Werner Ketels

WARP 9 Verantwoordelijke Uitgever: Karin Dewilde Afgiftekantoor: 2660 Hoboken Centrum Hoofdredacteur: Andy Sung Co-hoofdredacteur: Kristien Leysen

Medewerkers: Sofie Van Breuseghem, Eva Van Breuseghem, Nico Van Laere, Colin Moore, Maddy Schepkens, Karin Dewilde, Sandra Hensen, Philippe Bernaerts, Kris ‘The Pope Strikes Back’ Somers, Jean-Pierre Cathoir


SECTION 31 Scotty wordt uitgestrooid in de ruimte De as van acteur James Doohan, die wereldfaam heeft verworven als Scotty uit Star Trek, werd in oktober de ruimte in geschoten. Doohan overleed in 2005 op 85-jarige leeftijd en wilde uitgestrooid worden in de ruimte. De niet alledaagse begrafenis werd ingericht door SSI, een bedrijf dat gespecialiseerd is in ruimtebegrafenissen. Naast de as van Doohan was ook die van astronaut Gordon Cooper aan boord, samen met de overblijfselen van zo’n 91 andere personen.

Eerste blik op Of Gods and Men

de Star Trek reeks. Op StarTrek.com ver-

de bekende atomen bestaat. Maar sinds de

Op de foto zie je Alan Ruck als Captain

scheen een teaserposter van de film die in

jaren dertig is bekend dat dit verre van al-

John Harriman van de Enterprise-B,

2008 moet verschijnen. Star Trek XI exe-

les kan zijn. Indien de kosmos enkel uit

Nichelle Nichols als Commander Uhura,

cutive producer en co-schrijver Roberto

zichtbare materie zou bestaan, zou die in

James Cawley van Star Trek New Voy-

Orci zegt dat Halloween de geplande da-

zijn huidige vorm niet kunnen bestaan.

ages, en Walter Koenig als Commander

tum voor een eerste versie van een script

Vandaar de theorie dat er donkere energie

Pavel Chekov.

voor Star Trek XI was. De tweede versie

moet bestaan, goed voor 75 procent van

De serie verhaalt zich in het tijdperk vlak

zou af moeten zijn tegen Kerstmis en als

alle materie, en donkere materie die twin-

na Kirk en zal naast Nichols en Koenig

alles goed gaat, zouden ze beginnen fil-

tig procent van de hele kosmische massa

ook vertolkingen hebben van Tim Russ

men in de zomer of herfst van 2007.

uitmaakt. Slechts de resterende vijf pro-

(Tuvok), Chase Masterson (Leeta), Grace

cent zou uit normale materie bestaan.

Lee Whitney (Janice Rand) en Garrett

Pijnlijke situatie

Wang (Ensign Harry Kim).

Maar het was voor astronomen een pijn-

Naar verluidt zal Russ de regie in handen

lijke situatie dat men voor het verklaren

nemen. Het project krijgt de titel ‘Of Gods

van de evolutie van het heelal een geheim-

and Men’ en de productie startte op 12 juli.

zinnige substantie nodig had die niemand

Het project zal geproduceerd worden door

kon zien, zo vond Douglas Clowe van de

Sky Douglas Conway en zal voornamelijk

Universiteit van Arizona. Hij zegt samen

in de staat New York opgenomen worden.

met collega’s het eerste bewijs van het

Het script is geschreven door Conway

bestaan van de donkere materie te hebben

die werd bijgestaan door Jack Trevino en

gevonden.

Ethan H. Calk, beide bekend van hun bij-

Chandra röntgentelescoop

dragen aan de Star Trek: Deep Space Nine

Met de Chandra röntgentelescoop en an-

episodes.

dere kijkers leerde het team dat donkere en normale materie uiteen zijn gerukt door een geweldige botsing tussen twee grote clusters van sterrenstelsels. Na de Bewezen: donkere materie bestaat

Oerknal waarmee het heelal ontstond was

Eén vijfde van het universum bestaat uit

dit de meest energierijke gebeurtenis in de

zwarte materie. Wetenschappers hebben

kosmos, aldus teamlid Maxim Markevitch

voor het eerst het bestaan van de donkere

van het Harvard-Smithsonian Center for

materie bewezen, zo hebben de Spiegel

Astrophysics in Cambridge.

Online en gezaghebbende ruimtevaartsi-

Gewone materie

tes bericht. De mysterieuze donkere ma-

In clusters van sterrenstelsels komt de ge-

terie, die totnogtoe enkel een theoretisch

wone materie vooral in de vorm van ster-

Teaserposter Star Trek XI

concept was, maakt zowat een vijfde van

ren en hete gassen voor. Zij wordt door

Zoals bekend, zal niemand minder dan

het universum uit.

een veel grotere massa van donkere ma-

J.J. Abrams, bedenker van de succesvolle

Bekende atomen

terie binnen de clusters gehouden. Zonder

televisieseries Felicity, Alias en Lost, en

Wie door een telescoop tuurt, ziet eigen-

de donkere materie zouden de zich snel

regisseur van MI3, nieuw leven blazen in

lijk maar één ding: gewone materie die uit

voortbewegende sterrenstelsels en de hete

http://www.startrekofgodsandmen.com

4 • The Belgian Voyage Club vzw • 11.4


Deze foto toont een 32-acre doolhof dat verwijst naar Star Trek op een Engelse boerderij nabij York in noordelijk Engeland. Tom Pearcy gebruikte satelliettechnologie om hem te helpen om het reusachtige doolhof aan zijn boerderij te ontwerpen ter gelegenheid van de 40ste verjaardag. Berns: “Kirks Enterprise tegen de Borg. De Borg maken geen kans.”

gassen snel hun eigen weg gaan.

de prequelserie met Scott Bakula en Jolene

doen, hoeven deelnemers slechts een korte vi-

Kogelcluster

Blalock, en de series Haunted, Jake 2.0 en

deoclip te maken waarin zij uitleggen waarom

Het team keek niet minder dan 100 uur met de

de serie Theshold die slechts een kort leven

zij de erfgenaam van William Shatner zouden

Chandra naar sterrencluster 1E06557-56, dat

beschoren was. De overeenkomst omvat ook

zijn en de videoclip tegen 30 september 2006

ook als “Kogelcluster” bekendstaat omdat het

exclusieve kabelrechten op de klassieke series

te uploaden naar http://Shatner.blip.tv.

een kogelvormige wolk van honderden miljoe-

The Twilight Zone, Tales from the Darkside,

Het internetpubliek zal meehelpen de winnaar

nen graden heet gas in zich heeft. De rontgen-

verscheidene miniseries van Stephen King en

te kiezen. Shatner heeft ook zeven bekende

foto’s toonden aan dat die kogelvorm is ver-

TV-films zoals Primal Force en Trilogy of Ter-

juryleden aangeduid, waaronder vertegen-

oorzaakt door een wind, die zelf het product is

ror III.

woordigers van StarTrek.com, SciFi Channel

van een botsing aan hoge snelheid tussen een klein en een groot cluster.

en Chase Masterson uit Star Trek: Deep Space Star Trek Manga Cover

Nine.

Gravitationele lenzen

Shatner moedigt een wijd spectrum van talen-

De onderzoekers schakelden daarop andere

ten aan om zich in te schrijven, dus acteurs,

telescopen in zoals de Hubble en de Europese

regisseurs en filmcritici.

VLT in Chili om de locatie van de massa vast

De winnaar zal een grote geldprijs krijgen en

te stellen via de techniek van de gravitationele

zal de officiële woordvoerder worden van de

lenzen, waarbij, volgens een voorspelling van

William Shatner Science Fiction DVD Club.

de algemene relativiteitstheorie van Einstein,

Deze club is eerder dit jaar opgestart en telt al

de gravitatie van clusters het licht van daarach-

5000 leden (www.ShatnerDvdClub.com).

ter gelegen sterrenstelsels ombuigt.

Iedereen die online stemt tijdens deze wed-

Gas

strijd, maakt kans op een Video iPod.

Blijkbaar werd het gas werd afgeremd door een kracht zoals de wrijving in onze atmosfeer. De

Alexander Siddig, mogelijk een terrorist

donkere materie daarentegen werd niet afge-

Alexander Siddig (Bashir) is aan de cast van

remd, want ze had geen interactie met zichzelf

“24”, de hitserie van Fox, toegevoegd. Hij zal

of gas, behalve door gravitatie. Derhalve heeft

in seizoen 6 een van de slechterikken spelen.

de gigantische botsing gewone en donkere ma-

Voormalig Star Trek: Deep Space Nine acteur

terie uiteen gerukt. Clowe en co zien daarin het

Alexander Siddig komt bij de cast als een van

bewijs van het bestaan van de donkere materie.

de slechterikken achter de grote plot van sei-

Indien heet gas de massarijkste component zou

zoen 6. Andere Star Trek gastacteurs hebben al

zijn van de clusters zoals andere greavitatiethe-

in de serie gespeeld, waaronder Penny Johnson

orieën vooropstelden, zou zo’n scheiding nooit

You could be the next Sci fi star

Jerald (Kasidy Yates) als de First Lady Sherry

zijn waargenomen, aldus het team. (belga)

William Shatner weet hoe moeilijk het is om

Palmer, Jude Ciccolella (Commander Suran,

een bonafide sciencefiction-ster te worden.

Star Trek: Nemesis) als Mike Novick en Gre-

Heruitzendingen van Enterprise verhuizen

Daarom maakt hij het nu een beetje gemak-

gory Itzin (Dr. Dysek, Admiral Black) als pre-

naar SciFi Channel

kelijker voor de volgende generatie Captain

sident Charles Logan.

Volgens SciFi.com heeft SciFi Channel de

Kirks. William Shatner kondigde op 4 augus-

rechten van vele tv series overgekocht van

tus 2006 aan dat hij een online wedstrijd houdt

De muziek voor Star Trek XI

CBS Paramount Domestic Television. Onder

om de meest getalenteerde scifipersoonlijkheid

Michael Giacchino, een oude medewerker van

deze series bevindt zich Star Trek: Enterprise,

in de Verenigde Staten te zoeken. Om mee te

J.J. Abrams, zal naar alle waarschijnlijkheid 11.4 • The Belgian Voyage Club vzw • 5


de muziek voor Star Trek XI componeren. De

worden ingesproken die het personage in de

Kapitein Kirk wil niet mee op eerste toeris-

film wordt medegeproduceerd door Damon

tv-serie hebben gespeeld en Shatner zei naar

tische ruimtereis

Lindelof en Bryan Burk die ook vaak met

verluidt dat hij blij was om de 40e verjaardag

William Shatner ziet het niet zitten om ook

Abrams samenwerken. Star Trek XI zal zich

van Star Trek met zijn medekapiteins kun-

in het echt de ruimte in te gaan. Hij heeft een

waarschijnlijk concentreren op de vroege car-

nen vieren door hun stemmen aan “Star Trek:

aanbod geweigerd van Virgin-baas Sir Richard

rière van Kirk en Spock.

Legacy” te lenen, en dat Bethesda Software

Branson om mee te vliegen met de eerste pas-

uitstekend werk had gedaan door een spel te

sagiersvlucht in de ruimte.

