Page 1

gemeintekâl personeelsblad

2

in jouw gemeente

»» »» »» »» »» »» »» »»

Bouw eerste windpark start deze maand Cultuurpas nu verkrijgbaar Recyclagepark Toegangspoort begraafplaatsen Gasboetes Nieuwe website politie Lanaken-Maasmechelen Online ticketverkoop cultuurcentrum Weet jij niet wat te doen deze zomer?

6

IN onze organisatie

7

»» »» »» »» »» »»

8

personeel

»» »» »» »» »» »» 9

Diensten gesloten Kilometervergoeding Data schepencollege en gemeenteraad Sportdag Onthaaldag nieuwe medewerkers Met vakantie? Geef het onthaal een seintje!

Aanpassing premies Arbeidsgeneesheer Oude overuren Ziektecijfers Opleiding “taal” Interne herschikkingen

DIENST VOORGESTELD

»» Dienst Leefmilieu 10

maak kennis met

»» Miranda Florian - Kinderopvang ‘t Huis 12

PERSONALIA

13

PUZZEL

14

PV3630

SAMENSTELLING & EINDREDACTIE communicatiedienst

JR. 10 - NR. 3 juli 2013

gemeente ma a smechel en


in jouw gemeente Bouw eerste windpark start deze maand De werken voor de bouw van het eerste windpark in Maasmechelen zijn deze maand gestart. Windparkontwikkelaar Storm bouwt een windpark met twee windturbines. Voor alle duidelijkheid: dit is een privé-initiatief (geen ‘gemeentelijke’ windmolens). De windturbines worden opgericht aan de Weg Naar Geneuth en de E-314. De inwoners van Maasmechelen krijgen, via een coöperatieve, de mogelijkheid te delen in de winsten van de windturbines van Storm. Er kan ook groene stroom worden afgenomen aan een gunsttarief. De werken aan de twee turbines zijn gestart in juli. In een eerste fase wordt de elektrische bekabeling aangelegd. Om ervoor te zorgen dat de verschillende onderdelen van de windturbines tot op de turbinelocatie gebracht kunnen worden moeten er toegangswegen aangelegd worden. Daarnaast wordt er een kraanopstelplaats aangelegd. Deze civiele werken vinden plaats in augustus en september 2013. Om ervoor te zorgen dat de turbines de komende 20 jaar stevig verankerd zijn in de grond wordt er een aangepaste fundering voorzien. Het gaat om een betonnen schijf met een diameter van 18 meter. De bouw en uitharding van de funderingen zullen samen ongeveer twee maanden in beslag nemen. De aanleg en uitharding is voorzien in de periode oktoberdecember 2013. Tenslotte zullen de windturbines zelf opgericht worden. De windturbines, van het type Repower MM100, worden met uitzonderlijke transporten op de locatie geleverd waar een krachtige kraan ze zal plaatsen. De turbines hebben een mast van 100 meter hoog en wieken van 50 meter, de tiphoogte zal dan 150 meter bedragen. Het bouwen van de windturbines zal plaats vinden tussen november 2013 en januari 2014. In het voorjaar van 2014 worden de turbines dan in gebruik genomen. Financiële participatie Storm biedt de inwoners van Maasmechelen de gelegenheid om, via participatie in een coöperatieve, mee te genieten van de opbrengst van de windturbines. Wie dat wenst zal bovendien kunnen genieten van een voordelig elektriciteitstarief. Meer informatie hierover zal in het najaar van 2013 worden verstrekt door middel van een infovergadering waarop alle inwoners van Maasmechelen per brief zullen worden uitgenodigd.

