Page 1

Andus Group neemt Van Voorden over Andus Group heeft een nieuwe stap gezet in haar groeistrategie. Op 3 mei zijn de contracten getekend waarmee de overname van Van Voorden in Zaltbommel een feit is. Van Voorden is een mooi Nederlands bedrijf dat in september zijn 100-jarig bestaan viert. Jac Meeuwissen: “Dat zal een

dienstverlening blijven verbeteren.

bijzonder feest worden. Ik

Eind negentiger jaren brak een

ben in 1981 begonnen bij Van

roerige tijd aan. We hebben

Voorden, nadat ik negen jaar

toen veel energie moeten steken

bij een aluminiumgieterij in

in onze bedrijfsverplaatsing,

Drunen had gewerkt. Toen

want de historische ligging van

dat typisch Brabants bedrijf in

Van Voorden, sloot niet meer

Amerikaanse handen kwam –

aan op de eisen van deze tijd.

Alcoa – en opeens zeer strak

Uiteindelijk hebben we in 2008

voorspelbaar mogelijk te maken.

geregisseerd werd, was de

dit volledig nieuw gebouwd

We opereren dan ook in de

cultuurshock enorm. Maar daar

bedrijfscomplex van 22.000 m2

kwalitatief hogere segmenten,

heb ik wel veel van geleerd. Toen

kunnen betrekken. Zeer modern

waarbij we scheepsschroeven

ik namelijk bij Van Voorden

geoutilleerd en volledig afgestemd

tot een diameter van 4500 mm

binnenkwam was dit bedrijf

op een efficiënte productie. We

kunnen produceren. Je moet

ook redelijk ongestructureerd

waren klaar voor verdere groei,

dan denken aan de visserij,

en ik zag wat de potentie was

want groeien deden we.”

binnenvaart, offshore en hele

van het bedrijf als er structuren

luxe jachten vanaf 45 meter

zouden worden aangebracht.

Speler van formaat

lengte. Onze voornaamste

Zoveel vakmanschap, zo’n mooie

“Het gaat goed met Van

markt is Europa. Dat ligt

producten …”

Voorden. We zijn de enige

anders bij ons reparatiebedrijf

Nederlandse producent van

Van Voorden Repair met

Grote verbeteringen

scheepsschroeven en kunnen de

een reparatiewerkplaats in

“In 1994 kwam ik in de

concurrentie prima aan dankzij

Zaltbommel en een in Delfzijl.

gelegenheid om Van Voorden

de toegevoegde waarde die wij

Daarmee zijn we echt topspeler

te kopen. In feite hebben we

bieden in onder andere het

en ik durf wel te zeggen een

toen onze pijlers vastgesteld:

ontwerptraject. We voeren hier in

van de grootste reparateurs ter

continuïteit en duurzame groei.

huis allerlei computersimulaties

wereld, met twee locaties in

En de basis ligt dan wat mij

uit, bijvoorbeeld om de

Nederland en tal van wereldwijde

betreft in innoveren, je product en

gedragingen van de schroef zo

>>

van voorden re pair •

van voorden c astings •

R I J N D I J K Constru c tion •

P&K R AIL •

L E N G K E E K S TA A L B O U W •

iss p ro j e c ts •

H S M S tee l S tru c tures •

HSM OFFSHORE •

G O U D A V U U R VA S T S E R V I C E S •

G O U D A V U U R VA S T B E L G I U M •

GOUDA REFR AC TORIES •

G O U D A F E U E R F E S T ( D euts c h l and ) •

FIB INDUSTRIES •

ANDUS GROUP SERVING THE INDUSTRY

jaargang 2 | nr. 1 | juni 2012


>> samenwerkingsverbanden. Ook

Prima toekomst

was me vanaf het begin al wel

innoveren, nichemarkten

binnen de baggerindustrie spelen

“Al zeg ik het zelf, een bedrijf

duidelijk. Kijk, ik ben 64 jaar en

opzoeken en inzetten op

we een rol van wereldformaat.

