Page 134

134

Wojciech Boberski

rzeźbiarz wykonał im nowe głowy „biblijnego typu”. Pod prawosławnymi rządami nawet „cudowna ikona” wiele straciła ze swego wcześniejszego blasku. W r. 1883, gdy stawiano ikonostas, zdjęto ją z ołtarza i (usunąwszy pierwotne ramy) umieszczono w przywiezionym z Moskwy, niskim, drewnianym kiwocie. Nawet prawosławni autorzy ubolewali, że wskutek owej translokacji zupełnie przepadło wrażenie, jakie na wiernych czynił obraz pierwotnie zawieszony wysoko i widoczny od wejścia239. Około r. 1924 koronowany wizerunek oraz cenniejsze elementy wyposażenia cerkwi trafiły do Muzeum Krajoznawczego w Mohylewie (w którym zaginęły podczas II wojny światowej). Cerkiew w pokarmelickim sanktuarium funkcjonowała jeszcze 10 lat. Około r. 1936 zburzono wieże i kopułę, stłuczono gzymsy, kolumny i dekoracje. W oszpeconym budynku otwarto wojskowe kasyno. Po wojnie urządzono w nim kinoteatr, a następnie magazyn. W r. 1953, podczas realizacji kolejnej regulacji urbanistycznej, został całkowicie wyburzony. Mieszczące szkołę poklasztorne mury stały dłużej. Ostatnie relikty „białoruskiej Częstochowy”, jednego z symboli etnicznej i historycznej tożsamości Białej Rusi, zrównano z ziemią w 1978 roku.

239

Слюнькова, op. cit., s. 376, wg Иеромонах, op. cit., s. 8–9, 34.

Profile for Andrzej Betlej

Sztuka kresów wschodnich  

tom VI (najrzadszy) z serii

Sztuka kresów wschodnich  

tom VI (najrzadszy) z serii

Advertisement