Page 1

інформаційний

тижневик

НОВИНИ № 16 (38) 19 квітня 2012 р. ЧЕТВЕР

стор. 2

КІРОВОГРАДЩИНИ стор. 3

Буккросинг

Нове життя старих книг

стор.7

Законотворчість

Нардеп влаштував дебош у Гайвороні

Рекомендована ціна 50 коп.

www.novosti.kr.ua

обласний

92 523

ТИРАЖ

примірники

ЄДИНА ОБЛА АСНА ГАЗЕТА, ЯКА Є В КОЖ ЖНОМУ НАСЕЛЕНОМУ ПУНКТІ КІРО ВОГРАДЩИНИ

Спорт

Головні спортивні події тижня Тема номера

стор.12

Гаряча лінія

Два місяці ніхто не ремонтував каналізаційну трубу Події тижня БАТЬКА-ВБИВЦЮ ПОСАДЯТЬ НА 15 РОКІВ

Восени Кіровоград встановить новий рекорд Ірина Назаренко, Новини Кіровоградщини

 îáëàñíîìó öåíòð³ ðîçêâ³òíóòü ì³ëüéîíè ÷îðíîáðèâö³â. (Закінчення на 4 сторінці)

Тенденції тижня Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік». Цим законом передбачені додаткові видатки загального фонду державного бюджету України на реалізацію соціальних ініціатив Президента, що уможливить здійснення заходів щодо подолання бідності та вирішення інших гострих проблем. 12 квітня, пізно ввечері, Верховна Рада прийняла зміни до закону про державний бюджет на 2012 рік. В області досягнуто позитивних зрушень у напрямку подолання туберкульозу. Зокрема, захворюваність на туберкульоз в області протягом 2011 року зменшилася на 3,1%. Таким чином, показник захворюваності становить 78,9 чоловік на 100 тисяч населення. Для порівняння: аналогічний показник у 2010 році становив 81,4 чоловік на 100 тисяч населення. Всього на облік в області взято 737 хворих на туберкульоз легенів. У той же час середній показник захворюваності на туберкульоз по Україні є меншим, ніж на Кіровоградщині, і становить 67,2 чоловік на 100 тисяч населення.

Цитати тижня «Ми повинні проводити заходи не під якусь певну дату, а системно і напружено працювати протягом усього року». Галина Пастух, заступник голови облдержадміністрації, про піклування про постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС. «За останні роки керівництво держави зробило низку рішучих кроків задля покращення соціального захисту ветеранів. Останній приклад – нові соціальні ініціативи глави держави, які стосуються підвищення виплат ветеранам та інвалідам війни». Василь Єфіменко, голова обласної організації ветеранів, вважає, що влада робить усе можливе, щоб покращити життя ветеранів. «Управління містобудування й архітектури підготувало проект рішення виконавчого комітету міської ради щодо затвердження Програми міських відкритих конкурсів на найкращі проектні пропозиції забудови та благоустрою Кіровограда на 2012 рік». Вадим Мездрін, головний архітектор міста – начальник Управління містобудування та архітектури Кіровоградської міськради, про те, що Кіровоград у майбутньому кращатиме.

Персона тижня Сергій Стрюченко, ініціював у Кіровограді старт проекту «Історичний автобус».

Автобус почне їздити за маршрутом №150. Під час руху пасажири в режимі аудіозапису зможуть почути цікаві факти з історії міста. З часом «Історичний автобус» курсуватиме іншими маршрутами, щоб до цих екскурсій долучилося якомога більше кіровоградців. Сергій Стрюченко – колишній учасник «Статського радника». Його хобі – музика, психологія, бізнес, політика. Девіз Стрюченка: «Свідомість – творець реальності, а ви – творець своєї свідомості». Проект «Історичний автобус» першим переміг у конкурсі міні-грантів «Єлисаветград – креативне місто», ініціатором якого є перший заступник голови облради Олександр Шаталов.

Новоархангельський районний суд завершив розгляд кримінальної справи та оголосив вирок у кримінальній справі за обвинуваченням 31-річного місцевого жителя у вбивстві власного 6-місячного сина. Горе-батько, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння та годуючи дитину, роздратувався тим, що вона відмовляється їсти й продовжує плакати, засунув їй до ротика пляшечку з молоком так, що блокував дихальні шляхи, та утримував соску до настання асфіктичних ознак. Потім загорнув тіло хлопчика у свою футболку й закопав на території домоволодіння. ПОДЕШЕВШАЛИ МОЛОКО, ОВОЧІ, ЦУКОР ТА ОЛІЯ

На 3,4-3% подешевшали молоко, овочі, цукор, олія на споживчому ринку області в березні. На 2,2-0,5% знизилися в ціні інші молочні продукти, рис, масло, продукти переробки зернових, риба та продукти з риби, макаронні вироби, фрукти. Разом із цим суттєво – на 11,6% – підвищилися ціни на яйця. На 1,9-0,4% подорожчали сало, безалкогольні напої та хліб. НАРДЕП ДОПОМІГ ІНВАЛІДУ

Чотири роки інвалід першої групи Павло Умрихін з села Копані (Трепівська сільська рада) Знам’янського району мріяв про новий інвалідний візок. Придбати його самостійно не міг через брак коштів. «На одній із зустрічей саме в Трепівській сільській раді під’їхав до мене на возику Павло Умрихін і попросив, щоб я вирішив питання придбання візка, яке довго не вирішувалося, – розповів на врученні візка народний депутат (Партія регіонів) Олександр Єдін. – Саме для того, щоб якимось чином реагувати на такі речі, надавати допомогу малозабезпеченим, знедоленим людям, і був започаткований благодійний фонд «Рідний край», який розпочав свою роботу». «Предмет першої необхідності, – сказав, подякувавши, Умрихін. – Як здоровій людині ковток води – так і мені візок, бо, щоб той ковток води випити, треба ще доїхати до нього». ЄМИЛІВСЬКЕ КЛАДОВИЩЕ ОБГОРОДИЛИ

Минулого тижня Новини Кіровоградщини повідомили про проблему, що спіткала мешканців станції Ємилівка (Голованівський район): дикі свині виходили з лісу й розривали могили на місцевому цвинтарі. В середу, 11 квітня, мешканці Ємилівки вийшли на толоку й поставили довкола цвинтаря огорожу. В толоці взяв участь і депутат облради Віталій Грушевський, за сприяння якого цей паркан купили. В НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКУ ТРИВАЄ РЕМОНТ ДОРІГ

АПК

Знову соняшник? Ñõîæå íà òå, ùî àãðà𳿠îáëàñò³ çàì³ñòü îçèìèõ, ùî çàãèíóëè, çíîâó ñ³ÿòèìóòü ñîíÿøíèê. ² öå, íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ïîñ³âè ö³º¿ êóëüòóðè â îáëàñò³ âæå ïåðåâèùóþòü óñ³ äîïóñòèì³ íîðìè. (Читайте на 12 сторінці)

Ремонт доріг у Новоархангельську триває. Наразі ремонтники постелили асфальтове покриття на чималому відрізку центральної вулиці (Слави), починаючи від поста ДАІ. Спочатку потужною фрезою зняли старе покриття, підготовлену таким чином основу залили спеціальною емульсією, а потім покрили асфальтобетоном, доставленим із Гайворонського району. ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРИЙНЯВ 280 ПОРОДІЛЬ

280 вагітних жінок, вагітність яких протікала з ускладненнями, пролікувалися і лікуються в обласному перинатальному центрі. Всього у закладі станом на 11 квітня народилися 124 дітей: 71 хлопчик та 53 дівчинки. ЗАБОРГОВАНІСТЬ ІЗ ЗАРПЛАТ ЗМЕНШИЛАСЯ

Заборгованість із заробітної плати в області зменшилася майже на 4 мільйони гривень. Про це повідомила заступник голови облдержадміністрації Галина Пастух під час засідання обласної комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати.


НОВИНИ КІРОВОГРАДЩИНИ

www.novosti.kr.ua

№ 16 (38) 19 квітня 2012 року

Буккросинг Авторська колонка

Ганна Колєва: «Інтернет найближчим

часом книгу не замінить» Алла Левінська, Новини Кіровоградщини Фото Олени Карпенко

Ç ìåòîþ ïîïóëÿðèçàö³¿ êíèã ³ç çàëó÷åííÿì ð³çíèõ â³êîâèõ êàòåãîð³é íàñåëåííÿ ó ʳðîâîãðàä³ 1 ãðóäíÿ 2011 ðîêó ñòàðòóâàâ «ªëèñàâåòãðàäñüêèé áóêêðîñèíã» – êíèæêîâèé ðóõ, ùî 䳺 çà ïðèíöèïîì «ïðî÷èòàâ – â³ääàé ³íøîìó». ²í³ö³àòîðîì âèñòóïèâ çàñòóïíèê ãîëîâè îáëàñíî¿ ðàäè Îëåêñàíäð Øàòàëîâ. Âçÿâøè ç³ ñïåö³àëüíèõ ïîëèöü êíèãó, ëþäèíà ìຠïîêëàñòè òóäè ñâîþ, ùîá ³íøà òàêîæ ìîãëà ¿¿ ïðî÷èòàòè.  ðåçóëüòàò³ âèõîäèòü òàê çâàíèé êíèãîâèð.

Детальніше про майже 5 місяців роботи проекту Новинам Кіровоградщини розповіла його координатор Ганна Колєва. – Розкажіть, будь ласка, скільки зараз у «буккросингу» книжок, полиць? – У «книговирі» на даному етапі є двадцять п’ять полиць, ще п’ять плануємо відкрити найближчим часом – до літа. Можливо, в обласній та дитячій лікарнях – і пацієнти просять, і керівництво «за»… Наразі у «книговир» відпущено більше двох із половиною тисяч книжок. Також почали відкриватися тематичні полиці. Зокрема, у мовному центрі «Мортімер» – там в основному література англійською, французькою та іншими мовами. Відкрили полицю у Центрі психології і етнічних традицій – там, крім основної, є специфічна література по тематиці закладу. – Які відомі люди долучилися до «буккросингу»? Хто з письменників планує зробити це найближчим часом? – Дуже багато відомих людей долучилися, починаючи від губернатора Сергія Ларіна, який, до речі, нещодавно подарував нам 200 книг Олега Блохіна «Жизнь без черновиков». У нас в акції є така рубрика «З моєї бібліотеки», у рамках якої відомі люди нам дають по кілька сотень екземплярів своїх книг. Це Олександр Жовна, Олексій Корепанов, Юрій Матівос, Олександр Косенко, Віталій Денисенко, політтехнолог Денис Богуш, преосвященнійший владика Кіровоградський і Новомиргородський Іоасаф, Володимир Корнілов, Максим Кідрук, Василь Базів, Віктор Погрібнов, Сергій Озерянський. Усі письменники презентують свої книжки – або біля полиць, або на зустрічах, або створюють цілу програму презентації книжок. Орієнтовно у кінці квітня планується приїзд письменника Леоніда Коненка – він закінчив наш педуніверситет, презентує свою книгу. Також в області відбудеться конкурс краси «Степова красуня» (26 квітня. – Ред.), всі учасниці якого – з області та з усієї України – привезуть по кілька книжок і відпустять у «книговир» на поличці в «Игромире» біля «Копілки». – Ви запрошуєте письменників, чи вони самі зголошуються до участі у «книговирі»? – По-різному буває, але зараз пішла така

тенденція: люди чують, що «книговир» є, і пропонують долучитися. Їм цікавий цей проект та популяризація книг як таких. Інколи й ми пропонуємо. Люди дають свої книги, навіть якщо вони не письменники. – Часто бувають випадки, коли люди беруть книжки, а назад уже не повертають? – На жаль чи на щастя, бувають. Чому на щастя? Якщо людина взяла книжку, то вона її все ж таки читає. Це процес не контрольований, та він і не має контролюватися – не поставиш же біля кожної полиці відеокамеру. Але потихеньку ми приходимо до того, що люди вчаться віддавати за те, що беруть. Не всі, можливо, усвідомили принцип «буккросингу»: перед тим, як узяти книгу, – поклади свою. І не просто свою, а ту, яку ти вважаєш, що варто її прочитати, – можливо, вона дуже вразила тебе. Багато людей приїжджали і з Києва, обмінювали… Логотипи нашого «буккросингу» уже можна побачити в багатьох містах України. – У мене є кілька книжок, які мені дуже подобаються, але я їх, можливо, захочу перечитати пізніше. Поклавши на полицю, я можу згодом її не знайти і буду змушена купувати нову? – Є, звичайно, такий ризик, але це справа добровільна. Деякі купують спеціально по два екземпляри – один собі, а інший – для «буккросингу». Різні є ситуації. Є книги, які вже прочитали по двадцять людей, які мандрують «буккросингом» і записали там своє прізвище. Це все залежить від людини, і примушувати до чогось не варто. Головна мотивація – передати іншому, поділитись своїми враженнями. – Які книжки ви залишали самі особисто і про що вони? – Особисто я залишала літературу з практичної психології, тому що в мене дуже багато книжок саме з цієї тематики. Наприклад, давно мандрують «буккросингом» книги Ріка Берна, Зігмунда Фрейда – класичних психологів. Я вважаю, вони будуть цікаві всім, а не тільки практичним психологам. – Ви навчаєтеся на психолога? – Так, я закінчую п’ятий курс психологічного факультету кіровоградського педуніверситету. – Ви відслідковуєте книги – скільки покладено, скільки взято? – Ми маємо таку реєстрацію, періодично передивляємося. Записуємо ті книги, які є, та ті, які додалися, але це орієнтовний перелік, оскільки це дуже динамічний процес. Скоро буде сайт реєстрації наших книжок – всі, хто хоче відпустити свою книгу, зможуть її самостійно зареєструвати на сайті. Книзі присвоюватиметься номер, і, коли людина відпускає книжку, вона не просто вклеїть свою наліпку, а ще й вкаже цей номер. Якщо хтось знайде книгу з номером, можна буде відслідкувати автора, поділитися своїми думками і враженнями…Це як узагальнена нумерація – наприклад, ми будемо знати, що під номером 555 така-то книжка. – А про обмін літературою в Інтернеті ви не замислювались? – Щоб стимулювати цей процес саме у рамках «буккросингу», ми не думали. У блогах на сайті «Украини-Центр» одна жінка в обговоренні написала, що сама пише книжки. Згодом вона електронною поштою при-

КІЛЬКА ЦІКАВИХ ФАКТІВ ПРО КНИГИ Перші паперові книги з’явилися в Європі в ХІІІ ст. Їх довгий час писали від руки. Одна книга виготовлялася 5-7 років і коштувала дуже дорого. У ХV ст. був винайдений спосіб друкувати книги. Перша друкована в Україні під назвою «Апостол» була видана Іваном Федоровим у 1574 році у Львові. Найдорожча книга у світі – «Лестерський кодекс» Леонардо да Вінчі, «Трактат про воду, землю і небесні тіла» (саме така її первинна назва) написаний дзеркальним шрифтом на дорогому папері з полотняною обробкою. Читати шедевр можна тільки за допомогою дзеркала. У 1994 році вона була куплена Біллом Гейтсом за 24 мільйони доларів.

2

слала свою книгу й нам, й іншим блогерам – тобто таке неформальне розповсюдження літератури вийшло. Причому авторської літератури – авторка її ніде не друкувала. – Зараз в Інтернеті можна знайти багато літератури, але основний принцип «буккросингу» саме взяти книгу, погортати, прочитати у зручному місці? – Так. Інтернет – Інтернетом, але книговидавництво існує, й на доволі хорошому рівні в Україні. Мені здається, що Інтернет найближчим часом книгу не замінить. – Розкажіть детальніше, де ви берете книги для «буккросингу», крім письменників і людей, які приходять і віддають свої книги. Можливо, є якийсь фонд, який поповнюється для закупівлі нової літератури? – Ні, немає. Кілька організацій долучалися, збирали колективно книжки – хто обмінював, хто просто дарував. Фонди «буккросингу» поповнюються в основному, з візитами письменників і просто книгами бажаючих. Цілеспрямовано ми літературу не купуємо. Якщо автор вважає, що його література буде актуальною, тоді ми долучаємо його до «буккросингу». Штучно ми нічого не стимулюємо. Проекту цікаво, щоб книги були найрізноманітнішої тематики, тому що аудиторія і специфіка дуже широкі, а на чомусь одному зациклюватися недоречно. Автори різноманітні – різні жанри, напрямки, вікові напрямки. Цікаво має бути всім – це і є наша мета. – Літератури багато, а якої – найбільше? – Художньої літератури, багато жіночих романів. Багато прози, книг про бізнес, зустрічається науково-прикладна психологія… Але в основному все ж художня література – детективи, романи, багато різних довідників, про Кіровоградщину багато. Наприклад, книжка Юрія Матівоса «Вулицями рідного міста». Не кожен кіровоградець знає, що є така книга і де її можна купити. А вона розповідає про історичне походження назв вулиць – люди іноді навіть не забирали книгу додому, а просто переглядали чи переписували інформацію про свою вулицю. Про перейменування міста там чітко розписано – коли, що і як називалося. Книжку випустили не тому, що розпочалося перейменування вулиць – її випустили у дві тисячі дев’ятому році, здається, ще до того, як почалися всі питання навколо перейменування. – Як ви стали координатором «буккросингу»? – Після «Статського радника» багато його учасників почали працювати в різноманітних проектах. Так сталося, що в «буккросингу» на той момент не було координатора. Мені з самого початку ця ідея дуже подобалася, тому як тільки випала нагода стати координатором, я одразу погодилась. Я на індивідуальній формі навчання, тому проблем з часом немає. Раніше я координувала тільки «буккросинг», а нині займаюся й іншими проектами. Я працюю в інформаційно-ресурсному центрі – це моя основна робота, а «книговир» – просто для душі.

МОЯ RЗАЧАРОВАНА ДЕСНАT Андрій Лисенко, Новини Кіровоградщини

Моя покійна бабуся Шура (Олександра) університетів не закінчувала. Все життя пропрацювала – спочатку в колгоспі, потім – касиром в аптеці. Вдома у нас завжди були ліки. За найменших проявів застуди чи ще чогось бабця годувала мене, свого єдиного онука, пригорщами таблеток. Бабуся не вміла говорити інакше, як із прокльонами й матюками. Ну от просто не вміла, не склалося. Кличе вона кота попоїсти. (Бабця любила котів. А коти – її. Однак, якби бідні тварини розуміли людську мову, вони б нізащо не наближалися до бабці ближче, ніж на десять метрів.) Виходить на поріг, ставить миску з їжею і гукає: «Кис-кис-кис, мій хороший, іди сюди мій маленький, я тобі поїсти винесла, щоб тебе покорчило!» І кіт ішов… Так само бабця годувала курей: «Ціпаціпа, мої гарненькі, ціпа-ціпа, щоб вас порозривало!» Втім, є і приємніші спогади з дитинства. Вечір. Сутеніє. Під стелею яскраво горить жовтогаряча лампочка. На ліжку, підперши спину подушкою, моя бабуся уважно читає історичний роман про Олександра Невського. Тиша і спокій у хаті. Дід, трохи ошелешений, щось майструє в іншій кімнаті. Йому не второпати, чому дружина, з якою прожив кількадесят років, зараз мовчить і не намагається пояснити, як правильно тримати молоток чи викрутку. Мені навіть здається, що іноді йому цього бурчання не вистачало. Читання давалося спочатку бабці нелегко. Роки війни (евакуація на Волгу, «все для фронту, все для перемоги»), післявоєнний голод, тяжка праця – не до книжок. Вийшла на пенсію – інші турботи: городи, господарство, онука таблетками нагодувати, діда приструнити. Зрештою якось бабуся присіла відпочити на мить і взяла книгу. Першу, що потрапила до рук. Водила по рядках пальцем, ворушила губами… Через кілька місяців її почали остерігатися в місцевій бібліотеці, бо не знали, що ще запропонувати. Бабця Шура перечитала всі історичні книги, які там були. Нічого іншого – детективів, жіночих романів тощо – вона не визнавала і за літературу не вважала. Зате напам’ять знала всіх князів Київської Русі та їхні родословні. Бабця Шура померла 2002 року влітку. Перебирала квасолю на порозі і – похитнулася, впала би, якби дід не підхопив на руки. Інсульт. Вона промучилася кілька місяців. Майже не говорила. Плакала від безсилля. Когось пробувала гукати – і не могла. (Що і скільки невисловленого лишилося – одному Богу відомо.) А потім її не стало. А я й досі, коли беру в руки книгу… Ні, немає в мене слів, щоб передати те відчуття, що охоплює мене. І нехай на моєму робочому столі стоїть ноутбук, на дивані лежить електронна книга, але з запахом паперових сторінок, із самим процесом їх гортання, з підкресленими олівцем рядками не зрівняється ніщо.


НОВИНИ КІРОВОГРАДЩИНИ

№ 16 (38) 19 квітня 2012 року

Новини звідусіль

Законотворчість

Нардеп Ляшко влаштував дебош у Гайвороні 12 êâ³òíÿ äëÿ äåïóòàò³â Ãàéâîðîíñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè çàïàì’ÿòàºòüñÿ íàäîâãî: çàñ³äàííÿ ñåñ³¿ ñïðîáóâàâ ç³ðâàòè íàðîäíèé äåïóòàò, ë³äåð Ðàäèêàëüíî¿ ïàðò³¿ Îëåã Ëÿøêî. Позачергове засідання сесії Гайворонської райради скликали у зв’язку з тим, що Президент Віктор Янукович призначив голову райради Сергія Кулинича на посаду голови райдержадміністрації. Відповідно, депутати мали обрати нового голову ради. Ще з самого ранку під приміщенням РДА і райради у Гайвороні стояли намети Радикальної партії. – Правда, в наметах тих народу практично не було, – іронізує депутат районної ради Тамара Романюк. – Але зрозуміло, що все це готувалося заздалегідь. За її словами, Ляшко разом зі своїми помічниками зайшов до приміщення ради і спробував зірвати проведення сесії. – Ляшко увірвався на засідання президії, на якому погоджувався порядок денний, – продовжує Романюк. – Він (Ляшко) ображав головуючого, просто як людину ображав. Це все робилося дуже брутально… Я понад двадцять років – депутат різних рівнів: і міської ради, й обласної, тепер от – районної, але вперше зіткнулася з настільки

www.novosti.kr.ua

хамською поведінкою. Я не могла навіть уявити, що народний депутат може себе так поводити. Нардеп пояснив своїм районним колегам, що приїхав до Гайворона, щоб не дати обрати головою райради Івана Архипенка. Буцімто останній – хабарник, яких світ не бачив. На зауваження, що таке звинувачення може винести лише суд, народний обранець відреагував оригінально. – Зламав, до речі, мікрофон під час засідання, – розповідає пані Тамара. – Дуже негарно себе поводив при виконанні Гімну України. Заважав роботі лічильної комісії. – Поведінка Ляшка була нахабною, бридкою, – каже її колега по райраді Людмила Літенська. – Я взагалі не розумію, що це за людина. В мене немає слів просто. В мене як у медичного працівника склалося враження, що ця людина наче має якийсь відповідний діагноз. Він нецензурно висловлювався… Втім, депутати райради призвичаїлися до криків Олега Ляшка і більшістю голосів

обрали головою райради саме Івана Архипенка. – Ми живемо з Іваном Архипенком в одному районі, знаємо його не за словами, а за ділом, знаємо, що він – хазяїн, – пояснює Літенська. – Чому нам має хтось, хто не знає Архипенка, заважати висловлювати свою думку? Новини Кіровоградщини ще минулої п’ятниці попросили прес-службу Олега Ляшка прокоментувати ситуацію. Відповіді на момент здачі номеру в друк (після обіду вівторка, 17 квітня) так і не отримали…

Доплати селянам

Чи будуть в Україні дотації на молоко? Çà äàíèìè ì³í³ñòåðñòâà àãðàðíî¿ ïîë³òèêè ³ ïðîäîâîëüñòâà, çà ðîêè íåçàëåæíîñò³ ïîãîë³â’ÿ âåëèêî¿ ðîãàòî¿ õóäîáè â Óêðà¿í³ ñêîðîòèëîñÿ â 6 ðàç³â. Íèí³ â ³íäèâ³äóàëüíèõ ãîñïîäàðñòâàõ Âîäÿíîãî (Ïåòð³âñüêèé ðàéîí), íàñåëåííÿ ÿêîãî ñêëàäຠ340 æèòåë³â, óòðèìóþòüñÿ 49 êîð³â.

