Page 1

‫הוראות הפעלה‬

‫רסיבר ‪AV‬‬

‫‪RX-V771‬‬


‫הקדמה‪$$#‬‬

‫‪‬‬

‫חברת אס‪.‬ג'י‪ .‬מברכת אתכם על רכישת מכשיר זה‪.‬‬ ‫אנו מקווים שתיהנו מהשימוש במכשיר זה במשך שנים רבות‪.‬‬ ‫לנוחיותכם‪ ,‬קראו בקפדנות את המדריך המצורף‪ ,‬הכולל הוראות הפעלה למכשיר שרכשתם‪.‬‬ ‫לשאלות נוספות ניתן לפנות למחלקת התמיכה‪ :‬רח' פינסקר ‪ 54‬ת"א‪ .‬טל‪www.sge.co.il 03-5265112 .‬‬

‫הערות‪$$#‬‬ ‫‪ ◄$$‬‬

‫‪‬‬

‫‪ ◄$$‬‬

‫חלק מהתכונות הנתמכות על ידי המוצר מותנות בתמיכת ספק השירות‪.‬‬ ‫עקב השיפורים המתמשכים במוצר‪ ,‬מפרטים ועיצובים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש‪.‬‬

‫תוכן עניינים‪$$#‬‬

‫‪‬‬

‫הוראות כלליות ‪3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫שמות הרכיבים והתפקידים שלהם ‪5. . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫חיבור הרמקולים ‪9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫חיבור התקני הפעלה ‪10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫חיבור לרשת ‪11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫בחירת שפת תפריט מסך ‪13. . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫התאמה מיטבית אוטומטית של‬ ‫הגדרות רמקולים (‪14. . . . . . . . . . . . . . . . . . )YPAO‬‬ ‫הליך הפעלה בסיסי ‪16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫בחירת מקור הכניסה והגדרות מועדפות‬ ‫בו‪-‬זמנית (‪17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )SCENE‬‬ ‫האזנה לרדיו ‪18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FM/AM‬‬ ‫השמעה של מוזיקה או הצגה של קובצי וידאו‬ ‫מה‪19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iPod-‬‬ ‫השמעת מוזיקה באמצעות ‪23. . . . . . . . . Bluetooth‬‬

‫השמעה של מוזיקה המאוחסנת על‬ ‫התקן ‪ USB‬נייד ‪25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫השמעת מוזיקה שמאוחסנת במחשב ‪27. . . . . . . . . .‬‬ ‫האזנה לרדיו באינטרנט ‪30. . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫השמעת מוזיקה במספר חדרים (ריבוי אזורים)‪32. . . .‬‬ ‫עדכון הקושחה במכשיר ‪43. . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫‪2‬‬


‫הוראות כלליות‪$$#‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪$$‬אזהרות כלליות‪$$‬‬ ‫‪‬‬

‫יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני שמפעילים את המכשיר‪.‬‬ ‫יש לשמור את הוראות הבטיחות לשימוש עתידי‪.‬‬ ‫יש להקפיד למלא אחר כל האזהרות המופיעות על המוצר ובהוראות הבטיחות‪.‬‬ ‫מים ולחות‪ :‬אין להשתמש במכשיר בקרבת מים‪.‬‬ ‫עגלות ומעמדים‪ :‬יש להשתמש אך ורק בעגלה או מעמד שהומלץ על ידי היצרן‪.‬‬ ‫התקנה על קיר או לתקרה‪ :‬אין להתקין את המכשיר על קיר או תקרה אלא ע"פ המלצות היצרן‪.‬‬ ‫אוורור‪ :‬יש לבדוק שאופן הצבתו ומיקומו של המכשיר יבטיחו לו אוורור נאות‪ .‬אין לחסום את פתחי האוורור ואין להכשיל את האוורור על ידי כסוי‬ ‫פתחי האוורור בפריטים כגון‪:‬עיתונים‪,‬מפות שולחן‪ ,‬וילונות וכו'‪ .‬כמו כן אסור למקם את המכשיר בכוננית או בארון שעלולים להפריע לזרימת האוויר‬ ‫מבעד לפתחי האוורור‪.‬‬ ‫חום‪ :‬יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום‪.‬‬ ‫קווי חשמל‪ :‬אין להתקין אנטנה חיצונית בקרבת קווי חשמל‪.‬‬ ‫תקופות אי‪-‬שימוש‪ :‬כשהמכשיר לא נמצא בשימוש תקופה ארוכה יש להוציא ממנו את הסוללות‪.‬‬ ‫חיבור לחשמל‪ :‬יש לחבר את המכשיר אך ורק למקור חשמל המתואר בהוראות ההפעלה או הרשום על המכשיר עצמו‪.‬‬ ‫הגנה על כבלי החשמל‪ :‬יש להתקין את כבלי החשמל באופן שיבטיחו שלא ידרכו עליהם ולא יהיה שום חפץ שימעך אותם‪ .‬יש לשים לב במיוחד‬ ‫לנקודות החיבור למכשירים‪.‬‬ ‫מניעת נזק‪ :‬אין להציב על המכשיר מקור אש חשופה כגון נרות דולקים‪.‬‬ ‫גישה לרשת החשמל‪ :‬יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק המכשיר מרשת החשמל‪.‬‬ ‫ניקוי‪ :‬לפני הניקוי יש לנתק את המכשיר מהחשמל‪ .‬הניקוי צריך להתבצע באמצעות מטלית רכה ויבשה‪ .‬אין להשתמש בחומרי ניקוי שיכולים‬ ‫לגרום נזק‪.‬‬

‫‪$$‬‬ ‫‪$$‬‬ ‫‪$$‬‬ ‫‪$$‬‬ ‫‪$$‬‬ ‫‪$$‬‬ ‫‪$$‬‬ ‫‪$$‬‬ ‫‪$$‬‬ ‫‪$$‬‬ ‫‪$$‬‬ ‫‪$$‬‬ ‫‪$$‬‬ ‫‪$$‬‬ ‫‪$$‬‬

‫חדירת עצמים או נוזלים‪ :‬יש להקפיד שלא ייפלו עצמים ולא יישפכו נוזלים דרך פתחי האוורור‪ .‬כמו כן אין לחשוף את המכשיר לטפטוף או התזה‬ ‫ואין להציב עליו עצמים מלאים בנוזל כגון אגרטלים‪.‬‬

‫זהירות ‪ -‬סכנה!‪$$‬‬

‫‪‬‬

‫! במידה והמכשיר פועל על סוללות‪ ,‬החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ‪.‬‬ ‫! יש להחליף אך ורק בסוללה דומה או שקולה‪.‬‬ ‫! אין לחשוף סוללות או מארז‪-‬סוללות לחום גבוה כגון אור שמש‪ ,‬אש וכו'‪.‬‬

‫במידה והמכשיר מסופק עם ספק חשמל ו‪/‬או‬ ‫‪‬‬ ‫תקע למצת הרכב‬ ‫‪$$‬‬ ‫‪$$‬‬ ‫‪$$‬‬ ‫‪$$‬‬ ‫‪$$‬‬ ‫‪$$‬‬ ‫‪$$‬‬ ‫‪$$‬‬ ‫‪$$‬‬ ‫‪$$‬‬

‫‪$$‬‬

‫מנעו חדירת מים או לחות‪.‬‬ ‫הרחיקו אותו מטמפרטורות קיצוניות‪ ,‬חום גבוה ומנעו חשיפה לזמן ממושך לשמש‪.‬‬ ‫הרחיקו אותו ממקור אש‪.‬‬ ‫מנעו נפילת עצמים או התזת נוזלים כולל חומצות כלשהן על הספק ‪ /‬התקע למצת הרכב‪.‬‬ ‫חברו אותו רק לשקע המספק רמת מתח המסומנת על הספק‪.‬‬ ‫כדי להקטין סכנת נזק לכבל החשמל‪ ,‬אל תנתקו את ספק החשמל ‪ /‬התקע למצת הרכב מהשקע במשיכת הכבל עצמו אלא במשיכת התקע‪.‬‬ ‫ודאו שהכבל מנותב כך שאין סכנה שידרכו עליו או ימעדו עליו‪.‬‬ ‫אזהרה‪ :‬לעולם אין להחליף את הכבל או התקע בתחליפים לא מקוריים‪ .‬חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות‪.‬‬ ‫בשימוש עם כבל מאריך‪ ,‬יש לוודא תקינות מוליך ההארקה שבכבל‪.‬‬ ‫מיועד לשימוש פנים בלבד ולא במקום חשוף לגשם וכו'‪.‬‬

‫‪3‬‬


‫פנייה לתחנת שרות‪$$‬‬

‫‪‬‬

‫פנו לתחנת שרות במקרים הבאים‪:‬‬ ‫כבל החשמל או התקע ניזוקו‪.‬‬ ‫עצמים נפלו או נוזלים נשפכו לתוך המכשיר‪.‬‬ ‫המכשיר נחשף לגשם‪.‬‬ ‫המכשיר אינו מתפקד כרגיל‪.‬‬ ‫המכשיר נפל או שהמארז שלו ניזוק‪.‬‬

‫‪$$‬‬ ‫‪$$‬‬ ‫‪$$‬‬ ‫‪$$‬‬ ‫‪$$‬‬

‫אין לטפל במכשיר מעבר למתואר בהוראות ההפעלה – כל טיפול אחר חייב להיעשות בידי אנשי שירות מוסמכים‪.‬‬

‫‪4‬‬


‫שמות הרכיבים והתפקידים שלהם‪$$#‬‬ ‫���������������������������������������������������������������������������‬ ‫לוח קדמי ‪$$‬‬ ‫���������������������������������‬

‫‪B‬‬

‫‪8 9 0‬‬

‫‪A‬‬

‫‪3 4 5 6‬‬

‫‪7‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪NATURAL SOUND AV RECEIVER RX-V771‬‬

‫‪MAIN ZONE‬‬

‫‪PURE DIRECT‬‬

‫‪TUNING‬‬

‫‪FM‬‬

‫‪AM‬‬

‫‪MEMORY‬‬

‫‪PRESET‬‬

‫‪INFO‬‬

‫‪ZONE2‬‬

‫‪ZONE CONTROL‬‬

‫‪VOLUME‬‬

‫‪INPUT‬‬ ‫‪SCENE‬‬

‫‪RADIO‬‬

‫‪VIDEO AUX‬‬

‫‪R‬‬

‫‪L‬‬

‫‪1 MAIN ZONE 1‬‬ ‫ ‬ ‫הפעלה‪/‬כיבוי (מצב המתנה) של מכשיר זה‪.‬‬

‫‪ 2‬מחוון מצב המתנה‬ ‫נדלק כאשר מכשיר זה נמצא במצב המתנה‬ ‫תחת אחד מהתנאים הבאים‪.‬‬ ‫ בקרת ‪ HDMI‬מופעלת‬‫ פונקציית הפעלה במצב המתנה מופעלת‬‫ פונקציית מצב המתנת רשת מופעלת‬‫ ה‪ iPod-‬נמצא בהטענה‬‫ מערכת ‪ iPod‬אלחוטית מחוברת‬‫‪ZONE2 3‬‬ ‫הפעלה‪/‬ביטול של פלט השמע ל‪.Zone2-‬‬

‫‪AUDIO‬‬

‫‪L‬‬

‫‪VIDEO‬‬

‫‪CD‬‬

‫‪STRAIGHT‬‬

‫‪TV‬‬

‫‪PROGRAM‬‬

‫‪BD‬‬ ‫‪DVD‬‬

‫‪TONE CONTROL‬‬

‫‪YPAO MIC‬‬

‫‪HDMI IN‬‬

‫‪K‬‬

‫‪J‬‬

‫‪G H I‬‬

‫‪F‬‬

‫‪USB‬‬

‫‪PHONES‬‬

‫‪iPod/iPhone‬‬

‫‪SILENT CINEMA‬‬

‫‪E‬‬

‫‪D‬‬

‫‪PRESET 7‬‬ ‫ ‬ ‫בחירת תחנת ‪ FM/AM‬קיימת‪ .‬בחירת תוכן‬ ‫ה‪/USB-‬רשת מקיצור הדרך‪.‬‬ ‫‪FM/AM 8‬‬

‫מעבר בין תחנות ‪ FM‬ו‪..AM-‬‬ ‫‪ 9‬צג הלוח הקדמי‬ ‫ ‬ ‫תצוגת מידע ‪.‬‬ ‫‪ 0‬חיישן שלט רחוק‬ ‫קבלת אותות מהשלט רחוק‪.‬‬

‫‪C‬‬

‫‪ Y‬שקע ‪YPAO MIC‬‬ ‫ ‬ ‫עבור חיבור מיקרופון ה‪ YPAO-‬המצורף‪.‬‬ ‫‪TONE CONTROL U‬‬ ‫ ‬ ‫כוונון טווח התדרים הגבוהים וטווח התדרים‬ ‫הנמוכים של פלט הצליל מהרמקולים‬ ‫ומהאוזניות‪.‬‬ ‫‪SCENE I‬‬

‫בחירת מקור כניסה שמור‪ ,‬תוכנית צליל ופלט‬ ‫‪ HDMI‬בו‪-‬זמנית‪ .‬כמו כן‪ ,‬ניתן להפעיל מכשיר‬ ‫זה כשהוא נמצא במצב המתנה‪.‬‬

‫‪TUNING Q‬‬ ‫ ‬ ‫בחירת תדר הרדיו‪.‬‬

‫‪PROGRAM O‬‬

‫‪PURE DIRECT W‬‬ ‫ ‬ ‫הפעלה‪/‬ביטול של ‪.Pure Direct‬‬

‫‪STRAIGHT P‬‬

‫בחירת תוכנית צליל ומפענח צליל היקפי‪.‬‬

‫‪ZONE CONTROL 4‬‬ ‫ ‬ ‫מעבר בין האזורים (הראשי או ‪)Zone2‬‬ ‫להפעלה באמצעות לחצני הלוח הקדמי‪.‬‬

‫‪INPUT E‬‬

‫‪INFO 5‬‬ ‫ ‬ ‫בחירת המידע המוצג בתצוגה הקדמית‪.‬‬

‫‪ R‬שקע ‪PHONES‬‬ ‫ ‬

‫‪MEMORY 6‬‬ ‫ ‬ ‫שמירת תחנות ‪ FM/AM‬בזיכרון‪ .‬שמירת תוכן‬ ‫ה‪/USB-‬רשת כקיצור דרך‪.‬‬

‫‪ T‬שקע ‪USB‬‬ ‫ ‬

‫ שקעי ‪VIDEO AUX‬‬ ‫עבור חיבור מצלמות וידאו‪ ,‬קונסולות‬ ‫משחקים וכו'‪ .‬להגנה מפני אבק‪ ,‬חברו את‬ ‫הכיסוי המצורף של כניסת ‪VIDEO AUX‬‬ ‫כשהוא אינו בשימוש‪.‬‬

‫עבור חיבור התקן אחסון מסוג ‪ USB‬או ‪iPod‬‬ ‫המחובר בחיבור ‪.USB‬‬

‫ ‪VOLUME‬‬ ‫כוונון עוצמת הקול‪.‬‬

‫בחירת מקור כניסה‪.‬‬ ‫עבור חיבור אוזניות‪.‬‬

‫הפעלה‪/‬ביטול של מצב פענוח ישיר‪.‬‬

‫‪5‬‬


‫לוח קדמי (מחוונים) ‪$$‬‬

‫�������������������������������������������������������������‬

‫‪7 89‬‬

‫‪0‬‬

‫‪92/‬‬ ‫‪6:‬‬ ‫‪3/‬‬ ‫‪35‬‬ ‫&‬ ‫‪/‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6/‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪6%/ 6% 6%5‬‬

‫(‪087‬‬

‫‪C‬‬

‫‪6/((3‬‬ ‫(‪=21‬‬ ‫‬

‫‪HDMI 1‬‬

‫‪OUT1/OUT2‬‬

‫מציין ששקע ה‪ HDMI OUT-‬משדר כעת‬ ‫אות ‪.HDMI‬‬ ‫‪CINEMA DSP 2‬‬ ‫מואר כאשר פונקציית ‪CINEMA DSP‬‬

‫פועלת‪.‬‬

‫‪CINEMA DSP 3‬‬

‫מואר כאשר פונקציית ‪CINEMA DSP 3D‬‬

‫פועלת‪.‬‬

‫‪ENHANCER 3‬‬

‫מואר כאשר פונקציית משפר המוזיקה‬ ‫הדחוסה פועל‪.‬‬

‫‪ADAPTIVE DRC 4‬‬ ‫מואר כאשר פונקציית ‪Adaptive DRC‬‬

‫פועלת‪.‬‬

‫מואר כאשר מכשיר זה קולט אות סטריאו‬ ‫של רדיו ‪.FM‬‬

‫‪6‬‬

‫&‪(1+$1&(5 $'$37,9('5‬‬ ‫<‪67(5(2 3$57‬‬ ‫'(‪ 781‬‬

‫‪A‬‬

‫מואר כאשר אותות ‪ HDMI‬מתקבלים או‬ ‫משודרים‪.‬‬

‫‪STEREO 5‬‬

‫‪5 6‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫  ‪287‬‬

‫‪B‬‬

‫‪TUNED‬‬

‫מואר כאשר מכשיר זה קולט אות רדיו‬ ‫‪.FM/AM‬‬ ‫‪PARTY 6‬‬

‫מואר כאשר מכשיר זה נמצא במצב‬ ‫מסיבה‪.‬‬

‫‪SLEEP 7‬‬

‫מואר כאשר טיימר השינה מופעל‪.‬‬

‫‪ZONE 2 8‬‬

‫מואר כאשר יציאת השמע ל‪ Zone2-‬‬ ‫מופעלת‪.‬‬

‫‪MUTE 9‬‬

‫מהבהב כאשר השמע מושתק‪.‬‬ ‫‪ 0‬מחוון עוצמת הקול‬ ‫ ‬ ‫מציין את עוצמת הקול הנוכחית‪.‬‬ ‫‪ Q‬מחווני החצים‬ ‫מציינים את לחצני השלט רחוק הפעילים‬ ‫כרגע‪.‬‬

‫‪A‬‬

‫‪ W‬תצוגת מידע‬ ‫ ‬ ‫מציגה את מצב ההפעלה הנוכחי (שם‬ ‫הקלט‪ ,‬שם מצב הצליל וכו')‪ .‬ניתן להציג‬ ‫את המידע על‪-‬ידי לחיצה על לחצן ‪.INFO‬‬ ‫‪ E‬מחווני רמקולים‬ ‫ ‬ ‫מציינים את חיבורי הרמקולים שמהם‬ ‫משודרים אותות‪.‬‬ ‫רמקול קדמי‪-‬שמאלי‬ ‫רמקול קדמי‪-‬ימני‬ ‫רמקול מרכזי‬ ‫רמקול היקפי‪-‬שמאלי‬ ‫רמקול היקפי‪-‬ימני‬ ‫רמקול היקפי‪-‬שמאלי אחורי‬ ‫רמקול היקפי‪-‬ימני אחורי‬ ‫רמקול היקפי אחורי‬ ‫רמקול צלילי סביבה שמאלי‬ ‫רמקול צלילי סביבה ימני‬ ‫סאב‪-‬וופר‬


‫לוח אחורי ‪$$‬‬

‫��������������������������������������������������������������������������‬

‫‪9‬‬

‫‪7‬‬

‫‪8‬‬

‫‪23 45‬‬

‫‪6‬‬

‫‪HDMI 5‬‬

‫‪HDMI 3‬‬

‫‪HDMI 4‬‬

‫‪HDMI 1‬‬

‫‪HDMI 2‬‬

‫‪NETWORK‬‬

‫‪HDMI OUT‬‬

‫)‪(BD/DVD‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪DOCK‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪ARC‬‬

‫‪L‬‬

‫‪R ZONE 2/PRESENCE‬‬

‫‪BI–AMP L‬‬

‫‪SPEAKERS‬‬

‫‪R SURROUND BACK/‬‬

‫‪R SURROUND L‬‬

‫‪L‬‬

‫‪CENTER‬‬

‫‪FRONT‬‬

‫‪R‬‬

‫‪COMPONENT‬‬ ‫‪VIDEO‬‬

‫‪REMOTE‬‬ ‫‪IN‬‬ ‫‪SINGLE‬‬

‫‪EXTRA SP‬‬

‫‪FM‬‬

‫‪R‬‬

‫‪75Ω‬‬

‫‪PB‬‬

‫‪PB‬‬

‫‪+12V‬‬ ‫‪0.1A MAX.‬‬

‫‪CENTER‬‬

‫‪AM‬‬

‫‪PR‬‬

‫‪OUT‬‬

‫‪SINGLE‬‬

‫‪ANTENNA‬‬

‫‪L‬‬

‫‪GND‬‬

‫‪VIDEO‬‬

‫‪TRIGGER OUT‬‬

‫‪PHONO‬‬

‫‪COMPONENT‬‬ ‫‪VIDEO‬‬ ‫‪PR‬‬

‫‪VIDEO‬‬

‫‪Y‬‬ ‫‪MONITOR OUT‬‬

‫‪Y‬‬ ‫‪L‬‬

‫‪L‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪1 SUBWOOFER 2‬‬

‫‪SUR. BACK‬‬

‫‪PRE OUT‬‬

‫‪H‬‬

‫‪1‬‬ ‫ ‬

‫‪2‬‬ ‫ ‬ ‫‪3‬‬ ‫ ‬ ‫‪4‬‬ ‫ ‬ ‫‪5‬‬ ‫ ‬

‫‪6‬‬ ‫ ‬ ‫‪ 7‬‬

‫שקע ‪DOCK‬‬ ‫עבור חיבור מוצרי ‪ Yamaha‬אופציונליים‬ ‫כגון תחנת עגינה ל‪ ,iPod-‬מערכת‬ ‫אלחוטית ל‪ iPod-‬ורסיבר ‪.Bluetooth‬‬ ‫שקע ‪NETWORK‬‬ ‫עבור חיבור לרשת‪.‬‬ ‫שקע ‪PHONO‬‬ ‫עבור חיבור פטיפון‪.‬‬ ‫שקעי ‪ANTENNA‬‬ ‫עבור חיבור אנטנות ‪ AM‬ו‪.FM-‬‬ ‫שקעי ‪HDMI OUT‬‏ ‪2~1‬‬ ‫עבור חיבור טלוויזיה תואמת ‪HDMI‬‬ ‫לשידור אותות שמע‪/‬וידאו‪ .‬בזמן שימוש‬ ‫ב‪ ,ARC-‬אות שמע הטלוויזיה מועבר דרך‬ ‫שקע ‪.HDMI OUT 1‬‬ ‫שקעי ‪HDMI‬‏‪5~1‬‬ ‫עבור חיבור התקני הפעלה תואמי ‪,HDMI‬‬ ‫למטרת שידור אותות וידאו‪/‬שמע‪.‬‬ ‫חיבורי רמקולים‬ ‫עבור חיבור רמקולים‪.‬‬

‫ ‬ ‫‪8‬‬

‫‪ 9‬‬

‫‪0‬‬ ‫ ‬ ‫‪Q‬‬ ‫ ‬

‫‪W‬‬ ‫ ‬ ‫‪E‬‬ ‫ ‬

‫‪SURROUND‬‬

‫‪FRONT‬‬

‫‪ZONE 2‬‬ ‫‪OUT‬‬

‫‪AUDIO‬‬ ‫‪OUT‬‬

‫‪FG‬‬

‫‪AUDIO 2‬‬

‫‪AUDIO 1‬‬

‫‪AV‬‬ ‫‪OUT‬‬

‫‪A B CDE‬‬

‫בורר מתח חשמל‬ ‫(בדגם הכללי בלבד)‬ ‫בחרו את מצב המתג בהתאם למתח‬ ‫המקומי‪.‬‬ ‫כבל חשמל‬ ‫עבור חיבור המכשיר לשקע חשמל‪.‬‬ ‫שקעי ‪AV‬‏‪6~1‬‬ ‫עבור חיבור התקני הפעלה תואמי וידאו‪/‬‬ ‫שמע למטרת שידור אותות וידאו‪/‬שמע‪.‬‬ ‫שקעי ‪AV OUT‬‬ ‫עבור שידור אותות וידאו‪/‬שמע למכשיר‬ ‫הקלטה (‪ VCR‬וכו') בעת בחירה‬ ‫בכניסות אנלוגיות (‏‪,V-AUX‬‏ ‪AV‬‏‪ 6~3‬או‬ ‫‪AUDIO‬‏‪.)2~1‬‬ ‫שקעי ‪AUDIO‬‏‪2~1‬‬ ‫עבור חיבור התקני שמע למטרת שידור‬ ‫אותות שמע‪.‬‬ ‫שקעי ‪MONITOR OUT‬‬ ‫שקע ‪:COMPONENT VIDEO‬‬ ‫עבור חיבור טלוויזיה התואמת לאותות‬ ‫וידאו מסוג ‪ Component‬למטרת הפקת‬ ‫אותות וידאו‪.‬‬

‫‪AV 6‬‬

‫‪OPTICAL‬‬

‫‪COAXIAL‬‬

‫‪COAXIAL‬‬

‫‪OPTICAL‬‬

‫‪AV 4‬‬

‫‪AV 3‬‬

‫‪AV 2‬‬

‫‪AV 1‬‬

‫)‪(TV‬‬

‫‪AV 5‬‬

‫)‪(CD‬‬

‫‪0‬‬

‫‪R‬‬ ‫ ‬

‫‪T‬‬ ‫ ‬ ‫‪Y‬‬ ‫ ‬

‫‪U‬‬ ‫ ‬ ‫‪I‬‬ ‫ ‬

‫שקע ‪:VIDEO‬‬ ‫עבור חיבור טלוויזיה התואמת לאותות‬ ‫וידאו מסוג ‪ Composite‬למטרת הפקת‬ ‫אותות וידאו‪.‬‬ ‫שקעי ‪REMOTE IN/OUT‬‬ ‫עבור חיבור מוצרי ‪ YAMAHA‬התואמים‬ ‫לקישור הפעלה של ‪ ,SCENE‬או עבור‬ ‫חיבור אות אינפרה‪-‬אדום של רסיבר‪/‬‬ ‫אמיטר להפעלת התקנים‪ ,‬כולל מכשיר זה‪,‬‬ ‫מחדר אחר‪.‬‬ ‫שקע ‪TRIGGER OUT‬‬ ‫עבור חיבור התקן התומך בפונקציית‬ ‫ההפעלה‪.‬‬ ‫שקעי ‪AUDIO OUT‬‬ ‫להפקת אותות שמע למכשיר הקלטה‬ ‫(רשם קול וכו') כאשר נבחרו כניסות‬ ‫אנלוגיות (‏‪,V-AUX‬‏ ‪AV‬‏‪ 6~5‬או‬ ‫‪AUDIO‬‏‪.)2~1‬‬ ‫שקעי ‪ZONE2 OUT‬‬ ‫עבור חיבור מגבר חיצוני המשמש לשידור‬ ‫אותות שמע במצב ‪.Zone2‬‬ ‫שקעי ‪PRE OUT‬‬ ‫עבור חיבור סאב‪-‬וופר עם מגבר מובנה או‬ ‫חיבור מגבר הספק חיצוני‪.‬‬

