Page 1

AR EK NA OP ZO L? O O H C EEN S

Uniek lesvak in Vlaanderen

Welbevinden op onze school

Digitaal schoolbord in elke klas

CREATIEF MET MEDIA o.a. omgaan met (nieuwe) media, ontwerp van een computergame,...

BREDE ZORGSTRUCTUUR o.a. uitgebouwde leerlingenbegeleiding, persoonlijke aanpak, studiebegeleiding,...

INTERACTIEVE LESSEN o.a. visueel en dynamisch onderwijs, maximale motivatie/betrokkenheid,...

www.msblankenberge.be


www.msblankenberge.be

1

Degelijk kwaliteitsonderwijs Een traditie van 126 jaar ten dienste van de Blankenbergse bevolking, met een veelheid aan bekende oud-leerlingen (o.a. David Dehenauw)

2

Een pedagogisch project dat rekening houdt met ieders persoonlijkheid en dat er naar streeft iedereen zo ver mogelijk te brengen

3

Bekwame en ervaren leerkrachten geven les van de eerste tot de laatste dag.

4

Degelijk onderwijs, steunend op goede afspraken m.b.t. orde en tucht

5

School gelegen in een veilige groene omgeving, ver van de gevaren van de “grote stad”

6

Een goede samenwerking tussen ouders en school, steunend op wederzijds respect

7

Een middelgrote, open en dynamische school, waar het aangenaam is leerling en leraar te zijn

8

Leerkrachten die de leerlingen kennen, die zorgen voor een individuele begeleiding (samenwerking tussen studiebegeleider, CLB en vakleraars; inhaal– en bijwerkingslessen indien nodig)

9

Alle opvoedings– en vormingscomponenten komen aan bod, o.a. tijdens projectweken, uitstappen en buitenschoolse activiteiten.

10

Door een dynamische werking van oudervereniging, omni-sport, cultuurkring en vriendenkring slagen we er in leerlingen goedkoop leermiddelen aan te bieden.

AR EK NA OP ZO L? O O H C EEN S


www.msblankenberge.be

1

Situering van de school

Maerlant Middenschool Van Maerlantstraat 1 8370 Blankenberge

2

Een school met uitstraling Op ons schooldomein is er voor elk wat wils. Voor onze natuurvrienden is er een educatieve vijver waar heel wat te zien is. Voor de sportievelingen onder ons is de speelplaats zo ingericht dat men er kan basketten en voetballen. Voor leerlingen die liever wat keuvelen, zijn er zitbanken voorzien. Zo zie je maar dat in onze school de leerlingen op de eerste plaats komen.



AR EK NA OP ZO L? O O H C EEN S


www.msblankenberge.be

In september 2002 heeft de middenschool haar intrede gedaan in vernieuwde klaslokalen. Door deze vernieuwing heeft onze school ingespeeld op de noden van de leerlingen en werd er een open leercentrum gecreëerd (waar begeleid zelfstandig leren aan bod komt). Ook de GO! basisscholen van Blankenberge komen regelmatig op bezoek, om er de ICT-leermiddelen te gebruiken. In september 2006 lanceerden we ons digitaal school– en leerplatform Smartschool. Een jaar later werd het eerste SMART Board in gebruik genomen. Sinds september 2009 werd (in samenwerking met Smartbit en het Ministerie van Onderwijs) een Vlaams pilootproject opgezet: alle leerlingen werken met digitale schoolagenda’s en online puntenboeken.

3

Schoolse en naschoolse activiteiten Leraren gaan regelmatig op nascholing, zowel in binnen– als buitenland (o.a. TACCLE, Intersteno). De motivatie van het lerarenteam van deze school uit zich in heel wat activiteiten: auteurslezing, havenbezoek, bezoek van een imker, dag van de jeugdbeweging, Dikke-truiendag, Saved by the bell, Halloween,... Na de lesuren kan er nog een uurtje extra gevolgd worden: gebruik van de mediatheek (boeken ontlenen en/of werken met internet), computerclub,... De sportleerkrachten organiseren heel wat sportnamiddagen zoals schaatsen, dansen, badmintonnen, zwemmen, voetballen,… De school beschikt eveneens over een fietsatelier.

AR EK NA OP ZO L? O O H C EEN S


www.msblankenberge.be

De wetenschappers blijven ook niet bij de pakken zitten en ontfermen zich over het project “Groene school”. Zowel tijdens als buiten de lesuren staat de natuur centraal. Elk jaar richten we een milieuwerkgroep op en vergaderen we wekelijks of om de 14 dagen. De milieuwerkgroep plant allerlei milieuactiviteiten die gedurende het schooljaar uitgevoerd kunnen worden.

