Page 1

UNITAT 5 [CA] 1 2 3 4

Gota a a gota s'esgota 1.200 milions de persones al món pateixen manca d'aigua en quantitat o qualitat suficient. I malgrat els esforços realitzats en els últims vint anys, la situació no ha millorat.

5 6 7

L'aigua potable no és només imprescindible per a la vida: també és fonamental la irrigació per a l'agricultura i per assegurar la supervivència alimentària.

8 9 10

"Junts podem canviar les coses!" és el lema de l'Any Internacional de l'Aigua de l'ONU. I és que sense cooperació internacional és impossible pal·liar els problemes

unitat 5  

gota a gota s'esgota