“Het is nog heel in de verte. Ik weet dat ze

ontwikkelen dat trouw is aan de wortels van

De luchtvaarmaatschappij Virgin wil in 2008

ermee bezig zijn, maar tot dusver hebben we

Star Trek en dat de elementen van elke serie

voor het eerst een toeristische ruimtereis ma-

het er zelfs nog niet over gehad,” vertelde Gi-

juist gebruikt.

ken.

acchino aan IGN Filmforce. De componist

Het spel wordt voor zowel Xbox 360 als voor

Branson heeft daarvoor de maatschappij Vir-

heeft eerder muziek geschreven voor “Alias”

Windows ontwikkeld om de 40e verjaardag van

gin Galactic opgericht, en wou als extraatje

en “Lost”, die ook door Abrams geproduceerd

de eerste aflevering te vieren. “We zijn gewoon

voor de eerste vlucht de populaire kapitein

zijn voor “The Incredibles” van Disney en

verrukt dat de vijf acteurs die de Star Trek ka-

Kirk meenemen.

voor “Sky High”.

piteins gespeeld hebben aan dit project deelne-

Hoewel Shatner zijn ticket ter waarde van zo’n

Toen hij gevraagd werd of hij muzikale the-

men,” zei Todd Vaughn, vice-president van de

170.000 EUR gratis aangeboden krijgt, staat

ma’s uit de vorige film zou lenen, zei hij dat

afdeling Ontwikkeling bij Bethesda Software.

hij niet te springen voor een ruimtereisje.

hij waarschijnlijk een vergelijkbare aanpak

Vaughn zei voorts dat het gebruik maken van de

Hij vindt eerder dat hij betaald moet worden

zou hanteren als bij zijn werk aan “Mission:

stemmen van de originele acteurs “ons streven

voor de reis. “Ik wil wel omhoog gaan, maar

Impossible III”, waarbij hij de vorige films als

benadrukt om aan de fans de meest authentieke

ik wil ook garanties dat ik terug naar beneden

referentie gebruikt heeft. “Ik denk dat je uit-

Star Trek-ervaring te geven die mogelijk is.”

kom.”

eindelijk het thema pakt waarvan je denkt dat

Shatner vertelde aan Reuters dat hij hoopte

het het belangrijkste is en dat gebruik je dan op

dat spellen de Star Trek franchise nieuw leven

Comic Con 2006 in San Diego

een bepaalde manier en dan ga je er een com-

zouden kunnen helpen inblazen en dat zijn ei-

Sit your ass where one Shatner ass has gone

pleet andere richting mee uit.”

gen volgende generatie – zijn kleinzoon – hem

before.

Giacchino was aanwezig op de release party ter

de spellen aan het leren is. “De belangstelling

Nichelle Nichols signeert voor haar fans. Haar

gelegenheid van de lancering van het tweede

voor Star Trek is in de afgelopen jaren afgeno-

haar is prachtig..

seizoen van “Lost” op DVD en zei dat het een

men… het bestaat al zo lang,” zei hij. “Het hoort

leuk idee was om een bekend muzikaal thema

bij het Amerikaanse leven en ik denk dat wij in

in een richting te sturen die nog geen andere

Star Trek iets nieuws en anders nodig hebben.”

componist gekozen had. Star Trek: The Animated Series Stargate SG-1 geannuleerd na 10 seizoenen

Het ziet ernaar uit dat The Animated Series in

SciFi Channel heeft “Stargate SG-1” na 10

de VS in november op DVD zal uitkomen.

seizonen geannuleerd. “Stargate: Atlantis” is

Origineel werd de serie uitgezonden in 1973-

echter voor een vierde seizoen hernieuwd.

74. Deze afleveringen laten de stemmen horen

De beslissing omtrent “Stargate SG-1” was

van bijna de volledige cast van de originele se-

niet geheel onverwacht aangezien de kijkcij-

rie, waaronder William Shatner en Leanard Ni-

fers sinds afgelopen zomer met 30 procent

moy. De afleveringen van The Animated Series

gedaald waren.

bevatten alle favoriete Star Trek elementen, waaronder Vulcans, Klingons, Romulans, Har-

Star Trek Legacy

ry Mudd, tijdsparadoxen en zelfs tribbles.Veel

William Shatner, Patrick Stewart, Avery

afleveringen zijn geschreven door oudgedien-

Brooks, Kate Mulgrew en Scott Bakula zullen

den van de originele serie, zoals D.C. Fontana

allen de stemmen van hun respectievelijke Star

en David Gerrold, en brengen de kwaliteit van

Trek personnages opnemen voor “Star Trek:

het verhaal naar een ongewoon niveau voor

Legacy”. Dit is de eerste keer dat alle vijf kapi-

een tekenfilmserie die op zaterdag ochtend uit-

teins aan hetzelfde project hebben meegewerkt.

gezonden werd. De set van vier DVDs bevat

Bethesda Softworks die het nieuwe spel deze

vele extra’s die de productie van de serie be-

herfst zullen uitgeven, kondigden aan dat de

schrijven en haar plaats in de geschiedenis van

kapiteins Kirk, Picard, Sisko, Janeway en Ar-

Star Trek bespreken.

cher voor het spel allen door de acteurs zouden 6 • The Belgian Voyage Club vzw • 11.4


Het is officieel, Star Trek krijgt nieuwe FX

verkenden, zullen een CGI-facelift krijgen die

Extreme Makeover:

Bron: startrek.com

atmosfeer en belichting creëert.

“Star Trek” remastered

Schrijver: Garth Franklin

Philippe Bernaerts

Voor het eerst in 16 jaar worden er gloednieu-

De vernieuwde afleveringen hebben een betere

we afleveringen uitgezonden van TOS. Onder

geluidskwaliteit voor de bekende openingsmu-

Het vervangen van de originele special ef-

gloednieuw wordt wel verstaan dat de oude

ziek. De originele compositie van Alexander

fects vind ik een goede zaak. Deze waren

afleveringen digitaal herwerkt zijn om de 40e

Courage werd heropgenomen in een gloed-

immers veel te ouderwets. Maar ik vond de

verjaardag te vieren. Dit werd officieel aange-

nieuw, digitaal en stereojasje met een orkest

beslissing die Paramount nam bij het uit-

kondigd door CBS Paramount Digital Domes-

en een zangeres die het wereldbekende deuntje

brengen van TOS op DVD in “original ai-

tic Television directeur John Nogawski.

keelt. Een digitaal herwerkte versie van Shat-

ring order” een verkeerde zaak. TOS moet

De eerste aflevering werd op 16 september

ner’s openings- ‘Space, the final frontier …’

gezien worden in “original production or-

uitgezonden. Het zal in de USA in syndicaat

monoloog is er ook telkens weer bij.

der”, zodat je je na 2 afleveringen niet gaat afvragen hoe het komt dat alles en iedereen

worden uitgezonden op 200 (!!) tv-stations die de rechten hebben verkregen om dit in het

De herwerkte afleveringen zijn geconverteerd

er anders uitziet in “Where No Man has

weekend uit te zenden.

vanuit de originele film naar HD (High-Defi-

Gone Before” om de aflevering daarna er

Het is de bedoeling om alle 79 afleveringen

nition) wat een duidelijker, scherper en zelfs

weer als voorheen uit te zien. (“Where No

digitaal te herwerken, te beginnen met enkele

levendiger beeld geeft dan daarvoor. Zodra de

Man has Gone Before” is de tweede “pi-

favorieten die door de fans zijn gekozen. De

tv-zenders zijn geüpdate en uitzenden in HD-

lot” en werd opgenomen een jaar voor sei-

uitzendvolgorde zal dus niet dezelfde zijn als

formaat, zijn alle afleveringen klaar om de kij-

zoen één in sets die radikaal afweken van

de originele uitzendvolgorde of productievolg-

kers te laten genieten van de HD-kwaliteit.

de sets van de serie.) TOS op DVD moest

orde die door de fans gekend is.

Er is nog geen bevestiging wanneer (en of)

in volgorde “The Cage” => “Where No

De eerste aflevering was ‘Balance of Terror’;

deze afleveringen zullen verschijnen op DVD,

Man has Gone Before” => “The Corbomite

de eerste keer dat de Enterprise-crew actie on-

HD-DVD of Blu-Ray. Er is ook nog niet ge-

Maneuver” => ... uitgebracht worden. Zo

dernam tegen de Romulans.

weten of TNG dezelfde behandeling zal ont-

werden ook destijds de UK Video Releases

De meest opvallende verandering zal de her-

vangen.

uitgebracht. Niet in de volgorde “The Man

werking van de special effects zijn. Gecreëerd

Trap” => “Charlie X” => “Where No Man

met technologie van 1960, maar bewerkt met

has Gone Before” => ... zoals ze door NBC

20e-eeuws CGI (computer-generated images).

werden uitgezonden (eerste sabbotage van

De ‘verbeteringen’ zijn onder andere:

Trek door NBC) en door Paramount op

Buitenkant ruimteschepen

DVD is gezet. Op DVD gaat men zelfs zo-

De Enterprise en andere ruimteschepen zul-

ver dat men “The Cage” als extra op de box

len vervangen worden met gloednieuwe

van seizoen 3 gezet heeft! Hoe dan ook, als

CGI-schepen. Het nieuwe Enterprise-model

men nu de serie gaat remasteren en in een

is gebaseerd op de exacte afmetingen van het

nog andere volgorde gaat uitzenden (en la-

originele model dat nu in het Smithsonian In-

ter op DVD uitbrengen?) met fan-favorite

stitution in Washington DC staat.

“Balance of Terror” tot eerste aflevering

Begingeneriek

gaat bombarderen, maakt mij dat echt niet

De Enterprise en de planeten in de begingene-

gelukkig. Maar ik herhaal dat ik het upda-

riek zijn herwerkt waardoor ze voor de eerste

ten van de special effects zowel in TOS als

keer diepte en realistische afmetingen krijgen.

in Star Wars een goede zaak vind.

Heelal shots Al de graphics van het heelal die je ziet door het viewscreen van de Enterprise worden herwerkt. Buitenshots De vechtscènes, planeten en schepen van andere rassen (vooral de Romulan Bird of Prey en de Klingon Battle Cruiser) worden bijgewerkt. Achtergronden Sommige van de iconische maar vlakke schilderijen die als achtergrond werden gebruikt voor de ‘strange new worlds’ die Kirk & Co 11.4 • The Belgian Voyage Club vzw • 7


Star Trek: The Original Series Remastered before

8 • The Belgian Voyage Club vzw • 11.4

AFTER


Hallo beste lezers. Ik had een vraag over

die zich in de praktijk bewezen hebben.

dan 20 jaar radiopresentatie deed, was ons

een aflevering van Voyager. Ik geloof dat het

Het werk van een pionier is wel erg belang-

antwoord “Ja maar da’s de BRT, da’s geen

in de aflevering “Scorpion” voor kwam. Op

rijk, omdat anderen er op kunnen voortbou-

echte radio, da’s ouw peekes radio, die telt niet

een bepaald moment zit Janeway in haar

wen. Sommige personen zijn van nature een

mee”, terwijl inderdaad Jan Tijs een pionier

computer iets op te zoeken terwijl haar

pionier. Zochten pioniers in oudere tijden

was en Rudi Van Vlaanderen en Luc De Groot

1st officier in de kamer staat en ze komt

een nieuwe en onbekende omgeving op, in de

eigenlijk niet! Wat ik hier vooral wil duidelijk

terecht bij een artikel over Kirk en zijn be-

recente tijden zijn de pioniers bijvoorbeeld

maken, is dat je vaak de naam “pionier” gaat

maning, waarop ze zegt “Ah, Kirk en zijn

degenen die een nieuw bedrijf opstarten. Een

plakken op de helden uit je jeugd, op die le-

bemanning, dit waren nu de pioniers”. Nu

echte pionier functioneert minder goed in een

gendes waar je het meest respect voor hebt,

weet ik dat op dat moment nog geen spra-

compleet gevestigde omgeving. In letterlijke

ook al waren ze niet echt pioniers. Dat is van-

ke was van Star Trek Enterprise maar hoe

zin is een pionier iemand die letterlijk onbe-

daag de dag nog steeds zo. Men gebruikt het

wordt dit dan verklaart nu wetende dat Ar-

kend terrein betreedt, meestal met de bedoe-

woord vaak als synoniem voor “legendarisch

cher en zijn crew de echte pioniers waren,

ling om zich daar te vestigen, met de verwach-

persoon”. En wie is legendarisch en wie niet?

Je zou kunnen zeggen dat Enterprise nog

ting dat anderen zullen volgen. Daarbij denkt

That’s in the eye of the beholder! En als dat

niet officieel was, maar ze waren toch al

men bijvoorbeeld aan kolonisten in Amerika

vandaag de dag zo is, zal dat in de 24ste eeuw

wel Starfleet, of niet? Op deze vraag had ik

die zich als eerste in het wilde westen vestig-

ook nog zo zijn. Dus is er niets verkeerds (of

graag een antwoord gekregen.

den, maar ook aan de eerste bewoners van

buiten de continuiteit) aan dat men Kirk en

een nieuwe plaats als Lelystad.

