Page 221

Analiza materiałowa zabytków małej architektury i rzeźby kamiennej z XVI i początku XVII wieku...

221

13. Nieśwież, kościół Jezuitów p.w. Bożego Ciała. Nagrobek Mikołaja Radziwiłła (zm. 1588), 1588–1593. Wyk. warsztat Willema van den Blocke (?). Fot. P. Jamski, 2004

14. Nieśwież, kościół Jezuitów p.w. Bożego Ciała. Nagrobek Elżbiety Eufemii z Wiśniowieckich Radziwiłłowej (zm. 1596), 1596–1608. Proj. i wyk. warsztat gdański. Fot. P. Jamski, 2004

Profile for Andrzej Betlej

Sztuka kresów wschodnich  

tom VI (najrzadszy) z serii

Sztuka kresów wschodnich  

tom VI (najrzadszy) z serii

Advertisement