Page 239

„Magna pompa et splendido apparatu”. Ceremonia pogrzebowa Adama Mikołaja Sieniawskiego...

239

Podobny los spotkał karmazynowe szpalery ze złotymi galonami (w r. 1784 wymieniono 7 sztuk)105. Jedynym, najdłużej zachowanym, elementem, jaki hipotetycznie łączyć można z hetmańskim pogrzebem, są widoczne na archiwalnej fotografii dwa okazałe kandelabry, przed wojną znajdujące się w brzeżańskiej cerkwi. Ze spoczywającej na trzech lwach podstawy wyrasta trzon przechodzący w anielską hermę trzymającą w jednej ręce owalną tarczę, w drugiej zaś trójramienny świecznik106.

Maciszewski, Brzeżany…, s. 52. Wspomniane kandelabry są być może identyczne z wymienionymi w inwentarzu: „Lichtarzow stojących srebrnych dwa na łapach z prętami żelaznemi i śrubami”. BCzart., rkps 6005, t. 1, Fragment inwentarza kościoła zamkowego w Brzeżanach [b.d.].

105

106

Profile for Andrzej Betlej

Sztuka kresów wschodnich  

tom VI (najrzadszy) z serii

Sztuka kresów wschodnich  

tom VI (najrzadszy) z serii

Advertisement