Er is ook een leerlingenraad. Elke klas heeft een afgevaardigde. Tijdens verschillende contactmomenten komen die bijeen; de begeleider en de directeur luisteren zo naar de wensen en noden van de eigen leerlingen.

AR EK NA OP ZO L? O O CH EEN S


Eerste leerjaar A (na getuigschrift basisonderwijs) Opties: - Latijn

www.msblankenberge.be

- Lichamelijke opvoeding - wetenschappelijk werk (natuurwet.) - Lichamelijke opvoeding - techniek - Techniek - wetenschappelijk werk (natuurwetenschappen) Lichamelijke opvoeding

 Zwemmen  Fysieke conditie  Badminton, tafeltennis, tennis,…

Wetenschappelijk werk (natuurwetenschappen)

 Microscopie  Onderzoek en proeven m.b.t. dieren en planten

Techniek

 Hout– en metaalbewerking

 Papierbewerking  Voeding/koken  Creatieve technieken

Eerste leerjaar B (getuigschrift basisonderwijs niet verplicht)

Brug– of aanpassingsklas vanaf 12 jaar

- Lichamelijke opvoeding - Techniek/Realisatiet. gezinstechn./Realisatiet. nijverheidstechn.

AR EK NA OP ZO L? O O H C EEN S


Tweede leerjaar A

www.msblankenberge.be

Basisopties:

-

Latijn Moderne wetenschappen Moderne wetenschappen - sport Sociale en technische vorming

Tweede leerjaar BVL (beroepsvoorbereidend leerjaar)

Combinatie van beroepenvelden

- Verzorging - voeding en Kantoor - verkoop - Metaal en Verzorging - voeding

AR EK NA OP ZO L? O O H C EEN S


Basisvorming (28 lesuren)

www.msblankenberge.be

VAK

LESUREN

Godsdienst/n.c. zedenleer

2

Nederlands

5

Frans

4

Engels

2

Geschiedenis

1

Aardrijkskunde

2

Wiskunde

5

Natuurwetenschappen

1

Plastische opvoeding

1

Muzikale opvoeding

1

Lichamelijke opvoeding

2

Techniek

2

TOTAAL

28

 Wie kan dit leerjaar aan? Iedereen die met vrucht het zesde leerjaar van het basisonderwijs heeft gevolgd en die een getuigschrift basisonderwijs heeft.  Welke zijn de mogelijkheden? Een aangepaste vorming die op een dynamische wijze met moderne middelen iedereen zo ver mogelijk tracht te brengen. De kans om voor bijkomende uren de leerstof uit te diepen of bij te werken. Het leren studeren en de geleidelijke aanpak van zoveel mogelijk vormingsonderdelen (cultuur-, opvoedings-, orde en tucht-, karaktervorming en zelfdiscipline).  Wat na het eerste leerjaar A? De leerling kan toegelaten worden tot alle algemene en technische richtingen en beroepsrichtingen van het tweede leerjaar secundair onderwijs.

Keuze optioneel gedeelte (4 lesuren) OPTIES

LESUREN

Latijn

4

OF combinatie van 2 disciplines: - Lichamelijke opvoeding - wetenschappelijk werk (natuurwetenschappen) - Lichamelijke opvoeding - techniek - Techniek - wetenschappelijk werk (natuurwetenschappen) TOTAAL

2+2 2+2 2+2 4

AR EK NA OP ZO L? O O H C EEN S


Basisvorming (28 lesuren)

www.msblankenberge.be

VAK

LESUREN

Godsdienst/n.c. zedenleer

2

Wiskunde

4

Natuurwetenschappen

2

Aardrijkskunde

1

Nederlands

5

Frans

2

Geschiedenis

1

Plastische opvoeding

2

Muzikale opvoeding

1

Lichamelijke opvoeding

2

Techniek

6

TOTAAL

28

Keuze optioneel gedeelte (4 lesuren) OPTIES

LESUREN

Lichamelijke opvoeding

2

Techniek/ Realisatiet. gezinstechn./ Realisatiet. nijverheidstechn.