‫‪7‬‬


‫שלט רחוק ‪$$‬‬

‫��������������������������������������������������������������������������‬

‫‪ 1‬משדר האות של השלט רחוק‬ ‫ ‬ ‫משדר אותות אינפרה‪-‬אדום‪.‬‬ ‫‪MAIN/ZONE2 2‬‬ ‫מעבר בין האזורים (הראשי או ‪)Zone2‬‬ ‫להפעלה באמצעות לחצני השלט רחוק‪.‬‬

‫‪ 3‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪F‬‬ ‫‪G‬‬

‫‪1 SOURCE‬‬

‫הפעלה‪/‬כיבוי של התקן חיצוני‪.‬‬

‫‪ 4‬לחצני בחירת קלט‬ ‫בחירת מקור כניסה להפעלה במכשיר‪.‬‬ ‫שקעי‏‪HDMI‬‏‪5~1‬‬ ‫‪HDMI‬‏‪5~1‬‬ ‫שקעי ‪VIDEO AUX‬‬ ‫‪V-AUX‬‬ ‫(בלוח הקדמי)‬ ‫שקעי ‪AV‬‏‪6~1‬‬ ‫‪V‬‏‬ ‫‪6~1A‬‏‬ ‫שקעי ‪AUDIO‬‏‪2~1‬‬ ‫‏(לחצו שוב ושוב כדי‬ ‫‪AUDIO‬‬ ‫לעבור בין "‪"AUDIO1‬‬ ‫ו‪)"AUDIO2"-‬‬ ‫שקעי ‪ OCK‬‏‬ ‫‪D‬‬ ‫‪DOCK‬‬ ‫רדיו ‪FM/AM‬‬ ‫‪TUNER‬‬ ‫שקע ‪PHONO‬‬ ‫‪PHONO‬‬ ‫שקע ‪NETWORK‬‬ ‫(לחצו שוב ושוב על מנת‬ ‫‪NET‬‬ ‫לבחור מקור רשת רצוי)‬ ‫שקע ‪USB‬‬ ‫‪USB‬‬ ‫(בלוח הקדמי)‬ ‫‪ 5‬לחצני רדיו‬ ‫ ‬ ‫הפעלה של רדיו ‪ FM/AM‬כאשר נבחר‬ ‫"‪ "TUNER‬כמקור הכניסה‪.‬‬ ‫מעבר לרדיו ‪.FM‬‬ ‫ ‬ ‫‪FM‬‬ ‫מעבר לרדיו ‪.AM‬‬ ‫ ‬ ‫‪AM‬‬ ‫שמירת תחנות‬ ‫‪M‬‬ ‫‪ EMORY‬‬ ‫‪ FM/AM‬בזיכרון‪.‬‬ ‫ ‬ ‫בחירת תחנה שמורה‪.‬‬ ‫‪ PRESET‬‬ ‫בחירת תדר ערוץ‬ ‫‪ TUNING‬‬ ‫הרדיו‪.‬‬ ‫ ‬

‫(‪=21‬‬

‫‪&2'( 6(7‬‬

‫‪6285&( 5(&(,9(5‬‬

‫‬

‫‬

‫‪$9‬‬

‫‬

‫‬

‫‪'2&.‬‬

‫‪$8',2‬‬

‫‬

‫‬

‫‪86%‬‬

‫‪1(7‬‬

‫‪3+212‬‬

‫‪781(5‬‬

‫‪$0‬‬

‫‪)0‬‬

‫‪5‬‬

‫*‪781,1‬‬

‫‪35(6(7‬‬ ‫<‪0(025‬‬

‫‪,1)2‬‬

‫‪6‬‬

‫&‪086,‬‬

‫(‪029,‬‬

‫‪7‬‬

‫<‪3$57‬‬

‫‪6/((3‬‬

‫‪79‬‬

‫'‪%‬‬ ‫'‪'9‬‬

‫‪685'(&2'( 675$,*+7‬‬

‫‪(1+$1&(5 385(',5(&7‬‬

‫(‪6&(1‬‬ ‫‪5$',2‬‬

‫‪I‬‬ ‫‪J‬‬

‫'&‬ ‫‪237,21‬‬

‫‪21 6&5((1‬‬

‫(‪92/80‬‬

‫‪(17(5‬‬ ‫‪5(7851‬‬

‫<‪',63/$‬‬

‫‪K‬‬

‫(‪087‬‬

‫‪L‬‬ ‫‪M‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪A‬‬

‫‪723‬‬ ‫‪0(18‬‬

‫‪32383‬‬ ‫‪0(18‬‬

‫('‪02‬‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‪(17‬‬

‫‬

‫‪B‬‬

‫‪,1387‬‬

‫‪N‬‬

‫‪79&+‬‬

‫‪PARTY 8‬‬

‫הפעלה‪/‬כיבוי של מצב מסיבה‪.‬‬

‫בחירת מקור כניסה שמור‪ ,‬תוכנית צליל ופלט ‪ HDMI‬בו‪-‬זמנית‪.‬‬ ‫כמו כן‪ ,‬ניתן להפעיל מכשיר זה כשהוא נמצא במצב המתנה‪.‬‬

‫‪7992/‬‬ ‫(‪087‬‬

‫‪ E‬לחצני ספרות‬ ‫ ‬ ‫הכנסת ערכים מספריים כגון תדרי‬ ‫ערוצי רדיו‪.‬‬ ‫‪ R‬לחצני הפעלת טלוויזיה‬ ‫הפעלת קלט הטלוויזיה‪ ,‬עוצמת‬ ‫הקול של הטלוויזיה וכן הלאה‪.‬‬ ‫‪CODE SET T‬‬

‫שמירת הקודים של השלט רחוק‬ ‫עבור התקנים חיצוניים בשלט רחוק‪.‬‬

‫‪SOURCE/RECEIVER Y‬‬ ‫החלפה בין התקנים (מכשיר זה‬ ‫או התקנים חיצוניים) להפעלה‬ ‫באמצעות השלט רחוק‪ .‬תוכלו‬ ‫להפעיל מכשיר זה כאשר לחצן זה‬ ‫מואר באור כתום‪ ,‬והתקן חיצוני‬ ‫כאשר לחצן זה מואר באור ירוק‪.‬‬

‫‪ U‬‬

‫‪C‬‬

‫‪79‬‬ ‫‪+'0,287‬‬

‫החלפה בין "‪ "Stereo‬ו‪"Mono"-‬‬ ‫עבור קליטת תחנות ‪ .FM‬החלפה‬ ‫בין מצבי הפעלת ה‪.iPod-‬‬

‫‪4‬‬

‫‬

‫‪SLEEP 7‬‬

‫‪8‬‬

‫‬

‫‬

‫הגדרת המכשיר לכניסה למצב המתנה באופן אוטומטי לאחר שחלף‬ ‫פרק זמן מוגדר (טיימר שינה)‪ .‬לחצו שוב ושוב על מנת להגדיר את‬ ‫פרק הזמן (‪ 120‬דקות‪ 90 ,‬דקות‪ 60 ,‬דקות‪ 30 ,‬דקות‪ ,‬כיבוי)‪.‬‬

‫‪ON SCREEN 0‬‬

‫‬

‫;‪9$8‬‬

‫‪H‬‬

‫‪MODE W‬‬

‫‬

‫‪INFO 6‬‬

‫הצגה של התפריט על מסך הטלוויזיה‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫‪+'0,‬‬

‫בחירת המידע המוצג בתצוגה הקדמית‪.‬‬

‫‪SCENE 9‬‬

‫‪0$,1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ Q‬לחצני הפעלת תפריט‬ ‫ ‬ ‫לחצני חצים עבור בחירת תפריט או‬ ‫פרמטר‪.‬‬ ‫‪ ENTER‬אישור פריט שנבחר‪.‬‬ ‫‪ RETURN‬חזרה למסך הקודם‪.‬‬

‫‪D‬‬

‫‪1 RECEIVER‬‬

‫הפעלה‪/‬כיבוי (מצב המתנה) של‬ ‫מכשיר זה‪.‬‬

‫‪ I‬לחצני בחירת מצב צליל‬ ‫בחירת מצב צלילים‪.‬‬ ‫‪OPTION O‬‬

‫הצגת תפריט האפשרויות‪.‬‬

‫‪VOLUME P‬‬

‫כוונון עוצמת הקול‪.‬‬

‫ ‪DISPLAY‬‬

‫הצגת נתוני המצב על מסך הטלוויזיה‪.‬‬

‫ ‪MUTE‬‬

‫השתקת אותות פלט השמע‪.‬‬ ‫ לחצנים להפעלת התקנים חיצוניים‬ ‫תפעול ההפעלה‪ ,‬תצוגת התפריט וכן הלאה עבור התקנים חיצוניים‪.‬‬ ‫ ‪HDMI OUT‬‬

‫בחירת שקעי ‪ HDMI OUT‬לשימוש עבור שידור וידאו‪/‬שמע‪.‬‬

‫• תפעול התקנים חיצוניים בעזרת השלט רחוק‪ ,‬שמירת קוד השלט רחוק‬ ‫מראש עבור כל אחד מההתקנים‪.‬‬


‫חיבור הרמקולים‪$$#‬‬

‫������������������������������������������������������������‬

‫חברו את הרמקולים הנמצאים בחדר למכשיר‪ .‬להלן דוגמה של חיבור‬ ‫רמקולים מסוג מערכת ‪7.1‬‏‪+‬‏‪ 2‬‏ו‪-‬‏‪ 6.1‬ערוצים‪ .‬אם תבחרו במערכת אחרת‪,‬‬ ‫חברו את הרמקולים תוך התייחסות לחיבור של מערכת ‪ 6.1‬ערוצים‪.‬‬ ‫זהירות‬ ‫• הסירו את כבל החשמל של מכשיר זה משקע החשמל שבקיר וכבו את‬ ‫הסאב‪-‬וופר לפני חיבור הרמקולים‪.‬‬ ‫• יש להקפיד שכבל הרמקולים לא ייגע בדבר מה או יבוא במגע עם אזורי‬ ‫המתכת שבמכשיר‪ .‬הדבר עלול לגרום נזק למכשיר או לרמקולים‪ .‬אם הכבלים‬ ‫של הרמקולים יגרמו לקצר‪ ,‬ההודעה "‪ "CHECK SP WIRES‬תוצג בתצוגה‬ ‫הקדמית כשהמכשיר יופעל‪.‬‬

‫מערכת ‪ 7.1‬ערוצים‬ ‫(בשימוש עם רמקולים היקפיים אחוריים)‬ ‫המכשיר (מאחור)‬

‫כבלים הנחוצים לחיבור (זמינים מסחרית)‬ ‫כבלי רמקולים (‪ x‬מספר הרמקולים)‬ ‫‬ ‫‪±‬‬

‫‬ ‫‪±‬‬

‫כבל פין אודיו‏(‪ 2‬עבור חיבור שני סאב‪-‬וופרים)‬

‫מערכת ‪7.1‬‏‪+‬‏‪ 2‬ערוצים‬ ‫המכשיר (מאחור)‬

‫‪9‬‬


‫חיבור התקני הפעלה‪$$#‬‬

‫�����������������������������������������������������‬

‫מכשיר זה מצויד במגוון שקעי כניסה‪ ,‬כולל שקע כניסה ‪ HDMI‬המאפשר‬ ‫לכם לחבר סוגים שונים של התקני הפעלה‪ .‬לקבלת מידע לגבי חיבור‬ ‫מכשיר ‪ ,iPOD‬רכיב ‪ Bluetooth‬או התקן אחסון ‪ ,USB‬עיינו בעמודים‬ ‫הבאים‪.‬‬

‫‪$$‬‬

‫חיבור התקני וידאו (נגני ‪ BD/DVD‬וכו')‬

‫חברו התקני וידאו כגון נגני ‪ ,BD/DVD‬ממיר אינטרנט וקונסולות משחקים‬ ‫למכשיר זה‪ .‬בהתאם לשקעי יציאות הווידאו‪/‬שמע הזמינים בהתקן הווידאו‬ ‫שלכם‪ ,‬בחרו באחד מהחיבורים הבאים‪ .‬מומלץ להשתמש בחיבור ‪HDMI‬‬ ‫אם להתקן הווידאו יש שקע יציאת ‪.HDMI‬‬

‫• לא ניתן לחבר כניסות וידאו המחוברות למכשיר זה לטלוויזיה המחוברת‬ ‫למכשיר זה באמצעות כבל שונה מכבל ‪.HDMI‬‬

‫• אם השילוב בין שקעי כניסת וידאו‪/‬שמע הזמין במכשיר זה אינו מתאים להתקן‬ ‫הווידאו שלכם‪ ,‬שנו את השילוב בהתאם לשקעי היציאות שבהתקן‪.‬‬

‫■ חיבור ‪HDMI‬‬ ‫חברו התקן וידאו למכשיר באמצעות כבל ‪.HDMI‬‬ ‫המכשיר (מאחור)‬

‫שקעי ‪HDMI‬‏‪5~1‬‬ ‫‪HDMI 5‬‬

‫‪HDMI 4‬‬

‫‪HDMI 3‬‬

‫‪HDMI 1‬‬

‫‪HDMI 2‬‬

‫)‪(BD/DVD‬‬

‫‪HDMI 5‬‬

‫יציאת ‪HDMI‬‬

‫‪HDMI 3‬‬

‫‪HDMI 4‬‬

‫‪HDMI 1‬‬

‫‪HDMI 2‬‬

‫)‪(BD/DVD‬‬

‫‪+'0,‬‬ ‫‪S‬‬

‫‪+'0,‬‬

‫‪R SURROUND L‬‬

‫‪L‬‬

‫‪CENTER‬‬

‫‪FRONT‬‬

‫‪R‬‬

‫‪COMPONENT‬‬ ‫‪VIDEO‬‬

‫‪REMOTE‬‬ ‫‪IN‬‬

‫‪+'0,‬‬

‫‪PR‬‬

‫‪OUT‬‬

‫‪PB‬‬

‫‪VIDEO‬‬ ‫‪+12V‬‬ ‫‪0.1A MAX.‬‬ ‫‪TRIGGER OUT‬‬

‫‪S‬‬

‫‪MONITOR OUT‬‬

‫‪Y‬‬

‫‪L‬‬

‫‪R‬‬

‫מכשיר וידאו‬

‫‪10‬‬

‫‪S‬‬

‫‪PR‬‬

‫‪SURROUND‬‬

‫‪FRONT‬‬

‫‪ZONE 2‬‬ ‫‪OUT‬‬

‫‪AUDIO‬‬ ‫‪OUT‬‬

‫‪AUDIO 2‬‬

‫‪1‬‬


‫חיבור לרשת‪$$#‬‬

‫������������������������������������������������������������������‬

‫חברו מכשיר זה לנתב באמצעות כבל רשת מסוג ‪ STP‬זמין מסחרית‬ ‫(כבל רשת ישר מסוג ‪ CAT-5‬ומעלה)‪.‬‬ ‫תוכלו להקשיב במכשיר זה לרדיו באינטרנט או לקובצי מוזיקה השמורים‬ ‫במחשב או בשרתי ‪ DLNA‬כגון ‪Network Attached Storage‬‏(‪.)NAS‬‬ ‫אינטרנט‬

‫‪Network Attached Storage (NAS)‎‬‬

‫מודם‬

‫‪:$1‬‬

‫‪PC‬‬

‫‪/$1‬‬

‫נתב‬ ‫כבל רשת‬ ‫‪HDMI 1‬‬

‫‪HDMI 2‬‬

‫‪NETWORK‬‬

‫‪HDMI OUT‬‬

‫)‪(BD/DVD‬‬

‫‪2‬‬

‫‪DOCK‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪ARC‬‬

‫‪R‬‬

‫‪COMPONENT‬‬ ‫‪VIDEO‬‬

‫‪REMOTE‬‬ ‫‪IN‬‬

‫‪ANTENNA‬‬ ‫‪FM‬‬

‫‪L‬‬

‫‪AM‬‬

‫‪PR‬‬ ‫‪GND‬‬

‫‪OUT‬‬

‫‪R‬‬

‫‪75Ω‬‬

‫‪PB‬‬

‫‪PB‬‬

‫‪VIDEO‬‬ ‫‪+12V‬‬ ‫‪0.1A MAX.‬‬ ‫‪TRIGGER OUT‬‬

‫‪PHONO‬‬

‫‪COMPONENT‬‬ ‫‪VIDEO‬‬ ‫‪PR‬‬

‫‪VIDEO‬‬

‫‪Y‬‬ ‫‪MONITOR OUT‬‬

‫‪Y‬‬ ‫‪L‬‬

‫‪R‬‬

‫‪AUDIO 2‬‬

‫‪AUDIO 1‬‬

‫‪AV‬‬ ‫‪OUT‬‬

‫‪AV 6‬‬

‫‪AV 5‬‬

‫‪OPTICAL‬‬

‫‪COAXIAL‬‬

‫‪COAXIAL‬‬

‫‪OPTICAL‬‬

‫‪AV 4‬‬

‫‪AV 3‬‬

‫‪AV 2‬‬

‫‪AV 1‬‬

‫)‪(TV‬‬

‫)‪(CD‬‬

‫המכשיר (מאחור)‬

‫• בעת שימוש בנתב התומך בפונקציית ‪ ,DHCP‬הפרמטרים של הרשת משויכים‬ ‫באופן אוטומטי למכשיר זה ללא קביעת הגדרות הרשת עבור המכשיר‪ .‬אם‬ ‫הנתב אינו תומך בפונקציית ‪ DHCP‬או שתרצו להגדיר את הפרמטרים של‬ ‫הרשת באופן ידני‪ ,‬קבעו את הגדרות הרשת‪.‬‬ ‫• תוכלו לבדוק אם הפרמטרים של הרשת (כתובת ה‪ IP-‬וכו') משויכים כראוי‬ ‫למכשיר זה בסעיף "רשת" בפרק "מידע"‪.‬‬

‫• ייתכן וחלק מתוכנות האבטחה המותקנות על המחשב שלכם או שהגדרות‬ ‫חומת האש של התקני הרשת (למשל של הנתב) יחסמו את הגישה של מכשיר‬ ‫זה להתקני הרשת שבאינטרנט‪ .‬במקרים כאלו‪ ,‬הגדירו את תוכנות האבטחה או‬ ‫את הגדרות חומת האש כנדרש‪.‬‬ ‫• ניתן לחבר מכשיר זה ל‪-‬‏‪ 16‬שרתי מוזיקה לכל היותר (מחשב וכו')‪ .‬יש לחבר כל‬ ‫שרת לאותה רשת משנה שאליה מחובר מכשיר זה‪.‬‬ ‫• מומלץ לחבר את המכשיר בפס רחב כדי להשתמש בשירות דרך האינטרנט‪.‬‬

‫‪11‬‬


‫חיבור התקן מותאם לקישור הפעלה ‪( SCENE‬חיבור מרחוק) ‪$$‬‬

‫������‬

‫אם ברשותכם מוצר ‪ Yamaha‬בעל יכולת שידור אות שליטה ‪,SCENE‬‬ ‫תוכלו לשלוט במוצר ה‪ Yamaha-‬יחד עם בחירת מצב ההפעלה על‪-‬ידי‬ ‫חיבור המוצר לשקע ‪ REMOTE OUT‬באמצעות כבל מונו עם שקע‪-‬מיני‪.‬‬ ‫שקע‬ ‫המכשיר‬ ‫‪( REMOTE OUT‬מאחור)‬ ‫‪REMOTE‬‬ ‫‪IN‬‬ ‫‪HDMI 3‬‬

‫‪HDMI 1‬‬

‫‪HDMI 2‬‬

‫‪ORK‬‬

‫‪HDMI OUT‬‬

‫)‪(BD/DVD‬‬

‫‪OUT‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪ARC‬‬

‫‪L‬‬

‫‪FRONT‬‬

‫‪R‬‬

‫‪COMPONENT‬‬ ‫‪VIDEO‬‬

‫‪REMOTE‬‬ ‫‪IN‬‬

‫‪OUT‬‬

‫‪75Ω‬‬

‫‪PB‬‬

‫‪+12V‬‬ ‫‪0.1A MAX.‬‬

‫‪REMOTE‬‬ ‫‪IN‬‬

‫‪FM‬‬

‫‪PR‬‬

‫‪VIDEO‬‬

‫‪TRIGGER OUT‬‬

‫‪ANTENNA‬‬ ‫‪AM‬‬

‫‪GND‬‬

‫‪MONITOR OUT‬‬

‫‪Y‬‬ ‫‪L‬‬

‫‪R‬‬

‫מוצר ‪Yamaha‬‬ ‫(נגן ‪ DVD‬וכו')‬

‫‪AUDIO‬‬ ‫‪OUT‬‬

‫‪AUDIO 2‬‬

‫‪AUDIO 1‬‬

‫‪AV‬‬ ‫‪OUT‬‬

‫‪OPTICAL‬‬ ‫‪AV 6‬‬

‫‪AV 5‬‬

‫)‪(TV‬‬

‫‪AV 4‬‬

‫• אם תחברו מוצר ‪ Yamaha‬המותאם לקישור הפעלה ‪ SCENE‬לשקע‬ ‫ה‪ ,REMOTE OUT-‬תוכלו להתחיל את ההפעלה במוצר ה‪ Yamaha-‬יחד עם‬ ‫בחירת מצב ההפעלה‪ .‬על מנת לאפשר השמעת קישור ‪ ,SCENE‬יש להגדיר‬ ‫את סוג ההתקן ב‪ "Device Control"-‬בתפריט ה‪."Scene"-‬‬ ‫• כמו כן ניתן לחבר רסיבר‪/‬אמיטר אינפרה‪-‬אדום להפעלת התקנים באזור הראשי‬ ‫מאזור ‪.Zone2‬‬

‫‪12‬‬


‫בחירת שפת תפריט מסך‪$$#‬‬

‫�����������������������������������������������‬

‫בחרו את שפת תפריט המסך הרצויה מתוך השפות הבאות‪ :‬אנגלית (ברירת מחדל)‪ ,‬יפנית‪ ,‬צרפתית‪,‬‬ ‫גרמנית‪ ,‬ספרדית ורוסית‪.‬‬

‫‪&2'(6(7‬‬

‫‪5(&(,9(5‬‬

‫רסיבר ‪1‬‬

‫‪+'0,‬‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫;‪9$8‬‬

‫‬ ‫‬

‫‪$9‬‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‪'2&.‬‬

‫‪$8',2‬‬

‫‬

‫‬

‫‪86%‬‬

‫‪1(7‬‬

‫‪3+212‬‬

‫‪781(5‬‬

‫‪$0‬‬

‫‪)0‬‬

‫*‪781,1‬‬

‫‪35(6(7‬‬ ‫<‪0(025‬‬

‫‪,1)2‬‬

‫&‪086,‬‬

‫(‪029,‬‬

‫<‪3$57‬‬

‫‪6/((3‬‬

‫‪79‬‬

‫'‪%‬‬ ‫'‪'9‬‬

‫ ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 2‬‬ ‫ ‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 4‬‬

‫לחצו על ‪ 1 RECEIVER‬כדי להפעיל את המכשיר‪.‬‬ ‫הדליקו את הטלוויזיה והפעילו את קלט הטלוויזיה על מנת להציג את הווידאו‬ ‫ממכשיר זה‪.‬‬ ‫לחצו על ‪.ON SCREEN‬‬ ‫השתמשו בלחצני החצים כדי לבחור ב‪ "Setup"-‬ולחצו על ‪.ENTER‬‬

‫‪685'(&2'( 675$,*+7‬‬

‫‪(1+$1&(5 385(',5(&7‬‬ ‫‪385(',5(&7‬‬

‫‪ON SCREEN‬‬

‫(‪6&(1‬‬ ‫‪5$',2‬‬

‫'&‬ ‫‪237,21‬‬

‫לחצני‬ ‫חיצים‬

‫‪ENTER‬‬

‫‪216&5((1‬‬

‫(‪92/80‬‬

‫‪(17(5‬‬ ‫‪5(7851‬‬

‫<‪',63/$‬‬

‫(‪087‬‬

‫‪723‬‬ ‫‪0(18‬‬

‫‪32383‬‬ ‫‪0(18‬‬

‫('‪02‬‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‪ 5‬‬

‫השתמשו בלחצני החצים (‪ )/‬כדי לבחור ב‪ ,"Language"-‬ובלחצני‬ ‫החיצים (‪ )/‬כדי לבחור את השפה הרצויה‪.‬‬

‫‪79‬‬ ‫‪,1387‬‬ ‫‪7992/‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪92/‬‬

‫‪ 6‬‬

‫כדי לצאת מהתפריט‪ ,‬לחצו על ‪.ON SCREEN‬‬

‫• המידע המוצג בתצוגה הלוח הקדמי מוצג באנגלית בלבד‪.‬‬

‫‪13‬‬


‫התאמה מיטבית אוטומטית של הגדרות רמקולים )‪$$#( YPAO‬‬

‫�����������‬

‫על‪-‬ידי שימוש בפונקציית ה‪Parametric room-‬‬ ‫‪ Acoustic Optimizer‬של ‪YAMAHA‬‏(‪,)YPAO‬‬

