Page 1

DOOR. Gemeente Raalte | BURGERJAARVERSLAG 2008

De juiste school gevonden Lisa heeft het naar haar zin op de Horizon

Veiligheidsoverleg Raalte is een veilige gemeente

Vrijwilligerswerk

De familie Zijlstra is actief in hulpverlening

100% Raaltenaren

Maaike en Michel, topvrouw en topsporter

Van fietsen krijg je zadelpijn Kim en Piet houden van wandelen

RAALTE LEEFT!

Via dit burgerjaarverslag brengt de burgemeester van Raalte, de heer P. Zoon, verslag uit aan de inwoners van zijn gemeente over het jaar 2008. Het burgerjaarverslag wordt huis-aan-huis verspreid in Broekland, Heeten, Nieuw Heeten, Heino, Laag Zuthem, Lierderholthuis, Luttenberg, MariĂŤnheem en Raalte.


’Goudhaentje’ Met het binnenhalen van de titel Miss Overijssel en een tweede plaats bij de Miss Nederland-verkiezing mag Maaike Heethaar zich met recht Goudhaentje van 2008 noemen. Op 6 januari 2009 kreeg Maaike de bijbehorende award uitgereikt. Ook dit jaar gaan we weer op zoek naar de Raaltenaar die onze gemeente op een positieve manier landelijk op de kaart zet. Uw hulp is daarbij van harte welkom. Heeft u een suggestie? Laat het ons weten!

BURGERJAA voorwoord

Beste lezer, voor u ligt het burgerjaarverslag 2008, mijn eerste verslag als burgemeester van Raalte. In lijn met het burgerjaarverslag 2007, verschenen onder de titel “TYGO.”, heb ik wederom gekozen voor de magazinevorm met verhalen van burgers, buitenlui en ambtenaren. De nieuwe titel “DOOR.” symboliseert de positieve energie die in onze gemeente aanwezig is, ook in deze lastige tijden. Doorgaan op de weg die we zijn ingeslagen, met vastberadenheid en inzet.

S COLOFON Via dit burgerjaarverslag brengt de burgemeester van Raalte, de heer Piet Zoon, verslag uit aan de inwoners van zijn gemeente over het jaar 2008. Dit burgerjaarverslag wordt huis-aan-huis verspreid. Het uitbrengen van het verslag is een wettelijke verplichting conform artikel 170 van de Gemeentewet.

Opdrachtgever: Burgemeester P. (Piet) Zoon

Concept, ontwerp en realisatie: Ongewoon Reclamebureau, Raalte

Redactie: Communicatiecluster gemeente Raalte Ongewoon Reclamebureau, Raalte

Fotografie: Stefan Kemper Fotografie, Raalte Ongewoon Reclamebureau, Raalte Gemeente Raalte

Vormgeving en opmaak: Ongewoon Reclamebureau, Raalte

Drukwerk: Drukkerij Veldhuis, Raalte

Adresgegevens: Gemeente Raalte Zwolsestraat 16, 8101 AC Raalte (0572) 347799 info@raalte.nl www.raalte.nl

2 | DOOR.

Gemeente Raalte Burgerjaarverslag 2008

inds mijn aanstelling op 16 mei 2008 heb ik mogen constateren dat er heel veel positieve dingen gebeuren in Raalte. Veel van de verhalen in dit verslag bevestigen dat positieve beeld. Neem het inspirerende verhaal van de familie Zijlstra, die zich inzet voor hulp aan de allerarmsten. Of het gesprek tussen Michel Tielbeke en Maaike Heethaar: het Raaltegevoel van een Paralympisch sporter en onze eigen Miss Overijssel. Maar er is in mijn verslag ook ruimte voor een kritisch geluid. Want


AARVERSLAG 2008

als u vindt dat er iets moet veranderen, of dat wij als gemeente volgens u iets niet goed hebben aangepakt, verwachten wij dat u ons daarvan in kennis stelt. Aan ons als gemeentebestuur de taak om die kritiek serieus te nemen en ermee aan de slag te gaan. Dienstverlening en kwaliteit De kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening komt in dit verslag aan de hand van cijfers aan de orde. U bent als inwoner

van Raalte gemiddeld gesproken tevreden over de service van onze publieksbalies. Maar uiteraard kan het altijd beter. Uit een van de interviews blijkt dat de gemeente wordt aangespoord om sneller tot besluitvorming te komen. Een lastige opgave, maar wij hebben ons ten doel gesteld de dienstverlening verder te optimaliseren. Door procedures te bundelen en meer gebruik te maken van nieuwe technieken kunnen wij uw aanvragen straks sneller verwerken. In de loop van 2009 zal aan u als Raaltenaar de vraag worden voorgelegd hoe u als klant, kiezer, belastingbetaler en inwoner de gemeente Raalte beoordeelt. Dit representatieve onderzoek zal in de jaren daarna worden vergeleken met meerdere Nederlandse gemeenten, zodat we een vergelijking kunnen maken hoe Raalte in dat opzicht “scoort�. De deur staat open Raalte staat bekend als een gemeente waar heel veel te doen en te beleven is. Als burgemeester kom ik in aanraking met overwegend positieve gebeurtenissen, maar ook zijn er momenten van teleurstel-

ling en verdriet. Een luisterend oor, contact met de bevolking, met instellingen en verenigingen, het zijn de elementen die het ambt van burgemeester van Raalte zo boeiend maken. Net zoals de vele externe contacten in Zwolle, Utrecht, Den Haag of waar ook in Nederland. U mag als inwoner van de gemeente Raalte verwachten dat ik onverminderd voor uw belangen zal opkomen en deze, waar nodig, zal verdedigen. Ik beschouw dat als een onvoorwaardelijk uitgangspunt voor mijn handelen en optreden. Mocht u menen dat dingen anders kunnen verlopen, of dat ik mijn rol op een andere wijze behoor te vervullen, dan nodig ik u uit dat aan mij kenbaar te maken. Ik sta open voor welke suggestie dan ook en opbouwende kritiek is altijd welkom. De deur van het gemeentehuis staat voor u open!

Piet Zoon Burgemeester van Raalte.

Hallo, mijn naam is Door,

getrouwd, moeder van twee flinke zonen en een lieve dochter. Zo sta ik midden in het leven en heb ik al menig storm doorstaan. Mijn ervaringen zowel privĂŠ als op zakelijk gebied hebben mij gevormd tot een vitale vrouw met veel ambitie en vertrouwen in onze toekomst!

Gemeente Raalte Burgerjaarverslag 2008

DOOR. | 3


DECEMBER 2008

|

Het indienen van het voorlopig ontwerp voor de nieuwbouw van de Horizon luidt de start in van een ambitieus project. De nieuwe school, met expertisecentrum, biedt straks een voorziening op hoog niveau voor kinderen uit Raalte en de wijde regio.

Na een lange periode van plannen maken was in december

Rita en Lisa

2008 het voorlopig ontwerp klaar voor de nieuwbouw van de Horizon, school voor speciaal basisonderwijs. Waarom deze nieuwbouw en wat maakt de Horizon anders dan andere scholen? Een gesprek met schooldirecteur Henk Schopman, leerling Lisa Kolk en haar moeder Rita.

ZOEKEN NAAR DE SCHOOL die het beste bij je kind past Henk Schopman

Welke leerlingen zitten op de Horizon? Henk: “Algemeen gezegd: leerlingen waarop het programma of het tempo van de basisschool niet aansluit. Kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte, die wat extra aandacht, tijd of herhaling nodig hebben. Op de basisschool gaat zo’n kind zich onzeker voelen, in een omgeving waar anderen het wel kunnen.” Inhoudelijk zit de Horizon dicht naast de basisschool. Verschil is dat op de Horizon de leerstof het kind volgt, in plaats van andersom. “De kunst is om het potentieel van een leerling te ontdekken. Daarbij gaan we uit van twee kernwaarden. De eerste is ‘ik kan het’: laat leerlingen zelfvertrouwen opdoen. De tweede is ‘ik kan het zelf’, autonomie. Leermoeilijkheden kunnen ook de basis zijn voor wat ik ‘onhandig gedrag’ noem, het niet begrijpen van andermans reactie. Daarom steken we veel energie in

4 | DOOR.

het benoemen van gewenst gedrag. De kinderen spreken elkaar daar ook op aan. Wie dat goed leert is opgewassen tegen de maatschappij.” De leerling Tijd om een leerling naar haar mening te vragen. Bevalt het Lisa op de Horizon? “Ja, ik vind het leuk hier op school. Alles gaat wel langzamer dan op de basisschool. De klassen zijn hier kleiner, dus je krijgt meer aandacht. Er zitten minder meisjes in de klas, dat vind ik wel jammer.” Rita: “Lisa was op de basisschool al een keer blijven zitten in groep 3 omdat het lezen haar wat meer moeite kostte. Het jaar erop is ze getest en toen bleek de Horizon voor haar de beste optie. Hier krijgt ze les op haar eigen niveau en is bijles buiten de klas niet nodig. Je valt als leerling niet buiten de boot. Ja, we zijn erg blij met deze school. Het was in het begin best wel even wennen, maar we merkten al snel aan Lisa dat dit goed voor haar is.” Henk: “Waar ik blij mee ben, is dat het beeld over de school is veranderd. Vroeger werd het als niet gunstig ervaren als je kind naar de Horizon moest. Tegenwoordig zien ouders de Horizon meer als gespecialiseerde basisschool die het kind iets extra’s biedt waar het dat nodig heeft. De drempel is voor een groot deel weggenomen.” Rita

Gemeente Raalte Burgerjaarverslag 2008

beaamt dat: “Je zoekt naar de school die het beste bij je kind past. Voor Lisa is de Horizon de beste oplossing. Het personeel speelt daarin ook een belangrijke rol.” Lisa: “Nou... ze zijn soms wel erg streng. Maar ze geven wel goed les.” Rita: “Wat ik zo goed vind is dat ze in niveaugroepen werken. Toch heeft iedereen wel duidelijk z’n eigen klas. De kinderen beginnen ’s ochtends klassikaal, dan hebben ze rekenen en taal in de niveaugroepen en daarna gaan ze weer naar hun eigen klas voor gym en andere lessen.” Nieuwbouw Schopman is blij dat de nieuwbouw er nu echt gaat komen. “Deze verouderde accommodatie voldoet niet meer. Nu heeft elke klas zijn eigen lokaal, dus we kunnen weinig gezamenlijk doen. Straks werken we met clusters van drie lokalen met een gezamenlijke leerruimte op de gang.” Ook nieuw is het zogeheten expertisecentrum, waarin partijen als GGD, bureau jeugdzorg en schoolmaatschappelijk werk een plek krijgen binnen het nieuwe gebouw. Henk: “Waar we naartoe willen is één loket waar ouders terecht kunnen met al hun vragen over school, opvoedingsondersteuning en dergelijke. We kijken nog verder


JA, ik vind het

leuk hier op school!

naar welke partijen aan het centrum kunnen worden toegevoegd. Het moet een mooie samenhang worden.” Een goed lopende school die straks een prachtig nieuw onderkomen krijgt. Hier zit een tevreden directeur? Henk: “Klopt, maar dat heb ik voor een groot deel te danken aan het team hier. Gedreven mensen die heel zelfstandig op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden. Daar ben ik heel trots op.” Arjen Jansen

Arjen Jansen is binnen de gemeente Raalte projectleider voor de Horizon en andere onderwijsprojecten. Namens de gemeente is hij verantwoordelijk voor de huisvesting. De Stichting Christelijk Onderwijs Salland (SCOS), een van de samenwerkingspartners, verzorgt de begeleiding in de ontwerp- en bouwfase. De gemeente zorgt voor de communicatie met de omgeving, de inpassing in het gebied en het beleid rondom busvervoer en parkeerplaatsen. Arjen: “Als alle procedures zonder al teveel oponthoud kunnen worden gevolgd, kan de bouw in september starten. De duur van de bouw wordt geschat op ongeveer negen maanden. De verhuizing zou dan op z’n vroegst in juni 2010 plaats kunnen vinden.”

