Page 1

Środa, 20 X 2010 I sesja: 9.00-10.30 Powitanie uczestniów sesji. Otwarcie obrad przez o. Przeora. Prowadzenie sesji: dr hab. Marek Walczak. dr Marcin Szyma, Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów – bilans i perspektywy badań. dr Anna Bojęś-Białasik, dr Tomasz Gałuszka OP, dr Dariusz Niemiec, "Ecclesia Sancte Trinitatis lignea". Odkrycie najstarszych reliktów kościoła przeddominikańskiego w Krakowie. mgr Marcin Ciba, Klasztor nie do końca poznany. O najnowszych odkryciach w krakowskim klasztorze dominikanów. Przerwa II sesja: 11.00-12.30 Prowadzenie: dr hab. Marek Walczak. dr Iwona Kęder, Z dawnej ikonografii kościoła Dominikanów w Krakowie. dr Romuald Kaczmarek, Portal zachodni kościoła Dominikanów w Krakowie. mgr Jakub Adamski, Sieciowe sklepienie w chórze kościoła Dominikanów w Krakowie. dr Tomasz Ratajczak, Schyłek średniowiecza w architekturze krakowskiego klasztoru Dominikanów. mgr Waldemar Komorowski, Klasztor Dominikanek przy ulicy Stolarskiej w Krakowie. Historia i architektura. Przerwa III sesja: 14.00-15.30 Prowadzenie: prof. dr hab. Krzysztof Ożóg. dr Maciej Zdanek, Kaplice i ołtarze w dominikańskim kościele Świętej Trójcy w Krakowie do początku XVII wieku. dr Agnieszka Madej-Anderson, Obraz i przestrzeń sakralna. Późnośredniowieczne tablice i nastawy ołtarzowe krakowskiego kościoła dominikanów. mgr Krystyn Kozieł, dr hab Andrzej Włodarek, Kaplica Lubomirskich i jej ostatnia konserwacja. dr Dariusz Galewski, Kaplica św. Dominika w Bolonii i jej wpływ na architekturę środkowej Europy. Przerwa IV sesja: 16.30-18.00 Prowadzenie: prof. dr hab. Krzysztof Ożóg. dr hab. Marek Walczak, Obraz "Wizja św. Jacka" w Odrowążu jako "vera effigies" pierwszego polskiego dominikanina. dr Katarzyna Brzezina, Z dziejów barokowego ołtarza św. Jacka w kościele Dominikanów w Krakowie. prof. dr hab. Danuta Quirini-Popławska, Dar Krystyny Lotaryńskiej dla kaplicy św. Jacka w kościele Dominikanów w Krakowie. mgr Michał Hankus, Uroczystości ku czci św. Jacka w Lizbonie w roku 1594 wg relacji Pedro de Moriza. Czwartek, 21 X 2010 I sesja: 9.00-11.00 Prowadzenie: dr Dariusz Niemiec. dr Kamila Follprecht, Miejskie własności krakowskich dominikanów czyli o kamienicach


czynszowych. mgr inż. arch. Magdalena Goras, mgr Joanna Hiżycka, Rozpoznanie badawcze nieznanych pomieszczeń pomiędzy korytarzem furty klasztornej a kaplicami Jezusa Ukrzyżowanego i Marii Magdaleny. dr inż. arch. Anna Bojęś-Białasik, dr Dariusz Niemiec, dr Marcin Szyma, III wirydarz klasztoru Dominikanów w świetle ostatnich badań. dr Michał Wardzyński, Kamień w kaplicach kościoła Dominikanów. dr inż. arch. Anna Bojęś-Białasik, Piece w klasztorze Dominikanów w Krakowie. Badania 20092010. Przerwa II sesja 11.30-13.00 Prowadzenie: dr Dariusz Niemiec. mgr Halina Rojkowska, Dzieje cmentarza przy kościele Dominikanów i ulicy Dominikańskiej. mgr Joanna Daranowska-Łukaszewska, Krakowskie "Campo Santo" – geneza przypadkowa. dr Tomasz Gałuszka OP, Nowe badania nad gotyckimi płytami nagrobnymi w klasztorze dominikanów w Krakowie. dr hab. Katarzyna Mikocka-Rachubowa, Nagrobek Prospera Provany - wybitne dzieło krakowskiej rzeźby schyłku XVI wieku. Przerwa III sesja: 14.30-16.00 Prowadzenie: dr Marcin Szyma. dr Dariusz Niemiec, Późnoromańskie i gotyckie płytki posadzkowe z klasztoru Dominikanów w Krakowie. mgr Dobrosława Horzela, Uwagi o kilku późnogotyckich rzeźbach z kościoła dominikanów w Krakowie. dr Wojciech Walanus, Późnogotycka figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem w klasztorze Dominikanów w Krakowie. dr Anna Dettloff, XVIII-wieczne rzeźbiarskie wyposażenie kościoła Dominikanów. dr Urszula Bęczkowska, Pomnik generała Skrzyneckiego w kościele dominikanów w Krakowie. Przerwa IV sesja: 16.30-18.00 Prowadzenie: dr Marcin Szyma. dr Anna Zajchowska, Wokół ołtarza dominikańskiego. Obraz jako pomoc homiletyczna w średniowiecznej praktyce kaznodziejskiej. mgr Magdalena Łanuszka, Wpływy niderlandzkie w kwaterach tryptyku dominikańskiego. Aleksandra Nowak, O inspiracjach i źródłach ikonograficznych dla retabulum dominikańskiego kilka uwag. mgr Anna Borowska, mgr Agnieszka Radwańska, Konserwacja ołtarza dominikańskiego. Piątek 22 X 2010 I sesja: 9.00-11.00 Prowadzenie: prof. dr hab. Adam Małkiewicz mgr Krzysztof Czyżewski, Wczesnorenesansowy obraz Koronacja Marii w klasztorze Dominikanów w Krakowie.