om trots op te zijn. En als ik

mijn twee dochters hadden niet

continuïteit en duurzame groei

Onze pomphuizen, pijpleidingen,

dan in het Financieel Dagblad

de ambitie het bedrijf voort te

– sloot exact aan op de Andus-

waaiers en slijtstukken worden

lees dat Tom van Rijn zegt: ‘Het

zetten. Dan ga je op zoek naar

filosofie. Vandaar ook dat al onze

door vrijwel de gehele mondiale

is een zeer innovatief bedrijf

een nieuwe aandeelhouder en bij

klanten en het gehele personeel

baggervloot gebruikt dankzij onze

waarvan mijn hart sneller gaat

de eerste ontmoeting met Andus

de overname als zeer positief

superslijtvaste legeringen. En

kloppen’, dan is dat wederom een

merkte ik al dat er een klik was.

hebben ervaren. Iedereen is ervan

last but not least hebben we onze

bevestiging voor me dat we een

De weg waarmee ik met Van

overtuigd dat we een geweldige

productgroep straalbuizen, waar we

fantastische overnamepartner

Voorden ben ingeslagen – in

toekomst tegemoet gaan. En dat

uitblinken in de engineering.”

hebben getroffen. Maar dat

Nederland blijven produceren,

doet mij deugd.”

Dat werkt nóg prettiger! Bij RijnDijk Construction realiseert

geheel vernieuwd, de personeels-

ook dat besloten is om de kantine

men zich maar al te goed dat de

ingang is verplaatst, een nieuw

te verplaatsen en de was- en kleed-

werkomgeving belangrijk is. Die

magazijn is ingericht en de

ruimten daarbij te groeperen. Wel

moet niet alleen veilig zijn, maar

kantoren hebben een opfrisbeurt

zo prettig om fris gewassen te

ook prettig om in te werken. ‘De

gekregen met een mooie verfbeurt

kunnen genieten van de boterham

mens’ is immers het grootste ‘goed’

en extra ramen die voor een lichtere

of een lekker kopje soep in een

dat een bedrijf heeft. Daarom is in

werkplek zorgen.

sfeervolle omgeving. En te horen

Budel eind 2011 gestart met een

Eerlijk is eerlijk, de faciliteiten

aan de enthousiaste reacties van

renovatieproject. Er is een nieuwe

waren wat gedateerd en lagen

de medewerkers is het de moeite

kantine gerealiseerd, de was- en

verspreid over het bedrijfsterrein.

dubbel en dwars waard geweest!

kleedlokalen zijn verplaatst en

Dat was niet altijd handig. Vandaar

Compleet werk in Duffel Aleris Aluminium Duffel in België is een van de grootste vestigingen in Europa voor de productie van aluminium halffabricaten waaronder dunne aluminium plaat op rol voor de auto-industrie. Sinds eind 2011 werkt RijnDijk Construction aan de uitbreiding van de fabriek, de zogenaamde WABS-gebouwen. Een uitdagend project gezien de beperkte ruimte en de strikte veiligheidsmaatregelen. Projectmanager Wout van

iedere morgen is er overleg op

neergezet: een ovenhal, een

het staal, maar ook de funda-

Brandenburg: “Op een relatief

de site met alle partijen zodat we

walshal, motorenhal en ten slotte

ties, waaronder 365 palen van 15

klein terrein, gebeurt er op dit

met en naast elkaar onze werken

een hoogbouwmagazijn. In feite

meter lengte, betonvloer, gevels

moment van alles. Er lopen veel

kunnen uitvoeren. Veiligheid staat

is dat een enorme stelling die

en daken, elektrische installatie,

disciplines door elkaar. En dat

daarbij altijd op de eerste plaats.”

in het gebouw is geïntegreerd,

rook- en warmteafvoer, deuren,

waar honderden rollen van 25 ton

brandwanden en blusinstallatie.

