Page 6

Optic (продолжение) Dulux T/E 2x42W GX24q4 transparent diffuser 812

I [cd/1000 lm] 105°

105°

40

90°

90°

40

75°

I [cd/1000 lm]

Dulux T/E 2x42W GX24q4 green diffuser 812

105°

75°

90°

30

75°

60°

60°

60°

60° 90

120

30°

Dulux T/E 2x42W GX24q4 metallic diffuser 812

15°

160 0°

45° 15°

30°

105°

35

90°

90°

35

75°

45°

30°

I [cd/1000 lm] 105°

15°

105°

Dulux T/E 42W GX24q4 transparent diffuser 816

15°

140 0°

75°

75°

60°

60°

45° 15°

90°

55

30°

105°

90°

60

15°

105°

Dulux T/E 2x32W Optic GX24q3 transparent diffuser 816

90°

60°

60° 150

45° 15°

45°

30°

30°

105°

65

90°

90°

65

15°

105°

15°

260 0°

45° 15°

30°

105°

50

90°

90°

75°

75°

60°

60°

50

75°

100 60°

195

30°

200 0°

I [cd/1000 lm]

Dulux T/E 2x42W GX24q4 transparent diffuser 816

130 60°

45°

75°

100

I [cd/1000 lm]

75°

105°

50

75°

60°

105°

30°

50

180

240 0°

45° 15°

90°

75°

60°

15°

220 0°

I [cd/1000 lm]

Dulux D/E 2x26W GX24q3 transparent diffuser 816

120

30°

75°

60°

45°

30°

60

45°

105°

55

165

90°

75°

30°

110

I [cd/1000 lm] 105°

45° 15°

90°

105

30°

120 0°

I [cd/1000 lm]

Dulux D/E 26W GX24q3 transparent diffuser 816

70 60°

45°

75°

60

80

45°

105°

30

90°

150

45° 15°

45°

30°

30°

15°

200 0°

45° 15°

30°

Аксессуары Алюминиевый диффузор

Акриловый диффузор

6

Каталог Lival 2011-2012  

Каталог Lival 2011-2012

Каталог Lival 2011-2012  

Каталог Lival 2011-2012

Advertisement