Page 1

Warszaw, dn. 20 września 2012r.

Nauka wystawienia dokumentów księgowych

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 2 września 2012r..

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca: Karolina Nasiłowska Górczewska 17/8 04-355Warszawa Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto:……….. 4468,02euro …………….

2. Kwota uzysku:…………………. 2234,01 euro………………………………… 20% lub 50% pozycji nr 1 3. Kwota do opodatkowania:…………….. 2234,01 euro……………………………………………… różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2 4. Podatek od wynagrodzenia:…………….. 402,12 euro ………………………………… 18% pozycji nr 3 5. Kwota do wypłaty:………………… 4065,9 euro…………………………………………………. różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4 (słownie: .......cztery tysiące sześćdziesiąt pięć euro i dziewięćdziesiąt centów....................)

........................................... Zleceniodawca

............................................... Zleceniobiorca

rachunek do umowy o dzieło  

najwięcej zajęło mi znalezienie dokumentów w 2 językach, a póxniej wzorów rachunków, samo wystawienie już szybko poszło