Page 1

CI Book

Created by Krak贸w 2009


CI Book – spis treści 1. Logo

2. Akcydensy

1.1. Wersja podstawowa [4]

2.1. Papiery firmowy [15]

1.2. Konstrukcja znaku [5]

2.2. Szablon A4 do programu MS Word [16]

1.3. Pole własne znaku [6]

2.3. Szablon do programu MS Outlook [17]

1.4. Pole ochronne znaku [7]

2.4. Mail osobisty [18]

1.3. Minimalne rozmiary [8]

2.5. Wizytówka firmowa Basic [19]

1.4. Podstawowa kolorystyka [9]

2.6. Wizytówka osobista Basic [20]

1.5. Warianty kolorystyczne [10]

2.7. Naklejka i opakowanie na CD/DVD [21]

1.6. Typografia [12]

2.8. Teczka firmowa A4 (basic) [22]

1.7. Niewłaściwe użycie [13]

2.9. Teczka firmowa A4 (exclusive) [23] 2.10. Pieczątka firmowa [24] 2.11. Koperta firmowa DL [25] 2.12. Katalog prezentacyjny dla przedstawicieli [26]

2

CI Book

Created by www.campaigners.pl


Logo

3

CI Book

Created by www.campaigners.pl


1.1. Wersja podstawowa Logotyp podstawowy będący graficznym symbolem firmy, tworzącym podstawy jej komunikacji wizualnej. Element graficzny otwarty w swojej konstrukcji na zewnątrz jest prosty do powielenia i zapamiętania.

4

CI Book

Created by www.campaigners.pl


1.2. Konstrukcja znaku Jednostką konstrukcyjną znaku graficznego jest kwadrat o rozmiarach a (którego wymiary wynikają z grubości każdego elementu tworzącego znak graficzny). Znak graficzny stanowią trzy grupy elementów, współśrodkowe, o osi obrotu względem środka S równej kątowi a (120o). Każdą z grup stanowią trzy wycinki koła, o grubości a i odległości względem następnego równej a. Wielkość kątowa tych elementów jest równa (w kolejności od najmniejszego) 107o, 107,5o i 108o.

P

a a r=

S

30a

Cały znak graficzny wraz z typografią zajmuje powierzchnię o polu 46a x 37a.

5

CI Book

Created by www.campaigners.pl

28a

4a 5a

Cały znak graficzny zawiera się w rozmiarach 30a x 28a. Znaki liter zajmują powierzchnię o polu 46a x 5a, położoną poniżej znaku graficznego w odległości 4a.

,5a 12

46a


1.3. P  ole własne znaku Pole własne znaku jest to minimalny obszar, przypisany do znaku pozwalający na zachowanie wszystkich cech wizualnych znaku. Liczone jest ono od krawędzi znaku do krawędzi pola, w krórym jest przypisany i wynosi 5a, gdzie a jest szerokością elementu konstrukcyjnego znaku.

5a

a a

5a

6

CI Book

Created by www.campaigners.pl


1.4. Pole ochronne znaku Pole ochronne znaku graficznego jest minimalną odległością od innych elementów znajdujących się w pobliżu (grafika, tekst), liczoną od krawędzi znaku do krawędzi pola, w którym się zawiera. Pole ochronne służy zabezpieczeniu znaku graficznego przed utratą jego walorów wizualnych i komunikacyjnych. Wielkość pola ochronnego wynosi 10a, gdzie a jest szerokością elementu konstrukcyjnego znaku.

10a

a a

a

10a

7

CI Book

Created by www.campaigners.pl


1.5. Minimalne rozmiary Minimalny rozmiar znaku graficznego nie powinien być: – mniejszy niż 25 mm (dla wydruków) lub – mniejszy niż 71 px (dla materiałów wyświetlanych za pomocą multimediów). Przekroczenie tych rozmiarów będzie skutkowało zniekształceniem obrazu znaku graficznego, co w rezultacie spowoduje utratę jego czytelności.

