Page 33

Kościół Bernardynów w Leszniowie – nieznane dzieło Jana Wolffa

33

1. Leszniów, kościół (2) i klasztor (1) Bernardynów. Fragment planu sytuacyjnego gminy. Rys. inż. Marek Friefeld, 1932. APB. Repr. M. Kurzej

2. Leszniów, kościół Bernardynów. Rzut poziomy. Rys. T. Pasteczka. Rekonstrukcja rzutu sklepień na podstawie fotografii archiwalnych sprzed r. 1936. Oprac. R. Poniedziałek

Profile for Andrzej Betlej

Sztuka kresów wschodnich  

tom VI (najrzadszy) z serii

Sztuka kresów wschodnich  

tom VI (najrzadszy) z serii

Advertisement