2


in jouw gemeente Cultuurpas nu verkrijgbaar Om de deelname aan culturele activiteiten te bevorderen, is er voor de inwoners van onze gemeente een cultuurpas. Deze pas geeft je recht op een aantal kortingen zoals bij inschrijvingsgeld van de kunstacademie, bij bepaalde vormingsactiviteiten,… De cultuurpas is verkrijgbaar bij dienst Toerisme en kost 10,00 euro voor volwassenen (potentiële waarde van 50,00 euro) en 5,00 euro voor jongeren (potentiële waarde van 45,00 euro).

gemeente maasmechel en

CULTUUrpas 2013.2014

Recyclagepark Het recyclagepark Op de Berg sloot eind juni de deuren. De locatie van dit park maakt uitbreiding tot een modern en geautomatiseerd park onmogelijk. Doordat bijna alle recyclageparken in Limburg worden beheerd en uitgebaat door Limburg.net en de tarieven en vrijstellingen overal dezelfde zijn, kan elke Maasmechelaar voortaan terecht bij alle recyclageparken uitgebaat door Limburg.net. Het meest dichtbij zijn de parken van Maaseik en As/ Opglabbeek. De toegang krijg je - net zoals op het park Oude bunders - via je elektronische identiteitskaart.

Toegangspoort begraafplaatsen De begraafplaatsen in onze gemeente zijn permanent toegankelijk voor bezoekers. Omdat er regelmatig overlast is van gemotoriseerd verkeer, diefstal of vandalisme besliste het gemeentebestuur om de grote toegangspoort te sluiten. Dit betekent dat enkel voetgangers en fietsers de begraafplaatsen kunnen betreden en dit via de kleine poorten.

GAS-boetes Het gemeentebestuur streeft ernaar onze gemeente zo leefbaar en zo proper mogelijk te houden. Dit gebeurt o.a. door het aanpakken van verschillende vormen van overlast. Een aantal regels waaraan elke Maasmechelaar zich dient te houden, werden vastgelegd in een GASreglement (Gemeentelijke Administratieve Sancties). Het uitgangspunt bij de aanpak van overlast blijft dat overtreders in eerste instantie worden aangesproken, dat er een dialoog is waarbij naar een geschikte oplossing wordt gezocht. Enkel in de gevallen waarbij dit niet lukt, wordt het reglement effectief toegepast. In 2012 leidde dit tot 46 vaststellingen waarvan een proces-verbaal werd opgesteld.

3

18+


in jouw gemeente Nieuwe website voor politie Lanaken-Maasmechelen De politie Lanaken-Maasmechelen heeft een nieuwe website! Via www.pzlanaken-maasmechelen.be kan je o.a. afwezigheidstoezicht aanvragen, online aangifte doen van kleinere misdrijven,‌ Maar je vindt er uiteraard ook de contactgegevens en allerlei nieuwsberichten.

Online ticketverkoop cultuurcentrum Tickets kopen voor de voorstellingen in het cultuurcentrum wordt vanaf volgend seizoen nog eenvoudiger dankzij de start van het nieuwe online ticketingsysteem van Ticketmatic. Via de website van het cultuurcentrum www. ccmaasmechelen.be kan je vanaf nu 24 uur op 24, 7 dagen op 7 online abonnementen en tickets aankopen.

Weet jij niet wat te doen deze zomer?

beleef

water

gemeente maasmechelen

Ben je bang om nat te worden? www.toerismemaasmechelen.be WANDELING DOOR HET GREVEN 4 augustus 2013

4


in jouw gemeente

Voor het derde jaar op rij biedt Tuinwijk2020 elke woensdag vanaf 10 juli het gratis zomerfestival Palm Parkies aan. In de kiosk van het Koninginnepark treden de volgende artiesten op: SIOEN

DALLAS met VEERLE BAETENS LEVEL SIX

UDO

AFI

KATE RYAN

JIM COLE

5


in onze organisatie Diensten gesloten

Data schepencollege en gemeenteraad

€€ A dministratief centrum 11 en 12 juli, 15 en 16 augustus > Opgelet! Dienst Burgerzaken is wel geopend op 12 juli en 16 augustus! > Kermismaandag 22 juli is het Administratief Centrum gesloten vanaf 16.00 uur €€ Bibliotheek 11, 20 en 21 juli + 15 augustus €€ Zwembad 1 t.e.m.7 juli, 11 en 21 juli, 15 augustus De zomerregeling vind je terug op de website.