De toekomstige Horizon

Het ontwerp “Een vleugel van het oude Carmel College blijft staan en wordt gerenoveerd. Hier wordt het expertisecentrum gevestigd. De nieuwbouw wordt als een transparante schil om de bestaande bouw geplaatst. Ook de gymzaal wordt tegen het bestaande deel gebouwd. Op het binnenterrein is parkeerruimte. Langs de straat komt een perron waar de busjes de kinderen laten uitstappen. Via de parkeerruimte achter het gemeentehuis kunnen ze weer wegrijden.” •

Gemeente Raalte Burgerjaarverslag 2008

DOOR. | 5


JUNI 2008

|

Kort na zijn installatie voert burgemeester Zoon het zogeheten veiligheidsoverleg in. Iedere twee weken komt de ‘driehoek’ van politie, brandweer en gemeente op maandagochtend bij elkaar.

Marije Slot, medewerker Veiligheid gemeente Raalte. Gerrit Euverman, afdelingshoofd Brandweer en Veiligheid, tevens commandant Brandweer Raalte. Henk van Bussel, teamchef team Salland, Politie IJsselland district Zuid en burgemeester Piet Zoon.

Veiligheidsoverleg Medio 2008 is op initiatief van burgemeester Zoon een tweewekelijks overleg ingevoerd tussen politie, brandweer, de coördinator Veiligheid en de burgemeester. Naast lopende zaken is in dit overleg vooral aandacht voor het beleid. Alle deelnemers spreken apart en in gezamenlijkheid met de burgemeester. Het elkaar van informatie voorzien noemt Marije als het grote voordeel van dit vaste overlegmoment. 6 | DOOR.

H

enk: “De burgemeester spreekt met veel inwoners. In het overleg komen de veiligheidsonderwerpen aan de orde die leven in het dorp.” Gerrit: “De burgemeester vervult daarbij een sleutelrol. Niet alleen heeft hij directe lijnen met alle partijen, hij is ook politiek eindverantwoordelijk. Samenwerking is het toverwoord, onderling en met betrokken instanties buiten de gemeente. Want of het nou gaat om criminaliteit, vandalisme of sociale veiligheid: het houdt niet op bij de gemeentegrens.” Integrale veiligheid De medewerkers Veiligheid hebben contact met alle afdelingen binnen de gemeente. Overal waar veiligheid aan de orde is, schuiven zij aan, veelal in een regierol. Is Raalte een veilige gemeente? Marije: “Als je kijkt naar het aantal misdrijven is Raalte absoluut een veilige gemeente. Maar ook belangrijk is of die veiligheid ook zo ervaren wordt. Daarom hebben we vorig jaar een veiligheidsmonitor gehouden. Hoe veilig voelt de Raaltenaar zich?” Gerrit: “We hadden gehoopt op een gemiddeld cijfer van 7. Voor een Sallander betekent een 7: hartstikke goed. Uiteindelijk kwam het gemiddelde uit op 7,5. Een geweldig goede

Gemeente Raalte Burgerjaarverslag 2008


score, die aangeeft dat de veiligheid in Raalte dus ook zodanig wordt beleefd.” Henk: “Ieder jaar vergelijken we onze jaarcijfers met die van vergelijkbare gemeenten in Nederland. Raalte heeft over 2008 weer het laagste aantal misdrijven. Op het gebied Henk van Bussel

van overlast staan we op een keurige derde plaats. Conclusie is dus dat Raalte het goed doet. Tegelijk moet je oppassen daar teveel waarde aan te hechten. Er zijn maar een paar incidenten nodig om een flink aantal plaatsen te zakken.”

het uitstippelen van beleid.” De gemeente staat er in zo’n geval natuurlijk niet alleen voor, vanuit de regio is regelmatig overleg met partijen als defensie, de waterschappen en energie-leveranciers. Henk: “Het tweewekelijks overleg is een mooi moment om de rampenoefening te evalueren.” Openbare orde Het veelbesproken nieuwjaarsfeest vormt een bijzondere combinatie van beleid en handhaving. Gerrit: “Gezien de situatie die er de laatste jaren was ontstaan moest er iets gebeuren. Daarom hebben we dit feest laten organiseren. Je creëert dan een situatie die je kunt controleren. We hebben een rustige jaarwisseling gehad.” Marije: “De reacties die we hebben gehad waren positief en de cijfers wijzen dat ook uit. Politie en brandweer hebben vrijwel geen meldingen gehad en de schade is met 65% gedaald. Het feest is daar zeker een bepalende

vrijwilligers op. Als je ziet hoe die mensen actief zijn, denk ik: zo hoort het. Tijdens het feest merkte je dat gezelligheid hier voorop staat. Incidenten zijn er nauwelijks. Daar kan geen beveiliging tegenop.” Is onze gemeente daarin uniek? Henk: “In Deventer, waar ik hiervoor zat, waren onlangs in één weekend drie overvallen. Dan heb je als politie niet veel te kiezen, je wordt er geleefd. Hier is meer ruimte voor eigen initiatief, je kunt zelf richting geven aan wat je onderneemt. Gerrit Euverman

Raalte is een veilige gemeente! Gerrit: “Veiligheid komt in alles terug, ook waar je het misschien niet direct vermoedt. Bij jeugdbeleid bijvoorbeeld. Hoe ga je om met catering bij evenementen, hoe voorkom je vandalisme als gevolg van alcohol? Maar ook de sociale veiligheid, bijvoorbeeld de verlichting van achterpaadjes is een thema.” Rampenbestrijding Als het interview plaatsvindt, is de jaarlijkse rampenoefening net achter de rug. Een nuttig instrument om in de praktijk te testen hoe de gemeente er voor staat waar het gaat om rampenbestrijding. Want, zegt Gerrit: “De draaiboeken liggen er. Maar op zo’n dag zie je waar nog knelpunten zitten, waar bijscholing nodig is en, heel belangrijk, of de draaiboeken bij iedereen ‘in de koppies’ zitten.” Gerrit schat dat bij een ramp minstens de helft van de ambtenaren direct betrokken is bij de aanpak van de situatie. Hij somt op: “Opvang en verzorging, registratie van mensen en van de schade, voorzien in eerste levensbehoeften, de voorlichting die heel erg belangrijk is en

factor in geweest.” Henk: “Je zag het ook hier weer: als er iets georganiseerd moet worden staan er direct Marije Slot

Dat maakt het overigens niet minder hectisch, momenteel werken we hier aan een overval, een steekpartij en een aantal woninginbraken. Voor een relatief klein team is er dus genoeg te doen. Landelijke trends zie je ook in Raalte terug, maar niet in de mate zoals dat in de steden gebeurt. Waar we hier relatief gezien meer mee te maken hebben zijn incidenten in het verkeer. Ongelukken op de buitenwegen zien we toch weer toenemen, net als het alcoholgebruik in het verkeer. Dat heeft dus zeker aandacht nodig.” •

Misdrijven per 1000 inwoners

0

20

40

60

80

Raalte Hellendoorn Hof van Twente Steenwijkerland Hattem Hardenberg Brummen Gemeente Raalte Burgerjaarverslag 2008

DOOR. | 7


25 APRIL 2008

|

Twaalf inwoners van de gemeente Raalte worden bij de jaarlijkse lintjesregen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Allen hebben zij zich gedurende een lange periode als vrijwilliger verdienstelijk gemaakt.

Al een kleine veertig jaar is het echtpaar Zijlstra actief in de hulpverlening voor de allerarmsten. Namens de Stichting Hulp Gehandicapten en Noodlijdenden maakte het echtpaar, vergezeld door hun kinderen en andere vrijwilligers, ontelbare ritten naar onder meer Polen, Kosovo, Oekraïne, Roemenië en Litouwen, om daar de ingezamelde hulpgoederen persoonlijk af te leveren bij gezinnen en tehuizen voor gehandicapten. Door de jaren heen is een uitgebreid netwerk opgebouwd van vrijwilligers en donateurs en ter plaatse kent het echtpaar een groot aantal tehuizen waar hulp meer dan welkom is. In 2008 ontvingen meneer en mevrouw Zijlstra een Koninklijke onderscheiding.

HET BEGINT ALS KIND MET KLEINE DINGEN,

zoals boodschappen doen voor bejaarden

M

eneer Zijlstra: “Vrijwilligerswerk, dat is een vak apart. Het omzien naar mensen in nood. De een loopt er langs, de ander stopt. Het begint als kind met kleine dingen, boodschappen doen voor bejaarden. Als je ouder wordt, ga je verder kijken, de grens over, om daar te helpen. Maar het zit er van jongs af aan in.”

Het inzamelen van goederen verloopt voorspoedig. Moeilijker is het bekostigen van de ritten. Waar er jaren geleden soms wel zestien transporten per jaar waren, zijn dat er nu minder. Mevrouw Zijlstra: “Eén transport kost ons 2.000 euro. Vrachtwagens die vanuit OostEuropa een lading komen afleveren in Rotterdam gaan leeg weer terug. Wij krijgen dan een seintje en zorgen dat er een zending klaarstaat. We rijden zelf mee om de goederen ter plekke uit te delen.” Dat is een les die het echtpaar De grote groep vrijwilligers door de jaren heen wel heeft geleerd: “Je moet zelf zorgen dat de spullen goed terechtkomen.” Goederen ontvangt de stichting van particulieren en bedrijven. Levensmiddelen, kleding, rolstoelen, rollators, meubelen, Pampers, medicijnen, het gaat allemaal mee. Vanuit heel Nederland komen de goederen binnen. “Dat is door de jaren heen heel breed geworden. Hoeven we ook niet in de krant te zetten, men weet ons te vinden.”

8 | DOOR.

Gemeente Raalte Burgerjaarverslag 2008

Onderscheiding De Koninklijke onderscheiding kwam als een verrassing. “De kinderen zeiden dat we een dagje uit zouden gaan. We hadden al andere plannen, daar moest dus een stokje voor worden gestoken. Toen kregen we wel een vermoeden: hier klopt iets niet! Iedereen die ons altijd meehelpt zat er, op het gemeentehuis. Dat was heel mooi. We doen het niet om de eer, maar de waardering is mooi.” Het was niet de eerste keer dat het echtpaar een onderscheiding kreeg. “Twintig jaar geleden zijn we in Polen al eens onderscheiden, in Poznan. Een deftige gebeurtenis, heel bijzonder. Maar het is niet wat ons drijft. Als cadeau hebben we gevraagd om een brief waarmee we makkelijker de grens over konden. En na de plechtigheid snel weer door naar de arme dorpen, spullen uitdelen.” Stiekem Mevrouw Zijlstra: “We hebben heel wat uitgespookt door de jaren heen. We hebben eens een groot aantal dorpen in Polen voorzien van kinderbijbels. In ieder voedselpakket ging zo’n bijbel en ze waren in bepaalde winkels te koop. Die bijbels


AL ONZE TIJD GAAT ER IN ZITTEN, HET BEHEERST ONS LEVEN Meneer en mevrouw Zijlstra

werden in Poznan gedrukt, maar wij moesten zorgen voor de inkt. Een flinke hoeveelheid, die illegaal vervoerd moest worden. Zonder dat de andere vrijwilligers het wisten hadden we de inkt zelf in onze auto. Dat is allemaal gelukt.” Drijfveer Speelt er een religieus motief mee? “Onze drijfveer is het omzien naar onze naasten. Dat is de opdracht die we hebben gekregen.” Er is geen specifieke geloofsstroming die voorrang krijgt. “Voor katholieken, evangelisten en baptisten hebben we kerken gebouwd.” Dat moet flink wat tijd kosten. “Al onze tijd gaat er in zitten, het beheerst ons leven.” Meneer Zijlstra vult aan: “Je moet er een bepaald type mens voor zijn. Je ziet het leed, ziet dat mensen hulp nodig hebben. Daar moet je dan iets aan doen.”