‫‪&2'(6(7‬‬

‫‪5(&(,9(5‬‬

‫רסיבר ‪1‬‬

‫‪+'0,‬‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫;‪9$8‬‬

‫‬ ‫‬

‫‪$9‬‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‪'2&.‬‬

‫‪$8',2‬‬

‫‬

‫‬

‫‪86%‬‬

‫‪1(7‬‬

‫‪3+212‬‬

‫‪781(5‬‬

‫*‪781,1‬‬

‫‪35(6(7‬‬

‫‪$0‬‬

‫‪)0‬‬

‫<‪0(025‬‬

‫‪,1)2‬‬

‫&‪086,‬‬

‫(‪029,‬‬

‫<‪3$57‬‬

‫‪6/((3‬‬

‫‪685'(&2'( 675$,*+7‬‬

‫‪(1+$1&(5 385(',5(&7‬‬

‫(‪6&(1‬‬ ‫‪5$',2‬‬

‫'&‬

‫‪237,21‬‬

‫(‪92/80‬‬ ‫<‪',63/$‬‬

‫(‪087‬‬

‫‪32383‬‬ ‫‪0(18‬‬ ‫('‪02‬‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‪79‬‬ ‫‪,1387‬‬ ‫‪7992/‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪92/‬‬

‫מכשיר זה מאתר באופן אוטומטי את החיבור‬ ‫לרמקולים ואת המרחק מעמדת ההאזנה‪ ,‬ומשפר‬ ‫את הגדרות הרמקולים כגון איזון עוצמת הקול וכוונון‬ ‫הפרמטרים האקוסטיים‪ ,‬כדי שיתאימו ככל הניתן‬ ‫לחדר שלכם‪.‬‬ ‫יש לשים לב להנחיות הבאות בזמן השימוש ב‪.YPAO-‬‬ ‫• יש להשתמש ב‪ YPAO-‬לאחר חיבור הטלוויזיה‬ ‫והרמקולים למכשיר זה‪.‬‬ ‫• במהלך תהליך המדידה‪ ,‬הצלילים הניסיוניים יושמעו‬ ‫בעוצמת קול גבוהה‪ .‬יש לוודא שהצליל הניסיוני אינו‬ ‫מפחיד ילדים קטנים‪ .‬כמו כן‪ ,‬יש להימנע משימוש‬ ‫בפונקציה זו בשעות הלילה‪ ,‬כאשר הדבר עלול להפריע‬ ‫לאחרים‪.‬‬ ‫• במהלך תהליך המדידה‪ ,‬לא ניתן לשנות את עוצמת‬ ‫הקול‪.‬‬ ‫• במהלך תהליך המדידה‪ ,‬ודאו שהחדר שקט ככל‬ ‫האפשר‪.‬‬ ‫• אין לחבר אוזניות‪.‬‬ ‫• אם הסאב‪-‬וופר שלכם תומך בפונקציית המתנה‬ ‫אוטומטית‪ ,‬בטלו אותה‪.‬‬

‫‪ 1‬‬ ‫‪ 2‬‬ ‫‪ 3‬‬

‫לחצו על ‪ 1 RECEIVER‬כדי להפעיל‬ ‫את המכשיר‪.‬‬ ‫הדליקו את הטלוויזיה והפעילו את‬ ‫קלט הטלוויזיה על מנת להציג את‬ ‫הווידאו ממכשיר זה‪.‬‬ ‫הדליקו את הסאב‪-‬וופר והנמיכו לחצי‬ ‫את עוצמת הקול‪ .‬אם תדר ההצלבה‬ ‫ניתן לכיוונון‪ ,‬כוונו אותו לעוצמה‬ ‫המרבית‪.‬‬ ‫‪&526629(5‬‬ ‫‪+,*+&87‬‬

‫;‪0$‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0,1‬‬

‫(‪92/80‬‬

‫;‪0$‬‬

‫‪0,1‬‬

‫‪ 4‬‬

‫הציבו את מיקרופון ה‪ YPAO-‬בגובה‬ ‫האוזניים כאשר אתם בתנוחת האזנה‬ ‫וחברו אותו לשקע ה‪YPAO MIC-‬‬ ‫שבלוח הקדמי‪.‬‬ ‫המכשיר (צד קדמי)‬

‫עמדת האזנה למיקרופון ‪YPAO‬‬

‫גובה האוזן‬ ‫מקמו את מיקרופון ה‪ YPAO-‬המצורף‬ ‫בגובה האוזניים בעמדת ההאזנה שלכם‪.‬‬ ‫אנו ממליצים להשתמש בחצובה כדי‬ ‫לכוונן את הגובה‪ .‬ניתן להשתמש בבורגי‬ ‫החצובה כדי לעגן את המיקרופון במקומו‪.‬‬


‫המסך הבא מופיע על מסך הטלוויזיה‪.‬‬ ‫‪&2'(6(7‬‬

‫‪5(&(,9(5‬‬

‫‪+'0,‬‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫;‪9$8‬‬

‫‬ ‫‬

‫‪$9‬‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‪'2&.‬‬

‫‪$8',2‬‬

‫‬

‫‬

‫‪86%‬‬

‫‪1(7‬‬

‫‪3+212‬‬

‫‪781(5‬‬

‫‪$0‬‬

‫‪)0‬‬

‫*‪781,1‬‬

‫‪35(6(7‬‬ ‫<‪0(025‬‬

‫‪,1)2‬‬

‫&‪086,‬‬

‫(‪029,‬‬

‫<‪3$57‬‬

‫‪6/((3‬‬

‫‪79‬‬

‫'‪%‬‬ ‫'‪'9‬‬

‫‪685'(&2'( 675$,*+7‬‬

‫‪(1+$1&(5 385(',5(&7‬‬ ‫‪385(',5(&7‬‬

‫(‪6&(1‬‬ ‫‪5$',2‬‬

‫'&‬ ‫‪237,21‬‬

‫לחצני חצים‬ ‫‪ENTER‬‬

‫‪216&5((1‬‬

‫(‪92/80‬‬

‫אם תרצו‪ ,‬שנו את שיטת המדידה (מרובת עמדות‪/‬עמדה יחידה)‪.‬‬ ‫‪ ‬השתמשו בלחצני החצים כדי לבחור ב‪ "Multi Position"-‬ולחצו על ‪.ENTER‬‬ ‫‪ ‬השתמשו בלחצני החצים כדי לבחור הגדרה ולחצו על ‪.ENTER‬‬

‫‪(17(5‬‬ ‫‪5(7851‬‬

‫<‪',63/$‬‬

‫(‪087‬‬

‫‪ 5‬‬

‫• כדי לבטל את הפעולה‪ ,‬נתקו את מיקרופון ה‪ YPAO-‬לפני תחילת המדידה‪.‬‬

‫‪723‬‬ ‫‪0(18‬‬

‫‪32383‬‬ ‫‪0(18‬‬

‫('‪02‬‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‪79‬‬

‫הגדרות‬

‫‪,1387‬‬

‫‪Yes‬‬

‫בחרו באפשרות זו אם עמדת ההאזנה שלכם משתנה או‬ ‫אם אתם מאזינים לצלילים היקפיים בחברת אנשים אחרים‪.‬‬ ‫תוכלו לערוך את המדידה ל‪-‬‏‪ 8‬עמדות לכל היותר כדי‬ ‫לייעל את הגדרות הרמקול כך שיתאימו לכל העמדות הללו‬ ‫(‪.)multi measure‬‬

‫‪( No‬ברירת מחדל)‬

‫בחרו באפשרות זו אם עמדת ההאזנה קבועה בתנוחה‬ ‫אחת‪ .‬בצעו מדידה זו רק פעם אחת כדי לייעל את הגדרות‬ ‫הרמקולים ולהתאימם לעמדה זו (‪.)single measure‬‬

‫‪7992/‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪92/‬‬

‫‪15‬‬


‫השמעה‬

‫הליך הפעלה בסיסי‪$$#‬‬

‫�������������������������������������������������������‬

‫‪0$,1‬‬

‫(‪=21‬‬ ‫(‪=21‬‬

‫‪&2'(6(7‬‬

‫‪6285&( 5(&(,9(5‬‬

‫‪+'0,‬‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫;‪9$8‬‬

‫לחצני‬ ‫בחירת קלט‬

‫‬ ‫‬

‫‪$9‬‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‪'2&.‬‬

‫‪$8',2‬‬

‫‬

‫‬

‫‪86%‬‬

‫‪1(7‬‬

‫‪3+212‬‬

‫‪781(5‬‬

‫*‪781,1‬‬

‫‪35(6(7‬‬

‫‪$0‬‬

‫‪)0‬‬

‫<‪0(025‬‬

‫‪,1)2‬‬

‫&‪086,‬‬

‫(‪029,‬‬

‫<‪3$57‬‬

‫‪6/((3‬‬

‫‪ 1‬‬ ‫ ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 3‬‬

‫‪685'(&2'( 675$,*+7‬‬

‫‪(1+$1&(5 385(',5(&7‬‬ ‫‪385(',5(&7‬‬

‫‪ON SCREEN‬‬

‫(‪6&(1‬‬ ‫‪5$',2‬‬

‫‪79‬‬

‫'&‬ ‫‪237,21‬‬

‫‪VOLUME‬‬

‫(‪92/80‬‬

‫‪(17(5‬‬

‫‪MUTE‬‬

‫‪723‬‬ ‫‪0(18‬‬

‫‪32383‬‬ ‫‪0(18‬‬

‫לחצני חצים‬

‫('‪02‬‬

‫‪ENTER‬‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‪79‬‬ ‫‪,1387‬‬

‫‪HDMI OUT‬‬

‫‪+'0,287‬‬

‫‪ 4‬‬

‫השתמשו בלחצני בחירת הכניסה כדי לבחור מקור כניסה‪.‬‬ ‫התחילו את ההפעלה בהתקן החיצוני‪ ,‬או בחרו בתחנת רדיו‪.‬‬ ‫עיינו במדריך למשתמש של ההתקן החיצוני‪ .‬על מנת לקבל פרטים על הפעולות הבאות‪ ,‬עיינו‬ ‫בעמודים המתאימים‪.‬‬ ‫ האזנה לרדיו ‪FM/AM‬‬‫ השמעה של מוזיקה או הצגת קובצי וידאו מה‪iPod-‬‬‫ השמעה של מוזיקה באמצעות ‪Bluetooth‬‬‫ השמעה של מוזיקה המאוחסנת על התקן ‪ USB‬נייד‬‫ השמעה של מוזיקה השמורה במחשב‬‫‪ -‬האזנה לרדיו באינטרנט‬

‫לחצו על‪ VOLUME ‎‬כדי לכוונן את עוצמת הקול‪.‬‬

‫‪5(7851‬‬

‫<‪',63/$‬‬

‫(‪087‬‬

‫'‪%‬‬ ‫'‪'9‬‬ ‫‪216&5((1‬‬

‫הפעילו את ההתקנים החיצוניים (טלוויזיה‪ ,‬נגן ‪ BD/DVD‬וכו') המחוברים‬ ‫למכשיר‪.‬‬

‫‪7992/‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪92/‬‬

‫• לחצו על ‪ MUTE‬להשתקת פלט השמע‪ .‬לחצו על ‪ MUTE‬פעם נוספת כדי לבטל את ההשתקה‪.‬‬

‫• ‬

‫על מנת לכוונן את חלקי הטרבל‪/‬בס של הצליל‪ ,‬השתמשו בתפריט ה‪ "Option"-‬או ה‪TONE CONTROL-‬‬

‫שבלוח הקדמי‪.‬‬

‫בחירת כניסה במסך‬ ‫‪ ‬לחצו על ‪.ON SCREEN‬‬ ‫‪ ‬השתמשו בלחצני החצים כדי לבחור ב‪ "Input"-‬ולחצו על ‪.ENTER‬‬ ‫‪ ‬השתמשו בלחצני החיצים כדי לבחור את מקור הכניסה הרצוי ולחצו על ‪.ENTER‬‬

‫‪ 1‬בחירת שקע יציאת ‪$$ HDMI‬‬

‫������������������������‬

‫לחצו על ‪ HDMI OUT‬לבחירת שקע ‪.HDMI OUT‬‬

‫בכל פעם שתלחצו על הלחצן‪ ,‬יתחלף שקע ה‪ HDMI OUT-‬לשימוש עבור אות הפלט‪.‬‬ ‫‪92/‬‬ ‫‪6:‬‬ ‫&‬ ‫‪/‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6/‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪6%/‬‬ ‫‪6%5‬‬

‫‪HDMI OUT 1+2‬‬

‫‪HDMI OUT 1+2‬‬

‫משדר את אותו האות דרך שקע ה‪ HDMI OUT 1-‬ודרך שקע‬ ‫ה‪.HDMI OUT 2-‬‬

‫‪HDMI OUT 1‬‬

‫משדרים את האותות דרך שקע ה‪ HDMI OUT-‬הנבחר‪.‬‬

‫‪HDMI OUT 2‬‬ ‫‪HDMI OUT Off‬‬

‫אינו משדר את האותות דרך שקעי ה‪.HDMI OUT-‬‬

‫• ניתן לבחור שקע יציאת ‪ HDMI‬על‪-‬ידי בחירת מצב ההפעלה‪.‬‬ ‫• כאשר נבחר "‪ ,"HDMI OUT 1+2‬המכשיר משדר אותות וידאו ברזולוציה הגבוהה ביותר שמאפשרים מכשיר‬ ‫זה והטלוויזיה המחוברת אליו‪( .‬למשל‪ ,‬אם חיברתם טלוויזיה ברזולוצית ‪ 1080p‬לשקע ה‪,HDMI OUT 1-‬‬ ‫וטלוויזיה ברזולוצית ‪ 720p‬לשקע ה‪ ,HDMI OUT 2-‬מכשיר זה משדר אותות וידאו ברזולוציה של ‪.720p‬‬

‫‪16‬‬


‫בחירת מקור הכניסה והגדרות מועדפות בו‪-‬זמנית‬ ‫������������������������������������������������������������������������‬ ‫(‪#) SCENE‬‬

‫‪$$‬‬ ‫(‪=21‬‬ ‫(‪=21‬‬

‫‪&2'(6(7‬‬

‫‪SOURCE/‬‬ ‫‪RECEIVER‬‬

‫‪0$,1‬‬

‫‪6285&( 5(&(,9(5‬‬

‫‪+'0,‬‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫;‪9$8‬‬

‫‬

‫פונקציית ה‪ SCENE-‬מאפשרת לכם לבחור את מקור הכניסה המשויך‪ ,‬את תוכנת הצליל את הפעלת‪/‬כיבוי‬ ‫משפר המוזיקה הדחוסה ואת שקע יציאת ‪ HDMI‬בו זמנית‪.‬‬

‫‪ 1‬‬

‫נבחרו מקור הכניסה וההגדרות השמורים למצב ההפעלה המתאים‪ .‬מכשיר זה מופעל באופן אוטומטי‬ ‫כשהוא במצב המתנה‪.‬‬

‫‬ ‫‪$9‬‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‪'2&.‬‬

‫‪$8',2‬‬

‫‬

‫‬

‫‪86%‬‬

‫‪1(7‬‬

‫‪3+212‬‬

‫‪781(5‬‬

‫*‪781,1‬‬

‫‪35(6(7‬‬

‫‪SCENE‬‬

‫לחצני חצים‬ ‫‪ENTER‬‬

‫‪TV‬‬

‫‪AV4‬‬

‫‪STRAIGHT‬‬

‫‪On‬‬

‫‪HDMI OUT 1+2‬‬

‫‪AV3‬‬ ‫‪TUNER‬‬

‫&‪086,‬‬

‫(‪029,‬‬

‫<‪3$57‬‬

‫‪6/((3‬‬

‫‪CD‬‬

‫‪79‬‬

‫'‪%‬‬ ‫'‪'9‬‬

‫‪RADIO‬‬

‫'&‬ ‫‪237,21‬‬

‫‪216&5((1‬‬

‫(‪92/80‬‬

‫‏(‪)7ch Stereo‬‬

‫‪On‬‬

‫‪HDMI OUT 1+2‬‬

‫‪MUSIC‬‬

‫‪5(7851‬‬

‫‪723‬‬ ‫‪0(18‬‬

‫‪32383‬‬ ‫‪0(18‬‬

‫('‪02‬‬

‫‬

‫‪STRAIGHT‬‬

‫‪Off‬‬

‫‪HDMI OUT 1+2‬‬

‫בחירת מצב הפעלה במסך‬

‫‪(17(5‬‬ ‫<‪',63/$‬‬

‫‬

‫‪BD/DVD‬‬

‫‪HDMI1‬‬

‫‪MOVIE‬‏(‪)Drama‬‬

‫‪Off‬‬

‫‪HDMI OUT 1+2‬‬

‫‪$0‬‬ ‫<‪0(025‬‬

‫(‪6&(1‬‬

‫(‪087‬‬

‫‪SCENE‬‬

‫כניסה‬

‫תוכנית צליל‬

‫משפר המוזיקה‬ ‫הדחוסה‬

‫יציאת ‪HDMI‬‬

‫‪)0‬‬

‫‪(1+$1&(5 385(',5(&7‬‬ ‫‪385(',5(&7‬‬

‫‪ON SCREEN‬‬

‫ההגדרות הבאות נשמרות עבור כל מצב הפעלה כברירת מחדל‪.‬‬

‫‪,1)2‬‬

‫‪685'(&2'( 675$,*+7‬‬

‫‪5$',2‬‬

‫לחצו על ‪.SCENE‬‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‪79‬‬ ‫‪,1387‬‬ ‫‪7992/‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪92/‬‬

‫‪ ‬לחצו על ‪.ON SCREEN‬‬ ‫‪ ‬השתמשו בלחצני החצים כדי לבחור ב‪ "Scene"-‬ולחצו על ‪.ENTER‬‬ ‫‪ ‬השתמשו בלחצני החצים כדי לבחור במצב הפעלה רצוי ולחצו על ‪.ENTER‬‬

‫‪$$‬‬

‫���������������������‬

‫קביעת משימות מצב הפעלה ‬ ‫‪ 1‬בצעו את הפעולות הבאות על מנת להכין את ההגדרות שתרצו לקבוע למצב‬ ‫הפעלה‪.‬‬

‫‪ 2‬‬

‫‪ 3‬‬

‫ בחרו במקור כניסה‬‫ בחרו תוכנית צלילים‬‫ הפעילו‪/‬כבו את משפר המוזיקה הדחוסה‬‫ בחרו בשקע יציאת ‪HDMI‬‬‫לחצו לחיצה ארוכה על לחצן ‪SCENE‬‬

‫בתצוגת הלוח הקדמי‪.‬‬

‫עד שההודעה "‪ "SET Complete‬תופיע‬

‫אם תרצו לשלוט בהתקן ההפעלה המתאים לאחר בחירת מצב ההפעלה‪ ,‬לחצו‬ ‫לחיצה ארוכה על לחצן ה‪ SCENE-‬המתאים יחד עם לחצן בחירת הכניסה למשך‬ ‫יותר‏מ‪-‬‏‪ 3‬שניות‪.‬‬ ‫לאחר השלמת ההגדרות‪ ,‬הנורית בלחצן ‪ SOURCE/ RECEIVER‬תהבהב פעמיים‪.‬‬

‫• אם עדיין לא שמרתם את קוד השלט רחוק של התקן ההפעלה‪ ,‬עיינו בסעיף "שמירת הקודים של השלט רחוק‬ ‫עבור התקני הפעלה" כדי לשמור אותו‪.‬‬ ‫• כמו כן תוכלו להגדיר את משימות פעולות ההפעלה בתפריט ה‪."Scene"-‬‬ ‫• ניתן להתחיל את ההפעלה מהתקן חיצוני המחובר למכשיר זה דרך ‪ HDMI‬או ממוצר ‪ YAMAHA‬המחובר‬ ‫לשקע ה‪ ,REMOTE OUT-‬בשילוב עם בחירת מצב ההפעלה (הפעלת קישור ‪ .)SCENE‬על מנת לאפשר‬ ‫השמעת קישור ‪ ,SCENE‬יש להגדיר את סוג ההתקן ב‪ "Device Control"-‬בתפריט ה‪."Scene"-‬‬

‫‪17‬‬


‫האזנה לרדיו ‪$$#FM/AM‬‬

‫�������������������������������������������������������‬

‫ניתן להאזין לתחנת רדיו על‪-‬ידי הגדרת התדר שלה או על‪-‬ידי בחירתה מתחנות הרדיו הרשומות‪.‬‬ ‫‪&2'(6(7‬‬

‫‪5(&(,9(5‬‬

‫‪+'0,‬‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫;‪9$8‬‬

‫‬ ‫‬

‫‪$9‬‬

‫‪TUNER‬‬ ‫‪TUNING‬‬ ‫‪FM‬‬ ‫‪AM‬‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‪'2&.‬‬

‫‪$8',2‬‬

‫‬

‫‬

‫‪86%‬‬

‫‪1(7‬‬

‫‪3+212‬‬

‫‪781(5‬‬

‫*‪781,1‬‬

‫‪35(6(7‬‬

‫‪$0‬‬

‫‪)0‬‬

‫<‪0(025‬‬

‫‪,1)2‬‬

‫&‪086,‬‬

‫(‪029,‬‬

‫<‪3$57‬‬

‫‪6/((3‬‬

‫‪685'(&2'( 675$,*+7‬‬

‫‪(1+$1&(5 385(',5(&7‬‬ ‫‪385(',5(&7‬‬

‫(‪6&(1‬‬ ‫‪5$',2‬‬

‫'&‬

‫• תדרי התחנות ישתנו בהתאם למדינה או לאזור שבו המכשיר פועל‪ .‬ההסברים בפרק זה מתייחסים לדוגמאות תצוגה‬ ‫עם תדרים שבהם משדרים באוסטרליה‪.‬‬ ‫• אם לא ניתן להשיג קליטה טובה ברדיו‪ ,‬יש לכוונן את זוויות האנטנות ה‪.FM/AM-‬‬

‫‪$$‬‬

‫�������������������������������‬

‫שלבי הגדרת התדרים ‬

‫(באסיה ובדגמים כלליים בלבד)‬ ‫‪ 9‬עבור ‪ .AM‬בהתאם לסביבת‬ ‫כבר במפעל‪ ,‬הגדרות שלבי התדרים נקבעו‏ל‪-‬‏‪ 50‎kHz‬עבור ‪FM‬‏ול‪-‬‏‪ k‎ Hz‬‏‬ ‫ההאזנה שלכם‪ ,‬קבעו את שלבי התדרים‏ל‪-‬‏‪ 100kHz‎‬עבור ‪FM‬‏ול‪-‬‏‪ 10‎kHz‬עבור ‪.AM‬‬

‫ ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 2‬‬

‫העבירו מכשיר זה למצב המתנה‪.‬‬ ‫תוך כדי לחיצה ארוכה על ‪ STARIGHT‬בלוח הקדמי‪ ,‬לחצו על ‪.1 MAIN ZONE‬‬ ‫‪MAIN ZONE 1‬‬

‫‪237,21‬‬

‫(‪92/80‬‬ ‫<‪',63/$‬‬

‫(‪087‬‬

‫‪32383‬‬ ‫‪0(18‬‬

‫‪STRAIGHT‬‬

‫‪MODE‬‬

‫לחצני ספרות‬ ‫‪ENTER‬‬

‫('‪02‬‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‪(17‬‬

‫‬ ‫‪79‬‬

‫‪,1387‬‬ ‫‪+'0,287‬‬

‫‪79&+‬‬

‫‪7992/‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪92/‬‬

‫‪ 3‬‬

‫לחצו שוב ושוב על ‪ PROGRAM‬כדי לבחור ב‪."TU"-‬‬ ‫‪92/‬‬

‫‪6:‬‬ ‫&‬ ‫‪/‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6/‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪6%/‬‬ ‫‪6%5‬‬

‫ ‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 5‬‬

‫‪PROGRAM‬‬

‫‪PRESET‬‬

‫‪67(5(2‬‬ ‫'(‪781‬‬

‫‪TU -  FM50/AM9‬‬

‫לחצו על ‪ STRAIGHT‬כדי לבחור ב‪."FM100/AM10"-‬‬ ‫לחצו על ‪ 1 MAIN ZONE‬על מנת להעביר מכשיר זה למצב המתנה והפעילו אותו‬ ‫שוב‪.‬‬

‫‪ 1‬בחירת תדר לקליטה ‪$$‬‬

‫���������������������������������‬

‫‪ 2‬‬

‫לחצו על ‪ TUNER‬כדי לבחור ב‪ TUNER-‬כמקור הכניסה‪.‬‬ ‫לחצו על ‪ FM‬או על ‪ AM‬כדי לבחור רצועה‪.‬‬ ‫‪92/‬‬ ‫‪6:‬‬ ‫&‬ ‫‪5‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪6/‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪6%/‬‬ ‫‪6%5‬‬

‫‪ 3‬‬

‫‪   FM 87.50MHz‬‬

‫השתמשו בלחצנים הבאים כדי להגדיר את התדר‪.‬‬ ‫‪ :TUNING‬עליה‪/‬ירידה בסולם התדרים‪.‬‬ ‫לחצו לחיצה ארוכה על הלחצן למשך כשנייה כדי לחפש תחנה באופן אוטומטי‪.‬‬ ‫לחצני ספרות‪ :‬הכניסו תדר ישירות‪ .‬למשל‪ ,‬כדי לבחור ‪ ,‎98.50MHz‬לחצו "‪ "5" ,"8" ,"9‬ו‪( "0"-‬או ‪.)ENT‬‬ ‫‪92/‬‬ ‫‪6:‬‬ ‫&‬ ‫‪5‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪6/‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪6%/‬‬ ‫‪6%5‬‬

‫‪67(5(2‬‬ ‫'(‪781‬‬

‫‪   FM 98.50MHz‬‬

‫הנורית "‪ "TUNED‬תידלק כאשר שידור מתחנת הרדיו נקלט‪.‬‬ ‫גם הנורית "‪ "STEREO‬תידלק כאשר אות סטריאו נקלט‪.‬‬ ‫• ההודעה "‪ "Wrong Station!‎‬תופיע כאשר התדר שהכנסתם אינו נמצא בטווח הקליטה‬

‫‪18‬‬

‫• תוכלו להחליף בין סטריאו ובין מונו עבור קליטת תדרי ‪ FM‬על‪-‬ידי לחיצה על ‪ .MODE‬כאשר קליטת האות עבור‬ ‫תחנת רדיו ‪ FM‬אינה יציבה‪ ,‬ייתכן כי היא תשתפר אם תחליפו למונו‪.‬‬