Co pioniers noemt. Ook al was het van in het eerste seizoen van de originele reeks al dui-

Leys David a.k.a. Lt Skylar G’itara

Als je het zo bekijkt lijken op het eerste ge-

delijk dat dertien jaar eerder Pike al legenda-

zicht Kirk en Co geen pioniers meer. En toch,

rische reizen maakte met de Enterprise, ook

Indien ik mij niet vergis was dat in “Flash-

net zoals Archer en Co pioniers waren, waren

al vlogen Kirk en Co naar planeten waar de

back”, en was het een scène met Janeway en

Kirk en Co dat ook, maar in een verder van

echte pioniers al eerder waren geweest (zie

Harry Kim.

de aarde verwijderd gebied, in tegenstelling

aflevering “A Piece of the Action”).

lidnummer E-341

tot Picard en Co die toch meer van Starbase Wat betreft de term “pioneers” (of “pioniers”

tot Starbase vlogen dan dat ze echt op ontdek-

in het Nederlands), die term is ongeveer zo

king in het onbekende trokken.

precies als een meetlat gemaakt van elastiek. Zo hoorde ik bij mijn toenmalige collega’s

Maar toch is er één ding dat we niet mogen

vaak dat Rudi Van Vlaanderen en Luc De

vergeten en dat heel belangrijk is. En dat is

Groot pioniers waren van radio in Vlaande-

dat in die aflevering NIET wordt gezegd dat

ren. Doch deze twee heren waren presentators

Kirk en Co als pioniers in de geschiedenis-

op de eerste vrije radio’s in het begin van de

boeken staan, maar horen we enkel iemand

jaren 80. In die periode maakte de VRT (toen

SPREKEN die PERSOONLIJK VINDT dat

nog onder de naam BRT) al 40 jaar radio in

Kirk en Co pioniers waren. En dan komen we

Vlaanderen.

terug bij wat ik daarnet zei over toenmalige

Dus zoeken we eens het woord “pionier” op

collega’s. Als je naar mensen opkijkt gaan

op Wikipedia.

die mensen voor jou hun voorgangers overschaduwen. En dan ga je hen vaak onterecht

Een pionier is iemand die als een van de eer-

pionier noemen. Die twee presentatoren die

sten een bepaald gebied betreedt, zodat hij

ik hierboven vernoemd heb, waren enkele

daar zijn weg moet vinden zonder gebruik te

van de eerste presentatoren op de vrije radio.

kunnen maken van de ervaring van anderen.

En iedereen die in de late jaren ‘80 bij een

Kenmerkend voor het werk van een pionier

vrije radio kwam werken, keek op naar hen,

(het zogenaamde pionieren) zijn de ontberin-

want iedereen die in die latere jaren ‘80 bij

gen die men ondergaat en de grote inspan-

een vrije radio kwam werken, haatte de BRT

ning die men zich moet getroosten omdat al-

als de pest. BRT was conservatief (toen) en de

lerlei voorzieningen nog ontbreken. Het werk

vrije radio was progressief (eveneens toen),

van een pionier gaat vaak gepaard met vele

en voor mijn generatie waren Rudi en Luc dus

mislukkingen en tegenslagen, omdat de pio-

pioniers. Wanneer oudere generaties het dan

nier nog niet kan beschikken over methodes

hadden over een Jan Tijs, die toen al meer

11.4 • The Belgian Voyage Club vzw • 9


“Time is the fire in which we burn…” – Dr. Soran: “Generations”.

DEEL 6: THE MOVIES In dit deel (dat iets kleiner zal

Chekov en Uhura op de USS Enterprise

walvissen vrijgelaten en zo wordt de Aarde

zijn dan de rest) bespreek ik de

(van de Navy) materiaal om terug te kun-

gered, en Gillian begint een nieuw leven als

tijdreizen uit de films van Star

nen keren naar de 23ste eeuw, maar ze

Walvisspecialiste.

Trek. Hiervoor komen 3 films

worden ontdekt. Uhura kan worden weg-

Bespreking:

in

Voyage

gebeamd, maar Chekov wordt gevangen

Kirk en zijn crew reizen terug naar de 20ste

Home”, “Generations” en “First

genomen en raakt ernstig gewond bij een

eeuw in een Klingon Bird-of-Prey om een

Contact”.

ontsnappingspoging. Scotty, Sulu en Mc-

walvis te zoeken. Het is niet duidelijk waar-

Coy zijn op zoek naar materiaal voor een

om het noodzakelijk is om het schip in San

Star Trek IV: The Voyage Home

groot aquarium voor de walvissen. Scotty

Fransisco te landen wat hoogstwaarschijn-

“ruilt” in een plexiglasfabriek de formule

lijk veel meer energie verbruikt dan om

Het Verhaal:

voor doorzichtig aluminium tegen het no-

gewoon in orbit te blijven en daarbij komt

Een grote ruimtesonde is op weg naar de

dige materiaal en Sulu leent een helikopter.

nog dat het schip het risico loopt ontdekt

Aarde, waar het begint de atmosfeer en

Wanneer Kirk hoort dat Chekov ernstig ge-

te worden. In de 20ste eeuw blijken de

de oceanen te vernietigen. Ondertussen

wond is geraakt, gaat hij samen met McCoy

crewleden niet echt veel om de tijdlijn te

zijn Kirk en crew op weg naar de Aarde in

het hospitaal binnen (vermomd als dokters)

geven en creëren daardoor veel mogelijke

hun gepikte Bird-of-Prey (die McCoy “The

en opereren daar snel Chekov, nadat Mc-

paradoxen als gevolg van hun aanwezig-

Bounty” heeft gedoopt). Ze ontvangen een

Coy even meedeelt dat ze normaalgezien

heid en hun daden. De grootste fout is het

noodsignaal van de Aarde en wanneer

een gat in Chekovs hoofd zouden geboord

vertellen van de formule van doorschijnend

Spock de geluidssignalen analyseert die de

hebben… Ze slagen er uiteindelijk in om

aluminium, wat zonder meer de geschiede-

sonde uitzendt, zegt hij dat ze niet te beant-

de walvissen mee te nemen naar de 23ste

nis zal veranderen en tot een paradox zal

woorden zijn omdat ze een soort walvisge-

eeuw, samen met Gillian, die ook aan boord

leiden. Daar komt ook nog bij dat Chekovs

luiden zijn. Maar de walvissen zijn uitgestor-

is gekomen. In de 23ste eeuw worden de

phaser en communicator in het verleden

aanmerking:

“The

ven in de 23ste eeuw. Daarom besluit Kirk om een slingshot rond de zon te riskeren om zo het schip terug te sturen in de tijd zodat ze genoeg walvissen kunnen meebrengen die de sonde kunnen antwoorden. The Bounty landt in San Fransisco in 1986 en de crew verdeelt zich in 3 groepen. Kirk en een (slecht-)vermomde Spock gaan op weg naar het “Cetacean (= over walvissen) instituut”, waar Dr. Gillian Taylor hen meedeelt dat de 2 walvissen daar aanwezig binnenkort worden vrijgelaten omdat het teveel kost hen te houden. Spock duikt naar de walvissen en door middel van een mindmeld komt hij te weten dat de vrouwelijke walvis zwanger is. Ze worden echter door Gillian buitengegooid. Ondertussen zoeken 10 • The Belgian Voyage Club vzw • 11.4


blijven en natuurlijk de onvergetelijke scène in het hospitaal. Beiden zullen zeker gevolgen hebben voor de oorspronkelijke tijdlijn. En als laatste opmerking: Gillian Taylor verlaat de 20ste eeuw zonder dat ook maar iemand de mogelijke gevolgen overweegt. Deze film zit dus vol van tijdonwaarschijnlijkheden waar de schrijvers helemaal geen rekening mee hielden. Dat neemt natuurlijk niet weg dat het een leuke film is, maar ze zouden toch wat meer kunnen opletten voor sommige dingen. Maar ja, van de Temporal Prime Directive is er in die tijd natuurlijk nog geen sprake…

Star Trek: Generations Het Verhaal: Tijdens een viering van Worfs promotie tot luitenant-commander op het holodeck, ontvangt de Enterprise een noodsignaal van

maar Kirk moet daarbij het leven laten.

het Amargosa Solar Observatory. Wanneer

hij daar zou teruggaan en de geschiedenis zou veranderen? In deze film komt er geen

ze daar aankomen, bleek dat de Romulans

Bespreking:

paradox voor, hoogstwaarschijnlijk omdat

het hadden aangevallen op zoek naar tri-

De Nexus is een soort ruimtefenomeen

de Nexus als een soort buffer werkt tus-

lithium, een stof die gebruikt wordt in een

dat het eenieder mogelijk maakt om in een

sen de verschillende tijdlijnen. De Nexus is

krachtig nieuw wapen. Ondertussen beslist

wonderlijke wereld te leven of naar eender

een soort domein buiten onze “normale”

Data dat het tijd wordt om zijn “emotie-chip”

welke tijd te reizen. Met andere woorden:

ruimte en tijd en wordt daardoor ook niet

uit te proberen, maar op het observatorium

je kunt alles in de Nexus. Deze mogelijk-

aangetast door veranderingen in de tijdlijn.

wordt hij overrompeld door zijn emoties en

heid is zeker en vast niet goed voor het

Zo houdt de oude tijdlijn waarin het zon-

Dr. Soran maakt hiervan gebruikt om hem

verhaal omdat het teveel mogelijkheden en

nestelsel en de Enterprise-schotel worden

en Geordi gevangen te nemen. Hij stuurt

vragen openlaat. Soran was maar eventjes

vernietigd, op met bestaan terwijl Picard

een raket naar de nabije zon, die kort daarop

in de Nexus, totdat hij “gered” werd door

aanwezig blijft in de Nexus en zo in staat

ontploft. Worf en Riker slagen er nog net in

de transporterbeam van de Enterprise-B.

is om Soran te verhinderen de raket af te

Data te redden, maar Soran wordt, samen

Eigenlijk zou datgene dat geldt voor So-

schieten in de nieuwe tijdlijn. Nog een ver-

met Geordi, weggebeamd door de Duras

ran ook voor Guinan moeten tellen, maar

melding waard is het antwoord van Soran

Sisters en ontsnapt in een Klingon schip.

hoewel hij wel degelijk UIT de Nexus was,

wanneer hij Kirk ontmoet: “Actually, I am

Ook de Enterprise ontsnapt nipt aan de

bevindt er zich een soort “echo” van Guinan

familiar with history, Captain, and if I’m not

schokgolf van de ontploffing. Guinan weet

in de Nexus die met Picard komt praten.

mistaken, you’re dead”.

ondertussen te vertellen dat Soran terug

Picard en Kirk kiezen hoogstwaarschijnlijk

wil naar de Nexus, omdat hij daar gelukkig

het slechts mogelijke moment om terug te

Star Trek: First Contact

was. Hij wil er zelfs een bewoond sterren-

keren naar de realiteit wanneer Soran al zo

Het Verhaal:

stelsel voor vernietigen! Picard wisselt met

goed als zijn vinger aan de lanceerknop van

De Borg vallen de Aarde aan en tegen een

Geordi en wordt zo de gijzelaar van Soran.

zijn raket heeft. Als het waar is dat ze naar

bevel van Starfleet in gooit Picard de En-

Ondertussen wordt de Enterprise aangeval-

eender welke tijd zouden hebben kunnen

terprise mee in de strijd. Hij stuurt coördi-

len en hoewel ze de Duras Sisters kunnen

terugkeren, dan zouden ze bijvoorbeeld

naten door waar alle schepen naar moeten

verslaan, lopen ze veel schade op door het

kunnen terugkeren naar o.a. het Amargosa

schieten en dit blijkt te werken. Eén Borg-

“cameraatje” in Geordi’s visor. Picard kan

Observatorium. Picard had misschien wel

schip kan echter ontkomen en opent een

Soran niet tegenhouden de raket af te vuren

de mogelijke gevolgen voor de tijdlijn over-

tijd-vortex. Picard besluit onmiddellijk hen

en wordt, samen met Soran, in de Nexus

wogen, maar wou hij nu de vernietiging van

achterna te gaan en wanneer Data tijdens

geloodst. Met de hulp van Kirk, die zich

een bewoond zonnestelsel koste wat kost

hun “tijdreis” de Aarde scant beweert hij dat

door een ongeval met de Enterprise-B ook

vermijden, of niet? Vooral Kirk zou een be-

er 9 miljoen Borg de Aarde bewonen. Ze

in de Nexus bevindt, kan hij de 2de keer

tere tijd kunnen kiezen om terug te keren.

