Page 1

ч о м у н ам п отр і б н а н о в а ки р и л и ця

Андрій Шевченко Рутенія 2013


шрифт Федра Сериф, http://typotheque.com


шрифт Федра Сериф, http://typotheque.com


шрифт Федра Сериф, http://typotheque.com


ки р и л и цю п ер ео бтя жен о з асі ч кам и


шрифт Ното Сериф, http://google.com


шрифт Ното Сериф, http://google.com


ґр аждан ка н е сп и р ається н а р уко п и сн у тр ади ці ю


шрифт Кабель з болгарською кирилице, Ґоґов


шрифт Модерато, http://moire.info


шрифт Модерато, http://moire.info


буває, що я плачу через російський курсив


шрифт Ресавска, http://tipometar.org


шрифт Ґравюрний московської друкарні са 1800


*8 6 3 1 49 1 1 71 0


привілей Сиґизмунда Авґуста, 1563


шрифт друкарні Мамоничів, са 1580


шрифт Статуту ВКЛ, 1588


шрифт Франтишка Скорини, 1525


зразки кирилічного письма з граматики Ужевича, 1643


Реєстр запорозьких козаків, 1649


суддівські записи са 1690


рукопис Сковороди


шрифт румунського видання са 1785


р і з н и ця — го р и з о н тал ь!


старе письмо не соромиться горизонталі: „горизонт не завалений”. тримає рядок. чительність.


в и в ч ати і сто р и ч н і в з і р ці р і ш ен н я дл я акци ден ці ї та кал і гр аф і ї


логотип, Лісовський, са 1934


екслібріс, Гніздовський


композиція, Чебаник.


проєкт шрифту „Шипшина”, Чебаник


напис, Лопухіни


п р ацю в ати з го р и з о н тал л ю о п ан о в ув ати п р о сті р , з б і л ьш ув ати ч и тел ьн і сть


фраґмент обкладинки, са 1919


оформлення книги, Юрчишин


написи, Мітченко


композиція, Мітченко


афіша, Чебаник + Лопухіни


в и л уч ати з асі ч ки

аси м етр і я й р едукці я


шрифт Ното Сериф, http://google.com


обкладинка, Нарбут, 1919


грошовий білет, Нарбут 1918


фраґмент обкладинки, Лісовський


фраґмент обкладинки, Лісовський


обкладинка, Лісовський, 1923


н о в і ш р и фти


шрифт Коляда, Ткачов


шрифт 9 місяців, Ткачов


шрифт Абетка, Харик


проєкт шрифту, Харик


шрифт Оксана, Шевченко


шрифт Турбота, Шевченко


шрифт Амальта, Євстаф’єва


шрифт Амальта, Євстаф’єва


шрифт Хоменка, Заречнюк


шрифт Мамонтов, Мацуєв


шрифт Словолитня, Мацуєв


шрифт Бісквит, Коваленко


дя кую з а ув агу

п ам ’я тай те п р о м і н ускул !

New Cyrillic, why do we need it  

проблемні місця сучасного кирилічного шрифтарства в історичній перспективі з точки зору практикуючого шрифтаря // troubleshooting of modern...

Advertisement