цей продукт та забезпечити споживачів якісною молочною продукцією за доступними цінами. А ще на рівні уряду розглядається можливість запровадження системи дотування індивідуальних селянських господарств, де утримують корів. Тому важливо знати, яку суму дотації селяни вважали б прийнятною для підтримки своїх господарств. Спілкуючись із представником обласної влади, жителі Водяного були одностайними в тому, що отримувати одну тисячу гривень на рік на одну корову було б цілком справедливо. Сергій Кузьменко повідомив, що за дорученням голови облдержадміністрації Сергія Ларіна вже визначаються кілька пілотних територій, різних за розміром і рівнем достатку, де за кошти обласного бюджету дотуватимуться особисті селянські господарства. Кузьменко пообіцяв, що всі прохання й побажання селян будуть враховані під час прийняття рішення про дотування селянських індивідуальних господарств Кіровоградщини.

Онуфріївський район. 33-річний житель Полтавщини вкрав з кабіни вантажівки понад 33 тис. грн. За цим фактом порушено кримінальну справу. Наразі підозрюваний знаходиться на підписці про невиїзд. Олександрія. У місті створять електронну муніципальну геоінформаційну систему. Це дасть змогу, зокрема, своєчасно контролювати надходження до міського бюджету від сплати за землю. По кожній земельній ділянці буде видаватися оперативна інформація: дані про землекористувача, термін дії договорів оренди земельних ділянок, фото об’єкта, його межі, площу тощо. Світловодськ. Міліція затримала 41-річного чоловіка, який украв із магазину жіночу блузку вартістю 136 гривень. Викрадене вилучено. Кіровоград. Працівники ветеринарної міліції УМВС України в області та патрульно-постової служби виявили і вилучили у двох жителів обласного центру 4 туші свиней та 2 – яловичі. М’ясо чоловіки планували реалізувати без усіх необхідних документів на одному з ринків міста. Світловодський район. Міжрайонна прокуратура намагається повернути 10 га лісу в районі з незаконної власності. Ділянки лісового фонду, що перебувають в постійному користуванні ДП «Світловодське лісове господарство», незаконним рішенням Світловодського міськрайонного суду безоплатно передані у спільну сумісну власність п’ятьом жителям Полтавщини. Знам’янка. Комплексна дезінфекція (гіперхлорування) споруд та трубопроводів Знам’янського районного водогону «ДніпроКіровоград» відбудеться з 23 по 25 травня. Хлорування проводитимуть із метою запобігання загострення санітарно-епідеміологічної ситуації в теплий період року. Новоукраїнський район. Прокурор району заявив адміністративний позов до Кіровоградського окружного адмінсуду щодо визнання незаконними та скасування рішень сесії Семенастівської сільської ради. Ними до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, було включено приміщення дитячого садка. У подальшому приміщення продали фермерському господарству за 63 тисячі гривень. Олександрійський район. На трасі Знам’янка – Луганськ – Ізварине зіткнулися мотоцикл «Ява-350» та мікроавтобус БАЗ. Від зіткнення загорівся мотоцикл, водій якого (1992 р.н.) загинув на місці. Водійського посвідчення у нього не виявили. При підготовці матеріалів використані дані прес-служб органів влади, власна інформація. Більше новин – на www.novosti.kr.ua

– Те, що в Україні протягом кількох останніх років скорочується кількість поголів’я корів та відповідно зменшується виробництво молока, – проблема загальновідома, – говорить в.о. заступника голови Кіровоградської облдержадміністрації Сергій Кузьменко. – Тож сьогоднішні спроби українського уряду її розв’язати цілком виправдані. Завдання влади – знайти механізми заохочення виробництва молока саме в індивідуальних господарствах. І хоча рухатися потрібно широким фронтом – не забувати і про великотоварне виробництво – дієва підтримка індивідуального виробництва молока, без сумніву, – важлива мотивація для збереження молочного поголів’я в українських селах, переконаний Кузьменко. Днями під час робочої поїздки в Петрівський район він відвідав село Водяне, де зустрівся з власниками індивідуальних господарств, що утримують корів. Мета зустрічі – з’ясувати, на яку допомогу від держави сільські жителі очікують. Адже сьогодні прем’єр-міністр Микола Азаров пропонує запровадити державну підтримку виробництва молока саме в селянських господарствах. Посадовця з області чекали біля приміщення сільради. Окреслена тема захопила місцевих, тому розмова миттєво набула конкретики. Спочатку говорили про несправедливі ціни на молоко, що селяни здають заготівельникам, та про якість уже готових молочних продуктів, які доводиться купувати в магазинах. Йшлося і про те, що загалом інтерес сільського населення до ведення індивідуального господарства постійно зменшується, оскільки тримати власну корову – затратна справа, та й здоров’я потрібно мати неабияке, щоби поратися біля худоби. Кузьменко пояснив, що керівництво держави ставить завдання перед місцевою владою створити сприятливі умови для нарощування виробництва молока, не допустити зниження закупівельних цін на

3


НОВИНИ КІРОВОГРАДЩИНИ

www.novosti.kr.ua Тема номера

Восени Кіровоград встановить новий рекорд Ірина Назаренко, Новини Кіровоградщини Фото Олени Карпенко

(Закінчення. Початок на 1 сторінці) Ö³º¿ îñåí³ îáëàñíèé öåíòð âñòàíîâëþâàòèìå íîâèé ðåêîðä Óêðà¿íè. Ìàñøòàáíèé ïðîåêò «ªëèñàâåòãðàä – ì³ëüéîí ÷îðíîáðèâö³â» óæå ñòàðòóâàâ. Òîæ äî âåðåñíÿ íà ïîíàä 300 ì³ñüêèõ êëóìáàõ çàêâ³òíóòü ïîøèðåí³ é ö³ëêîì óí³êàëüí³ âèäè ö³º¿ êâ³òêè. Ïðèíàéìí³ â öüîìó çàïåâíÿº ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè îáëðàäè Îëåêñàíäð Øàòàëîâ. Íàïðèê³íö³ ìèíóëîãî òèæíÿ â³í ñï³ëêóâàâñÿ ç ³íòåðíåò-êîðèñòóâà÷àìè – ÷èòà÷àìè ñàéòó novosti.kr.ua.

– Олександре Сергійовичу, Новини Кіровоградщини нещодавно повідомляли, що у Кіровограді планується висадити мільйон чорнобривців. Кажуть, навіть, листи розсилатимуть із насінням. Що це за акція? – Наразі Трест зеленого господарства вже займається висадкою саджанців мільйона чорнобривців. Із них будуть сформовані основні міські клумби, одна з яких стане рекордною – там ми висадимо 250 тисяч чорнобривців півсотні видів. Крім цього, ми плануємо розіслати городянам насіння квітів, щоб і вони долучилися до цієї ініціативи. Кожен бажаючий зможе їх замовити за телефоном «Гарячої лінії» губернатора. А на початку осені ми плануємо зареєструвати рекорд. Зробимо місто квітучим! Приєднуйтеся! – Ви обіцяли молокомати (торговельні автомати для розливу молока, кисломолочних та інших продуктів. – Ред.) Щось їх не видно… – На початку травня у Кіровограді, на площі Богдана Хмельницького, буде відкритий соціальний магазин, де плануємо встановити молокомат. На відміну від молокоматів, які сьогодні функціонують у Києві, де молоко продається за цінами, вищими, ніж на ринку, у нас молоко реалізовуватиметься за соціальною ціною у межах п’яти гривень за літр. При цьому зазначу, це буде не розбавлене, а натуральне молоко високої якості. – ЦВК уже затвердила виборчі округи, скажіть, хто балотуватиметься від Партії регіонів по них. Ви, зрештою, перший заступник голови партії в області…

– Округи справді затверджені, але ще не визначені їхні межі. Сергій Миколайович під час прямого ефіру, присвяченого двом рокам перебування на посаді голови ОДА, говорив, що на п’ять округів у нас є вісім кандидатів, кожен із яких упевнено може перемогти на виборах. Це будуть як депутати Верховної Ради, які активно працюють в області, так і обласної ради. – Олександре Сергійовичу, маю до вас два запитання, пов’язані з реформуванням ЖКГ у Кіровограді. Як бути з тими, хто проти реформи, особливо працівниками ЖЕКів та КРЕПів? І ще – у рамках реформування начебто планується скорочення 800 працівників. Ви подумали, який це може бути соціальний вибух? Дякую. Сподіваюся на конструктивну відповідь. – Ми запрошуємо всіх до обговорення програми з реформування ЖКГ, внесення своїх конструктивних пропозицій. Стосовно персоналу варто зазначити, що значна частина буде працевлаштована на інші підприємства, які обслуговуватимуть житловий фонд міста. Збережуть робочі місця усі без винятку двірники, паспортисти, більша частина слюсарів. Основні звільнення торкнуться адміністративного персоналу. Вони-то і каламутять воду. Водночас ті адміністратори, які добре себе зарекомендували і мають позитивну оцінку людей, також знайдуть своє місце на новому підприємстві. Реформу проводити необхідно. В іншому випадку на нас чекає комунальний колапс. – Як ви думаєте, той факт, що вам, пер-

шому заступнику голови Кіровоградської обласної ради, поставлено стільки запитань, які належать до повноважень міського голови, свідчить про низький рівень довіри до міської влади? – Це говорить про те, що обласному керівництву цікаво і важливо те, як розвивається місто. Це говорить про те, що обласна і міська влади працюють як команда, а не як раніше – кожен сам за себе. А взагалі мені подобається заглиблюватися у міські проблеми. Восени, можливо, попрошуся (сміється) у заступники Олександра Дмитровича (Саінсуса, міського голови Кіровограда. – Ред.) – Ви були присутні на спеціальному показі стрічки «Той Хто Пройшов Крізь Вогонь». Вам фільм сподобався? Чи передбачаються взагалі у Кіровограді такі покази фільмів? Наприклад, у Києві є дні французького кіно… Хотілося б піднімати культуру і наших глядачів. – Так, справді, я був на спеціальному показі стрічки. В цілому фільм сподобався, але особисто мені чогось не вистачило. Загалом, я вважаю, те, що відбулося у Кіровограді на фестивалі «Ранок», – це велика подія для нас і старт нового життя кіно. До речі, це питання ми обговорили з головою Державного агентства України з питань кіно Катериною Копиловою. Кіровоградщина може стати пілотним регіоном у ряді ініціатив агентства. – Чому б нам не створити де-небудь у глибинці, на березі живописної водойми, великий дитячий табір відпочинку? Адже там із задоволенням могли попрацювати молоді педагоги. – Ми над таким проектом працюємо. Це табір у Петровському районі. Ще один такий об’єкт – це молодіжний кемпінг на березі Обознівського водосховища. – Районні ради області, м’яко кажучи, працюють жахливо. Чи не час почати розбиратися з цими структурами? – Розбиратися з райрадами потрібно на виборах і обирати тих, хто буде ефективно працювати. – Які якості ви помічаєте і цінуєте перш за все в людях? – Щирість. – Олександре Сергійовичу, двічі оголошували конкурс на гімн Кіровоградської області. Ні, тричі! Спочатку про нього заявив Сергій Миколайович на зборах Партії регіонів. Потім оголосили конкурс на кращу пісню – не вийшло. Оголосили конкурс на слова до гімну… А мені цікаво – щось із цього вигоріло? – Конкурс виявився непродуктивним. Але в нинішньому році гімн буде. – Цього тижня чимало сайтів опублікували соцопитування, згідно з яким Янукович-молодший переміг би на виборах у Кіровограді. Це що, жарт? Чи в опитуванні не уточнювали, про якого саме Януковича йде мова? – Я не можу коментувати, як проводилося соцопитування, але можу прокоментувати його результат. Не бачу в ньому нічого сенсаційного. Очевидно, що у партії є близько 20% прихильників, як показують результати, і нічого дивного немає в тому, що частина цих людей уже зараз готова віддати голоси за народного депутата Віктора Януковича. Більше того, він запланував активну роботу в якості народного де-

Чим пишається область Çà îñòàíí³ äâà ðîêè â ðåã³îí³ ñòàëîñÿ ê³ëüêà çíàêîâèõ ïîä³é, ùî ïðåòåíäóþòü íà çâàííÿ óí³êàëüíèõ äëÿ Óêðà¿íè. Íîâèíè ʳðîâîãðàäùèíè íàãàäóþòü ÷èòà÷àì ïðî òå, ÷èì ìîæå ³ ïîâèííà ïèøàòèñÿ îáëàñòü. «Майдан’S». Танцювальне шоу на українському телеканалі «Інтер», проведене навесні 2011 року в центрі столиці Україні за підтримки та спільно з Київською міською державною адміністрацією. Головний приз – звання Танцювальної столиці України та 1 млн гривень. У впертій боротьбі сезону «Весна-2011», що стартував 19 березня, перемогла команда Кіровограда. А 28 травня на стадіоні «Зірка» в обласному центрі офіційний представник Книги рекордів України Віталій Зорін зафіксував но-

4

вий світовий рекорд: 15585 присутніх на арені танцювали одночасно. Перинатальний центр. 31 січня 2012 року Президент Віктор Янукович перерізав стрічку на вході в перинатальний центр, збудований на базі обласної лікарні в Кіровограді. Кіровоградський обласний перинатальний центр став першим обласним перинатальним центром, відкритим у рамках реалізації Національного проекту «Нове життя – нова якість охорони материнства та дитинства», ініційованого главою держави.

Будівництво центру розпочали в листопаді 2010 року. Загальна кошторисна вартість склала 35,4 млн грн., у тому числі було закуплене медичне обладнання на суму 22,6 млн грн. Крім того, від Фонду Віктора Пінчука до центру надійшло обладнання для відділення інтенсивної терапії новонароджених на суму 4,3 млн грн. У кіровоградському перинатальному центрі працюють 175 осіб. Заклад включає обласну жіночу консультацію; кабінети діагностики та лікування безпліддя і невиношуваності; централізоване моніторингове спостереження за вагітними з ускладненим перебігом вагітності; пологове та гінекологічне відділення обласної лікарні; виїзну бригаду невідклад-

№ 16 (38) 19 квітня 2012 року путата, закріпленого за Кіровоградом, яку точно помітять мешканці. Припускаю, що рівень підтримки буде рости. Інше питання, що він це робить не для рейтингу, оскільки не висловлював бажання балотуватися по мажоритарному округу Кіровограда. – Ви обіцяли другий сезон «Статського радника». Коли він розпочнеться? – Другий сезон проекту стартує в серпні з новим сезоном і технічними обновками обласного телебачення. – Олександре Сергійовичу, що зараз відбувається в обласній лікарні? Люди задоволені новим керівництвом чи сумують за попереднім? До речі, ви що-небудь знаєте, чим зараз зайнятий Микола Шевчук (колишній головний лікар обласної лікарні, якого сесія облради 17 лютого 2012 року звільнила з цієї посади через значну кількість порушень, виявлених у закладі. – Ред.)? – В обласній лікарні розпочалася серйозна робота з виправлення виявлених порушень і недоліків. В.о.головного лікаря (Лариса Андрєєва. – Ред.) зуміла об’єднати колектив. Думаю, восени ми побачимо результати цієї роботи. А Микола Шевчук – оскаржує в судовому порядку рішення обласної ради. Я переконаний, що перспектив у нього немає. Навіть якщо суд прийме рішення на його користь, ми будемо його звільняти стільки, скільки потрібно. Після тих порушень, що ми встановили, така людина в обласній лікарні працювати не може. – Олександре Сергійовичу, особисто мені ви дуже цікаві не лише як політик, а й як неординарна людина. Одне із ваших достоїнств – це щирість. Я розумію, що ця розмова в основному для різних господарських і політичних питань, але все-таки – який період життя для вас був найважчим і що вас тримало на плаву? – Ви мене примушуєте червоніти… У мене доволі насичене життя і бували різні кризові ситуації. Головне, що мене тримає на плаву, – це моя сім’я. – Мені відомо, наскільки гостро у Кіровограді стоїть проблема бродячих собак. За рахунок чого їх можна утримувати? Пропоную всі міські стоянки перевести на обслуговування в комунальне підприємство (на кшталт, «Київпастранс») і тоді кошти, отримані від парковки, можна буде спрямовувати для утримання собак у притулку. Думаю, всі мешканці міста з задоволенням робили б цей внесок, знаючи, що гроші йдуть на благу справу, а не у кишені ділків, що віддають міські дороги, які побудовані і які ремонтуються не за їхній рахунок. Ситуація з парковками неабияк дратує городян. – Цікава ідея, але цих коштів не вистачить. Парковок не так уже й багато. Але зі світу по нитці – й проект запрацює. Губернатор обіцяв вирішити цю проблему. Думаю, тут потрібно попрацювати з нашими торговельними організаціями, щоб на корм для собак у притулку брати некондиційний товар, подумати про харчові відходи, які є у наших дитсадках, школах та інших закладах. Цю тему необхідно обговорити з інтернет-користувачами і напрацювати варіанти, як утримувати притулок. – Що ви зараз читаєте? Чи плануєте долучитися до акції «З моєї бібліотеки», що реалізується у рамках проекту «Єлисаветградський книговир»? – Я завжди читаю одночасно кілька книг. Зараз – Біблію, дві книги Іцхака Пінтосевича, Стівена Кові «Головна увага головним речам» та журнал, який випускає у світ мій батько, – «Четыре сантиметра луны». «Єлисаветградському книговиру» я вже передав багато книг. Найближчим часом ще щось подарую. Швидше за усе, це буде одна з книг Іцхака Пінтосевича. ної акушерської допомоги; палату інтенсивної терапії для вагітних, породіль та новонароджених обласної лікарні; лабораторно-діагностичну службу (радіоізотопна лабораторія), імунологічну лабораторію, лабораторію ПЦР, медико-генетичний кабінет; відділення допоміжних репродуктивних технологій. Ядерний завод. Під Смоліним Маловисківського району збудують завод із переробки урану. У боротьбі за право розмістити завод на своїй території змагалися три області: Кіровоградська, Київська і Дніпропетровська. Вирішальною стала обіцянка Президента Віктора Януковича, який заявив, що підприємство слід будувати саме на Кіровоградщині. Завод вироблятиме 400 тонн палива на рік. Введення підприємства в експлуатацію заплановане на 2015 рік. (Закінчення у наступному номері)


НОВИНИ КІРОВОГРАДЩИНИ

www.novosti.kr.ua

66 років від дня народження (Кіровоград) Анатолія Івановича Бойка, фахівця у галузі механізації сільського господарства У 1969 році закінчив Кіровоградський технікум сільськогосподарського машинобудування. Працював головним науковим співробітником Всесоюзного НДІ тваринницького машинобудування (1988-1993), у Національному аграрному університеті завідувачем кафедри виробничих процесів у тваринництві (з 1998). Одночасно у 1996-1998 роках − заступник директора Державного департаменту сільськогосподарського машинобудування Міністерства промислової політики України. З 1998-го − директор навчально-наукового центру машинобудування для АПК. Доктор технічних наук (1992), професор (1996). • 58 років від дня народження Валерія Миколайовича Цвігуна, прокурора Кіровоградської області з 5 липня 1999 року по травень 2001 року Народився 28 квітня 1954 року в смт Єланець Єланецького району Миколаївської області. У 1978-му закінчив Харківський юридичний інститут. З січня 1978 року працював в органах прокуратури: слідчим прокуратури м. Миколаєва, прокурором відділу прокуратури області. З січня 1984 року – прокурор Заводського району м. Миколаєва, а з січня 1989-го – заступник прокурора Миколаївської області. Почесний працівник прокуратури України. Державний радник юстиції 3 класу. • Всесвітній день охорони праці. Відзначається, щоб привернути увагу світової спільноти до проблеми щорічної смертності на робочому місці. За інформацією Міжнародної організації праці, кожного дня у світі близько 5000 чоловік вмирають у результаті нещасних випадків і захворюваності на виробництві, досягаючи за рік від 2 до 2,3 мільйона випадків виробничо-обумовленої смертності.

Іменини (за православним календарем): Анастасій, Настасія, Андрій, Аристарх, Василіса (Василисса), Віктор, Дементіан, Зосим (Зосім, Ізосім), Йордан, Кіндрат, Лук’ян (Лукіан), Мстислав, Нерангіос, Полієвкт (Полуект), Пуд, Сухій, Трохим, Фока, Феодорит і Яків (Іаков).

ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ» 08.00 Øóñòåð-Live 09.00 Øêîëà þíîãî ñóïåðàãåíòà 09.15 Øóñòåð-Live 12.15 After Live (Çà ëàøòóíêàìè Øóñòåð-Live) 12.35 «Ñåêðåòè óñï³õó» ç Íàòàëåþ Ãîðîäåíñüêîþ 13.05 Çåëåíèé êîðèäîð 13.30 Õ/ô «À ÷è áóâ Êàðîòèí?» 16.10  ãîñòÿõ ó Ä. Ãîðäîíà 18.00 Êóáîê ñâ³òó ç ôóòáîëó-2014. Ùîäåííèê Ô²ÔÀ (âèï.2) 18.35 Çîëîòèé ãóñàê 19.00 Êîíöåðò Ì.Ãðèöêàíà «Ðàçîì ñï³âàºìî, äðóç³ ìî¿» 20.50 Ìåãàëîò 20.55 Çâîðîòí³é çâ’ÿçîê 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.35 Êàáì³í: ïîä³ÿ òèæíÿ 21.45 dzðêè ãóìîðó. Ê.Íîâ³êîâà, Î.Âîðîáåé, Ñ.ªùåíêî 22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî 23.00 Åêñïåðò íà çâ’ÿçêó 23.25 Åðà çäîðîâ’ÿ 23.50 Äîê. ô³ëüì «Ôóòáîëüíà ëåãåíäà» 00.15 Ñêàðáíè÷êà 01.20 «Íàùàäêè» ç Í.Ðèá÷èíñüêîþ òà Ê.Ãíàòåíêîì 02.20 Íå ôîðìàò 03.10 ÒåëåÀêàäåì³ÿ 04.20 Õ/ô «Ãðàíàòîâèé áðàñëåò»

1+1 06.20 07.15 08.05 09.05 10.10

Ì/ô «Ñìóðôè» Ñïðàâæí³ ë³êàð³-2 Ñâ³òñüêå æèòòÿ Õòî òàì? Ì/ñ «Ðóñàëîíüêà»

109 років від дня народження Бузанова Івана Феоктистовича, українського радянського рослинника та фізіолога рослин, дійсного члена ВАСГНІЛ, лауреата Ленінської премії (1960) Народився 29 квітня (12 травня за ст. ст.) 1903 року в селі Новій Празі Олександрійського повіту Херсонської губернії (нині Олексанрійського району Кіровоградської області). 1928 року закінчив Одеський сільськогосподарський інститут. Член ВКП (б) з 1938 року. Від 1930 року працював у Всесоюзному науково-дослідному інституті цукрових буряків у Києві. В 1937 році став завідувачем відділу, а 1941 року – очолив інститут, обійнявши посаду директора, на якій працював до 1970 року. В 1970 році став завідувачем лабораторією, з 1975 року – науковим консультантом. 1956 року Бузанова було обрано дійсним членом ВАСГНІЛ і віце-президентом Української академії сільськогосподарських наук. Займався проблемами підвищення урожайності й цукристості цукрових буряків. Вивів одноросткове насіння цукрових буряків. Нагороджений орденом Леніна, іншими орденами, медалями. В 1960 році став лауреатом Ленінської премії. Помер 10 січня 1984 року. Похований у Києві на Байковому кладовищі. На будинку Інституту цукрових буряків УААН в Києві по вулиці Клінічній, 25, директором якого в 1940-1970 роках був Іван Бузанов, встановлено гранітну меморіальну дошку. • 225 років тому (29.04.1787) під час відвідин імператрицею Катериною ІІ України її флотилія зупинилася навпроти містечка Крилова, куди зустрічати царицю прибув правитель Катеринославського намісництва І. Синельников. На зворотному шляху Катерина ІІ проїздила через села Зибкове та Онуфріївку.

Òàêîæ ó öåé äåíü Всеукраїнський День Всесвітній день танцю.

футболу

та

Іменини (за православним календарем): Агапія, Василіса (Василісса), Галина, Ірина, Калиса, Леонід, Михайло, Ніка, Нунехія, Павло, Тимофій, Федора (Феодора), Харієсса й Хіонія.

ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ» 09.05 Ñì³øíèé òà ùå ñì³øí³øèé 09.30 Õòî â äîì³ õàçÿ¿í? 09.50 Êðîê äî ç³ðîê. ªâðîáà÷åííÿ 10.30 ßê öå? 10.55 Øåô-êóõàð êðà¿íè 11.45 Êàðàîêå äëÿ äîðîñëèõ 12.25 Àòàêà ìà㳿. Ìèñòåöòâî çà áðàìîþ 12.55 10+10. Óêðà¿íà - Ãðóç³ÿ 14.35 Êîðîëåâà Óêðà¿íè 15.20 Õ/ô «Âåñíà íà Îäåð³» 16.55 Çîëîòèé ãóñàê 17.30 Ìàþ ÷åñòü çàïðîñèòè 18.20 ijëîâèé ñâ³ò. Òèæäåíü 18.55 Êîíöåðò À.Ãðîñó 20.40 Ãîëîâíèé àðãóìåíò 20.50 Îô³ö³éíà õðîí³êà 21.00 ϳäñóìêè òèæíÿ 21.40 Òî÷êà çîðó 22.00 Ôîëüê-music 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà 23.00 Åðà á³çíåñó. ϳäñóìêè 23.35 Îë³ìï³éñüêèé âèêëèê 23.50 Ä/ô «Ôóòáîëüíà ëåãåíäà» 00.15 Ñêàðáíè÷êà 01.20 ÒåëåÀêàäåì³ÿ 02.20 Õ/ô «Ïðèáîðêàííÿ íîðîâëèâî¿» 03.50 Õ/ô «Ï³íà» 05.05 Øêîëà þíîãî ñóïåðàãåíòà 05.25 Îêîëèöÿ

1+1 07.00 Ïåêåëüíà êóõíÿ-2 08.00 Ðåìîíò+ 08.40 Ìóëüòô³ëüì 09.05 Ëîòî-Pàáàâà 10.10 Ì/ñ «Ðóñàëîíüêà» 10.35 Ì/ñ «Ò³ìîí ³ Ïóìáà» 11.00, 02.35 ß òàê æèâó 11.25 Õ/ô «Äâàíàäöÿòü ñò³ëüö³â» 14.10 Õ/ô «Ñïîðòëîòî 82» 16.05 Ò/ñ «Â³ñ³ìäåñÿò³» 17.10 Õ/ô «Êîõàííÿ ³ ãîëóáè» 19.30, 23.50 ÒÑÍ-òèæäåíü 20.15 Ãîëîñ êðà¿íè-2. Íîâà ³ñòîð³ÿ 22.45 Ñâ³òñüêå æèòòÿ 23.15 Ãîëîñ êðà¿íè-2. Íîâà ³ñòîð³ÿ. Ãîëîñóâàííÿ 00.40 Õ/ô «Ìàëåíüêà ì³ñ Ùàñòÿ» (2) 03.00 Õ/ô «Âòîðãíåííÿ â ï³äçåìíèé ñâ³ò»

²ÍÒÅÐ 05.00 Õ/ô «Äóíå÷êà»

8

10.35 Ì/ñ «Ò³ìîí ³ Ïóìáà» 11.00, 03.15 Ñâ³ò íàâèâîð³ò-3 12.00 Âåëèêà ð³çíèöÿ ïîóêðà¿íñüêîìó 12.15 Õ/ô «Ãàðÿ÷³ ãîëîâè» 13.55 Õ/ô «Ãàðÿ÷³ ãîëîâè-2» 15.40, 01.50 Õ/ô «Ï³äíÿòè ïåðèñêîï» 17.30 Õ/ô «Â³äüìèíà ãîðà» 19.30 ÒÑÍ 20.00 Õ/ô «Ñàìîçâàíêà» 23.55 Õ/ô «Â³éíà áîã³â. Áåçñìåðòí³» (2) 04.05 Õ/ô «Âòîðãíåííÿ â ï³äçåìíèé ñâ³ò»

²ÍÒÅÐ 05.10 Ïàðê àâòîìîá³ëüíîãî ïåð³îäó 05.35 Âåëèêà ïîë³òèêà ç ªâãåí³ºì Êèñåëüîâèì 08.25 Ãîðîäîê 09.00 Îðåë ³ Ðåøêà 10.00 Óêðà¿íî, âñòàâàé! 10.45 Âèðâàíèé ç íàòîâïó 11.25 Íàéðîçóìí³øèé 13.15 Õ/ô «Ï³ðàòè ÕÕ ñòîë³òòÿ» 15.05 ̳æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ãóìîðó «Þðìàëà-2010» 17.00 Âå÷³ðí³é Êè¿â 19.00 Ðîçñì³øèòè êîì³êà 20.00, 02.05 Ïîäðîáèö³ 20.30 Êîíöåðò «Ñâàòàì 5 ðîê³â» 22.25 Âåëèêà ð³çíèöÿ 23.35, 02.35 Õ/ô «Ïðèìàðà»

ICTV 05.30 06.05 06.35 08.25 08.50 10.00 10.25

Ôàêòè ²íøèé ôóòáîë Õ/ô «×îðíèé ãð³ì» Êîçèðíå æèòòÿ dzðêè YouTube ªâðîÔóä-2012 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ

11.20 Ñòîï-10 12.20 Ïðîâîêàòîð 13.25 Õ/ô «Ì³ñöå çóñòð³÷³ çì³íèòè íå ìîæíà», 5 ñ. 15.35 Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³ 16.35 Õ/ô «Òàíãî ³ Êåø» 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð 19.00 Õ/ô «Ðóéí³âíèê» 21.15 Íàøà Russia 22.10 Õ/ô «Ï’ÿòèé âèì³ð» (2) 00.20 Õ/ô «Ïîñèëêà» (2) 02.30 Áèòâà íàö³é 03.40 Ò/ñ «Ó ÷îðíîìó ñïèñêó-2» 05.05 ÏðîÖ³êàâå 05.20 Ñâ³òàíîê

ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ

08.00 08.30 09.30 10.15 10.30 11.00 12.00 12.30 13.25 13.45 14.40

18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 20.45 21.00 22.30

Òåëåâ³ç³éíà ìåðåæà ïî ì. ʳðîâîãðàä: Îçèðíèñü! Òåìè òèæíÿ Ìóëüòô³ëüìè Ñòóäåíòñüêèé êâèòîê Ñèëüí³ äóõîì 12 áàë³â Ó íàðîäíîìó ñòèë³ Õ/ô «Ñòàâêà á³ëüøà çà æèòòÿ», 9 ñ. Ôåºð³ÿ ìàíäð³â Ìóëüòô³ëüìè Äåïóòàòñüêà ãîäèíà Îáëàñíà òåëåâ³ç³éíà ìåðåæà: ʳðîâîãðàäñüêà ô³ëàðìîí³ÿ ïðåäñòàâëÿº Ê-Àâòî Êèíüòå âñå, ãàðìîøêà ãðàº! Ì.Íîâàê, 1 ÷. ˳í³ÿ çàõèñòó Ñïîðòëåíä Àðì³ÿ Çàñèíàéêà Õ/ô «Íàäîáðàí³÷ ³ óäà÷³» Êîíöåðò ãóðòó «Áðàòè Êàðàìàçîâè»

ÑÒÁ 05.00 Ì/ô «Ïðèãîäè Áóðàò³íî» 06.05 Õ/ô «Ñàìîòíº ïëàâàííÿ» 07.45 Êàðàîêå íà Ìàéäàí³ 08.45 Ñí³äàíîê ç Þ볺þ Âèñîöüêîþ 09.00 ¯ìî âäîìà 10.10 ÂóñîËàïîÕâ³ñò 10.50 Ìîÿ ïðàâäà. ßíà ïðîòè Ñàø³. Òàºìíèö³ «Õîëîñòÿêà» 11.50 Êîõàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé 13.40 Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê 14.45 Õîëîñòÿê-2 17.50 ßê âèéòè çàì³æ 19.00 Óêðà¿íà ìຠòàëàíò!-4 21.55 Õàòà íà òàòà 23.20 Óêðà¿íà ìຠòàëàíò!-4. ϳäñóìêè ãîëîñóâàííÿ 23.50 Õ/ô «Âîðîøèëîâñüêèé ñòð³ëåöü» (2) 01.45 Äåòåêòîð áðåõí³ 02.30 Õ/ô «Â çîí³ îñîáëèâî¿ óâàãè» 03.50 Õ/ô «Õ³ä ó â³äïîâ³äü»

ÍÒÍ + TTV 05.55 Ëåãåíäè áàíäèòñüêîãî Êèºâà 07.10 Ò/ñ «Ñóòî àíãë³éñüê³ âáèâñòâà» 09.10 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 09.30 Ñïîðòòàéì 09.35 ϳä ïðèö³ëîì 10.35 Musiñ-ìàí³ÿ 10.55  öåíòð³ óâàãè 11.20 Êàìåðà! Ìîòîð! Çíÿòî! 11.40 ³äâåðòî 12.10  ðîçð³ç³ òèæíÿ 12.45 Õ/ô «Ïåðåõîïëåííÿ» 14.40 Ò/ñ «Æóðîâ» 19.00 Ò/ñ «Òàéíè ñë³äñòâà–9»

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Неділя

У ЦЕЙ Ц ДЕНЬ Д - 22 квітня

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Субота у

У ЦЕЙ Ц ДЕНЬ Д - 21 квітня •

№ 16 (38) 19 квітня 2012 року

06.35 Íàéðîçóìí³øèé 08.20 Âåëèêà ð³çíèöÿ 09.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñüêîãî 10.05 ÍÅIJËß Ç «ÊÂÀÐÒÀËÎÌ» 11.05 Ñâàòè á³ëÿ ïëèòè 11.30 Ò/ñ «Ñâàòè-5» 15.00 Ä/ñ «Ñâàòè. Æèòòÿ áåç ãðèìó» 16.00 Êîíöåðò «Ñâàòàì 5 ðîê³â» 18.00 Õ/ô «Ñòðàõîâèé âèïàäîê» 20.00, 03.00 Ïîäðîáèö³ òèæíÿ 20.55 Õ/ô «Ìàìè» 23.00 Âåëèêèé áîêñ. Â’ÿ÷åñëàâ Ñåí÷åíêî Ïîë Ìàë³íüÿäæè 01.40 Õ/ô «Ï³ðàòè ÕÕ ñòîë³òòÿ» 03.45 Ä/ñ «Ì³ñòà ï³äçåìíîãî ñâ³òó»

ICTV 06.00 06.25 07.20 07.45 08.20 08.45 10.40 11.30 11.55 12.25 15.15 17.50 18.45 19.45 21.50 23.45 00.45 02.35 02.50 03.55

Ôàêòè Êâàðòèðíå ïèòàííÿ ªâðîÔóä-2012 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè Ìîðå ïî êîë³íî Õ/ô «×îðíèé ãð³ì» dzðêîâèé òåñò-äðàéâ Êîçèðíå æèòòÿ ²íøèé ôóòáîë Õ/ô «Òóðåöüêèé ãàìá³ò» Õ/ô «Ðóéí³âíèê» Íàøà Russia Ôàêòè òèæíÿ Õ/ô «Ïåðåâ³çíèê-3» Õ/ô «Ìåõàí³ê» (2) Ãîë³ òà ñì³øí³ Õ/ô «Ï’ÿòèé âèì³ð» (2) ²íòåðàêòèâ. Òèæíåâèê Áèòâà íàö³é Ò/ñ «Ó ÷îðíîìó ñïèñêó-2» 04.40 Ñâ³òàíîê

ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ 08.00 08.30

09.00 09.30 10.00 10.30 11.00

Òåëåâ³ç³éíà ìåðåæà ïî ì. ʳðîâîãðàä: Ðàíêîâèé êîìïàñ ʳðîâîãðàäñüêà ô³ëàðìîí³ÿ ïðåäñòàâëÿº... Ê-Àâòî Ãëàñ Ïðàâîñëàâíèé Íàøå çäîðîâ’ÿ Ì/ô «Àë³ñà â Êðà¿í³ ×óäåñ» Ì/ô «Àë³ñà â Çàäçåðêàëü¿»

12.00 Êèíüòå âñå, ãàðìîøêà ãðàº! Ì.Íîâàê, 2 ÷. 12.30 Ïðàâîñëàâíèé êàëåíäàð 12.45 Ñòóäåíòñüêèé êâèòîê 13.00 Õóäîæíèê Ì.ßðîøåíêî. Êè¿âñüêà ÄÐÒÐÊ 13.15 12 áàë³â 14.10 Ñïîðòëåíä 14.40 ˳í³ÿ çàõèñòó 15.10 Îçèðíèñü! Îáëàñíà òåëåâ³ç³éíà ìåðåæà: 18.00 Ñèëüí³ äóõîì 18.30 Ó íàðîäíîìó ñòèë³ 19.00 Ïîãëÿä 19.35 Àðì³ÿ 19.45 Ìàåñòðî 20.15 Ãëàñ Ïðàâîñëàâíèé 20.45 Çàñèíàéêà 21.00 Ïîãëÿä 21.40 Íàîäèíö³ ç óñ³ìà 22.10 Õ/ô «Ê³ëüêà äí³â ó âåðåñí³» (2)

ÑÒÁ 06.15 Ì/ô «Êàçêà ïðî öàðÿ Ñàëòàíà» 07.10 Õ/ô «Âèïàäîê â êâàäðàò³ 36-80» 08.45 Ñí³äàíîê ç Þ볺þ Âèñîöüêîþ 09.00 ¯ìî âäîìà 10.50, 01.15 Íåéìîâ³ðí³ ³ñòî𳿠êîõàííÿ 11.50 Êàðàîêå íà Ìàéäàí³ 12.50 Ìîÿ ïðàâäà. Äìèòðî Òàíêîâè÷. Æèòòÿ ó ñòèë³ ÊÂÍ 13.50 Êóá-2 15.15 Óêðà¿íà ìຠòàëàíò!-4 19.00 Áèòâà åêñòðàñåíñ³â. ³éíà òèòàí³â 21.15 Õ/ô «Äîñòàâèòè çà áóäü-ÿêó ö³íó» 02.10 Õ/ô «Çîëîòî»

ÍÒÍ + TTV 05.50 Ëåãåíäè áàíäèòñüêîãî Êèºâà 07.20 Ò/ñ «Æóðîâ» 11.30 Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó. Êîðîë³ ÷îðíî¿ á³ðæ³ 12.00 Êàðò-áëàíø 12.25 Ñïîðòòàéì ïëþñ 12.50 Êàçêîâèé ñâ³ò ìàëÿò 13.00 Õ/ô «²âàí Áðîâê³í íà ö³ëèí³» 15.00 Ò/ñ «Òàéíè ñë³äñòâà–9» 19.00 Êóëüòóðíà ñêàðáíè÷êà 19.20 Ìè éäåìî â ãîñò³ 19.40 Êàìåðà! Ìîòîð! Çíÿòî! 20.00 Ñâ³òëî ïðàâîñëàâ’ÿ

20.30  ðîçð³ç³ òèæíÿ 21.00 Õ/ô «Çàì³íà–3. Ïåðåìîæåöü îòðèìóº âñå» (2) 23.00 Õ/ô «Çàñóäæåíèé» (3) 01.15 Õ/ô «Åêñïåðèìåíò «Êàðíîçàâð» (3) 02.50 Ðå÷îâèé äîêàç 04.25 Àãåíòè âïëèâó 04.50 Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè 05.30 Ïðàâäà æèòòÿ

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË 05.45 06.35 06.55 07.45 08.00 08.25 09.00 09.35 10.00 11.20 13.20 14.15

Ò/ñ «Êóðñàíòè» Êë³ïñè Îäèí çà âñ³õ Öåðêâà Õðèñòîâà Çàïèòàéòå ó äîêòîðà Äàºø ìîëîäü! Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòí³ øòàíè» Ì/ñ «Ï³íãâ³íè ç Ìàäàãàñêàðó» ÒÎÏ-100 Õòî çâåðõó? Øóðè-àìóðè Ïàêóé âàë³çè

21 квітня 23.00 Ðåàë³ò³-øîó «Ðåçåðâ³ñòè» 00.00 Õ/ô «Ñåêñ íà âèæèâàííÿ» (3) 01.55 Ðå÷îâèé äîêàç 03.30 Àãåíòè âïëèâó 05.05 Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè 05.25 Ïðàâäà æèòòÿ

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË 05.50 06.30 07.20 09.00 09.35 10.00 11.05 12.05 13.00 14.05 15.05 16.05 18.00 20.10 22.00 00.00 01.40

Ò/ñ «Âåðîí³êà Ìàðñ» Ò/ñ «Êóðñàíòè» Îäèí çà âñ³õ Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòí³ øòàíè» Ì/ñ «Ï³íãâ³íè ç Ìàäàãàñêàðó» Ðåâ³çîð Àôåðèñòè Ñòîðîíí³ì Â... Íîâèé ïîãëÿä Êóõíÿ íà äâîõ Äàºø ìîëîäü! Õ/ô «12 äðóç³â Îóøåíà» Õ/ô «×îãî õî÷å ä³â÷èíà?» Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-2» Õòî çâåðõó? Õ/ô «Ëåçà ñëàâè» (2) Ò/ñ «Ï³âäåííà òåðèòîð³ÿ»

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.00, 05.35 Ñð³áíèé àïåëüñèí 07.00, 19.00, 03.30 Ïî䳿 07.10 Ïî䳿. Ñïîðò 07.15, 03.50 Õ/ô «Áëèçíþêè» 09.30 Æóðíàë ÓªÔÀ ªÂÐÎ-2012 10.00 Òàºìíèö³ ç³ðîê 12.00 Ãîñò³ íà ïîðîç³ 13.00 Ò/ñ «Äîðîæí³é ïàòðóëü-11» 14.00 Ò/ñ «²íòåðíè» 16.00 Ò/ñ «Õòî, ÿêùî íå ÿ?» 18.00, 19.20 Ò/ñ «Êîæåí çà ñåáå» 22.15 Õ/ô «Ãëóõàð ó ê³íî» 00.10 Õ/ô «Ñèíÿ áîðîäà» 02.00 Õ/ô «Êîðîëü, äàìà, âàëåò»

22 квітня 16.05 Ôàéíà Þêðàéíà 16.50 Ì/ô «Àñòåð³êñ òà âåëèêà á³éêà» 18.20 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-2» 20.05 Ì/ô «Êóíã-ôó Ïàíäà» 22.00 ϳðàíü¿ XL 22.55 Õ/ô «Âòðà÷åíà ³ çíàéäåíà» 01.00 Õ/ô «Ëþáîâ òðàïëÿºòüñÿ»

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.00, 05.30 Ñð³áíèé àïåëüñèí 06.50 Ïî䳿 07.10 Òàºìíèö³ ç³ðîê 09.00 Ëàñêàâî ïðîñèìî! 10.00 Ãåðî¿ åêðàíó 11.00 Ò/ñ «Äîðîæí³é ïàòðóëü-11» 14.00 Ò/ñ «Êîë³ð ïîëóì’ÿ» 16.00 Õ/ô «Ãëóõàð ó ê³íî» 18.00, 19.30 Ò/ñ «Õòî, ÿêùî íå ÿ?» 19.00, 03.30 Ïî䳿 òèæíÿ 20.30 Ò/ñ «²íòåðíè» 22.30 Ôóòáîëüíèé â³ê-åíä 23.30 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» 02.00 Õ/ô «Ñèíÿ áîðîäà» 04.00 Õ/ô «Êîðîëü, äàìà,


НОВИНИ

№ 16 (38) 19 квітня 2012 року

www.novosti.kr.ua

КІРОВОГРАДЩИНИ

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

27 квітня ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ» 09.00 ϳäñóìêè äíÿ 09.20 Ïðî âèïëàòè êîìïåíñàö³é âêëàäíèêàì Îùàäáàíêó ÑÐÑÐ 09.30 Ïðåì’ºðà. Ä/ô «Òàºìíèö³ Êè¿âñüêîãî çàìêó» (ô.2) ³ç öèêëó «Çàãóáëåíå ì³ñòî» 10.00 Òåàòðàëüí³ ñåçîíè 10.55 Òîê-øîó «Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ» 11.45 Euronews 11.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà 12.00 Íîâèíè 12.05 ijëîâèé ñâ³ò 12.25 «Íàäâå÷³ð’ÿ» ç Ò. Ùåðáàòþê 12.55 Îêîëèöÿ 13.25 Êîðäîí äåðæàâè 13.40 Õ/ô «Âèêëèêàºìî âîãîíü íà ñåáå» 4ñ. (çàêë.) 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì) 15.15 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð 15.20 Euronews 15.55 Õ/ô «Éäè ³ äèâèñü» 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì) 18.40 Øëÿõàìè Óêðà¿íè 19.00 Íàøà ï³ñíÿ 19.40 dzðêè ãóìîðó Î.Ñòåïàíåíêî, ª.Ïåòðîñÿí, Ì.Ãàëê³í 20.35 After Live (Çà ëàøòóíêàìè Øóñòåð-Live) 20.55 Ïðî âèïëàòè êîìïåíñàö³é âêëàäíèêàì Îùàäáàíêó ÑÐÑÐ 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.15 Ïëþñ-ì³íóñ 21.20 ijëîâèé ñâ³ò 21.25 Øóñòåð-Live. 22.45 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³ 22.50 Øóñòåð-Live 00.00 ϳäñóìêè 00.15 Ñêàðáíè÷êà 01.20 Íàùàäêè 01.30 Ì/ô «Ïðî âñå íà ñâ³ò³» 01.40 Õ³ò-ïàðàä «Íàö³îíàëüíà äâàäöÿòêà» (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì) 02.45 After Live (Çà ëàøòóíêàìè Øóñòåð-Live) 03.10 Äîñâ³ä