2

TOTAAL

4

AR EK NA OP ZO L? O O H C EEN S

 Wie kan dit leerjaar aan? Jongens of meisjes die de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt en die een aangepast onderwijs willen volgen in verhouding tot hun mogelijkheden. Leerlingen die zich voorbereiden op een beroep en die praktisch technisch en beroepsonderwijs willen volgen.  Welke zijn de mogelijkheden? Een vorming die aangepast is aan het leertempo van de leerling en waar bijzondere technieken worden gebruikt om eventuele problemen bij te werken. Werken in kleine groepen onder voortdurende begeleiding. Door een geleidelijke aanpak van zoveel mogelijk beroepsvakken en technische vakken zijn de leerlingen beter in staat om later een definitieve beroepskeuze te maken.  Wat na het eerste leerjaar B? De leerling ontvangt een getuigschrift basisonderwijs en kan toegelaten worden tot het eerste leerjaar A of tot het tweede leerjaar BVL (beroepsvoorbereidend leerjaar).


Basisvorming (26 lesuren) VAK

LESUREN

Godsdienst/n.c. zedenleer

2

Nederlands

5

Frans

3

Engels

2

Geschiedenis

2

Aardrijkskunde

1

Wiskunde

4

Biologie

1

Fysica

1

Plastische opvoeding

1

Lichamelijke opvoeding

2

Techniek

2

TOTAAL

26

www.msblankenberge.be

Keuze optioneel gedeelte (6 of 8 lesuren) OPTIES

INDELING OPTIES

LESUREN

 Latijn (4 lesuren)  Wetenschappelijk werk: biologie (1 lesuur)

Latijn

6

 Wetenschappelijk werk: fysica (1 lesuur)  Wetenschappelijk werk: biologie (1 lesuur)  Wetenschappelijk werk: fysica (1 lesuur) Moderne wetenschappen

 Economie (2 lesuren)

6

 Aardrijkskunde (1 lesuur)  Seminarie: creatief met media (1 lesuur)  Wetenschappelijk werk: biologie (1 lesuur) Moderne wetenschappen - sport

 Wetenschappelijk werk: fysica (1 lesuur)  Economie (2 lesuren)

6

 Sportactiviteit (2 lesuren)  Gezinstechnieken (2 lesuren) Sociale en technische vorming

 Praktische oefeningen gezinstechnieken (4 lesuren)  Muzikale opvoeding (1 lesuur)

8

 Plastische opvoeding (1 lesuur) TOTAAL

6 of 8

AR EK NA OP ZO L? O O H C EEN S


www.msblankenberge.be

Wie kan dit leerjaar volgen? Alle leerlingen die het eerste leerjaar A hebben gevolgd en voor wie het oriënteringsattest dit tweede leerjaar niet uitsluit.

Welke zijn de mogelijkheden? Een vorming die een begin van een oriëntering beoogt maar waar alle vormingscomponenten nog aan bod komen. Dit leerjaar is een eerste kennismaking met een aantal domeinen. Deze kennismaking geeft de mogelijkheid begaafdheden te detecteren en interesse op te wekken om verdere studies aan te vatten.

Wat na het tweede leerjaar? De leerling kan toegelaten worden tot alle algemene en technische richtingen en beroepsrichtingen van het derde leerjaar secundair onderwijs. De leerlingen beschikken over een ruime keuze aan studiemogelijkheden in het KA Blankenberge of in andere scholen in de omgeving.

AR EK NA OP ZO L? O O H C EEN S


Basisvorming (16 lesuren) VAK Godsdienst/n.c. zedenleer

2

Wiskunde

2

Natuurwetenschappen

1

Aardrijkskunde

1

Nederlands

3

Frans

2

Geschiedenis

1

Plastische opvoeding

1

Lichamelijke opvoeding

3

TOTAAL

www.msblankenberge.be

LESUREN

16

Keuze optioneel gedeelte (18 lesuren)

Combinatie van beroepenvelden

OPTIES

INDELING OPTIES

LESUREN

 Voeding/huishoudkunde (1 lesuur)  Verzorgingstechnieken/huishoudkunde (1 lesuur) Verzorging - voeding

 Praktische oefeningen:

9

- voeding/huishoudkunde (4 lesuren) - verzorgingstechnieken/huishoudkunde (3 lesuren)

 Nederlands (1 lesuur) Kantoor - verkoop

 Handel (5 lesuren)

9

 Dactylografie (3 lesuren) Metaal

 Mechanica (2 lesuren)  Praktische oefeningen mechanica (7 lesuren)

TOTAAL

9 18

AR EK NA OP ZO L? O O H C EEN S


www.msblankenberge.be

Wie kan dit leerjaar volgen? Alle leerlingen die het eerste leerjaar gevolgd hebben, kunnen ingeschreven worden in het tweede leerjaar BVL (beroepsvoorbereidend leerjaar). Alle leerlingen die voor het einde van het kalenderjaar de leeftijd van 14 jaar bereiken, kunnen in het tweede leerjaar BVL (beroepsvoorbereidend leerjaar) toegelaten worden.