‫השמעה של מוזיקה או הצגה של קובצי וידאו מה‪$$#iPod-‬‬

‫���‬

‫תוכלו להשמיע מוזיקה ולהציג קובצי וידאו מה‪ iPod-‬במכשיר זה על‪-‬ידי‬ ‫שימוש בכבל ‪ USB‬המצורף ל‪ ,iPod-‬בתחנת עגינה אופציונלית ל‪iPod-‬‬ ‫של ‪( Yamaha‬כגון ‪ )YDS-12‬או במערכת אלחוטית אופציונלית ל‪iPod-‬‬ ‫של‏‪YAMAHA‬‏(‪.)YID-W10‬‬ ‫• מדריך זה מתייחס גם ל‪ iPod-‬וגם ל‪ iPhone-‬כ‪ ."iPod"-‬המילה "‪"iPod‬‬ ‫מתייחסת גם ל‪ iPod-‬וגם ל‪ iPhone-‬אלא אם כן ההסבר מתאר מוצר אחר‪.‬‬ ‫• ייתכן שלא תהיה תאימות של תכונות מסוימות‪ ,‬בהתאם לדגם או לגרסת‬ ‫התוכנה של ה‪ iPod-‬שברשותכם‪ ,‬או בהתאם לדגם של תחנת העגינה של‬ ‫ה‪.iPod-‬‬

‫חיבור ‪$$ iPod‬‬

‫����������������������‬

‫■ שימוש בכבל ‪USB‬‬ ‫חברו את ה‪ iPod-‬למכשיר באמצעות כבל ה‪ USB-‬המצורף ל‪.iPod-‬‬

‫‪ 1‬‬

‫חברו את כבל ה‪ USB-‬ל‪.iPod-‬‬

‫הבדלים פונקציונליים בהתאם לאופן החיבור‬

‫יציאת שמע‬ ‫יציאת וידאו‬ ‫הפעלה‬ ‫באמצעות‬ ‫שלט רחוק של‬ ‫המכשיר‬ ‫הפעלה‬ ‫באמצעות ‪iPod‬‬ ‫הפעלה במסך‬ ‫טלוויזיה‬ ‫טעינה‬ ‫טעינה במצב‬ ‫המתנה‬

‫תחנת עגינה אוניברסלית ל‪ iPOD-‬של‬ ‫(כגון ‪ )YDS-12‬מערכת אלחוטית‬ ‫כבל ‪USB‬‬ ‫ל‪ iPOD-‬של‬ ‫המצורף ל‪iPod-‬‬ ‫‪Yamaha‬‏ (‪)YID-W10‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫—‬ ‫‪‬‬ ‫‪*‬‬

‫המכשיר (צד קדמי)‬ ‫‪INPUT‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫—‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫—‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫—‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪BD‬‬ ‫‪DVD‬‬

‫‪TONE CONTROL‬‬

‫‪iPod touch‬‬ ‫‪iPod nano‬‬

‫(דור שני עד דור‬ ‫שישי)‬ ‫‪iPod classic‬‬ ‫‪iPhone 4‬‬

‫התקני ‪iPod‬‬

‫‪ 2‬‬

‫חברו את כבל ה‪ USB-‬לשקע ה‪.USB-‬‬

‫‪iPhone 3GS‬‬

‫נתמכים‬

‫‪iPhone 3G‬‬ ‫‪iPhone‬‬

‫‪iPod touch‬‬

‫‪iPod touch‬‬

‫‪iPod nano‬‬

‫‪iPod nano‬‬

‫‪iPod classic‬‬

‫‪ iPod‬עם וידאו‬ ‫‪ iPod‬עם צג‬ ‫צבעוני‬ ‫‪ iPod‬עם גלגל‬ ‫תפעול‬ ‫‪iPod mini‬‏‬ ‫‪iPhone 4‬‬ ‫‪iPhone 3GS‬‬ ‫‪iPhone 3G‬‬

‫‪YPAO MIC‬‬

‫‪USB‬‬

‫‪iPod/iPhone‬‬

‫‪92/‬‬ ‫‪6:‬‬ ‫&‬ ‫‪/‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6/‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪6%/‬‬ ‫‪6%5‬‬

‫‪PHONES‬‬

‫‪SILENT CINEMA‬‬

‫‪USB‬‬

‫‪  Connected‬‬

‫‪iPod classic‬‬

‫‪ iPod‬עם וידאו‬ ‫‪iPhone 4‬‬

‫‪iPhone 3GS‬‬ ‫‪iPhone 3G‬‬ ‫‪iPhone‬‬

‫‪iPhone‬‬

‫* מצריך כבל ‪ Composite AV‬של ‪( Apple‬לא מצורף)‪ .‬חברו את תקעי הווידאו‬ ‫וה‪ USB-‬המורכבים של כבל ה‪ Composite AV-‬של ‪ Apple‬לשקע ה‪USB-‬‬ ‫‪ )VIDEO( V‬של מכשיר זה והגדירו את‏"‪Video Out‬‬ ‫ולשקע ה‪-‬‏‪ IDEO AUX‎‬‏‬ ‫‪ "(USB)‎‬בתפריט ה‪ "Input"-‬ל‪."V-AUX"-‬‬

‫‪19‬‬


‫■ שימוש בתחנת עגינה ל‪iPod-‬‬

‫‪ 1‬‬

‫כאשר מכשיר זה נמצא במצב המתנה‪ ,‬חברו את‬ ‫תחנת העגינה של ה‪ iPod-‬לשקע ה‪.DOCK-‬‬

‫‪DOCK‬‬ ‫‪HDMI 1‬‬

‫‪HD‬‬

‫‪NETWORK‬‬

‫‪HDMI OUT‬‬

‫)‪(BD/DVD‬‬

‫‪2‬‬

‫‪DOCK‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪ARC‬‬

‫‪COMPONENT‬‬ ‫‪VIDEO‬‬

‫‪REMOTE‬‬

‫‪ANTENNA‬‬ ‫‪FM‬‬

‫‪COMPONENT‬‬ ‫‪VIDEO‬‬

‫‪L‬‬

‫‪AM‬‬

‫‪PR‬‬

‫‪IN‬‬

‫מקמו את תחנת העגינה של ה‪ iPod-‬רחוק ככל האפשר ממכשיר זה‪.‬‬

‫‪PHONO‬‬

‫‪PR‬‬ ‫‪GND‬‬

‫‪OUT‬‬

‫‪R‬‬

‫‪75Ω‬‬

‫‪PB‬‬

‫‪PB‬‬

‫‪VIDEO‬‬ ‫‪+12V‬‬ ‫‪0.1A MAX.‬‬

‫‪VIDEO‬‬

‫‪Y‬‬

‫‪TRIGGER OUT‬‬

‫‪MONITOR OUT‬‬

‫‪Y‬‬ ‫‪L‬‬

‫‪R‬‬

‫‪DOCK‬‬ ‫‪HDMI 1‬‬

‫‪HD‬‬

‫‪NETWORK‬‬

‫‪HDMI OUT‬‬

‫)‪(BD/DVD‬‬

‫‪2‬‬

‫‪DOCK‬‬ ‫‪AUDIO 2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪AUDIO 1‬‬

‫‪AV‬‬ ‫‪OUT‬‬

‫‪AV 6‬‬

‫‪AV 5‬‬

‫‪OPTICAL‬‬

‫‪COAXIAL‬‬

‫‪COAXIAL‬‬

‫‪OPTICAL‬‬

‫‪AV 4‬‬

‫‪AV 3‬‬

‫‪AV 2‬‬

‫‪AV 1‬‬

‫)‪(TV‬‬

‫)‪(CD‬‬

‫‬

‫‪ARC‬‬

‫‪COMPONENT‬‬ ‫‪VIDEO‬‬

‫‪REMOTE‬‬

‫‪PHONO‬‬

‫‪ANTENNA‬‬ ‫‪FM‬‬

‫‪COMPONENT‬‬ ‫‪VIDEO‬‬

‫‪L‬‬

‫‪AM‬‬

‫המכשיר (מאחור)‬

‫‪PR‬‬

‫‪IN‬‬

‫‪PR‬‬ ‫‪GND‬‬

‫‪OUT‬‬

‫‪R‬‬

‫‪75Ω‬‬

‫‪PB‬‬

‫‪VIDEO‬‬ ‫‪+12V‬‬ ‫‪0.1A MAX.‬‬

‫ ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 3‬‬

‫‪PB‬‬ ‫‪VIDEO‬‬

‫‪Y‬‬

‫‪TRIGGER OUT‬‬

‫‪MONITOR OUT‬‬

‫‪Y‬‬ ‫‪L‬‬

‫‪R‬‬

‫‪AUDIO 2‬‬

‫‪AUDIO 1‬‬

‫‪AV‬‬ ‫‪OUT‬‬

‫‪AV 6‬‬

‫‪AV 5‬‬

‫‪OPTICAL‬‬

‫‪COAXIAL‬‬

‫‪COAXIAL‬‬

‫‪OPTICAL‬‬

‫‪AV 4‬‬

‫‪AV 3‬‬

‫‪AV 2‬‬

‫‪AV 1‬‬

‫)‪(TV‬‬

‫המכשיר (מאחור)‬

‫‪ 2‬‬

‫)‪(CD‬‬

‫תחנת עגינה ל‪iPod-‬‬

‫חברו את ה‪ iPod-‬לתחנת העגינה של ה‪ iPod-‬והפעילו‬ ‫את המכשיר‪.‬‬ ‫• בזמן שה‪ iPod-‬מחובר לתחנת העגינה‪ ,‬הוא נטען‪ .‬ניתן להגדיר אם‬ ‫יש לטעון את ה‪ iPod-‬כאשר המכשיר נמצא במצב המתנה‪ ,‬באמצעות‬ ‫האפשרות "‪ "Standby Charge‬בתפריט "‪."Input‬‬

‫■ שימוש במערכת ‪ iPod‬אלחוטית‬ ‫בזמן השימוש במערכת ה‪ iPod-‬האלחוטית‪ ,‬הפעילו את ה‪ iPod-‬עצמו על‬ ‫מנת להתחיל את ההשמעה לאחר יצירת הקשר‪.‬‬

‫‪ 1‬‬

‫נתקו את כבל המתח משקע החשמל‪ ,‬ואז חברו את‬ ‫המערכת האלחוטית של ה‪( iPod-‬רסיבר) לשקע‬ ‫ה‪.DOCK-‬‬ ‫מקמו את מערכת ה‪ iPod-‬האלחוטית (רסיבר) במרחק רב ככל‬ ‫הניתן מהמכשיר‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫‪ 4‬‬

‫‬ ‫‪%‬‬

‫‪$‬‬

‫מערכת ‪ iPod‬אלחוטית (רסיבר)‬

‫חברו את כבל החשמל לשקע חשמל‪.‬‬ ‫חברו את ה‪ iPod-‬למערכת ה‪ iPod-‬האלחוטית‬ ‫(משדר)‪.‬‬ ‫בחרו ב‪ iPod-‬את התוכן והתחילו את ההשמעה‪.‬‬ ‫מכשיר זה מופעל באופן אוטומטי ובוחר ב‪ "DOCK"-‬כמקור הכניסה‪.‬‬

‫• תוכלו לבחור אם לשלוט במכשיר זה (כיבוי‪/‬הפעלה‪ ,‬בחירת כניסה וכיוון‬ ‫עוצמת הקול) יחד עם הפעלת ה‪ iPod-‬על‪-‬ידי הפעלת "‪"iPod Interlock‬‬ ‫בתפריט ה‪ ."Input"-‬כאשר פונקציית קישור ה‪ iPod-‬כבויה‪ ,‬הפעילו מכשיר‬ ‫זה ובחרו במקור הכניסה באופן ידני‪.‬‬ ‫• כאשר מערכת ה‪ iPod-‬האלחוטית (משדר) מונחת על מערכת ה‪iPod-‬‬ ‫האלחוטית‪ ,‬ה‪ iPOD-‬נטען‪ .‬ניתן להגדיר אם יש לטעון את ה‪ iPod-‬כאשר‬ ‫המכשיר נמצא במצב המתנה‪ ,‬באמצעות האפשרות "‪"Standby Charge‬‬ ‫בתפריט "‪."Input‬‬ ‫זהירות‬ ‫• עוצמת הקול עלולה להיות חזקה באופן בלתי צפוי בעת כיוון עוצמת‬ ‫הקול באמצעות לחצני ה‪ .iPod-‬כך המכשיר או הרמקולים עלולים‬ ‫להינזק‪ .‬אם עוצמת הקול עולה בחדות בזמן ההשמעה‪ ,‬יש להסיר‬ ‫מיד את ה‪ iPod-‬ממערכת ה‪ iPod-‬האלחוטית (משדר)‪ .‬כדי למנוע את‬ ‫הבעיה‪ ,‬יש להשתמש ב‪ "Max Volume"-‬בתפריט ה‪ "Setup"-‬על מנת‬ ‫להגדיר את עוצמת הקול המרבית עבור מכשיר זה‪.‬‬


‫השמעה של תוכן ה‪$$ iPod-‬‬

‫���������������������������������������������������������‬

‫בעת השימוש בכבל ‪ USB‬או בתחנת עגינה‬ ‫ל‪ ,iPod-‬תוכלו לשלוט ב‪ iPod-‬בעזרת התפריט‬ ‫המוצג על מסך הטלוויזיה‪.‬‬

‫‪&2'(6(7‬‬

‫‪5(&(,9(5‬‬

‫■ מסך חיפוש‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪+'0,‬‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫;‪9$8‬‬

‫‬ ‫‬

‫‪$9‬‬

‫‪DOCK‬‬ ‫‪USB‬‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‪'2&.‬‬

‫‪$8',2‬‬

‫‬

‫‬

‫‪86%‬‬

‫‪1(7‬‬

‫‪3+212‬‬

‫‪781(5‬‬

‫‪$0‬‬

‫‪)0‬‬

‫*‪781,1‬‬

‫‪35(6(7‬‬ ‫<‪0(025‬‬

‫‪,1)2‬‬

‫&‪086,‬‬

‫(‪029,‬‬

‫<‪3$57‬‬

‫‪6/((3‬‬

‫‪79‬‬

‫'‪%‬‬ ‫'‪'9‬‬

‫• בעת השימוש במערכת ה‪ iPod-‬האלחוטית‪ ,‬תוכלו‬ ‫לשלוט ב‪ iPod-‬ממסך הטלוויזיה‪ .‬הפעילו את‬ ‫ה‪ iPod-‬עצמו על מנת לבחור את התוכן ולהתחיל את‬ ‫ההשמעה‪.‬‬

‫‪ 1‬‬

‫‪685'(&2'( 675$,*+7‬‬

‫‪385(',5(&7‬‬ ‫‪(1+$1&(5 385(',5(&7‬‬

‫(‪6&(1‬‬ ‫‪5$',2‬‬

‫'&‬ ‫‪237,21‬‬

‫לחצני‬ ‫הפעלת תפריט‬ ‫לחצני חצים‬ ‫‪ENTER‬‬ ‫‪RETURN‬‬

‫‪ 1‬‬

‫‪ 2‬‬ ‫‪ 3‬‬

‫‪(17(5‬‬

‫‪723‬‬ ‫‪0(18‬‬

‫‪32383‬‬ ‫‪0(18‬‬

‫‪ 4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ ‬

‫('‪02‬‬

‫‬

‫‪4‬‬

‫‪5(7851‬‬

‫<‪',63/$‬‬

‫(‪087‬‬

‫מסך החיפוש מוצג על מסך הטלוויזיה‪.‬‬

‫‪216&5((1‬‬

‫(‪92/80‬‬

‫בעת השימוש בכבל ‪ :USB‬לחצו על‬ ‫‪ USB‬כדי לבחור ב‪ "USB"-‬כמקור‬ ‫הכניסה‪ .‬בעת השימוש בתחנת‬ ‫עגינה ל‪ :iPod-‬לחצו על ‪DOCK‬‬ ‫על מנת לבחור ב‪ "DOCK"-‬כמקור‬ ‫הכניסה‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‪79‬‬ ‫‪,1387‬‬ ‫‪7992/‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪92/‬‬

‫‪ 2‬‬

‫* דוגמת תצוגה (בעת השימוש בתחנת עגינה‬ ‫ל‪)iPod-‬‬

‫לחצו על לחצני החצים על מנת‬ ‫לבחור בפריט מסוים ואז לחצו על‬ ‫‪.ENTER‬‬

‫אם נבחר שיר ההשמעה מתחילה‪ ,‬ומסך‬ ‫ההשמעה מוצג‪.‬‬

‫מחווני מצב‬ ‫הצגת הגדרות ההשמעה האקראית‪/‬חזרה‬ ‫הנוכחיות ואת מצב ההשמעה הנוכחי‬ ‫(הפעלה‪/‬השהיה וכו')‪.‬‬ ‫רשימת שמות‬ ‫רשימת תוכן‬ ‫מציג את רשימת תוכן ה‪ .iPod-‬השתמשו‬ ‫בלחצני החצים כדי לבחור בפריט‪ ,‬ולחצו על‬ ‫‪ ENTER‬כדי לאשר את הבחירה‪.‬‬ ‫מספר פריט‪/‬סך כל הפריטים‬ ‫תפריט הפעלה‬ ‫השתמשו בלחצני החצים כדי לבחור בפריט‪,‬‬ ‫ולאחר מכן לחצו על ‪ ENTER‬כדי לאשר את‬ ‫הבחירה‪.‬‬

‫פונקציה‬ ‫תפריט‬ ‫‪‎‎1 Page Up‬‬ ‫מעבר לעמוד הקודם‪/‬הבא‬ ‫ברשימה‪.‬‬ ‫‪‎1 Page Down‎‬‏‬ ‫‪10 Pages Up‬‬ ‫מעבר של עשרה עמודים‬ ‫‪ 10 Pages Down‬קדימה‪/‬אחורה‪.‬‬ ‫חזרה לרשימה הקודמת‪.‬‬ ‫‪Return‬‬ ‫מעבר למסך ההשמעה‪.‬‬ ‫‪Now Playing‬‬ ‫סגירת תצוגת המסך והצגת‬ ‫הרקע‪ .‬לחצו על אחד‬ ‫‪Screen Off‬‬ ‫מלחצני הפעלת התפריט על‬ ‫מנת להציגו מחדש‪.‬‬

‫• כדי לחזור למסך הקודם לחצו על ‪.RETURN‬‬ ‫• כדי להפעיל את ה‪ iPod-‬עצמו לשם בחירת‬ ‫התוכן או לשליטה בהפעלה‪ ,‬עברו למצב‬ ‫ההפעלה הפשוטה‪.‬‬

‫‪21‬‬


‫■ מסך ההשמעה‬

‫‪&2'(6(7‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪5(&(,9(5‬‬

‫‪+'0,‬‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫;‪9$8‬‬

‫‬ ‫‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫■ תפעול ה‪ iPod-‬עצמו‪ ,‬או‬ ‫שלט רחוק (הפעלה פשוטה)‬

‫‪ 1‬‬

‫‪$9‬‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‪'2&.‬‬

‫‪$8',2‬‬

‫‬

‫‬

‫‪86%‬‬

‫‪1(7‬‬

‫‪3+212‬‬

‫‪781(5‬‬

‫‪$0‬‬

‫‪)0‬‬

‫*‪781,1‬‬

‫‪35(6(7‬‬ ‫<‪0(025‬‬

‫‪,1)2‬‬

‫&‪086,‬‬

‫(‪029,‬‬

‫<‪3$57‬‬

‫‪6/((3‬‬

‫‪ 1‬‬

‫‪685'(&2'( 675$,*+7‬‬

‫‪385(',5(&7‬‬ ‫‪(1+$1&(5 385(',5(&7‬‬

‫(‪6&(1‬‬ ‫‪5$',2‬‬

‫‪79‬‬

‫'&‬ ‫‪237,21‬‬

‫לחצני הפעלת תפריט‬ ‫לחצני חצים‬

‫‪ENTER‬‬ ‫‪RETURN‬‬

‫‪216&5((1‬‬

‫(‪92/80‬‬

‫‪(17(5‬‬ ‫‪5(7851‬‬

‫<‪',63/$‬‬

‫(‪087‬‬

‫‪723‬‬ ‫‪0(18‬‬

‫‪32383‬‬ ‫‪0(18‬‬

‫לחצני הפעלת‬ ‫התקנים חיצוניים‬ ‫‪MODE‬‬

‫'‪%‬‬ ‫'‪'9‬‬

‫('‪02‬‬

‫‬

‫ ‬ ‫‪2‬‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‪79‬‬ ‫‪,1387‬‬ ‫‪7992/‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪92/‬‬

‫‪ 3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ ‬

‫מחווני מצב‬ ‫הצגת הגדרות ההשמעה האקראית‪/‬חזרה‬ ‫הנוכחיות ואת מצב ההשמעה הנוכחי‬ ‫(הפעלה‪/‬השהיה וכו')‪.‬‬ ‫נתוני ההשמעה‬ ‫הצגת שם האמן‪ ,‬שם האלבום‪ ,‬שם השיר‪,‬‬ ‫והזמן שעבר מתחילת ההשמעה ושנותר עד‬ ‫לסופה‪.‬‬ ‫השתמשו בלחצני החצים כדי לבחור במידע‬ ‫שברצונכם לגלול‪.‬‬ ‫תמונת אלבום‬ ‫תפריט הפעלה‬ ‫השתמשו בלחצני החצים כדי לבחור בפריט‪,‬‬ ‫ולחצו על ‪ ENTER‬כדי לאשר את הבחירה‪.‬‬ ‫כדי לסגור את תפריט המשנה‪ ,‬לחצו על‬ ‫‪.RETURN‬‬

‫תפריט‬

‫תפריט משנה‬ ‫►‬

‫‪Play‬‬ ‫‪Control‬‬

‫‪M‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪v‬‬

‫‪Browse‬‬

‫‪Screen Off‬‬

‫פונקציה‬ ‫חזרה ממצב השהיה‬ ‫למצב השמעה‪.‬‬ ‫הפסקת ההשמעה‪.‬‬ ‫הפסקת ההשמעה‬ ‫באופן זמני‪.‬‬ ‫מעבר קדימה‪/‬אחורה‪.‬‬ ‫חיפוש קדימה‪/‬אחורה‬ ‫(על‪-‬ידי לחיצה‬ ‫ארוכה)‪.‬‬ ‫מעבר למסך החיפוש‪.‬‬ ‫סגירת תצוגת המסך‬ ‫והצגת הרקע‪ .‬לחצו‬ ‫על אחד מלחצני‬ ‫תפעול התפריט על‬ ‫מנת להציגו מחדש‪.‬‬

‫• תוכלו גם להשתמש באחד מלחצני ההפעלה שעל‬ ‫השלט רחוק של ההתקן החיצוני כדי לשלוט על‬ ‫ההשמעה‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫‪ 2‬‬

‫לחצו על ‪ MODE‬כדי לעבור למצב‬ ‫ההפעלה הפשוטה‪.‬‬

‫מסך תפריט הטלוויזיה נכבה‪ ,‬והפעלת‬ ‫ה‪ iPod-‬מתאפשרת‪ .‬כדי להציג את מסך‬ ‫תפריט הטלוויזיה‪ ,‬לחצו שוב על ‪.MODE‬‬

‫השתמשו ב‪ iPod-‬עצמו או בשלט‬ ‫רחוק כדי להתחיל את ההשמעה‪.‬‬

‫לחצני תפעול שלט רחוק‬ ‫לחצני חצים‬ ‫‪ENTER‬‬ ‫‪RETURN‬‬

‫►‬ ‫‪M‬‬ ‫לחצני‬ ‫תפעול‬ ‫התקן חיצוני‬

‫פונקציה‬ ‫בחירת פריט‪.‬‬ ‫אישור הבחירה‪.‬‬ ‫חזרה למסך הקודם‪.‬‬ ‫התחלת ההשמעה או‬ ‫הפסקת ההשמעה‬ ‫באופן זמני‪.‬‬ ‫הפסקת ההשמעה‪.‬‬

‫‪C‬‬ ‫‪V‬‬

‫מעבר קדימה‪/‬אחורה‪.‬‬

‫‪c‬‬

‫חיפוש קדימה‪/‬אחורה‬ ‫(על‪-‬ידי לחיצה ארוכה)‪.‬‬

‫‪v‬‬


‫השמעת מוזיקה באמצעות ‪$$#Bluetooth‬‬

‫�����������������������������������‬

‫‪&2'(6(7‬‬

‫‪5(&(,9(5‬‬

‫‪+'0,‬‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫;‪9$8‬‬

‫‬ ‫‬

‫‪$9‬‬

‫‪DOCK‬‬

‫‪MEMORY‬‬

‫תוכלו להשמיע מוזיקה שמאוחסנת ברכיב ה‪ Bluetooth-‬במכשיר זה באמצעות רסיבר שמע אלחוטי‬ ‫בטכנולוגיית ‪ Bluetooth‬מתוצרת ‪( Yamaha‬כגון ‪ ,YBA-10‬אופציונלי)‪ .‬בנוסף‪ ,‬עיינו בהוראות ההפעלה של‬ ‫רסיבר ה‪ Bluetooth-‬ורכיב ה‪ .Bluetooth-‬מכשיר זה תומך ב‪( A2DP-‬פרופיל הפצת שמע מתקדם) של‬ ‫פרופיל ה‪.Bluetooth-‬‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‪'2&.‬‬

‫‪$8',2‬‬

‫‬

‫‬

‫‪86%‬‬

‫‪1(7‬‬

‫‪3+212‬‬

‫‪781(5‬‬

‫‪$0‬‬

‫‪)0‬‬

‫*‪781,1‬‬

‫‪35(6(7‬‬ ‫<‪0(025‬‬

‫‪,1)2‬‬

‫‪685'(&2'( 675$,*+7‬‬ ‫&‪086,‬‬

‫(‪029,‬‬

‫<‪3$57‬‬

‫‪6/((3‬‬

‫‪79‬‬

‫'‪%‬‬ ‫'‪'9‬‬

‫‪(1+$1&(5 385(',5(&7‬‬ ‫‪385(',5(&7‬‬

‫• בעת חיבור רכיב ה‪ Bluetooth-‬לרסיבר ה‪ Bluetooth-‬בפעם הראשונה‪ ,‬תצטרכו לבצע "צימוד" (זיהוי הדדי לשני‬ ‫רכיבי ‪ .)Bluetooth‬לאחר מכן‪ ,‬תצטרכו ליצור חיבור אלחוטי בלבד בין הרכיבים כדי להשמיע מוזיקה באמצעות‬ ‫‪ .Bluetooth‬יש לבצע "צימוד" בין כל שילוב‪ .‬על כן‪ ,‬אם יש ברשותכם מספר רכיבי ‪ ,Bluetooth‬תצטרכו לצמד כל אחד‬ ‫מרכיבי ה‪ Bluetooth-‬עם רסיבר ה‪.Bluetooth-‬‬

