Page 1

Zakon Kanoników Regularnych Laterańskich w Krakowie Polskie Towarzystwo Teologiczne Sekcja Sztuki Sakralnej Instytut Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II Sesja naukowa

Dzieje kościoła p.w. Bożego Ciała na Kazimierzu Poniedziałek, 8 listopada 2010 roku Miejsce obrad: Klasztor XX. Kanoników Regularnych Laterańskich, ul. Bożego Ciała 26 na Krakowskim Kazimierzu Prowadzenie obrad: Prof. Tomasz Węcławowicz 10.00 – Ks. Przeor Dariusz Kaczyński, Słowo powitania. 10.10 – Ks. Prof. Kazimierz Łatak, Kościół Bożego Ciała – świątynia na miarę miasta stołecznego i europejskiego. 10.30 – Prof. Bogusław Krasnowolski, Kościół parafialny p.w. Bożego Ciała w kontekście układu lokacyjnego miasta Kazimierza. 10.50 – Dyskusja Przerwa na kawę 11.20 – Dr Elżbieta Piwowarczyk, Legaty na kościół i klasztor Bożego Ciała w XV wieku - z badań nad pobożnością miejską. 11.40 – Prof. Zenon Piech, Średniowieczne herby w kościele Bożego Ciała. 12.00 – Dyskusja Przerwa obiadowa 13.30 – Mgr Joanna Daranowska-Łukaszewska, Przyczynek do genezy XVII-wiecznej aranżacji wnętrza prezbiterium kościoła Bożego Ciała. 13.50 – Dr Beata Frey-Stec, O sposobach wykorzystania wzorów graficznych do obrazów w kościele Bożego Ciała. 14.10 –. Mgr Jerzy Żmudziński, Rywalizacja pracowni malarskich w Krakowie w pierwszej połowie wieku XVII a wystrój kościoła Bożego Ciała 14.30 – Dyskusja Przerwa na kawę 15.20 – Dr Michał Kurzej, Kościół Bożego Ciała. Dwie kaplice Maryjne i ich dekoracje sztukatorskie. 15.40 – Mgr Marta Bobek, Prace konserwatorskie przy stallach z prezbiterium kościoła Bożego Ciała w latach 2002-2004. 16.00 – Mgr Janusz Sarkowicz, Co zmienią prace konserwatorskie we wnętrzu kościoła Bożego Ciała na Kazimierzu - wybrane zagadnienia i wnioski w świetle przeprowadzonego rozpoznania konserwatorskiego. 16.20 – Dyskusja Zakończenie obrad

PROGRAM KONFERECCJI O KOSCIELE BOZEGO CIALA  

Conference Programm

PROGRAM KONFERECCJI O KOSCIELE BOZEGO CIALA  

Conference Programm

Advertisement