mgr Jerzy Żmudziński, "Opus vitae" Tomasza Dolabelli w krakowskim kościele i klasztorze Dominikanów. mgr Urszula Stępień, Z badań nad twórczością malarską Antoniego Nozeniego. dr Michał Kurzej, Ikonografia malowideł w zakrystii (tzw. skarbcu) kościoła Dominikanów w Krakowie. Marek Miławicki: Angelik Drewaczyński, XIX-wieczny malarz dominikański. mgr Tomasz Szybisty, Dziewiętnastowieczne witraże kościoła Dominikanów w Krakowie. Przerwa II sesja: 11.30-13.00 Prowadzenie: prof. dr hab. Adam Małkiewicz. dr Anna Markiewicz, "Aniołków dwa srebrnych i ornat ze złota szyty". Inwentarz zakrystii kościoła Dominikanów w Krakowie z 1653 r. dr Kamil Kopania, "I zabijali trzaski za paznokcie Jezusowi u ręku i u nóg, aby tem większą mekę cirpiał." Charakterystyka oprawców Chrystusa w „Rozmyślaniach dominikańskich”. mgr Justyna Kuska, "Missale Wratislaviense" (APDom 88L) ze zbiorów Archiwum Polskiej Prowincji OO. Dominikanów przy kościele Świętej Trójcy w Krakowie. mgr Katarzyna Moskal, "Memento Ludovice". Szaty liturgiczne z kościoła dominikanów w Podkamieniu. Przerwa III sesja: 14.30-16.00 Prowadzenie: dr hab. Piotr Krasny. mgr Krzysztof J. Czyżewski, dr hab. Marek Walczak, Wizerunki i kult Iwona Odrowąża w krakowskim klasztorze Dominikanów. dr Paweł Dettloff, Działalność fundacyjna przeora Jana Morskiego. mgr Anna Pawłowska, Retoryka sztuki. Rola fundacji artystycznych w krakowskim klasztorze oo. Dominikanów w dobie potrydenckiej reformy Kościoła. mgr Krystyna Czerni, Wyspa wolności. Mecenat artystyczny krakowskiego klasztoru oo. Dominikanów w czasach PRL-u. przerwa IV sesja: 16.30-18.00 Prowadzenie: dr hab. Piotr Krasny. mgr Ita Stec, Problematyka ratowania zdegradowanego podobrazia drewnianego, na przykładzie epitafium Hieronima Golińskiego z 1603 roku ze zbiorów OO. Dominikanów w Krakowie. dr Barbara Ciciora, Prace restauracyjne w kościele i klasztorze dominikanów w Krakowie w kontekście poglądów Jana Matejki na konserwacje i dekorację zabytków średniowiecznych. dr hab. Andrzej Włodarek, Działaność Zygmunta Hendla u dominikanów krakowskich. mgr Krystyn Kozieł, Interdyscyplinarny charakter prac konserwatorskich na przykładzie prac przy elewacjach kościoła Świętej Trójcy w Krakowie.dominikański. dr hab Marek Walczak, Podsumowanie obrad i zamknięcie sesji Osoby, którym zarezerwowano noclegi w klasztorze: Agnieszka Madej-Anderson, Katarzyna Mikocka, Urszula Stępień Dariusz Galewski, Romuald Kaczmarek, Kamil Kopania, Tomasz Ratajczak

PROGRAM KRAKOWSKIEJ SESJI DOMINIKAŃSKIEJ  

Program krakowskiej sesji dominikańskiej jaka odbędzie się w październiku 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you