Page 7

SKRÓTY ZASTOSOWANE W KSIĄŻCE 1. ARCHIWA, BIBLIOTEKI, INNE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA MATERIAŁÓW NAUKOWYCH, SKRÓTY ODNOSZĄCE SIĘ DO ZESPOŁÓW ARCHIWALNYCH AALw. AFP AGAD AKKr. APK APB AP AR ARSI AS ASMK ATJKr. AV BCzart. BJ BLAN BN BNAN-K. BNAN-Lw. BNUW BPAUKr. BUW BZNiO CPAH-K. CPAH-Lw. IHS UJ IS PAN LAHW MNW NHAB O/W RPAH-M. RPAH-St.P. RPWHA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Archiwum Archidiecezji Lwowskiej (Archiwum im. Ks. Abpa Eugeniusza Baziaka) w Krakowie Archiwum OO. Franciszkanów w Przemyślu Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum OO. Karmelitów „Na Piasku” w Krakowie Archiwum Państwowe w Krakowie Archiwum Prowincji Bernardynów w Krakowie Archiwum Parafialne Archiwum Radziwiłłowskie Archivum Romanum Societatis Jesu Archiwum Sanguszkowskie Archiwum Sióstr Miłosierdzia w Krakowie Archiwum Towarzystwa Jezusowego w Krakowie Acta Visitationis Biblioteka Czartoryskich w Krakowie Biblioteka Jagiellońska w Krakowie Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie Biblioteka Narodowa w Warszawie Biblioteka Naukowa Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie Biblioteka Naukowa Ukraińskiej Akademii Nauk we Lwowie Biblioteka Naukowa Uniwersytetu w Wilnie Biblioteka Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu Centralne Państwowe Archiwum Historyczne w Kijowie Centralne Państwowe Archiwum Historyczne we Lwowie Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie Litewskie Archiwum Historyczne w Wilnie Muzeum Narodowe w Warszawie Narodowe Historyczne Archiwum Białorusi w Mińsku Oddział na Wawelu Rosyjskie Państwowe Archiwum Historyczne w Moskwie Rosyjskie Państwowe Archiwum Historyczne w Sankt Petersburgu Rosyjskie Państwowe Wojenno-Historyczne Archiwum w Moskwie

Uwaga: Wobec występowania w archiwach krajów b. ZSRR różnojęzycznych wersji sygnatur archiwalnych mających jednakową, trójstopniową strukturę (fond-opis-dzieło/sprawa), przedstawiono je w formie wyłącznie cyfrowej.

2. SKRÓTY BIBLIOGRAFICZNE „BHS” - „BHSK” - EWJ - „FHA” - „KAiU” -

„Biuletyn Historii Sztuki”, Warszawa „Biuletyn Historii Sztuki i Kultury”, Warszawa Encyklopedia wiedzy o Jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564–1995, oprac. L. Grzebień, Kraków 1996 „Folia Historiae Artium”, Kraków „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, Warszawa

Profile for Andrzej Betlej

Sztuka kresów wschodnich  

tom VI (najrzadszy) z serii

Sztuka kresów wschodnich  

tom VI (najrzadszy) z serii

Advertisement