Page 1

Het profiel van een echte Wâldpiek Geachte lezer weet u wat een wâldpiek is? Mocht u dit niet weten zal ik het kort toelichten: een wâldpiek is een persoon, die komt uit de wâlden een bepaald gebied in Friesland, dat zich onderscheidt met een eigen Friese taal. Maar ook door het landschap waar veel houtwallen te vinden is. Zelf kom ik uit Eastermar het dorp van topmodel Doutzen Kroes. Ook de ondergrond van de dorpen liggen op hoge zandgronden, terwijl bij de kust zeeklei te vinden is. Taalkundig gezien hebben wij een eigen taal (WoudFries) dat afwijkt van de Kleiklutten (Kleistreek) en de Zuidwesthoek. De inwoners worden Wâldpiken genoemd. De Wâlden bestaat uit de gemeenten Kollumerland, Dantumadeel, Smallingerland en een groot deel van Tytsjerksteradiel. Wâldpiken staan bekend om hun karakter, beetje recht voor de raap, Koart foar de kop met ‘licht’ spottend humor. Dit was een kort stukje Sociologie over de Wâldpiek, als Wâldpiek ben ik hier trots op. Met een tút van Doutzen en Oant Moarn zeg ik met de woorden van een van de beroemdste Friezen van dit moment, Oant moarn en tot Morgen, ‘Friese Liwwader’ ( tevens ook Wâldpiek)

( foto van Eastermar, met die mooie bomen , bron: www.friesland-holland-nieuws.nl)

Het profiel van een echte wâldpiek  
Het profiel van een echte wâldpiek  

Meet the Wâlden!

Advertisement