04.35 Õ/ô «Âèò³âêè â ñòàðîâèííîìó äóñ³» 05.50 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð

1+1 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30 ÒÑÍ 06.45, 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 Ñí³äàíîê ç 1+1 07.15 Ì/ñ «×îðíèé ïëàù» 09.55 Ò/ñ «Â³ñ³ìäåñÿò³» 11.35 سñòü êàäð³â 12.25 Çí³ì³òü öå íåãàéíî 13.20 Ö³ëêîâèòå ïåðåâò³ëåííÿ-3 14.15, 15.10, 04.05, 04.50 Äàâàé îäðóæèìîñü 16.10, 05.35 Ãîâîðèìî ³ ïîêàçóºìî 17.05 ѳìåéí³ ìåëîäðàìè-2 18.00 ÒÑÍ. Îñîáëèâå 18.35 Íå áðåøè ìåí³-3 20.15 Õ/ô «Â³éíà áîã³â. Áåçñìåðòí³» (2) 22.25 Õ/ô «Êîðîëü Àðòóð» (2)

²ÍÒÅÐ 05.30 Ò/ñ «ÑÁÓ. Ñïåöîïåðàö³ÿ» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Íîâèíè 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Ç íîâèì ðàíêîì 07.30, 20.25 Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ 09.10 Ò/ñ «Îäíîãî ðàçó ó Ðîñòîâ³» 11.05 Ò/ñ «Ìàðøðóò Ìèëîñåðäÿ» 12.15 Çíàê ÿêîñò³ 12.40 Äåòåêòèâè» 13.20 Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì 14.15 ѳìåéíèé ñóä 15.15 Ñóäîâ³ ñïðàâè 16.05 Ò/ñ «Òåðì³íîâî â íîìåð-3» 18.10 Ò/ñ «Êðîâèíóøêà» 19.05 Ò/ñ «Îäíó òåáå êîõàþ» 20.00, 03.15 Ïîäðîáèö³ 20.30 Âå÷³ðí³é Êè¿â 22.30 Âåëèêà ïîë³òèêà ç ªâãåí³ºì Êèñåëüîâèì 01.45 Õ/ô «Ïåðåêëàäà÷êà» 03.40 Ä/ñ «Ì³ñòà ï³äçåìíîãî ñâ³òó»

ICTV 05.15 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 05.25, 03.15 Ôàêòè 05.40, 04.45 Ñâ³òàíîê 06.20, 07.35 ijëîâ³ ôàêòè 06.35 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 07.10, 13.00 Àíåêäîòè ïîóêðà¿íñüêè 07.45 Ñòîï-10 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê 09.30, 19.25 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè 10.35, 16.30 Ò/ñ «Óáèâ÷à ñèëà» 12.45 Ôàêòè. Äåíü 13.15 Õ/ô «Ì³ñöå çóñòð³÷³ çì³íèòè íå ìîæíà», 4 ñ. 15.20 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà» 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð 20.15 Õ/ô «Ì³ñöå çóñòð³÷³ çì³íèòè íå ìîæíà», 5 ñ. 22.05 Õ/ô «Òàíãî ³ Êåø» 00.15 Ãîë³ òà ñì³øí³ 01.15 Õ/ô «Ñêàæåíèé Ìàêñ-3. ϳä êóïîëîì ãðîìó» (2) 03.50 Ò/ñ «Ó ÷îðíîìó ñïèñêó-2» 04.30 ÏðîÖ³êàâå

21.15 ijëîâ³ íîâèíè 21.30 Òåìà äíÿ 21.45 Õ/ô «Ñòàâêà á³ëüøà çà æèòòÿ», 9 ñ. 22.40 Òåðíîï³ëëÿ êð³çü ðîêè. Äîðîãà äî Äí³ñòðà. Òåðíîï³ëüñüêà ÎÄÒÐÊ 23.10 Ôåºð³ÿ ìàíäð³â 23.30 ×àñ êðà¿íè 00.00 óìí Óêðà¿íè

ÑÒÁ 05.40 Õ/ô «Â çîí³ îñîáëèâî¿ óâàãè» 07.00 Õ/ô «Õ³ä ó â³äïîâ³äü» 08.45 Õ/ô «Ñìåðòü øïèãóíàì!» 17.40, 22.00 Âiêíà-Íîâèíè 17.50 Õ/ô «Âîðîøèëîâñüêèé ñòð³ëåöü» (2) 20.00, 22.40 Òàíöþþòü âñ³! Ïîâåðíåííÿ ãåðî¿â 23.55 Õ/ô «Íåæäàíîíåãàäàíî» 01.50 Õ/ô «Çàêîííèé øëþá»

ÍÒÍ + TTV

05.50 Ëåãåíäè áàíäèòñüêî¿ Îäåñè ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ 06.40 Äðóãà ñìóãà Òåëåâ³ç³éíà ìåðåæà 06.45 Ò/ñ «Ëàíöþã» ïî ì. ʳðîâîãðàä: 08.35 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 06.30 Ðàíêîâà êàâà 08.50 Ñïîðòòàéì 07.00 Äåíü çà äíåì. Ðàíîê 08.55 «Â³ä ïåðøî¿ îñîáè» 07.15 Ðàíêîâà êàâà 09.05 Ò/ñ «Ñèùèêè–2» 09.00 Ò/ñ «×óæ³ ãð³õè» 11.05 Ò/ñ «CSI. Ëàñ-Âåãàñ–11» 09.45 Ìóëüòô³ëüì 12.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâè» 10.00 Íàøå çäîðîâ’ÿ 12.40 Ò/ñ «Ëèâàðíèé» 10.30 Õ/ô «Ñòàâêà á³ëüøà çà 13.40 Êðèì³íàëüí³ ñïðàâè æèòòÿ», 8 ñ. 14.40 Ò/ñ «Ëèâàðíèé» 11.30 ×àñ êðà¿íè. Ñîö³àëüíèé 15.40 Ò/ñ «ªðìàê» ïðîåêò 16.50 Õ/ô «Íå ë³ïè äóðíÿ» 12.00 Åêîòóð. Êîðîñòåíü. 19.00 Ïîäàòêè áåç òàºìíèöü Æèòîìèðñüêà ÎÄÒÐÊ 19.20 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 12.15 Òîê-øîó «ÌÈ!» 13.15 Õ/ô «Çà òèõ, õòî â ìîð³» 19.40 Ñïîðòòàéì 19.45 ϳä ïðèö³ëîì Îáëàñíà òåëåâ³ç³éíà 20.45 Êàçêîâèé ñâ³ò ìàëÿò ìåðåæà: 21.00 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 18.00 ²íîçåìíà äëÿ ä³òåé 21.20 Ñïîðòòàéì 18.10 Ò/ñ «×óæ³ ãð³õè» 21.30 Ò/ñ «Çíèêë³» 19.00 Äåíü çà äíåì 23.30 Ñâ³äîê 19.15 ijëîâ³ íîâèíè 00.00 Õ/ô «Çàñóäæåíèé» (3) 19.30 Òåìà äíÿ 02.10 Ñâ³äîê 19.45 Òåìè òèæíÿ 02.40 Ðå÷îâèé äîêàç» 20.45 Çàñèíàéêà 21.00 Äåíü çà äíåì 03.30 Àãåíòè âïëèâó

П‘ятниця 04.25 Ñâ³äîê 04.55 Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè 05.10 Ïðàâäà æèòòÿ

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË 05.05 Ò/ñ «Âåðîí³êà Ìàðñ» 05.45, 01.15 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 05.50, 06.35 Kids Time 05.55 Ì/ñ «Ô³êñ ³ Ôîêñ³» 06.40, 07.05, 07.40, 08.40 ϳäéîì 06.45, 15.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòí³ øòàíè» 07.30, 08.30, 19.00, 00.45 Ðåïîðòåð 07.35, 08.35, 19.20, 01.10 Ïîãîäà 09.00, 17.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü âðîäëèâà» 09.55 Ò/ñ «Òàòóñåâ³ äî÷êè» 14.00 Ì/ñ «Áåòìåí» 14.35 Ì/ñ «Àëàää³í» 15.30, 16.55 Teen Time 15.35 Ïåêåëüíå ïîáà÷åííÿ 15.55 Ò/ñ «Çàêîëîòíèé øëÿõ» 17.55 Ò/ñ «Âîðîí³íè» 19.35 Õ/ô «×îãî õî÷å ä³â÷èíà?» 21.50 Ïàêóé âàë³çè 23.40 Ïàðàä ïîðàä 01.20 Ò/ñ «Âðÿòóâàòè Ãðåéñ»

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.00, 05.20 Ñð³áíèé àïåëüñèí 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ïî䳿 07.10, 17.10, 19.15, 03.45 Ïî䳿. Ñïîðò 07.15, 18.00 Ò/ñ «ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåííÿ» 08.30, 13.50 Ò/ñ «Ñë³ä» 09.10 Ò/ñ «Ïîäðóææÿ» 10.00 Ò/ñ «Ìåíò ó çàêîí³-5» 11.00, 13.00 Ò/ñ «Çðàäíèê» 12.00, 04.30 Òîê-øîó «Íåõàé ãîâîðÿòü» 15.35 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 16.00 Ôåäåðàëüíèé ñóääÿ 17.15, 03.50 Êðèòè÷íà òî÷êà 19.20 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà» 20.00 Ò/ñ «Êàòèíà Ëþáîâ» 21.00 Ò/ñ «Îõîðîíåöü-4» 01.00 Õ/ô «Êîðîëåâà ëüîäó» 02.45 Ëàñêàâî ïðîñèìî!

У ЦЕЙ Й ДЕНЬ — 27 квітня •

65 років від дня народження (с. Восток Макаровського району в Башкирії) Володимира Федоровича Кобзаря, письменника, громадського діяча. Середню освіту здобув у смт Олександрівці. Закінчив Київський університет (1974). У 1974-1981 роках – редактор у Сімферопольському видавництві «Таврія». З 1981-го працював у Кіровограді журналістом, завідуючим літературною частиною обласного музично-драматичного театру ім. М. Л. Кропивницького; очолював обласну організацію Спілки письменників України (1991-1996). У часи горбачовської перебудови (1985-1989) активно працював у Народному Русі України, редагував нелегальний рухівський часопис «Думка». У 19951997 роках – заступник директора Кіровоградського регіонального центру сертифікатних аукціонів. З 1997-го – помічник президента Національного університету «Києво-Могилянська академія». Голова правління кредитної спілки «Поміч» при «Могилянці», виконавчий директор Міжнародного благодійного фонду відродження Києво-Могилянської академії. Автор книг: «Провулок гвардійський» (1981), «На отчому порозі» (1988), «Сіль Чумацького шляху» (1989), «Буваличі» (1993), «Словник фондового ринку» (1997) та ін. • 211 років від дня народження (Волинська губернія) Олександра Івановича Вегеліна (1801-1860), декабриста Батько – доктор медицини Йоган-Крістоф Вегелін. Виховувався у кадетському корпусі до 1818 року. З 1822-го – поручик, командир 3-ї роти Литовського пікінерного батальйону. Член таємного Товариства військових друзів, організатор виступу Литовського пікінерного батальйону. Арештований 26.12.1825. Військовим судом позбавлений дворянства, чинів і засуджений до смертної кари, яку замінено 10-річним засланням на каторжні роботи до Сибіру. У 1837 р. дозволено вступити на військову службу рядовим до Кабардинського єгерського полку. Дослужився до прапорщика. У 1842 р. звільнений у відставку за станом здоров’я із забороною в’їзду в обидві столиці, під поліцейський нагляд за місцем проживання. З 1843-го жив у Полтаві, потім декілька років мешкав у родичів у Новій Празі Олександрійського повіту. Останні роки життя провів в Одесі, де завідував мінеральними водами.

Іменини (за православним календарем):

Азат, Олександр, Антон (Антоній), Ардальон (Ардаліон), Валентин, Євстафій (Євстахій, Остап, Остах), Іван (Іоанн), Мартин (Мартін) і Христофор.

Великдень і велетенська писанка у центрі Кіровограда. Дощ не завадив одному з головних свят для православних Фото Олени Карпенко, Новини Кіровоградщини

7


НОВИНИ

www.novosti.kr.ua

Середа р

У ЦЕЙ Й ДЕНЬ — 25 квітня 91 рік від дня народження (м. Бобринець) Володимира Федоровича Сербулова, військового діяча. Учасник ВВВ. Старший лейтенант. 14 квітня 1944 року його рота, форсувавши Дністер, однією з перших увірвалася до с. Гура-Бикулуй. Герой Радянського Союзу (від 13.09.1944). Учасник Параду Перемоги у Москві 24.06.1944. Після війни жив і працював у Ворошиловграді (Луганську). • 71 рік від дня народження (с. Мирне Одеської області) Микити Варфоломійовича Новикова, металурга Навчався в Одеському технологічному інституті, у 1962 році закінчив Московський інститут сталі та сплавів. Працював на металургійних комбінатах Росії (майже чверть століття на Новолипецькому металургійному комбінаті) та Казахстану (очолював Актюбінський завод ферросплавів, холдінг «Казхром»). У 2002 році повернувся в Україну і очолив Побузький ферронікелевий комбінат (відкритий у 1972-му) у Голованівському районі, який після розпаду СРСР перебував у повному занепаді. Ним особисто розроблена і реалізована програма відновлення, технічного і технологічного переозброєння комбінату, на якому нині трудиться майже 2 тисячі чоловік. Знайшов інвесторів, власники акцій комбінату вклали в його реконструкцію понад 90 млн. доларів. Екологічно чиста, безвідходна, безперервна технологія, що застосовується на комбінаті, не має аналогів в СНД. З 2004 по 2008 виплавлено понад 60 тисяч тон нікелю, щороку комбінат переробляє понад 1 млн. тонн руди з Індонезії та Нової Каледонії. У селищі Побузькому відновлена і примножена соціальна інфраструктура. Почесний металург, член Міжнародної спілки металлургів, кавалер ордена Святого Миколая Чудотворця «За примноження добра на Землі». Лауреат міжнародної премії імені Петра Великого «За значний особистий внесок у розвиток відносин між Російською Федерацією і Україною».

Іменини (за православним календарем): Акакій, Анфіса (Анфуса), Панаса, Василь, Геронтій, Давид (Давід), Дим, Зинон, Іван (Іоанн), Ісаак (Ісак), Кистіон, Марія, Марфа, Мина, Протіон, Сергій (Сергий).

ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ» 09.00 ϳäñóìêè äíÿ 09.15 Ïðî âèïëàòè êîìïåíñàö³é âêëàäíèêàì Îùàäáàíêó ÑÐÑÐ 09.20 Óðÿä íà çâ’ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè 09.45 Òîê-øîó «Ëåãêî áóòè æ³íêîþ» 10.55  ãîñòÿõ ó Ä. Ãîðäîíà 11.45 Euronews 11.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà 12.00 Íîâèíè 12.10 ijëîâèé ñâ³ò 12.30 Íàøà ï³ñíÿ 13.25 Õ/ô «Âèêëèêàºìî âîãîíü íà ñåáå» 2ñ. 14.50 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì) 15.00 ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÜʲ ÑËÓÕÀÍÍß ó Âåðõîâí³é Ðàä³ Óêðà¿íè íà òåìó «Ïðî ñòàí òà ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó Âîºííî¿ îðãàí³çàö³¿ òà ñåêòîðó áåçïåêè Óêðà¿íè» 18.05 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð 18.10 Ïðî ãîëîâíå 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì) 18.45 ijëîâèé ñâ³ò 19.05 Êîíöåðò Î.Ϻñêîâà 20.45 Ïðî âèïëàòè êîìïåíñàö³é âêëàäíèêàì Îùàäáàíêó ÑÐÑÐ 20.50 Ìåãàëîò 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.20 Ïëþñ-ì³íóñ 21.25 ijëîâèé ñâ³ò 21.35 Ñâ³ò ñïîðòó 21.40 Æàðò ç Þ.Ãàëüöåâèì òà Ñ.Äðîáîòåíêîì 22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî 23.00 ϳäñóìêè 23.25 ³ä ïåðøî¿ îñîáè 23.50 Åêñïåðò íà çâ’ÿçêó 00.15 Ñêàðáíè÷êà 01.20 Íàùàäêè 01.30 Õâèëèíà ìîâ÷àííÿ 01.35 ÒåëåÀêàäåì³ÿ 02.35 Ò/ñ «Äîì³âêà», 10 ñ. 04.15 «Ñåêðåòè óñï³õó» ç Íàòàëåþ Ãîðîäåíñüêîþ 04.50 Ä/ô «×îðíîáèëü. ϳñëÿìîâà»

26 років з дня Чорнобильської катастрофи. У ніч на 26 квітня 1986 року сталася екологічно-соціальна катастрофа, спричинена вибухом і подальшим руйнуванням четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції, розташованої на території України (у той час – Української РСР). Руйнування мало вибуховий характер, реактор був повністю зруйнований, а в довкілля викинуто велику кількість радіоактивних речовин. Відбувся радіоактивний викид потужністю в 300 Хіросім. Радіоактивна хмара від аварії пройшла над європейською частиною СРСР, більшою частиною Європи, східною частиною США. Приблизно 60% радіоактивних речовин осіло на території Білорусі. Близько 200 000 чоловік були евакуйовані із зон забруднення. Чорнобильська аварія стала подією великого суспільно-політичного значення для СРСР і світу. Це наклало деякий відбиток на хід розслідування її причин. Підхід до інтерпретації фактів й обставин аварії змінювався з часом, і повністю єдиної думки не існує досі. Спершу керівництво УРСР та СРСР намагалося приховати масштаби трагедії, але після повідомлень з Швеції, де на Фоксмаркській АЕС були знайдені радіоактивні частинки, які були принесені з східної частини СРСР та оцінки масштабів зараження, розпочалася евакуація близько 130 000 мешканців Київської області із забруднених районів. Радіоактивного ураження зазнали близько 600 000 осіб, насамперед ліквідатори катастрофи. Навколо ЧАЕС створена 30-кілометрова зона відчуження. Число постраждалих від Чорнобильської аварії можна визначити лише приблизно. Окрім загиблих працівників АЕС і пожежних, до них слід віднести хворих військовослужбовців і цивільних осіб, що брали участь у ліквідації наслідків аварії, і мешканців районів, що піддалися радіоактивному забрудненню. Визначення того, яка частина захворювань з’явилася наслідком аварії – вельми складне завдання для медицини і статистики. Вважається, що більша частина смертельних випадків, пов’язаних з дією радіації, була або буде викликана онкологічними захворюваннями.

Іменини (за православним календарем): Артамон (Артемон), Георгій, Дмитро (Димитрій), Елевферій, Зоіл, Крискент, Мартирій, Марфа, Феодосій і Фомаіда.