belanden uiteindelijk in 2063 waar de Borg

wel voorkomen dat Soran de raket afvuurt,

Naar zijn eigen tijd bijvoorbeeld. Wat als

al duchtig bezig zijn de vertrekplaats van de 11.4 • The Belgian Voyage Club vzw • 11


eerste Warpvlucht te beschieten. De Enter-

hebben. Wanneer de Enterprise-E aan-

gaan naar de toekomst terwijl hij toch ge-

prise kan echter het Borgschip vernietigen

komt in het jaar 2063 is het al te laat om

bruik kon maken van een “slingshot”, dat

en gaat de schade herstellen. Ondertussen

de veranderingen in de tijdlijn te voorkomen

zelfs uitvoerbaar is met een Bird-of-Prey

blijkt echter dat enkele Borg naar de Enter-

omdat de Borg al begonnen zijn met het

oud-model? Een laatste feit dat in vraag

prise gebeamd zijn voordat hun schip werd

schieten naar de vertrekbasis van de Phoe-

kan worden gesteld komt uit de Voyager-

vernietigd en dat ze langzaam maar zeker

nix en daardoor hoogstwaarschijnlijk al een

aflevering “Year of Hell”, waar Seven of Nine

het hele schip overnemen. Ze slagen er

aantal mensen heeft gedood die misschien

vertelt dat ze weet over de Phoenix omdat

zelfs in om Data te ontvoeren. Picard staat

belangrijk waren voor de toekomst. Picards

“de Borg erbij waren bij deze gebeurtenis”.

machteloos en besluit het schip te evacu-

eerste idee zou beter geweest zijn om nog

Je zou kunnen zeggen dat sommige van de

eren, maar blijft zelf aan boord. Hij biedt

één dag verder te reizen naar het verleden

Borg nog in leven waren -of dat toch ten-

zich aan bij de Borg Queen in Engineering

om zo onmiddellijk de Borgsphere te ver-

minste hun subspace-zenders nog intact

en wil ruilen met Data. Data zegt echter dat

nietigen wanneer deze aankwam (maar dat

was- wanneer de Enterprise de 24ste eeuw

hij liever bij “zijn” Queen blijft en helpt haar

zou voor een erg korte en minder spec-

bereikte en dat ze zo het collectief contac-

aan de code om controle te krijgen over

taculaire film gezorgd hebben, natuurlijk).

teerden. Ze kunnen natuurlijk ook “tem-

de Enterprise. Data schiet torpedo’s naar

Zelfs zonder de poging van de Borg om de

poral transmitters” gebruikt hebben zoals

de Phoenix, maar die missen op een haar

Enterprise in te nemen als streep door de

deze vernoemd werden in “VOY-Timeless”.

na. Data bevrijdt Picard en de Borg worden

rekening te zien, zijn de inspanningen om

De derde mogelijke uitleg is dat, hoewel

verslagen. Het First Contact met de Vulcans

de oorspronkelijke geschiedenis te herstel-

de veranderingen die de Borg aan de de-

vindt plaats en de Enterprise reist terug naar

len miniem. Toch blijkt het te werken en

flector-dish wilden aanbrengen mislukten,

de 24ste eeuw zoals ze gekomen zijn.

is de Federatie, bij aankomst in de 24ste

een traditioneel subspace-signaal toch tot

eeuw, nog steeds dezelfde als voorheen

in het Borgterritorium van de 21ste eeuw

Bespreking:

of zijn de veranderingen die ze heeft on-

zou kunnen geraakt zijn. Maar in de laatste

Wanneer de Borg de geschiedenis her-

dergaan onzichtbaar. We kunnen natuurlijk

2 gevallen zouden de Borg gewaarschuwd

schrijven door de eerste Warp-vlucht in

ook veronderstellen dat het om een voor-

worden, en dit zou dan weer een verande-

2063 te verhinderen, wordt de Enterprise-E

bestemde tijdlijn gaat omdat Riker de toe-

ring in de tijdlijn teweeg brengen.

voor deze verandering behoed omdat het

komstige Cochrane citeert en Cochrane dit

schip zich dan al in de tijd-vortex bevindt

citaat misschien gewoon heeft overgeno-

Voor zover ik weet zijn dit alle Star Trek films

dat het terugvoert in de tijd. Tot zo ver blij-

men van Riker. Een ander klein raadseltje is

waarin het concept tijd besproken kan wor-

ken de schrijvers geleerd te hebben van

waarom Geordi eigenlijk zoveel moeite nam

den.

hun fouten die ze in het verleden gemaakt

om de Borg-vortex te simuleren om terug te

12 • The Belgian Voyage Club vzw • 11.4


STAR TREK TACTICAL ASSAULT PSP/DS GENRE: Arcade Space Combat

WEBSITE: TBC

DEVELOPER: Quicksilver Software, Inc.

CONCEPT Speel als admiraal in deze meest complete Star Trek game ooit gemaakt! KENMERKEN • Gebaseerd op films uit de originele serie! De ruimte is het laatste onbekende terein, Kirk staat aan de leiding en de Klingons zijn de bad guys. Speel in het tijdperk waarin de serie is begonnen en maak deel uit van de geschiendenis. • Real time gevechten met meedere ruimteschepen! De waarde van een leidinggevende uit zich wanneer hij onder druk staat. In dit spel geldt elke seconde en moet jij je schepen heelhuids door de actie weten te loodsen. • Diverse missies met verschillende mogelijke uitkomsten! Als kapitein sta jij aan het hoofd en zullen jouw keuzes van invloed zijn op het verdere verloop van de game. Kies wijs! • Eén tegen één draadloze multiplayer optie! Test je kunnen tegen een andere speler en laat zien wie het beste tactische inzicht heeft! VERHAAL Star Trek Tactical Assault is een real time space combat game voor één of twee spelers. Geef leiding aan de machtige Federation-of de Klingonvloot en ga de strijd met elkaar aan in spannende gevechten waarin de slimste wint!

11.4 • The Belgian Voyage Club vzw • 13


STAR TREK LEGACY XBOX 360 / PC GENRE: Strategy Action

WEBSITE: TBC

DEVELOPER: Mad Dog Software

CONCEPT Beleef de authentieke Star Trek ervaring met elementen uit de wereldbekende televisieseries en films. KENMERKEN • De meest complete Star Trek game ooit! Ervaar alles uit de 40 jaar Star Trek. The Original Series, The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager en Enterprise. Stemmen zijn ingesproken door alle originele kapiteins. • Schitterende Next-Gen graphics! Prachtige ruimteomgevingen gevult met realistische nevels, wormholes, planeten en sterren. Zeer realistische schepen die er net zo goed (en soms beter) uitzien als in de serie! • Real time Starfleet strijd! Doe mee aan space combat op grote schaal met tientallen ruimteschepen die het tegen elkaar opnemen. • Uitgebreide multiplayer met volledige Xbox Live ondersteuning! Van kleinschalige onderlinge strijd tot massale oorlogen tussen verschillende sterrenstelsels. • Gedetailleerde (wapen) effecten en schademodellen! Voel de hitte van je energiestoten en voel de macht van je schild. Zie de schade aan je schip als dat het langzaam onder de strijd begeeft. VERHAAL Star Trek Legacy is een epische game dat zich over het gehele Starfleet universum verspreidt. Met alle schepen uit elke afleveringen en uit elke film. Spelers nemen de plaats in van de admiraal en geven de leiding aan een vloot gevechtsschepen in massale gevechten in een setting van overdonderende graphics en special effects.

14 • The Belgian Voyage Club vzw • 11.4


STAR TREK ENCOUNTERS PS2 GENRE: Arcade Space Combat

WEBSITE: TBC

DEVELOPER: 4J Studios

CONCEPT Beleef de authentieke Star Trek ervaring met elementen uit de wereldbekende televisieseries en films. KENMERKEN • Vijf generaties onder jouw hoede! Schepen en personages uit de vijf verschillende generaties Star Trek staan tot jouw beschikking. The Original Series, The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager en Enterprise. • Authentiek Star Trek universum! Ervaar de Trek in jezelf met missies gebaseerd op klassieke momenten uit de televisieserie en films. • Drie verschillende soorten zenuwslopende gameplay! Kies de Skirmish modus om gelijk midden in de actie te springen, de Episode modus om volledige missies te spelen, of de multiplayer modus om één tegen één met je vrienden te spelen. • Twintig onafhankelijke missies! Gebaseerd op de televisieseries en films. Wordt één met de actie en maak deel uit van de 40-jarige geschiedenis van Star Trek. VERHAAL Star Trek Encounters is een shoot-’em-up arcade stijl space combat game voor één of twee spelers. In de game kan je kiezen uit een brede selectie aan authentieke Star Trek schepen, personages, wapens en missies gebaseerd op The Original Series, The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager en Enterprise.

11.4 • The Belgian Voyage Club vzw • 15


Holonovel

Lajila Karin Dewilde

“Nee! Nee! Nee! Ik ga niet mee!” herhaalde ze steeds maar weer

tion. Dus kom je nu nog of hoe zit het? Wil je ons alibi verpesten?

voor zichzelf terwijl ze zich verder achter de containers verstopte.

We zullen hier nog zeker 3 dagen blijven daarna verdenken ze ons

Ze wilde hier niet weg. Ze had hier eindelijk enkele vrienden gevon-

niet meer.”

den waar ze mee kon optrekken. Eindelijk iemand van haar leeftijd

Lajila kreeg het opeens ijskoud. De enige shuttle die over vijfentwin-

om mee te spelen. Waarom moesten haar ouders nu weer overge-

tig minuten zou vertrekken was die van hen. Deze mannen waren

plaatst worden? Dachten ze dan nooit eens aan haar? Ze haatte

van plan om HUN shuttle op te blazen!

Starfleet, zelf zou ze nooit…

Vaag herinnerde ze zich iets over een ruzie tussen de volwassenen.

Maar dat was nu juist wat haar ouders wel wilden. Dat ze naar de

De Cardassiërs hadden planeten ingenomen, nee gekregen, en

Academy zou gaan, bij Starfleet zou komen en ook een heel leven

veel personen waren het daar niet mee eens of zoiets. Hoe noem-

zou zwerven van het ene schip naar het andere. Of steeds naar een

den ze zich ook weer? Oh ja, de Maquis. Zelf vond ze dat het klonk

andere planeet. Ze was een dergelijk leven nu al beu en ze was nog

als een snoepje, maar volgens haar vader waren het verraders. Ver-

maar 10 jaar oud.

raders die er niet voor terugschrokken om…

Wat ze dan wèl wilde, wist ze nog niet, maar het zou in ieder geval

Ze moest hier weg! Ze moest haar vader gaan waarschuwen! Maar

inhouden dat ze niet nèt als ze vrienden had gemaakt ze weer zou

ze kon nog niet weg, die Andorians waren nog veel te dichtbij, ze

kwijtspelen. Moesten ze haar nu altijd meesleuren? Ze had in haar

kon ze nog horen. Wie weet wat ze zouden doen als ze haar ont-

jonge leven al op 5 verschillende schepen ‘gediend’. Altijd naar een

dekten.

nieuwe onderwijzer, altijd naar een nieuwe klas. De leerstof was niet

Langzaam telden de seconden af, iedere seconde leek een uur te

het probleem, haar leerpakket reisde met haar mee zodat ze nooit

duren. Een uur dat ze niet had.

achter kwam te staan. Maar iedere keer moest ze weer zichzelf

Eindelijk durfde ze zich vertonen. De vrachtruimte was leeg, net als

voorstellen. Iedere keer opnieuw zien of er iemand tussen zat van

de gang. Ze haastte zich naar de shuttlebay. Hoe kon het dat er op

haar eigen leeftijd en die de moeite waard was om mee op te trek-

een station dat altijd zo vol personeel liep nu opeens niemand was

ken. Dat begon haar de keel uit te hangen.

die haar kon helpen? Ze bedacht dat, zelfs als ze nu naar de shuttle

Maar hier zouden ze haar niet vinden, toch niet onmiddellijk alles-

zou gaan, ze misschien te laat zou komen om iedereen daar weg

zins. Ze wist wel dat het eigenlijk nutteloos was. Uiteindelijk zou

te krijgen. Toch snelde ze verder door de eindeloze gangen van het

ze gewoon meegaan met haar ouders op dat ‘hoe-heet-het-ook-

ruimtestation. Hoe ver was het nog naar de shuttlebay? Ze dacht

weer’ schip. De naam interesseerde haar nu nog niet. Daar zou ze

zelfs niet meer na daarover, ze rende alsof haar leven ervan afhing.

vlug genoeg achter komen. Nu bleef ze lekker nog een tijdje in deze

Misschien hadden haar ouders besloten om toch de volgende

vrachtruimte zitten.

shuttle te nemen? Omdat ze er nog niet was en haar zo wat meer

Hoorde ze daar niet haar ouders? Zouden ze haar dan al zo vlug

tijd wilden geven? Maar de anderen… ze moest hen waarschu-

vinden?

wen… ze moest...

