Page 66

66

Rafał Nestorow

nie ołtarzy wraz z obrazami51. W ostatnim z zachowanych listów z 8 VII 1731 Logau donosił „dziś dopiero z księżmi pojadę do Bursztyna”52. Być może wyjazd łączył się z poświęceniem świątyni53. Kolejne wiadomości na temat kościoła w Bursztynie przynosi dopiero protokół wizytacyjny abpa lwowskiego Mikołaja Wyżyckiego z r. 1741, w którym zwrócono uwagę na szczupłość wyposażenia drewnianego kościółka54. Po r. 1741 Paweł Benoe, instygator koronny, rozpoczął budowę murowanego kościoła i klasztoru Trynitarzy. Budowę ukończono przed r. 175555.

Dekoracja na pogrzebie Adama Mikołaja Sieniawskiego56 Udało się potwierdzić udział Logaua przy pracach związanych z pogrzebem Adama Mikołaja Sieniawskiego, który odbył się w Brzeżanach w dniach 29–31 VII 1726. W liście do Elżbiety z Sieniawskiej z 12 VII 1726, Logau wspominał o sztukatorze, którego osobiście rekomendował Stanisław Mateusz Rzewuski, hetman polny koronny, „jako że jest in arte perfectus”. W dalszej części listu informował: „kirem już więcej niźli połowę obiliśmy w kościele”57. Więcej informacji zawiera kolejny list z 14 (?) VII tegoż roku: „to co było wyrobiło się w kościele farnym, ściany na których portrety i blejtramy poprzybijaliśmy, koło katafalku i innych aparatów robimy spieszno”58. Ostatnia wzmianka dotycząca prac przy castrum doloris Sieniawskiego pochodzi z niedatowanego listu Logaua, w którym pisał, że Sułtowski (?) chce aby główny ołtarz w kościele farnym był pokryty czarnym aksamitem, miał biały krzyż, nad którym rozpościerałby się również aksamitny baldachim obszyty frędzlami i złotym galonem59. Treść ostatniego z listów może świadczyć, że udział Logaua nie ograniczał się wyłącznie do roli konduktora prowadzącego prace, ale również projektanta będącego jednocześnie wykonawcą. Niestety w licznych, zachowanych w Bibliotece Czartoryskich rachunkach z pogrzebu hetmana Sieniawskiego nie pada nazwisko Logaua.

Kaplica przy kościele zamkowym w Brzeżanach Architektoniczny dorobek Jacoba de Logau można poszerzyć o potwierdzoną archiwalnie budowę kopułowej kaplicy usytuowanej przy pn. stronie nawy kościoła zamkowego w Brzeżanach, która miała się stać mauzoleum hetmana Adama Mikołaja Sieniawskiego, zmarłego w r. 1726 (il. 8). Fundatorką kaplicy była żona hetmana BCzart., rkps 5872, l. 21854, Logau Zofii Czartoryskiej, 6 XI 1730; Krasny, op. cit., s. 97. BCzart., rkps 5872, l. 21863, Logau do Zofii Czartoryskiej. 53 BCzart., rkps 5872, l. 21862, Logau do Zofii Czartoryskiej, 1 VII 1731 – „J O X arcybiskup mnie descens na kościół bursztyński [dał]”. Sformułowanie to może sugerować, że poświęcenie kościoła odbyło się dopiero w r. 1732. 54 Krasny, op. cit., s. 97. 55 Ibidem, s. 96–98. 56 Dekoracje pogrzebu Adama Mikołaja Sieniawskiego szerzej omówiono w niniejszym tomie – zob. R. Nestorow, „Magna pompa et splendido apparatu” ceremonia pogrzebowa Adama Mikołaja Sieniawskiego we Lwowie i Brzeżanach w r. 1726. 57 BCzart., rkps 5872, l. 21826. 58 BCzart., rkps 5872, l. 21825, Logau do Elżbiety Sieniawskiej, 12 VI 1726. 59 BCzart., rkps 5872, l. 21822, Logau do Elżbiety Sieniawskiej, 5 VII 1726. 51

52

Profile for Andrzej Betlej

Sztuka kresów wschodnich  

tom VI (najrzadszy) z serii

Sztuka kresów wschodnich  

tom VI (najrzadszy) z serii

Advertisement