De planningen worden nauw-

Een forse stelling

aluminium straks volautomatisch

En uiteraard hebben we nauw

keurig op elkaar afgestemd. En

“Er worden een aantal gebouwen

in worden opgeslagen. Al het staal

contact met de leveranciers van

samen is zo’n 1.500 ton, door ons

de procesinstallaties zoals bijvoor-

zelf optimaal ge-engineerd en

beeld Vollert (D), die de machines

geproduceerd door onze mensen

voor de handling van de rollen

in Schagen. Heel precies werk

levert en strenge toleranties op

waarbij we ook slim gebruik

onze staalconstructie verlangt.

hebben kunnen maken van de

Afstemmen, is echt het devies bij

lasrobot. Omdat er niet veel

dit project. We hopen de montage

ruimte op het terrein is, werken

voor de bouwvak af te ronden,

we met dagaanvoer op flatracks.

en dan kijken we met een goed

Een efficiënte oplossing.”

gevoel terug, want het loopt voor-

vraagt om een goede coördinatie.

spoedig, mede door onze profes-

Turnkey

sionals on-site, waar een enorme

“RijnDijk Construction is geheel

drive vanaf straalt en dat ervaart

verantwoordelijk voor de fabrieks-

onze klant Aleris ook zo. “

gebouwen. We leveren niet alleen


Even een platform naar zee brengen Bij HSM Offshore zijn de laatste maanden weer wat toverkunsten uitgevoerd. Althans zo ziet het er voor de leek uit. Twee grootse projecten zijn uitgeleverd: ‘Thornton Bank’ en ‘Conwy’. Enorme bouwwerken van duizenden tonnen zijn uit de productiehal gerold, op een ponton gezet en in volle zee gemonteerd. Succesvol afgerond dankzij de enorme expertise en minutieuze voorbereiding. tepunt bepaald, uiterst belangrijk voor het verdere vervoer. Dan vertrekken de multiwheeltrailers naar de load-out kade. In kruipstand. Een prachtig moment voor al degenen die maandenlang aan het project hebben gewerkt.

Goed doordacht Maar dan? Eerst wachten op hoog water! En voor de kade ligt inmiddels ‘een bak’ klaar. In het Thornton Bank is een strook

geval van Thornton een ponton

voor de kust van België waar 54

van 90x30 meter. De trailers –

windmolens verrijzen. Bij HSM

met 2.000 ton gewicht ‘op hun

is het de verkorte aanduiding

rug’ rijden vervolgens de bak op.

voor het ‘High Voltage Station’

Iedereen kan zich wel voorstellen

dat in maart 2012 is afgebouwd.

wat er dan gebeurt: op het uiteinde

Een ‘transformaterhuisje’ van

van de platte drijvende bak komt

2.000 ton met een afmeting

opeens dat enorme gewicht en dat

van 45x32x20 meter (lxbxh). Het

wil zakken. Maar uiteraard is dat

Conwy-project staat voor het

helemaal uitgekiend, stuk voor

Conwy Wellhead Olieplatform

stuk vullen of legen de luchtka-

dat in de Ierse Zee is geïnstal-

mers in de bak zich zodat deze

leerd. Het betreft hier een topside

stabiel blijft liggen. Als de multi-

van 29x24x21 meter, een jacket

wheels volledig op de bak staan

van 18x18x45 meter en een zoge-

wordt het platform afgezet op de

naamde hang-off module dat later

zeevasting waarna ‘de wagen-

aan een bestaand platform – op

tjes’ terug naar de kade kunnen

zo’n 12 kilometer afstand van het

rijden en het platform kan worden

nieuwe – wordt geïnstalleerd.

vastgelast. Klaar? In het geval

Daarnaast worden de fundatie-

van Thornton wel, maar voor het

palen geleverd die door de poten

Conwy-project werd er ook nog

van het jacket in de zeebodem

het jacket op de bak bijgezet. Dan

worden gebracht, met een totale

is het wachten op de sleepboot,

lengte van zo’n 75 meter. Totaal

die het gevaarte naar de plaats

gewicht: ongeveer 2.500 ton.

van bestemming gaat brengen waar de eindmontage plaatsvindt.

Stap voor stap

Ook een groot avontuur, want de

Op zich zijn deze bouwwerken

reis naar de Ierse zee verliep niet

al meer dan de moeite waard om

geheel soepel: een storm stak op!

aandacht aan te besteden, echt

Dan gaan de radartjes bij HSM op

staaltjes van vakmanschap. Maar

volle toeren draaien. Een schuil-

hoe komen deze enorme kolossen

plaats werd gevonden in Falmouth.