“Lajila? Zit je hier? We moeten nu echt inschepen hoor, we vertrek-

Ze rende maar door en dacht er zelfs niet meer aan dat ze, nu er

ken over een half uur en de volgende shuttle vertrekt pas een vol

mensen om haar heen waren, kon roepen dat er zich in de shuttle

uur later,” klonk de zakelijke stem van haar vader. Je kon horen dat

een bom bevond. Ze dacht niet meer, ze rende alleen maar. Einde-

hij erop rekende dat ze op tijd tevoorschijn zou komen. Hij maakte

lijk kwam ze aan in de shuttlebay. De deuren van de shuttle waren

zich geen zorgen. Ze had dus nog een tijdje voor zichzelf, over een

al aan het sluiten.

kwartiertje zou ze wel tevoorschijn komen.

De deuren van de shuttle waren aan het sluiten… Het was een

Opeens had ze geen zin meer om zich te verstoppen. Ze had al

beeld dat ze voor de rest van haar leven bij zich zou dragen.

besloten dat ze gewoon zou meegaan, dus waarom zou ze dat

Het sluiten van de deuren en dan… de explosie.

uitstellen? Ze zou nu naar het schip gaan en dan zou ze er maar

Van de rest zou ze zich later niet veel meer herinneren dan vage

weer het beste van maken…

beelden die in elkaar overliepen. De ziekenboeg waar ze onder-

“Weet je zeker dat je timing klopt?” hoorde ze plots.

zocht werd, de Constable die haar ondervroeg over wat ze gezien

Lajila hield zich muisstil toen ze plotseling een ruwe stem hoorde.

en gehoord had, de counselor die probeerde met haar te praten,

Zou het één van die vrachtvoerders zijn? Die Andorians? Daar bleef

het bericht dat de Andorians waren ontsnapt…

ze liever uit de buurt, dat waren zo’n rare mannen en bovendien

Maar de explosie kon ze zich steeds haarfijn voor de geest halen..

was ze er een beetje bang van. “Natuurlijk klopt mijn timing. De shuttle zal vernietigd worden zodra de deur sluit, nu over vijfentwintig minuten. In de tussentijd moeten wij zien dat we goed zichtbaar zijn op een ander deel van dit sta16 • The Belgian Voyage Club vzw • 11.4


Star Trek: Animated: FOR DEATH or glory

BY COLIN MOORE


Star Trek: Animated: FOR DEATH or glory

BY COLIN MOORE


Gamma Quadrant

F.A.C.T.S. 2006 fotoreporage zondag 15 oktober - Jean-Pierre Cathoir


Star Trek: Animated: FOR DEATH or glory

BY COLIN MOORE


Gamma Quadrant

F.A.C.T.S. 2006-verslag Maddy Schepkens Foto: Maddy Schepkens, Kristien Leysen, Andy Sung

11.4 • The Belgian Voyage Club vzw • 25


Het begon allemaal op vrijdag namiddag 13

clopediën op een willekeurige pagina openge-

Op de kleine tafel kwam een driedimensioneel

oktober om 13h met het opbouwen van de

slagen. Langs de andere kant van het scherm

schaakspel terecht en een foto van captain Kirk

stand, het was helaas maar een klein plaatsje

stond een doos met doorzichtige bovenkant

en Spock die het spel spelen. Op de andere helft

maar blijkbaar neemt dat toch ook een hele tijd

die vol stond met verschillende kleine model-

van de tafel lagen de inschrijvingspapieren van

in beslag.

len van ruimteschepen, en zo kwam ieder ras

de cosplay, waarmee de kandidaten zich “last

aan bod.

minute” nog konden inschrijven.

Eerst werd er een mooi blauw tapijtje uitgelegd waar de volledige stand op terecht zou ko-

Op de tweede grote tafel, die zich aan de ach-

men, daarna werd een kleine wand opgebouwd

terkant van de stand bevond, kwamen twee

Op zaterdag was het vroeg opstaan zodat we de

waarop foto’s gekleefd zouden worden. Daarna

plexiglazen kastjes van plexiglas terecht. In

laatste dingetjes nog konden opstellen en om

werden er twee grote tafels en één kleine tafel

het eerste kastje stonden twee figuurtjes, de

nog enkele details te regelen, zoals wie doet

op de stand geplaatst, op de eerste tafel kwam

éne een geassimileerde Klingon, z’n verdiende

wat en hoe. Voor enkele vroege vogels begon

een scherm terecht, en op dit scherm zouden

loon. Het tweede figuurtje was Captain Jona-

F.A.C.T.S al om 9h30, voor de rest om 10h.

afleveringen getoond worden. Langs één kant

than Archer in space suit. Het tweede kastje

Een hele dag vol met veel volk, veel plezier,

van het scherm lagen enkele Star Trek ency-

bevatte enkele phasers en een tricorder.

foto’s trekken, handtekeningen vragen en een


cosplay ergens ertussendoor. Ook dit jaar weer

zo lang op wacht voor het te kunnen kopen,

weer opgeruimd en in de desbetreffende auto’s

verschillende mensen in kostuum en ik moet

zoals c.c.g.-cards en de daarvoor dienende far-

geladen, waarop we met z’n allen besloten om

zeggen dat er weer zeer uitzonderlijke en ui-

de om ze eens eindelijk fatsoenlijk te kunnen

nog wat te gaan napraten en ervaringen uit te

terst mooie outfits bij waren. Aliens, Predator,

opbergen. Nog meer foto’s trekken en handte-

wisselen bij een lekkere maaltijd in een zaak

Darth Vaders, Anakins, Lara Croft, en vele an-

keningen ronselen, op de stand moest er ook

dicht bij het station die “The Rambler” heet.

deren. En indien je het niet vergat, met al dat

weer volop gewerkt worden. Zoals leden ron-

Hierna was het tijd om F.A.C.T.S. voor dit jaar

rondkijken, rondlopen, handtekeningen op-

selen, geïntereseerden aanspreken, kandidaten

wederom af te sluiten en van elkaar afscheid

zoeken en fotootjes trekken, ook nog iets eten

voor de cosplay inschrijven, uitleg geven aan

te nemen, snif snif. Wederom is er een goede

en/of drinken. Acteurs als Vaugh Armstrong,

passanten, enkele Star Wars-leden van ons af-

beurs afsloten.

drie acteurs van “Allo, Allo”, een acteur uit

slaan, en dergelijke.

“Lost”,... Om vijf uur was alles weer zo goed als gedaan, Ook op zondag was het weer volop plezier ma-

waarop we dan maar zijn begonnen met de

ken en op zoek gaan naar dingetjes waar je al

stand af te breken. Om half zeven was alles dan

11.4 • The Belgian Voyage Club vzw • 27


Starfleet Command

Promotieverslag Maddy Schepkens Foto: Maddy Schepkens, Jean-Pierre Cathoir

Mijn medewerkers van het F.A.C.T.S gebeuren

ling van is. Op dit moment is mijn licht nog

hadden mij zonder mijn medeweten goed lig-

altijd niet aangegaan en is mijn Euro nog altijd

gen en hadden voor mij een uiterst bijzondere

niet gevallen naar onbekende dieptes. Kortom

promotie bedacht. Zonder mijn medeweten, en

ik had het nog altijd niet door. Men had mij

dat van mijn Cardassian undercover informan-

namelijk wijs gemaakt dat mijn promotie iets

ten, hadden ze zich in contact gesteld met Gul

voor het begin van volgend jaar zou worden en

Danar, ofte Vaugh Armstrong, ons aller Godfa-

dat deze op eigen bodem zou doorgaan, zijnde

ther van de BVC.

in het prachtige Limburg. Hoe wreed zijn deze mensen dat ze míj, een alleswetende en uiterst

Op zaterdag ochtend kwam onze allerliefste

goed geïnformeerde Cardassian, konden mis-

voorzitter met de dringende en uiterst belang-

leiden met zo’n goedkoop smoesje. Damn, en

rijke opdracht om tegen 10h te verzamelen aan

goedkoop was het, en verdomd simpel. Doh!

de BVC-stand en er op te letten dat we toch ze-

*!?!*!? You bastards!!! Vaughn krijgt hierop

ker moesten aanwezig zijn, zodat we een mooi

een papier in zijn handen geduwd en vraagt

welkomscomité vormden, waarbij er enkele

aan mij of ik het ben die gepromoveerd gaat

woorden zouden kunnen gewisseld worden

worden, waarop ik mij zogoed als verslik en

met Vaugh en hem een fijn weekend te wensen,

hierin blijf hangen. Geloof me vrij als ik je zeg

en dergelijke dingen meer... Wist ik veel.

dat die éne Euro nu plotseling wel héél snel was gezakt, helaas had Mr. Euro een hele grote

Toen het dan tegen 10h aanliep verzamelden

hoop vrienden meegebracht en hadden ze be-

we met zijn allen aan de BVC-stand en keken

sloten om aan base jumping te doen. “Brace for

we met blijde verwachting uit naar de aankomst

impact!!!!” Waarop ik blijkbaar als een blaadje

van onze Godfather. Allen waren we toch licht-

in de wind ben beginnen rillen en ik ben ook

jes nerveus aan het worden, want dit was toch

wat witjes beginnen wegtrekken, zelf zou ik

wel een speciaal moment voor ons. Hierop

het niet direct kunnen zeggen aangezien mijn

ziet Kersie dat Vaughn onder begeleiding van

geheugen op dat moment is opgehouden met

Russel naar onze stand wordt geëscorteerd,

registreren. Het laatste wat ik nog weet is dat

waarop ondergetekende haar digitale camera

ik heel braafjes “Yes, please” heb geantwoord,

in de aanslag neemt om de geheugen-kaart vol

voor de rest van de uitleg van die ontmoeting

te trekken. Maar vlak voordat ik de camera

moet je bij de anderen zijn. Zíj hebben er alle-

voor mijn gezicht heb gepositioneerd om en-

zins héél goed mee kunnen lachen dat ze me zo

kele prachtige foto’s te trekken, wijst Russel

voor de gek hebben kunnen houden, en mijn

naar mij. Dit vindt ik een zeer verdachte bewe-

reactie was voor hun goud waard.

ging want men wijst nóóit naar mijn prachtig persoontje. Dus laat ik mijn camera weer zakken om toch eens te horen wat hier de bedoe-

28 • The Belgian Voyage Club vzw • 11.4


Vaughn heeft de opdrachten voorgelezen maar

dienen indien ik rondliep geld in te zamelen

helpen. Uiteindelijk heb ik hem toch veel van

wegens geheugenproblemen heb ik wijselijk

voor het goede doel. Dus heb ik veel rondgelo-

de tijd gemasseerd, en hij spindde zoals een

het papier van hem overgenomen om het nog

pen tussen de verschillende zalen, om de men-

kitten, wat mij vertelde dat ik het toch niet al

eens zo’n vijftig keer na te lezen om toch maar

sen geld af te troggelen voor het goede doel

te slecht deed.

te weten wat ik moest doen. Mijn opdrachten

en tussendoor te vragen of Vaughn alles had

waren de volgende:

wat hij wenste en of alles naar zijn zin was.

Op het einde van F.A.C.T.S. beoordeelde

1) Zamel op zaterdag en zondag een aanvaard-

Blijkbaar waren de mensen op deze F.A.C.T.S.

