Page 215

Analiza materiałowa zabytków małej architektury i rzeźby kamiennej z XVI i początku XVII wieku...

215

1. Wilno, katedra p.w. Św. Stanisława Biskupa. Płyta figuralna z nagrobka Wojciecha (Alberta) Gasztołda (zm. 1539), 1540. Wyk. Bernardino Zanobi de Gianotis. Fot. P. Jamski, 2001

2. Wilno, katedra p.w. Św. Stanisława Biskupa. Płyta figuralna z nagrobka Pawła Holszańskiego, biskupa wileńskiego (zm. 1555). Wyk. warsztat Giovanniego Ciniego (atryb.). Fot. P. Jamski, 2001

Profile for Andrzej Betlej

Sztuka kresów wschodnich  

tom VI (najrzadszy) z serii

Sztuka kresów wschodnich  

tom VI (najrzadszy) z serii

Advertisement