Page 1

edu365.cat. Sistema informàtic: maquinari. Avalua't

Page 1 of 3

Sistema informàtic: maquinari

Escull la resposta correcta i comprova, en cada apartat, si has encertat el resultat o no:

1. El maquinari d'un sistema informàtic és: j El conjunt dels perifèrics k l m n i El conjunt d'elements físics j k l m n j El conjunt de programes instal·lats k l m n

comprova

2. El maquinari està format pels següents elements principals: i Unitat central de processament, memòria i perifèrics j k l m n j Unitat central de processament, mòdem i memòria k l m n j Unitat central de processament, memòria i programes k l m n

comprova

3. Una de les principals funcions de la unitat central de processament és: j Emmagatzemar la informació del sistema informàtic k l m n j Controlar el funcionament correcte del sistema operatiu k l m n i Obtenir i processar la informació que li proporcionen els perifèrics j k l m n

comprova

4. La memòria és l'element on l'ordinador: j Processa la informació k l m n j Tracta la informació k l m n i Emmagatzema la informació j k l m n

http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/maquinari/avalua/index.htm

12/04/2013


edu365.cat. Sistema informàtic: maquinari. Avalua't

Page 2 of 3

comprova

5. Qui interpreta les instruccions que li arriben de la memòria? j El monitor i el ratolí k l m n i La unitat central de processament j k l m n j Tots els perifèrics de sortida k l m n

comprova

6. El conjunt de dispositius que permeten la comunicació d'un sistema informàtic amb l'exterior són els: j Programes informàtics k l m n j Altaveus i gravadores k l m n i Perifèrics j k l m n

comprova

7. Com es classifiquen els perifèrics? j Segons el tipus d'informació que tracten k l m n i Segons el flux de la informació que tracten j k l m n j Segons els programes que utilitzen k l m n

comprova

8. El perifèric que permet digitalitzar text i material gràfic i introduir-lo a l'ordinador es coneix com a: j Teclat k l m n j Impressora k l m n i Escàner j k l m n

comprova

9. El perifèric que permet enviar i rebre informació a través de l'ordinador utilitzant la xarxa telefònica es coneix com a: j Navegador d'Internet k l m n j Càmera digital k l m n i Mòdem j k l m n

comprova

10. El perifèric que permet transferir dades a un paper, un plàstic, etc., en forma de textos i d'imatges es coneix com a:

http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/maquinari/avalua/index.htm

12/04/2013


edu365.cat. Sistema informàtic: maquinari. Avalua't

Page 3 of 3

j Escàner k l m n i Impressora j k l m n j Ratolí k l m n

comprova

http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/maquinari/avalua/index.htm

12/04/2013

Introducció a la informatica:maquinari  

practica 2

Advertisement