Vaughn mijn prestaties, waarbij hij toch wel

baar bedrag in voor een goed doel dat door

zeer genereus, want op het einde van het week-

een beetje onder de indruk was van het verza-

Vaughn wordt aangeduid.

end, wat zondagavond was, had ik het toch wel

melde geld voor het goede doel. De Godfather

2) Vind één persoon die Star Trek-fan is, maar

indrukwekkende bedrag van 114,70 EUR ver-

heeft geoordeeld dat mijn prestaties, en voor-

nog geen lid is van de BVC, en bekeer hem/

zameld. Dit geld gaat integraal naar het “Casey

namelijk dan de massage, zijn goedkeuring

haar tot lid voor de rest van dit jaar, en ook

Biggs Education Fund” dat kinderen helpt die

hadden waarop hij mijn promotie tot captain

al voor volgend jaar.

in een tehuis zijn terecht gekomen, en hen bij

uitsprak.

3) Vind tien (10!) Star Trek-fans die een gehei-

hun onderwijs helpt. Dankzij dit geld kun-

me vraag kunnen beantwoorden. De vraag

nen deze kinderen onderwijs volgen, hierdoor

Vanaf nu wens ik op de meetings dan ook met

moest beantwoord worden, want anders

komen ze niet op straat terecht en daardoor

niets anders dan het hoogste respect voor mij

telde de persoon niet mee.

blijven ze van het slechte pad. Tussen het ver-

en mijn rang benaderd te worden en verlang

4) Bedien Vaughn op zijn wenken en zorg dat

zamelen van het geld door ben ik bij Vaughn

ik door iedereen met mijn rang aangesproken

hij zich op zijn gemak voelt, zorg er ook

langsgegaan en heb hem laten kennis maken

te worden. Indien je dit niet bevalt mag je mij

voor dat hij voldoende eet en drinkt.

met het Belgische bier. Ook laat ik jullie weten

ook Gul Mela Garak noemen, iets anders is

dat ik jullie nóóit meer de hand schud, niet uit

ontoelaatbaar, en ik zal je dan ook doorsturen

Opdrachten twee en drie waren volgens mij

onbeleefdheid, maar omdat ik de eer heb gehad

naar de Obsidian Order indien je deze wens

toch wel de moeilijkste aangezien F.A.C.T.S.

om Vaughn te mogen masseren op de schou-

niet vervult.

eerder een Star Wars event is waarop je niet

ders en de nek. Hierdoor ben ik van plan om

zo verschrikkelijk veel Star Trek-fans gaat

mijn handen nooit of te nimmer nog te wassen.

Vriendelijke groeten

kunnen vinden. Gelukkig heb ik voor de vol-

Het lange zitten voor de signeersessie had be-

Captain Mela Garak.

tooing van opdracht nr. 3 op de onvrijwillige

slag genomen op zijn spieren, waarop de enige

hulp van verschillende BVC-leden kunnen

oplossing een massage was. En aangezien ik

P.S.: Weet dat ik vanaf nu jullie allemaal nog

rekenen. Aangezien de term “Star Trek-fans”

Vaughn op zijn gemak moest stellen, was een

scherper in het oog ga houden.

was kon ik dit doen, had er bijgestaan dat ik

massage het minste dat ik kon doen om hem te

geen BVC-leden hierover mocht aanspreken, dan was het inderdaad een uiterst moeilijke opdracht geworden. Maar met mijn gekwiekst Cardassian mind ben ik in verband met deze opdracht gewoon op verschillende BVC-leden toegestapt en ik heb hen tijdelijk omgedoopt tot “Star Trek-fans”. Gelukkig kwam ik ook nog enkele Nederlandse Trekkies tegen, en kon ik nog enkele passanten, inclusief twee franstaligen, ompraten tot het beantwoorden van de mij onbekende geheime vraag. Voor het nieuwe lid ben ik zo simplistisch mogelijk te werk gegaan, en heb ik gewoon de vrouw van een franstalig lid aangesproken, en ze heeft “ja” gezegd. Op beide vragen, namelijk om dit jaar nog lid te worden en ook nog volgend jaar. De eerste en de vierde opdrachten waren moeilijker, zeker omdat ik op twee plaatsen tegelijk moest aanwezig zijn, ik kon namelijk geen geld inzamelen indien ik bij Vaughn bleef. Maar ik kon Vaughn niet op zijn wenken be11.4 • The Belgian Voyage Club vzw • 29


Starfleet Command

Celeste Yarnall

July 22nd, Terminatrix is back ...

Kris Somers

30 • The Belgian Voyage Club vzw • 11.4


Hoe ben je terecht gekomen in Star Trek ?

ogenblik dat ik de rol van Yeoman Landon

lie’s Angels, etc. Sterke vrouwen. Toen (in de

speelde. Ik vroeg me op de set af: wie is die

jaren zestig) was dat anders.

Mijn agent stuurde me naar een auditie bij Gene

man met zijn puntoren? Leonard was in zekere

Roddenberry. Ik geloof dat Gene sommige van

zin angstaanjagend: hij bleef altijd in zijn rol.

Twee van de originele Star Trek acteurs zijn

de films waarin ik had geacteerd, had gezien.

Hij glimlachte nooit! Hij leek wel een dui-

helaas niet langer bij ons. Hoe was je relatie

Ze waren blijkbaar geïnteresseerd om me een

vel…

met DeForrest Kelley en James Doohan?

zen voor de rol van Yeoman Landon en stemde

Iets waarnaar op het einde van die afleve-

Ik speelde samen met DeForrest in de afleve-

er graag mee in haar te spelen. Ik denk echt dat

ring ook werd verwezen.

ring. Ik heb Jimmy (Doohan) toen echter niet

rol te vinden in Star Trek. Ik heb dan ook gele-

Gene graag zou hebben gehad dat ik later in de

ontmoet, want die zat op het schip. Ik heb hem

serie nog zou opduiken. Hij heeft me zelfs bij

Inderdaad. Dat was zeer à propos, vond ik toen.

en zijn familie echter wel later ontmoet. Ik

een aantal andere producers aanbevolen voor

Misschien hebben ze dat wel gedaan omdat ik

was ook op zijn afscheidsconventie. Meer nog,

ander acteerwerk. Hij was echt een heel lieve

dergelijke opmerking gaf (lacht).

twee jaar geleden speelde ik nog met Jimmy in

man en we hebben ons zeer goed geamuseerd

zijn laatste film: Skinwalker – night of the sha-

op de set van Star Trek. Ook Walter Koenig

Waar Leonard nooit uit zijn rol viel, deed Bill

man. Een leuke low budget horror film. Jimmy

(Chekov) was een heel fijn persoon om mee

(Shatner) dat voortdurend. Bill deed ons echt

was echt geweldig.

samen te werken. DeForrest Kelley (McCoy)

aanhoudend lachen.

was gewoon een engel. William Shatner was uiteraard zijn ondeugende zelf (lacht).

Wat zijn je andere interesses? Je had een scène in een hut waar je, als antropologe, aan Spock moest uitleggen wat

Ik hou van wetenschap en sci-fi. Ik ben ook een

zou gebeuren als Vaal zou ophouden te be-

grote UFO-fan en “believer”. Ik lees heel veel

staan en deze wezens zich zouden moeten

over al die onderwerpen. Mijn favoriete auteur

gaan voortplanten.

is Zecharia Sitchin van Earth’s Chronicles.

Amerika zeer populaire Boston Legal, waar hij

Ik was de sex therapeute van Gamma Trian-

Ik denk dat Star Trek echt heel belangrijk is.

de advocaat Denny Crane vertolkt. Hij heeft

gula Six! (lacht)

Het is echt moderne mythologie. Ik ben niet

Dat was mijn volgende vraag… Ach, ik hou geweldig van “the captain”, die uiteraard ook nu weer furore maakt om het in

er twee Emmy’s mee gewonnen. Hij is zonder

zozeer fan van de latere series, maar wel van

twijfel één van de grappigste mensen die ik

Er waren overigens een aantal scènes die wer-

de originele cast en crew. Gene Roddenberry’s

ooit heb ontmoet. Hij is een echte komiek. Met

den verwijderd door de netwerkcensuur. Die

Trek.

Denny Crane heeft hij een nieuw personage

mensen hadden er een probleem mee dat ik

neergezet dat, geloof het of niet, al even me-

de nacht zou doorbrengen met drie mannen in

morabel is als Kapitein Kirk.

die hut. De scène moest op die basis worden herschreven.

Velen onder ons dachten dat hij nooit beter zou

Ken je zijn zoon Eugene? Jazeker. We zijn op conventies goede vrienden geworden. Ik heb hem ook een idee gegeven:

doen dan Kirk. Maar Denny Crane is zo grap-

Star Trek heeft de reputatie baanbrekende

wat voor mij ontbrak op roddenberry.com is

pig… Ik bekijk Boston Legal in bed en lach me

televisie te zijn. Wat is jouw kijk daarop?

een collector’s item met daarop de afbeelding

te pletter om zijn capriolen. Hebben jullie nog contact?

van guest stars. Ik heb Eugene in contact geIk dank Gene Roddenberry voor wat hij gedaan

bracht met een artiest en hij heeft nu een nieu-

heeft voor vrouwen. In Star Trek stonden wij

we poster te koop met een aantal guest stars

echt op gelijke voet met de mannelijke officie-

erop (Charlie X, T’Pring).

We zijn vele jaren vrienden gebleven. In fe-

ren. Ik droeg een phaser, had een gevechtscene,

bruari ben ik op een sci-fi conventie in En-

ik moest niemand koffie schenken, etc. Ik was

geland. Bill (Shatner) had daar moeten zijn,

echt een evenwaardig lid van de landing party.

maar moest helaas afzeggen, wellicht omdat

Dat was echt een doorbraak voor die tijd.

men het opnameschema van Boston Legal zal gewijzigd hebben.

Fans komen me soms bezoeken op Star Trek conventies met de boodschap dat hun moeder

Star Trek was oorspronkelijk niet zo populair.

wou dat ze me gedag kwamen zeggen omdat

Het werd dat pas achteraf, tijdens herhalingen

die moeder vond dat de vrouwen in Star Trek

(in “syndication”). Had jij Star Trek al gezien

een echte voorbeeldrol speelden voor de vrou-

toen je werd aangezocht voor je rol?

wen van hun tijd.

Neen! Ik had de serie nog nooit gezien op het

Nu hebben we natuurlijk Tomb Raider, Char11.4 • The Belgian Voyage Club vzw • 31


Delta Quadrant

Battlestar Galactica 2003 Nico Van Laere

Eerst en vooral wil ik er op dui-

meer door de jaren verschoven naar een lief-

jaren heen. Er werden boeken over geschreven,

den dat dit een review in twee

hebber van het betere drama op tv. De nieuwe

comics gemaakt en de serie bleef in herhalin-

delen is van één DVD box waarin

Galactica voldoet hieraan perfect. Dus voor

gen op tv populair, en belandde zelfs bij de

de miniserie + seizoen 1 van de

mij zijn beide series een perfecte weergave van

“televisiezender” voor sci-fi in Amerika, Sci-fi

afgeleide serie zich in bevinden.

hun tijd, maar ik vind dat de heisa van wat beter

channel, ruim 20 jaar na de originele uitzen-

Gezien de miniserie anno 2003

is dan de andere overdreven is. De series zitten

ding in 1978.

een inleiding was voor de latere

25 jaar uit elkaar in tijd. Ik noem me dan ook

Er waren remake-plannen na de serie uit de ja-

serie, maar ook een trendbreuk

fans van beide series, de één uit jeugdnostalgie

ren ‘80 vooral bij andere personen dan Glenn

was met de originele serie, leek

van een reeks die mijn kinderfantasie optimaal

A. Larson, de originele bedenker. Het was al

het me opportuun om de mini-

invulde en de andere die mijn drang naar een

bij al een kluwen, de weg naar de miniserie,

serie van het jaar 2003 apart

goed verhaal en inleving mogelijk maakt.

Hollywood waardig. Maar laten we het er bij

te bespreken vanwege de stijl-

Dit als kort standpunt voor ik begin aan mijn

houden dat eerst Sci-fi channel de vraag om

breuk met het origineel.

eigenlijke review.

een remake stelde. De nieuwe serie zou enkel

Daarom dus eerst een bespre-

de naam gebruiken maar compleet anders zijn

king over de miniserie die zich

De geschiedenis van Galactica is min of meer

dan het origineel. Gelukkig ging dat niet door

geheel en compleet bevindt op

bekend. Star Wars was een grote hit in de jaren

maar een andere pikte het op. Bryan Singer,

de eerste disk van de box.