8

CI Book

Created by www.campaigners.pl

25 mm

71 px

Minimalny rozmiar w druku

Minimalny rozmiar ekranowy


1.6. Podstawowa kolorystyka

1 2 3

4

1

2

Pantone 173 C

9

CI Book

Created by www.campaigners.pl

3

Pantone 173 C (80%) MYK 0, 55, 80, 3

4

Pantone 1 43 C

C

MYK 0, 69, 100, 0

C

C

R

GB 235, 107, 9

R

GB 235, 137, 61

R

W

EB eb6b09

W

EB eb893d

W

MYK 0, 35, 85, 0

Pantone 4 18 C C

MYK 3, 0, 31, 75

GB 2 48, 179, 52

R

GB 98, 98, 80

EB f 8b334

W

EB 626250


1.7. Warianty kolorystyczne dla jasnego tła Za jasne tło rozumiemy takie, w którym wartości składowe CMYK koloru tła nie przekraczają 30%. 1. Wersja podstawowa przeznaczona jest do użycia w identyfikacji firmy. 2. Wersja monochromatyczna przeznaczona jest do użycia w materiałach powielanych techniką czarno-białą.

1

2

3. Wersja achromatyczna przeznaczona jest do wydruków niskiej rozdzielczości (faks, ksero).

3 10

CI Book

Created by www.campaigners.pl


1.7. Warianty kolorystyczne dla ciemnego tła Za ciemne tło rozumiemy takie, w którym wartości składowe CMYK koloru tła przekraczają 30% w przynajmniej dwóch składowych. 4. Wersja podtawowa na ciemnym tle przeznaczona jest do materiałów promocyjnych i reklamowych posiadajcych czarne tło. 5. Wersja monochromatyczna na ciemnym tle przeznaczona jest do użycia w materiałach powielanych techniką czarno-białą, gdzie tło jest czarne.

4

5 11

CI Book

Created by www.campaigners.pl


1.8. Typografia

6 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefeghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

6 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefeghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Pierwsza kolumna prezentuje czcionkę użytą w znaku graficznym, czyli Myriad Pro Regular.

8 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefeghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

8 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefeghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

W drugiej kolumnie zaprezentowano czcionkę preferowaną w materiałach identyfikacyjnych oraz reklamowych, czyli czcionkę z rodziny Optima.

10 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefeghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

10 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefeghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

12 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefeghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

12 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefeghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

14 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefeghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX abcdefeghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV abcdefeghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV abcdefeghijklmnopqrstuvwx 1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRST abcdefeghijklmnopqrstuvwx 1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRST abcdefeghijklmnopqrstuv 1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQS abcdefeghijklmnopqrstuv 1234567890

16

18

20

12

CI Book

Created by www.campaigners.pl

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX abcdefeghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 14

16

18

20


1.9. Niewłaściwe użycie Niedozwolone jest: 1. jakiekolwiek zmienianie proporcji całego znaku (skalowanie); 2. usuwanie któregokolwiek elementu wchodzącego w skład znaku graficznego; 3. zmienianie kolorystyki znaku na inną, niż podana w niniejszym opracowaniu; 4. zmienianie zależności pomiędzy elementami tworzącymi znak; 5. umieszcznie znaku na agresywnym tle (w przypadku konieczności umieszczenia znaku na takim właśnie tle zaleca się zastosowanie białego tła o rozmiarach pola ochronnego, podanego wcześniej);

1

2

3

4

5

6

6. umieszczanie znaku z naruszeniem jego pola ochronnego.

13

CI Book

Created by www.campaigners.pl


Akcydensy

14

CI Book

Created by www.campaigners.pl


2.1. Papiery firmowy

144 mm

51 mm

42,5 mm

15 mm

Kraków, 31 lutego 2001

Sz. P. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński Pierwszy

Dolobore coreet at, commod molor sum nonsectem init lumsandignim eumsan ut ad dolortis ea faccum quatuer se veliquis euis nos ecte cons nis eros ent lam, con et veniat. Isis digniatio dunt iureet lan exer susci te feu feugiat vendre veliquis eliqui tat iusto eriure euissim ipis et ad eu feu faci bla amet eril diam quat. To ex eu faci ea facil dolore magna commodio odolore molorem diam, sequi erit la core mincing euisi. Ip eraessi tincil eugiamcommod doloborem ipsusci lissed eum venim vel dolor sim zzriure mod te molessi bla feu feum zzriure rcilisis del ullam qui blandigna con et ate volorem nummod te ecte duipisit ulla facilit ad te dolorperat loreriureet, sit aci blaorerci bla feugiamcon venim zzrilit aciduis molore voluptat. Henim iurero corem dionsecte tatetue tis ad 239 mm