‫‪ 1‬חיבור רסיבר ‪$$ Bluetooth‬‬

‫����������������������������‬

‫כאשר מכשיר זו נמצא במצב המתנה‪ ,‬חברו את רסיבר ה‪ Bluetooth-‬לשקע‬ ‫ה‪.DOCK-‬‬

‫(‪6&(1‬‬ ‫‪5$',2‬‬

‫‪OPTION‬‬

‫לחצני חצים‬

‫'&‬ ‫‪237,21‬‬

‫מקמו את רסיבר ה‪ Bluetooth-‬רחוק ככל האפשר ממכשיר זה‪.‬‬

‫‪216&5((1‬‬

‫‪DOCK‬‬ ‫‪HD‬‬

‫(‪92/80‬‬

‫‪ENTER‬‬ ‫‪RETURN‬‬

‫‪HDMI 1‬‬

‫)‪(BD/DVD‬‬

‫‪(17(5‬‬

‫‪NETWORK‬‬

‫‪HDMI OUT‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪DOCK‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪ARC‬‬

‫‪5(7851‬‬

‫<‪',63/$‬‬

‫‪COMPONENT‬‬ ‫‪VIDEO‬‬

‫‪REMOTE‬‬ ‫‪IN‬‬

‫(‪087‬‬

‫‪723‬‬ ‫‪0(18‬‬

‫‪32383‬‬ ‫‪0(18‬‬

‫‪ANTENNA‬‬ ‫‪FM‬‬

‫‪L‬‬

‫‪AM‬‬

‫‪PR‬‬ ‫‪GND‬‬

‫‪OUT‬‬

‫‪R‬‬

‫‪75Ω‬‬

‫‪PB‬‬

‫‪PB‬‬

‫‪VIDEO‬‬

‫('‪02‬‬

‫‪PHONO‬‬

‫‪COMPONENT‬‬ ‫‪VIDEO‬‬ ‫‪PR‬‬

‫‪+12V‬‬ ‫‪0.1A MAX.‬‬

‫‪VIDEO‬‬

‫‪Y‬‬

‫‪TRIGGER OUT‬‬

‫‪MONITOR OUT‬‬

‫‪Y‬‬ ‫‪L‬‬

‫‪R‬‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‪79‬‬ ‫‪,1387‬‬ ‫‪7992/‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪92/‬‬

‫‪AUDIO 2‬‬

‫‪AUDIO 1‬‬

‫‪AV‬‬ ‫‪OUT‬‬

‫‪AV 6‬‬

‫‪AV 5‬‬

‫‪OPTICAL‬‬

‫‪COAXIAL‬‬

‫‪COAXIAL‬‬

‫‪OPTICAL‬‬

‫‪AV 4‬‬

‫‪AV 3‬‬

‫‪AV 2‬‬

‫‪AV 1‬‬

‫)‪(TV‬‬

‫)‪(CD‬‬

‫המכשיר (מאחור)‬

‫רסיבר ‪Bluetooth‬‬

‫ ‬ ‫‪2‬‬ ‫צימוד רכיבי ‪ Bluetooth‬‬ ‫הפעילו את המכשיר‪.‬‬

‫‪$$‬‬

‫�����������������������������‬

‫ודאו לבצע צימוד בעת חיבור רכיב ה‪ Bluetooth-‬לרסיבר ‪ Bluetooth‬בפעם הראשונה‪ ,‬או במקרה שהגדרת‬ ‫הצימוד נמחקה‪.‬‬ ‫• ניתן לבצע צימוד של רסיבר ה‪ Bluetooth-‬של ‪Yamaha‬‏(‪ )YBA-10‬עם שמונה רכיבים של ‪ Bluetooth‬לכל היותר‪.‬‬ ‫בעת צימוד ההתקן התשיעי‪ ,‬הגדרת הצימוד לרכיב שלא נעשה בו שימוש למשך הזמן הממושך ביותר תימחק‪.‬‬ ‫• טקסטים בסוגריים מציינים סמלים בתצוגה הקדמית‪.‬‬

‫ ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 2‬‬ ‫‪ 3‬‬

‫לחצו על ‪ DOCK‬כדי לבחור ב‪ "DOCK"-‬כמקור הכניסה‪.‬‬ ‫הדליקו את רכיב ה‪ Bluetooth-‬והגדירו אותו למצב צימוד‪.‬‬ ‫לחצו על ‪ ,OPTION‬השתמשו בלחצני החצים כדי לבחור באפשרות "‪"Pairing‬‏‬ ‫‪ ,)Pairing)‎‬ולחצו על ‪.ENTER‬‬ ‫החיפוש מתחיל‪ .‬אם רכיב ה‪ Bluetooth-‬מזהה את רסיבר השמע של ‪ ,Bluetooth‬שם הדגם (כגון‬ ‫"‪ )"YBA-10 YAMAHA‬יוצג ברשימת ההתקנים של הרכיב שלכם‪.‬‬ ‫‪92/‬‬ ‫‪6: 35‬‬ ‫‪3/‬‬ ‫&‬ ‫‪/‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6/‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪6%/ 6% 6%5‬‬

‫‪DOCK‬‬

‫‪Searching...‬‬

‫• כדי לבטל את החיפוש‪ ,‬לחצו על ‪.RETURN‬‬ ‫• בנוסף‪ ,‬תוכלו להתחיל את החיפוש על‪-‬ידי לחיצה ארוכה על לחצן ‪ MEMORY‬במקום שלב ‪( .3‬כדי לבטל את‬ ‫החיפוש‪ ,‬לחצו שוב על ‪).MEMORY‬‬

‫‪23‬‬


‫‪ 4‬‬

‫‪&2'(6(7‬‬

‫‪5(&(,9(5‬‬

‫עם השלמת הצימוד תופיע ההודעה "‪."Completed‬‬

‫‪+'0,‬‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫;‪9$8‬‬

‫‬ ‫‬

‫‪92/‬‬

‫‪$9‬‬

‫‪DOCK‬‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‪'2&.‬‬

‫‪$8',2‬‬

‫‬

‫‬

‫‪86%‬‬

‫‪1(7‬‬

‫‪3+212‬‬

‫‪781(5‬‬

‫*‪781,1‬‬

‫‪35(6(7‬‬

‫‪$0‬‬

‫‪)0‬‬

‫<‪0(025‬‬

‫‪,1)2‬‬

‫&‪086,‬‬

‫(‪029,‬‬

‫<‪3$57‬‬

‫‪6/((3‬‬

‫‪6:‬‬ ‫&‬ ‫‪5‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪6/‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪6%/‬‬ ‫‪6%5‬‬

‫‪685'(&2'( 675$,*+7‬‬

‫‪(1+$1&(5 385(',5(&7‬‬ ‫‪385(',5(&7‬‬

‫(‪6&(1‬‬ ‫‪5$',2‬‬

‫‪OPTION‬‬

‫לחצני חצים‬ ‫‪ENTER‬‬

‫‪79‬‬

‫'&‬ ‫‪237,21‬‬

‫'‪%‬‬ ‫'‪'9‬‬ ‫‪216&5((1‬‬

‫(‪92/80‬‬

‫‪(17(5‬‬ ‫‪5(7851‬‬

‫<‪',63/$‬‬

‫(‪087‬‬

‫‪723‬‬ ‫‪0(18‬‬

‫‪32383‬‬ ‫‪0(18‬‬

‫('‪02‬‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‪79‬‬ ‫‪,1387‬‬ ‫‪7992/‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪92/‬‬

‫‪24‬‬

‫בחרו ברסיבר ה‪ Bluetooth-‬מרשימת ההתקנים והזינו את הסיסמה‬ ‫"‪."0000‬‬

‫‪ 5‬‬

‫‪DOCK‬‬

‫‪Completed‬‬

‫• ברכיבי ‪ Bluetooth‬אחדים תופיע ההודעה "‪ BT connected‬‏" לאחר השלמת הצימוד‪ .‬במקרה זה‪ ,‬החיבור‬ ‫האלחוטי כבר בוצע‪ .‬כל שתצטרכו לעשות הוא להתחיל השמעה ברכיב ה‪ Bluetooth-‬שלכם כדי שתוכלו‬ ‫ליהנות ממנה במכשיר זה‪.‬‬

‫כדי לצאת מהתפריט‪ ,‬לחצו על ‪.OPTION‬‬


‫השמעה של מוזיקה המאוחסנת על התקן ‪ USB‬נייד‪$$#‬‬

‫��������‬

‫‪&2'(6(7‬‬

‫‪5(&(,9(5‬‬

‫‪+'0,‬‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫;‪9$8‬‬

‫‬ ‫‬

‫‪$9‬‬

‫‪USB‬‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‪'2&.‬‬

‫‪$8',2‬‬

‫‬

‫‬

‫‪86%‬‬

‫‪1(7‬‬

‫‪3+212‬‬

‫‪781(5‬‬

‫‪$0‬‬

‫‪)0‬‬

‫*‪781,1‬‬

‫‪35(6(7‬‬ ‫<‪0(025‬‬

‫‪,1)2‬‬

‫&‪086,‬‬

‫(‪029,‬‬

‫<‪3$57‬‬

‫‪6/((3‬‬

‫‪685'(&2'( 675$,*+7‬‬

‫‪385(',5(&7‬‬ ‫‪(1+$1&(5 385(',5(&7‬‬

‫(‪6&(1‬‬ ‫‪5$',2‬‬

‫‪79‬‬

‫'&‬ ‫‪237,21‬‬

‫לחצני חצים‬

‫(‪92/80‬‬

‫‪ENTER‬‬ ‫‪RETURN‬‬

‫‪(17(5‬‬ ‫‪5(7851‬‬

‫<‪',63/$‬‬

‫(‪087‬‬

‫'‪%‬‬ ‫'‪'9‬‬ ‫‪216&5((1‬‬

‫‪723‬‬ ‫‪0(18‬‬

‫‪32383‬‬ ‫‪0(18‬‬

‫תוכלו להשמיע קובצי מוזיקה שמאוחסנים בהתקן‬ ‫אחסון מדגם ‪ USB‬במכשיר זה‪ .‬בנוסף‪ ,‬עיינו‬ ‫בהוראות ההפעלה של התקן האחסון מדגם ‪.USB‬‬ ‫מכשיר זה תומך בהתקני אחסון ‪ USB‬בנפח גדול‬ ‫(פורמט ‪ FAT 16‬או ‪ ,FAT 32‬מלבד כוננים קשיחים‬ ‫מסוג ‪.)USB‬‬ ‫• מכשיר זה תומך בהשמעה של קובצי ‪( WAV‬פורמט‬ ‫‪ M‬ו‪.FLAC-‬‬ ‫‪ PCM‬בלבד)‪,‬‏‪,MP3‬‏ ‪,WMA‬‏ ‪ PEG-4 AAC‬‏‬ ‫• מכשיר זה מאפשר תדר דגימה של עד‪ 6kHz‎‬‏‪ ‎9‬לקובצי‬ ‫‪ WAV‬ו‪ ,FLAC-‬ו‪ 8kHz‎-‬‏‪ ‎4‬לקבצים אחרים‪.‬‬

‫השמעת תוכן התקן‬ ‫���������‬ ‫אחסון ‪ USB‬‬

‫‪$$‬‬

‫פעלו לפי התהליך להלן על מנת להפעיל את התוכן‬ ‫שבתקן האחסון ‪ USB‬ולהתחיל בהשמעה‪.‬‬

‫‪ 1‬‬

‫מסך החיפוש מוצג על מסך הטלוויזיה‪.‬‬

‫חיבור התקן אחסון‬ ‫����������‬ ‫מסוג ‪ USB‬‬ ‫‪ 1‬חברו את התקן האחסון מסוג ‪USB‬‬

‫‪$$‬‬

‫לשקע ה‪.USB-‬‬

‫המכשיר (צד קדמי)‬ ‫• אם ההשמעה מתקיימת על התקן אחסון ה‪USB-‬‬

‫('‪02‬‬ ‫‪BD‬‬ ‫‪DVD‬‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫לחצו על ‪ USB‬כדי לבחור ב‪"USB"-‬‬ ‫כמקור הכניסה‪.‬‬

‫‪TONE CONTROL‬‬

‫‪YPAO MIC‬‬

‫‪USB‬‬

‫‪iPod/iPhone‬‬

‫‪ 2‬‬

‫‪PHONES‬‬

‫‪SILENT CINEMA‬‬

‫לחצו על לחצני החצים על מנת‬ ‫לבחור בפריט ואז לחצו על ‪.ENTER‬‬ ‫אם נבחר שיר‪ ,‬ההשמעה מתחילה ומסך‬ ‫ההשמעה מוצג‪.‬‬

‫‪79‬‬ ‫‪,1387‬‬ ‫‪7992/‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪92/‬‬

‫שלכם‪ ,‬מסך ההשמעה יוצג‪.‬‬

‫‪86%‬‬

‫התקן אחסון מסוג ‪USB‬‬

‫‪92/‬‬ ‫‪6:‬‬ ‫&‬ ‫‪/‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6/‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪6%/‬‬ ‫‪6%5‬‬

‫‪USB‬‬

‫‪  Connected‬‬

‫• אם התקן האחסון מסוג ‪ USB‬מכיל קבצים‬ ‫רבים‪ ,‬טעינת הקבצים עשויה לארוך זמן רב‪.‬‬ ‫במקרה זה‪ ,‬ההודעה "‪ "Loading‬מופיעה‬ ‫בתצוגה הקדמית‪.‬‬

‫• כדי לחזור למסך הקודם לחצו על ‪.RETURN‬‬ ‫• קבצים שאינם נתמכים על‪-‬ידי מכשיר זה אינם‬ ‫רשומים‪.‬‬ ‫• תוכלו לרשום את הפריטים האהובים עליכם‬ ‫כקיצורים ולהגיע אליהם ישירות על‪-‬ידי בחירת‬ ‫מספרי הקיצורים‪.‬‬

‫‪25‬‬


‫■ מסך חיפוש‬

‫‪&2'(6(7‬‬

‫‪5(&(,9(5‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪+'0,‬‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫;‪9$8‬‬

‫‬ ‫‬

‫‪$9‬‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‪'2&.‬‬

‫‪$8',2‬‬

‫‬

‫‬

‫‪86%‬‬

‫‪1(7‬‬

‫‪3+212‬‬

‫‪781(5‬‬

‫‪$0‬‬

‫‪)0‬‬

‫*‪781,1‬‬

‫‪35(6(7‬‬ ‫<‪0(025‬‬

‫‪,1)2‬‬

‫&‪086,‬‬

‫(‪029,‬‬

‫<‪3$57‬‬

‫‪6/((3‬‬

‫‪79‬‬

‫'‪%‬‬ ‫'‪'9‬‬

‫‪685'(&2'( 675$,*+7‬‬

‫‪(1+$1&(5 385(',5(&7‬‬ ‫‪385(',5(&7‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪ 1‬‬

‫(‪6&(1‬‬ ‫‪5$',2‬‬

‫'&‬ ‫‪237,21‬‬

‫לחצני חצים‬ ‫להפעלת תפריט‬ ‫‪ENTER‬‬ ‫‪RETURN‬‬

‫‪216&5((1‬‬

‫(‪92/80‬‬

‫‪(17(5‬‬ ‫‪5(7851‬‬

‫<‪',63/$‬‬

‫(‪087‬‬

‫לחצנים להפעלת‬ ‫התקן חיצוני‬

‫‪ 2‬‬ ‫‪ 3‬‬

‫‪723‬‬ ‫‪0(18‬‬

‫‪32383‬‬ ‫‪0(18‬‬

‫('‪02‬‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‪ 4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ ‬

‫‪79‬‬ ‫‪,1387‬‬ ‫‪7992/‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪92/‬‬

‫מחווני מצב‬ ‫הצגת הגדרות ההשמעה האקראית‪/‬חזרה‬ ‫הנוכחיות ואת מצב ההשמעה הנוכחי‪.‬‬ ‫רשימת שמות‬ ‫רשימת תוכן‬ ‫הצגת רשימת תכולת התקן האחסון מסוג‬ ‫‪ .USB‬השתמשו בלחצני החצים כדי לבחור‬ ‫בפריט‪ ,‬ולחצו על ‪ ENTER‬כדי לאשר את‬ ‫הבחירה‪.‬‬ ‫מספר פריט‪/‬סך כל הפריטים‬ ‫תפריט הפעלה‬ ‫השתמשו בלחצני החצים כדי לבחור בפריט‪,‬‬ ‫ולחצו על ‪ ENTER‬כדי לאשר את הבחירה‪.‬‬

‫תפריט‬ ‫‪‎‎1 Page Up‬‬

‫פונקציה‬

‫‪‎1 Page Down‎‬‏‬ ‫‪‎‎10 Pages Up‬‬ ‫מעבר של עשרה עמודים‬ ‫‪‎10 Pages Down‎‬‏ קדימה‪/‬אחורה‪.‬‬ ‫חזרה לרשימה הקודמת‪.‬‬ ‫‪Return‬‬ ‫מעבר למסך ההשמעה‪.‬‬ ‫‪Now Playing‬‬ ‫סגירת תצוגת המסך והצגת‬ ‫הרקע‪ .‬לחצו על אחד מלחצני‬ ‫‪Screen Off‬‬ ‫הפעלת התפריט על מנת להציגו‬ ‫מחדש‪.‬‬

‫■ מסך ההשמעה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪ 1‬מחווני מצב‬ ‫הצגת הגדרות ההשמעה האקראית‪/‬חזרה‬ ‫הנוכחיות ואת מצב ההשמעה הנוכחי‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫תפריט‬ ‫‪Play‬‬ ‫‪Control‬‬

‫תפריט‬ ‫משנה‬

‫‪3‬‬

‫פונקציה‬ ‫הפסקת ההשמעה‪.‬‬

‫‪C‬‬ ‫‪V‬‬

‫‪Browse‬‬

‫‪Screen Off‬‬

‫מעבר קדימה‪/‬אחורה‪.‬‬ ‫מעבר למסך החיפוש‪.‬‬ ‫סגירת תצוגת המסך‬ ‫והצגת הרקע‪ .‬לחצו על‬ ‫אחד מלחצני תפעול‬ ‫התפריט על מנת להציגו‬ ‫מחדש‪.‬‬

‫• תוכלו גם להשתמש באחד מלחצני ההפעלה (►‪,‬‬ ‫‪ )C ,V‬שעל השלט רחוק של ההתקן החיצוני כדי‬ ‫‪,‬‬

‫לשלוט על ההשמעה‪.‬‬

‫מעבר לעמוד הקודם‪/‬הבא‬ ‫ברשימה‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫‪ 2‬נתוני ההשמעה‬ ‫ ‬ ‫הצגת שם האמן‪ ,‬שם האלבום‪ ,‬שם השיר‪,‬‬ ‫והזמן שעבר מתחילת ההשמעה‪ .‬השתמשו‬ ‫בלחצני החצים כדי לבחור במידע שברצונכם‬ ‫לגלול‪.‬‬ ‫‪ 3‬תמונת אלבום‬ ‫ ‬ ‫‪ 4‬תפריט הפעלה‬ ‫ ‬ ‫השתמשו בלחצני החצים כדי לבחור בפריט‪,‬‬ ‫ולחצו על ‪ ENTER‬כדי לאשר את הבחירה‪.‬‬ ‫כדי לסגור את תפריט המשנה‪ ,‬לחצו על‬ ‫‪.RETURN‬‬


‫השמעת מוזיקה שמאוחסנת במחשב‪$$#‬‬

‫�����������������������������‬

‫תוכלו להשמיע קובצי מוזיקה שמאוחסנים במחשב‬ ‫או ב‪ NAS-‬תואם ‪ DLNA‬במכשיר זה‪.‬‬

‫‪&2'(6(7‬‬

‫‪5(&(,9(5‬‬

‫‪+'0,‬‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫;‪9$8‬‬

‫‬ ‫‬

‫‪$9‬‬

‫‪NET‬‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‪'2&.‬‬

‫‪$8',2‬‬

‫‬

‫‬

‫‪86%‬‬

‫‪1(7‬‬

‫‪3+212‬‬

‫‪781(5‬‬

‫‪$0‬‬

‫‪)0‬‬

‫*‪781,1‬‬

‫‪35(6(7‬‬ ‫<‪0(025‬‬

‫‪,1)2‬‬

‫&‪086,‬‬

‫(‪029,‬‬

‫<‪3$57‬‬

‫‪6/((3‬‬

‫‪685'(&2'( 675$,*+7‬‬

‫‪(1+$1&(5 385(',5(&7‬‬ ‫‪385(',5(&7‬‬

‫(‪6&(1‬‬ ‫‪5$',2‬‬

‫‪79‬‬

‫'&‬ ‫‪237,21‬‬

‫לחצני חצים‬

‫‪(17(5‬‬ ‫‪5(7851‬‬

‫<‪',63/$‬‬

‫(‪087‬‬

‫'‪%‬‬ ‫'‪'9‬‬ ‫‪216&5((1‬‬

‫(‪92/80‬‬

‫‪ENTER‬‬

‫‪723‬‬ ‫‪0(18‬‬

‫‪32383‬‬ ‫‪0(18‬‬

‫('‪02‬‬

‫‬

‫• ‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‪79‬‬ ‫‪,1387‬‬ ‫‪7992/‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪92/‬‬

‫• ‬ ‫• ‬ ‫• ‬

‫על מנת להשתמש בפונקציה זו‪ ,‬המכשיר והמחשב‬ ‫חייבים להיות מחוברים כראוי לרשת‪.‬‬ ‫מכשיר זה תומך בהשמעה של קובצי ‪( WAV‬פורמט‬ ‫‪ M‬ו‪.FLAC-‬‬ ‫‪ PCM‬בלבד)‪,‬‏‪,MP3‬‏ ‪,WMA‬‏ ‪ PEG-4 AAC‬‏‬ ‫מכשיר זה מאפשר תדר דגימה של עד‪‎96kHz‎‬‏ עבור‬ ‫קובצי ‪ WAV‬ו‪ ,FLAC-‬ו‪ 8kHz‎-‬‏‪ ‎4‬עבור קבצים אחרים‪.‬‬ ‫על מנת להשמיע קובצי ‪ ,FLAC‬יהיה עליכם להתקין‬ ‫תוכנת שרת התומכת בשיתוף קובצי ‪ FLAC‬דרך ‪DLNA‬‬ ‫במחשב שלכם‪ ,‬או להשתמש ב‪ NAS-‬התומך בקובצי‬ ‫‪ FLAC‬אלה‪.‬‬

‫דרישות‬ ‫מכשיר זה יכול להשמיע קובצי מוזיקה המאוחסנים‬ ‫בשרתי המוזיקה הבאים‪.‬‬ ‫ מחשב שבו מותקנת תוכנת ‪Windows Media‬‬‫‪ Player 11‬או גרסה מאוחרת יותר‬ ‫ מחשב שבו מותקנת תוכנת שרת בעלת אישור‬‫‪DLNA/UPnP‬‬ ‫‪ NAS -‬עם אישור ‪DLNA/UPnP‬‬

‫■ עבור רשת ‪ NAS‬או עבור‬ ‫מחשב שבו מותקנת תוכנת‬ ‫שרת ‪ DLNA‬אחרת‬ ‫עיינו במדריך למשתמש של ההתקן או התוכנה‬ ‫וקבעו את הגדרות שיתוף המדיה‪.‬‬

‫השמעת תכולת‬ ‫המוזיקה המאוחסנת‬ ‫����������‬ ‫על המחשב ‬

‫‪$$‬‬

‫פעלו לפי התהליך להלן על מנת להשמיע את תכולת‬ ‫המוזיקה המאוחסנת על המחשב‪.‬‬

‫‪ 1‬‬

‫לחצו על ‪ NET‬שוב ושוב כדי לבחור‬ ‫ב‪ "PC"-‬כמקור הכניסה‪.‬‬ ‫מסך החיפוש מוצג על מסך הטלוויזיה‪.‬‬

‫הגדרת שיתוף‬ ‫������������������‬ ‫מדיה ‬

‫‪$$‬‬

‫כדי להשמיע קובצי מוזיקה המאוחסנים על המחשב‬ ‫או ב‪ NAS-‬תואם ‪ DLNA‬שלכם‪ ,‬יהיה עליכם קודם‬ ‫כול לכוונן את הגדרת שיתוף המדיה על שרת‬ ‫המוזיקה‪.‬‬

‫■ עבור מחשב שבו הותקנה‬ ‫תוכנת ‪Windows Media‬‬ ‫‪Player‬‬

‫‪ 1‬‬ ‫‪ 2‬‬

‫‪ 2‬‬

‫• אם השמעת קובץ מוזיקה שנבחר מהמכשיר‬ ‫מתקיימת על המחשב שלכם‪ ,‬מסך ההשמעה יוצג‪.‬‬

‫לחצו על אחד מלחצני החצים כדי‬ ‫לבחור בשרת המוזיקה ולחצו על‬ ‫‪.ENTER‬‬

‫ודאו שתוכנת ‪Windows Media‬‬ ‫‪ Player 11‬או גרסה מאוחרת יותר‬ ‫מותקנת על המחשב שלכם‪.‬‬

‫בהגדרות שיתוף מדיה‪ ,‬אפשרו את‬ ‫שיתוף המדיה ובחרו במכשיר זה‬ ‫כמכשיר עמו ישותפו קובצי המדיה‪.‬‬