Kosovo “De goederen gaan op dit moment veel naar Kosovo, daar is onze hulp bitter hard nodig. De verwoestende gevolgen van de oorlog zijn er nog volop zichtbaar. Huizen zijn onbewoonbaar, mensen zijn genoodzaakt om in de kelder van hun woning te bivakkeren. Veel mensen huilen van blijdschap als ze de goederen krijgen.”

schijnwerpers. Ook nu is er aandacht voor anderen: “Bedank onze vaste groep vrijwilligers, een groep van een man of vijftien die altijd klaarstaat. Ontzettend mooi wat die mensen voor ons doen.”

Het echtpaar houdt de gevers op de hoogte van de bestemming van hun spullen. Mevrouw Zijlstra: “We zorgen altijd voor een bedankje namens de ontvangers en waar mogelijk maken we een foto. Dat laten we dan zien aan de mensen die ons de spullen hebben gegeven. Betere reclame is er niet, mensen ervaren dat onze hulpverlening heel direct is. De spullen komen goed terecht.” Zelf staan ze liever niet in de

Wie de stichting van het echtpaar Zijlstra wil steunen kan een donatie doen op banknummer 501386955 ten name van de Stichting Hulp Gehandicapten en Noodlijdenden. Een gift brengen op Munstersestraat 3A is ook mogelijk. •

Gemeente Raalte Burgerjaarverslag 2008

DOOR. | 9


6 T/M 17 SEPTEMBER 2008 8 MAART EN 30 NOVEMBER 2008

|

Twee Raaltenaren zijn in 2008 landelijk in het nieuws. Michel Tielbeke is deelnemer aan de Paralympische Spelen die gehouden worden van 6 tot en met 17 september. Maaike Heethaar wordt op 28 maart gekroond tot Miss Overijssel; op 30 november wordt ze tweede bij de Miss Nederland-verkiezing.

is de band met Raalte

nog intact? Ambassadeurs van Raalte, in Nederland en ver daarbuiten: Maaike Heethaar en Michel Tielbeke. Maaike werd Miss Overijssel, Michel vertegenwoordigde ons land als zwemmer bij de Paralympics. De gemeente riep Maaike uit tot Goudhaentje van 2008, Michel werd verkozen tot sportman van het jaar. In het restaurant van zwembad Tijenraan blikken ze samen terug op een bewogen jaar.

M

ichel: “Doel was een medaille te halen. Dat is niet gelukt, maar ik heb goed gepresteerd en het was mooi om mee te doen. Al die sporters uit verschillende landen bij elkaar, dat was heel bijzonder. De sfeer was heel mooi, met heel veel supporters. Sportief gezien was de concurrentie enorm. Iedereen had er jaren naartoe gewerkt, jaren voor getraind. Dat merkte je aan alles. Na afloop heb ik heel veel reacties gehad. Van familie, vrienden, maar ook heel veel mensen die ik niet ken. Er is meer mediaaandacht geweest dan vier jaar geleden.

10 | DOOR.

Hopelijk is dat in 2012 weer iets meer, met live-uitzendingen bijvoorbeeld.” Hoogtepunten Wat beschouwt Maaike als het hoogtepunt van 2008? Maaike: “Voor mij waren dat alle dingen die ik heb kunnen doen mede dankzij mijn titel. Voor TV Oost heb ik een documentaire gemaakt in Senegal over het project Because I’m a girl van Plan Nederland. Verder heb ik een programma gemaakt over sterke vrouwen in Overijssel. En niet te vergeten Toppers te Paard, waar ik mijn

Gemeente Raalte Burgerjaarverslag 2008

nieuwe hobby paardrijden heb ontdekt en de liefde van mijn leven heb gevonden... dat is toch wel het allermooiste hoogtepunt.” “De Miss-verkiezing was absoluut geen eigen keuze. Toen ik werd gebeld door de organisatie van Miss Overijssel heb ik in eerste instantie nee gezegd. Het paste niet in mijn plannen en ik had, uit onwetendheid, een bepaald beeld bij zo’n verkiezing. Uiteindelijk heb ik me toch over laten halen. Waar ik nooit bij stilgestaan had is dat ik zou winnen, maar ik viel op met mijn duidelijke mening. Daarna mocht ik deelnemen aan de Miss Nederland-verkiezing. Daar


heb ik wel gemerkt dat ik niet pas in het wereldje dat er omheen hangt. Ik was ook de enige die, mede op advies van een jurist, het bijbehorende contract niet heeft ondertekend. Ik stond daar gewoon niet achter. Toch was 2008 wel een boost. Ik ben mijn eigen bedrijf gestart als zelfstandig organisator van evenementen. Er komt nu veel op me af en ik kan zelf bepalen waar ik mee verder wil.” Minder feesten Michel had die keus al eerder gemaakt. “Vanaf 2004 ben ik meer als topsporter gaan leven: serieuzer, meer rust pakken en geen feesten. Daar had ik wel moeite mee, Michel Tielbeke

Maaike: “Maar je moet wel blijven werken?” Michel: “Ja. Voor de grote toernooien word ik wel gesponsord, maar ik kan niet van mijn sport leven. Ik ben slechtziend en doof, dus het is niet makkelijk om werk te vinden. Daarom wil ik deze baan ook houden, ik kan niet mijn hele leven als sporter actief blijven.” Denkt Michel al aan Londen 2012? “Mijn eerste doel is de Deaflympics, dit jaar in Taipei. Daarna komt het WK van 2010 in Eindhoven. Daar wil ik heel graag bij zijn om iedereen te laten zien wat ik kan. Daar werk ik naartoe, daarna kijk ik verder.” Michel woont in Raalte, Maaike woont in de buurt, in Holten. Bewust? Maaike: “Ik ben teruggekomen uit Amsterdam, in verband met mijn werk voor TV Oost. Ik wil hier ook blijven, ik ben dit jaar gaan samenwonen en vind het heerlijk!”

Maaike Heethaar

Eerlijk zeggen.” Michel: “Het lastige van een individuele sport is dat je in een dorp vaak niet echt ver komt. Wil je echt iets bereiken, dan moet je al gauw ergens anders naartoe. De plannen voor de Sportzone vind ik wel goed,

ER KOMT NU VEEL OP ME AF EN IK KAN ZELF BEPALEN WAAR IK MEE VERDER WIL.” moet ik zeggen. Ik genoot van het sociale leven, het contact met mensen. Vooral in de aanloop naar de Paralympics heb ik ervoor gekozen om vol voor de sport te gaan. Na de Spelen kwam er een nieuwe bondscoach, die mij veel vertrouwen geeft. Daarom blijf ik voorlopig leven voor de sport, zonder feesten en lekker eten.” Maaike: “Dat lijkt me best een eenzaam leven.” Michel: “Dat is het ook wel. Je hebt wel het contact met de andere zwemmers, maar met familie en vrienden is dat gewoon minder. We hebben een leuke zwemploeg, maar ik ben ook graag bij mijn vrienden. Om op niveau te trainen moet ik naar het vijftigmeterbad in Amersfoort. Maar hier in Raalte heb ik mijn werk. Gelukkig is dat goed te combineren met het trainen. Mijn werktijden zijn in overleg in te vullen en als ik twee weken op trainingskamp moet is dat ook mogelijk.”

zo’n multifunctioneel sportcomplex draagt bij aan de ontwikkeling van talent. In de toekomst lijkt het me wel leuk om trainingen te gaan geven, liefst aan kinderen.”

De band met Raalte is nog intact? Maaike: “Ja honderd procent.” Michel: “Bij mij ook.” Maaike: “Na beide Miss-verkiezingen heb ik hier alleen maar positieve reacties gehad. Raalte is wat dat betreft best chauvinistisch. Er is hier heel veel talent en daar zijn we trots op. Als iemand iets bijzonders doet of kan dan wordt dat ontzettend gewaardeerd. Natuurlijk hebben we de onze nuchterheid, maar talent mag hier zeker benoemd worden. Ook vanuit de gemeente is daar veel aandacht voor. Vind ik ook verstandig.” Michel: “Ik ben veel weg, dus ik volg Raalte niet zo. Ik zie wel heel veel mensen die bezig zijn met hun eigen ontwikkeling, in de sport maar bijvoorbeeld ook als vrijwilliger.” Maaike: “Vind jij dat de gemeente meer zou kunnen betekenen voor jou als sporter?

Over kinderen gesproken: samen met de gemeente Raalte, Carinova, de GGD en de Praktijk Kinderfysiotherapie heeft Maaike het project Maaike4Kids opgestart. “We besteden aandacht aan gezond bewegen en goede voeding bij kinderen. Op die manier proberen we overgewicht tegen te gaan en een gezonde, actieve leefstijl te promoten.” Klinkt als een project dat wel wat hulp van een topsporter zou kunnen gebruiken! Michel is hierbij uitgenodigd? Maaike: “Absoluut! Sporters zijn perfecte ambassadeurs van goede voeding en beweging. Zij weten precies wat goed en niet goed is.” •

Gemeente Raalte Burgerjaarverslag 2008

DOOR. | 11


01 JANUARI 2008

|

De Wet maatschappelijke ondersteuning, kortweg Wmo, bestaat in zijn huidige vorm sinds 1 januari 2007. Onderdeel van deze wet is het Wmo-loket, dat in Raalte op 1 januari 2008 werd geopend. In de kernen rondom Raalte nemen de infopleinen een aantal taken van het Wmo-loket waar.

IEDEREEN IS WELKOM, IEDERE VRAAG IS

!

WELKOM Bij het Wmo-loket kunnen inwoners van de gemeente Raalte terecht voor informatie en advies over wonen, welzijn, zorg en inkomen. De medewerkers van het loket maken de bezoekers wegwijs met regelingen en instanties, geven advies of schakelen hulp en ondersteuning in. In de dorpskernen buiten Raalte zijn infopleinen ingericht voor vragen op Wmo-gebied. Jeannine Pekelharing, vrijwilligster in het Omnihuus in Mariënheem en Miny Roessink, bibliotheekmedewerkster in Heino, vertellen over hun werk.

J

eannine: “Het Omnihuus biedt als Infoplein onderdak aan de bibliotheek, de Wmo-loketfunctie en het steunpunt vrijwilligerswerk in het dorp. Verder is ook de Historische Vereniging hier gevestigd. We werken met een team van acht vrijwilligers, vier op woensdag en vier op donderdag. Een leuke groep, veel gezelligheid onder elkaar. Je probeert toch met z’n allen een aantal voorzieningen voor het dorp te behouden.” Komen er veel Wmo-vragen binnen? Jeannine: “Je ziet dat de mensen hier gewend zijn om met hun vragen naar het Miny Roessink

12 | DOOR.

gemeentehuis in Raalte te gaan. Veel vragen krijgen we nog niet binnen.”