eigenlijk op hun plaats van

Vervolgens moest de topside tijde-

bestemming? Ook dat is indruk-

lijk gestald worden op een kade in

wekkend. Allereerst worden er

Liverpool, terwijl het jacket werd

zogenaamde multiwheel-trailers

geïnstalleerd. Zie het maar te

onder het platform gereden. In

regelen en überhaupt een plekje

totaal vier rijen van 22 assen per

te vinden! Maar dat is allemaal

rij. Alleen al de koppeling van

uitstekend verlopen. De installatie

de assen neemt twee volle dagen

is nu in volle gang en er wordt

in beslag. Dan wordt de module

uitgekeken naar de installatie van

van z’n ondersteuning getild en

de hang-off module. Chapeau!

op ‘weegschalen’ gezet. Zo wordt het exacte gewicht en het zwaar-

Fotografie: C-power


Een kwestie van vertrouwen Iedereen begrijpt dat er in een groot bedrijf zoals Andus Group de nodige bankzaken worden gedaan. Je hebt het normale betalingsverkeer in euro’s natuurlijk, maar ook valutatransacties. Er worden financieringen aangegaan, maar er wordt ook geld opzij gezet. Er worden bankgaranties gevraagd en rente ontvangen en betaald. Om maar wat voorbeelden te noemen. En dan gaat het niet over kleine bedragen, dat zal duidelijk zijn als we het over een jaaromzet van € 200 miljoen hebben. Een goede relatie met een bank is dan cruciaal. De heer Frans Cuppen, directeur Corporate Clients van de ABN AMRO regio Zuid, is zich daar terdege van bewust. bank altijd z’n afwegingen maken.

‘beauty contest’ uit te schrijven

de blauwe ogen, maar omdat het

Hoe ver kunnen en durven we

onder een aantal banken. Wij

een geweldig concern is met een

gaan?”

hebben daarop ingeschreven en

fantastisch ‘track record’. Zoveel

zijn met een aanbod gekomen.

mooie overnames, stuk voor stuk

Van crisis tot trots

En ik ben trots dat wij vanaf dat

een succes. Het is echt een bedrijf

“Andus Group heeft flink last

moment Andus Group weer tot

van Hollands Glorie. Goed en

gehad van de bankencrisis. Er

onze cliënten mogen rekenen.

nuchter geleid, met een heel klein

werd zaken gedaan met Fortis

Zo’n mooi bedrijf, dat straalt op

team aan de top van het concern,

en na de neergang daarvan met

ons af.”

geen poespas. En met een prach-

ING en ABN AMRO. Toen kwam

tige portefeuille. Daarom hebben

De heer Cuppen: “De relatie

er vanuit Brussel de aanvullende

Alle ruimte

we volmondig ‘ja’ gezegd, uiter-

tussen de bank en een bedrijf als

eis dat ABN AMRO zijn zake-

“Eigenlijk komt het er op neer dat

aard onder bepaalde voorwaarden.

Andus Group is heel intensief en

lijke klanten moest afsplitsen.

Andus Group een grote flexibili-

En het werkt, dat blijkt nu wel met

moet gebaseerd zijn op wederzijds

De gehele portefeuille werd

teit en vrijheid in de financiering

de overname van Van Voorden.

vertrouwen. Een bank moet geloof

verkocht aan Deutsche Bank.

wilde. Zoals ik zei, ruimte wilde

Als bank waren we niet betrokken

hebben in een bedrijf, in de onder-

Tsja… Dan heb je als Andus

hebben om te ondernemen. En dat

bij deze acquisitie, maar zullen

nemer. Moet de ruimte durven

Group weer opeens een andere

hebben ze zeer ver uit onderhan-

deze uiteindelijk wel financieren.

geven om ‘te ondernemen’. Maar

bank. Dat is echt heel verve-

deld. Ik kan je zeggen, dat bij ons

Want het is weer een juweeltje.

je begrijpt dat daar een spannings-

lend. Reken maar dat zij op dat

geen enkele cliënt zoveel vrijheid

Andus Group heeft snel en in alle

veld zit. Want we moeten er ook

moment niet te spreken waren

heeft als Andus. Maar de bood-

discretie kunnen onderhandelen

voor zorgen dat de bank slechts

over het Nederlandse bankwezen.