Opgelet: zomerregeling schepencollege en gemeenteraad! Data schepencollege Vrijdag 19 juli 2013 Vrijdag 02 augustus 2013 Vrijdag 23 augustus 2013 Data gemeenteraad Geen gemeenteraad in augustus, de eerstvolgende gemeenteraad vindt plaats op dinsdag 3 september 2013.

Kilometervergoeding

Sportdag

Elk personeelslid dat gebruik maakt van zijn eigen voertuig voor het maken van dienstreizen heeft recht op een kilometervergoeding. Hiervoor gebruik je de formulieren beschikbaar op het intranet.

Noteer alvast in je agenda: donderdag 19 september 2013 organiseert de sportdienst de jaarlijkse sportdag voor het personeel van gemeente en OCMW.

Opgelet: Vanaf 1/07 moet je het nieuwe formulier voor kilometervergoeding gebruiken, de tarieven werden immers aangepast. Moet je nog kilometers doorgeven die vóór 1/07 gemaakt werden, dan doe je dit best zo spoedig mogelijk. Laat het formulier ondertekenen door je afdelingshoofd en bezorg het aan de financiële dienst.

Onthaaldag nieuwe medewerkers Woensdag 5 juni vond de onthaaldag voor de nieuwe medewerkers plaats. Na het theoretisch gedeelte in de schepenzaal, volgde een rondrit door Maasmechelen en brachten de nieuwe collega’s een bezoek aan de Gemeentelijke Werkplaats en de dienst Toerisme.

Je vindt de formulieren terug op intranet. (www. maasmechelen.be/intranet/formulieren)

Martijn Geysmans, Roos Seys, Tanja Iser, Thérèse Rojas, Josiane Vanholzaets, Ward Kuijpers, Mesut Mermer

6


in onze organisatie Met vakantie? Geef het onthaal een seintje! Om ook tijdens de zomermaanden, wanneer de bezetting op de diensten lager is dan normaal, de telefoonlijnen zo goed mogelijk door te schakelen, is het voor het onthaal belangrijk te weten wanneer bepaalde personen niet bereikbaar zijn.

Mogen wij vragen om jouw verlofplanning aan hen door te geven via onthaal@maasmechelen.be? Uiteraard is het de bedoeling dat de diensten zelf steeds bereikbaar zijn en dat telefoons worden opgenomen. Volgende tips zijn daarbij handig:

  

Het toestel van een collega rinkelt, maar hij/zij is even niet aan zijn/haar bureel: Via *4 neem je dit gesprek aan.

Je bent afwezig (zowel igv vergadering als igv verlof): Met *60 + nummer bestemming schakel je je toestel door naar een collega (annuleren doe je via *64). Je bent niet aanwezig maar wenst wel bereikbaar te zijn via je gsm. Je activeert deze functie via de geprogrammeerde functietoets op je toestel. Deze functie is niet automatisch geactiveerd. Vraag dit even aan bij Christel Kees (zij programmeert dit voor jou).

OUTLOOK Denk je er ook aan om in Outlook je afwezigheidsassistent te activeren indien je langer dan een dag afwezig bent? Dit doe je zo:  Outlook (postvak in)  Extra  Wizard afwezigheidsassistent  Aanvinken: “automatische antwoorden bij afwezigheid verzenden” + “alleen tijdens dit tijdsbereik verzenden”  Tekst ingeven bij tabblad “binnen mijn organisatie” en “buiten mijn organisatie”

7


personeel Aanpassing premies

Ziektecijfers

Naar aanleiding van een controle van de RSZ werden er twee bemerkingen gemaakt waarmee het bestuur rekening moet houden:

De cijfers in verband met het ziekteverzuim 2012 zijn gekend: €€ Totaal aantal ziektedagen met langdurige zieken: 4.711 dagen (gemiddeld 15,6 dagen ziek per medewerker) €€ Totaal aantal ziektedagen zonder langdurige zieken: 3.457 dagen (gemiddeld 11,45 dagen ziek per medewerker)