Miny: “In Heino doen de bibliotheekmedewerkers er alles aan om die extra service te verlenen. De gemeente zal er tijd en energie in moeten steken om de mensen daarvan op de hoogte te brengen. En om ons van informatie te voorzien op het moment dat er iets verandert. Dat contact is belangrijk, je kunt niet zonder regelmatige bijscholing. Dat kan nog wel beter. Het is een cirkel waarin je zit: hoe meer vragen je krijgt, hoe meer je er mee bezig bent en hoe meer je dus te weten komt.” Jeannine: “De visie van de gemeente op het Wmo-loket vind ik op zich goed. Het Vrijwilligers Omnihuus Mariënheem

In Heino is de Wmo-loketfunctie ondergebracht in de bibliotheek. Ook hier valt het aantal vragen nog wat tegen, zegt Miny: “Mensen weten de weg nog niet te vinden, ze weten niet wat voor hulp ze kunnen krijgen. En omdat ze zich niet melden is het voor ons moeilijk boven water te krijgen wat ze precies willen.” Informatie en advies Beantwoorden de Infopleinen aan de behoefte op Wmo-gebied? Een lichte aarzeling bij Jeannine. “Dat is moeilijk te zeggen. Ouderen hebben de kinderen die veel voor ze regelen. Daarom komen wij niet met ze in gesprek en kunnen wij geen informatie geven over dingen die ze niet weten. Aan de andere kant: het gaat zoals het gaat. Iedereen is welkom, maar het is aan de mensen zelf of ze daar gebruik van maken. Ik heb wel het idee dat als ze komen, er meer uitkomt dan gedacht wordt.”

Gemeente Raalte Burgerjaarverslag 2008

merendeel van de burgers werkt en er is weinig tijd elkaar te helpen of om informatie in te winnen. Dan is het toch handig dat er voorzieningen zijn die de mensen ondersteunen waar dat nodig is. Ik ben wel positief over de gemeente, ja. Misschien zou er wat meer aan voorlichting gedaan kunnen worden. Onze mogelijkheden zijn wat dat betreft beperkt.” Miny: “De samenwerking met het gemeentehuis verloopt goed. We hebben hier in Heino een enquête gehouden en de mensen zijn best tevreden over onze dienstverlening.”


we zijn er om iedereen zoveel mogelijk van dienst te zijn.” En lukt dat? Margret: “We krijgen veel reacties van mensen die zeggen ‘Jullie hebben me echt geholpen, hier kan ik mee verder.’ Als blijkt dat iemand niet in aanmerking komt voor een wettelijke regeling, kijken we welke andere mogelijkheden er zijn. Niet de regels, maar de mensen staan voorop, dat vinden we belangrijk.” •

Wanneer is het Wmo-loket geopend? Het Wmo-loket in het gemeentehuis heeft de volgende openingstijden: dagelijks van 8.30 tot 12.30 uur dinsdagavond op afspraak woensdagmiddag van 12.30 tot 16.30 uur v.l.n.r. Dini van Vilsteren, Margret Groot Zwaaftink, Wietze Schmitz, Anja Mekers en Ina Brouwer

OP 1 JANUARI 2008 IS HET WMO-LOKET GEOPEND. Hoe is het eerste jaar verlopen? Ina Brouwer, een van de vijf medewerkers Wmo-loket: “Terugkijkend denk ik dat we tevreden mogen zijn en veel hebben betekend voor de mensen die met vragen bij ons zijn geweest. Natuurlijk ben je in zo’n eerste jaar nog bezig met de opbouw, maar we zijn absoluut op de goede weg.” Haar collega Margret Groot Zwaaftink vult aan: “Gaandeweg leer je de mensen en hun specifieke situaties steeds beter kennen. En dan ervaar je de voordelen van de brede kennis die we in huis hebben.” Werkwijze Margret legt de werkwijze in het kort uit: “Wanneer iemand met een vraag bij ons komt, proberen we eerst die vraag zo helder mogelijk te krijgen. Al pratend wordt de situatie pas echt duidelijk. We brengen in

eerste instantie de mogelijkheden in kaart. Omdat wij korte lijnen hebben met een groot aantal instanties, schakelen we deze partijen vaak zelf in. Iemand kan daaruit zelf dan een keus maken.” Haar collega Ina Brouwer vult aan: “Wat we zeker niet doen is iemand wegsturen met alleen een telefoonnummer. Nee, we zijn er juist om iedereen te helpen. En waar dat niet direct lukt of waar de situatie verandert, vragen we om toch vooral bij ons terug te komen. Dan gaan we samen verder op zoek naar oplossingen” Weten de inwoners van Raalte de weg naar het Wmo-loket inmiddels te vinden? Margret: “Wat je wel merkt is dat er bij veel mensen het beeld leeft dat de gemeente er alleen is voor gemeentelijke producten en dat alles er strak en ambtelijk aan toegaat. Terwijl wij er juist alles aan doen om ons zo toegankelijk mogelijk op te stellen. Iedereen is welkom, iedere vraag is welkom. Ons doel is niet het invullen van allerlei regeltjes,

U kunt ook een afspraak maken met een loketmedewerker; dan weet u zeker dat u niet hoeft te wachten. Als u het lastig vindt uw vraag aan de balie te stellen, zal de loketmedewerker met u in een spreekkamer gaan zitten. U kunt dan in alle rust het gesprek aangaan. Telefonisch is het Wmo-loket bereikbaar op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur onder nummer 0572-347 799. De telefoniste zal u doorverbinden met het Wmo-loket. Op internet is het Wmo-loket 24 uur per dag bereikbaar via www.wmoloket-raalte.nl Bibliotheek Heeten: 0572 - 381 668 Bibliotheek Heino: 0572 - 391 318 Bibliotheek Luttenberg: 0572 - 301 523 Bibliotheek Mariënheem: 06 - 1111 5833 Bibliotheek Nieuw Heeten: 0572 - 321 407 Bibliotheek Raalte: 0572 - 363 637

Gemeente Raalte Burgerjaarverslag 2008

DOOR. | 13


21 T/M 24 OKTOBER 2008

|

Met bijna 600 deelnemers en veel positieve reacties is de eerste Sallandse Wandelvierdaagse een succes. Vier dagen lang worden er vanuit Raalte routes gelopen in en rond Broekland, Luttenberg, Heino en Heeten.

van fietsen krijg je P

iet: “Voor zo’n eerste keer was het goed voor elkaar. We zijn ook geen luxe wandelaars, wij waren dik tevreden. De eerste dag was er wat te weinig ruimte om je fiets te stallen bij het startpunt, maar dat was de volgende dag al veranderd.” Kim: “Wat ik erg goed vond is dat je in een soort klaverblad om Raalte heen liep, met elke dag de start en finish in Raalte zelf. Je zag alle facetten van de natuur in deze regio.” Piet: “Het ging wat veel over verharde wegen. Dat hebben we ook op het evaluatieformulier aangegeven en ik heb begrepen dat ze daar dit jaar wat mee gaan doen.” Kim: “De Sallandse Wandelvierdaagse valt in de herfstvakantie. Dat is voor mij ideaal omdat ik in het onderwijs werk. We

hebben wel wat regen gehad maar over het algemeen was het weer heel goed. In oktober wordt het net een beetje herfstachtig, dan is het mooi lopen. Bij de Nijmeegse vierdaagse was het bloedheet. Dat is ook geen pretje.” Ervaring Piet deed ooit op uitnodiging van zijn zwager mee aan een senioren-wandeltocht in Dieren. “Dertig kilometer op gewone gympies.” Dat was het begin van een lange carrière

14 | DOOR.

ZADELPIJN Kim te Boekhorst uit Dalfsen laat er geen misverstand over bestaan: voor haar gaat er niets boven wandelen. Net als Zwollenaar Piet Koetsier was ze één van de deelnemers aan de allereerste Sallandse Wandelvierdaagse, van 21 tot en met 24 oktober 2008. Samen blikken ze terug en vertellen ze over hun hobby.

als wandelaar. Het Pieterpad, de Krijtlandroute, het Twentepad en tal van één- en meerdaagse wandelingen volgden. Zoveel ervaring als Piet heeft Kim nog niet: “Bij mij begon het met af en toe ’s avonds een half uurtje rond het dorp. De Sallandse Wandelvierdaagse was mijn eerste grote tocht. Ik werk fulltime dus heb niet alle tijd. Voor mij is wandelen voornamelijk even bijkletsen met vriendinnen. Je kunt met z’n allen op de bank gaan zitten, maar wij vinden het leuker om dat te combineren

Gemeente Raalte Burgerjaarverslag 2008

met een mooie wandeling. Dat doen we nu alweer een jaar of vijf.” Het is de combinatie die Kim zo aantrekt in het wandelen: “De gezelligheid, het lekker ontspannen sportief bezig zijn en ondertussen iets van de omgeving zien. Vaak gaat er op zaterdagochtend een sms’je rond in de vriendinnengroep: wie gaat er mee?” Waarom is wandelen leuker dan bijvoorbeeld fietsen of hardlopen? Piet: “Als je wandelt maak je veel meer deel uit van het landschap. Je beleeft het meer.


Op de fiets rij je toch snel aan de dingen voorbij.” Is een wandelliefhebber ook per definitie een natuurliefhebber? Kim: “Ik geniet wel van de natuur, vind het ook mooi om in de verschillende seizoenen te wandelen. Maar ik ga niet bij elk plantje door de knieën.” Bij Piet is dat niet anders, zegt hij. “Als ik een vogel hoor maakt het me niet zoveel uit of dat nu de boomkruiper of de boomsluiper is. Mijn vrouw is daar wat meer mee bezig, zeker nu ze een cursus vogelgeluiden doet.” Piet woont in Zwolle, Kim in Dalfsen. Beiden gaan er graag op uit in de regio. Piet: “Zwolle ligt wat dat betreft ideaal. Je bent zo in Salland, maar ook de Veluwe en de polder zijn vlakbij.”

Kim: “Er is genoeg te zien in de regio. Ik heb vriendinnen in Dalfsen, Luttenberg en Raalte. Vanuit al die dorpen zijn mooie routes te wandelen.” Internet is daarbij een handig hulpmiddel, weet Piet: “Ik ben ingeschreven bij de website ontrack.nl. Daar zijn veel routes te vinden. Je kunt ook zelf een route indienen, die wordt gecontroleerd en na goedkeuring op de site toegevoegd.” Kim: “Goeie tip!” Kim is in 2009 weer van de partij, Piet geeft dit jaar de voorkeur aan wandeltochten in Apeldoorn en het Vechtdal. Piet: “Maar complimenten voor wat ze in Raalte voor zo’n eerste editie hebben neergezet.” Kim: “Benieuwd wat ze er dit jaar weer van maken!” •

Gemeente Raalte Burgerjaarverslag 2008

DOOR. | 15


13 OKTOBER 2008

|

De brochure “Samen vooruit – Raalte 2020” wordt gepresenteerd. Burgerparticipatie is een belangrijk onderdeel van deze strategische visie, die de komende jaren richting geeft aan het beleid van de gemeente Raalte. Reacties uit de gemeente, ook de meer kritische geluiden, zijn van harte welkom.

