Page 229

„Magna pompa et splendido apparatu”. Ceremonia pogrzebowa Adama Mikołaja Sieniawskiego...

229

16 III 126 zł23. Prace złotnicze: ćwieki do trumny, puszkę na serce i srebrne okucia do trumny wykonał złotnik Dominik Donabiedowice (otrzymał prawie 700 zł). Drugi, anonimowy złotnik przygotował srebrną blachę na portret (za 126 zł)24. Obleczone w złotogłów, zabalsamowane zwłoki hetmana wystawiono w dolnej sali niższego zamku lwowskiego, której ściany i podłogę obito czarnym płótnem25. Ciało spoczęło na katafalku obitym szkarłatnym aksamitem, przy którym umieszczono insygnia hetmańskie: buławę, szablę i order królewski, a wszystko tonęło w blasku setek świec, oparach jałowca i bursztynu używanego do okadzania zwłok 26. Opary musiały być bardzo dokuczliwe skoro zapłacono cieślom za wycięcie dziury w powale „żeby kopeć wychodził” (3 zł 20 gr)27. Przy zwłokach odprawiono ponad sto mszy świętych, egzekwii i wigilii żałobnych. Ubodzy dostawali jałmużnę, a po kilka tysięcy złotych odsyłano codziennie do lwowskich konwentów i klasztorów na msze i dzwonienie28. Prócz tego odpowiednie sumy na msze w swojej intencji legował hetman w testamencie: np. do Częstochowy (5 tys.); do klasztorów bernardyńskich w Sokalu (3 tys.), Radecznicy (2 tys.), Lwowie (2 tys.); reformatom lwowskim (1 tys.); dominikanom w Przemyślanach (500 zł); trynitarzom lwowskim (1000 zł); do fary w Brzeżanach (500 zł); oprócz tego „po wszystkich dobrach moich, w Koronie i na Litwie leżących po złotych 500 gdziekolwiek są kościoły”29. Sieniawska zabroniła córce przyjazdu do Lwowa i uczestnictwa w ceremonii, wysyłając ją do Warszawy, obawiając się żeby „zastawszy go na katafalku i nie włócznego jeszcze w trumnę, w jakie nie wpadła niebezpieczeństwo zdrowia z płaczu i żalów”30. Równocześnie trwały intensywne przygotowania do uroczystego transportu ciała do Brzeżan – rodowej siedziby Sieniawskich. Zaciągnięto odpowiedni „wóz drabiniasty pod ciało” oraz obitą czarnym suknem karetę i takież szory31. Ogromne BCzart., rkps 6005, t. 1, plik: rachunki z pogrzebu Adama Mikołaja Sieniawskiego, [Ekspensa] z intraty dóbr sieniawskich, oleszyckich i starostwa lubaczowskiego, 10 III 1726. 24 BCzart., rkps 2903, s. 263, 265, rachunki pieniędzy, 29 III 1726 (256 zł); BCzart., rkps 6005, t. 1, [Ekspensa] z intraty dóbr sieniawskich, oleszyckich i starostwa lubaczowskiego, 10 III 1726 (29 III 1726; 185 zł); ibidem, Rachunek 1200 zł pożyczonych we Lwowie od pułkownika Błędowskiego, 23 III 1726 (29 III 1726; 78 zł); ibidem, Rachunek 20 tys. zł wziętych od Pana pułkownika Kamińskiego we Lwowie, 24 II 1726 (27 II 1726, 180 zł). 25 BCzart., rkps 2599, s. 321, rachunek pieniędzy, 21 II 1726. 26 Pułaski, Śmierć hetmana…, k. Ff1; Dunin-Karwicki, op. cit., s. 162; Maciszewski, Brzeżany…, s. 75–76; Nowak, Szkło na pogrzeb…; BCzart., rkps 2903, s. 223, Porachowanie z Jejmościa Panią Kozłowską o nabranie świec przez JMść Pana Nahaczowskiego do ciała ś.p. JOMścia Dobrodzieja ad d. 18 febr[uary] a d[ie] 17 marty, 14 III 1726. W sumie za kwotę 2574 zł; ibidem, s. 224, rachunek za świece, 17–24 III. W sumie za kwotę 1626 zł; BCzart., rkps 2599, s. 321, 322, rachunek pieniędzy, 21 II 1726 27 BCzart., rkps 2599, s. 322, rachunek pieniędzy, 21 II 1726; BCzart., rkps 6005, t. 1, Rachunek pieniędzy którem miał u siebie in depositio immediate przed śmiercią s. p. Jaśnie Oświeconego Jmci Pana […] Adama Mikołaja Sieniawskiego […], 4 IV 1726; ibidem, ekspensa z pogrzebu, 18 II-2 IV 1726; Nowak, Szkło na pogrzeb… 28 Pułaski, Śmierć hetmana…, k. Ff1; Dunin-Karwicki, op. cit., s. 162–163; Maciszewski, Brzeżany..., s. 76; BCzart., rkps 2599, s. 322, rachunek pieniędzy, 21 II 1726; ibidem, s. 323, rachunek pieniędzy, 2 III 1726. 29 BCzart., rkps 3549. s. 101, Testament… 30 Cyt. za Popiołek, op. cit., s. 112. 31 BCzart., rkps 2599, s. 321, rachunek pieniędzy, 21 II 1726. 23

Profile for Andrzej Betlej

Sztuka kresów wschodnich  

tom VI (najrzadszy) z serii

Sztuka kresów wschodnich  

tom VI (najrzadszy) z serii

Advertisement