Page 219

Analiza materiałowa zabytków małej architektury i rzeźby kamiennej z XVI i początku XVII wieku...

219

9. Nieśwież, kościół Jezuitów p.w. Bożego Ciała. Nagrobek Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła ,,Sierotki” (zm. 1616), 1588–1593. Proj. Giovanni Maria Bernardoni (atryb.), wyk. Willem van den Blocke (?). Fot. P. Jamski, 2004

10. Nieśwież, kościół Jezuitów p.w. Bożego Ciała. Nagrobek Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła ,,Sierotki”, fragment. Fot. P. Jamski, 2004

Profile for Andrzej Betlej

Sztuka kresów wschodnich  

tom VI (najrzadszy) z serii

Sztuka kresów wschodnich  

tom VI (najrzadszy) z serii

Advertisement