Page 3

Spis treści Andrzej Betlej, Piotr Krasny Słowo wstępne................................................................................................................................................ 5 Skróty zastosowane w książce...................................................................................................................... 7 Katarzyna Kolendo-Korczakowa Dzieje Infułacji Gieranońskiej fundacji Wojciecha Gasztołda............................................................... 9 Michał Kurzej Kościół Bernardynów w Leszniowie – nieznane dzieło Jana Wolffa................................................... 23 Mirosława Sobczyńska-Szczepańska Kościół p.w. Przenajświętszej Trójcy i klasztor Trynitarzy „intra moenia” we Lwowie – dzieje i architektura............................................................................................................. 41 Rafał Nestorow Architekt wojskowy Jacob de Logau na usługach Sieniawskich i Czartoryskich w Brzeżanach w 1. poł. XVIII wieku............................................................................ 59 Marcin Zgliński Kościół p.w. Najświętszego Odkupiciela i klasztor Jezuitów w Wołkowysku.................................... 81 Wojciech Boberski Maryjne sanktuarium karmelitów w Białyniczach. Architektura i sztuka „Białoruskiej Częstochowy”........................................................................................................ 97 Andrzej Betlej „Z chłopa pan...” architekt. Wiadomości źródłowe na temat działalności Walentego Haltmana, architekta biskupa Wacława Hieronima Sierakowskiego.................................................................... 155 Józef Skrabski Fundacje artystyczne Sanguszków ze Sławuty...................................................................................... 163 Wojciech Walanus Nieznany relief z przedstawieniem Mszy św. Grzegorza z katedry lwowskiej.................................................................................................................................... 175 Michał Wardzyński Analiza materiałowa zabytków małej architektury i rzeźby kamiennej w Wilnie i Nieświeżu z XVI i początku XVII wieku............................................................................ 187 Rafał Nestorow „Magna pompa et splendido apparatu”. Ceremonia pogrzebowa Adama Mikołaja Sieniawskiego we Lwowie i Brzeżanach w r. 1726.................................................. 225

Profile for Andrzej Betlej

Sztuka kresów wschodnich  

tom VI (najrzadszy) z serii

Sztuka kresów wschodnich  

tom VI (najrzadszy) z serii

Advertisement