Page 1

Andreu Jiménez Juan Pablo Martínez Óscar Ramírez Rocío Trenado 4º ESO -A-


ACTIVITAT 1. ¿Què significa per a tu “PAU”? Anota vàries paraules o expressions. Després de valorar tots els aspectes que pensem sobre la pau, hem pogut extraure una sèrie de termes que poden definir-la de manera correcta. Aquests són: -Respecte -Tolerància -Perdó -Felicitat

ACTIVITAT 2. Els experts indiquen que hi ha dos sentits del terme “pau”. Llig els fragments i indica si els termes que tu havies adés pertanyen al sentit NEGATIU O POSITIU. El terme 1: Respecte es correspon amb un sentit positiu. El terme 2: Tolerància es correspon amb un sentit positiu. El terme 3: Perdó es correspon amb un sentit negatiu. El terme 4: Felicitat es correspon amb un sentit positiu.

ACTIVITAT 3. A l’entrada del bloc sobre el dia de la pau hi tenim un parell de representacions magistrals de la pau que hi va dibuixar el també poeta Rafael Alberti. Busca una imatge que simbolitze per a tu la pau. Fuig dels símbols tradicionals i enganxa-la ací en el dossier. La imatge que per a nosaltres representa la pau d’una manera diferent és:


Ens ha agradat molt aquesta imatge perquè produeix un contrast molt fort. Un soldat que està a la guerra, tracta de fer feliç a un xiquet jugant amb ell. El soldat sap que el xiquet estarà passant-ho mal per estar en període de guerra, però s’esforça per tractar que pense el menys possible en açò, ja que durant la infància, el que deuria estar prohibit deuria ser no ser feliç.

ACTIVITAT 4. MÚSICA PER LA PAU. Busca una cançó envers la pau. Porta-la al teu mp3/mp4 i adjunta la lletra. Tot en format digital. Amb elles canviarem les sintonies del pati durant la setmana de la pau. La cançó que hem triat per a simboliçar la pau, és un poc clàsica en aquests casos, però ens agrada molt, i pensem que té tota la raó del món. És d’un gran autor i cantant, John Lennon i, a continuación, està la lletra original i també traduïda de la cançó Imagine. Imagine

Imagina

Imagine there's no heaven It's easy if you try No hell below us Above us only sky Imagine all the people Living for today... Imagine there's no countries It isn't hard to do Nothing to kill or die for

Imagina que no existe el Cielo es fácil si lo intentas sin el Infierno debajo nuestro arriba nuestro, solo el cielo Imagina a toda la gente viviendo el hoy... Imagina que no hay países no es difícil de hacer nadie por quien matar o morir


And no religion too Imagine all the people Living life in peace...

ni tampoco religión imagina a toda la gente viviendo la vida en paz...

You may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you'll join us And the world will be as one

Puedes decir que soy un soñador pero no soy el único espero que algún día te unas a nosotros y el mundo vivirá como uno

Imagine no possessions I wonder if you can No need for greed or hunger A brotherhood of man Imagine all the people Sharing all the world... You may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you'll join us And the world will live as one

Imagina que no hay posesiones quisiera saber si puedes sin necesidad de gula o hambre una hermandad de hombres imagínate a toda la gente compartiendo el mundo Puedes decir que soy un soñador pero no soy el único espero que algún día te unas a nosotros y el mundo vivirá como uno

Ací està el vídeo de la cançó subtitulat en castellà: http://www.youtube.com/watch?v=JDzQLQ952ZU

2. Els Drets Humans. ACTIVITAT 1 Entra en aquest web http://www.xtec.net/~lvallmaj/edupolis/4versdec.htm i completa la següent cacera del tresor. Es una feina per fer en parelles. Qui acabe el primer detindrà el joc. Ràpids a veure qui sou els primers! El premi serà la nota que obtingau d’acord a les respostes encertades.