6

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

06.45, 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 Ñí³äàíîê ç 1+1 07.15 Ì/ñ «×îðíèé ïëàù» 09.55 Õ/ô «Íå òðåáà ñóìóâàòè» 11.50 سñòü êàäð³â 12.15 Çí³ì³òü öå íåãàéíî 13.15 Ö³ëêîâèòå ïåðåâò³ëåííÿ-3 14.10, 15.10, 02.45 Äàâàé îäðóæèìîñü 16.10, 04.55 Ãîâîðèìî ³ ïîêàçóºìî 17.05 ѳìåéí³ ìåëîäðàìè-2 18.00 ÒÑÍ. Îñîáëèâå 18.35 Íå áðåøè ìåí³-3 20.10 Õ/ô «Êàëà÷³» 21.40 Ôóòáîë. ˳ãà ÷åìï³îí³â. ϳâô³íàë. «Ðåàë Ìàäðèä» (²ñïàí³ÿ) «Áàâàð³ÿ» (ͳìå÷÷èíà) 23.30, 03.45 Øîó «Âå÷³ðí³é Óðãàíò» 00.10, 04.10 Ò/ñ «Çàêîí ³ ïîðÿäîê-3» (2)

²ÍÒÅÐ

05.30, 22.25 Ò/ñ «ÑÁÓ. Ñïåöîïåðàö³ÿ» 07.00 Íîâèíè 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Ç íîâèì ðàíêîì 07.30 Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Íîâèíè 09.10, 20.30 Ò/ñ « Îäíîãî ðàçó ó Ðîñòîâ³» 11.05 Ò/ñ «Ìàðøðóò Ìèëîñåðäÿ» 12.15 íàê ÿêîñò³ 12.40 «Äåòåêòèâè 13.20 Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì 14.15 ѳìåéíèé ñóä 15.15 Ñóäîâ³ ñïðàâè 16.05 Ò/ñ «Òåðì³íîâî â íîìåð-3» 18.10 Ò/ñ «Êðîâèíóøêà» 19.05 Ò/ñ «Îäíó òåáå êîõàþ» 20.00, 02.25 Ïîäðîáèö³ 20.25 Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ 00.35 Ïàðê àâòîìîá³ëüíîãî ïåð³îäó 01.00 Õ/ô «Øóêàþ òåáå» 02.50 Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 02.55 Çíàê ÿêîñò³ 03.25 Ä/ô «Ì³ñòà ï³äçåìíîãî 1+1 ñâ³òó» 06.00 «Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé» 04.45 Ä/ô «Òð³óìô ñì³øíîãî ä³â÷èñüêà. Àë³ñà 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, Ôðåéíäë³õ» 19.30, 23.55, 03.30 ÒÑÍ

ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ» 09.00 ϳäñóìêè äíÿ 09.20 Ä/ô «Çîíà î÷èùåííÿ» 09.55 Òîê-øîó «Ëåãêî áóòè æ³íêîþ» 10.20 Õ/ô «Ðîçïàä» 12.00 Íîâèíè 12.10 ijëîâèé ñâ³ò 12.15 Ä/ô «Æ³íêè ×îðíîáèëÿ» 12.45 Îô³ö³éí³ çàõîäè âøàíóâàííÿ 26-¿ ð³÷íèö³ ×îðíîáèëüñüêî¿ òðàãå䳿 13.35 Õ/ô «Âèêëèêàºìî âîãîíü íà ñåáå», 3 ñ. 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì) 15.10 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð 15.15 Øóñòåð-Live. Ñïåöâèïóñê. Òåëåìàðàôîí äî ð³÷íèö³ ×îðíîáèëüñüêî¿ òðàãå䳿 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì) 18.45 ijëîâèé ñâ³ò 19.00 Êîíöåðò É.Êîáçîíà â ×îðíîáèë³ 20.40 Ñâ³ò ñïîðòó 20.45 Ïëþñ-ì³íóñ 20.50 Ïðî âèïëàòè êîìïåíñàö³é âêëàäíèêàì Îùàäáàíêó ÑÐÑÐ 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.20 ijëîâèé ñâ³ò 21.30 Äîñâ³ä 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà 23.00 ϳäñóìêè 23.25 ³ä ïåðøî¿ îñîáè 23.50 Åêñïåðò íà çâ’ÿçêó 00.15 Ñêàðáíè÷êà 01.20 Ä/ô «×îðíîáèëü. Ëþäñüêèé ôàêòîð» 01.45 Ä/ô «Æ³íêè ×îðíîáèëÿ» 02.20 Õ/ô «Ðîçïàä» 04.00 Ä/ô «×îðíîáèëü. Òðèçíà» 05.10 Ä/ô «Çîíà î÷èùåííÿ» 05.50 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð

1+1 06.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.30 ÒÑÍ 06.45, 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 Ñí³äàíîê ç 1+1 07.15 Ì/ñ «×îðíèé ïëàù» 09.55 Õ/ô «Êàëà÷³» 11.35 سñòü êàäð³â 12.20 Çí³ì³òü öå íåãàéíî 13.20 Ö³ëêîâèòå ïåðåâò³ëåííÿ-3 14.15, 15.10, 03.00 Äàâàé îäðóæèìîñü 16.05, 05.00 Ãîâîðèìî ³ ïîêàçóºìî

ICTV 05.15 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 05.25, 04.05 Ôàêòè 05.40, 04.40 Ñâ³òàíîê 06.25, 07.35 ijëîâ³ ôàêòè 06.40 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 07.10, 13.00 Àíåêäîòè ïîóêðà¿íñüêè 07.45 Ïðîâîêàòîð 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê 09.30, 19.25, 01.35 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè 10.35, 16.25 Ò/ñ «Óáèâ÷à ñèëà» 12.45 Ôàêòè. Äåíü 13.40 Ò/ñ «×îðí³ âîâêè». Ô³íàë 14.45 Õ/ô «Ì³ñöå çóñòð³÷³ çì³íèòè íå ìîæíà», 1 ñ. 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð 20.15 Õ/ô «Ì³ñöå çóñòð³÷³ çì³íèòè íå ìîæíà», 2-3 ñ. 23.10 Ôàêòè. ϳäñóìîê 23.25 Õ/ô «Ñêàæåíèé Ìàêñ-2. Âî¿í äîðîãè» (2) 02.30 Õ/ô «Ñêàæåíèé Ìàêñ» (2)

ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ 06.30 07.00 07.15 09.00 09.45 10.00 10.30 11.00 12.00 12.15 13.15 18.00 18.10 19.00 19.15 19.30 19.45 20.45 21.00 21.15 21.30 21.45 22.40

Òåëåâ³ç³éíà ìåðåæà ïî ì. ʳðîâîãðàä: Ðàíêîâà êàâà Äåíü çà äíåì. Ðàíîê Ðàíêîâà êàâà Ò/ñ «×óæ³ ãð³õè» Ìóëüòô³ëüì Íàîäèíö³ ç óñ³ìà Ä/ñ «Æèòòÿ ñåðåä æèòòÿ» Õ/ô «Ñòàâêà á³ëüøà çà æèòòÿ», 6 ñ. Ó äîëîíÿõ â³÷íîñò³. Çàïîð³çüêà ÎÄÆÒÐÊ Òîê-øîó «ÌÈ!» Õ/ô «Ïîðó÷èê Êèæå» Îáëàñíà òåëåâ³ç³éíà ìåðåæà: ²íîçåìíà äëÿ ä³òåé Ò/ñ «×óæ³ ãð³õè» Äåíü çà äíåì ijëîâ³ íîâèíè Òåìà äíÿ Òîê-øîó «ÌÈ!» Çàñèíàéêà Äåíü çà äíåì ijëîâ³ íîâèíè Òåìà äíÿ Õ/ô «Ñòàâêà á³ëüøà çà æèòòÿ», 7 ñ. Äî ð³÷íèö³ ×îðíîáèëüñüêî¿ òðàãå䳿. «²ñòîð³ÿ Ëåîí³äà»

23.00 ªâðî-2012 23.30 ×àñ êðà¿íè 00.00 óìí Óêðà¿íè

ÑÒÁ 06.15 Íåç’ÿñîâíî, àëå ôàêò 07.00 Äîêóìåíòàëüíèé äåòåêòèâ 07.40 Ò/ñ «Êîì³ñàð Ðåêñ» 09.40, 18.10 Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê 10.40, 00.25 Õ/ô «Ìàìà íàïðîêàò» 12.40, 02.25 Õ/ô «Íåðîçóìíà ç³ðêà» 14.45, 19.05 Åêñòðàñåíñè âåäóòü ðîçñë³äóâàííÿ 15.50 Áèòâà åêñòðàñåíñ³â 18.00, 22.00 ³êíà-Íîâèíè 20.10 Êîõàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé 22.20 Õàòà íà òàòà 23.25 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ»

ÍÒÍ + TTV 05.50 Ëåãåíäè áàíäèòñüêî¿ Îäåñè 06.40 Äðóãà ñìóãà 06.45 Ò/ñ «Ëàíöþã» 08.35 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 08.55 Ñïîðòòàéì 09.00 Ò/ñ «Ñèùèêè–2» 11.05 Ò/ñ «CSI. ËàñÂåãàñ–11» 12.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâè» 12.40 Ò/ñ «Ëèâàðíèé» 13.40 Êðèì³íàëüí³ ñïðàâè 14.35 Ò/ñ «Ëèâàðíèé» 15.35 Ò/ñ «ªðìàê» 16.40 Õ/ô «Áèòâà çà Ìîñêâó», 3 ñ. 18.30 Ä/ô «×îðíîáèëü. 3828» 19.00 Êàìåðà! Ìîòîð! Çíÿòî! 19.20 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 19.40 Ñïîðòòàéì 19.45 Êàðò-áëàíø 20.10 Ìè éäåìî â ãîñò³ 20.30 Êàçêîâèé ñâ³ò ìàëÿò 21.00 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 21.20 Ñïîðòòàéì 21.30 Ò/ñ «CSI. ËàñÂåãàñ–11» 22.30 Ò/ñ «Êðèì³íàë³ñòè. Ìèñëèòè ÿê çëî÷èíåöü» 23.30 Ñâ³äîê 00.00 Õ/ô «×îðíîáèëü. Îñòàííº ïîïåðåäæåííÿ» 01.50 Ñâ³äîê 02.20 Ðå÷îâèé äîêàç»

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Четвер р

У ЦЕЙ Й ДЕНЬ — 26 квітня •

№ 16 (38) 19 квітня 2012 року

КІРОВОГРАДЩИНИ

17.00 ѳìåéí³ ìåëîäðàìè-2 18.00 ÒÑÍ. Îñîáëèâå 18.35 Íå áðåøè ìåí³-3 20.15 ß ëþáëþ Óêðà¿íó-2 21.40 Ò/ñ «Â³ñ³ìäåñÿò³» 23.05, 03.45 Øîó «Âå÷³ðí³é Óðãàíò» 00.00, 04.10 Ò/ñ «Çàêîí ³ ïîðÿäîê-3» 01.00 «Æ³íêè ×îðíîáèëÿ» 01.35 Õ/ô «Ñåêñîãîë³ê» (2)

²ÍÒÅÐ 05.30, 22.25 Ò/ñ «ÑÁÓ. Ñïåöîïåðàö³ÿ» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Íîâèíè 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Ç íîâèì ðàíêîì 07.30, 20.25 Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ 09.10, 20.30 Ò/ñ «Îäíîãî ðàçó ó Ðîñòîâ³» 11.05 Ò/ñ «Ìàðøðóò Ìèëîñåðäÿ» 12.15 Çíàê ÿêîñò³ 12.40 Äåòåêòèâè 13.20 Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì 14.15 ѳìåéíèé ñóä 15.15 Ñóäîâ³ ñïðàâè 16.05 Ò/ñ «Òåðì³íîâî â íîìåð-3» 18.10 Ò/ñ «Êðîâèíóøêà» 19.05 Ò/ñ «Îäíó òåáå êîõàþ» 20.00, 02.55 Ïîäðîáèö³ 00.35 Âåëèêèé áîêñ. Îëåêñàíäð Óñòèíîâ Äæåéñîí Ãàâåðí 01.35 Õ/ô «Òèõ³ ñîñíè» 03.20 Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 03.25 Çíàê ÿêîñò³ 03.50 Ä/ñ «Ì³ñòà ï³äçåìíîãî ñâ³òó»

01.45 Õ/ô «Ñêàæåíèé Ìàêñ-2. Âî¿í äîðîãè» (2) 03.45 Ò/ñ «Ó ÷îðíîìó ñïèñêó-2»

ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ 06.30 07.00 07.15 09.00 09.45 10.00 10.30 11.00 12.00 13.00

18.00 18.10 19.00 19.15 19.30 19.45 20.45 21.00 21.15 21.30 21.45 22.40 23.30 00.00

Òåëåâ³ç³éíà ìåðåæà ïî ì. ʳðîâîãðàä: Ðàíêîâà êàâà Äåíü çà äíåì. Ðàíîê Ðàíêîâà êàâà Ò/ñ «×óæ³ ãð³õè» Ìóëüòô³ëüì Ìàåñòðî ªâðî-2012 Õ/ô «Ñòàâêà á³ëüøà çà æèòòÿ», 7 ñ. Òîê-øîó «ÌÈ!» Ä/ô «Çâè÷àéíèé ×îðíîáèëü» Îáëàñíà òåëåâ³ç³éíà ìåðåæà: ²íîçåìíà äëÿ ä³òåé Ò/ñ «×óæ³ ãð³õè» Äåíü çà äíåì ijëîâ³ íîâèíè Òåìà äíÿ Òîê-øîó «ÌÈ!» Çàñèíàéêà Äåíü çà äíåì ijëîâ³ íîâèíè Òåìà äíÿ Õ/ô «Ñòàâêà á³ëüøà çà æèòòÿ», 8 ñ. Ä/ô «Ïîäîðîæ ïåêåëüíîþ ð³êîþ» ×àñ êðà¿íè. Ñîö³àëüíèé ïðîåêò óìí Óêðà¿íè

ÑÒÁ

06.10 Íåç’ÿñîâíî, àëå ôàêò 06.55 Äîêóìåíòàëüíèé äåòåêòèâ 07.35 Ò/ñ «Êîì³ñàð Ðåêñ» 09.40, 18.10 Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê ICTV 10.40, 01.45 Õ/ô 05.25, 03.15 Ôàêòè «Òîðêíóòèñÿ íåáà» 05.40, 04.30 Ñâ³òàíîê 12.40, 03.25 Õ/ô 06.25, 07.35 ijëîâ³ ôàêòè «Ïðèëåòèòü 06.40 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» ðàïòîì ÷àð³âíèê» 07.10, 13.00 Àíåêäîòè ïî14.45, 19.05 Åêñòðàñåíñè óêðà¿íñüêè âåäóòü 07.45 Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³ ðîçñë³äóâàííÿ 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê 15.50 Áèòâà 09.30, 19.25, 00.40 åêñòðàñåíñ³â Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè 18.00, 22.00 ³êíà10.35, 16.25 Ò/ñ «Óáèâ÷à ñèëà» Íîâèíè 12.45 Ôàêòè. Äåíü 20.10, 22.40 Õîëîñòÿê-2 13.10 Õ/ô «Ì³ñöå çóñòð³÷³ 23.55 ßê âèéòè çàì³æ çì³íèòè íå ìîæíà», 00.55 Ò/ñ «Äîêòîð 2-3 ñ. Õàóñ» 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð ÍÒÍ + TTV 20.15 Õ/ô «Ì³ñöå çóñòð³÷³ çì³íèòè íå ìîæíà», 4 ñ. 05.45 Ëåãåíäè áàíäèòñüêî¿ 22.15 Ôàêòè. ϳäñóìîê Îäåñè 22.30 Õ/ô «Ñêàæåíèé Ìàêñ-3. ϳä êóïîëîì ãðîìó» (2) 06.35 Äðóãà ñìóãà

06.40 08.35 08.55 09.00 11.05 12.00 12.35 13.40 14.35 15.35 16.40 18.30 19.00 19.20 19.40 19.45 19.55 20.25 21.00 21.20 21.30 22.30 23.30 00.00 00.30 01.40 02.15 03.30 04.25 04.55 05.25

Ò/ñ «Ëàíöþã» ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà Ñïîðòòàéì Ò/ñ «Ñèùèêè–2» Ò/ñ «CSI. ËàñÂåãàñ–11» Ò/ñ «Äåòåêòèâè» Ò/ñ «Ëèâàðíèé» Êðèì³íàëüí³ ñïðàâè Ò/ñ «Ëèâàðíèé» Ò/ñ «ªðìàê» Õ/ô «Áèòâà çà Ìîñêâó», 4 ñ. Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó. Êîðîë³ ÷îðíî¿ á³ðæ³ Ïîäàòêè áåç òàºìíèöü ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà Ñïîðòòàéì ³ä ïåðøî¿ îñîáè ³äâåðòî Êàçêîâèé ñâ³ò ìàëÿò ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà Ñïîðòòàéì Ò/ñ «CSI. ËàñÂåãàñ–11» Ò/ñ «Êðèì³íàë³ñòè. Ìèñëèòè ÿê çëî÷èíåöü» Ñâ³äîê Ò/ñ «Äåòåêòèâè» Ïîêåð. Million Dollar Challenge Ñâ³äîê Ðå÷îâèé äîêàç Àãåíòè âïëèâó Ñâ³äîê Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè Ïðàâäà æèòòÿ

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË 05.15 Ò/ñ «Âåðîí³êà Ìàðñ» 05.50, 06.35 Kids Time 05.55 Ì/ñ «Ô³êñ ³ Ôîêñ³» 06.40, 07.05, 07.40, 08.40 ϳäéîì

25 квітня 03.00 03.25 04.25 04.55 05.20

Ìîá³ëüí³ ðîçâàãè Àãåíòè âïëèâó Ñâ³äîê Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè Ïðàâäà æèòòÿ

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË 05.10 Ò/ñ «Âåðîí³êà Ìàðñ» 05.45, 06.35 Kids Time 05.50 Ì/ñ «Ô³êñ ³ Ôîêñ³» 06.40, 07.05, 07.40, 08.40 ϳäéîì 06.45, 15.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòí³ øòàíè» 07.30, 08.30, 19.00, 00.15 Ðåïîðòåð 09.00, 16.55 Ò/ñ «Íå ðîäèñü âðîäëèâà» 09.55 Ò/ñ «Òàòóñåâ³ äî÷êè» 14.00 Ì/ñ «Áåòìåí» 14.35 Ì/ñ «Àëàää³í» 15.30, 16.50 Teen Time 15.35 Ïåêåëüíå ïîáà÷åííÿ 16.00 Ò/ñ «Çàêîëîòíèé øëÿõ» 17.55, 21.00 Ò/ñ «Âîðîí³íè» 19.35 ϳðàíü¿ 20.00 Ò/ñ «Ãåéìåðè» 22.00 Ðåâ³çîð 23.15 Ïàðàä ïîðàä 00.55 Ò/ñ «Âðÿòóâàòè Ãðåéñ»

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.00 Ñð³áíèé àïåëüñèí 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ïî䳿 07.10, 17.10, 19.15, 03.45 Ïî䳿. Ñïîðò 07.15, 18.00 Ò/ñ «ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåííÿ» 08.15, 13.50, 21.00 Ò/ñ «Ñë³ä» 10.00, 22.00 Ò/ñ «Ïîäðóææÿ» 11.00, 23.00 Ò/ñ «Ìåíò ó çàêîí³-5» 12.00, 04.30 Òîê-øîó «Íåõàé ãîâîðÿòü» 13.00 Ò/ñ «Çðàäíèê» 15.35, 03.05 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 16.00 Ôåäåðàëüíèé ñóääÿ 17.15, 03.50 Êðèòè÷íà òî÷êà 19.20 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà» 20.00 Ò/ñ «Êàòèíà Ëþáîâ» 00.00 Ò/ñ «Òðàâìà» 00.50 Õ/ô «×åðåïè-2» (2) 02.25, 05.20 Õ/ô «30 ïîòðÿñ³íü. ×åòâåðòèé ñåçîí»

26 квітня 06.45, 15.05 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòí³ øòàíè» 07.30, 08.30, 19.00, 00.15 Ðåïîðòåð 09.00, 17.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü âðîäëèâà» 09.55 Ò/ñ «Òàòóñåâ³ äî÷êè» 14.10 Ì/ñ «Áåòìåí» 14.45 Ì/ñ «Àëàää³í» 15.40, 16.55 Teen Time 15.45 Ïåêåëüíå ïîáà÷åííÿ 16.05 Ò/ñ «Çàêîëîòíèé øëÿõ» 17.55, 21.00 Ò/ñ «Âîðîí³íè» 19.35 ϳðàíü¿ 20.00 Ò/ñ «Ãåéìåðè» (2) 22.00 Êóõíÿ íà äâîõ 23.10 Ïàðàä ïîðàä 00.55 Ò/ñ «Âðÿòóâàòè Ãðåéñ»

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.00, 05.30 Ñð³áíèé àïåëüñèí 07.00, 17.00, 19.00, 03.20 Ïî䳿 07.10, 17.10, 19.15, 03.40 Ïî䳿. Ñïîðò 07.15, 18.00 Ò/ñ «ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåííÿ» 08.15, 13.50, 21.00 Ò/ñ «Ñë³ä» 10.00, 22.00 Ò/ñ «Ïîäðóææÿ» 11.00, 23.00 Ò/ñ «Ìåíò ó çàêîí³-5» 12.00, 04.20 Òîê-øîó «Íåõàé ãîâîðÿòü» 13.00 Ò/ñ «Çðàäíèê» 15.35, 02.10 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 16.00 Ôåäåðàëüíèé ñóääÿ 17.15, 03.45 Êðèòè÷íà òî÷êà 19.20 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà» 20.00 Ò/ñ «Êàòèíà Ëþáîâ» 00.00 Õ/ô «Àâðîðà» 05.10 Ò/ñ «30 ïîòðÿñ³íü. ×åòâåðòèé ñåçîí»


НОВИНИ КІРОВОГРАДЩИНИ

№ 16 (38) 19 квітня 2012 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

23 квітня ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ» 09.00 09.35 10.05 11.00 11.30 12.10 12.20 13.50 14.20 14.40 15.00 15.15 15.20 16.05 16.35 17.05 18.20 18.40 19.00 19.25 19.45 20.35 20.50 20.55 21.00 21.25 21.30 21.35 21.55 22.20 22.55 23.00 23.25 23.50 00.15 01.20 01.30 01.40 02.40 04.20 04.50 05.25 05.50

ϳäñóìêè òèæíÿ Òî÷êà çîðó Øåô-êóõàð êðà¿íè Äîêè áàòüêè ñïëÿòü Òåàòðàëüí³ ñåçîíè ijëîâèé ñâ³ò Õ/ô «Ñïðàâè ñåðäå÷í³» Êóáîê ñâ³òó ç ôóòáîëó -2014. Ùîäåííèê Ô²ÔÀ (âèï.1) Ïðàâî íà çàõèñò ³êíî â Àìåðèêó Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì) ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð Euronews Êîíòðîëüíà ðîáîòà «Ñåêðåòè óñï³õó» ç Íàòàëåþ Ãîðîäåíñüêîþ Õ/ô «×åòâåðòèé» Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì) ijëîâèé ñâ³ò Ñì³øíèé òà ùå ñì³øí³øèé After Live (Çà ëàøòóíêàìè Øóñòåð-Live) dzðêè ãóìîðó. ÅêñÁÁ, Â.Äàíèëåöü, Â.Ìî¿ñåºíêî ѳëüðàäà Ïðî âèïëàòè êîìïåíñàö³é âêëàäíèêàì Îùàäáàíêó ÑÐÑÐ Îô³ö³éíà õðîí³êà ϳäñóìêè äíÿ Ïëþñ-ì³íóñ ijëîâèé ñâ³ò Ñâ³ò ñïîðòó Òåàòð «Êîìïîò» ³ À.Äàíèëêî «Âåñíÿíèé æàðò» ç Ñ.Äðîáîòåíêîì Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³ ϳäñóìêè ³ä ïåðøî¿ îñîáè Åêñïåðò íà çâ’ÿçêó Ñêàðáíè÷êà Íàùàäêè Ì/ô «ßê ¿æà÷îê òà âåäìåæà çóñòð³÷àëè Íîâèé Ð³ê» ÒåëåÀêàäåì³ÿ Ò/ñ «Äîì³âêà» 8ñ. Êóìèðè ³ êóìèð÷èêè Áëèæ÷å äî íàðîäó. Ä.Êîëäóí Êîíòðîëüíà ðîáîòà ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð

1+1 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 00.45 ÒÑÍ

06.45, 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 Ñí³äàíîê ç 1+1 07.15 Ì/ñ «×îðíèé ïëàù» 09.55 Õ/ô «²âàí Âàñèëüîâè÷ çì³íþº ïðîôåñ³þ» 11.50 سñòü êàäð³â 12.25 Çí³ì³òü öå íåãàéíî 13.20 Ö³ëêîâèòå ïåðåâò³ëåííÿ-3 14.15, 15.10 «Äàâàé îäðóæèìîñü» 16.10, 04.40 «Ãîâîðèìî ³ ïîêàçóºìî» 17.05 ѳìåéí³ ìåëîäðàìè-2 18.00 ÒÑÍ. Îñîáëèâå 18.35 Íå áðåøè ìåí³-3 20.15 «Ïðèíöè áàæàþòü ïîçíàéîìèòèñÿ» 21.30 Õ/ô «Ïðàâäèâà áðåõíÿ» 00.20 Øîó «Âå÷³ðí³é Óðãàíò» 01.00, 03.55 Ò/ñ «Çàêîí ³ ïîðÿäîê-3»

²ÍÒÅÐ 05.35 Ä/ñ «Äèê³ òà íåáåçïå÷í³» 07.00 Íîâèíè 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Ç íîâèì ðàíêîì 07.30 Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Íîâèíè 09.10 Õ/ô «Íà ðîçäîð³ææ³» 11.10 Ò/ñ «Ìàðøðóò Ìèëîñåðäÿ» 12.15 Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì 14.15 Õ/ô «8 ïåðøèõ ïîáà÷åíü» 16.15 Æäè ìåíÿ 18.10 Ò/ñ «Êðîâèíóøêà» 19.05 Ñåðöå ï³äêàæå 20.00 Ïîäðîáèö³ 20.25 Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ 20.30 Ò/ñ «Îäíîãî ðàçó ó Ðîñòîâ³» 22.25 Ò/ñ «ÑÁÓ. Ñïåöîïåðàö³ÿ» 00.40 Ä/ô «Êëè÷êî» 02.35 Ä/ô «2012 Äàêàð» 03.25 Ä/ô «×îðíà ìàã³ÿ» 04.15 Ä/ñ «Ì³ñòà ï³äçåìíîãî ñâ³òó»