€€ Geboorte- en adoptiepremie Wettelijk mag men maximum 50,00 euro toekennen. Alles wat hoger is wordt fiscaal belast. Bij ons ligt het bedrag op 75,00 euro. €€ Anciënniteitspremie Elk jaar huldigen we de personeelsleden met een aantal jaren dienst (10 jaar kreeg 100,00 euro - 20 jaar kreeg 125,00 euro – 30 jaar kreeg 150,00 euro en 40 jaar kreeg 200,00 euro). De wettelijke regel is dat personeelsleden maximaal twee keer tijdens de hele loopbaan een anciënniteitspremie mogen ontvangen (25 jaar krijgt max. 1 bruto maandwedde – 35 jaar krijgt max. 2 bruto maandlonen). Alles bijkomend wordt fiscaal belast.

Het ziekteverzuimpercentage bedroeg in 2012: €€ 7,03% met langdurige zieken (2011: 7,06%) €€ 5,33% zonder langdurige zieken (2011: 4,33%)

Opleiding “taal” Duidelijke taal in je correspondentie met de burger? Vaak is het moeilijk om je boodschap kort en duidelijk over te brengen in brieven of mails, zeker bij communicatie met anderstaligen. Het Huis van het Nederlands voorziet een gratis opleiding Duidelijk Geschreven Taal, aangeraden door het M-team. Gedurende 2,5 uur ontvang je tips en kunnen eigen voorbeelden behandeld worden. Indien je geïnteresseerd bent, kan je dit bij je afdelingshoofd melden. Hij/zij geeft vóór 31 augustus de namen door aan de personeelsdienst via personeelsdienstl@maasmechelen.be of T 089 769 634.

Om fiscale belasting te voorkomen, worden de premies als volgt aangepast: €€ Geboorte- en adoptiepremie: 50,00 euro €€ Anciënniteitspremie: 25 jaar: 250,00 euro - 35 jaar: 350,00 euro

Zo blijven deze premies leuke extra’s voor mooie gelegenheden zonder dat er bijkomende belasting moet voor betaald worden! Deze aanpassing geldt vanaf 1 januari 2013.

Interne herschikkingen €€ Marie-Jeanne Dreesen is sinds 01-06-2013 werkzaam bij dienst Burgerzaken (namiddag). Zij werkte voordien bij het Secretariaat. €€ Yvo Vanderhallen is sinds 01-06-2013 terug ingeschakeld in de gemeentelijke diensten, dienst Patrimonium & Mobiliteit. Ivo werkte voordien bij het kadaster. €€ Aline Heyens is sinds 10-06-2013 terug ingeschakeld in de gemeentelijke diensten, dienst Veiligheid & Preventie (voordien werkte zij bij het OCMW).

Arbeidsgeneesheer Dr. Anne Martens zal Dr. Ilse Goossens vanaf 1 juli 2013 vervangen als preventieadviseur-arbeidsgeneesheer voor onze organisatie.

Oude overuren Let op dat je de RO’s (oude overuren) tijdig inplant om terug op te nemen voor 31 december 2013!

8


dienst voorgesteld Dienst Leefmilieu “Mijnheer, ze zijn mijn grijze container niet komen ophalen. Wat nu?”, “Je moet hier eens in mijn tuin komen ruiken. Het stinkt verschrikkelijk door het fabriek hier verderop!”,… Het zijn maar enkele klachten waarmee de dienst leefmilieu dagelijks geconfronteerd wordt. Maar daarnaast doet deze dienst uiteraard nog veel meer! Tijd voor een kennismaking met de dienst Leefmilieu. Véronique Vastmans staat o.a. in voor het milieuvergunningenbeleid, zowel vanuit een adviserende als van een toezichthoudende rol. Meer nog dan vroeger gebeurt dit in samenwerking met de dienst Stedenbouw. Het doel van deze ‘omgevingsvergunningen’, zoals het binnenkort zal heten, is om grote projecten nog sneller af te handelen. Daarnaast vormt ook de milieueffectenrapportage (MER) een belangrijke taak binnen de dienst. Dit houdt in dat er vóór een bepaalde activiteit of ingreep plaatsvindt, de milieugevolgen bestudeerd en geëvalueerd worden (bv. vergunning klooster Opgrimbie, Maasmechelen Village,…). Ook de bodemkwaliteit wordt opgevolgd. Voor gemeentelijke projecten en gronden volgt Véronique tevens de bodemonderzoeken en -saneringsprojecten op (Wist je dat er huisvuilstort ligt onder het complex en de parking van M2?). Verder staat Leefmilieu in voor een bodembeleid. Een belangrijke taak is ook het afvalstoffenbeleid, waarbij de krijtlijnen van de Vlaamse Regering en van Limburg worden vertaald naar gemeentelijk niveau. Tot slot volgt Véronique vanuit het milieuaspect gemeentelijke projecten op en coördineert ze daarnaast, in