Het grote verschil is dat je vroeger Iedere gemeente kent ze. Mensen die regelmatig kritisch van zich laten horen. Die zich niet bij voorbaat neerleggen bij de besluiten die in het gemeentehuis worden genomen. Wat drijft deze betrokken inwoners en welke wegen bewandelen ze om hun mening Flip Jonkman

kenbaar te maken? Max Middelbosch, eigenaar van het American Motorcycle Museum ontvangt op het terras van Taveerne Tivoli drie gasten: oud-raadslid Herman van der Sligte uit Nieuw-Heeten, koordirigent Flip Jonkman uit Heino en Michel Marsman uit Broekland, directeur van Nijhof Installatietechniek. 16 | DOOR.

met een gezond stel hersens best een goedkeuring kon geven. Michel: “Ik heb de indruk dat de vergunningsprocedures in de gemeente Raalte veel tijd kosten. Maar zodra er telefonisch contact wordt gelegd kan het opeens veel sneller. Dan denk ik: onze ambtenaren zijn toch dienstverlenend voor de burger?” Max: “Ik ken dat vanuit Zwolle, waar ik jaren heb gewoond. In de stad ben je veel anoniemer. Als je iets bij de gemeente Zwolle neerlegt weet die ambtenaar onvoldoende over wie het gaat. Tegenwoordig ga ik, als ik iets wil, met ondernemers uit de regio bij de gemeente langs. Je merkt dat een kruiwagen beter werkt om snel aan de bak te komen. In een kleinere gemeenschap is dat belangrijk.” Michel: “Een belletje naar de betreffende ambtenaar kan helpen om de zaken sneller in gang te zetten.” Dat rechtstreekse contact is belangrijk, weet Herman: “Om een mooi voorbeeld te noemen, ik vind dat de gemeente de Wmo goed opgepakt heeft. Natuurlijk met vallen en opstaan, er worden ook fouten gemaakt. Maar ik heb niet het gevoel dat de mensen van het Wmo-loket daar alleen voor zichzelf zitten. Het belang van de klanten staat voorop.” Raaltegevoel Max: “De verschillende kernen binnen de gemeente zijn niet close. Bij de opening van het museum hier, vijf jaar geleden, zag je groepjes mensen uit de verschillende dorpen ver uit elkaar staan.” Flip: “Daar loopt ook wel wat mis. Neem

Gemeente Raalte Burgerjaarverslag 2008

de muziekestafette, dat was elk jaar een dag waarop alle Raalter muziekverenigingen bij elkaar kwamen. Wat gebeurt er nu? De Maatjesdag, die altijd op een andere datum gepland was, wordt nu verzet naar de datum van de muziekestafette. En iedereen, inclusief de cultuurmakelaar die we nu hebben, is daar akkoord mee gegaan en de gemeente geeft er de vergunning voor. Weg muziekestafette! Ja, dan denken wij in Heino ook: Raalte bekijkt het maar.” Max: “Je moet zien dat je mensen dezelfde kant op krijgt.” Max heeft door de jaren heen geleerd hoe hij de dingen aan moet pakken: “Onlangs hebben we hier een toertocht gedaan om geld in te zamelen voor een kindertehuis. In totaal deden er duizend Harley-rijders mee, de opbrengst was tweeduizend euro. Maar ik durf zoiets niet meer bij de gemeente aan te vragen. Want als je dat doet moet je van alles regelen: EHBO, verkeersregelaars, noem maar op. Je bent zo tweeduizend euro kwijt. Dus ik ga nu naar de politie toe Michel Marsman


Herman van der Sligte

om te vertellen wat we gaan doen en dat we het zelf graag regelen. Dat kan ook. Als je bij het gemeentehuis komt met één vraag krijg je er tien terug.” Michel: “Dus worden evenementen illegaal georganiseerd, zo is de Kôle Kermse ook ontstaan. Pas sinds we er een goed doel aan gekoppeld hebben is het een legaal evenement.” Jurisprudentie “Maar Raalte kan ook wel soepel zijn. We hebben nu de Military van Broekelo, een groot tweedaags evenement. Daar kregen we razendsnel een vergunning voor.” Herman: “Als het allemaal in een bepaald

hokje past is het geen probleem. Maar als het iets nieuws is, wordt er gekeken waar bezwaren vandaan kunnen komen. En dat is de laatste twintig jaar veel erger geworden. Het grote verschil is dat je vroeger met een gezond stel hersens best een goedkeuring kon geven. Tegenwoordig is op alle gebieden jurisprudentie te vinden waar men zich op kan beroepen.” Michel: “En iedereen is mondiger geworden natuurlijk.” Concluderend stelt Michel: “De vergunningstrajecten mogen wel wat soepeler. Op dit moment heb je zoveel regels.” Flip: “De gemeente mag de afspraken best wat beter nakomen. En het duurt soms zo lang. We zijn vijf jaar bezig geweest om een fietsroute rond Heino van bordjes te voorzien. Vijf jaar met veel ergernis. Als dat nou wat sneller zou gaan, dan hoef ik er ook niet over te schrijven.” Michel: “Krijg je lege plekken in de krant, dat is ook niet goed.” Herman: “Nou, dan zijn er nog genoeg anderen die dat vullen.”

Herman gaat verder: “Het komt vaak neer op miscommunicatie. Met wat meer toelichting is veel onduidelijkheid te voorkomen. Communicatie is een van de moeilijkste dingen voor een gemeente. En we wonen in Nederland met z’n allen natuurlijk wel op een verrekt klein stukkie grond, dat brengt ook zo z’n problemen mee.” Max Middelbosch

Miny Roessink

Max: “Ik ben tot de conclusie gekomen: hoe langer je hier woont, hoe makkelijker het wordt.” Michel: “Je leert de mensen kennen.” Max: “Mensen die samen met mij bij het gemeentehuis binnenstappen.”

Gemeente Raalte Burgerjaarverslag 2008

DOOR. | 17


7,8 EN 9 MAART 2008 23 MAART 2008

|

Het hele jaar worden er in de gemeente Raalte tal van evenementen georganiseerd. Sportieve evenementen, dorpsfeesten en culturele activiteiten. In maart is het feest in Luttenberg, met de eerste editie van de Paasparty en in Broekland, waar de traditionele Kôle Kermse plaatsvindt.

Het zijn positieve feesten die Raalte

OP DE KAART ZETTEN Ieder jaar worden er, verspreid over de kernen binnen onze gemeente, flink wat evenementen georganiseerd. Het aantal groeit nog steeds. Wat komt er kijken bij de organisatie van zo’n evenement? Johnny Schutte, een van de drijvende krachten achter de Kôle Kermse in Broekland, en Jeroen Scholten en Martijn Lommers van de Paasparty in Luttenberg, bieden

Jeroen, Johnny en Martijn

M

artijn: “Er wordt veel georganiseerd. Elk dorp heeft z’n verenigingen om te onderhouden en daar zijn evenementen een mooi middel voor. De saamhorigheid is groot, overal in de buurt lopen de dorpsfeesten goed.” Johnny: “Je ziet een grote groep jongeren die het een beetje gehad heeft met al die discotheken. Die leven echt naar de tentfeesten toe en lopen ze allemaal af.” Martijn: “Dan is het ‘volgende keer bij ons!’” Johnny: “Op de Kôle Kermse sprak ik mensen uit Amsterdam. Zoveel mensen bij elkaar in een tent, dat kenden ze niet. Wij vinden het belangrijk dat er mensen van buiten komen. Het zijn positieve feesten die Raalte op de kaart zetten. Ik heb het gevoel dat de gemeente ons ook op die manier wil benaderen.” Jeroen: “Het contact met de gemeente is goed, de voorwaarden worden duidelijk toegelicht.” Johnny: “Het gaat uiteindelijk om de veiligheid van de bezoekers. EHBO, brandweer, het moet allemaal goed geregeld worden. De gemeente werkt daar op een positieve manier aan mee. Ik heb wel het idee dat

18 | DOOR.

een kijkje in de keuken. de normen aangescherpt worden. En de voorlichting vooraf, daar ontbreekt het nog wel eens aan.” Johnny gaat verder: “Behalve met de gemeente overleggen we ook met politie, brandweer en heel veel andere partijen: taxibedrijven, het beveiligingsbureau en de mensen die het verkeer regelen. Ik moet het afkloppen, maar de laatste jaren is er niks gebeurd.” Jeroen: “Als er al eens incidentjes zijn wordt het onderling opgelost.” Regels en veiligheid Jeroen: “Omdat we de tent hier naast het paasvuur hebben staan, ligt het qua regels net wat moeilijker. We moeten rekening houden met de afstand tussen de tent en het paasvuur, maar ook met de windkracht.” Nooit eens moe van alle regels en voorschriften? Martijn: “Er zit wel wat in natuurlijk, het heeft allemaal met veiligheid te maken.” Jeroen: “Het is alleen jammer dat alle feesten nog wel eens over één kam geschoren worden. Een evenement met driehonderd

Gemeente Raalte Burgerjaarverslag 2008

bezoekers die buiten staan is iets heel anders dan een feest met duizend man in een tent.” Johnny: “Je kunt er zelf een hele hoop aan doen. Zorgen dat je tentdoek brandveilig is, dat de parasols geïmpregneerd zijn. En vooral geen vlaggetjes en zo. Een vergunning kost ons 65 euro. En ik moet zeggen, daar wordt dan ook veel voor gedaan. De brandweer komt kijken, de politie, enzovoort. Ik sta er ook op dat ze komen. We hebben een schiettent op de kermis, die moet dan wel door de politie worden gecontroleerd en goedgekeurd. Ik wil niet hebben dat ze tijdens het evenement ontdekken dat er iets niet in orde is.” Vrijwilligers Johnny: “Bij de Kôle Kermse werken we met 180 vrijwilligers. Die komen allemaal uit het dorp of net daarbuiten. In totaal 1400 inwoners. Daar moet het vandaan komen en dat lukt.” Jeroen: “Hier zijn het de vrijwilligers van Elckerlyc, bij het Luttenbergfeest zorgen ook de sportverenigingen voor vrijwilligers. Die werken voor de eigen kas, in samen-


EERST EEN BAKKIE KOFFIE EN EEN PILSJE NA AFLOOP. GEZELLIG. werking met de horeca.” Johnny: “Je moet een leuke ploeg bij elkaar hebben. Bij ons vloeien er heel weinig af, iedereen werkt aan z’n eigen taken. De tent, het materiaal, de catering, noem maar op. Ook het afbreken op maandag doen we met z’n allen. Eerst een bakkie koffie en een pilsje na afloop. Gezellig.” Zelf een evenement organiseren? Wie een evenement wil organiseren, kan zich melden bij Caroline Groothuis, medewerker Algemene Politieverordeningen, kortweg APV. Caroline: “Is het een nieuw evenement, dan maak ik eigenlijk altijd een afspraak. Via een puntentelling bepalen we of het een

Caroline Groothuis

klein- of een grootschalig evenement is. Voor beide is een invulformulier opgesteld.” De grootschalige evenementen worden besproken binnen de werkgroep APV, die naast Caroline bestaat uit afgevaardigden van brandweer, politie en de afdelingen Beheer & Onderhoud en Verkeer & Infrastructuur. Waar nodig belt Caroline met de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) of de EHBO. “Raalte staat bekend als evenementengemeente en daar zijn we trots op, maar dat betekent wel dat iedereen daar aan mee moet werken. Hoe ver moet je gaan met het aantal evenementen? Enerzijds doen we er veel aan om het

makkelijk te maken iets te organiseren. Aan de andere kant heb je te maken met geluidsoverlast en verkeershinder.” “In de hele gemeente is veel draagvlak voor de evenementen. Alleen in het dorp Raalte ontvangen we wel eens klachten en dan gaat het met name over geluidsoverlast. Maar de mensen bellen pas als ze echt last hebben gehad, dus moet je als gemeente zo’n klacht serieus behandelen en waar nodig maatregelen treffen. Dan is het belangrijk dat je een beroep kunt doen op de organisatie. Je wilt als gemeente niet te betuttelend overkomen, maar je hebt wel met iedereen rekening te houden.” •

Gemeente Raalte Burgerjaarverslag 2008

DOOR. | 19


01 AUGUSTUS 2008

|

Burgemeester Piet Zoon heeft op zijn verzoek een gesprek laten plaatsvinden met vertegenwoordigers van alle verschillende kerkgenootschappen binnen de gemeente Raalte. Dit gesprek was aanleiding om, voor de lezers van het burgerjaarverslag, in een kleiner gezelschap nog eens verder te spreken.

