Page 1

obowiązuje w 2013 roku

SZKOLENIA PIERWSZEGO STOPNIA opłaty za szkolenia zwolnione z podatku VAT

1. z zakresu wykonywania bezpiecznej pracy na wysokości w tzw. dostępie zwykłym: - szkolenie wstępne 2 dniowe

420,00

- szkolenie okresowe 1 dniowe

320,00

2. zakresy szkoleń zgodne z ofertą szkoleniową wg branż: - szkolenie 1 dniowe

320,00

- szkolenie 2 dniowe

420,00

- szkolenie 3 dniowe

550,00

- szkolenie 4 dniowe

650,00

- szkolenie 3 godzinne

100,00

Uwagi: Podane ceny PLN za pojedynczego uczestnika.


obowiązuje w 2013 roku

SZKOLENIA DRUGIEGO STOPNIA opłaty za szkolenia zwolnione z podatku VAT

1. z zakresu wykonywania bezpiecznej pracy na wysokości w tzw. dostępie linowym kurs PTA – prace technikami alpinistycznymi (3 dni)

750,00

2. egzamin PTA

200,00

3. szkolenie okresowe PTA (1 dzień)

400,00

SZKOLENIA TRZECIEGO STOPNIA opłaty za szkolenia zwolnione z podatku VAT

1. z zakresu wykonywania, organizowania, nadzorowania bezpiecznej pracy na wysokości w tzw. dostępie linowym, kurs PTA (3 dni) 2. szkolenie okresowe PTA (1 dzień)

Uwagi: Podane ceny PLN za pojedynczego uczestnika.

1000,00

420,00


obowiązuje w 2013 roku

DODATKOWE SZKOLENIA I KURSY opłaty za szkolenia/kursy zwolnione z podatku VAT

1. szkolenie w zakresie pracy w polu elektromagnetycznym (PEM) – 1 godzinne

50,00

2. szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy tzw. przedmedycznej – 1 godzinne

100,00

3. szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy tzw. przedmedycznej – 1 dniowe

320,00

4. kurs zawodowy lub doskonalący (2 dniowy) – zakres zgodny z ofertą szkoleniową wg branż

420,00

5. kurs zawodowy lub doskonalący (3 dniowy) z ofertą szkoleniową wg branż

550,00

INNE do podanych cen należy doliczyć 23% podatku VAT

1. szkolenie z zakresu wykonywania przeglądów okresowych sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości produkcji ASSECURO Uwaga: zakres szkolenia nie obejmuje urządzeń samohamownych

320,00

2. dodatkowy instruktor

100,00

3. dojazd samochodu szkoleniowego na miejsce szkolenia wyznaczone przez Zamawiającego za 1km Uwagi: Podane ceny PLN za pojedynczego uczestnika.

2,00

Cennik szkoleń  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you