Page 1

ENERGIES RENOBABLES ANDREU GONZALEZ GRAU 2n B


1. CENTRALS HIDRÀULIQUES 2. ENERGIES ALTERNATIVES 3.ENERGIA SOLAR 3.1. ENERGIES SOLARS DE TORRE 4. CENTRALS FOTOBOLTÀIQUES 5. ENERGIA EÒLICA 6. ENERGIA ELECTRICA 6.1. ENERGIA GEOTERMICA 6.2. ENERGIA MAREMOTRIU


ENERGIA ALTERNATIVA Actualment l’energia renovable es la mes utilitzada en tots els llocs del mon. I per això s’anomena energia alternatives. Hi ha molts tipus d’energia alternativa. 1. CENTRALS HIDRÀULIQUES 3. ENERGIA SOLAR 4. CENTRALS FOTOBOLTÀIQUES 5. ENERGIA EÒLICA 6. ENERGIA ELECTRICA 6.1. ENERGIA GEOTERMICA 6.2. ENERGIA MAREMOTRIU


ENERGIA HIDRÀULICA Per aprofitar l’aigua quan plou han fabricat una presa, l’aigua es fa baixar per una canonada forçada i així es converteix l’energia potencial en energia cinètica quan l’aigua arriba a la turbina mou els àleps i quan aquest moviment es transmet a l’alternador es converteix en energia elèctrica.


ENERGIA SOLAR Els rajos solars que cauen a la terra i els agafen am plaques solar i els transformen en energia elèctrica. Les centrals solars tèrmiques: Les centrals solars tèrmiques son com les altres centrals però nomes agafen energia del sol i la transformen en energia elèctrica.

macsolar.wordpress.com


CENTRALS FOTOBOLTAIQUES L’energia fotovoltaica s’extreu d’unes plaques en cèl·lules fotovoltaiques, quan aquestes reben la llum del sol se’n magatzemer a un acumulador, desprès passen a un convertidor i es transformen de Corrent Continuo a Corrent Altern. I com a totes les centrals alternatives el corrent altern passa a ser electricitat per a les cases.


ENERGIA EOLICA

Quan el vent bufa les aspes dels molins es mouen i fan girar un engranatges que hi ha a dins de la cabina, l’energia cinètica passa pel generador elèctric i la converteix en energia eòlica. Per anar a les nostres cases desprès.

demaindeco.blogspot.com

www.lbaindustrial.com.mx


ENERGIA GEOTERMICA S’aconsegueix injectant aigua per un tub per aconseguir la temperatura necessària de l’interior de la Terra la converteixi en vapor. Finalment el vapor produït s’extreu per un tub.

http://www.weeras.com/ebook/


ENERGIA MAREMOTRIU L’energia mareomotriu s’aconsegueix agafant l’aigua de les onades. L’aigua passa per un tub que allí dins hi ha una turbina i un alternador que gracies a l’energia cinètica de les ondes la turbina de kaplan transmet l’energia cinètica al alternador que el transforma en energia elèctrica.

fuentesdeenergia.wordpress.com

Energies renovables 2