Wat is anno nu de betekenis van de kerk binnen onze gemeente? Welke rol vervullen pastor en dominee in de dorpskernen? Hoe gaat de kerk om met veranderingen in de maatschappij? Welke rol vervult de gemeente hierin? In de Plaskerk spreekt burgemeester Piet Burgemeester Piet Zoon, Gerard Noordink, Marie-José Holterman en Karolien Zwerver

Zoon met PKN-dominee

Zouden we meer kunnen

SAMENWERKEN? Karolien Zwerver en de R.-K. pastores Marie-José Holterman (parochieverband Zuidoost Salland) en Gerard Noordink (parochieverband Noordoost Salland).

H

olterman: “Het is moeilijk om jongeren betrokken te krijgen. We vragen het ze zelf: ‘wat zouden jullie leuk vinden, waar zouden jullie op af komen?’ Maar als er dan met die informatie iets wordt georganiseerd valt de opkomst toch weer tegen. Dat is niet erg motiverend. Iedereen roept hoe ontzettend belangrijk het is, maar hoe je dat dan aan moet pakken, daar is het wiel nog niet voor uitgevonden.”

20 | DOOR.

Saamhorigheid op het platteland Holterman: “Ik vraag me wel eens af of je die saamhorigheid op feiten kunt baseren of dat het alleen een gevoel is.” Noordink: “Uit onderzoek van de universiteit van Wageningen blijkt dat jong en oud in de kleine dorpskernen de kerk en de school als cohesie-bevorderend ervaren. En ze hopen ook dat dat zo blijft.” Holterman: “Ik denk wel dat dat klopt. Kijk maar naar Raalte-Noord, waar even sprake is geweest dat er een kerk zou komen. Daar zie je nu de school als bindende factor. Voor de kinderen, maar ook voor de ouders die elkaar daar treffen.” Zoon: “Zulke ontmoetingsplekken, of dat nu een kerk is, een school of een supermarkt, het zijn de plaatsen waar interactie tussen mensen plaatsvindt. In de strategische visie Samen Vooruit, Raalte 2020 hebben we de vraag gesteld: welke voorzieningen hou je in de dorpen aanwezig? Speerpunten daarin zijn educatie en zorg. Dorpshuisfuncties en scholen willen we actief blijven steunen. Daarom is het mooi om te zien dat her en der vanuit de bevolking initiatieven ontstaan. Want dat zijn de ontmoetingsplekken waar je elkaar vindt.”

Noordink: “De jeugd is nog wel geëngageerd, maar minder vanuit politiek of geloof. In Heino kunnen jongeren drie weken ontwikkelingshulp doen, via World service. Er gaan nu weer acht, negen jongeren van een jaar of zestien op reis. Moeten ze geld voor inzamelen, enzovoort. Iets voor een ander doen: prachtig. Kun je er ook nog een leuke ervaring mee opdoen: nog mooier.” Zwerver: “Ik vraag me wel eens af: lopen

Gemeente Raalte Burgerjaarverslag 2008

we niet langs elkaar heen? Zouden we niet meer kunnen samenwerken?” Zoon: “Als er problemen zijn horen we dat graag. Als je iets niet voor elkaar krijgt kun je terecht bij Maatschappelijke Zaken en Sociale Zaken. Maar dat is tweerichtingsverkeer, daarom heb ik jullie ook uitgenodigd. Natuurlijk zijn kerk en staat gescheiden, maar er zijn gebieden waar overlap is. En dat vind ik prima.”


kunnen betekenen. En dan moeten we elkaar vooral niet uitspelen, maar juist informeren. In Heino, in Lierderholthuis, in Laag Zuthem en ook in Raalte, waar we in samenspraak zijn met vertegenwoordigers van de moskee.”

Terugloop Noordink: “Tachtig procent doet mee aan Kerkbalans, veertig procent zit in de kerk. Wat doen die andere veertig procent? Die hebben er wel iets mee.” Zwerver: “Op de bijzondere zondagen is de kerk vol. Maar geloven is wel een

Noordink: “Onze charitas heeft wel wat budget beschikbaar. Waar de overheid handen tekort komt, niets kan doen maar wel signaleert, weet Sociale Zaken de ondersteuning van de kerken te vinden?” Zoon: “Ik vraag me dat zelf ook wel eens af, vooral in situaties waar de professionele hulpverleners te maken hebben met allerlei spelregels. Dan is het handig als er een aantal contactpersonen binnen de samenleving zijn om elkaar verder te helpen. In het verleden deed de kerk bijna alles op dat gebied. Met de Algemene Bijstandswet in 1965 kwam die rol in handen van de overheid. Maar de kerk kan dat natuurlijk aanvullen.” Noordink: “Ik zie alleenstaande zestigplussers vereenzamen. Nu hebben we via de werkgroep Kerk en Samenleving de Op Stap-club. Niet alleen voor de parochieleden, we zijn er voor iedereen. Zo nemen we een humaan initiatief dat voor de hele gemeenschap zin heeft. Moet de overheid daar iets mee doen? Nee. Moet de overheid daar weet van hebben en misschien in faciliterende zin iets doen? Ja.”

Jongeren Noordink: “In Lierderholthuis krijg ik van tieners te horen: er is hier helemaal niks. Die hebben behoefte aan een ontmoetingsplek.” Zoon: “Ik geef ze het advies: leg je vragen neer bij Plaatselijk Belang en een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur. In feite heel eenvoudig.” Noordink: “Die communicatie, die soms heel erg voor de hand ligt, kunnen we als kerk best stimuleren.” Holterman: “Hetzelfde geldt voor RaalteNoord. Vraag je daar mensen wat hun grootste ergernis is, dan noemen ze het plein voor C1000. Een zee van ruimte, maar er gebeurt niets mee. Voor niemand.” Zoon: “Dat soort signalen hoor ik graag. En dat kan net zo goed van een nietkerkelijke organisatie zijn. Maar het is gewoon erg mooi, dat wanneer er iets bijzonders gebeurt in Heino, ik Gerard Noordink kan bellen om te horen wat er aan de hand is en wat we als gemeente

IN DE VOLKSMOND HOORT DE KERK ER ECHT NOG WEL BIJ, OOK AL KOM JE ER NIET.” bewustere keuze geworden. Hoewel, in de volksmond hoort de kerk er toch echt nog wel bij, ook al kom je er niet.” Noordink: “Allerlei bezinnende momenten verschuiven van de kerkelijke wereld naar de overheid. Neem het burgerlijk huwelijk, uiteindelijk een economisch contract. Maar wat zien we: de ambtenaar in een liturgisch gewaad, muziek uit de muur, zalvende teksten over trouw en liefde, daar heeft de burgerwet niets mee van doen. Het religieuze element is weg, maar het theater moet blijven.” Zwerver: “Dat dingen uit de kerk verdwijnen kun je jammer vinden, maar belangrijker is dat het gebeurt.” Noordink: “Als de overheid daar faciliteiten voor creëert: prachtig. Maar laat de inhoud aan kerken en andere idealisten over.” Zoon: “Ik wil jullie bedanken voor dit bijzondere gesprek. Laten we er samen voor zorgen dat wij elkaar blijven ontmoeten en dat ook andere mensen elkaar kunnen blijven ontmoeten.” • Gemeente Raalte Burgerjaarverslag 2008

DOOR. | 21


01 JANUARI 2008

|

Binnen team Salland, onderdeel van de politieregio IJsselland, zijn per 1 januari 2008 drie Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA’s) actief. Hun werkgebied beslaat de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte.

HET GAAT ONS NIET OM BEKEURINGEN UITDELEN, een waarschuwing werkt vaak net zo goed

Waar er voorheen één Bijzondere Opsporingsambtenaar actief was in de gemeente, wordt er nu samengewerkt met de gemeente Olst-Wijhe en zijn er voor het hele gebied drie BOA’s aangesteld. In 2008 gingen twee nieuwe BOA’s aan de slag in de gemeente Raalte: Hennie Aarnink en Jos Kogelman.

Meer blauw op straat,

J

winkeliers zien ons graag lopen

os: “In iedere situatie leggen we uit waar iemand in overtreding is en vertellen we erbij welk gevaar dit oplevert. Zolang je dat op een correcte manier doet, hebben mensen er ook begrip voor. Niet dat mensen vrolijk weggaan nadat ze een bekeuring hebben gekregen, maar dat is ook wel weer begrijpelijk.” Hennie: “Over het algemeen is de Raaltenaar prima op de hoogte van de regels.” Jos: “Als ik iemand wijs op een bepaald bord en vraag waar dat voor staat, krijg ik meestal wel het goede antwoord. ‘Niet gezien’, is dan het excuus.” Hennie: “Ook bij jongeren merk je dat. Als we optreden tegen fietsen in een voetgangersgebied gaat dat direct rond op school. De

22 | DOOR.

volgende dag zie je dat er rekening mee wordt gehouden. Ze kennen de regels prima.” Jos: “En dan is ons doel bereikt. Het gaat ons niet om bekeuringen uitdelen, een waarschuwing werkt vaak net zo goed. Het ligt er maar net aan hoe je je als BOA opstelt. Natuurlijk moet er wel gehandhaafd worden, dat mag niet verwateren. Maar het moet niet zo zijn dat iemand de haren al overeind gaan staan als ze ons zien lopen.” Resultaten Jos: “Of we na dit eerste jaar al resultaat kunnen zien? Absoluut, het fietsen in voetgangersgebieden is sterk afgenomen.”