‫‪27‬‬


‫‪ 3‬‬

‫‪&2'(6(7‬‬

‫‪5(&(,9(5‬‬

‫אם נבחר שיר‪ ,‬ההשמעה מתחילה ומסך‬ ‫ההשמעה מוצג‪.‬‬

‫‪+'0,‬‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫;‪9$8‬‬

‫לחצו על לחצני החצים על מנת‬ ‫לבחור בפריט ואז לחצו על ‪.ENTER‬‬

‫‬ ‫‬

‫‪$9‬‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‪'2&.‬‬

‫‪$8',2‬‬

‫‬

‫‬

‫‪86%‬‬

‫‪1(7‬‬

‫‪3+212‬‬

‫‪781(5‬‬

‫‪$0‬‬

‫‪)0‬‬

‫*‪781,1‬‬

‫‪35(6(7‬‬ ‫<‪0(025‬‬

‫‪,1)2‬‬

‫&‪086,‬‬

‫(‪029,‬‬

‫<‪3$57‬‬

‫‪6/((3‬‬

‫(‪6&(1‬‬ ‫‪5$',2‬‬

‫‪79‬‬

‫'&‬ ‫‪237,21‬‬

‫לחצני חצים‬ ‫להפעלת תפריט‬ ‫‪ENTER‬‬ ‫‪RETURN‬‬

‫(‪92/80‬‬

‫(‪087‬‬

‫'‪%‬‬ ‫'‪'9‬‬

‫• כדי לחזור למסך הקודם לחצו על ‪.RETURN‬‬ ‫• קבצים שאינם נתמכים על‪-‬ידי מכשיר זה אינם‬ ‫רשומים (או שלא ניתן לבחור בהם גם אם הם‬ ‫רשומים)‪.‬‬ ‫• תוכלו לרשום את הפריטים האהובים עליכם‬ ‫כקיצורים ולהגיע אליהם ישירות על‪-‬ידי בחירת‬ ‫מספרי הקיצורים‪.‬‬

‫‪216&5((1‬‬

‫‪(17(5‬‬ ‫‪5(7851‬‬

‫<‪',63/$‬‬

‫‪723‬‬ ‫‪0(18‬‬

‫‪32383‬‬ ‫‪0(18‬‬

‫('‪02‬‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫תפריט‬

‫פונקציה‬

‫‪‎‎1 Page Up‬‬

‫מעבר לעמוד הקודם‪/‬הבא‬ ‫ברשימה‪.‬‬

‫‏‪‎1 Page Down‎‬‬

‫‪685'(&2'( 675$,*+7‬‬

‫‪(1+$1&(5 385(',5(&7‬‬ ‫‪385(',5(&7‬‬

‫‪ 5‬מספר פריט‪/‬סך כל הפריטים‬ ‫‪ 6‬תפריט הפעלה‬ ‫ ‬ ‫השתמשו בלחצני החצים כדי לבחור בפריט‪,‬‬ ‫ולחצו על ‪ ENTER‬כדי לאשר את הבחירה‪.‬‬

‫■ מסך חיפוש‬

‫‪‎‎10 Pages Up‬‬ ‫מעבר של עשרה עמודים קדימה‪/‬‬ ‫‪ 10 Pages Down‬אחורה‪.‬‬ ‫חזרה לרשימה הקודמת‪.‬‬ ‫‪Return‬‬ ‫מעבר למסך ההשמעה‪.‬‬ ‫‪Now Playing‬‬ ‫סגירת תצוגת המסך והצגת‬ ‫הרקע‪ .‬לחצו על אחד מלחצני‬ ‫‪Screen Off‬‬ ‫הפעלת התפריט על מנת להציגו‬ ‫מחדש‪.‬‬

‫■ מסך ההשמעה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪79‬‬ ‫‪,1387‬‬ ‫‪7992/‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪92/‬‬

‫‪6‬‬

‫‪4‬‬

‫‪ 1‬‬

‫‪5‬‬

‫‪ 1‬‬

‫ ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 3‬‬

‫‪ 4‬‬

‫‪28‬‬

‫‪3‬‬

‫מחווני מצב‬ ‫הצגת הגדרות ההשמעה האקראית‪/‬חזרה‬ ‫הנוכחיות ואת המצב הנוכחי (השמעה‪/‬‬ ‫השהיה)‪.‬‬ ‫רשימת שמות‬ ‫רשימת תוכן‬ ‫הצגת רשימת תוכן המחשב‪ .‬השתמשו‬ ‫בלחצני החצים כדי לבחור בפריט‪ ,‬ולחצו על‬ ‫‪ ENTER‬כדי לאשר את הבחירה‪.‬‬ ‫תמונת אלבום‬

‫ ‬ ‫‪2‬‬

‫ ‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ ‬

‫מחווני מצב‬ ‫הצגת הגדרות ההשמעה האקראית‪/‬חזרה‬ ‫הנוכחיות ואת המצב הנוכחי (השמעה‪/‬‬ ‫השהיה)‪.‬‬ ‫נתוני ההשמעה‬ ‫הצגת שם האמן‪ ,‬שם האלבום‪ ,‬שם השיר‪,‬‬ ‫והזמן שעבר מתחילת ההשמעה‪ .‬השתמשו‬ ‫בלחצני החצים כדי לבחור במידע שברצונכם‬ ‫לגלול‪.‬‬ ‫תמונת אלבום‬ ‫תפריט הפעלה‬ ‫השתמשו בלחצני החצים כדי לבחור בפריט‪,‬‬ ‫ולחצו על ‪ ENTER‬כדי לאשר את הבחירה‪.‬‬ ‫כדי לסגור את תפריט המשנה‪ ,‬לחצו על‬ ‫‪.RETURN‬‬


‫תפריט‬

‫‪&2'(6(7‬‬

‫‪5(&(,9(5‬‬

‫►‬

‫‪+'0,‬‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫;‪9$8‬‬

‫‬ ‫‬

‫‪$9‬‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‪'2&.‬‬

‫‪$8',2‬‬

‫‬

‫‬

‫‪86%‬‬

‫‪1(7‬‬

‫‪3+212‬‬

‫‪781(5‬‬

‫‪$0‬‬

‫‪)0‬‬

‫*‪781,1‬‬

‫‪35(6(7‬‬ ‫<‪0(025‬‬

‫‪,1)2‬‬

‫&‪086,‬‬

‫(‪029,‬‬

‫<‪3$57‬‬

‫‪6/((3‬‬

‫‪685'(&2'( 675$,*+7‬‬

‫‪385(',5(&7‬‬ ‫‪(1+$1&(5 385(',5(&7‬‬

‫תפריט‬ ‫משנה‬

‫‪Play‬‬

‫‪M‬‬ ‫‪Control‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪V‬‬

‫פונקציה‬ ‫חזרה ממצב השהיה למצב השמעה‪.‬‬ ‫הפסקת ההשמעה‪.‬‬ ‫הפסקת ההשמעה באופן זמני‪.‬‬ ‫מעבר קדימה‪/‬אחורה‪.‬‬

‫‪Browse‬‬

‫מעבר למסך החיפוש‪.‬‬

‫‪Screen‬‬ ‫‪Off‬‬

‫סגירת תצוגת המסך והצגת הרקע‪.‬‬ ‫לחצו על אחד מלחצני תפעול התפריט על מנת להציגו מחדש‪.‬‬

‫(‪6&(1‬‬ ‫‪5$',2‬‬

‫‪OPTION‬‬

‫לחצני חצים‬ ‫להפעלת‬ ‫‪ ENTER‬תפריט‬ ‫‪RETURN‬‬

‫לחצנים‬ ‫להפעלת התקן‬ ‫חיצוני‬

‫‪79‬‬

‫'&‬ ‫‪237,21‬‬

‫(‪92/80‬‬

‫‪(17(5‬‬ ‫‪5(7851‬‬

‫<‪',63/$‬‬

‫(‪087‬‬

‫'‪%‬‬ ‫'‪'9‬‬ ‫‪216&5((1‬‬

‫‪723‬‬ ‫‪0(18‬‬

‫‪32383‬‬ ‫‪0(18‬‬

‫('‪02‬‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‪ )C, V, M ,‬שעל השלט רחוק של ההתקן החיצוני‬

‫• תוכלו גם להשתמש באחד מלחצני ההפעלה (►‪,‬‬ ‫כדי לשלוט על ההשמעה‪.‬‬ ‫• תוכלו לבחור גם בבקרת מדיה דיגיטלית (‪ )DMC‬תואמת ‪ DLNA‬לבקרת ההשמעה‪.‬‬

‫■ הגדרות השמעה אקראית‪/‬חזרה‬ ‫תוכלו לכוונן את הגדרות ההשמעה אקראית‪/‬חזרה כדי להשמיע את תכולת המוזיקה‬ ‫המאוחסנת על המחשב‪.‬‬

‫‪79‬‬ ‫‪,1387‬‬ ‫‪7992/‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪92/‬‬

‫• מקורות ה‪ USB-‬והרשת חולקים את ההגדרות של ההשמעה האקראית‪/‬חזרה‪.‬‬

‫ ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 2‬‬

‫‪ 3‬‬

‫לאחר ש‪ "PC"-‬נבחר בתור מקור הכניסה‪ ,‬לחצו על ‪.OPTION‬‬ ‫השתמשו בלחצני החצים כדי לבחור ב‪( "Shuffle"-‬אקראי) או ב‪"Repeat"-‬‬ ‫(חזרה) ולחצו על ‪.ENTER‬‬ ‫• כדי לחזור למסך הקודם בעת הפעלת התפריט‪ ,‬לחצו על ‪.RETURN‬‬ ‫• טקסטים בסוגריים מציינים סמלים בתצוגה הקדמית‪.‬‬

‫לחצו על לחצני החצים (‪ )/‬על מנת לבחור בהגדרה ולחצו על ‪.ENTER‬‬

‫פריט‬ ‫‪Shuffle‬‬

‫(השמעה‬ ‫אקראית)‬ ‫‪Repeat‬‬

‫(השמעה‬ ‫חוזרת)‬

‫הגדרה‬ ‫‪( Off‬כיבוי)‬

‫פונקציה‬ ‫כיבוי פונקצית ההשמעה האקראית‪.‬‬

‫‪On‬‬

‫השמעת שירים באלבום (תיקייה) הנוכחי בסדר אקראי‪ " G " .‬מופיע על‬ ‫מסך הטלוויזיה‪.‬‬ ‫כיבוי פונקציית ההפעלה החוזרת‪.‬‬

‫(הפעלה)‬

‫‪( Off‬כיבוי)‬ ‫‪Single‬‬

‫(יחיד)‬

‫‪( All‬הכול)‬

‫‪ 4‬‬

‫הפעלה חוזרת של השיר הנוכחי שמושמע‪ ";" .‬מופיע על מסך הטלוויזיה‪.‬‬ ‫חזרה על השמעת כל רשימת השירים באלבום (תיקייה) הנוכחי‪"k" .‬‬ ‫מופיע על מסך הטלוויזיה‪.‬‬

‫כדי לצאת מהתפריט‪ ,‬לחצו על ‪.OPTION‬‬

‫‪29‬‬


‫האזנה לרדיו באינטרנט‪$$#‬‬

‫�������������������������������������������������‬

‫‪&2'(6(7‬‬

‫‪5(&(,9(5‬‬

‫‪+'0,‬‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫;‪9$8‬‬

‫‬ ‫‬

‫‪$9‬‬

‫‪NET‬‬

‫תוכלו להאזין לתחנות רדיו באינטרנט באמצעות‬ ‫שירות מאגר תחנות רדיו האינטרנט של ‪,vTuner‬‬ ‫שהותאם באופן מיוחד למכשיר זה‪ ,‬על מנת לספק‬ ‫מאגר של תחנות רדיו רבות ברחבי העולם‪.‬‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‪'2&.‬‬

‫‪$8',2‬‬

‫‬

‫‬

‫‪86%‬‬

‫‪1(7‬‬

‫‪3+212‬‬

‫‪781(5‬‬

‫‪$0‬‬

‫‪)0‬‬

‫*‪781,1‬‬

‫‪35(6(7‬‬ ‫<‪0(025‬‬

‫‪,1)2‬‬

‫&‪086,‬‬

‫(‪029,‬‬

‫<‪3$57‬‬

‫‪6/((3‬‬

‫‪79‬‬

‫'‪%‬‬ ‫'‪'9‬‬

‫‪685'(&2'( 675$,*+7‬‬

‫‪385(',5(&7‬‬ ‫‪(1+$1&(5 385(',5(&7‬‬

‫• כדי להשתמש בפונקציה זו‪ ,‬על המכשיר להיות מחובר‬ ‫לאינטרנט כראוי‪.‬‬ ‫• שירות זה יוכל להיפסק ללא התראה מראש‪.‬‬ ‫• תחנות רדיו אינטרנט מסוימות עשויות שלא לפעול‪.‬‬

‫‪ 1‬‬

‫מסך החיפוש מוצג על מסך הטלוויזיה‪.‬‬

‫(‪6&(1‬‬ ‫‪5$',2‬‬

‫'&‬ ‫‪237,21‬‬

‫לחצני חצים‬ ‫להפעלת תפריט‬ ‫‪ENTER‬‬ ‫‪RETURN‬‬

‫(‪92/80‬‬

‫‪(17(5‬‬ ‫‪5(7851‬‬

‫‪723‬‬ ‫‪0(18‬‬

‫‪32383‬‬ ‫‪0(18‬‬

‫('‪02‬‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‪ 2‬‬

‫לחצו על לחצני החצים על מנת‬ ‫לבחור בפריט ואז לחצו על ‪.ENTER‬‬ ‫אם נבחרה תחנת רדיו אינטרנט‪ ,‬ההשמעה‬ ‫מתחילה‪ ,‬ומסך ההשמעה מוצג‪.‬‬

‫‪79‬‬ ‫‪,1387‬‬ ‫‪7992/‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪92/‬‬

‫• כדי לחזור למסך הקודם לחצו על ‪.RETURN‬‬ ‫• תוכלו לרשום את תחנות הרדיו באינטרנט‬ ‫האהובות עליכם כקיצורים ולהגיע אליהן ישירות‬ ‫על‪-‬ידי בחירת מספרי הקיצורים‪.‬‬

‫■ מסך חיפוש‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪ 1‬מחוון השמעה‬ ‫ ‬ ‫‪ 2‬רשימת שמות‬

‫‪30‬‬

‫‪ 4‬‬ ‫‪ 5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ ‬

‫תפריט‬ ‫‪Bookmark On‬‬

‫‪‎‎1 Page Up‬‬ ‫‪‎1 Page Down‎‬‏‬

‫‪216&5((1‬‬

‫<‪',63/$‬‬

‫(‪087‬‬

‫לחצו על ‪ NET‬שוב ושוב כדי לבחור‬ ‫ב‪ "NET RADIO"-‬כמקור הכניסה‪.‬‬

‫‪ 3‬‬

‫רשימת תוכן‬ ‫הצגת רשימת תוכן הרדיו אינטרנט‪ .‬השתמשו‬ ‫בלחצני החצים כדי לבחור בפריט‪ ,‬ולחצו על‬ ‫‪ ENTER‬כדי לאשר את הבחירה‪.‬‬ ‫תמונת תחנה‬ ‫מספר פריט‪/‬סך כל הפריטים‬ ‫תפריט הפעלה‬ ‫השתמשו בלחצני החצים כדי לבחור בפריט‪,‬‬ ‫ולחצו על ‪ ENTER‬כדי לאשר את הבחירה‪.‬‬ ‫פונקציה‬ ‫הוספת התחנה הנבחרת‬ ‫לרשימה לתוך "‪."Bookmark‬‬ ‫מעבר לעמוד הקודם‪/‬הבא‬ ‫ברשימה‪.‬‬

‫‪‎‎10 Pages Up‬‬ ‫מעבר של עשרה עמודים‬ ‫‪‎10 Pages Down‎‬‏ קדימה‪/‬אחורה‪.‬‬ ‫חזרה לרשימה הקודמת‪.‬‬ ‫‪Return‬‬ ‫מעבר למסך ההשמעה‪.‬‬ ‫‪Now Playing‬‬ ‫סגירת תצוגת המסך והצגת‬ ‫הרקע‪ .‬לחצו על אחד מלחצני‬ ‫‪Screen Off‬‬ ‫הפעלת התפריט על מנת‬ ‫להציגו מחדש‪.‬‬


‫‪&2'(6(7‬‬

‫‪5(&(,9(5‬‬

‫‪+'0,‬‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫;‪9$8‬‬

‫‬ ‫‬

‫‪$9‬‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‪'2&.‬‬

‫‪$8',2‬‬

‫‬

‫‬

‫‪86%‬‬

‫‪1(7‬‬

‫‪3+212‬‬

‫‪781(5‬‬

‫‪$0‬‬

‫‪)0‬‬

‫*‪781,1‬‬

‫‪35(6(7‬‬ ‫<‪0(025‬‬

‫‪,1)2‬‬

‫&‪086,‬‬

‫(‪029,‬‬

‫<‪3$57‬‬

‫‪6/((3‬‬

‫‪79‬‬

‫'‪%‬‬ ‫'‪'9‬‬

‫• באמצעות הוספת תחנות הרדיו האהובות עליכם ל‪ ,"Bookmark"-‬תוכלו להגיע אליהן במהירות דרך "‪."Bookmark‬‬ ‫כדי להסיר תחנות מ‪ ,"Bookmark"-‬בחרו בתחנה שנמצאת ב‪ "Bookmark"-‬ובחרו ב‪."Bookmark Off"-‬‬ ‫• תוכלו גם לרשום את תחנות הרדיו אינטרנט האהובות עליכם על‪-‬ידי כניסה לאתר האינטרנט הבא באמצעות דפדפן‬ ‫הרשת שבמחשב שלכם‪ .‬על מנת להשתמש בתכונה זו‪ ,‬תזדקקו לשם המשתמש של ‪ vTuner‬עבור מכשיר זה‪,‬‬ ‫ולכתובת הדוא"ל שלכם‪ ,‬על מנת ליצור את חשבונכם האישי‪.‬‬ ‫‪http://yradio.vtuner.com/‎‬‬

‫■ מסך ההשמעה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪685'(&2'( 675$,*+7‬‬

‫‪385(',5(&7‬‬ ‫‪(1+$1&(5 385(',5(&7‬‬

‫(‪6&(1‬‬ ‫‪5$',2‬‬

‫'&‬ ‫‪237,21‬‬

‫לחצני חצים‬ ‫להפעלת‬ ‫‪ ENTER‬תפריט‬ ‫‪RETURN‬‬

‫לחצנים‬ ‫להפעלת התקן‬ ‫חיצוני‬

‫(‪92/80‬‬

‫‪(17(5‬‬ ‫‪5(7851‬‬

‫‪723‬‬ ‫‪0(18‬‬

‫‪32383‬‬ ‫‪0(18‬‬

‫('‪02‬‬

‫‬

‫‪4‬‬

‫‪216&5((1‬‬

‫<‪',63/$‬‬

‫(‪087‬‬

‫‪3‬‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‪79‬‬ ‫‪,1387‬‬ ‫‪7992/‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪92/‬‬

‫‪1‬‬ ‫ ‬ ‫‪2‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ ‬

‫מחווני השמעה‬ ‫נתוני ההשמעה‬ ‫הצגת שם התחנה והזמן שחלף‪.‬‬ ‫תמונת תחנה‬ ‫תפריט הפעלה‬ ‫השתמשו בלחצני החצים כדי לבחור בפריט‪ ,‬ולחצו על ‪ ENTER‬כדי לאשר את הבחירה‪.‬‬ ‫כדי לסגור את תפריט המשנה‪ ,‬לחצו על ‪.RETURN‬‬

‫תפריט‬

‫‪Bookmark‬‬ ‫‪On‬‬ ‫‪Play‬‬ ‫‪Control‬‬ ‫‪Browse‬‬ ‫‪Screen Off‬‬

‫תפריט משנה‬

‫פונקציה‬ ‫הוספת התחנה הנוכחית לתוך "‪."Bookmark‬‬ ‫הפסקת ההשמעה‪.‬‬ ‫מעבר למסך החיפוש‪.‬‬ ‫סגירת תצוגת המסך והצגת‬ ‫הרקע‪ .‬לחצו על אחד מלחצני הפעלת התפריט על מנת להציגו‬ ‫מחדש‪.‬‬

‫• תוכלו גם להשתמש באחד מלחצני ההפעלה (►‪,‬‬ ‫ההשמעה‪.‬‬

‫) שעל השלט רחוק של ההתקן החיצוני כדי לשלוט על‬

‫‪31‬‬


‫השמעת מוזיקה במספר חדרים (ריבוי אזורים)‪$$#‬‬

‫���������������‬

‫פונקציית ריבוי האזורים מאפשרת לכם להשמיע מקורות כניסה שונים‬ ‫בחדר שבו מותקן מכשיר זה (אזור ראשי) ובחדר נוסף (‪.)Zone2‬‬ ‫למשל‪ ,‬בזמן צפייה בטלוויזיה בסלון (אזור ראשי)‪ ,‬אדם אחר יכול להאזין‬ ‫לרדיו בחדר השינה (‪.)Zone2‬‬

‫■ שימוש במגבר הפנימי של המכשיר‬ ‫חברו את הרמקולים הנמצאים ב‪ Zone2-‬למכשיר באמצעות כבלי‬ ‫הרמקולים‪.‬‬ ‫כדי להשתמש במחברי ה‪ EXTRA SP-‬עבור הרמקולים שב‪,Zone2-‬‬ ‫הגדירו את "‪ "Power Amp Assign‬שבתפריט ה‪ "Setup"-‬לאפשרות‬ ‫"‪ "7ch +1ZONE‬לאחר חיבור כבל החשמל לשקע החשמל‪.‬‬ ‫המכשיר (מאחור)‬

‫חדר השינה‬ ‫(אזור ‪)2‬‬ ‫סלון (אזור ראשי)‬ ‫• ב‪ Zone2-‬ניתן להשמיע אך ורק אותות שמע אנלוגיים (כולל רדיו ומקורות ‪USB‬‬ ‫ורשת)‪ .‬כדי להקשיב לצלילים מהתקן חיצוני ב‪ ,Zone2-‬יש לחבר את ההתקן‬ ‫לשקעי ‪AUDIO‬‏(שקעי ‪AV‬‏‪,6~5‬‏ ‪AUDIO‬‏‪ 2~1‬או ‪ )VIDEO AUX‬שבמכשיר זה‪.‬‬ ‫מצב המסיבה מאפשר לכם ליהנות ממקורות האזור הראשי ב‪ Zone2-‬בו‪-‬זמנית‬

‫ללא קשר לסוגי אות שמע הכניסה‪.‬‬

‫הכנה ל‪Zone2-‬‬ ‫חברו למכשיר זה את ההתקנים שאותם תרצו להגדיר ב‪ .Zone2-‬שיטת‬ ‫החיבור משתנה בהתאם למגבר שבו נעשה שימוש (מכשיר זה או מגבר‬ ‫חיצוני)‪.‬‬ ‫זהירות‬ ‫• הסירו את כבל החשמל של המכשיר משקע החשמל לפני חיבור רמקולים‬ ‫או מגבר חיצוני‪.‬‬ ‫• יש להקפיד שליבת כבל הרמקולים לא תיגע בדבר מה או תבוא במגע עם‬ ‫אזורי המתכת שבמכשיר‪ .‬הדבר עלול לגרום נזק למכשיר או לרמקולים‪.‬‬ ‫אם הכבלים של הרמקולים יגרמו לקצר‪ ,‬ההודעה "‪"CHECK SP WIRES‬‬ ‫תוצג בתצוגה הקדמית כשהמכשיר יופעל‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫אזור ‪2‬‬

‫אזור ראשי‬

‫• כאשר יציאות ה‪ Zone2-‬מופעלות‪ ,‬הרמקולים ההיקפיים האחוריים שבאזור‬ ‫הראשי לא פועלים‪.‬‬


‫‪MAIN/ZONE2‬‬

‫‪0$,1‬‬

‫(‪=21‬‬

‫‪&2'(6(7‬‬

‫‪6285&( 5(&(,9(5‬‬

‫‪RECEIVER 1‬‬

‫‪+'0,‬‬

‫‬

‫‪V-AUX‬‬ ‫‏‪AV6~5‬‬ ‫‪AUDIO‬‬ ‫‪DOCK‬‬ ‫‪TUNER‬‬ ‫‪PHONO‬‬ ‫‪NET‬‬ ‫‪USB‬‬

‫‬

‫‬

‫;‪9$8‬‬

‫‬

‫חיבור מרחוק של מוצרי ‪Yamaha‬‬

‫בעת שימוש במוצרי ‪ Yamaha‬התומכים בחיבורים מרחוק כדוגמת מכשיר זה‪ ,‬אין צורך במשדר אותות‬ ‫אינפרה‪-‬אדום‪ .‬תוכלו לשדר אותות שליטה מרחוק על‪-‬ידי חיבור שקעי ה‪ REMOTE IN/OUT-‬באמצעות‬ ‫כבלי מונו עם שקע‪-‬מיני לרסיבר אינפרה‪-‬אדום‪.‬‬ ‫שקעי ‪ REMOTE IN/OUT‬שקעי ‪REMOTE IN/OUT‬‬

‫‬ ‫‪$9‬‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‪'2&.‬‬

‫‪$8',2‬‬

‫‬

‫‬

‫‪86%‬‬

‫‪1(7‬‬

‫‪3+212‬‬

‫‪781(5‬‬

‫‪$0‬‬

‫‪)0‬‬

‫*‪781,1‬‬

‫‪35(6(7‬‬ ‫<‪0(025‬‬

‫‪,1)2‬‬

‫&‪086,‬‬

‫(‪029,‬‬

‫<‪3$57‬‬

‫‪6/((3‬‬

‫‪REMOTE‬‬ ‫‪IN‬‬

‫‪OUT‬‬

‫‪OUT‬‬

‫‪ 6( Y‬לכל היותר‪ ,‬כולל מכשיר זה)‬ ‫מוצרי ‪ amaha‬‏‬

‫‪685'(&2'( 675$,*+7‬‬

‫‪(1+$1&(5 385(',5(&7‬‬ ‫‪385(',5(&7‬‬

‫‪REMOTE‬‬ ‫‪IN‬‬

‫רסיבר‬ ‫אינפרה‪-‬אדום‬

‫(‪6&(1‬‬ ‫‪5$',2‬‬

‫'&‬

‫שלט רחוק‬

‫‪237,21‬‬

‫(‪92/80‬‬

‫‪$$‬‬

‫<‪',63/$‬‬

‫(‪087‬‬

‫‪32383‬‬ ‫‪0(18‬‬ ‫('‪02‬‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫שליטה ב‪ Zone2-‬‬ ‫ ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 2‬‬