samenwerking met haar collega’s, verschillende projecten in kader van dierenwelzijn, zoals het Felixproject, dierenopvangcentrum vzw Dieren in Nood,… En last but not least: naast al deze staken steekt Véronique als lid van de stuurgroep heel wat duurzame energie in ons gemeentelijk windmolenproject. Edy Kuijpers is al verschillende jaren actief bij de milieudienst. Je vindt hem vaak ‘op het terrein’ waar hij o.a. als GAS-vaststeller toezicht houdt op sluikstorten, controle voert in opdracht van de dienst Stedenbouw, klachtsituaties ter plaatse bekijkt,… Hiervan wordt achteraf uiteraard verslag opgemaakt, hetgeen resulteert in heel wat administratie. Verder is Edy ook bevoegd voor het luik ‘landbouw’, dit omvat o.a. de opvolging bij uitbraak dierenziektes (bv. vogelgriep, mond- en klauwzeer,..), rituele slachtingen, tentoonstellingen met dieren,…. Ludo Braekers is voor heel wat inwoners het eerste aanspreekpunt binnen de dienst Leefmilieu. Burgers die milieuhinder ervaren

9

of advies willen inwinnen kunnen hiervoor bij hem terecht aan het loket in het Administratief Centrum. Alle klachten worden geregistreerd en opgevolgd met behulp van het programma Ariadne. Daarnaast heeft Ludo regelmatig contact met Limburg.net. Zij zorgen voor de inzameling van afvalstoffen in onze gemeente. Tot slot staat Ludo samen met Véronique in voor de administratie rond milieuvergunningsaanvragen. Nieuwkomer Martijn Geysmans vind je vooral terug achter zijn computer waar hij de verschillende softwarepakketten op punt stelt. Hierdoor kunnen de verschillende dossiers nog efficiënter afgehandeld worden. Daarnaast springt Martijn bij om de administratie op een vlotte manier af te handelen en staat hij garant voor de digitale archivering van meer dan 2000 oude dossiers.


maak kennis met Miranda Florian (Buitenschoolse Kinderopvang ’t Huis) Iedereen kan wel genieten van een mooie natuurwandeling of een gezellig terrasje. Maar voor Miranda Florian zijn deze activiteiten een bron van inspiratie voor het creëren van kleine pareltjes: haar schilderijen. Een boeiende hobby en dus hoog tijd voor een interview!

Hoe begin je nu aan zo’n schilderij? Miranda: Wel, als ik een ‘mooi beeld’ zie zoals spelende kinderen, een mooi landschap,… dan maak ik een foto. In mijn atelier hang ik die foto op mijn schildersezel en dan begin ik te schilderen. Sommige onderdelen worden heel herkenbaar geschilderd, anderen dan weer helemaal niet. Van éénzelfde foto maak ik soms drie verschillende schilderijen. Doordat je soms met heel andere kleuren werkt of bepaalde accenten weglaat, brengt het schilderij een andere emotie over.

Miranda, jij werkt al enkele jaren voor de buitenschoolse kinderopvang ‘t Huis? Miranda: Ja, ik ben er al bij sinds het prille begin in december 1992. Ik sta o.a. in voor de begeleiding van de kinderen. Een drukke job maar je krijgt zoveel liefde en genegenheid terug van al die kinderen!