Gemeente Raalte Burgerjaarverslag 2008

Hennie: “Je ziet fietsers in de verte afstappen zodra ze een uniform zien. Een teken dat de regels duidelijk zijn. Nu moeten we zien dat die bewustwording verder groeit en men uit eigen beweging de fiets buiten het wandelgebied houdt.” Jos: “En ook het aantal parkeerovertredingen neemt af.” Jos: “De opleiding tot BOA is pittig. Bovendien worden we eens per vijf jaar getoetst. Maar het is leuk werk, enorm afwisselend en je bent altijd met mensen bezig. Dat spreekt me persoonlijk erg aan. En je weet nooit wat er op je pad komt.” Hennie: “Dat onvoorspelbare houdt het pannend.” Jos: “Tijdens een verkeerscontrole kan het


maar zo gebeuren dat we een aanhouding moeten verrichten. Dat loopt door elkaar, het is niet: een uurtje dit, dan een uurtje dat. Je hebt eigenlijk overal oog voor.” Hennie: “En we ondersteunen ook onze collega’s. Als er een ernstig ongeluk Jos Kogelman en Hennie Aarnink

gebeurt, worden we bijvoorbeeld ingeschakeld om het verkeer te regelen.” Jos: “Enerzijds ben je bezig met handhaven, maar anderzijds doe je ook veel aan preventie. Als iemand belt omdat er bij hem of haar in de straat veel verkeerd wordt geparkeerd, gaan we daarover in gesprek. Door extra controles of maatregelen in overleg met de gemeente kunnen we zo’n situatie dan aanpakken.” De Bijzondere Opsporingsambtenaar (BOA) heeft een breed takenpakket. Hoofdtaken zijn toezicht en handhaving op het gebied van parkeren, milieu, jongerenbeleid, de Algemene Politieverordening (APV) en verkeer. Daarnaast is de BOA belast met beheer en teruggave van gestolen en gevonden fietsen. BOA’s worden ook ingezet bij de ondersteuning van collega’s in noodhulp, bijvoorbeeld bij ernstige verkeersongevallen.

Hennie: “Ook op straat worden we regelmatig aangesproken met vragen, meestal over parkeren of bepaalde verkeersregels.” Jos: “Sowieso merk je dat het op prijs gesteld wordt dat we ons gezicht laten zien, dat er blauw op straat is. Winkeliers zien ons graag lopen.” Jos: “In 2008 hebben we een voorlichtingsproject gedaan met schoolgaande jeugd over het weggooien van afval, in het kader van een landelijke actieweek. En vergis je niet, de bekeuringen liegen er niet om. Na een week hebben we gecontroleerd en je zag dat er veel minder zwerfvuil lag.” Hennie: “Niet elke overtreding is op te lossen. Afval dat zomaar op straat wordt gezet is niet altijd te traceren. Soms heb je geluk en vind je een adres in een vuilniszak, of is er een buurtbewoner die ons aan informatie kan helpen. Dan gaan we bij de daders op bezoek voor een gesprek. Keihard optreden? Een bekeuring werkt niet altijd.” Jos: “Je bepaalt zelf hoe tolerant je bent.”

Hennie: “Dat geldt overal, ook bij het parkeerbeleid. Soms is iemand net een paar minuutjes te laat, maar als ik zie dat hij of zij net komt aangelopen laat ik het bij een waarschuwing. Mijn stelregel: als ik al aan het schrijven ben, dan moet er wel een heel goed excuus komen wil ik de bekeuring alsnog op zak houden.” Jos: “Op het gebied van tolerantie is er wel het een en ander veranderd, ook hier. Mensen zijn mondiger, om het zo te zeggen. Je ziet wel een verschuiving van bepaalde stedelijke verschijnselen richting platteland. Graffiti bijvoorbeeld, dat zie je de laatste jaren ook hier steeds meer. Maar over het algemeen is Raalte toch een plattelands-

gemeente, waar het gemoedelijk toegaat. Wat dat betreft zou ik niet in een grote stad willen werken. Daar ben je veel meer bezig met aanhoudingen. Alhoewel, het is wel een uitdaging natuurlijk.” Hennie: “De Raaltenaar is vrij regelvast. Overtredingen die er zijn komen vaak voort uit onwetendheid of onoplettendheid. En mensen hebben soms bepaalde principekwesties, dan dragen ze geen gordel omdat ze een keer letsel hebben opgelopen door de gordel.” Jos: “Dan is het aan ons om uit te leggen waarom het toch veiliger is de gordel wel om te doen.” •

Gemeente Raalte Burgerjaarverslag 2008

DOOR. | 23


01 | Naturalisatie: Ongelooflijk hoe blij nieuwe Nederlanders reageren op het Nederlanderschap. In Raalte moet het ongetwijfeld lukken om Medelanders te zijn of te worden. 02 | Sallandse Wandelvierdaagse: Een dergelijk evenement plaatst Salland en dus ook de gemeente Raalte op een goede wijze op de kaart. De eerste keer slaagde de organisatie erin een waar wandelevenement neer te zetten. Ik ben er van overtuigd dat de wandelvierdaagse kan uitgroeien tot een van de belangrijkste evenementen in Raalte.

01

02

03 | Lintjes: In 2008 waren er 12 lintjes uit te reiken door mijn ambtsvoorganger Pieter van Veen. 04 | Mooie dag: Je wordt niet elke dag als nieuwe burgemeester ge誰nstalleerd. 23 mei 2008 is een gedenkwaardige dag met een warm welkom.

04

03

05 | Interview foekepotten Thijs Haarmeijer: Wordt Thijs nu zilversmid of wil hij in de toekomst burgemeester worden......

05

24 | DOOR.

Gemeente Raalte Burgerjaarverslag 2008

05


06

07

Een kijkje in het fotoalbum

van burgemeester Piet Zoon

06 | Sporten: Behoor ik ook tot deze actieve 55+ groep? Volleybal blijft een geweldige sport.

08

07 | Les krijgen: Hanne en Vera van de Esmoreit, een paar apart. Via groen, aardrijkskunde en landkaarten kreeg ik gelijk een uitnodiging om in de klas in Luttenberg te komen vertellen. 08 | Ministerie: Een eerste ministerieel bezoek aan Raalte tijdens mijn burgermeesterschap. Zullen er nog andere bezoeken van dergelijk niveau volgen? 09 | Salland festvival: Kleurrijker kan het niet. Een van de eerste ervaringen in Raalte kort na de installatie als burgemeester en dan ’s avonds nog even naar Mariënheem voor de Midzomerfeesten.

09

10 | Slachtdag: Voor mij als slagerszoon is een slachtdag “oude” stijl een moment van herkenning. Even de bijl ter hand genomen om de sfeer weer te proeven.

10

10

Gemeente Raalte Burgerjaarverslag 2008

DOOR. | 25


D

I

E

N

Aantallen afgedane producten publiekszaken Uittreksel burgelijke stand

720

Huwelijken

87

Kostenloze huwelijken

18

Partnerschappen kostenloos

12

Overlijden in Raalte

263

Overlijden inwoners Raalte, buiten de gemeente

71

Geboorten

133

Inwoners van Raalte die in het ziekenhuis geboren zijn

261

Binnenverhuizingen

1604

Digitale balie

90

Kwijtschelding belastingen

180

GPK

In 2008 is aan de volgende personen door de burgemeester een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt:

79

Leerlingenvervoer

208

Bezwaarschriften afd. Publiekszaken

6

Sloopvergunningen + meldingen

92

Parkeervergunningen

649

de heer H.A.T. Arts

Raalte

Wijziging parkeervergunningen

123

de heer J.E. Bruggeman

Heino

Kavelinschrijvingen

240

de heer E. Freriks

Raalte

Verkoopbesluiten kaveluitgifte

10

de heer G.B.J. Groot Beumer

Heino

de heer A.E.J. Grotentraast

Heeten

Evenementenvergunningen + meldingen

274

de heer H.G.M. Holtmaat

Luttenberg

Ontheffingen verbranding snoeihout

164

de heer W.P.M. Rabelink

Raalte

Standplaatsen

19

de heer K. Zijlstra

Raalte

Circussen

11

mevrouw G. Zijlstra-Oldemaat

Raalte

Loterijvergunningen

19

De heer H.G.M. Meijer

Raalte

Terrasvergunningen

De heer W.P. Ruhof

Raalte

Drank & Horeca-vergunning

24

Mevrouw A.E.R.M. Witte-Voss

Raalte

Drank & Horeca-ontheffing

50

5

Paspoorten

2737

ID-kaarten

3128

Rijbewijzen

4544

Rechtsbescherming Er zijn in 2008 in totaal 113 bezwaarschriften ontvangen tegen gemeentelijke besluiten. Gegrond Ongegrond

48 %

Ingetrokken

30 %

Niet ontvankelijk

13 %

Overig

26 | DOOR.

Gemeente Raalte Burgerjaarverslag 2008

8%

1%


S

T

V

E

R

L

E

N

I

N

G

Werken op afspraak

Wet werk en bijstand (Wwb)

In 2008 zijn er 601 afspraken gemaakt. Veruit de meeste afspraken (89%) werden er gemaakt voor het aanvragen en/of afhalen van een reis- of rijdocument. In 6% van de gevallen betrof het een afspraak voor de balie van Bouwen en Wonen en 2% van de klanten maakte een afspraak voor het Wmo-loket. 3% heeft een afspraak gemaakt voor één van overige producten.

• We hebben 79 aanvragen levensonderhoud ontvangen. Hiervan zijn er 79 afgehandeld, waarbij 69 aanvragen hebben geleid tot toekenning van de uitkering. • In totaal ontvingen op 31 december 2008 262 cliënten een uitkering levensonderhoud op grond van de Wwb. • 78% van de aanvragen is afgehandeld binnen 8 weken; 70% is afgehandeld binnen 4 weken.

Reïntegratie • Er zijn in 2008 33 personen uitgestroomd naar reguliere arbeid. • In totaal zijn er 11 personen doorgestroomd naar vrijwilligerswerk. • Om een reïntegratietraject te volgen is voor 9 personen kinderopvang geregeld.

Bouwvergunningen In 2008 zijn 527 aanvragen voor een bouwvergunning ingediend, onderverdeeld in 178 lichte bouwvergunningen en 349 reguliere bouwvergunningen. Van de mogelijkheid om een bouwontwerp kosteloos voor een eerste beoordeling aan te bieden (verzoek om vooroverleg) is 197 keer gebruik gemaakt.

Aangevraagde producten 2007

Lichte bouwvergunning

Reguliere bouwvergunning

Vooroverleggen

Prognose

187

332

197

Gerealiseerd

178

349

197

Meldingen openbare ruimte Er zijn 3046 meldingen binnengekomen. 72% van de meldingen is via de telefoon gemeld, 15% via internet en 13% is een op een andere wijze doorgegeven.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) • 1725 aanvragen (waarvan 419 vervoersvoorziening, 233 rolstoelvoorziening, 531 woonvoorziening en 542 hulp bij huishouding). • 1689 aanvragen zijn afgehandeld, waarvan er 1326 zijn toegekend. • 81% van de aanvragen is afgehandeld binnen 8 weken.

Bijzondere bijstand • 620 aanvragen bijzondere bijstand; 555 aanvragen zijn afgehandeld, waarbij er 394 zijn toegekend. • 99% van de aanvragen is afgehandeld binnen 8 weken; 79% binnen 4 weken. • Naast aanvragen zijn er ook 1118 declaraties bijzondere bijstand geweest; cliënten die bij ons bekend zijn hoeven geen aanvraag meer in te dienen maar kunnen gelijk de kosten declareren. • 97% van de declaraties zijn afgehandeld binnen 2 weken; 85% binnen een week. • Door aanpassing nieuw beleid en extra communicatie naar buiten is het aantal aanvragen explosief gestegen. Gemeente Raalte Burgerjaarverslag 2008

DOOR. | 27


F

I

N

A

N

C

In dit hoofdstuk worden de financiële resultaten van de gemeente Raalte over het afgelopen jaar onder de loep genomen. Hierbij moet worden opgemerkt dat het hier gaat om voorlopige rekeningcijfers, omdat bij het ter perse gaan van dit burgerjaarverslag de jaarrekening 2008 nog niet was vastgesteld door de gemeenteraad. Inkomsten Gemeente Raalte (in euro’s) omschrijving

2007 x 1 miljoen

Algemene uitkering

2008 x 1 miljoen

2008 per inwoner

I

Ë

N

De financiële resultaten van de gemeente Raalte zijn in bijgaand overzicht van de baten en de lasten weergegeven.