Welke zijn de mogelijkheden? Een vorming die een begin van een beroepsoriëntering beoogt, maar waar alle vormingscomponenten nog aan bod komen. Dit leerjaar is een eerste kennismaking met een aantal domeinen. Deze kennismaking geeft de mogelijkheid begaafdheden te detecteren en interesse op te wekken om verdere studies aan te vatten.

Wat na het tweede leerjaar? De leerling kan toegelaten worden tot alle beroepsrichtingen van het derde leerjaar secundair onderwijs. De leerlingen beschikken over een ruime keuze aan studiemogelijkheden in het KA Blankenberge of in andere scholen in de omgeving.

AR EK NA OP ZO L? O O H C EEN S


www.msblankenberge.be

1

Inschrijvingen 

Juni Elke dag tijdens de schooluren: van 8 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur

Juli 1, 2 en 5 juli 2010 (tussen 9 en 12 uur en tussen 14 en 16 uur)

Augustus Vanaf 16 augustus 2010, tijdens de werkdagen (tussen 9 en 12 uur en tussen 14 en 16 uur) of op zaterdag (tussen 10 en 12 uur)

Gelieve mee te brengen: - de identiteitskaart van de leerling, - het getuigschrift van het vorige schooljaar, - een pasfoto.

2

Vervoer 

Openbaar vervoer

Schoolbus (belbus)

Gemeenschappelijk leerlingenvervoer (schoolbus voor alle leerlingen die school lopen in Blankenberge)

AR EK NA OP ZO L? O O H C EEN S


www.msblankenberge.be

3

Praktische schikkingen voor het nieuwe schooljaar 

De lessen beginnen op woensdag 1 september 2010 om 8.20 uur.

Leerboeken worden door de Kring van Oud-leerlingen en Vrienden van de middenschool (KOV) ter beschikking gesteld. Invulboeken worden gekocht; leerboeken kan je huren (huurwaarde: 15 % van aankoopwaarde). Dit bedrag werd vastgesteld: - voor - voor - voor - voor

het eerste leerjaar A: € 145,00 het eerste leerjaar B: € 80,00 het tweede leerjaar A: € 145,00 het tweede leerjaar BVL: € 80,00

Dit materiaal kan afgehaald worden op school de laatste week van juni tijdens de schooluren, de eerste week van juli en de laatste twee weken van augustus tussen 9 en 12 uur en tussen 14 en 16 uur. Het is de bedoeling dat alle leerlingen op woensdag 1 september 2010 in het bezit zijn van hun materiaal. 

4

Koop niet te veel vooraf. De leraars zullen je nog voldoende informeren.

Eten op school Sinds 1 september 2003 verzorgt de firma Scolarest onze schoolmaaltijden. Het schoolrestaurant is uitgerust met een zelfbedieningssysteem waar de leerlingen een warme maaltijd van € 3,85 (gebonden aan de index) kunnen nuttigen. De warme maaltijden bestaan uit een dagschotel, een vegetarische schotel of een snack.

AR EK NA OP ZO L? O O H C EEN S


AR EK NA OP ZO L? O CHO EEN S

12 november 2009: 20 jaar GO! Ontvangst op het stadhuis

15 - 22 augustus 2009: Intersteno-congres Beijing Internationale ICT-samenwerking

21 - 29 november 2009: leesactie op school Voorlezen als leespromotie

18 september 2009: David Dehenauw geeft les Hoe wordt het VTM-nieuws gemaakt?

9 februari 2010: initiatief van de leerlingenraad Steunactie Haïti: 1 392,20 euro

2 oktober 2009: exclusief bedrijfsbezoek Achter de schermen van VTM

24 februari 2010: Innovative Teacher 2010 Lerares Mériem Mokran wint wedstrijd

17 oktober 2009: TACCLE-studiedag Gent Leraar Tom Daneels geeft seminarie

www.msblankenberge.be © 2010 Maerlant Middenschool Blankenberge - Verantwoordelijke uitgever: Gilbert Marmenout - Ontwerp: Andy Gevaert

Infofolder 2010-2011  
Infofolder 2010-2011  

Maerlant Middenschool Blankenberge

Advertisement