1-. Quines dues idees foren essencials per què al segle XVIII es redactaren les primeres declaracions de drets humans? Van ser les idees del Segle de les Llums on la raó era l’eina del pensament de tothom, i on totes les persones podien arribar a ser majors d’edat i podien criticar la societat èticament. Aquestes idees van ser divulgades per molts filòsofs de l’època, però un dels que més va destacar va ser Descartes. Amb aquestes idees, que es van extendre per la societat que volia més igualtat i un mínim de dignitat, es van arribar a redactar les primeres declaracions de drets de la historia. 2-. Quines foren les dues primeres declaracions de drets de la Història? Les dues declaracions de drets de la Historia van ser: - En l’any 1776 la Declaració dels drets de Virginia i la declaració d’ Independència dels EUA. - El 26 d’agost de 1789 es redactà la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 3. Les declaracions de drets suposaren un canvi fonamental en la consideració dels éssers humans des del punt de vista polític que, tan mateix, no va mantenir-se molt sobre tot en França. A quin canvi estem referint-se? Amb l’arribada al poder de Napoleó, es va produir un retorn a les condicions polítiques anteriors i oposades a la Revolució, per això, les declaracions dels drets, a França, no perduraren molt de temps, i els ciutadans francesos van haver de tornar a la condició de súbdits que tenien abans de la Revolució. 4. Quin gran esdeveniment històric suposà la incorporació de nous drets socials i polítics per als treballadors en la forma d’una nova declaració? El gran esdeveniment que va suposar la redacció d’una nova declaració, va ser la Revolució Industrial. Aquesta revolució, va remarcar les diferències entre les classes socials, fet que va produir que molts treballadors protestaren per les seues condicions de treball i també per aquestes diferències. Açò és conegut com Moviment Obrer. Van sorgir també els sindicats, que ajudaven en les protestes i lluitaven per les millores.


Aquesta situació, va portar al socialista Karl Marx a introduir una sèrie de reformes laborals per millorar les condicions dels treballadors. Açò va desembocar en la redacció dels drets del poble treballador i explotat, que buscaven la igualtat total de la societat. 5. Quin és el lema de la Declaració de drets de 1789? El lema de la Declaració de drets de 1789 a França, va ser “Liberté, égalité, fraternité”, que vol dir, “LLibertat, igualtat, fraternitat”, que són considerades la base de tota societat en democràcia amb igualtats socials. 6. Quines organitzacions del segle XIX impulsaren la lluita contra les injustícies i suposaren un avanç important en la conquesta dels drets humans? Com hem dit anteriorment, la Revolució Industrial, va provocar que les diferències entre les classes socials augmentaren. Aleshores, degut a les males condicions de treball dels obrers a les fàbriques, i a aquestes diferències, es va produir l’anomenat Moviment Obrer, i també van aparéixer els primers sindicats de treballadors. Els obrers amb l’ajuda dels sindicats, demanaven millores en les desigualtats socials i en les condicions de treball, que acabaren en la declaració de nous drets humans.

7. En quin dia i any es signà l’actual Declaració dels drets humans? El 26 de juny de 1945 (un mes i mig després de la capitulació d'Alemanya, però viva la guerra encara al Japó), en una Carta semblant a una constitució, 51 estats acordaven la fundació de l'Organització de les Nacions Unides amb objectius bàsics com la defensa de la dignitat de l'home i el rebuig de la violència. Però, va ser el 10 de desembre de 1948 quan va ser aprovada per l'Assemblea General de les Nacions Unides la Declaració Universal dels Drets Humans, que encara perdura actualment. 8. Quin esdeveniment històric promogué la redacció de l’actual declaració? L’actual declaració, va ser provocada per la Segona Guerra Mundial, on es va demostrar la capacitat dels humans de resistir qualsevol tipus de martiri (represàlies, deportacions en massa, bombardeigs sistemàtics de ciutats,