‫‪79‬‬ ‫‪,1387‬‬ ‫‪7992/‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪92/‬‬

‫‪ 3‬‬

‫אזור ‪2‬‬

‫������������������������������������‬

‫הגדירו את ‪ MAIN/ZONE2‬ל‪."ZONE2"-‬‬ ‫לחצו על ‪RECEIVER 1‬‬ ‫בכל לחיצה על הלחצן‪ ,‬תפעילו או תכבו את היציאות של ‪.Zone2‬‬ ‫כאשר יציאות ‪ Zone2‬מופעלות‪ ,‬מחוון "‪ "ZONE2‬מואר בתצוגת לוח הקדמי‪.‬‬

‫השתמשו בלחצנים שלהלן כדי לבחור מקור כניסה‪.‬‬

‫‪ :V-AUX‬שקעי‏‏)‪( VIDEO AUX (AUDIO‬בלוח הקדמי)‏‬ ‫‪AV‬‏‪ :6~5‬שקעי ‪AV‬‏‪6~5‬‏ (‪)AUDIO‬‬ ‫‪ :AUDIO‬שקעי ‪AUDIO‬‏‪( 2~1‬לחצו שוב ושוב על מנת להחליף בין "‪ "AUDIO1‬ו‪)"AUDIO2"-‬‬ ‫‪ :DOCK‬שקע ‪DOCK‬‬ ‫‪ :TUNER‬רדיו ‪FM/AM‬‬ ‫‪ :PHONO‬שקעי ‪PHONO‬‬ ‫‪ :NET‬שקע ‪( NETWORK‬לחצו שוב ושוב על מנת לבחור מקור רשת רצוי‬ ‫‪ :USB‬שקע ‪( USB‬בלוח הקדמי)‬

‫‪ 4‬‬

‫• לא ניתן לבחור במקור ‪ USB‬או במקור רשת באופן בלעדי עבור כל אזור‪ .‬למשל‪ ,‬אם בחרתם ב‪ "PC"-‬עבור‬ ‫‪ Zone2‬לאחר בחירה ב‪ "USB"-‬עבור האזור הראשי‪ ,‬מקור הכניסה עבור האזור הראשי ישתנה גם הוא‬ ‫ל‪."PC"-‬‬

‫התחילו את ההפעלה בהתקן החיצוני‪ ,‬או בחרו בתחנת רדיו‪.‬‬ ‫עיינו במדריך למשתמש של ההתקן החיצוני‪ .‬על מנת לקבל פרטים על הפעולות הבאות‪ ,‬עיינו‬ ‫בעמודים המתאימים‪.‬‬

‫‪33‬‬


‫‪&2'(6(7‬‬

‫• הפעלות המסך אינן זמינות עבור ‪ .Zone2‬השתמשו בתצוגה הקדמית או בבקרת הרשת כדי להפעיל את ‪.Zone2‬‬

‫‪5(&(,9(5‬‬

‫‪+'0,‬‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫;‪9$8‬‬

‫‬ ‫‬

‫‪$9‬‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‪'2&.‬‬

‫‪$8',2‬‬

‫‬

‫‬

‫‪86%‬‬

‫‪1(7‬‬

‫‪3+212‬‬

‫‪781(5‬‬

‫*‪781,1‬‬

‫‪35(6(7‬‬

‫‪$0‬‬

‫‪)0‬‬

‫<‪0(025‬‬

‫‪,1)2‬‬

‫&‪086,‬‬

‫(‪029,‬‬

‫<‪3$57‬‬

‫‪6/((3‬‬

‫‪685'(&2'( 675$,*+7‬‬

‫‪SLEEP‬‬ ‫‪PARTY‬‬

‫‪(1+$1&(5 385(',5(&7‬‬

‫'&‬ ‫‪237,21‬‬

‫■ השמעת מקורות מהאזור הראשי ב‪( Zone2-‬מצב מסיבה)‬

‫‪ 1‬‬

‫(‪92/80‬‬ ‫<‪',63/$‬‬

‫(‪087‬‬

‫זהירות‬ ‫• כדי להימנע מרעשים בלתי צפויים‪ ,‬לעולם אין ‪ DTS-CDs‬להשמיע ב‪.Zone2-‬‬

‫מצב המסיבה מאפשר לכם ליהנות מהשמעת מקורות מהאזור הראשי ב‪ Zone2-‬בו‪-‬זמנית‪ .‬במהלך‬ ‫מצב המסיבה‪ ,‬נבחרת השמעת סטריאו באופן אוטומטי עבור כל האזורים‪ .‬השתמשו בפונקציה זו כאשר‬ ‫תרצו להשמיע מקורות מהאזור הראשי כמוזיקת רקע במסיבה הנערכת בבית‪ ,‬וכו'‪.‬‬

‫(‪6&(1‬‬ ‫‪5$',2‬‬

‫• לחצו שוב ושוב על ‪ SLEEP‬כדי להגדיר את טיימר השינה (‪ 120‬דקות‪ 90 ,‬דקות‪ 60 ,‬דקות‪ 30 ,‬דקות‪ ,‬כיבוי)‪.‬‬ ‫יציאות ה‪ Zone2-‬יכובו לאחר פרק הזמן שהוגדר‪.‬‬ ‫• להגדרת עוצמת הקול של ‪ ,Zone2‬לחצו על ‪ VOLUME‬או על ‪( MUTE‬זמין אך ורק בעת שימוש במגבר פנימי‬ ‫שבמכשיר זה)‪.‬‬

‫לחצו על ‪.PARTY‬‬ ‫בכל לחיצה על הלחצן‪ ,‬מצב המסיבה מופעל או מכובה‪.‬‬ ‫כאשר מצב המסיבה מופעל‪ ,‬מחוון ה‪ "PARTY"-‬בתצוגת הלוח הקדמי מואר‪.‬‬

‫‪32383‬‬ ‫‪0(18‬‬ ‫('‪02‬‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‪79‬‬ ‫‪,1387‬‬ ‫‪7992/‬‬

‫‪34‬‬

‫• אם מצב המסיבה אינו פועל ב‪ ,Zone2-‬הגדירו את "‪ "Party Mode Set‬בתפריט ה‪ "Setup"-‬לאפשרות‬ ‫"‪( "Enable‬ברירת מחדל)‪.‬‬


‫רמקול (הגדרה ידנית) ‪$$‬‬

‫������������‬

‫קביעת הגדרות הרמקולים באופן ידני‪.‬‬

‫□ ‪Front‬‬

‫בחירת גודל הרמקולים הקדמיים‪.‬‬ ‫הגדרות‬ ‫‪Large‬‬

‫‪( Small‬ברירת‬ ‫מחדל)‬

‫■ ‪Power Amp Assign‬‬ ‫בחירה במערכת רמקולים‪.‬‬ ‫בנוסף למערכות הרמקולים מסוג ‪ 5.1‬או ‪ 7.1‬ערוצים‪ ,‬קיימות הגדרות‬ ‫רמקולים שונות המתאימות לשימוש ברמקולים הנוכחיים‪ ,‬ברמקולי‬ ‫‪ Zone2‬או בחיבור ‪.bi-amp‬‬ ‫הגדרות‬ ‫בחרו באופציה זו כאשר אתם משתמשים במערכת‬ ‫‪Basic‬‬ ‫רמקולים רגילה (לא כאשר אתם משתמשים‬ ‫(ברירת מחדל)‬ ‫ברמקולי ‪ Zone2‬או בחיבור ‪.)bi-amp‬‬ ‫בחרו באופציה זו כאשר אתם משתמשים ברמקולי‬ ‫‪7ch + 1ZONE‬‬ ‫‪ Zone2‬בנוסף למערכת הרמקולים באזור הראשי‪.‬‬ ‫בחרו באופציה זו כאשר אתם מחברים רמקולים‬ ‫‪5ch BI-AMP‬‬ ‫קדמיים התומכים בחיבורי ‪.bi-amp‬‬

‫■ ‪Configuration‬‬ ‫הגדרת מאפייני הפלט של הרמקולים‪.‬‬ ‫• בעת הגדרת גודל הרמקולים‪ ,‬בחרו ב‪ "Large"-‬אם קוטר הוופר של הרמקולים‬ ‫הוא ‪ 16‬ס"מ ומעלה או ב‪ "small"-‬אם הקוטר קטן‏מ‪-‬‏‪ 16‬ס"מ‪.‬‬

‫בחרו באפשרות זו עבור רמקולים גדולים‪.‬‬ ‫הרמקולים הקדמיים ישדרו את כל תדרי הערוץ‬ ‫הקדמי‬ ‫של הרכיבים‪.‬‬ ‫בחרו באפשרות זו עבור רמקולים קטנים‪.‬‬ ‫הסאב‪-‬וופר יפיק את הרכיבים בתדרים נמוכים של‬ ‫הערוצים הקדמיים‬ ‫(ניתן להגדרה ב‪.)"Bass Cross Over"-‬‬

‫• "‪ "Front‬מוגדר באופן אוטומטי ל‪ "Large"-‬כאשר "‪ "Subwoofer‬מוגדר‬ ‫ל‪."None"-‬‬ ‫□ ‪Center‬‬

‫בחירת מצב רמקול מרכזי מחובר או לא ואת הגודל שלו‪.‬‬ ‫הגדרות‬ ‫‪Large‬‬

‫‪( Small‬ברירת‬ ‫מחדל)‬ ‫‪None‬‬

‫בחרו באפשרות זו עבור רמקולים גדולים‪.‬‬ ‫הרמקול המרכזי ישדר את כל הרכיבים של תדרי‬ ‫הערוצים הקדמיים‪.‬‬ ‫בחרו באפשרות זו עבור רמקולים קטנים‪.‬‬ ‫הסאב‪-‬וופר יפיק את הרכיבים בתדרים נמוכים של‬ ‫הערוצים הקדמיים‬ ‫(ניתן להגדרה ב‪.)"Bass Cross Over"-‬‬ ‫בחרו באופציה זו כאשר רמקול מרכזי אינו מחובר‪.‬‬ ‫הרמקולים הקדמיים יפיקו שמע של ערוצים‬ ‫מרכזיים‪.‬‬

‫□ ‪Surround‬‬

‫בחירה אם הרמקולים ההיקפיים מחוברים או לא‪ ,‬ואת הגודל שלהם‪.‬‬ ‫הגדרות‬ ‫‪Large‬‬

‫‪( Small‬ברירת‬ ‫מחדל)‬

‫‪None‬‬

‫בחרו באפשרות זו עבור רמקולים גדולים‪.‬‬ ‫הרמקול המרכזי ישדר את כל הרכיבים של תדרי‬ ‫הערוצים הקדמיים‪.‬‬ ‫בחרו באפשרות זו עבור רמקולים קטנים‪.‬‬ ‫הסאב‪-‬וופר יפיק את הרכיבים בתדרים נמוכים של‬ ‫הערוצים הקדמיים‬ ‫(ניתנים להגדרה ב‪.)"Bass Cross Over"-‬‬ ‫בחרו באפשרות זו כאשר רמקולים היקפיים אינם‬ ‫מחוברים‪.‬‬ ‫הרמקולים הקדמיים יפיקו שמע של ערוצים‬ ‫מרכזיים‪ CINEMA DSP .‬וירטואלי מופעל בעת‬ ‫בחירת תוכנית צליל‪.‬‬

‫‪35‬‬


‫□ ‪Surround Back‬‬

‫□ ‪Extra Bass‬‬

‫בחירה אם הרמקולים ההיקפיים מחוברים או לא‪ ,‬ואת הגודל שלהם‪.‬‬ ‫הגדרות‬ ‫בחרו בהגדרה זו כאשר רמקול גדול ‪ 1‬מחובר‪.‬‬ ‫‪ Large x1‬הרמקול ההיקפי האחורי ישדר את כל הרכיבים של תדרי‬ ‫הערוצים של הרמקול ההיקפי האחורי‪.‬‬ ‫בחרו בהגדרה זו כאשר ‪ 2‬רמקולים גדולים מחוברים‪.‬‬ ‫‪ Large x2‬הרמקול ההיקפי האחורי ישדר את כל הרכיבים של תדרי‬ ‫הערוצים של הרמקול ההיקפי האחורי‪.‬‬ ‫בחרו בהגדרה זו כאשר רמקול גדול ‪ 1‬מחובר‪.‬‬ ‫הסאב‪-‬וופר יפיק את הרכיבים בתדרים נמוכים של‬ ‫‪Small x1‬‬ ‫הערוצים האחוריים ההיקפיים‬ ‫(ניתנים להגדרה ב‪.)"Bass Cross Over"-‬‬ ‫‪ Small x2‬בחרו בהגדרה זו כאשר ‪ 2‬רמקולים קטנים מחוברים‪.‬‬ ‫הסאב‪-‬וופר יפיק את הרכיבים בתדרים נמוכים של‬ ‫(ברירת‬ ‫הערוצים האחוריים ההיקפיים‬ ‫מחדל)‬ ‫(ניתנים להגדרה ב‪.)"Bass Cross Over"-‬‬ ‫בחרו באפשרות זו כאשר לא מחוברים רמקולים היקפיים‬ ‫אחוריים‪.‬‬ ‫‪None‬‬ ‫הרמקולים ההיקפיים והסאב‪-‬וופר (או הרמקולים‬ ‫הקדמיים) יפיקו ערוץ שמע היקפי אחורי‪.‬‬

‫הגדרת הרמקולים להפקת הרכיבים בתדר נמוך בערוץ הקדמי‪.‬‬ ‫הגדרות‬ ‫בהתאם לגודל הרמקולים הקדמיים‪ ,‬הרמקולים‬ ‫‪( Off‬ברירת מחדל) הקדמיים או הסאב‪-‬וופר יפיקו את הרכיבים‬ ‫בתדרים נמוכים של הערוצים הקדמיים‪.‬‬ ‫הפקת הרכיבים בתדרים נמוכים של הערוצים‬ ‫‪On‬‬ ‫הקדמיים תתבצע על‪-‬ידי הסאב‪-‬וופר‬ ‫ועל‪-‬ידי הרמקולים הקדמיים‪.‬‬

‫□ ‪Front Presence‬‬

‫בחירה אם רמקולי צלילי סביבה מחוברים או לא‪.‬‬ ‫הגדרות‬ ‫בחרו בהגדרה זו כאשר רמקולי צלילי סביבה‬ ‫‪( Use‬ברירת מחדל)‬ ‫מחוברים‪.‬‬ ‫בחרו בהגדרה זו כאשר רמקולי צלילי סביבה‬ ‫‪None‬‬ ‫אינם מחוברים‪.‬‬ ‫□ ‪Subwoofer‬‬

‫בחירה אם הסאב‪-‬וופר מחובר או לא‪ ,‬ואת הפאזה שלו‪.‬‬ ‫הגדרות‬ ‫‪ Normal‬בחרו באפשרות זו כאשר מחובר סאב‪-‬וופר‬ ‫למכשיר (אין להפוך את הפאזה)‪ .‬הסאב‪-‬וופר‬ ‫(ברירת‬ ‫יפיק ערוצי שמע ‪( LFE‬אפקט תדרים נמוכים)‬ ‫‪ Use‬מחדל) ורכיבי תדרים נמוכים מערוצים אחרים‪.‬‬ ‫בחרו באפשרות זו כאשר מחובר סאב‪-‬וופר‬ ‫למכשיר (אין להפוך את הפאזה)‪ .‬הסאב‪-‬וופר‬ ‫‪Reverse‬‬ ‫יפיק ערוצי שמע ‪( LFE‬אפקט תדרים נמוכים)‬ ‫ורכיבי תדרים נמוכים מערוצים אחרים‪.‬‬ ‫בחרו באופציה זו כאשר סאב‪-‬וופר אינו מחובר‪.‬‬ ‫הרמקולים הקדמיים יפיקו ערוצי שמע ‪LFE‬‬ ‫‪None‬‬ ‫(אפקט תדרים נמוכים) ורכיבי תדרים נמוכים‬ ‫מערוצים אחרים‪.‬‬

‫• כאשר צליל הבס אינו ברור או לוקה בחסר‪ ,‬החליפו את פאזת הסאב‪-‬וופר‪.‬‬

‫‪36‬‬

‫• הגדרות אלה אינן זמינות כאשר "‪ "Subwoofer‬מוגדר לאפשרות "‪ "None‬או‬ ‫כאשר "‪ "Front‬מוגדר לאפשרות "‪."Small‬‬ ‫□ ‪Bass Cross Over‬‬

‫הגדרת הגבול התחתון של פלט רכיבים בתדר נמוך מרמקולים המוגדרים‬ ‫לאפשרות "‪ ."Small‬צליל תדר הנמוך מהערך המוגדר יופק מהסאב‪-‬וופר‬ ‫של הרמקולים הקדמיים‬ ‫הגדרות‬ ‫‪,40Hz‬‏‪,60Hz‬‏‪( 80Hz‬ברירת מחדל)‪,90Hz ,‬‏‪,100Hz‬‏‪,110Hz‬‬ ‫‏‪,120Hz‬‏‪,160Hz‬‏‪200Hz‬‬ ‫• אם עוצמת הקול ותדר ההצלבה ניתנים לכיוונון בסאב‪-‬וופר שלכם‪ ,‬כוונו את‬ ‫עוצמת הקול לחצי ואת תדר ההצלבה לעוצמה המרבית‪.‬‬

‫■ ‪Distance‬‬ ‫הגדרת המרחק בין הרמקולים לבין עמדת ההאזנה כך שצלילים‬ ‫מהרמקולים יגיעו לעמדת ההאזנה בו‪-‬זמנית‪ .‬ראשית‪ ,‬בחרו את יחידת‬ ‫המדידה של המרחק‪ "Meter" :‬או "‪."Feet‬‬ ‫אפשרויות‬ ‫‪,Front L‬‏‪,Front R‬‏‪,Center‬‏ ‪,Surround L‬‏‪,Surround R‬‏‪Surround‬‬ ‫‪,Back L‬‏‪,Surround Back R‬‏‏‪Front Presence R, Front‬‬ ‫‪,Presence L‬‏‪Subwoofer‬‬ ‫טווח הגדרות‬ ‫שלבים של ‪ 0.30‬מ' ~ ‪ 24.00‬מ' *‪ 0.05‬מ'‬ ‫ברירת מחדל‬ ‫‪ 3.00‬מ'‬


‫■ כוונון ידני של אקולייזר‬

‫■ ‪Level‬‬ ‫כוונון עוצמת הקול של כל רמקול‪.‬‬ ‫אפשרויות‬ ‫‪,Front L‬‏‪,Front R‬‏‪,Center‬‏ ‪,Surround L‬‏‪,Surround R‬‏‪Surround‬‬ ‫‪,Back L‬‏‪,Surround Back R‬‏‏‪,Front Presence R, Front Presence L‬‬ ‫‏‪Subwoofer‬‬ ‫טווח הגדרות‬ ‫‪-10.0dB‬‏~ ‪+10.0dB‬‏(צעדים של ‪)0.5dB‬‬ ‫ברירת מחדל‬ ‫‪0.0dB‬‬

‫ ‬ ‫‪1‬‬ ‫ ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 3‬‬

‫■ ‪Parametric EQ‬‬ ‫כוונון איכות הצליל על‪-‬ידי אקולייזר‪.‬‬ ‫□ ‪PEQ Select‬‬ ‫בחירת סוג האקולייזר לשימוש‪.‬‬ ‫הגדרות‬ ‫בחרו באפשרות זו אם ברצונכם לכוונן את‬ ‫‪Manual‬‬ ‫האקולייזר באופן ידני‪.‬‬ ‫‪YPAO:Flat‬‬

‫כוונון רמקולים נפרדים לשם השגת מאפיינים‬ ‫זהים‪.‬‬

‫‪YPAO:Front‬‬

‫כוונון רמקולים בודדים לשם השגת מאפיינים זהים‬ ‫למאפיינים של הרמקולים הקדמיים‪.‬‬

‫‪ 4‬‬

‫הגדירו את "‪ "PEQ Select‬לאפשרות "‪"Manual‬‬ ‫ולחצו על ‪.ENTER‬‬ ‫לחצו על לחצני החצים על מנת לבחור ברמקול ולחצו‬ ‫על ‪.ENTER‬‬ ‫לחצו על לחצני החצים על מנת לבחור בפריט ואז‬ ‫לחצו על ‪.ENTER‬‬ ‫‪ :Band / Gain‬תוכלו לבחור את תדר המרכז מתוך ‪ 7‬תחומי‬ ‫התדרים שהוגדרו מראש ולכוונן את עוצמת התדר‪.‬‬ ‫‪ :Freq / Gain‬תוכלו לכוונן את תדר המרכז של תחום התדר הנבחר‬ ‫ולכוונן את עוצמת התדר‪.‬‬ ‫‪ :Q / Gain‬תוכלו לכוונן את מקדם ה‪( Q-‬רוחב פס) של תחום התדר‬ ‫הנבחר ולכוונן את עוצמת התדר‪.‬‬ ‫‪ :Clear‬שחזור הגדרות ברירת המחדל עבור הרמקול הנבחר‪.‬‬

‫השתמשו בלחצני החצים כדי להתאים את הפרמטרים‬ ‫ולחצו על ‪.ENTER‬‬ ‫טווח הגדרות‬ ‫‪20.0dB- :Gain‬‏~ ‪+6.0dB‬‏(שלבים של ‪)0.5dB‬‬ ‫‪~ 3‬‏‪16.0kHz‬‏‬ ‫תדר מרכז‪ 1.3Hz :‬‏‬ ‫מקדם ה‪10.08 ~ 0.500 :Q-‬‬

‫‪ YPAO:Natural‬כוונון כלל הרמקולים לשם השגת צליל טבעי‪.‬‬ ‫האקולייזר אינו בשימוש‪.‬‬ ‫‪Through‬‬

‫‪ 5‬‬

‫כדי לצאת מהתפריט‪ ,‬לחצו על ‪.ON SCREEN‬‬

‫• ההגדרות‏"‪,"YPAO:Flat‬‏ "‪ "YPAO:Front‬ו‪ "YPAO:Natural"-‬זמינות רק כאשר‬ ‫תוצאות המדידה של "‪ "Auto Setup‬כבר נשמרו‪.‬‬

‫■ ‪Test Tone‬‬

‫□ ‪PEQ Data Copy‬‬

‫הפעלה‪/‬ביטול של פלט הצליל הניסיוני‪ .‬פלט הצליל הניסיוני מסייע לכם‬ ‫לכוונן את איזון הרמקולים או את האקולייזר ולאמת את האפקט שלו‬ ‫בו‪-‬זמנית‪.‬‬ ‫הגדרות‬

‫העתקת ערכי האקולייזר המשתנים שנקבעו דרך "‪ "Auto Setup‬לשדות‬ ‫ה‪ "Manual"-‬לצורך כוונון עדין‪.‬‬ ‫אפשרויות‬ ‫העתקת ערכי ה‪ "Flat"-‬שנקבעו דרך‬ ‫‪> Flat‬‏ ‪Manual‬‬ ‫"‪."Auto Setup‬‬ ‫העתקת ערכי ה‪ "Front"-‬שנקבעו דרך‬ ‫‪> Front‬‏ ‪Manual‬‬ ‫"‪."Auto Setup‬‬ ‫העתקת ערכי ה‪ "Natural"-‬שנקבעו דרך‬ ‫‪> Natural‬‏ ‪Manual‬‬ ‫"‪."Auto Setup‬‬

‫‪( Off‬ברירת‬ ‫מחדל)‬ ‫‪On‬‬

‫אינו מאפשר פלט של צליל ניסיוני‪.‬‬ ‫מאפשר פלט של צליל ניסיוני באופן אוטומטי בזמן‬ ‫כוונון איזון הרמקולים‪ ,‬האקולייזר וכן הלאה‪.‬‬

‫‪37‬‬


‫צלילים ‪$$‬‬

‫�����������������������������‬

‫קביעת הגדרות פלט השמע‪.‬‬

‫■ ‪Dynamic Range‬‬

‫בחירת שיטת כוונון הטווח הדינמי עבור השמעת קובצי שמע מסוג סדרת‬ ‫‪ D‬ו‪.)DTS-‬‬ ‫ביטים (אותות‏‪ olby Digital‬‏‬ ‫הגדרות‬ ‫‪Maximum‬‬

‫(ברירת מחדל)‬ ‫‪Standard‬‬

‫‪Minimum/Auto‬‬

‫■ ‪Lipsync‬‬ ‫כוונון משך זמן ההשהיה בין פלט וידאו ופלט שמע‪.‬‬ ‫□ ‪Auto‬‬ ‫כוונון זמן ההשהיה בין פלט וידאו ופלט שמע באופן אוטומטי‪ ,‬כאשר‬ ‫מחוברת טלוויזיה התומכת בפונקציית סנכרון אוטומטית למכשיר זה‬ ‫באמצעות ‪ .HDMI‬במקרה הצורך‪ ,‬ניתן לכוונן כוונון עדין את תזמון פלט‬ ‫השמע‪ "Offset" .‬מציג את ההבדלים בין כוונון באופן אוטומטי ובין כוונון‬ ‫עדין‪.‬‬ ‫טווח הגדרות‬ ‫‪0ms‬‏~‏ ‪250ms‬‏(שלבים של ‪)1ms‬‬ ‫ברירת מחדל‬ ‫‪0ms‬‬ ‫□ ‪Manual‬‬

‫כוונון משך זמן ההשהיה בין פלט וידאו ופלט שמע באופן ידני‪.‬‬ ‫טווח הגדרות‬ ‫‪0ms‬‏~‏ ‪250ms‬‏(צעדים של ‪)1ms‬‬ ‫ברירת מחדל‬ ‫‪0ms‬‬

‫הפקת קובצי שמע ללא כוונון הטווח הדינמי‪.‬‬ ‫ייעול הטווח הדינמי עבור שימוש רגיל בבתים‪.‬‬ ‫הגדרת הטווח הדינמי לשם הפקת צליל ברור‪,‬‬ ‫אפילו בשעות הלילה או בעוצמת קול נמוכה‪.‬‬ ‫בזמן השמעת אותות ‪ ,Dolby TrueHD‬הטווח‬ ‫הדינמי מכוונן באופן אוטומטי בהתאם למידע‬ ‫אות הקלט‪.‬‬