Met welke materialen werk je? Miranda: Dat verschilt, ik werk meestal met olie op doek of met acryl op papier. Voor het abstractere werk gebruik ik ook wel eens kaarsenvet en hout. Het is altijd fijn om met materialen te experimenteren en dan te zien dat het resultaat geslaagd is.

Ik heb me laten vertellen dat je schildert in je vrije tijd, ben je altijd creatief geweest? Miranda: Als kind ik volgde ik al tekenles in de Zandstraat. Nadien heb ik een tijdje niet meer getekend of geschilderd maar in 2005 begon het weer te kriebelen en heb ik me terug ingeschreven bij de academie voor audiovisuele en beeldende kunsten. In september start ik mijn tweede specialisatiejaar.

Is schilderen een dure hobby? Miranda: Voor de cursus aan de kunstacademie betaal ik zo’n 250 euro. Vroeger kon je dit nog met opleidingscheques betalen maar die zijn helaas afgeschaft. Verder heb je natuurlijk wel goed materiaal nodig zoals penselen en doeken. Ook daarin heb je veel prijsverschillen maar het is toch belangrijk dat je met goed materiaal werkt.

Welke stijl schilder je precies? Miranda: Momenteel schilder ik in een realistische stijl. Maar ik wil graag naar het abstracte, daar kan je nog meer creativiteit in steken. Vandaar dat ik me nu heb ingeschreven voor een tweede specialisatiejaar.

Wat zijn je toekomstplannen? Miranda: In opdracht van vrienden maak ik soms een werk in opdracht, maar ik heb niet echt de ambitie om mijn werken tentoon te stellen. Ik zou graag nog meer mijn eigen stijl willen ontwikkelen: waar ik nu vooral realistische werken maak zou ik graag willen evolueren naar het abstractere werk waarin ik nog meer mijn creativiteit kwijt kan.

Waardoor word je dan precies geïnspireerd? Miranda: Oh, dat is heel divers. Ik word vaak geïnspireerd door situaties rondom mij: de spontaniteit van de kinderen hier in ‘t Huis, pratende ouderen in een rusthuis, de natuur,… . Ik vind het heerlijk om op een terrasje te zitten en de mensen rondom mij te observeren.

Dank je wel, Miranda. We wensen je nog veel schilderplezier!

10


maak kennis met

11


personalia In dienst Mihaila Sasheva Mihaleva begeleidster kinderopvang ‘t Huis 22/05/2013

Ward Kuijpers kabinetsmedewerker CD&V 03/06/2013

Fatima Abouri begeleidster kinderopvang ‘t Huis 15/06/2013

Uit dienst »» Kim Peters - adviseur stedenbouwkundige vergunningen - 01/06/2013

Pensioen »» Pieter Vandebosch - technisch assistent werkplaatsen - 01/05/2013

Geboorte »» Alexander - zoontje van Sabrina Tollenaers (dienst Toerisme) en Olivier Malek - 17/05/2013

12


puzzel Oplossingen van de vorige wedstrijdvraag 1. 2. 3. 4. 5. 6.

*4 facebook en twitter b beleids- en beheerscyclus thema water helpdesk@maasmechelen.be

Winnaar Tanja Iser (Veiligheid en Preventie) zond ons de juiste antwoorden in en wint een gemeentelijke geschenkbon van 25,00 euro. Proficiat! Nieuwe opgave Wij zijn alvast klaar voor de vakantie! Jij ook? Indien je er op uit trekt, kan het zijn dat je 茅茅n van de volgende gerechten voorgeschoteld gaat krijgen. Kan jij de volgende gerechten aan het juiste land linken?

1=

2=

3=

4=

5=

6=

7=

8=

Stuur je oplossing v贸贸r 5 september 2013 naar Isabelle Robben (communicatiedienst). Vergeet niet je naam en dienst te vermelden!

13


BEZOEK "MAS" ANTWERPEN

14


AFTERWORKPARTY

15

Gemeintekal 2013 07goed  
Gemeintekal 2013 07goed  
Advertisement