camps de concentració i extermini, milions de refugiats etc.). Van morir uns 30 milions de civils en total. Després d’açò, el món havia quedat bocabadat, i no volia que es repetira una situació semblant mai més. Per aquest motiu, es va redactar la declaració dels dret humans que està en funcionament actualment. 9. Quan i qui van acordar fundar l’Organització de Nacions Unides? Va ser el 26 de juny de 1945 en una Carta semblant a una constitució, 51 estats acordaven la fundació de l'Organització de les Nacions Unides amb objectius bàsics com la defensa de la dignitat de l'home i el rebuig de la violència. Aquest va ser el principi de la que ara és l’organització més important del món. 10. Quines són les parts de l’actual de la Declaració Universal dels Drets Humans? L’actual declaració, té primerament una presentació anomenada Preàmbul que enuncia set consideracions. Després, hi ha un sèrie de 30 articles, on estan redactats uns principis fonamentals que són: el principi de la llibertat, el principi d'igualtat, el principi de no discriminació i el principi de la solidaritat. Aquests, estan considerats els drets bàsics i les mínimes condicions que ha de tenir una societat per a estar en pau.

ACTIVITAT 2 Entra de nou a l’enllaç d’EDUPOLIS anterior http://www.xtec.net/~lvallmaj/edupolis/4versdec.htm i realitza les activitats on-line que corresponen als apartats 4.1 i 4.2. Són un total de 6 activitats. a)Declaració de 1789: Els representants del poble francès, constituïts en Assemblea Nacional, considerant que la ignorància, l’oblit o el menyspreu dels drets de l’home són les úniques causes de les desgràcies públiques i de la corrupció dels governs, han resolt exposar, en una declaració solemne, els drets naturals, inalienables i sagrats de l’home, a fi que aquesta declaració, constantment present en tots els membres del cos social, els recordi els seus drets i els seus deures; a fi que els actes del poder legislatiu i del poder executiu puguin ser comparats a cada moment. En conseqüència,


l’Assemblea Nacional reconeix i declara, en presencia i sota els auspicis de l’Ésser Suprem, els següents drets de l’home i del ciutadà.

b)Procedència de Hitler, de la Declaració de 1789 o de la Constitució Soviètica?

a. «Els homes neixen i resten lliures i iguals en drets; les Declaració distincions socials només poden estar fundades en la utilitat de 1789 comuna.»

b. «Desapareixen les decisions per majoria i només existeix la personalitat responsable. Certament, junt a l’home-dirigent hi Hitler, 1924 ha consellers que l’assessoren, però la decisió definitiva un sol home l’ha de prendre.»

c. «La llibertat consisteix en poder fer tot el que no sigui perjudicial per als altres. Així, l'exercici dels drets naturals de Declaració de cada home no té cap més límit que aquells que asseguren als 1789 altres membres de la societat gaudir d'aquests mateixos drets; aquests límits només poden ser determinats per la llei. »

d. «Considerant com objectiu la supressió de tota explotació del Constitució l’home per l’home, l’abolició total de la divisió de la societat en soviètica, classes, la repressió sense pietat de la resistència dels 1918 explotadors ... s’institueix ... l’obligació del treball per a tots.»

e. «El principi d'organització constructiva de la raça ària, ha estat substituït pel principi destructor que viu en el jueu, convertit així en el 'ferment de descomposició' de pobles i de Hitler, 1924 races i, en un senti més ampli, en el factor de dissolució de la cultura humana.»

c) Traumàtiques vivències


1. Una operació poc dolorosa No

2. Senyal 'd'aquí no en sortim' Sí

3. Marcar a la gent com a bestiar Sí

4. Portar un número a la jaqueta No

5. Escriure a la carn la condemna Sí

6. Ensenyar el tatuatge No

7. Esborrar el tatuatge No

d) Esfereïdores dades Quantes persones van morir en els anys de la Segona Guerra Mundial i a conseqüència de la guerra? :-) Més que la població actual de l’Estat espanyol?