tat, conullaor susci etue et dolumsa ndipis dolumsandre magna faciliquis nonumsan velisis molutpatetue molenis ation vel do doloreet, veliquat. Ut accummo dignibh et nullaorperit lor ing eugue er sequatue magnibh endiam zzrit nostrud do dolor sum ing euismodiamet exeraessi et, quip ex euis nit praessequis nisl in hendignibh ercil dolor ipiscipisit verostrud ero odipis et, consed do diam quis nonsendre eum alit acilisc iliqui bla aut utem velit nim ip erci blam nisi tem dit at in ut dolorper sed dolobore minis ex exer senim iusto ea feu faccum niscilisis am, quissecte dolessequat. Utpat aliquat, quat. Ut la faccumsan utpatet etum eugait essi.

Best regards ziom

Next Technologies Company, Biuro 30-418 Kraków ul. Zakopiańska 9 tel. +48 12 346-12-67 Siedziba 32-031 Mogilany ul Krótka 5 biuro@nextech.pl www.nexttech.pl NIP: 9442110842 Regon: 120844506

15

CI Book

Created by www.campaigners.pl

15,5 mm

Konto: Kredyt Bank 32 1500 1142 1211 4007 5720 0000


15 mm

144 mm

51 mm

42,5 mm

2.2. Szablon A4 do programu MS Word

Kraków, 31 lutego 2001

Sz. P. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński Pierwszy

Dolobore coreet at, commod molor sum nonsectem init lumsandignim eumsan ut ad dolortis ea faccum quatuer se veliquis euis nos ecte cons nis eros ent lam, con et veniat. Isis digniatio dunt iureet lan exer susci te feu feugiat vendre veliquis eliqui tat iusto eriure euissim ipis et ad eu feu faci bla amet eril diam quat. To ex eu faci ea facil dolore magna commodio odolore molorem diam, sequi erit la core mincing euisi. Ip eraessi tincil eugiamcommod doloborem ipsusci lissed eum venim vel dolor sim zzriure mod te molessi bla feu feum zzriure rcilisis del ullam qui blandigna con et ate volorem nummod te ecte duipisit ulla facilit ad te dolorperat loreriureet, sit aci blaorerci bla feugiamcon venim zzrilit aciduis molore voluptat. Henim iurero corem dionsecte tatetue tis ad 239 mm

tat, conullaor susci etue et dolumsa ndipis dolumsandre magna faciliquis nonumsan velisis molutpatetue molenis ation vel do doloreet, veliquat. Ut accummo dignibh et nullaorperit lor ing eugue er sequatue magnibh endiam zzrit nostrud do dolor sum ing euismodiamet exeraessi et, quip ex euis nit praessequis nisl in hendignibh ercil dolor ipiscipisit verostrud ero odipis et, consed do diam quis nonsendre eum alit acilisc iliqui bla aut utem velit nim ip erci blam nisi tem dit at in ut dolorper sed dolobore minis ex exer senim iusto ea feu faccum niscilisis am, quissecte dolessequat. Utpat aliquat, quat. Ut la faccumsan utpatet etum eugait essi.

Best regards ziom

Next Technologies Company, Biuro 30-418 Kraków ul. Zakopiańska 9 tel. +48 12 346-12-67 Siedziba 32-031 Mogilany ul Krótka 5 biuro@nextech.pl www.nexttech.pl NIP: 9442110842 Regon: 120844506

16

CI Book

Created by www.campaigners.pl

15,5 mm

Konto: Kredyt Bank 32 1500 1142 1211 4007 5720 0000


2.3. S zablon do programu MS Outlook

17

CI Book

Created by www.campaigners.pl


2.4. Mail osobisty

18

CI Book

Created by www.campaigners.pl


2.5. Wizytówka firmowa Basic

wersja podstawowa

Next Technologies Company 30-418 Kraków ul. Zakopiańska 9 T +48 12 346 12 67 E biuro@nexttech.pl www.nexttech.pl

W druku offsetowym zaznaczone miejsca będą pokryte lakierem UV (zamiast szarego nadruku). W druku cyfrowym pozostawione będą szare nadruki.