schap was simpel: ABN AMRO

en de deal kunnen sluiten. Heeft

een beperkt risico loopt en dat de

Enfin, na een aantal indringende

vertrouw ons. En dat vertrouwen

kunnen ondernemen, precies in

rendementen goed zijn. Zo zal een

gesprekken besloot Andus een

hebben we gegeven. Niet vanwege

hun kracht. ”

Meebouwen aan de grootste smelter ter wereld EMAL (Emirates Aluminium) is een state of the art aluminiumsmeltcomplex van zes vierkante kilometer, dat gebouwd is in de Khalifa Industrial Zone in Al Taweelah, Abu Dhabi en waar op dit moment een uitbreiding (Fase II) wordt gerealiseerd. Momenteel wordt al jaarlijks 750.000 ton aluminium geproduceerd en met de ingebruikname van Fase II wordt de jaarlijkse productie verhoogd naar 1.300.000 ton. Daarmee wordt het EMAL het grootste ‘single site’ smeltcomplex ter wereld. Gouda Refractories heeft onlangs de opdracht binnengehaald om de vuurvaste stenen en beton te leveren voor de bouw van de nieuwe anode bakoven, de grootste in zijn soort ter wereld. Het is een zeer prestigieus project

niks als je mee mag bouwen aan

Een hele berg

te zijn: 1.100 containers vol!

en een order die op het conto

dit unieke complex waar volgens

In totaal zullen het komende

Gouda Refractories zorgt daarbij

van het gehele team bij Gouda

EMAL ‘niet alleen aluminium van

half jaar circa 22.000 ton dichte

ook nog eens voor het transport.

Refractories komt. Samen hebben

zeer hoge kwaliteit wordt gepro-

stenen, 2.300 ton isolatiestenen

De materialen worden op de site

ze er voor gezorgd dat er weer

duceerd, maar dat dit ook gebeurt

en 3.000 ton beton de poorten

afgeleverd. Dat is nog eens wat

een geweldige order op de refe-

onder de hoogste milieu-, gezond-

van Gouda verlaten. Dat is een

anders dan een pizza thuis laten

rentielijst staat. Want het is niet

heids- en veiligheidsstandaarden’.

flinke hoeveelheid. Om precies

bezorgen.

Andustry news IS EEN U I T G A V E V A N A NDUS G R O U P Andustry news verschijnt diverse malen p e r j a a r. H e t b l a d b e o o g t z o w e l werknemers als klanten en toeleveranciers op de hoogte te houden van ont wikkelingen binnen Andus Group.

RED A C T I E C O M M I SS I E K r i s Rooi j akk e r s L i n d a Dam s Ni e l s Wi b i e r

L A Y - O UT e n R e ali s a t i e BURE A U H O W

RED A C T I E A DRES b e u k e n laa n 117 5 61 6 V C E I ND H O V EN

ANDUS GROUP BV EINDHOVEN / TEL . 040 - 211 58 0 0

FIB INDUSTRIES BV LEEUWARDEN / TEL . 058 - 294 59 45

GOUDA FEUERFEST (Deut schland) GmbH WILLICH / PARSAU ( Wolfsburg) TEL . + 49(0)2154 88 87 0 0

GOUDA REFR AC TORIES BV GOUDA / Geldermal sen TEL . 0182 - 59 14 0 0

GOUDA VUURVA ST BELGIUM NV WIJNEGEM / TEL . +32(0)3 - 326 57 0 0

GOUDA VUURVA ST SERVICES BV GOUDA / TEL . 0182 - 59 14 0 0

HSM OFFSHORE BV SCHIEDAM / TEL . 010 - 427 92 0 0

HSM STEEL STRUC TURES BV SCHIEDAM / TEL . 010 - 427 92 0 0

iss projec t s sro KoŠice / TEL . + 42 155 729 92 27

LENGKEEK STA ALBOUW BV HOOGVLIET RT / TEL . 010 - 416 16 4 4

P& K R AIL BV Nieuwegein / TEL . 030 - 246 95 92

RIJNDIJK CONSTRUC TION BV EINDHOVEN / Budel / Schagen TEL . 040 - 246 72 28

van voorden ca stings bv z altbommel / TEL . 0418 - 57 12 0 0

van voorden repair bv z altbommel / Delf zijl TEL . 0418 - 57 12 0 0

Andustry News 3 NL  

Andustry News 3 NL

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you