Del conjunt de morts de la Segona Guerra Mundial, quin percentatge eren civils, no pròpiament militars? :-) 65% eren civils

A la Segona Guerra Mundial, Gran Bretanya va enregistrar 400 mil víctimes mortals; els Estats Units d’Amèrica, que no intervenia inicialment, 300 mil víctimes; Alemanya, 4 milions de víctimes. I la Unió Soviètica, quantes víctimes? :-) 13,6 milions de víctimes

Les estadístiques solen fer més referències als morts que no pas als ferits; però aquests, en major o menor grau, varen veure capgirada la seva vida. Quantes persones van ser considerades ferits de guerra? :-) 35 milions

Es sap que moltes persones van ser deportades o van haver d’emigrar a altres llocs; així uns 4,2 milions de polonesos. Quin és el total de persones que foren deportades o hagueren d’emigrar? :-) 30 milions


El 1945, 51 Estats es van reunir fundant l’Organització de les Nacions Unides amb l’objectiu d’evitar repetir les recents barbaritats de la guerra. Ara bé s’havien portat a terme intents d’unió entre estats, anteriorment? :-) Sí, el 1919, fundant la Societat de Nacions.

Un antecedent de la Carta Fundacional de les Nacions Unides és la Declaració de les Quatre Llibertats proclamada el 1941 pel president dels EUA, Franklin D. Roosevelt. Quines són aquestes Quatre Llibertats?

:-) Llibertat d’expressió, llibertat de culte, llibertat per manca de necessitat i llibertat per manca de por

Qui fou la persona elegida com a president de la Comissió de Drets Humans i que a la vegada en fou l’impulsor i l’ànima?

:-) Eleanor Roosevelt, vídua de Roosevelt, expresident dels EUA

La votació de la Declaració no registrà cap vot en contra, però sí vuit abstencions. Alguns dels següents estats es van abstenir. Quins? :-) Unió Soviètica (ara Rússia), Polònia, Aràbia Saudita

e) La Carta Fundacional i la Declaració 1. Espanya no formava part dels 56 països que van votar la Declaració; posteriorment ingressà a l’Organització de les Nacions Unides. Quin any ho va fer? 1955 2. Quant estats són membres de l’Organització de les Nacions Unides en data de gener de 2008? 192 3. Quin és el darrer estat (gener 2008) que s’ha incorporat a l’Organització de les Nacions Unides?


Montenegro

ACTIVITAT 3 a)Considerant... 1. Drets inalienables,

és a dir, drets no renunciables, no negociables.

2. Deslliurats del terror i la misèria,

essent lliures de por i de necessitat.

3. No veure’s forçat a la rebel·lió,

pel fet d’estar protegits per drets.

4. Promoure relacions amistoses,

perquè aquestes fomenten els pactes.

5. Progrés social i millorar el nivell de vida,

només possible si hi ha drets fonamentals.

6. Respecte universal i efectiu,

que tots els estats es comprometin a respectar.

7. Concepció comuna de drets i llibertats,

com pautes universals.

b) Quins drets, no? Obligar al treball esclau i sense vacances 4 i 24 Fer treballar als xiquets apartant-los de l’escola 3 i 26 No tractar igual a les dones a la feina. 1 i 23 Impedir l’assistència a classe dels menors. 26 i 27


Obligar a un casament concertat 2 i 16 Fomentar la pena de mort i el terrorisme 3 i 28

c) Drets CP o drets ESC?

1. Llibertat de consciència: Drets civils i polítics 2. Dret al treball: Drets econòmics, socials i culturals 3. Dret a un judici just: Drets civils i polítics 4. Dret a l’educació: Drets econòmics, socials i culturals 5. Llibertat d’expressió: Drets civils i polítics 6. Llibertat d’associació: Drets civils i polítics 7. Protecció contra l’atur: Drets econòmics, socials i culturals 8. Dret a un salari digne: Drets econòmics, socials i culturals 9. Dret a un nivell de vida just: Drets econòmics, socials i culturals 10. Dret al descans: Drets econòmics, socials i culturals

d) Pactes posteriors a la Declaració S’haurà d’adoptar totes les mesures apropiades a fi d’assegurar a la jove i a la dona, casada o no, drets iguals als homes en matèria d’educació en tots els nivells Declaració sobre l’eliminació de la discriminació contra les dones, en 1967.