‫■ ‪Max Volume‬‬

‫הגדרת עוצמת הקול המרבית‪ ,‬כך שהצליל לא יהיה חזק מדי‪.‬‬ ‫טווח הגדרות‬ ‫‪-30.0dB‬‏~‏ ‪+15.0dB‬‏(שלבים של ‪) 5.0dB‬‏‪+16.5dB ,‬‬ ‫ברירת מחדל‬ ‫‪‎+ 16.5dB‬‬

‫■ ‪Initial Volume‬‬

‫הגדרת עוצמת הקול ההתחלתית לזמן הפעלת הרסיבר‪.‬‬ ‫הגדרות‬ ‫הגדרת עוצמת הקול לעוצמה שבה נכנס מכשיר זה‬ ‫‪Off‬‬ ‫(ברירת מחדל) למצב המתנה‪.‬‬ ‫הגדרה למצב השתקה‪ ,‬או‏‪80.0dB-‬‏~‏ ‪+16.5dB‬‏‬ ‫(שלבים של ‪( .)0.5dB‬הגדרה זו פועלת רק כאשר‬ ‫‪On‬‬ ‫"‪ "Max Volume‬מוגדר לעוצמה גבוהה יותר‪).‬‬

‫■ ‪Adaptive DSP Level‬‬

‫פונקציה זו בוחרת אם לכוונן באופן אוטומטי את אפקט ה‪CINEMA DSP-‬‬

‫תוך התאמה עם כוונון עוצמת הקול‪.‬‬ ‫הגדרות‬ ‫‪Off‬‬ ‫‪On‬‬

‫(ברירת מחדל)‬

‫‪38‬‬

‫כוונון רמת האפקט לא מתבצעת באופן אוטומטי‪.‬‬ ‫כוונון רמת האפקט באופן אוטומטי‪.‬‬


‫וידאו ‪$$‬‬

‫��������������������������������‬

‫קביעת הגדרות פלט הווידאו‪.‬‬

‫□ ‪Resolution‬‬

‫בחירת רזולוציה לשידור אותות וידאו מסוג ‪ HDMI‬כאשר אפשרות‬ ‫"‪ "Processing‬מוגדרת ל‪."On"-‬‬ ‫הגדרות‬ ‫‪Through‬‬ ‫‪Normal 16:9‬‬

‫‪,480p‬‏ ‪,720p‬‏ ‪,1080i‬‏ ‪1080p‬‬

‫לא ניתן להמיר את הרזולוציה‪.‬‬ ‫בחירת רזולוציה באופן אוטומטי‬ ‫בהתאם לרזולוציה של הטלוויזיה‪.‬‬ ‫שידור אותות וידאו עם רזולוציה‬ ‫שנבחרה‪( .‬ניתן לבחור אך ורק‬ ‫ברזולוציות הנתמכות על‪-‬ידי‬ ‫הטלוויזיה שלכם)‪.‬‬

‫■ ‪Analog to Analog Conversion‬‬ ‫הפעלה‪/‬כיבוי של המרת הווידאו בין שקעי הווידאו האנלוגיים‬ ‫(‪ COMPONENT VIDEO‬ו‪.)VIDEO-‬‬ ‫הגדרות‬ ‫כיבוי המרת הווידאו בין שקעי הווידאו האנלוגיים‪.‬‬ ‫‪Off‬‬ ‫הפעלה של המרת הווידאו בין שקעי הווידאו‬ ‫האנלוגיים‪.‬‬ ‫‪On‬‬ ‫(ברירת מחדל) אותות וידאו מומרים נפלטים משקעי‬ ‫ה‪ MONITOR OUT-‬בלבד‪.‬‬

‫• אם תצטרכו לבחור ברזולוציה שאינה נתמכת על‪-‬ידי הטלוויזיה שלכם‪ ,‬הגדירו‬ ‫את אפשרות ה‪ "MON.CHK"-‬בתפריט ה‪ "ADVANCED SETUP"-‬לאפשרות‬ ‫"‪ "SKIP‬ונסו שוב‪( .‬שימו לב שייתכן כי פלטי וידאו לא יוצגו היטב על מסך‬ ‫הטלוויזיה שלכם‪).‬‬ ‫□‏‪Aspect‬‬

‫בחירת יחס גובה‪-‬רוחב לשידור אותות וידאו מסוג ‪ HDMI‬כאשר אפשרות‬ ‫"‪ "Processing‬מוגדרת ל‪."On"-‬‬ ‫הגדרות‬ ‫‪Through‬‬

‫• מכשיר זה אינו ממיר אותות וידאו ‪ 480-line‬ו‪-‬‏‪ 576-line‬לסירוגין‪.‬‬ ‫• לא ניתן לשדר אותות וידאו ברזולוציה של ‪,480p/576p‬‏ ‪ 1080i‬ו‪-‬‏‪ 720p‬משקעי‬ ‫ה‪.VIDEO-‬‬

‫‪( A‬ברירת מחדל)‬ ‫‪ uto‬‏‬

‫אינה ממירה את יחס הגובה‪-‬רוחב‪.‬‬ ‫משדרת אותות וידאו בעלי יחס‬ ‫גובה‪-‬רוחב של ‪ 4:3‬לטלוויזיה‬ ‫בעלת יחס גובה‪-‬רוחב של ‪16:9‬‬ ‫עם רצועות שחורות מכל צד‬ ‫של מסך‪.‬‬

‫■ ‪Processing‬‬ ‫הפעלה‪/‬כיבוי של עיבוד אותות הווידאו (רזולוציה ויחס גובה‪-‬רוחב)‪.‬‬ ‫הגדרות‬ ‫‪Off‬‬

‫(ברירת מחדל)‬ ‫‪On‬‬

‫• הגדרות אלה פועלות רק כאשר אותות ‪ 480i/576i‬או ‪ 480p/576p‬מומרים אל‬ ‫אותות ‪,720p‬‏ ‪ 1080i‬או ‪.1080p‬‬

‫כיבוי של עיבוד אותות הווידאו‪.‬‬ ‫הפעלה של עיבוד אותות הווידאו‪.‬‬ ‫בחירת רזולוציה ויחס גובה‪-‬רוחב ב‪"Resolution"-‬‬ ‫וב‪."Aspect"-‬‬

‫• לא ניתן להמיר אותות וידאו ברזולוציה של‏‪,720p‬‏ ‪ 1080i‬ו‪-‬‏‪.1080p‬‬

‫‪39‬‬


‫‪$$ HDMI‬‬

‫�������������������������������‬

‫קביעת ההגדרות הקשורות ל‪.HDMI-‬‬

‫□ ‪ARC‬‬

‫הפעלה‪/‬כיבוי של ‪ ARC‬כאשר האפשרות "‪ "HDMI Control‬מוגדרת‬ ‫ל‪."On"-‬‬ ‫הגדרות‬ ‫‪Off‬‬

‫‪( On‬ברירת מחדל)‬

‫■ ‪HDMI Control‬‬ ‫הפעלה‪/‬כיבוי של בקרת ‪HDMI‬‬

‫הגדרות‬ ‫‪Off‬‬

‫(ברירת מחדל)‬ ‫‪On‬‬

‫כיבוי של בקרת ‪.HDMI‬‬ ‫הפעלה של בקרת ‪.HDMI‬‬ ‫קביעת ההגדרות ב‪,"TV Audio Input"-‬‏ "‪"ARC‬‬ ‫וב‪."Standby Sync"-‬‬

‫• אין צורך לשנות את ההגדרות האלה באופן רגיל‪ .‬אם הרמקולים המחוברים‬ ‫למכשיר זה מפיקים רעשים משום שמכשיר זה אינו תומך באותות שמע‬ ‫מהטלוויזיה המועברים למכשיר דרך ‪ ,ARC‬יש להגדיר את האפשרות "‪"ARC‬‬ ‫ל‪ "Off"-‬ולהשתמש ברמקולים של הטלוויזיה‪.‬‬ ‫□ ‪Standby Sync‬‬

‫פונקציה זו בוחרת אם יש להעביר מכשיר זה למצב המתנה בהתאמה‬ ‫לכיבוי הטלוויזיה‪ ,‬כאשר האפשרות "‪ "HDMI Control‬מוגדרת ל‪."On"-‬‬ ‫הגדרות‬ ‫‪Off‬‬

‫‪On‬‬ ‫• על מנת להשתמש בבקרת ה‪ ,HDMI-‬יש צורך להגדיר את קישור ה‪HDMI-‬‬ ‫‪ Control‬לאחר חיבור ההתקנים תואמי ה‪.HDMI Control-‬‬

‫□ ‪TV Audio Input‬‬

‫בחירת שקע של קלט השמע של מכשיר זה לשימוש עבור קלט שמע‬ ‫טלוויזיה‪ ,‬כאשר אפשרות "‪ "HDMI Control‬מוגדרת ל‪ ."On"-‬מקור‬ ‫הכניסה במכשיר זה משתנה באופן אוטומטי לשמע הטלוויזיה (שקע‬ ‫כניסה הנבחר כאן)‪ ,‬כאשר קלט הטלוויזיה משתנה לתחום התדרים‬ ‫המובנה שלו‪.‬‬ ‫הגדרות‬ ‫‪AV‬‏‪AUDIO ,6~1‬‏‪2~1‬‬ ‫ברירת מחדל‬ ‫‪AV4‬‬ ‫• לא ניתן להשתמש במקום זה בשקע הקלט הנבחר לחיבור התקן חיצוני כאשר‬ ‫משתמשים ב‪ ARC-‬לקלט השמע של הטלוויזיה במכשיר זה‪ ,‬משום שיהיה‬ ‫שימוש בקלט עבור קלט השמע של הטלוויזיה‪.‬‬

‫‪40‬‬

‫כיבוי של ‪.ARC‬‬ ‫הפעלה של ‪.ARC‬‬

‫‪( Auto‬ברירת מחדל)‬

‫ביטול העברת מכשיר זה למצב‬ ‫המתנה בהתאמה עם כיבוי‬ ‫הטלוויזיה‪.‬‬ ‫העברת מכשיר זה למצב המתנה‬ ‫בהתאמה עם כיבוי‬ ‫הטלוויזיה‪.‬‬ ‫העברת מכשיר זה למצב המתנה‬ ‫בהתאמה עם כיבוי הטלוויזיה‪,‬‬ ‫רק בזמן שמכשיר זה קולט שמע‬ ‫מהטלוויזיה או אותות ‪.HDMI‬‬


‫רשת ‪$$‬‬

‫��������������������������������‬

‫■ ‪Audio Output‬‬ ‫בחירת התקן להפקת שמע‪.‬‬

‫קביעת הגדרות הרשת‪.‬‬

‫• הגדרות ה‪ "Amp"-‬וה‪ "HDMI OUT1"-‬זמינות רק כאשר אפשרות ה‪HDMI"-‬‬ ‫‪ "Control‬מוגדרת ל‪."Off"-‬‬

‫□ ‪Amp‬‬ ‫הפעלה‪/‬כיבוי של שידור השמע מהרמקולים המחוברים למכשיר זה‪.‬‬

‫הגדרות‬ ‫‪Off‬‬

‫‪( On‬ברירת מחדל)‬

‫כיבוי שידור השמע מהרמקולים‪.‬‬ ‫הפעלת שידור השמע מהרמקולים‪.‬‬

‫קביעת הפרמטרים של הרשת (כתובת ‪ IP‬וכו')‪.‬‬

‫□ ‪HDMI OUT1‬‏‪HDMI OUT2 ,‬‬ ‫הפעלה‪/‬כיבוי של שידור השמע מהטלוויזיה המחוברת לשקע ה‪HDMI-‬‬ ‫‪ OUT 1‬או לשקע ה‪.HDMI OUT 2-‬‬

‫הגדרות‬ ‫‪( Off‬ברירת מחדל)‬ ‫‪On‬‬

‫כיבוי שידור השמע מהטלוויזיה‪.‬‬ ‫הפעלת שידור השמע מהטלוויזיה‪.‬‬

‫■ ‪Standby Through‬‬ ‫פוקנציה זו בוחרת אם לשדר קובצי וידאו‪/‬שמע (קליטה דרך שקעי ‪)HDMI‬‬ ‫אל הטלוויזיה כאשר מכשיר זה נמצא במצב המתנה‪.‬‬ ‫הגדרות‬ ‫‪( Off‬ברירת מחדל)‬ ‫‪On‬‬

‫■ ‪IP Address‬‬ ‫□ ‪DHCP‬‬

‫בחירה אם יש להשתמש בשרת ‪.DHCP‬‬ ‫הגדרות‬ ‫‪Off‬‬

‫‪( On‬ברירת מחדל)‬

‫ביטול האפשרות של שימוש בשרת‬ ‫‪ .DHCP‬קביעת הפרמטרים של הרשת‬ ‫באופן ידני‪.‬‬ ‫שימוש בשרת ה‪ DHCP-‬כדי להשיג את‬ ‫הפרמטרים של הרשת באופן אוטומטי‪.‬‬ ‫(כתובת ‪ IP‬וכו') עבור מכשיר זה‪.‬‬

‫□ ‪Manual Setup‬‬

‫ביטול האפשרות לשידור של קובצי‬ ‫וידאו‪/‬שמע אל הטלוויזיה‪.‬‬ ‫שידור קובצי וידאו‪/‬שמע אל הטלוויזיה‪.‬‬ ‫(מכשיר זה צורך בערך כ‪-‬‏‪ 3‎W‬חשמל‪).‬‬

‫הגדרת הפרמטרים של הרשת עבור מכשיר זה באופן ידני כאשר‬ ‫האפשרות "‪ "DHCP‬מוגדרת ל‪."Off"-‬‬ ‫תפריט משנה‬ ‫‪IP Address‬‬ ‫‪Subnet Mask‬‬

‫• הגדרות אלה זמינות רק כאשר אפשרות ה‪ "HDMI Control"-‬מוגדרת ל‪."Off"-‬‬

‫‪Default Gateway‬‬

‫‪DNS Server‬‏(‪)P‬‬ ‫‪)S( D‬‬ ‫‪ NS Server‬‏‬

‫ציון כתובת ה‪.IP-‬‬ ‫ציון מסכת רשת משנה‪.‬‬ ‫ציון כתובת ה‪ IP-‬של צומת ברשת‬ ‫המוגדרת כברירת המחדל‪.‬‬ ‫ציון כתובת ה‪ IP-‬של צומת ברשת‬ ‫המוגדרת כברירת המחדל‪.‬‬ ‫ציון כתובת ה‪ IP-‬של שרת ‪ DNS‬משני‪.‬‬

‫‪41‬‬


‫■ ‪Network Standby‬‬ ‫פונקציה זו בוחרת אם להפעיל מכשיר זה על‪-‬ידי פקודה מהתקני רשת‬ ‫אחרים (מצב המתנת רשת)‪.‬‬

‫ריבוי אזורים ‪$$‬‬

‫����������������������‬

‫קביעת ההגדרות של ריבוי האזורים‪.‬‬

‫הגדרות‬ ‫‪( Off‬ברירת מחדל)‬ ‫‪On‬‬

‫כיבוי הפונקציה של מצב ההמתנה של‬ ‫הרשת‪.‬‬ ‫הפעלת הפונקציה של מצב ההמתנה של‬ ‫הרשת‪.‬‬ ‫(מכשיר זה צורך בערך כ‪-‬‏‪ 5‎W‬חשמל‪).‬‬

‫■ ‪MAC Address Filter‬‬ ‫הגדרת מסנן כתובת ה‪ MAC-‬לגישה מוגבלת למכשיר זה מתוך התקני‬ ‫הרשת‪.‬‬

‫■ ‪Zone2 Set‬‬ ‫קביעת הגדרות פלט השמע עבור ‪.Zone2‬‬

‫□ ‪Mode‬‬

‫כיבוי‪/‬הפעלה של מסנן כתובת ה‪.MAC-‬‬ ‫הגדרות‬ ‫‪( Off‬ברירת מחדל)‬

‫‪On‬‬

‫כיבוי של מסנן כתובת ה‪.MAC-‬‬ ‫הפעלה של מסנן כתובת ה‪ .MAC-‬בתיבה‬ ‫"‪ ,"Address Setup‬ציינו את כתובות‬ ‫ה‪ MAC-‬כתובות של התקני הרשת שלהן‬ ‫תתאפשר גישה עבור‬ ‫מכשיר זה‪.‬‬

‫□ ‪Address Setup‬‬ ‫ציון כתובות ה‪( MAC-‬‏‪ 10‬לכל היותר) של התקני הרשת שלהן תתאפשר‬ ‫גישה למכשיר זה כאשר אפשרות "‪ "Mode‬מוגדרת ל‪."On"-‬‬

‫• הגדרות ה‪ "Zone2 Set"-‬זמינות רק כאשר אפשרות ה‪"Power Amp Assign"-‬‬ ‫מוגדרת ל‪"7ch+1ZONE"-‬‬ ‫□ ‪Max Volume‬‬ ‫הגדרת עוצמת הקול המרבית של ‪ Zone2‬כך שהצליל לא יהיה חזק מדי‪.‬‬ ‫טווח הגדרות‬ ‫‪-30.0dB‬‏~‏ ‪+15.0dB‬‏(שלבים של ‪) 5.0dB‬‏‪+16.5dB ,‬‬ ‫ברירת מחדל‬ ‫‪‎+ 16.5dB‬‬ ‫□ ‪Initial Volume‬‬

‫הגדרת עוצמת הקול ההתחלתית של ‪ Zone2‬בזמן הפעלת מכשיר זה‪.‬‬ ‫הגדרות‬ ‫‪( Off‬ברירת מחדל)‬

‫‪On‬‬

‫‪42‬‬

‫הגדרת עוצמת הקול לעוצמה שבה נכנס‬ ‫מכשיר זה למצב המתנה‪.‬‬ ‫הגדרה למצב השתקה‪ ,‬או‏‪80.0dB-‬‏~‏‬ ‫‪( +‬שלבים של ‪.)0.5dB‬‬ ‫‪ 16.5dB‬‏‬ ‫(הגדרות אלו פועלות רק כאשר "‪Max‬‬ ‫‪ "Volume‬מוגדר לעוצמה גבוהה יותר‪).‬‬


‫עדכון הקושחה במכשיר‪$$#‬‬

‫�������������������������������������������������‬

‫‪&2'(6(7‬‬

‫‪5(&(,9(5‬‬

‫‪+'0,‬‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫;‪9$8‬‬

‫‬ ‫‬

‫אם מכשיר זה מחובר לאינטרנט‪ ,‬ההודעה‬ ‫המתאימה תופיע על מסך הטלוויזיה כאשר‬ ‫גרסת קושחה חדשה יותר תהיה זמינה‪ .‬במקרה‬ ‫כזה‪ ,‬עקבו אחר הפעולות שלהלן כדי לעדכן את‬ ‫הקושחה של המכשיר‪.‬‬

‫‬

‫‬

‫‪'2&.‬‬

‫‪$8',2‬‬

‫‬

‫‬

‫‪86%‬‬

‫‪1(7‬‬

‫‪3+212‬‬

‫‪781(5‬‬

‫*‪781,1‬‬

‫‪35(6(7‬‬

‫‪$0‬‬

‫‪)0‬‬

‫<‪0(025‬‬

‫‪,1)2‬‬

‫&‪086,‬‬

‫(‪029,‬‬

‫<‪3$57‬‬

‫‪6/((3‬‬

‫‪Information‬‬

‫הערה‬

‫‪$9‬‬

‫‬

‫‬

‫סמל‬

‫• אין להפעיל את המכשיר או לנתקו מהחשמל או‬ ‫מהרשת במהלך עדכון הקושחה‪ .‬עדכון הקושחה‬ ‫אורך כ‪-‬‏‪ 15‬דקות‪.‬‬

‫‪685'(&2'( 675$,*+7‬‬

‫‪(1+$1&(5 385(',5(&7‬‬ ‫‪385(',5(&7‬‬

‫(‪6&(1‬‬ ‫‪5$',2‬‬

‫‪79‬‬

‫'&‬ ‫‪237,21‬‬

‫לחצני‬ ‫חצים‬

‫(‪92/80‬‬

‫‪ENTER‬‬

‫אם ההודעה שלהלן מופיעה לאחר שלחצתם על‬ ‫לחצן ‪ ,ON SCREEN‬ניתן לעדכן את הקושחה‪.‬‬

‫סמל‬

‫‪System‬‬

‫‪(17(5‬‬ ‫‪5(7851‬‬

‫<‪',63/$‬‬

‫(‪087‬‬

‫'‪%‬‬ ‫'‪'9‬‬ ‫‪216&5((1‬‬

‫• כמו כן תוכלו לעדכן את הקושחה באמצעות התקן‬ ‫זיכרון ‪ USB‬מתפריט "‪."ADVANCED SETUP‬‬

‫הודעה‬

‫‪723‬‬ ‫‪0(18‬‬

‫‪32383‬‬ ‫‪0(18‬‬

‫('‪02‬‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‪79‬‬ ‫‪,1387‬‬ ‫‪7992/‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪92/‬‬

‫ ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 2‬‬ ‫‪ 3‬‬

‫קראו את התיאור שעל המסך‪.‬‬ ‫כדי להתחיל בעדכון הקושחה‪,‬‬ ‫השתמשו בלחצני החצים כדי לבחור‬ ‫ב‪ "START"-‬ולחצו על ‪.ENTER‬‬

‫תצוגת המסך נכבית‪.‬‬ ‫אם ההודעה "‪UPDATE SUCCESS‬‬ ‫!‪ "PLEASE POWER OFF‬מופיעה‬

‫על התצוגה הקדמית‪ ,‬לחצו על‬ ‫‪ 1 MAIN ZONE‬שבלוח הקדמי‪.‬‬

‫עדכון הקושחה הסתיים‪.‬‬

‫• אם תרצו לעדכן את הקושחה מאוחר יותר‪ ,‬בחרו‬ ‫ב‪ "CLOSE"-‬במהלך שלב ‪ .2‬במקרה כזה‪ ,‬יופיע‬ ‫הסימן "!" (סימן קריאה) בחלק העליון של הסמלים‬ ‫"‪ "Information‬ו‪ ,"System"-‬ותופיע ההודעה‬ ‫המתאימה במסך "‪ ."System‬תוכלו לעדכן את‬ ‫הקושחה של המכשיר על‪-‬ידי לחיצה על ‪ENTER‬‬ ‫במסך "‪."System‬‬

‫‪43‬‬


‫תחנות שירות‬

‫תל אביב‬ ‫אס‪.‬גי‬ ‫פינסקר ‪ 54‬טל‪03-5265112 :‬‬

‫ʹ‪ʺʥʸʩ‬‬ ‫ʺ‪ ʺʥʰʧ‬לציון‬ ‫ראשון‬

‫קיי סטאר ‪ -‬טלוויזיות‬ ‫‪ʡʩʡʠ‬‬ ‫הכשרת ʺ‪ʬ‬‬ ‫היישוב‪,23 -‬‬ ‫ראשון לציון‬ ‫פקס‪03-9612674 :‬‬ ‫טל‪ʩ'ʢ.ʱʠ03-9631556 :‬‬ ‫‪03-5265112 .ʬʨ 54 ʸʷʱʰʩʴ‬‬ ‫עמק חפר‬ ‫א‪.‬ג‪.‬נ ‪ -‬טלוויזיות‬ ‫‪ʭʩʬʹʥʸʩ‬‬ ‫עמק חפר‬ ‫מושב אלישיב‪,‬‬ ‫‪ʪʥʰʧ‬‬ ‫‪ ʩʰʬ‬פקס‪09-6301556 :‬‬ ‫טל‪09-8871148 :‬‬ ‫‪02-6242534 .ʬʨ 97 ʥʴʩ 'ʧʸ ʬʬʫ ʦʫʸʮ‬‬ ‫ירושלים‬ ‫מאסטרו רלגוד ‪ -‬טלוויזיות‪+‬סטריאו‬ ‫‪ʲʡʹ-ʸʠʡ‬‬ ‫בית הדפוס ‪ ,12‬גבעת שאול‬ ‫‪ʤʷʩʰʥʸʨʷʬʠ‬‬ ‫‪ʷʩʰ‬‬ ‫‪02-6526524‬‬ ‫‪ 02-6526521‬פקס‪:‬‬ ‫טל‪:‬‬ ‫‪08-6238871 .ʬʨ 2 ʬʶʸʤ‬‬ ‫חיפה והקריות‬ ‫ושמוליק‬ ‫מעבדת זיגי‬ ‫‪ʤʴʩʧ‬‬ ‫‪ 84‬טל‪04-8442360 :‬‬ ‫קרית אתא‪ ,‬רח'‬ ‫העצמאות‪ʬʢ‬‬ ‫‪ʬʨ‬‬ ‫‪04-8628823 .ʬʨ 23 ʸʥʸʧʹʤ ʤʬʲʮ‬‬ ‫טבריה‬ ‫דש אלירן אלקטרוניק‬ ‫‪ʺʬʩʠ‬‬ ‫רח' העמקים ‪ 15‬טל‪04-6791911 :‬‬ ‫ʹ‪ʤʷʩʰʥʸʨʷʬʠ ʸʧ‬‬ ‫‪08-6345050‬‬ ‫קרית‪.ʬʨ‬‬ ‫‪7 ʯʩʦʸ ʦʫʸʮ‬‬ ‫שמונה‬ ‫אלקטרו פיקס ‪ -‬טלוויזיות‪+‬סטריאו‬ ‫קניון לב הצפון‪ ,‬ארלוזורוב ‪ 6‬טל‪04-6959430 :‬‬ ‫באר שבע‬ ‫מ‪.‬אלקטרוניקה ‪ -‬טלוויזיות‪+‬סטריאו‬ ‫הרצל ‪ 2‬טל‪ 08-6238871 :‬פקס‪08-6274608 :‬‬ ‫אילת‬ ‫שחר אלקטרוניקה ‪ -‬טלוויזיות‪+‬סטריאו‬ ‫מרכז רזין ‪ 7‬טל‪08-6345050 :‬‬

הוראות הפעלה YAMAHA RX-V771  

הוראות הפעלה YAMAHA RX-V771

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you