Next Technologies Company Biuro 30-418 Kraków ul. Zakopiańska 9 T +48 12 346 12 67 Siedziba 32-031 Mogilany ul. Krótka 5 E

wersja z rozszerzonymi danymi

19

CI Book

Created by www.campaigners.pl

rewers

biuro@nexttech.pl www.nexttech.pl NIP

9442110842, REGON 120844506


2.6. Wizytówka osobista Basic

przykładowa wizytówka imienna

Łukasz Lasecki właściciel M E

+48 606 75 91 33 lukasz.lasecki@nexttech.pl

Next Technologies Company 30-418 Kraków ul. Zakopiańska 9 T +48 12 346 12 67 E biuro@nexttech.pl www.nexttech.pl

W druku offsetowym zaznaczone miejsca będą pokryte lakierem UV (zamiast szarego nadruku). W druku cyfrowym pozostawione będą szare nadruki.

Agata Loegler key account manager M E

przykładowa wizytówka imienna

20

CI Book

Created by www.campaigners.pl

rewers

+48 668 87 81 78 agata.loegler@nexttech.pl

Next Technologies Company 30-418 Kraków ul. Zakopiańska 9 T +48 12 346 12 67 E biuro@nexttech.pl www.nexttech.pl


2.7. Naklejka i opakowanie na CD/DVD

1. Logo 1.1. NEXTTECH – wersja podstawowa

2.7. NEXTTECH – naklejka i opak

1.2. NEXTTECH – konstrukcja znaku 1.3. NEXTTECH – minimalne rozmiary 1.4. NEXTTECH – podstawowa kolorystyka 1.5. NEXTTECH – warianty kolorystycznet 1.6. NEXTTECH – typografia 1.7. NEXTTECH – niewłaściwe użycie

2.4. NEXTTECH – mail osobisty 2.5. NEXTTECH – wizytówka firmowa Basic 2.6. NEXTTECH – wizytówka osobista Basic 2.7. NEXTTECH – naklejka i opakowanie na CD/DVD

21

CI Book

Created by www.campaigners.pl

Co m pa

olo gie s

Next Tech n

o@ n

l

2.3. NEXTTECH – szablon do programu MS Outlook

i ur

.p ttech .nex

2.2. NEXTTECH – szablon A4 do programu MS Word

12 67 ,b

w ww

2.1. NEXTTECH – papiery firmowy

,

41

opiańska 9, +48 12 l. Zak 346

, .pl ch tte ex

2. Akcydensy

ny

30

u ów, rak 8K


2.8. Teczka firmowa A4 (basic)

Next Technologies Company Biuro 30-418 Krak贸w +48 12 346 12 67 Siedziba ul Kr贸tka 5 32-031 Mogilany info@nexttech.pl www.nexttech.pl

22

CI Book

Created by www.campaigners.pl


2.9. T  eczka firmowa A4 (exclusive)

Next Technologies Company Biuro 30-418 Krak贸w +48 12 346 12 67 Siedziba ul Kr贸tka 5 32-031 Mogilany biuro@nextech.pl www.nexttech.pl

23

CI Book

Created by www.campaigners.pl


2.10. Pieczątka firmowa

PIeczątka o rozmiarze 46 x 16 mm

ec tT

hnologies Comp

an

y

30

N

ex

Krak

www.nexttech

18

.pl

-4

sk

a

t ex

te

iań

ch

op

.pl,

ów, ul. Zak

9,

+4

2 346 12 67, bi uro 81

@

n

Stempel okrągły o średnicy 40 mm

24

CI Book

Created by www.campaigners.pl


2.11. Koperta firmowa DL

T E

T E

25

CI Book

Created by www.campaigners.pl

Next Technologies Company 32-031 Mogilany, ul. Kr贸tka 5 +48 12 255 45 45 info@nexttech.pl www.nexttech.pl

Next Technologies Company 32-031 Mogilany, ul. Kr贸tka 5 +48 12 255 45 45 info@nexttech.pl www.nexttech.pl


2.12. Katalog prezentacyjny dla przedstawicieli

26

CI Book

Created by www.campaigners.pl

Nexttech CI Book  

Made for Nexttech from Kraków, Poland. Based on logo designed by myself.

Nexttech CI Book  

Made for Nexttech from Kraków, Poland. Based on logo designed by myself.

Advertisement