Els Estats Parts en el present Pacte reconeixen que: 1. S’ha de concedir a la família, que és l’element natural i fonamental de la societat, la més amplia protecció i assistència possibles, especialment per la seva constitució i mentre sigui responsable de la cura i l’educació dels fills al seu càrrec. El matrimoni ha de contreure’s amb el lliure consentiment dels futurs cònjuges. Pacte Internacional de drets econòmics, socials i culturals, de 1966. El nen ha de ser protegit contra tota forma de d’abandonament, crueltat i explotació. No serà objecte de cap tipus de tràfic Declaració dels drets del nen, de 1959. Esquema:


ACTIVITAT 4 Busca una noticia que denuncie un cas de violació de drets humans. Indica quins drets són violentats i de quin tipus són.

Detienen a dos hombres por violar a turista extranjera en Río Link de la notícia: http://www.informador.com.mx/internacional/2013/447911/6/detienen-a-dos-hombres-porviolar-a-turista-extranjera-en-rio.htm

En aquesta notícia, es narra un fet molt trist i impactant, que sembla que últimament s’està estenent molt. És un altre terrible cas de violació. Aquesta vegada, els homes, abusen sexualment d’una dona estrangera que havia pujat a un autobús públic. A més, els criminals, també agrediren a la parella de la dona. I, per acabar amb la quantitat de delictes, els agressors, van robar els diners, la documentació i les targetes de crèdit a la parella, i van comprar uns quants productes amb aquests diners. El principal dret violat, és el de la llibertat, ja que cadascú decideix amb qui vol fer cada cosa, i en aquest cas, la víctima és obligada a mantenir relacions sexuals amb l’agressor. Aquest dret és de tipus personal. També, pensem que s’està violant el dret ningú serà sotmés a tortura, perquè per a nosaltres, mantenir relacions sexuals de manera forçada, és com una tortura o pitjor. Aquest dret és també un dret de tipus personal.


ACTIVITAT 5 Redacta una argumentació en la qual justifiques la teua opinió al respecte de la següent qüestió: Paga la pena tenir una Declaració Universal de Drets Humans? Tenir una declaració universal de drets, és important, perquè asseguren un mínim de necessitats i condicions bàsiques per a viure, és a dir, ens dona qualitat de vida, i açò, al seu torn, ens proporciona felicitat. Si ens parem a pensar i mirem cap al passat, ens adonem que hem avançat molt en quant a drets. Per exemple: actualment, cadascú pot tenir l’opinió que desitja sobre qualsevol aspecte, pot decidir per ella mateixa perquè està capacitada etc. Açò fa cinc segles, era impensable, i per això, cal estar contents amb els avenços. El problema, és que la majoria de gent no coneix molts d’ells i, a més, sols s’acompleixen tots els drets de manera correcta en certs llocs on la qualitat de vida és alta. Per aquest motiu, pensem que està bé tenir la declaració universal, per a saber el que ha de tenir qualsevol persona, però per altra, pensem que no serveixen per a res si cada dia, apareixen més i més persones i successos que els incompleixen. Es de suposar que si hi ha uns drets, s’han de respectar, i això ens ocupa a tots, és a dir, tenim que contribuir a que totes les persones, en qualsevol part del món tinguen garantits aquests drets. Aquest és un dels reptes del món actual, i molts dels alts càrrecs amb la nostra ajuda, podríem fer algunes accions per a contribuir a aconseguir aquest repte. Per exemple, vetlar perquè els drets universals, es porten a terme en totes les persones del món, i no conformar-se amb tenir la declaració, que està molt bé, però que necessita que es faja realitat.

Paz y derechos humanos  

etica, paz, derechos

Advertisement