‘70 en Battlestar Galactica was er een TV-ant-

regisseur van de X-Men films, zou in een vol-

woord op. Maar de serie had veel tegen. Haar

gende poging een serie maken die nauwer bij

Allereerst maar beginnen met de grootste en

hoge kosten bijvoorbeeld die de serie beperken

het origineel zou aansluiten. Maar tot een pilot

wederkerende vraag: “Is de nieuwe Battlestar

tot maar één seizoen. Een andere was het ge-

kwam het niet, temeer omdat Fox ervan afzag

Galactica een heiligschennis van het origi-

brek aan achtergrondverhaal, enkele briljante

en koos voor Firefly, onthou die naam want die

neel?” Persoonlijk was ik een grote fan van de

ideeën waren bij elkaar gegooid, zonder er ooit

keert later terug. Zo kwam de bal terug te lig-

originele serie. Als tiener keek ik heel graag

een geschiedenis achter te zoeken. Zoals later

gen bij het netwerk achter Sci-fi channel die

naar de avonturen van Apollo en Starbuck.

bleek bij de vervolgreeks in de jaren ‘80, bleek

een nieuw team op de serie zette. De namen

Maar als je dan jezelf eerlijk de vraag stelt of

de lege huls niet gemakkelijk in te vullen en

Michael Eick en Ronald D. Moore. En uit hun

de serie zoals toen hetzelfde effect zou hebben

werd deze vervolgreeks geen succes en deed

hersens groeide de miniserie 2003.

nu, dan moet je eerlijk zeggen van niet. Dus

ze de originele serie meer slecht dan goed.

Michael Eick was nog niet verantwoordelijk

was een remake, of eerder gezegd een radicale

Maar niettemin bleef het concept van Galac-

voor de miniserie, later wel voor de serie. Maar

remake de beste oplossing. Zelf ben ik meer en

tica boeien bij de oude fans en nieuwe door de

het scenario voor de miniserie was vooral het

32 • The Belgian Voyage Club vzw • 11.4


werk van Ronald D. Moore.

tussen hen beiden, maar al 40 jaar sturen ze

is in het begin van de miniserie het liefje van

Ronald D. Moore is geen onbekende in Star

hun kat. De intrede van Tricia Helfer tegen-

Baltar, ook een heel nieuw gegeven tegen het

Trek kringen. Begonnen als producer bij Star

over een stomverbaasde officier is meteen één

origineel. Baltar slaapt met de vijand, al van in

Trek The Next Generation, kwam hij tot bloei

van de meest memorabele scènes van de mi-

het begin. Laten we het er bij houden dat num-

onder Star Trek DS9. Hij deed nog een korte

niserie. Het duidt onmiddellijk aan dat niets

mer zes Baltar aan het lijntje heeft gehouden

tijd Star Trek Voyager erbij, maar ging dan

in deze serie lijkt op de oude. Het idee om

om de Cylon plannen tot uitvoer te brengen,

vervolgens Roswell doen en later het sublieme

de Cylons na 40 jaar te laten evolueren naar

en daarmee indirect Baltar tot verrader van het

Carnivàle. En dan kwam Battlestar Galactica.

menselijke vorm is radicaal. De oude Cylons

menselijke ras maakt. Dus hier klopt het weer

Met zijn kennis van ruim zeven jaar Star Trek,

zijn antiek. Je kan ze onder andere zien in een

met de originele serie. Baltar is de verrader

als schrijver en producer, ging hij aan het werk

museum in de miniserie. Een nieuwe soort is

van de mensheid, alleen zal hij hier niet snel

om de serie te hervormen. En hij sloeg daarin

ontstaan en is nog dodelijker dan de eerste. En

worden ontmaskerd, temeer omdat hij de hulp

op het pad dat DS9 en Carnivàle hem hadden

dan de laatste evolutie, de menselijke vorm.

krijgt van visioen-, hologram-, ingebeelde of

getoond, dat van een realistischere die donkere

Hier blijft Ronald trouw aan het origineel. In

onderbewuste nummer zes die enkel voor Bal-

kijk op het leven. Hij is de man verantwoor-

het origineel werden de Cylons gespeeld door

tar zichtbaar is en hem alle info met nodige

delijk is voor de radicale hervorming van de

American football spelers die allen groot en

bedreigingen, listen en leugens aangeeft. We-

serie naar de miniserie, die later leidde tot de

sterk moesten zijn. Ronald ging verder op dit

derom een radicale wijziging die Baltar toelaat

nieuwe serie.

idee in en koos voor de nieuwe menselijke

lange tijd zijn dubbelrol vast te houden, en die

De miniserie begint alvast met een ander stand-

vorm van de Cylon model Six, voor het lang-

het personage Baltar heel wat rijker maakt.

punt dan de originele. Was bij het origineel de

benige model Trica Helfer. Vooral in de scè-

En dan de Battlestar Galactica zelf. In het ori-

herkomst van de Cylons onbekend, al was er

nes met Gaius Baltar blijkt dit wel, en geeft

gineel was het schip de trots van de vloot en

een zekere hint naar aliens, ze ging Ronald D.

een extra cachet aan haar femme fatale look.

één van de twaalf schepen die elk één kolonie

Moore voor het idee dat Cylons door de mens-

Het past bij het intimiderende dat Tricia moet

vertegenwoordigden. Wel, nu is Galactica de

heid zijn gemaakt. En meer nog: hun ontstaan,

laten uitschijnen. Ondertussen heb ik al een

laatste van zijn soort en staat op het punt in de

hun opstand en evolutie leidde uiteindelijk tot

nieuwe naam genoemd. Laten we met Gaius

mottenballen of op de schroothoop te belan-

een oorlog tussen hen en de mensheid. De mi-

Baltar beginnen. In de originele serie was hij

den. Haar bevelhebber Adama zelf staat ook

niserie start 40 jaar na het einde van de oorlog.

een hooggeplaatst lid in de regering. Hier is hij

op het punt met pensioen te gaan. Wat de nieu-

De Cylons hebben de thuiswereld van de 12

dat in feite ook, maar meer als adviseur. Want

we serie deelt met de oude is de keuze van zijn

koloniën verlaten om een eigen wereld te zoe-

Baltar is hier een expert in de informatica. Tri-

bevelhebber. Bij het origineel was het Lorne

ken. Jaarlijks werd een ontmoeting voorzien

cia Helfer, of ook wel nummer zes genoemd,

Green, populair vanwege zijn rol in Bonaza. 11.4 • The Belgian Voyage Club vzw • 33


En nu is er Edward James Olmos als comman-

de USA speelde. En eigenlijk keert ze hier

vondsten van Ronald D Moore. Boomer wordt

dant William Adama, beter gekend van zijn rol

ook terug naar de politiek. Door feiten in de

gespeeld door Grace Park (nvdr.: geen familie

als Castillo in de serie Miami Vice uit de jaren

oorlog wordt ze als laag geplaatst lid van de

van Linda Park, Enterprise).

‘80. Hiermee heeft Ronald D. Moore een uit-

regering plots de president van de twaalf kolo-

De andere die een kleurwijziging krijgt, is het

stekende keuze gemaakt, want beiden hebben

niën. Zij wordt dan de drijvende kracht achter

personage van kolonel Tigh. De zwarte Tigh

een uitstraling die er meteen staat.

de redding van haar volk, wat leidt tot het be-

wordt een blanke Tigh, maar blijft streng voor

Adama staat op het punt afscheid te nemen

kende “Rag tag fleet of ships” zinnetje uit het

zijn manschappen. Al krijgt deze Tigh, ge-

van het militaire leven als de Cylons na 40 jaar

origineel. Dit is dus ook een significant ver-

speeld door Michael Hogan, enkele menselijke

dus weer de kop op steken. Hij zet meteen zijn

schil met het origineel. Daar was de raad van

zwaktes. Hij is een bullebak en eigenlijk alleen

Vipers in, Mark 7, het allernieuwste model,

ouderen de burgerlijke macht. Hier wordt het

bevriend met commandant Adama, maar in de

terwijl zijn zoon Lee Adama nog even van te

op zijn Amerikaans de almachtige president.

miniserie krijgt ook hij meer reikwijdte dan de

voren met Adama’s oude Mark 1 vloog ter ere

Maar hier schuift de serie weer meer naar zijn

originele Tigh in de serie had, en dat is eens te

van een saluut aan zijn vader. En terwijl de

bedoelde realistische look.

meer een verrijking.

confrontatie met de Cylons voor de ene slecht

We hebben het al over Apollo gehad en dan

Het enige overblijvende castlid dat ook onge-

afloopt, komt ook Lee Adama in de problemen

kunnen we niet rond Starbuck. Maar hier zit

veer in het origineel zat is Anastasia Dualla,

als hij het schip van de minister van onderwijs

veel van de controverse in die gevoerd wordt

die het meest te vergelijken is met het Athena

Laura Roslin moet escorteren. Gelukkig voor

rond de beide series. Roepnaam Starbuck is

personage in het origineel, zijnde het perso-

Kara Thrace. En die Kara is geen mannen-

nage dat de communicatie doet op de brug.

naam maar een vrouwennaam. Dus ja, Ronald

Maar Athena was in het origineel ook Adama’s

D. Moore koos ook hier voor een radicale wij-

dochter en die is hier compleet weggevallen ten

ziging. Starbuck is vrouwelijk geworden, top-

voordele van Dualla, die trouwens ook zwart

pilote, maar het is nog dezelfde sigaarrokende,

van huidskleur is geworden, maar in look kan

vloekende, kaartspelende Starbuck. Alleen

strijden met Maren Jensen uit het origineel.

heeft Ronald D. Moore duidelijk de meer-

Even mooi indien niet mooier.

waarde gezien in het vrouwelijk maken van

Daarnaast worden nog veel zijpersonages ge-

Starbuck, zijnde op emotioneel en liefdesvlak.

maakt. Een belangrijk deel is hiervan het on-

Er zijn gewoonweg meer verhaalmogelijkhe-

derhoudspersoneel dat in het origineel rond-

den met een vrouw dan met een macho, moet

liep maar niets te zeggen had. In de miniserie

hij gedacht hebben, hetgeen ik na enige twijfel

verandert dit en wordt Tyrol zelfs een belang-

zeker als een juiste beslissing zie.

rijk personage. Ook zul je een geestelijke zien,

Maar de discussie of dit moest of niet, heeft

personages op de brug van Galactica, en in

naast fans voor en tegen, zelfs de twee Star-

de entourage van president Roslin. Daardoor

bucken rechtlijnig tegenover elkaar gezet. De

wordt de cast heel wat ruimer ten opzichte van

persoorlog die beiden hebben uitgevoerd, is

het origineel.

een serie waardig. Dirk Benedict claimt dat

Zonder te beginnen spoilen, loopt de miniserie

Starbuck alleen een man kan zijn. Katee Sack-

haast gelijk met het origineel. Cylons vallen

hoff voert de strijdtrom voor haar vrouwelijke

aan, ditmaal met andere motieven en plannen.

hem overleeft hij de aanval en komt op het

interpretatie van Starbuck. Wie gelijk heeft

Battlestar Galactica, blijft alleen over. In het

schip van de minister terecht.

doet er niet toe. Daarom het standpunt aan het

origineel ontvluchtte ze het slagveld om de

Het personage Lee Adama, roepnaam Apollo,

begin van deze review.

thuisplaneten te beschermen. Hier zijn ze te ver

wordt gespeeld door Jamie Bamber. Eerlijk

Starbuck is slechts één van de personages die

van de actie. In de miniserie organiseert Roslin

gezegd vind ik deze keuze minder geslaagd al-

wezenlijk zijn veranderd. De tweede is Sharon

de reddingsoperatie terwijl dit in het origineel

thans in de miniserie. Ook hier is Apollo goed,

Valeri, roepnaam Boomer. Ja, dus de zwarte

door Adama gedaan werd. De grote ontsnap-

rechtvaardig en dat klopt met het origineel.

