Page 1

Drodzy Parafianie Ciągle aktualna pozostaje adhortacja apostolska papieża Jana Pawła II Ecclesia in Europa. Wspomniana adhortacja nieustannie inspiruje życie Ludu Bożego na całym świecie. Z niej także rodzą się działania duszpasterskie Kościoła w Polsce na lata 2005 – 2010, pod hasłem przewodnim: Kościół niosący Ewangelię nadziei. W pięcioletnim programie pracy duszpasterskiej obecny rok 2008/2009 przeżywamy pod hasłem: Otoczmy troską życie. Co jest istotą tego programu? Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP, ks. abp Stanisław Gądecki, na tak sformułowane pytanie odpowiedział: Z pewnością nie chodzi tu o wąsko rozumianą obronę życia nienarodzonych ani o zagrożenia życia ludzkiego, chociaż nie można oczywiście tych problemów pominąć. Chodzi raczej o troskę o szeroko rozumiane wszystkie formy życia, które wyszły z rąk Stwórcy. Temat ochrony życia jest jak najbardziej na czasie. Rozwój nauki spowodował pojawienie się wielu nowych problemów etycznych dotyczących ludzkiego życia. Stąd konieczny jest czytelny głos Kościoła. Najpierw należy zwrócić uwagę na to, że sam Bóg jest zatroskany o życie, On jest jego dawcą i obrońcą. Bożą troskę dopełnia dzieło Chrystusa, który jest pełnią życia Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości Chrześcijanin powinien podjąć troskę o życie w jak najszerszym wymiarze, i nie dotyczy to tylko i wyłącznie środowiska naturalnego, ale również życia fizycznego człowieka, wraz z jego życiem psychicznym i duchowym. Program duszpasterski jest formą mobilizacji duchownych i świeckich do konkretnych działań na rzecz życia. Możliwości i pomysłów jest wiele: tworzenie i wspieranie domów samotnej matki, hospicjów, ochronek, rodzin zastępczych, promowanie mądrych akcji ekologicznych, krwiodawstwa czy kultury ruchu drogowego. Niech tegoroczne hasło Otoczmy troską życie zainspiruje każdego z nas do troski o własne życie duchowe, a rodziców do zatroskania się o życie duchowe swoich córek i synów. Byłoby niedobrze, gdyby program duszpasterski pozostał tylko zbiorem pobożnych myśli. ks. prob. Władysław. Marzęcki ks. wik. Waldemar Szkudlarek ks. wik. Robert Zając ks. senior kan. Kazimierz Pietrzak

Msze św. i nabożeństwa w kościele św. Jana Chrzciciela Msze św. niedzielne Godz. 7.00, 8.00, 9.00 – dla młodzieży, 10.00 – dla dzieci, 11.00 – suma, 12.15, 15.30, 18.00. W lipcu i sierpniu nie ma mszy św. o 15.30. Msze św. w dni powszednie W ciągu tygodnia msze św. są odprawiane o godz. 6.30 ,7.00 ,8.00 i 18.00. W lipcu i sierpniu nie ma mszy św. o 6.30. Msze św. w I Piątek dla dzieci w o 16.00 i 17.00. Sakrament pokuty Okazja do spowiedzi św. codziennie między godziną 7.00 a 8.00, oraz przed mszą świętą wieczorną, jak również w każdą niedzielę. Spowiedź św. dla dzieci i młodzieży w czwartek przed I piątkiem i w I piątek miesiąca od godz. 15.30 do godz. 18.00. Sakrament chrztu św . Sakramentu chrztu św. udzielamy w pierwszą i trzecią sobotę, oraz w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca. Nauka obowiązkowa dla rodziców i chrzestnych ma miejsce w pierwszy albo w trzeci piątek miesiąca o godz. 18.00. Sakrament bierzmowania Przygotowanie do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej trwa przez trzy lata gimnazjum. Uczniowie klas pierwszych i drugich spotykają się raz w miesiącu w kościele. Uczniowie klas III przygotowują się dodatkowo w małych grupach – spotkania co dwa tygodnie. Sakrament małżeństwa Nauki przedślubne prowadzi się w naszym kościele lutym i w październiku. Narzeczeni zgłaszają się na zapowiedzi przedślubne na trzy miesiące przed datą ślubu. Datę ślubu można ustalić znacznie wcześniej. Biuro Parafialne tel. 065 / 520 25 76 Biuro parafialne jest czynne od poniedziałku do soboty od godz. 10.30 do 13.00, dla narzeczonych w środy od 19.00 do 20.00.

Nabożeństwa stałe Nowenna do św. Antoniego, ze szczególną modlitwą w intencji dzieci, jest odprawiana w każdy poniedziałek po mszy św. o godz. 18.00. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy odbywa się w środę rano po mszy św. o godz.8.00 i wieczorem po mszy św. o godz. 18.00. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w piątek po mszy św. o godz. 18.00. Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa w pierwsze piątki miesiąca po mszy św. o godz. 8.00 i 18.00. Nowenna do Matki Bożej Fatimskiej w sobotę rano po mszy św. o godz. 8.00. Adoracje Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek, przed pierwszym piątkiem, po wieczornej mszy św. do godz. 20.00 – w intencji kapłanów, kleryków, sióstr i braci zakonnych i o nowe powołania do służby Bożej. W pierwsze piątki adoracja, dla młodzieży i w jej intencji, po mszy św. o 18.00. Całodzienna adoracja w naszej parafii przypada 23 VI przed ur. odpustową ku czci św. Jana Chrzciciela. Modlitwy za zmarłych Święta i zbawienna jest myśl modlić się za umarłych, aby od grzechów swoich byli uwolnieni Wypominki roczne, tzw. wymienianki są w II i III piątek miesiąca o godz. 18.00, a następnie msza święta za tych zmarłych. Grupy duszpasterskie, stowarzyszenia i organizacje katolickie Żywy Różaniec Pań spotyka się w każdą drugą niedzielę miesiąca na mszy św. o 15.30. Po mszy św. konferencja. Żywy Różaniec Panów spotyka się w każdą trzecią niedzielę miesiąca na mszy św. o 15.30. Po mszy św. konferencja. Msza święta Odnowy w Duchu Św. we wtorek o 18.00, następnie spotkanie w Domu Katolickim przy ul. Królowej Jadwigi. Zarząd Stowarzyszenia Ruch Kultury Chrześcijańskiej Odrodzenie zaprasza na spotkania w każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 19.00 w Domu Katolickim. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zaprasza na spotkania w pierwsze czwartki miesiąca o godz. 19.00 w Domu Katolickim. W ramach POAK organizujemy bezpłatne spotkania z prawnikiem we wszystkie środy od godz. 17.00 do 18.00 w biurze parafialnym. Dla