ICTV 05.30 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 05.40, 04.40 Ñâ³òàíîê 06.25, 07.35 ijëîâ³ ôàêòè 06.40 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 07.10, 09.30 Àíåêäîòè ïîóêðà¿íñüêè 07.45 Ôàêòè òèæíÿ 08.45, 12.45, 02.25 Ôàêòè 09.40 Õ/ô «Òîê³éñüê³ ïîðàõóíêè» 11.45 Õ/ô «Á³é ³ç ò³ííþ-3. Îñòàíí³é ðàóíä» 13.00 Õ/ô «Á³é ³ç ò³ííþ-3. Îñòàíí³é ðàóíä». Ô³íàë

ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

1+1

06.00 «Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé» 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.55, 03.35 ÒÑÍ 06.45, 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 Ñí³äàíîê ç 1+1 07.15 Ì/ñ «×îðíèé ïëàù» 09.55 Õ/ô «Ïðàâäèâà áðåõíÿ»

06.35 Õ/ô «Ì³ñöå âáèâö³ â³ëüíå...» 08.30 Ïðàâäà æèòòÿ. ×îëîâ³÷³ ³ãðàøêè 09.00 Ä/ñ «Ïðàâîñëàâí³ ñâÿò³» 10.00 Ò/ñ «CSI. Íüþ-Éîðê» 12.00 Õ/ô «Ñîëäàò ²âàí Áðîâê³í» 13.55 Õ/ô «Ðîñ³éñüêèé áèçíåñ–2» ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ 15.45 Ò/ñ «ªðìàê» Òåëåâ³ç³éíà ìåðåæà 16.45 Õ/ô «Áèòâà çà Ìîñêâó», ïî ì. ʳðîâîãðàä 1 ñ. 06.30 Ðàíêîâèé êîìïàñ 18.30 Àãåíòè âïëèâó 07.00 Ðàíêîâà êàâà 19.00 Êàìåðà! Ìîòîð! Çíÿòî! 09.00 Ò/ñ «×óæ³ ãð³õè» 19.20 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 09.45 Ìóëüòô³ëüì 19.40 Ñïîðòòàéì 10.00 Ïîãëÿä 19.45 Ñïîðòòàéì ïëþñ 10.45 Õ/ô «Çàãóáëåíèé ó 20.10 Ñâ³òëî ïðàâîñëàâ’ÿ 20.40 Êàçêîâèé ñâ³ò ìàëÿò Ñèá³ðó» (2) 12.35 Ïðàâîñëàâíèé êàëåíäàð 21.00 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 12.55 Õ/ô «Ñêàçàíèå î Çåìëå 21.20 Ñïîðòòàéì 21.30 Ò/ñ «CSI. Ëàñ-Âåãàñ–11» Ñèáèðñêîé» 22.30 Ò/ñ «Êðèì³íàë³ñòè. Îáëàñíà òåëåâ³ç³éíà Ìèñëèòè ÿê çëî÷èíåöü» ìåðåæà: 23.30 Ñâ³äîê 18.00 ²íîçåìíà äëÿ ä³òåé 00.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâè» 18.10 Ò/ñ «×óæ³ ãð³õè» 19.00 Äåíü çà äíåì ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË 19.15 ijëîâ³ íîâèíè 05.10 Ò/ñ «Âåðîí³êà Ìàðñ» 19.30 Òåìà äíÿ 05.50, 06.35 Kids Time 19.45 Òîê-øîó «ÌÈ!» 05.55 Ì/ñ «Ô³êñ ³ Ôîêñ³» 20.45 Çàñèíàéêà 06.40, 07.05, 07.40, 08.40 21.00 Äåíü çà äíåì ϳäéîì 21.15 ijëîâ³ íîâèíè 06.45, 14.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 21.30 Òåìà äíÿ Êâàäðàòí³ øòàíè» 21.45 Õ/ô «Ñòàâêà á³ëüøà çà 07.30, 08.30, 19.00, 00.15 æèòòÿ», 5 ñ. Ðåïîðòåð 22.45 Ä/ñ «Æèòòÿ ñåðåä 09.00 Õ/ô «Êåíãóðó Äæåê» æèòòÿ» 10.50 Ò/ñ «Òàòóñåâ³ äî÷êè» 23.10 Ôåºð³ÿ ìàíäð³â 23.30 ×àñ êðà¿íè 00.00 óìí Óêðà¿íè

12.25 Çí³ì³òü öå íåãàéíî 13.25 Ö³ëêîâèòå ïåðåâò³ëåííÿ-3 14.15, 15.10, 02.50 Äàâàé îäðóæèìîñü 16.10, 05.00 Ãîâîðèìî ³ ïîêàçóºìî 17.05 ѳìåéí³ ìåëîäðàìè-2 18.00 ÒÑÍ. Îñîáëèâå 18.35 Íå áðåøè ìåí³-3 20.10 Õ/ô «Íå òðåáà ñóìóâàòè» 21.40 Ôóòáîë. ˳ãà ÷åìï³îí³â. ϳâô³íàë. «Áàðñåëîíà» (²ñïàí³ÿ) - «×åëñ³» (Ëîíäîí, Àíãë³ÿ) 23.30, 03.50 Øîó «Âå÷³ðí³é Óðãàíò» 00.10 Ò/ñ «Çàêîí ³ ïîðÿäîê-3» 01.10 Õ/ô «Çíàéäè ìåíå» (2) 04.15 Ò/ñ «Çàêîí ³ ïîðÿäîê»

²ÍÒÅÐ

05.25, 22.25 Ò/ñ «ÑÁÓ. Ñïåöîïåðàö³ÿ» 07.00 Íîâèíè 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Ç íîâèì ðàíêîì 07.30 Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Íîâèíè 09.10, 20.30 Ò/ñ «Îäíîãî ðàçó ó Ðîñòîâ³» 11.05 Ò/ñ «Ìàðøðóò Ìèëîñåðäÿ» 12.15, 04.20 Çíàê ÿêîñò³ 12.40 Äåòåêòèâè 13.20 Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì 14.15 ѳìåéíèé ñóä 15.15 Ñóäîâ³ ñïðàâè 16.05 Ò/ñ «Òåðì³íîâî â íîìåð-3» 18.10 Ò/ñ «Êðîâèíóøêà» 19.05 Ò/ñ «Îäíó òåáå êîõàþ» 20.00, 03.50 Ïîäðîáèö³ 20.25 Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ 00.35 Õ/ô «Ï³äâîäíå êàì³ííÿ» 02.10 Ä/ô «Òðåò³é Ðåéõ. Îïåðàö³ÿ ÍËλ 02.55 Ä/ô «Íå ðîäèñü âðîäëèâèì» 04.15 Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 04.45 Ä/ñ «Ì³ñòà ï³äçåìíîãî ñâ³òó»

ICTV

05.25, 08.45, 03.30 Ôàêòè 05.45, 04.45 Ñâ³òàíîê 06.25, 07.35 ijëîâ³ ôàêòè 06.40 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 07.10 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè 07.45 Ñòîï-10

Понеділок 14.00 Ì/ñ «Áåòìåí» 14.30 Ì/ñ «Àëàää³í» 15.30, 16.50 Teen Time 15.35 Ïåêåëüíå ïîáà÷åííÿ 15.55 Ò/ñ «Çàêîëîòíèé øëÿõ» 16.55 Ò/ñ «Íå ðîäèñü âðîäëèâà» 17.55, 21.00 Ò/ñ «Âîðîí³íè» 19.35 ϳðàíü¿ 20.00 Ò/ñ «Ãåéìåðè» 22.00 Àôåðèñòè 23.10 Ïàðàä ïîðàä 00.55 Ò/ñ «Ïë³òêàðêà» 01.40 Ò/ñ «Âðÿòóâàòè Ãðåéñ» (2)

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.00 Ñð³áíèé àïåëüñèí 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ïî䳿 07.15, 18.00 Ò/ñ «ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåííÿ» 08.30, 13.50, 21.00 Ò/ñ «Ñë³ä» 09.10 Ò/ñ «Îõîðîíåöü-4» 11.00 Ò/ñ «Ìåíò ó çàêîí³-5» 12.00, 04.30 Òîê-øîó «Íåõàé ãîâîðÿòü» 13.00 Ò/ñ «Çðàäíèê» 15.35, 03.05 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 16.00 Ôåäåðàëüíèé ñóääÿ 17.10, 19.15, 03.45 Ïî䳿. Ñïîðò 17.15, 03.50 Êðèòè÷íà òî÷êà 19.20 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà» 20.00 Ò/ñ «Êàòèíà Ëþáîâ» 22.00 Õ/ô «Óëüòèìàòóì Áîðíà» (2) 00.00 Ò/ñ «Òðàâìà» 00.50 Õ/ô «Ïîòÿã ç ãðîøèìà» (2) 02.25, 05.20 Ò/ñ «30 ïîòðÿñ³íü. ×åòâåðòèé ñåçîí»

ÑÒÁ 05.15 Íåç’ÿñîâíî, àëå ôàêò 05.55 Òàíöþþòü âñ³! Ïîâåðíåííÿ ãåðî¿â 08.55, 18.10 Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê 09.55 Õ/ô «Òåðì³íîâî, øóêàþ ÷îëîâ³êà» 12.00 Õ/ô «Ïñèõîïàòêà» 14.35, 19.30 Åêñòðàñåíñè âåäóòü ðîçñë³äóâàííÿ 15.40 Áèòâà åêñòðàñåíñ³â. ³éíà òèòàí³â 18.00, 22.00 ³êíà-Íîâèíè 20.35 Êóá-2 22.20 Äåòåêòîð áðåõí³ 23.20 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 00.25 Ò/ñ «Êîì³ñàð Ðåêñ» 02.25 Õ/ô «×èñòå íåáî»

У ЦЕЙ Й ДЕНЬ - 23 квітня •

Всесвітній день книжки і авторського права ЮНЕСКО обрала цю дату з огляду на її символічність для світової літератури - саме цього дня 1616 померли Сервантес, Шекспір і де ла Вега, народилися Моріс Дрюон і Володимир Набоков. Традиція святкування Дня книжки з’явилася у Каталонії, де 23 квітня на День Юрія традиційно дарували троянду за кожну куплену книжку. Сьогодні Всесвітній день книжки святкують у 190 країнах світу. • 70 років від дня народження (Луганщина) Валерія Васильовича Гончаренка (1942-2000), поета Закінчив філологічний факультет Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О. С. Пушкіна (1967). Працював у редакціях газет Кіровограда та Миколаєва. Фундатор і керівник міської літературної студії «Сівач». Автор п’яти поетичних книжок, 12 поем, роману-гротеску «Парад химер у Кіровограді», поеми-пародії «Кіровоградська Енеїда», оповідань, повісті і трьох п’єс. Обласною організацією НСПУ та ПВЦ «Мавік» у 2000 році започатковано обласний літературний конкурс ім. В. Гончаренка для молодих авторів. • 75 років від дня народження (Кіровоград) Гарія Олександровича Войченка, театрального діяча, режисера, поета У 1968 році закінчив Харківський інститут культури. З 1970-го по 1997-й працював завідувачем сектору театрального мистецтва Кіровоградського обласного Будинку народної творчості. Зробив вагомий внесок у розвиток аматорського театрального мистецтва області: організовував конкурси народних театрів і драмколективів, Всеукраїнське свято театрального мистецтва «Вересневі самоцвіти». Першим в Україні започаткував конкурс одноактних п’єс. Автор кількох десятків методичних матеріалів та буклетів з питань режисури, акторської майстерності, сценографії тощо. Внаслідок його методичної і практичної допомоги 18 драмгурткам було присвоєно звання «народний театр». Як режисер здійснив постановку понад 30 вистав класичної та сучасної драматургії. Автор трьох збірок поезій: «Думи мої» (1996), «Степова симфонія» (1998), «Ми родом з дитинства» (2003); повісті «Теплий дощ» (2007), 14 пісень. Член Національної Спілки театральних діячів України. • Всеукраїнський день психолога.

Іменини (за православним календарем):

Авдикій, Оксентій, Азадан, Олександр, Африкан, Григорій, Дим, Дмитро (Димитрій), Зинон, Ізкриан, Максим, Олдама, Помпій (Помпей), Терентій, Тифанитіан, Федір (Феодор), Флегонт і Яків (Іаков).

ÍÒÍ + TTV 05.50 Ëåãåíäè áàíäèòñüêî¿ Îäåñè 06.30 Äðóãà ñìóãà

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

24 квітня 09.00 ϳäñóìêè äíÿ 09.25 Ïðî âèïëàòè êîìïåíñàö³é âêëàäíèêàì Îùàäáàíêó ÑÐÑÐ 09.35 Ñâ³òëî 10.00 Òîê-øîó «Ëåãêî áóòè æ³íêîþ» 10.55  ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà 11.45 Euronews 11.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà 12.00 Íîâèíè 12.10 ijëîâèé ñâ³ò 12.30 Õàé ùàñòèòü 12.50 Òåìíèé ñèëóåò 13.15 Õ/ô «Âèêëèêàºìî âîãîíü íà ñåáå», 1 ñ. 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì) 15.15 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð 15.20 Euronews 15.50 Õ/ô «À ÷è áóâ Êàðîòèí?» 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì) 18.40 ijëîâèé ñâ³ò 18.55 221. Åêñòðåíèé âèêëèê. Òèæäåíü 19.45 «Âåñíÿíèé æàðò» ç Â.Ñåðäþ÷êîþ 20.15 «Aôòåðøîê» 20.40 Ñâ³ò ñïîðòó 20.45 Ïëþñ-ì³íóñ 20.50 Ïðî âèïëàòè êîìïåíñàö³é âêëàäíèêàì Îùàäáàíêó ÑÐÑÐ 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.15 ijëîâèé ñâ³ò 21.25 Ñîö³àëüíå øîó «Àäðåíàë³í» 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà 23.00 ϳäñóìêè 23.25 ³ä ïåðøî¿ îñîáè 23.50 Åêñïåðò íà çâ’ÿçêó 00.15 Ñêàðáíè÷êà 01.20 Íàùàäêè 01.30 ÒåëåÀêàäåì³ÿ 02.30 Ò/ñ «Äîì³âêà» 9ñ. 04.00 Àòàêà ìà㳿. Ìèñòåöòâî çà áðàìîþ 04.30 Êàðàîêå äëÿ äîðîñëèõ 05.25 Ñâ³òëî 05.50 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð

14.50 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà» 16.00 Ò/ñ «Óáèâ÷à ñèëà» 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð 19.25, 01.10 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè 20.15 Ò/ñ «×îðí³ âîâêè» 22.35 Ôàêòè. ϳäñóìîê 22.50, 02.55 Ñâîáîäà ñëîâà

www.novosti.kr.ua

09.30, 19.25, 01.15 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè 10.35, 16.35 Ò/ñ «Óáèâ÷à ñèëà» 12.45 Ôàêòè. Äåíü 13.00 Ò/ñ «×îðí³ âîâêè» 15.25 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà» 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð 20.15 Ò/ñ «×îðí³ âîâêè». Ô³íàë 21.15 «»Ì³ñöå çóñòð³÷³ çì³íèòè íå ìîæíà», 1 ñ. 22.55 Ôàêòè. ϳäñóìîê 23.10 Õ/ô «Ñêàæåíèé Ìàêñ» (2) 02.10 Áèòâà íàö³é 04.00 Ò/ñ «Ó ÷îðíîìó ñïèñêó-2»

ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ

06.30 07.00 07.15 09.00 09.45 10.00 10.30 11.05 12.00 13.00

18.00 18.10 19.00 19.15 19.30 19.45 20.45 21.00 21.15 21.30 21.45 22.45 23.05 23.30 00.00

ÑÒÁ

Òåëåâ³ç³éíà ìåðåæà ïî ì. ʳðîâîãðàä: Ðàíêîâà êàâà Äåíü çà äíåì. Ðàíîê Ðàíêîâà êàâà Ò/ñ «×óæ³ ãð³õè» Ìóëüòô³ëüì Äîê. ô³ëüì Áóäüìî çíàéîì³. Àëô³ìîâà ³ Êàëüíèöüêèé. ³ííèöüêà ÎÄÒÐÊ Õ/ô «Ñòàâêà á³ëüøà çà æèòòÿ», 5 ñ. Òîê-øîó «ÌÈ!» Õ/ô «Ñïðàâà Àðòàìîíîâèõ» Îáëàñíà òåëåâ³ç³éíà ìåðåæà: ²íîçåìíà äëÿ ä³òåé Ò/ñ «×óæ³ ãð³õè» Äåíü çà äíåì ijëîâ³ íîâèíè Òåìà äíÿ Òîê-øîó «ÌÈ!» Çàñèíàéêà Äåíü çà äíåì ijëîâ³ íîâèíè Òåìà äíÿ Õ/ô «Ñòàâêà á³ëüøà çà æèòòÿ», 6 ñ. Åêîòóð. ̳ñÿ÷íèé ãðóíò. Æèòîìèðñüêà ÎÄÒÐÊ Ôåºð³ÿ ìàíäð³â ×àñ êðà¿íè óìí Óêðà¿íè

06.00 Íåç’ÿñîâíî, àëå ôàêò 06.45 Äîêóìåíòàëüíèé äåòåêòèâ 07.10 Ò/ñ «Êîì³ñàð Ðåêñ» 09.10 ²ñòî𳿠âåëèêîãî ì³ñòà 10.15, 00.55 Õ/ô «×àñ ùàñòÿ» 12.40, 02.50 Õ/ô «×àñ ùàñòÿ-2» 14.45, 19.05 Åêñòðàñåíñè âåäóòü ðîçñë³äóâàííÿ

15.50, 16.55 Áèòâà åêñòðàñåíñ³â 18.00, 22.00 ³êíà-Íîâèíè 18.10 Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê 20.10 Ìîÿ ïðàâäà. ßíà ïðîòè Ñàø³. Òàåìíèö³ «Õîëîñòÿêà» 21.10 Ìîÿ ïðàâäà. Äìèòðî Òàíêîâè÷. Æèòòÿ â ñòèë³ ÊÂÍ» 22.40 Ìîÿ ïðàâäà. Äåíèñ Ðîæêîâ. Çà äðóæèíîþ, ÿê çà ñò³íîþ 23.55 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ»

ÍÒÍ + TTV 05.45 Ëåãåíäè áàíäèòñüêî¿ Îäåñè 06.35 Äðóãà ñìóãà 06.40 Ò/ñ «Ëàíöþã» 08.35 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 08.55 Ñïîðòòàéì 09.00 Ò/ñ «Ñèùèêè–2» 11.05 Ò/ñ «CSI. Ëàñ-Âåãàñ–11» 12.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâè» 12.40 Ò/ñ «Ëèâàðíèé» 13.40 Êðèì³íàëüí³ ñïðàâè 14.35 Ò/ñ «Ëèâàðíèé» 15.35 Ò/ñ «ªðìàê» 16.35 Õ/ô «Áèòâà çà Ìîñêâó», 2 ñ. 18.30 Ðå÷îâèé äîêàç. Ïóò³âêà â áîðäåëü 19.00 Êóëüòóðíà ñêàðáíè÷êà 19.20 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 19.40 Ñïîðòòàéì 19.45  öåíòð³ óâàãè 20.10 Musiñ-ìàí³ÿ 20.30 Êàçêîâèé ñâ³ò ìàëÿò 21.00 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 21.20 Ñïîðòòàéì 21.30 Ò/ñ «CSI. Ëàñ-Âåãàñ–11» 22.30 Ò/ñ «Êðèì³íàë³ñòè. Ìèñëèòè ÿê çëî÷èíåöü» 23.30 Ñâ³äîê 00.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâè» 00.25 Õ/ô «Àêóëîçàâð» (3) 02.20 Ñâ³äîê 02.55 Ðå÷îâèé äîêàç 03.40 Àãåíòè âïëèâó 04.05 Ñâ³äîê

Вівторок р ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË 05.10 Ò/ñ «Âåðîí³êà Ìàðñ» 05.45, 06.35 Kids Time 05.50 Ì/ñ «Ô³êñ ³ Ôîêñ³» 06.40, 07.05, 07.40, 08.40 ϳäéîì 06.45, 14.50 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòí³ øòàíè» 07.30, 08.30, 19.00, 00.05 Ðåïîðòåð 09.00, 16.55 Ò/ñ «Íå ðîäèñü âðîäëèâà» 09.55 Ò/ñ «Òàòóñåâ³ äî÷êè» 13.55 Ì/ñ «Áåòìåí» 14.30 Ì/ñ «Àëàää³í» 15.25, 16.50 Teen Time 15.30 Ïåêåëüíå ïîáà÷åííÿ 15.50 Ò/ñ «Çàêîëîòíèé øëÿõ» 17.55, 21.00 Ò/ñ «Âîðîí³íè» 19.35 ϳðàíü¿ 20.00 Ò/ñ «Ãåéìåðè» 22.00 Øóðì-àìóðè 23.05 Ïàðàä ïîðàä 00.50 Ò/ñ «Âðÿòóâàòè Ãðåéñ»

ÓÊÐÀ¯ÍÀ

06.00, 05.50 Ñð³áíèé àïåëüñèí 07.00, 17.00, 19.00, 03.40 Ïî䳿 07.10, 17.10, 19.15, 03.55 Ïî䳿. Ñïîðò 07.15, 18.00 Ò/ñ «ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåííÿ» 08.30, 13.50, 21.00 Ò/ñ «Ñë³ä» 09.10 Ò/ñ «Îõîðîíåöü-4» 11.00, 23.00 Ò/ñ «Ìåíò ó çàêîí³-5» 12.00, 04.40 Òîê-øîó «Íåõàé ãîâîðÿòü» 13.00 Ò/ñ «Çðàäíèê» 15.35, 03.10 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 16.00 Ôåäåðàëüíèé ñóääÿ 17.15, 04.00 Êðèòè÷íà òî÷êà 19.20 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà» 20.00 Ò/ñ «Êàòèíà Ëþáîâ» 22.00 Ò/ñ «Äðóæèíè» 00.00 Ò/ñ «Òðàâìà» 00.50 Õ/ô «Óëüòèìàòóì Áîðíà» (2) 02.30, 05.30 Ò/ñ «30 ïîòðÿñ³íü. ×åòâåðòèé ñåçîí»

У ЦЕЙ Й ДЕНЬ - 24 квітня •

Радониця померлих.