Boomer uit het origineel wordt ook een vrouw

ping aan de Cylons gebeurt ook hier in de mi-

Maar deze Apollo lijkt in de miniserie een

maar verandert ook van kleur en wordt een jon-

niserie, maar de opzet is heel anders. Hoewel

slappe versie van wat Richard Hatch deed in de

ge Aziatische vrouw. Een slechte keuze, zeker

de uitkomst hetzelfde is. Het hele gedoe rond

originele serie. Gelukkig verbetert dit beeld in

niet. In het origineel draaide de focus rond de

het vinden van de Aarde wordt hier voorlopig

de serie, maar ik vond Bamber de minst over-

twee, Starbuck en Apollo. Hier wordt het duo

aan de kant gezet of is minder belangrijk. Het

tuigende van de hele cast hier. Hij ontmoet op

een trio mede door de dubbelrol die Boomer

gaat meer om het ontsnappen aan de Cylons,

het schip Laura Roslin, gespeeld door Mary

krijgt. En het personage wordt een verrijking

maar dat wordt dan goed gemaakt met een

McDonell die je zal herkennen uit de film In-

aan het geheel in plaats van een noodzakelij-

eindscène die de Cylons beter plaatsen.

dependence Day waarin ze de First Lady van

ke toevoeging. Dit is zeker één van de beste

De miniserie is dus grotendeels getrouw aan

34 • The Belgian Voyage Club vzw • 11.4


het origineel qua verhaallijn, maar als je de

king tussen beide series draaide dan ook altijd

sing van onze maatschappij in een toekomstige

vorige bladzijden met gefronste wenkbrauwen

in het voordeel van Galactica uit.

wereld.

hebt gelezen en de vraag hebt gesteld ‘Wat

De diepere reden? Galactica sloot dichter aan

Enterprise deed niets daarin. Het bleef te veel

gebeurt hier allemaal?’, kan ik echt maar één

bij de trend van het moment, reality tv. Versta

Voyager met een verjongingskuur die de vele

raad geven en kijken naar de DVD.

me niet verkeerd, het is science fiction maar

mogelijkheden zoals de harde realiteit van pi-

Dan kun je alles testen aan de beelden en de

meer aansluitend bij een realistisch aanvoelen-

oniers en kolonisatie negeerde om vertrouwd

verhalen.

de dramareeks. Ze maakte het gemakkelijk om

maar niet vernieuwend te zijn. En toen Enter-

je in te leven in de personages of in de verhaal-

prise op vrijdagavond belandde en tegenover

lijnen, wat bij Enterprise niet het geval was.

Galactica en Stargate stond, was voor vele

Mijn persoonlijke indruk van de miniserie.

Enterprise had die kans ook, door zijn plaat-

Amerikaanse fans de keuze gemaakt. Gaan

Toen deze miniserie verscheen was ook Enter-

sing in een rijk gevulde geschiedenis die deel

voor een serie die dichter bij het origineel idee

prise op de buis in Amerika. En terwijl Enter-

uitmaakte van Star Trek, maar daar maakten de

van Star Trek aanleunt of gaan voor een serie

prise kapot ging op UPN, werden de miniserie

makers geen gebruik van.

die enkel de Star Trek naam droeg?

en de serie erna immens populair. Ze werden

Galactica maakte een nauwe brug met onze

Die keuze is voor mij nu heel begrijpelijk en

zelfs groter dan SG-1 of Atlantis, tot dan de

tijd, al was het maar door het laten aanvoe-

de reden ook waarom Enterprise faalde, niet

sterren van Sci-Fi Channel op vrijdag.

len dat de Galactica niets anders was dan een

door het laatste seizoen, maar door de feiten en

De reden? Galactica had iets vertrouwds maar

vliegdeckschip met jagers en helikopters. Met

de verloren fans erdoor.

ook iets vernieuwends, en dat terwijl Enterpri-

een president, met adviseurs, met een vijand

Je moet Galactica dan ook bekijken als iets

se vertrouwd maar allesbehalve vernieuwend

met een goddelijk plan. Galactica leunde meer

nieuws, dat vertrouwd is tegelijkertijd. Het

was in zijn eerste twee seizoenen. De vergelij-

aan bij het originele Star Trek idee, van plaat-

is donkerder dan een nieuwe Star Trek mis-

11.4 • The Belgian Voyage Club vzw • 35


schien ooit zal worden. Maar qua opzet is dit

men niet aarzelen. De prijs voor deze DVD

van Firefly, maar zijn oorsprong vindt in de

wat de nieuwe Star Trek serie moet worden,

box was 34.99 euro. Wat duurder is dan wat

film Black Hawk Down, zijnde een manier

meer terug naar de menselijke waarde met de

men voor een vergelijkbare kleinere serie zoals

van filmen die lijkt op oorlogsdocumentaires

menselijke relaties als de boventoon. Alles an-

een The 4400 of Rescue Me zou betalen. Maar

met in en uitzomen op details en die het gevoel

ders dan dit zal gedoemd zijn om te mislukken.

voor dat geld haal je kwaliteit in huis, vind ik.

geeft regelrecht in de actie te zitten.

Herbronning zoals Galactica deed is de enige

Met geen Star Trek op tv, is dit tegenwoor-

De gevechten met de Cylons zijn vele malen

kans voor een nieuwe Star Trek serie. En dat

dig het beste alternatief op de markt. En zo-

beter dan het origineel.

het kan, bewijst deze miniserie.

als in het begin al gezegd, als je beide series

Ik heb er alvast een nieuwe favoriete serie bij.

los van elkaar kunt zien, word je echt verrast

Ik ben gewonnen voor deze serie, hopelijk jij

Alleen het spijtige is dat we deze op dit mo-

door de kracht van deze serie. Een Adama die

ook. Kijken is de boodschap.

ment op geen enkele zender te zien krijgen.

evengoed is als Lorne Greene, zijnde Olmos.

De Universal series komen normaal gezien bij

Een Baltar met een geweten. Een Cylon waar

de SBS groep hier in Vlaanderen, maar gezien

je hard van wordt maar ook schrik van hebt.

de ervaringen met VT4 wat Babylon 5 betreft

Een vrouwelijke Starbuck met kloten aan haar

(nooit volledig uitgezonden), zie ik niet in hoe

lijf. Een Apollo met het babyface van Benedict

ze voor Battlestar Galactica gaan kiezen. Mis-

toen. Een Boomer die tweemaal zo goed is als

schien komt het ooit eens om middernacht op

het origineel. Een Tigh die je grootvader op

tv.

café kon zijn. Een Galactica die je nooit op een

Daarom kies ik resoluut voor de DVD. En we-

schroothoop zou kopen als occasie. En vooral

tend dat seizoen 2 nog uitkomt in 2006, moet

de look van het filmen die ten dele geleend is

36 • The Belgian Voyage Club vzw • 11.4


Starfleet Command

Meetingverslag

Leuven 9 september 2006 Maddy Schepkens

Wegens de lage opkomst is deze keer de meeting in de Horizon te Leuven wel met heel veel vertraging begonnen, namelijk pas om 14h45. Het was nog eens een zeer mooie dag en het mooie weer heeft ons waarschijnlijk maar weer eens parten gespeeld. Maar ondanks de lage opkomst hebben we ons toch wel goed geamuseerd. Het begon allemaal met een improvisatiespeech van onze voorzitter, Kersie, waarin hij diegenen die mee naar Galileo 7 gingen uiterst slecht nieuws moest meedelen. Het hotel heeft namelijk contractbreuk gepleegd waardoor er dit jaar geen Galileo 7 zal doorgaan, aangezien er geen noodoplossing is voorzien. Pech gehad, ook voor ondergetekende want zij zou drie Cardassians ontmoeten en dat gaat nu ook niet door, snif snif. Daarna werd er een compilatie getoont ter ere van de 40e verjaardag van Star Trek, zijnde op 8 september. Iedereen was onder de indruk, want je kon een speld horen vallen tijdens de vertoning van dit filmpje. Toen was het tijd voor een improvisatie “quiz”, wat eerlijk gezegd niet zo gemakkelijk is als het lijkt. Bill, Suzanne, Russel, Karin en Patrick Verspreet moesten aan de hand van een opgeschreven zinnetje een uitbeelding maken zonder woorden, wat veelal zeer moeilijk was, soms onmogelijk maar wel altijd hilarisch, maar het zinnetje raden was ook niet niks. Het addertje onder het gras was dat Patrick Verspreet zijn praktische promotietest moest doen, en het werd goed gevonden dat hij in deze improvisatiequiz meedeed. Maar de grote “slang” onder het gras was, indien de anderen niet onmiddelijk wisten wat te doen met het zinnetje, dat ze het door mochten geven aan Patrick, wat zijn proef nog moeilijker maakte. Maar uiteindelijk bleek hij een goede improvisator en slaagde dan ook met glans in zijn promotieproef, en het aanwezige publiek heeft eens zéér goed kunnen lachen. Bij deze dus proficiat aan Patrick voor het slagen in zijn proef en zijn daaropvolgende promotie. Na een korte pauze om de parkeerschijf te herzetten, was deze zeer vreemde quiz omstreeks vijf uur gedaan, waarop de trekking van de tombola kon gehouden worden. Het was een zeer goede tombola waarbij het altijd prijs was. Bill was zo vriendelijk om een persoonlijke kader met de blauwprinten van de Enterprise-D te willen verloten. Na de tombola en de loting van de mooie kader van Bill werd de TOS aflevering “The Cage” getoond, en oh boy waren dat even herinneringen. Mooie aflevering, hilarische kwis, spijtig van de toch wel uitzonderlijk lage opkomst, maar volgende keer beter.

Starfleet Command

Meetingverslag

Antwerpen 11 november 2006 Maddy Schepkens

Deze meeting in Berchem, en nog wel op wapenstilstand, begon met een kleine vertraging en is dus om 14h30 in plaats van het gewoonlijk 14h15. Maar de opkomst was goed en de sfeer zat er dan ook al weer snel in. Eerst was er een korte sfeeruitleg, met enkele sfeerhoudende foto’s, over de F.A.C.T.S.-beurs die in het weekend van 14 en 15 oktober in Gent plaatsvondt. Tegelijkertijd werdt ook nog een beknopte uitleg over de promotie van mezelf, zijnde ondergetekende, met evenzeer enkele belastende foto’s hierover. Met als resultaat dat ik toch gepromoveerd ben tot de rang van Captain, dank voor het applaus. Toen was het tijd voor de volgende promotieopdracht voor alweer iemand die een poging wil wagen om de rang van Captain te behalen, namelijk zijnde commander Quintana Zoray, oftewel Karin Dewilde. En eerlijk gezegd gaat ze haar peren nog zien, denk ik zo. Ze moet namelijk enkele zaken op het huwelijk van Suzanne en Bill organiseren, zoals onder andere iemand die in het Klingon een kleine speech geeft, of echte bloedwijn vinden, en zo heeft ze nog wel enkele andere moeilijke opdrachten te volbrengen. Succes aan Karin en een dikke proficiat aan Suzanne en Bill met hun geplande huwelijk. De quiz van deze meeting was gebasseerd op het spelletje “Hangman”, wat wilt zeggen dat er dus woordjes moesten gezocht worden, maar het addertje onder het gras was dat er maar een beperkt aantal foutieve letters kon geraden worden. In de BVC-variant waren dit zes foutieve letters. Indien dit aantal bereikt was, dan maakte dat woord plaats voor het volgende woord, aangezien een niet geraden woord later in de quiz kon terugkomen. Bij een goed geraden letter mocht hetzelfde team aan de beurt blijven om verder te raden, bij een foutieve letter kwam het andere team aan de beurt. Na enkele “proefpogingen” wisten beide teams waar het om ging en kon de quiz pas echt goed in gang schieten. En geloof me, het ging uiterst goed, zeker als je weet dat de leden van het winnende team zowèl 50 promotiepunten kregen alsook een aparte prijs, wat toch niet niks is! Proficiat aan de mensen die gewonnen hebben. Er was ook nog eens een tombola, deze keer niet altijd prijs, maar als het prijs was, waren het toch zeker wel prijzen die de moeite waard waren. Video banden, cd-roms, t-shirten, een DVD van Enterprise en dergelijke begeerlijke hebbedingentjes. De aflevering van deze meeting was de Voyager-aflevering “The Q and the Grey”.

11.4 • The Belgian Voyage Club vzw • 37


Warp 9 11.4  

Dutch Star Trek Magazine for Star Trek Fan in Belgium.