Page 8

KZSP - „NP” - „PKHS” - PSB - „PW” - „RH” - „RHS” - „RK” - SAP - SGKP - SKW - „TKUiA” - „ZNUJ” -

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, Warszawa 1953„Nasza Przeszłość”, Kraków „Prace Komisji Historii Sztuki” Polski Słownik Biograficzny, Kraków 1935„Przegląd Wschodni”, Warszawa „Roczniki Humanistyczne KUL”, Lublin „Rocznik Historii Sztuki”, Warszawa „Rocznik Krakowski”, Kraków Słownik Artystów Polskich i obcych w Polsce działających. Malarze, rzeźbiarze, graficy, Warszawa 1971Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa 1880–1902 Sztuka kresów wschodnich, Kraków 1994„Teka Komisji Urbanistyki i Architektury”, Kraków „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Historii Sztuki”, Kraków

Profile for Andrzej Betlej

Sztuka kresów wschodnich  

tom VI (najrzadszy) z serii

Sztuka kresów wschodnich  

tom VI (najrzadszy) z serii

Advertisement