радість

воскресіння

2-й тиждень після Пасхи. У вівторок другої седмиці після Пасхи, через день після Фоминої неділі (Антипасхи), православна церква встановила поминання спочилих, перше після свята Пасхи. Цього дня християни розділяють пасхальну радість про воскресіння Спасителя з членами Церкви, що вже залишили цей світ. За свідченням святителя Іоанна Златоуста (IV ст.), це свято відзначалося на християнських кладовищах ще в давнину. Етимологічно слово «радониця» сходить до слів «рід» і «радість», причому особливе місце Радониці в річному колі церковних свят – одразу після Світлого пасхального тижня – як би зобов’язує християн не сумувати та не нарікати з приводу смерті близьких, а навпаки, радіти їх народженню в інше життя – життя вічне. Перемога над смертю, отримана смертю і воскресінням Христа, витісняє смуток про тимчасову розлуку з рідними. Саме на Радоницю існує звичай святкування Пасхи на могилах покійних, куди приносять фарбовані яйця та інші пасхальні страви, де звершується поминальна трапеза і частина приготовленого віддається убогій братії на помин душі. Таке спілкування з покійними, виражене через звичайні дії, відображає віру в те, що вони і після смерті не перестають бути членами Церкви Того Бога, Який не «є Бог мертвих, але живих» (Мф. 22, 32). Стосовно ж звичаю відвідувати кладовища в самий день Паски, що розповсюдився останнім часом, то він суперечить найдавнішим встановленням Церкви: аж до дев’ятого дня після Пасхи поминання спочилих ніколи не звершується. Якщо людина вмирає на Пасху, то її ховають за особливим пасхальним чином. Пасха – час особливої і виняткової радості, свято перемоги над смертю і над всякою скорботою і печаллю.

Іменини (за православним календарем): Іван, Яків (Іаков).

5


НОВИНИ Кіровоградщини

№ 16 (38) 19 квітня 2012 року Життя Вікторія Семененко спеціально для Новин Кіровоградщини

Кожен із нас передає свої емоції посвоєму: посмішкою чи поглядом, танцем чи піснею, віртуозною грою на музичних інструментах чи декламуванням вірша, а герой нашої розповіді Володимир Розіньков своє життя малює яскравими фарбами... У його майстерні, під яку він відвів маленьку кімнату свого будинку, тихо і спокійно, на стінах розвішані власні намальовані картини, на столі розкладені пензлі різних розмірів, пахне фарбами. Просторе вікно виходить на сільську школу, яка ледь-ледь виглядає із-за дерев і потрапляє під грайливе сонячне проміння, через що художник щодня бачить її ніби в новому образі. Особливо взимку цього року вона його настільки сильно захопила, що він в ніжних світлих кольорах передав її на полотні. Саме через вікно митець уловлює чимало цікавих моментів, а творчий безлад у кімнаті створює гармонію в душі і надихає його на написання чергової роботи. От дивлюся на його картини і думаю: народжується талант, справжній, не підкупний, а щирий, бо на роботах проявляються власний стиль, власне бачення природи, особистий погляд на життя. Коли талант народжується ще з дитячого віку – то тут простіше, хтось може порадити, підказати, як правильно змішувати фарби, аби добитися бажаного відтінку, допомагає розвивати здібності. А в героя нашої розповіді талант відкрився у 60 років! – В школі в мене були здібності до малювання, – каже Володимир. – Але підготувати малюнок я тоді сприймав виключно як завдання вчителя, і все. Ніколи не звертав уваги на те, що в мене виходять хороші роботи, вчителі теж нічого не казали. Тому отак мої здібності загубилися в житті. Працював у різних сферах, але ніколи не думав, що буду серйозно займатися малюванням у зрілому віці. По-справжньому талант до малювання у Володимира відкрився у селі Грузьке (Кіровоградський район), в якому він живе вже двадцять років. Старенька батьківська хата дісталася йому в спадок після смерті батьків, тож, коли він до неї повернувся з Донбасу, залишився назавжди. Дружина і донька не дуже розділили бажання чоловіка жити в селі, тож оселилися у Кіровограді. – А як я покину село?! – не стільки запитує, скільки стверджує художник. – Тут природа надзвичайна, куди не глянеш, скрізь краса, краса… А краєвиди просто розривають душу, з них картини можна малювати щоразу нові й нові… Прокинувся талант у Володимира Розінькова в одну мить. Йому просто захотілося малювати – ось і все! Із неабияким бажанням шукав акварельні фарби, фанерку (це були перші його підручні засоби), коли знайшов, почав обережно водити по ній пензлем… Незчувся, як на фанерці вийшов гарний пейзаж! Аж дух захопило! Сам не вірив, що здатний на такі дива! Відтоді тяга до малювання поглинала початкуючого художника з усією силою. І Володимир просто брав і копіював усе, що потрапляло під пильне око. Це були

www.novosti.kr.ua

Загублений талант знайшовся в 60 років

зарані, брав із собою олівець і полотно, на березі накидав ескіз, а вдома вже працював із фарбами. Зараз найважливіше місце у творчості Володимира Розінькова займає перемальовування образів святих. – І хоча хтось із художників мені сказав, що перемальовування ікон – це надзвичайно складна і напружена праця, що я як початківець з нею не справлюся, я не повірив цьому, – продовжує розмову Володимир. – Як я міг не справитися з тим, чого бажає моє серце?! І я почав освоювати цей напрямок. Саме малювання ікон створює навколо художника тепло, добро, гармонію. – Як тільки я беру пензель, щоб намалювати ікону, і торкаюся полотна, то в мене виникає таке відчуття, ніби хтось водить мене за руку, – ділиться враженнями художник. – Все відбувається легко, просто, вільно, без напруги. У мріях митця – перейти на власний стиль написання образів. Адже саме вони захопили його настільки сильно, що він мріє про створення власної грузьківської ікони. Як зізнається Володимир, він зараз у пошуку необхідного ідеалу. Адже не так просто впіймати оком необхідний момент, вартий того, щоб його зобразити. Якщо все ж таки цей пошук закінчиться і він знайде необхідну натуру, то в його колекції народиться перша самостійна картина на цю тематику. Як і більшість творчих людей, Володимир любить працювати в тиші. – Кажуть, талант приходить у самотності, – розмірковує Володимир. – Коли хтось із тобою знаходиться поряд, то відволікає від думок, і вже важко передати головну ідею. Коли я сам, то можу паралельно працювати над кількома роботами – іконою, пейзажем і так далі. У мене в голові завжди крутиться купа ідей, мабуть, тому я не можу зосереджуватись лише на одній картині. Кожній роботі треба приділити час, бо картина не любить, коли художник поспішає. Тепер у колекції Володимира Розінькова – близько п’ятдесяти картин. Минулого року він виставляв їх у місцевій школі, аби діти мали можливість ознайомитись з його творчістю, а можливо, і самі захотіли спробувати малювати. Зараз художник мріє про більш масштабну виставку, але, на жаль, не має можливості її організувати, тому радий буде, якщо хтось зацікавиться його роботами. Митець має чимало планів та ідей. Виявляється, в такому зрілому віці світ відкривається інакше, і його хочеться намалювати своїми, життєвими, фарбами…

картини відомих художників, з допомогою яких він починав набивати собі руку в досі незвіданому для нього мистецтві. Так з’явилися копійовані роботи відомих художників Іллі Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султану», Карла Брюллова «Останній день Помпеї», Василя Перова «Мисливці на привалі», Івана Айвазовського «Дев’ятий вал» та інші. Він не знав, як правильно змішувати фарби, як доречніше їх поєднувати, як добитися необхідної посмішки на обличчі чи зморшки на лобі… Не було кому пояснити ці деталі. Все це прийшло згодом, на практиці. Володимир виявився надзвичайно здібним і талановитим, бо досить швидко навчився малювати й портрети. Брав фото людей і з точністю передавав їхні усміхнені чи серйозні обличчя. Головне, каже, «відчути» людину і до найменших деталей передати її емоції. Його талант розвивався надзвичайно швидко… Пейзажні мотиви теж простежуються в картинах митця, адже в селі краєвидів для творчості безліч. Весною чи влітку він часто ходив до ріки і перемальовував неперевершену природу, що ховалася на протилежному березі. Вставав

Спогади

Зоряний слід на землі Анатолій Саржевський спеціально для Новин Кіровоградщини

Вже давно відійшов у минуле день 12 квітня 1961 року, коли радіостанції тодішнього Радянського Союзу радісним голосом диктора Юрія Левітана сповістили про початок нової космічної ери – перший орбітальний політ навколо Землі на кораблі «Восток», пілотованому льотчиком-космонавтом, майором Військово-Повітряних сил Юрієм Гагаріним. Після повернення з якогось зарубіжного відрядження він розповів друзям, що на запитання іноземного дипломата про три бажання відповів по-своєму. Сказав, що з трьох бажань, які не збуваються, він обрав одне, реальне. І воно справдилося – він став першим космонавтом. Пригадую й українця Павла Поповича, який був четвертим у космосі, родом із район-

ного містечка Узин, що на Київщині. Вже наприкінці 60-х років мені пощастило побувати в Москві і відвідати куточок Гагаріна, який показала нам, переможцям ІІІ Всесоюзного огляду шкільних творів на тему «Мій сучасник», секретар ЦК ВЛКСМ Тамара Куценко. Це була моя молодість. Здавалося, що найбільше ми, чоловіки, раділи польоту в космос росіянина Юрія Гагаріна, українця Павла Поповича, а жіноцтво – Валентини Терешкової. З наукової літератури, якою захоплювався змалечку, дізнався наступне: для того щоб вивести в космос корабель із людиною на борту і повернути її на землю, у колишньому Союзі і, зокрема, в Україні було налагоджено велику індустрію для створення могутньої космічної техніки. У космічній програмі брав участь український учений-винахідник, конструктор ракетно-космічних систем, академік Сергій Корольов. А за вихід у космічні просто-

ри людини змагалися дві різні за політичними поглядами держави: США і СРСР. Пам’ятаю, як засумував після розмови з членом-кореспондентом аерокосмічної академії України, кандидатом технічних наук із Кіровограда Миколою Анісімовим, який 15 років тому був учасником першої науково-практичної конференції з актуальних проблем людини в аерокосмічних системах на базі одного з московських НДІ. Тоді ми говорили про підтвердження на практиці відомих слів пісні про те, що на Марсі цвістимуть яблуні. Ніколи не забуду думку співрозмовника про те, що науковці мають розрахунки для життєзабезпечення космонавта лише на один рік його перебування у Всесвіті, тому політ на Марс можливий не раніше, ніж у 2017 році. Пригадую й приїзд на Кіровоградщину у 80-і роки славетних космонавтів Валерія Рюміна та нашого земляка Леоніда Попова – двічі Героя Радянського Союзу. Після навчання в школі він працював електромонтажником апаратного цеху Олександрійського електромеханічного заводу, однак мріяв побувати в космосі. Тож після закінчення тодішнього

Чернігівського вищого військового авіаційного училища став льотчиком-винищувачем, а в 1970-му був зарахований до загону космонавтів. Рівно через десять років пілотований ним корабель «Союз-35» вирушив у тривалий космічний політ, маючи завдання стикуватися з орбітальним комплексом «Салют-6» - «Прогрес-8». 14 травня 1981 року Попов очолив екіпаж космічного корабля «Союз-40», а пізніше здійснив політ на кораблі «Союз Т-7» і орбітальному науково-дослідницькому комплексі «Салют-7» - «Союз Т-5» - «Союз Т-7». На приїзд космонавтів чекали тисячі кіровоградців, які заполонили вулицю 50 років Жовтня аж до нинішнього мікрорайону Шкільний, де і я примостився зі стареньким фотоапаратом. Того літнього дня сонце стояло в зеніті, однак ніхто не ховався в затінок, бо ж не кожного дня можна побачити космонавтів. А як радо зустрічали Валерія Рюміна і Леоніда Попова, сина хлібороба, майбутні кіровоградські авіатори – їхні побратими! Таке не забувається…

9


www.novosti.kr.ua Змагання

НОВИНИ Кіровоградщини

№ 16 (38) 19 квітня 2012 року

Олімпійське лелеченя

Всеукраїнські спортивно-масові заходи «Олімпійське лелеченя» проводяться в нашій країні з ініціативи НОК України за підтримки міністерства освіти, науки, молоді та спорту вже вдруге. Мета цих масштабних шкільних змагань – залучити якомога більше дітей до занять фізичною культурою і спортом, познайомити їх із олімпійською історією, принципами та ідеалами олімпізму, а також просто доставити хлопцям і дівчатам море радості і задоволення. І судячи з того, що довелося побачити під час обласного фіналу змагань, що відбувся минулого тижня в спортивному залі КНТУ, зі своїми завданнями ці старти справляються. Змагання школярів 5-6 класів проходять у декілька етапів. Спочатку – на шкільному рівні, кращі отримують право виступати на міському та районному етапах, а потім переможці цього раунду відбору представляють честь свого регіону в області. Тут потрібно докласти максимум вміння, знань, кмітливості й навіть артистизму, щоб завоювати путівку на всеукраїнський фінал. До речі, в минулому році такої честі були удостоєні учні Кіровоградської ЗОШ № 26, що виступили в міжнародній здравниці «Артек» дуже гідно і навіть завоювали перше місце в конкурсі «Презентація команди». Забігаючи наперед, скажемо, що дружна команда кіровоградської 26-ї школи знову стала найсильнішою в області. Але яким же нелегким був цей шлях до перемоги. На жаль, на обласний фінальний етап прибули представники лише 8 районів та міста Кіровограда. І хоча відбіркові старти пройшли у всіх районах та містах, решта не приїхали, пославшись на фінансові труднощі. Але ж організатори змагань, в особі обласного відділення НОК України та обласного управління Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України, приготували чудові призи та подарунки усім учасникам цього масового заходу. Діти позбулися не лише сувенірів, спортивного інвентарю, цікавої літератури

на олімпійську тематику, а й спілкування з однолітками і реальної можливості продемонструвати свої найкращі якості. Загалом, нехай це буде на совісті тих керівників, які не змогли посприяти тому, щоб їхні вихованці поринули в атмосферу свята. А свято дійсно вийшло на славу. Потрібно було бачити, як хвилювалися хлопці та дівчата перед тим, як представити барвисту презентацію своєї команди, як переживали вчителі та батьки під час виступу своїх представників, і з яким задоволенням оцінювали виступи юних артистів-спортсменів чудові представниці кіровоградської спортивної гімнастики – учасниця Олімпійських ігор, призер європейських та світових першостей Ольга Тесленко та учасниця юнацької Олімпіади в Сінгапурі Аліна Кравченко. У захваті від запропонованих візитних карток команд були і голова обласного відділення НОК України, заслужений працівник фізичної культури і спорту нашої країни Володимир Ковальов, начальник профільного обласного управління Комітету МОНМС Україні Олександр Шевченко та й усі члени авторитетного журі. Кра-

ще конкурентів, на думку суддівської колегії, з усіма умовами цього конкурсу впоралися хлопці й дівчата з Бобринецького, а друге і третє місця зайняли команди Ульянівського та Новоархангельського районів. Далі учасникам команд потрібно було проявити свої спортивні знання і протягом 2 хвилин відповісти на 10 різноманітних запитань. Найкращими знавцями спорту виявилися представники Новоархангельського, Ульянівського та Кіровоградського районів. Таким чином, у лідери після двох видів програми змагань вибилися школярі з Ульяновки і Новоархангельська. Але це лідерство потрібно було підтвердити ще безпосередньо в спортивній частині битв. У комбінованій естафеті з елементами футболу, баскетболу, настільного тенісу, бадмінтону, гімнастики, акробатики та легкої атлетики емоції били через край. Тут юні спортсмени вели спір не тільки з суперниками, а й намагалися показати найкращий час. З цим непростим завданням швидше за всіх впоралися кіровоградці, що випередили конкурентів із Новомиргородського та Новоукра-

Футбол

Такого ніхто не очікував! Незважаючи на невдачу «Зірки» в попередньому турі, кіровоградські вболівальники на поєдинок із «Кримтеплицею» були налаштовані оптимістично. Засмучувало те, що кіровоградці в домашній грі не могли розраховувати на двох провідних центрбеків – дискваліфікованого Скляра і травмованого Рудницького. Вадиму Євтушенку в черговий раз довелося вибудовувати нову лінію півзахисту, що не могло не позначитися на креативних діях господарів поля. А тут ще з перших хвилин кіровоградцям довелося відіграватися. Антон Ситников на 1-й хвилині незрозуміло навіщо сфолив на куті власного штрафного майданчика. Владислав Микуляк з «точки» шансів голкіперу кіровоградців не залишив. Далі було більше сумбуру, ніж осмислених дій. Хоча забити могли як господарі, так і гості. В кіровоградців у поперечину після подачі кутового головою пробив Тарас Дурай, а трохи пізніше він же виніс м'яч із лінії воріт, коли, здавалося, гол гостей неминучий. Ще раз Дурай був близький до того, щоб зрівняти рахунок, коли небезпечно стріляв зі штрафного, але м'яч потрапив у штангу. Та й голкіпер «тепличників» Роман Мисак ситуацію контролював. Але якщо в першому таймі небезпечні моменти ще виникали, то після перерви їх практично не було. «Зірка» наполегливо йшла вперед, а гості відбивалися, вміло збивали ритм гри за рахунок дрібного фолу і постійних падінь та симуляцій. Контратаки підопічні Миколи Федорка проводили рідко, зосередивши всі зусилля на захисті. Причому робили це гості дуже вміло, а кіровоградцям не вистачало різноманітності в атаці. Підбори постійно діставалися кримчанам, які не дозволяли серйозно турбувати Мисака. У підсумку, як не старалися господарі поля, звести навіть до нічиєї цей матч їм не вдалося. Вадим Євтушенко після матчу зауважив, що його підопічні не програли в бажанні і самовіддачі, але не вистачило виконавської майстерності і трохи везіння. Більше засмутила наставника «Зірки» навіть не ця невдача, а поразка від «Буковини», де не всі футболісти змогли проя-

10

вити свої найкращі якості. А з «Кримтеплицею», на його думку, нічия була більш справедливим підсумком. Тим не менш, посипати голову попелом ніхто не збирається. А ось Микола Федорко, на відміну від колеги, вважає, що його команда виграла закономірно, створивши більше моментів і не дозволивши суперникам особливо розгулятися біля своїх воріт. Таким чином, вдалося довести, що попередня домашня поразка була прикрим непорозумінням. Після другої поразки поспіль «Зірка» розташувалася на 13-й сходинці в турнірній таблиці, знаходячись від небезпечної зони на відстані 11 очок. На перший погляд, нічого страшного не сталося, але попереду – надскладний виїзний матч с ФК «Севастополь», який ще сподіваєть-

ся втрутитись у боротьбу за місця в еліті українського футболу. Матч із дніпропетровським «Дніпром» склався для ПФК «Олександрія» як і поєдинок першого кола. Нагадаємо, що в Дніпропетровську олександрійці виграли в гостях перший тайм, але потім у другій половині були розгромлені суперниками. В Олександрії все повторилося, з точністю до рахунку – 1:5. Не змогли порадувати своїх вболівальників і футболісти «УкрАгроКому», які з великими труднощами в компенсований арбітром час звели внічию(1:1) поєдинок із новокаховською «Енергією».

їнського районів. А ось новоархангельці були шостими, а ульяновці – лише сьомими, що ускладнило завдання у боротьбі за путівку на всеукраїнський фінал. Вінчала ж змагання рухлива гра, яка багатьом із нас добре знайома з дитинства під російською назвою «Выбивалки». Тільки тут уся команда перебувала в колі, а суперники, потрапляючи м’ячем у конкурентів, набирали залікові очки. Потім команди мінялися місцями. До вирішальної дуелі дійшли кіровоградці та ульяновці, точнішими і розважливішими в ній виявилися школярі з обласного центру. В битві за третє місце команда з Онуфріївського району «перестріляла» хлопців і дівчат із Новоукраїнського. Після того як в конкурсі малюнків журі виставило всім командам найвищий бал, всі з нетерпінням і тривогою чекали підбиття загальних підсумків. Для того, щоб зберегти інтригу якомога довше, організатори почали церемонію нагородження з 9-го місця, яке посіла команда Онуфріївської загальноосвітньої школи. Але коли юні спортсмени побачили кількість подарунків, яка на них обрушилася, то гіркота від не зовсім вдалого виступу змінилася радістю. Адже вони отримали комплекти м’ячів та іншого спортивного інвентарю, а також інші подарунки. Ну а далі свої сувеніри і подяку організаторів отримали учні Соколовської ЗОШ Кіровоградського району, Новопразького НВК Олександрійського району, Новомиргородської школи № 2, Бобринецької гімназії-ЗОШ № 1, що фінішували на місцях із 5 по 8. За крок від призової трійки зупинилися юні спортсмени Новоукраїнської школи № 6, а бронзові медалі приміряли учні Синюхінської школи Новоархангельського району. Всього півтора бала не вистачило хлопцям та дівчатам Ульяновської гімназії № 1 для того, щоб скинути з чемпіонського трону торішніх переможців із Кіровограда, але і це срібло для команди з Ульяновського району було на вагу золота. Ну а в «Артек» представляти нашу область другий рік поспіль відправиться цілеспрямована збірна 26-ї кіровоградської школи.

Хто допоможе легендарному капітану? До редакції Новин Кіровоградщини звернулися ветерани кіровоградської футбольної команди «Зірка», вихованці кіровоградського футболу, відомі тренери, вболівальники, а також група спортсменів, тренерів, спортивних функціонерів, журналістів, діячів мистецтв, яких турбує нинішній стан здоров’я легендарного капітана «Зірки» 70 - 80-х років минулого століття, володаря Кубка України-1975 Юрія Касенкіна. Юрій Олександрович впродовж 13 сезонів радував наших вболівальників своєю неповторною грою, 8 сезонів виводив партнерів на поле з капітанською пов’язкою, залишивши яскравий і неповторний слід у спортивній історії Кіровоградщини. Але травми, отримані в ході спортивної кар’єри, дали про себе знати. У 2003 році Юрій Касенкін переніс дві важкі операції на кульшових суглобах, які на деякий час допомогли в прямому сенсі знову стати на ноги. Але зараз настало ускладнення, і легендарний футболіст виявився практично прикутим до ліжка. Терміново потрібна ще одна операція, вартість якої – 40 000 гривень. Таких коштів у Юрія Олександровича немає. Для того щоб допомогти Юрію Касенкіну, створена ініціативна група, яка закликає керівників області та міста, депутатів різних рівнів, підприємців, керівників провідних підприємств області та всіх шанувальників кіровоградського футболу зібрати необхідні кошти й допомогти легендарному капітану кіровоградської «Зірки» повернутися до повноцінного життя. Ми сподіваємося, що цей заклик про допомогу знайде відгук у серцях і душах наших людей, які протягнуть руку допомоги і підтримають Юрія Касенкіна у важку хвилину. Кошти благодійної допомоги прохання пересилати поштовим переказом на домашню адресу Юрія Олександровича: 25002, м.Кіровоград, провулок Ковалівський, № 6, кв.5, а за більш детальною інформацією звертайтеся за тел.: 34-81-98, 095-718-50-44.

Сторінку підготував Юрій Ілючек, спеціально для Новин Кіровоградщини


НОВИНИ Кіровоградщини

№ 16 (38) 19 квітня 2012 року Смачного!

www.novosti.kr.ua

Тест

Чи вМіЄМо Ми СПіЛКУваТиСЯ?

