Page 88

88

Marcin Zgliński

Drugie sztofowe stare Trzecie kitajkowe cytrynowe Czwarte z materii zielonej na dnie zielonym Piąte włóczkowe na dnie białym Szóste kałamajkowe w paski Siódme na szarym suknie włóczką wyszywane Ósme ibidem na szarym suknie włóczką wyszywane

[k. 2v] Opisanie srebra kościelnego Monstrancja srebrna w promienie z obłokiem wyzłacana 1 Puszka srebrna wyzłacana cała 1 Puszka srebrna we środku wyzłacana 1 Kielichów srebrnych wyzłacanych nowych z patenami takiemiż 231 Kielich srebrny nowy wewnątrz tylko wyzłacany jeden 1 Kielichów srebrnych dawniejszych wewnątrz wyzłacanych, z których jeden do aparatu podróżnego cztery 4 Paten srebrnych pozłacanych do chorych 2 Pacyfikałów srebrnych dawniejszych z środkami tylko wyzłacanymi 2 Pacyfikał dawniejszy mający środek i niektóre części wyzłacane czternasto oraz floresami w sobie osadzonymi ozdobiony 1 Pacyfikał srebrny nowy z promienikiem w górze wyzłacany 1 Pierścień na ręku Pana Jezusa złoty, sześciu rubinkami i tyluż diamentami ozdobiony 1 Lampeczek małych srebrnych przed wielkim ołtarzem wiszących dwie 2 Wotów różnych drobnych u wielkiego ołtarza 5 Medal złoty na blaszce srebrnej jeden 1 Obrazek na blaszce srebrnej jeden 1 Promień srebrny wkoło głowy św. Ksawiera jeden 1 Mosiądz i spiż kościelne Krucyfiks mosiężny jeden 1 Dzwonków większych do wielkiego ołtarza 2 Dzwonków mniejszych do małych ołtarzów 4 Dzwonek do chorych jeden 1

Cyna i mosiądz kościelne Pacyfikałów cynowych dwa 2 Relikwiarzów cynowych pięć 5 Kielichy ok. r. 1754 ufundowane przez Dominika Suchodolskiego, pisarza grodzkiego wołkowyskiego – zob. RPAH-M., 1603–1–36, k. 17: „W Bogu zeszły w. j. pan Dominik Suchodolski regent WXL, pisarz grodzki wołkowyski około roku 1754 w Bogu zeszłemu j. księdzu Pawłowi Piskowskiemi starszemu misji wołkowyskiej dał srebra na kielichów trzy do Wilna które ksiądz Piskowski zrobić, pozłocić i poświęcić kazawszy tu do Wołkowyska przywiózł, z tych kielichów trzech jeden odebrany, a dwa kielichy i teraz u księży jezuitów zostają się, za których robotę i pozłocenie wzięli księża jezuici wołkowyscy wosku funtów 70”.

31

Profile for Andrzej Betlej

Sztuka kresów wschodnich  

tom VI (najrzadszy) z serii

Sztuka kresów wschodnich  

tom VI (najrzadszy) z serii

Advertisement