Duszpasterstwo Akademickie Spotkania dla studentów w ramach Duszpasterstwa Akademickiego odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 19.30 w Domu Katolickim przy ul. Królowej Jadwigi 11. Studentów zapraszamy na akademicką mszę św. w każdą niedzielę od października do maja włącznie o godz. 18.00, pół godziny wcześniej adoracja Najświętszego Sakramentu. Młodzież akademicką zapraszamy również na mszę św. w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 19.30. Poradnia Rodzinna Narzeczonych i małżonków zapraszamy w każdy czwartek od godz. 17.00 do godz. 18.00. Spotkania odbywają się w biurze parafialnym. Biblioteka Parafialna Czynna jest w każdy czwartek o godz.10.30 do 12.30 i po południu od 17.00 do 18.00. Szafarze nadzwyczajni Uprawnienia do pomocy w udzielaniu Komunii św. posiadają: p. Piotr Biskup, p. Andrzej Jakubowski, p. Kazimierz Kochański, p. Roman Sierociński i p. Tomasz Wilczyński. Szafarze bardzo chętnie w niedzielę zaniosą Komunię św. chorym. Prosimy o zgłoszenia w biurze parafialnym.

Parafialne chóry i zespoły muzyczne Chóry i zespoły muzyczne skupiają wszystkich, którzy pragną śpiewać na chwałę Bożą. Chętnych serdecznie zapraszamy. Schola dziecięca Boże Iskierki spotyka się w piątki o godz. 17.00 w salce przy kościele. Młodzieżowy zespół muzyczno – wokalny Cantantes Angeli ma próby w soboty o godz. 11.00 w domu katolickim. Chór żeński spotyka się w poniedziałek o godz. 19.00 w kościele. Chór męski Vox Joanni ma próby we wtorek o godz. 18.00 w domu katolickim. Blisko ołtarza Koło Ministrantów skupia chłopców ze szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół średnich oraz dorosłych mężczyzn.

Parafia Św. Jana Chrzciciela ul. B. Chrobrego 28 64 – 100 Leszno

http://www.jan.chrzciciel.leszno.pl

Otoczmy troską życie

Parafialny Zespół Caritas Członkowie zespołu bezinteresowną pomocą wspierają różnorakie dzieła miłosierdzia, pomagają potrzebującym, przeprowadzają kwesty organizowane przez Caritas Polska, organizują dzień chorych, przygotowują paczki świąteczne dla rodzin i dzieci.

Plafon z kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Lesznie z napisem „Bóg daje wzrost”

uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich prowadzone są bezpłatne korepetycje z języka polskiego, matematyki, fizyki, chemii i języka niemieckiego. Zajęcia prowadzą nauczyciele profesjonaliści. Korepetycje odbywają się w domu katolickim wg planu podanego na tablicy ogłoszeń parafialnych. Duchowa adopcja dziecka poczętego – ruch obrońców życia spotyka się na mszy św. w czwarty czwartek miesiąca. Na mszę św. przynosimy świece. Ruch Rodzin Nazaretańskich – członkowie spotykają się w 4 środę miesiąca w domu katolickim. Kręgi Kościoła Domowego spotykają się raz w miesiącu. Zainteresowanych prosimy o kontakt z ks. Robertem. Młodzieżowa Grupa Biblijna spotyka się w każdy piątek o godz.18.00 na salce u Sióstr Serafitek. Spotkanie dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w każdy piątek o 19.00 w Domu Katolickim.

Dajmy dzieciom skrzydła. Caritas Parafialna zwraca się z serdeczną prośbą do ludzi dobrej woli, którzy chcieliby wesprzeć dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc dotyczy, np. zakupienia odzieży, butów, wykupienia obiadów, zakup pomocy naukowych itp. Chętnych Parafian prosimy o kontakt w biurze parafialnym lub z ks. proboszczem. Głos św. Jana – nasz miesięcznik Bardzo serdecznie zachęcamy do czytania naszego miesięcznika. Niech jego lektura pomaga w pielęgnowaniu życia duchowego. Chętnych zapraszamy do współredagowania. Czekamy na ciekawe teksty. Od nowego roku istnieje możliwość zamieszczania drobnych ogłoszeń i reklam, do czego też zachęcamy.

Czy Głos św. Jana gości w twoim domu? Serdecznie zapraszamy do włączania się w życie parafii. Każdy niech postąpi tak jak mu nakazuje jego serce, nie żałując, ani nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg .

Informator parafii św. Jana Chrzciciela w Lesznie 2008/2009

Folder parafii św. Jana w Lesznie  

Folder parafii św. Jana w Lesznie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you