ЗУПа З ТЕЛЯТиноЮ Та БіЛиМи гриБаМи Інгредієнти на 3-4 порції: телятина з кісточкою - 600 г, гриби білі (шампіньйони) - 400 г, цибулина - 1шт., морква середня - 1 шт., невеликий корінець петрушки (селери), вино біле сухе - 100 мл, сік 1/2 лимона (лайма), шпинат - пучок, щавель - пучок, жовток яєчний - 1 шт., кріп, петрушка, вершки 33% (сметана) - 3 ст.л., білі сухарики - 100 г. Зварити бульйон з телятини. За півгодини до його готовності (через годину після початку варіння) в каструлю покласти надрізану хрест-навхрест з одного кінця моркву, цибулину і корінець петрушки (або шматочок кореню селери ). Гриби вимити й нарізати шматочками. Коли овочі стануть м’якими, вийняти їх з бульйону разом з м’ясом. М’ясо відокремити від кісток, порізати на невеликі шматки. Бульйон процідити, знову довести до кипіння. У киплячий бульйон опустити нарізані гриби і м’ясо. Віджати сік з половинки лимона (лайма) і розтерти його з жовтком. Отриману суміш розвести білим вином. Всю зелень добре вимити холодною водою, підсушити. Щавель і шпинат дрібно нарізати. Зелень покласти в киплячий суп тоді, коли гриби будуть готові. Відразу ж влити в каструлю суміш з лимонного соку, жовтків і вина і, як тільки суп закипить, зняти з вогню. Порубані кріп і петрушку додати в порційні тарілки. Подавати з маленькими білими сухариками і густими вершками, замість вершків можна брати густу сільську сметану.

КаЧині грУдКи в МЕдовіЙ гЛаЗУрі З ЯБЛУЧниМ гарніроМ Качина грудка - 2 шт., 530 г, суміш спецій (бадьян, фенхель, запашний перець, чорний перець, кориця, гвоздика) - 2 ч. л., сіль крупна, мед - 1 ст. л. 45 г, сік - 0,5 лимона 35 г, вино столове. «Мускат» 50 мл, яблука - 4 шт., брусниця - 3 ст. л., горіхи мелені (мигдаль або волоські) - 2 ст. л., цукор - 1-2 ч. л., масло вершкове - 20 г.

Чи виступаєте ви на зборах з критикою керівництва? 1. Ні. 2. Тільки якщо маю на це вагоме підґрунтя. 3. Критикую завжди і по будь-якому приводу. Чи часто ви сперечаєтеся з друзями? 1. Тільки жартома, якщо люди не ображаються. 2. Лише по принциповим питанням. 3. Суперечка – моя стихія.

Подрібнити спеції в ступці або кавомолці. Качині грудки обшпарити окропом, зробити косі розрізи на шкірі, натерти великою сіллю і спеціями. Покласти грудки в глибокий посуд і залишити маринуватися. Приготувати суміш для глазурування - змішати мед, лимонний сік і вино. Яблука вимити, з боку плодоніжки вийняти частину м’якоті, скропити лимонним соком. Подрібнити горіхи в крихту. Змішати брусницю, горіхи і цукор. Отриманою сумішшю фарширувати яблука. Грудки швидко обсмажити з усіх боків. Помістити в духовку, нагріту на 2000С запікати 35 хв. За час запікання грудки тричі полити глазированою сумішшю. Через 10-15 хв. помістити в духовку яблука, поклавши на кожне шматочок вершкового масла. Інший варіант гарніру - яблука в горіховій паніровці. Яблука нарізати сегментами, вмочити в яйце, панірувати в горіховій крихті. Швидко обсмажити з усіх боків. Подавати грудки з яблуками і брусничним джемом.

Будьте здорові!

6 ПроСТиХ Порад щодо СорТУваннЯ рЕЧЕЙ Весна – це найкращий час навести порядок вдома. Здається тільки на стику сезонів розумієш, наскільки сильно захарастився будинок за такий короткий проміжок часу. І тут починається найцікавіше – гра в перетягування каната «викинути-залишити»! Як ви зазвичай визначаєте, залишити річ чи викинути? Є речі, які просто рука не піднімається викинути, «а раптом ще знадобитися?!». І за роки таких речей назбирується повна шафа. 1. працює або зламалося? Якщо гарненько покопатися, напевно, у вас знайдеться кілька поломаних речей, які відкладаються кожен раз зі словами «поремонтуємо». Якщо ця річ потрапила вам до рук вдруге і так і залишилася несправною – це серйозний привід для того, щоб викинути її не задумуючись. 2.Чи можу я замінити цю річ? Якщо ви все-таки не впевнені викидати чи залишати зламану річ, задайте собі наступне питання: «Якщо річ зламана, буду я її ремонтувати чи знайду їй заміну». Якщо ви обрали друге, тоді точно можете сміливо викидати. 3. Чи здається вам ця річ потенційно корисною, але ви сумніваєтеся в тому, що будете її використовувати? Під даний пункт потрапляють всі химерні і страшенно незручні вази, гра-

поряд почалася суперечка на підвищених тонах. Ваша реакція: 1. Не беру в ній участі. 2. Лише коротко висловлююся на захист тієї точки зору, яку вважаю правильною. 3. Активно втручаюся і «викликаю» вогонь на себе.

фіни для води, дублікати ключів, дивні і незручні штопори, скляні банки і т.д. 4. Ці речі чекали «особливого моменту»? Так можна сказати про численні нові тюбики з гелем, шампунем і кремами у ванній, красиве канцелярське приладдя, рушники, новий одяг «на вихід» і т.д. Не зберігайте це – використовуйте! Ви ж не збираєтеся жити вічно! Цим особливо страждають бабусі й люди у віці за 45 – у них різко активізується режим «хом’яка» і всі нові подаровані речі починають осідати на полицях шаф. 5. Служать речі своєй першочерговій меті? У першу чергу це стосується всього милого кухонного, канцелярського і банного приладдя. Все це красиве і миле, але зовсім не факт, що зручне у використанні. 6. Чи можна цю річ замінити на більш нову модель? Це з розряду чоловічої «заощадливості». У наших шафах зберігається величезна кількість кабелів, перехідників, нових телефонів застарілих моделей і навіть припадала пилом ігрова приставка. Навіщо зберігати те, що може бути замінено на більш нову модель? Якщо шкода просто викидати, то або віддайте комусь із знайомих, якщо точно впевнені в тому, що він хотів цю річ, або продайте на аукціоні.

Сторінку підготувала ольга Березіна, спеціально для Новин Кіровоградщини

Ви стоїте у черзі. Як ви реагуєте, якщо хтось намагається пройти вперед? 1. Обурююся в душі, але мовчу: собі дорожче. 2. Роблю зауваження – треба ж вчити грубіяна гарній поведінці. 3. Проходжу вперед і починаю слідкувати за порядком. дома в обід подали недосолений суп. Ваша реакція. 1. Не буду здіймати галас через дрібницю. 2. Мовчки візьму сільницю. 3. Не втримаюся від зауважень і, можливо, демонстративно відмовлюся від їжі. на вулиці чи в транспорті вам наступили на ногу… 1. З обуренням дивлюся на кривдника. 2. Сухо без емоцій роблю зауваження. 3. Висловлюся, не задумуючись над словами. Хтось у сім’ї купив річ, яка вам не подобається.

1. Промовчу. 2. Обмежуся коротким, але тактовним коментарем. 3. Скажу все, що я про це думаю. не поталанило, на вулиці в лотерею програли багато грошей. Як ви до цього поставитеся? 1. Намагатимуся здаватися байдужим, але дам собі слово ніколи більше не брати участь в цьому. 2. Не буду приховувати прикрість, але поставлюся до цього з гумором, пообіцяю взяти реванш. 3. Програш зіпсує мені настрій, подумаю, як помститися кривдникам. Оцінки «1» – 4 бали, «2» – 2 бали, «3» – 0 балів. 22–32 бали. Ви тактовні та миролюбні, ухиляєтеся від суперечок і конфліктів, уникаєте критичних ситуацій на роботі і вдома. Вислів «Платон мені друг, але істина дорожче» не може бути вашим девізом. Вас інколи називають пристосованцем. Наберіться сміливості і, якщо обставини потребують, висловлюйтеся принципово, не дивлячись на особи. 12–20 балів. Вас називають конфліктною людиною. Але це перебільшення. Ви конфліктуєте, тільки якщо немає іншого виходу, коли всі інші засоби вичерпані, ви здатні міцно відстоювати свою думку, не думаючи, як це відіб’ється на ставлення до вас товаришів. При цьому ви не «виходите за межі», не принижуєтеся до образ. Все це викликає повагу до вас. До 10 балів. Суперечки і конфлікти – це ваша стихія. Адже ви любите критикувати інших, а якщо чуєте зауваження у свою адресу – можете «з’їсти людину живцем» . Це критика заради критики. Не будьте егоїстом. Дуже складно доводиться тим, хто з вами поруч. Ваша нестриманість відштовхує людей. Чи не тому у вас немає справжніх друзів? Намагайтеся приборкати свій характер.

Бізнес

внУТріШні ПЕрЕШКоди ЕФЕКТивноЇ ПраЦі

«Ïожирачі» часу – це ціла група «злочинців», що складається з непотрібних дій, шкідливих звичок та обставин, що невдало склалися. День у день вони забирають наш час, перешкоджають зосередженню і не дають викластися на всі сто. Ïро те, хто вони і як з ними боротися, вам і розповість дана стаття. 1. Звичка робити кілька справ одночасно. Це тільки Юлій Цезар міг одночасно і писати, і говорити, а от сучасній людині так ризикувати не варто. Сконцентрувавшись на одній конкретній справі, ви зможете досягти кращих результатів. 2. Природна повільність. Ви флегматик? Змінити темперамент неможливо, але прийняти деякі заходи, щоб ваша особливість не перетворилася на недолік, звичайно ж, реально.

3. Невміння відмовляти. Говорити «ні» – теж свого роду мистецтво. 4. Постійна сонливість, брак енергії. Відпочивати теж треба вміти. Зауважте, відпочинок – це не тільки зміна діяльності, а ще й повноцінний здоровий сон. У людини, яка не виспалася, порушується концентрація уваги, з’являється апатія до всього, що її оточує. Порада одна – спіть! Спіть 7-8 годин на добу, і перевтома вам не загрожує. 5. Природна неуважність. Кращими «ліками» від природної неуважності є органайзери, записні книжки. 6. Пошук речей і предметів. Знову кудись зникла ручка? Не можете знайти свою сумку? Не пам’ятаєте, на якому з дисків зберегли важливий документ? Наведіть порядок в комп’ютері і на робочому місці, визначте для кожної речі своє місце. Звичайно, це не панацея від усіх проблем, але жити однозначно стане легше. 7. Невміння розставляти пріоритети. Використовуйте в роботі матрицю Ейзенхауера, і вам буде легше визначати важливість того чи іншого завдання. 8. Невміння визначити скільки часу вам потрібно на виконання завдання. Без цього дуже важко скласти точний план на день. Але не варто засмучуватися, адже ці навики можна розвинути, потрібно лише навчитися оцінювати власні сили та зусилля, які вимагає від вас конкретна справа. 9. Захоплення блогами, форумами і соціальними мережами. Порада одна – навіть не відкривайте дані сайти під час роботи, а в ідеалі – встановіть обмежений доступ до такого роду ресурсів в корпоративній мережі.

11


НОВИНИ

www.novosti.kr.ua

№ 16 (38) 19 квітня 2012 року

Кіровоградщини

а красу й порядок залишили на потім

Гаряча лінія Василь Назаренко, спеціально для Новин Кіровоградщини

Ïриблизно два місяці жителі одного з будинків по вулиці Áєляєва в Кіровограді потерпали від неприємних запахів. Ïід ним прорвало каналізаційну трубу. Всі стоки з неї почали наповнювати підвал. Мешканцям перших поверхів, відповідно, дошкуляло найбільше. Один із жителів після численних звернень до КРÅÏу поскаржився на «Ãарячу лінію» голови Кіровоградської облдержадміністрації Ñергія Ëаріна. КРЕП, зауважив заявник, не відмовлявся від ремонту, але його все ніяк не розпочинали. Зрештою, як зазначив Новинам Кіровоградщини літній чоловік, завдяки його зверненню на «Лінію» справа зрушилася. Очевидно, допоміг і сюжет про становище жителів будинку по місцевому телебаченню. І сьогодні в підвалі тримають відчиненими двері, аби волога й сморід поступово вивітрювалися, бо й досі відчуваються наслідки аварії. – Я так скажу, – говорить пенсіонер. – Справді, вони зробили ремонт. Труба не протікає. Але до кінця справа недоведена. Тоді, коли розрили трубу, прибрали дерево. Все засипали, але стіна не відновлена, дірка в підвал з вулиці досі зіяє. Пень від того

АПК

Àграрії Кіровоградщини не поспішають подавати документи на отримання бюджетних грошей для пересіву озимих зернових. Як відомо, уряд ще 19 березня 2012 року прийняв постанову №278, якою затвердив Порядок використання у 2012 році коштів, передбачених у державному бюджеті для пересіву озимих зернових культур. Ним на кожен гектар пересіяних зернових передбачено 701 грн. компенсації. Однак станом на 17 квітня лише Голованіський район прийняв заявку від одного господарства на площу 338 га. В решті районів дані лише розглядаються. 18 квітня минув останній день подання заявок господарств на цю компенсацію.

ресурсу. Більше того, якщо площі під пересів зернових будуть зайняті соняшником чи ріпаком, уряд може вдатися до штрафних санкцій і до того, що такі господарства не зможуть взяти участь у державних програмах дотацій впродовж трьох наступних років. З приводу цієї проблеми в. о. заступника голови ОДА Сергій Кузьменко нагадав керівникам районів та сільгосппідприємств, що на «виході» з Верховної Ради закон про сільське господарство, який має нарешті розв’язати, крім решти, і проблему сівозміни. Ним буде введено паспорт господарства. Саме керівники територій будуть встановлювати ту саму науково обґрунтовану сівозміну. – Навіть попри те, що закон ще не прийнятий, нам вже сьогодні треба готуватися до таких змін, – наголосив Сергій Кузьменко. – Слід більш активно працювати з господарствами і привчати їх до того, що сіяти правильно потрібно вже сьогодні. Крім цього, посадовець зауважив, що в Україні вже незабаром можуть розпочатися часи кукурудзи.

– Сьогодні ця культура вже є набагато економічно вигіднішою, ніж соняшник, – переконаний він. – І це – не таємниця. Майбутнє сільського господарства України – за нею. Ми станемо одним із найбільших виробників кукурудзи. І вона стане якщо не нашим газом, то точно нафтою. ДОВІДКА. За оперативною інформацією, станом на 16 квітня в області посів ранніх зернових культур проведено лише на площі 112,7 тис. га, що становить 72%, з них посіяно ярого ячменю на площі 96,3 тис. га (72%), гороху – 12,3 тис. га (68%), ярої пшениці –1,5 тис. га (84%), вівса – 2,5 тис. га (93%). Озимі зернові культури із площі посіву 364,9 тис. га збереглися на площі 324,8 тис. га, що становить 89%. З них у доброму стані 64,9 тис. га (20%), задовільному - 152,7 тис. га (47%), слабкі і зріджені 107,2 тис. га (33%). Загальний обсяг пересіву озимих з урахуванням тих, що не зійшли та загинули, очікується на площі 65,7 тис. га (18%) від площ посіву, у тому числі озимої пшениці на 45,8 тис. га (17%) та озимого ячменю на 19,9 тис. га (23%).

ДОВІДКА. Станом на 17квітня 2012 року від початку роботи «Гарячої лінії» позитивно вирішено 84% проблем, порушених у зверненнях. Загалом станом на цю дату їх надійшло 28941.. Номер телефону лінії – 0 800 500 238. Дзвінки зі стаціонарних телефонів – безкоштовні, з мобільних – згідно з тарифами оператора. Номер ICQ – 629149355. «Гаряча лінія» у Skype – garyacha_liniya.

дерева лежить із того часу на майданчику, де вивішують білизну. Стояла лавка. Зараз її, звісно, не поставиш на місце, бо на переораному ґрунті немає сенсу цього робити. Треба й стіну закласти. Можливо, вони чекають, доки все там висохне, хтозна… Чоловік не забув згадати й те, що з «Гарячої лінії» телефонували, щоб перевірити, чи справді роботи виконали. Каже, приємно, що працівниця турбується про проблему його будинку. Крім того, він отримав відповідь від заступника міського голови Миколи Вєщева, в якому той повідомив, що КРЕП

Знову соняшник?

Ігор Крушеніцький, Новини Кіровоградщини

зобов’язався виконати всі ті роботи до 15 квітня. Правда, їх на момент отримання цього документа вже виконали. – Звичайно, якби мені не йшов 86-й рік, я б і сам відсіву натягав на той майданчик, – додає чоловік. – Так здоров’я вже не те, інвалід війни… Облаштували б усе – було б, звісно, добре. Але цього, мабуть, вже буде дуже непросто домогтися. Я звик, щоб усе було чисто, акуратно. Приходьте в гості, подивитеся, як у нас гарно й чисто в під’їзді. Стіни прикрашені малюнками. А тут таке у дворі. Хоча б той пень при-

брали, діти ж поруч граються. Які плани в КРЕПу – невідомо. Чи планують щось зробити – невідомо. Не так успішно завершилася майже ідентична історія в іншому будинку в Кіровограді, на Дружби народів. Навіть попри те, що вода (щоправда, не з каналізації, а з системи опалення) текла в підвал багатоповерхівки ще більше – протягом п’яти місяців. У цьому випадку КРЕП також «не стяв осторонь проблеми», але обіцяв полагодити порив після завершення опалювального сезону. Про цю ситуацію на «Гарячу лінію» повідомила одна з мешканок будинку 26 березня. Однак станом на 10 квітня – контрольну дату за системою «Лінії» – навіть відповіді з міськвиконкому не надходило. 15 квітня опалювальний сезон закінчився, роботи не розпочалися. З роботою комунальних служб пов’язана й інша, дещо комічна розповідь однієї з заявниці на «Гарячу лінію». Її озвучив перший заступник голови облдержадміністрації Андрій Ніколаєнко під час понеділкової наради керівництва ОДА з керівниками структурних підрозділів, територіальних органів міністерств та відомств. 9 квітня жінка звернулася з проханням накрити кришкою колодязь водопроводу. А вже 12-го розповіла, як із цією проблемою впоралися винахідливі комунальники (чи то КРЕПівці, чи то працівники водоканалу). Трапляються збіги: вона на власні очі побачила, як робітники… зняли кришку люку з колодязя сусіднього будинку і накрили нею колодязь біля під’їзду заявниці!

На думку першого заступника начальника управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Віктора Ніколаєнка, це свідчить, що загиблі посіви зернових на значній площі пересіватимуть соняшником. Як і те, що станом на понеділок до цієї роботи господарства практично не приступили: з загальної площі пересіву пересіяно лише 1,8 тис. га, що становить 3%. Тож, вважають в управлінні, поряд з прогнозованим пересівом озимих культур кукурудзою, соєю та круп'яними культурами, значні їх площі можуть бути пересіяні соняшником, площа якого в області й без того удвічі перевищує допустимі обсяги. – Саме до такого висновку ми доходимо, – зазначив Віктор Ніколаєнко на щопонеділковій нараді в облдержадміністрації. – Хочу застерегти господарства, що це може призвести до обвалу ціни на соняшник. А відтак область не отримає належного фінансового

ВрЯтуЙмо жИттЯ дИтИнИ!

Æителю Áобринця Áогдану Мироньку лише 3,5 року, але більшу частину свого життя він змушений лікуватися. У 2 місяці він захворів на гепатит і є інвалідом дитинства з цієї патології.

www.novosti.kr.ua Вашу рекламу побачать

близько

В ОХМАТДИТі йому поставили діагноз «фетальний гепатит», а потім у 1 рік і 9 місяців батьки звернулися до дитячої обласної лікарні. Там у дитини виявили гепатит С. В ОХМАТДИТі поставили діагноз з того, що було на той момент, – гепатит може проявитися в крові не одразу. За словами мами Богдана, Анни, одразу розпочали лікування, але нічого не допомогло: «Зараз нам потрібно вилікувати гепатит С, збираємо кошти. Державна програма на це є, але на цей рік там закладено мало коштів. Ми збираємо гроші, щоб своїми силами пролікувати дитину». Богданчику вже 3,5 року, і якщо його не лікувати, то може розвитися цироз печінки, а це вже незворотній процес. Анна Миронько говорить, що лікування дороге – один укол коштує 2,5 тисячі гривень. На тиждень потрібно робити по 3 уколи, а курс лікування – 48 місяців. «Гепатит передається або по крові, або статевим шляхом, дитина мала – то, виходить, тільки по крові. Ми з чоловіком перевірялися – в нас гепатиту немає. Де взявся – ніхто знає… Мені робили кесарів розтин…Тепер ніхто точно сказати не може, але не від батьків – це точно», – каже Анна. Анні 26 років, крім Богданчика, дітей більше не має, тож просить усіх небайдужих допомогти. На лікування потрібно більше 400 тисяч гривень.

понад

6 000

разів на день,

100 000 разів

на місяць

у Бобринецькому відділенні приватБанк відкритий рахунок 29244825509100 мФо 305299 код 14360570. призначення платежу: для поповнення картки миронько а. п. іпн 3124918149 4405885009846277. номер мобільного телефону мами – (098) 609-91-67, анна. обласний інформаційний тижневик

«Новини Кіровоградщини» № 16 (38), 19 квітня 2012 року

12

Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової інформації – КГ № 553/130Р від 29 квітня 2011 року, видане Головним управлінням юстиції у Кіровоградській області. Газета виходить щочетверга з 4 серпня 2011 року. Тираж 92523 примірники.

Передплатний індекс: 00037

Засновник – ТОВ «Мобі-Експрес» Видавець – ТОВ «Редакція газети «Україна-Центр» Номер надруковано у друкарні «СТПРЕС» (Кривий Ріг, вул. Окружна, 12, тел.: (056) 404 35 88). Свідоцтво про реєстрацію Держкомтелерадіо України ДК №2794 від 19.03.2007.

Замовлення № 395.

Контакти: Кіровоград, вул. орджонікідзе, 7 (бізнес-центр «Ельворті»), офіс 301. Тел.: (0522) 35-40-74 (редактор); 35-40-68, 35-40-69, 35-40-73 (рекламний відділ); Інтернет: www.novosti.kr.ua; переписка з читачами: 25013, Кіровоград, вул. орджонікідзе, 7, офіс 301.; електронна пошта: info@novosti.kr.ua

Редактор – андрій Лисенко. Думки авторів публікацій не завжди збігаються з позицією редакції газети. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен тощо несуть автори публікацій. Редакція не листується з читачами. Надіслані на редакційну пошту матеріали не рецензуються і не повертаються.

Матеріали, позначені РЕКЛАМА, публікуються на правах реклами. Відповідальність за зміст реклами несе рекламодавець. При використанні матеріалів газети посилання обов’язкове. При використанні матеріалів у мережі Інтернет – обов’язкове активне гіперпосилання на www.novosti.kr.ua

Новини Кіровоградщини №16 (38)  

Номер тижневика Новини Кіровоградщини від 19 квітня 2012 року.

Новини Кіровоградщини №16 (38)  

Номер тижневика Новини Кіровоградщини від 19 квітня 2012 року.

Advertisement