INKOMSTEN Voor de verwerving van inkomsten beschikt de gemeente over een aantal bronnen. Voor een relatief beperkt gedeelte voorziet de gemeente in haar eigen inkomsten door het heffen van gemeentelijke belastingen en leges (eigen belastinggebied). Het grootste gedeelte van de inkomsten is afkomstig uit externe bronnen (Rijksmiddelen). Daarnaast zijn er inkomsten die niet direct onder een van beide bovengenoemde categorieën zijn in te delen.

26,5

28,9

784

Specifieke uitkeringen

5,9

11,5

312

Afvalstoffenheffing

2,4

2,5

67

Onroerende zaakbelasting

4,8

4,9

134

Rioolrecht

2,1

2,1

57

Hondenbelasting

0,1

0,1

2

Grondexploitatie

13,6

14,0

378

0,5

0,5

14

• Algemene uitkering Jaarlijks ontvangt de gemeente van het Rijk een uitkering om haar taken goed te kunnen uitvoeren. Deze uitkering kan de gemeente naar eigen inzicht voor algemene doeleinden aanwenden. De hoogte van deze uitkering wordt bepaald op basis van een groot aantal verdeelmaatstaven. Hierbij kunt u denken aan oppervlakte grond (bebouwd en onbebouwd) en water, inwoneraantal, aantal woningen, sociale structuur, bodemgesteldheid.

Parkeergelden Gemeentelijke leges

1,5

1,6

43

Overige inkomsten

13,5

14,4

391

Subtotaal

70,9

80,5

2.182

Mutaties in reserves

14,5

20,6

559

Totaal inkomsten

85,4

101,1

2.741

Uitgaven Gemeente Raalte (in euro’s)

2007

2008

2008

x 1 miljoen

x 1 miljoen

per inwoner

Inwoner en Bestuur

6,9

7,0

189

Dienstverlening

0,9

0,9

24

Brandweer & Veiligheid

2,0

2,3

63

Verkeer & Vervoer

8,0

5,2

140

Openbaar groen

1,6

1,8

48

Duurzame bescherming openbare ruimte

6,3

5,4

145

Onderwijs & Educatie

6,0

4,8

131

Sport

3,4

4,7

128

Welzijn

2,5

2,7

75

Inkomensondersteuning

6,8

12,3

333

Maatschappelijke zorg

7,1

7,4

200

15,0

16,9

459

Bouwen

1,0

1,0

27

Alg. dekk middelen, resultaten en onvoorzien

3,1

2,9

78

Subtotaal

70,6

75,3

2.040

Mutaties in reserves

13,4

25,0

678

Totaal uitgaven

84,0

100,3

omschrijving

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

28 | DOOR.

Gemeente Raalte Burgerjaarverslag 2008

2.718

Externe inkomstenbronnen

• Specifieke uitkeringen Naast de algemene uitkering ontvangt de gemeente een aantal uitkeringen van het Rijk voor specifieke doelen. Tot deze specifieke uitkeringen behoren onder meer de onderwijsvergoedingen, vergoedingen die verband houden met de bijstandsuitgaven en kosten van de inburgering van nieuwkomers. Het Rijk ziet er op toe dat de gemeente deze middelen ook daadwerkelijk inzet voor deze doelen.


F

I

N

Eigen inkomstenbronnen Afvalstoffenheffing Opbrengst

2008 e 2.476.279,-

Deze inkomsten betreffen de heffingen die worden opgelegd aan de bewoners of gebruikers van woningen, waarvoor de gemeente de wettelijke verplichting heeft het huisvuil in te zamelen. De betreffende burgers worden aangeslagen voor een vast basistarief, verhoogd met een bedrag per lediging van de grijze en/of groene container.

A

N

C

Hondenbelasting Opbrengst

I

2008 e

Ë

N

• Grondexploitatie De inkomsten over de opbrengsten door de verkoop van gronden en ontwikkeling en aanleg van bestemmingsplannen voor woningbouw- en bedrijventerreinen.

77.605,-

Mensen die een hond als huisdier houden worden jaarlijks door de gemeente aangeslagen voor hondenbelasting. De belasting bedraagt e 25,- voor de eerste hond en € 32,- voor de tweede en volgende hond. M.i.v. 2009 is deze hondenbelasting afgeschaft.

• Gemeentelijke leges Gemeentelijke leges worden van burgers gevraagd voor een aantal specifieke diensten die de gemeente aan haar burgers levert. Hierbij valt te denken aan leges i.v.m. verstrekking van vergunningen, verstrekken van paspoorten en rijbewijzen enz. De gemeente streeft er steeds meer naar om deze leges kostendekkend te maken.

• Parkeergelden

Onroerende zaakbelasting Opbrengst

2008 e 4.943.397,-

De onroerende zaakbelasting (O.Z.B.) is de grootste eigen inkomstenbron van de gemeente Raalte. Deze belasting wordt aan de burger in rekening gebracht volgens een vooraf door de gemeenteraad bepaald tarief.

Rioolheffing Opbrengst

2008 e 2.107.591,-

De gebruiker van een object (woning en/of bedrijf) dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering wordt aangeslagen voor deze belasting. De grondslag voor de heffing is het waterverbruik per jaar. Het merendeel (ruim 90%) van de aanslagen valt binnen de categorie tot 500 m3 waterverbruik per jaar (tarief e149,-).

De opbrengsten van het in 2002 ingevoerde betaald parkeren vormen een inkomstenbron voor de gemeente. Hiertegenover staan echter ook de uitgaven die verband houden met het handhaven van het gemeentelijk parkeerbeleid.

Overige inkomsten Dit betreft inkomsten van derden zoals het waterschap, overige gemeenten en/of samenwerkingsverbanden, terwijl ook de beschikking over gemeentelijke reserves en voorzieningen als overige inkomsten worden aangemerkt.

UITGAVEN • Inwoner en bestuur Hieronder zijn de uitgaven van de bestuursorganen verantwoord en de kosten die verband houden met de interne en externe

Gemeente Raalte Burgerjaarverslag 2008

DOOR. | 29


F

I

N

dienstverlening en ondersteuning van de gemeentelijke organisatie aan het bestuur (kosten bestuursorganen, communicatie, verkiezingen, bestuursondersteuning).

A

N

C

I

Ë

N

werk, vorming en ontwikkelingswerk, kunstbeoefening, cultuur, alsook het in stand houden en ondersteunen van het bibliotheekwerk en muzikale vorming.

• Brandweer en veiligheid Uitgaven ten behoeve van activiteiten ter bevordering, verbetering en handhaving van de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente (brandweer, integrale veiligheid, rampenbestrijding).

• Wonen en werken

• Openbare ruimte en Verkeer

• Onderwijs en educatie De gemeente tracht met financiële middelen zodanige voorwaarden te scheppen dat er voldoende en kwalitatief goede onderwijsgebouwen in de gemeente beschikbaar zijn en dat er ook een adequaat onderwijsvoorzieningenniveau in stand kan worden gehouden. Het peuterspeelzaalwerk en de volwasseneneducatie hebben daarin een belangrijk aandeel.

Uitgaven omvattende de aanleg en het onderhoud van openbaar groen, wegen, verhardingen, openbare verlichting, de zorg voor bereikbaarheid openbaar vervoer en de verkeersveiligheid en het parkeren in dorpskernen en woonwijken. Ook het speelruimtenbeleid wordt onder dit programma vorm gegeven.

De hieronder verantwoorde uitgaven betreffen de kosten met betrekking tot de stedenbouwkundige advisering, ontwikkeling van dorpskernen en buitengebieden, ontwikkeling van huisvestingsbeleid en de realisatie van bouwlocaties voor woningen en bedrijven. Ontwikkeling van recreatie- en economisch beleid krijgen eveneens onder dit programma vorm.

• Financiering en algemene dekkingsmiddelen

• Inkomen en zorg

• Sport en welzijn De inzet van middelen heeft tot doel het initiëren en instandhouden van voorzieningen op de gebieden sport, sociaal cultureel

30 | DOOR.

Met deze middelen wil de gemeente werkloze inwoners op weg helpen naar werk, armoede binnen de gemeentelijke grenzen bestrijden en daar waar nodig financiële bijstand en maatschappelijke diensten aanbieden. Daarnaast zijn binnen dit programma middelen beschikbaar om invulling te geven aan ouderen- en gehandicaptenzorg, vluchtelingenbeleid, maatschappelijke dienstverlening en volksgezondheidsbeleid.

Gemeente Raalte Burgerjaarverslag 2008

De hier verantwoorde middelen houden verband met de zorg voor een gezond en evenwichtig financieel beleid. Zo wordt gezorgd voor voldoende financiële ruimte voor de uitvoering van nieuwe beleidsvoornemens.


Uw container één jaar gratis geleegd?* Ook kans maken? Los dan nu de puzzel op!

H

oplossing, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer naar: Gemeente Raalte t.a.v. Cluster Communicatie, Antwoordnummer 20, 8100 VB Raalte (een postzegel is niet nodig). Of e-mail de

oe werkt het? Vul voor elke vraag het goede antwoord in. Alle antwoorden zijn te vinden in dit jaarverslag. Alles ingevuld? Dan is de oplossing, van boven naar beneden, te lezen in de oranje balk. Stuur deze

oplossing naar communicatie@raalte.nl. Uit de juiste inzendingen worden vijf winnaars verloot: een jaar lang gratis uw grijze en groene container geleegd. Inzenden kan tot 1 augustus 2009. Veel succes!

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

01 | De school van Lisa Kolk 02 | Het Omnihuus staat in... 03 | De voornaam van Goudhaentje 2008 04 | Het echtpaar Zijlstra brengt hulpgoederen naar onder andere... 05 | Eén van de jaarlijkse evenementen in Luttenberg 06 | Brandweercommandant van Raalte 07 | Eigenaar van het American Motorcycle Museum 08 | De favoriete vrijetijdsbesteding van Kim te Boekhorst en Piet Koetsier 09 | Pastor van parochieverband Zuidoost Salland 10 | Verboden in voetgangersgebied 11 | Burgemeester van Raalte (voor- en achternaam) * Is alleen geldig voor particuliere ledigingen en exclusief vast recht.

Gemeente Raalte Burgerjaarverslag 2008

DOOR. | 31


RAALTE LEEFT B

innen de veelzijdige gemeente Raalte vormen Raalte en Heino de grootste kernen. Verder bestaat de gemeente nog uit de kernen Broekland, Heeten, Laag Zuthem, Lierderholthuis, Luttenberg, Mariënheem en Nieuw Heeten. De dienstverlening in de kernen is voor alle inwoners binnen handbereik en om de sterke gemeenschapszin binnen onze gemeente te garanderen zijn er meerdere

ontmoetingsplekken. De groep 65-plussers neemt toe en geeft een andere kijk op dorpsvernieuwing. Jongeren en starters op de huizenmarkt vragen passende huisvesting, zodat ze in onze gemeente kunnen blijven wonen. Goed bereikbare, kwalitatief hoogwaardige en dan ook nog bedrijfseconomisch verantwoorde zorgvoorzieningen in de gemeente hebben alle aandacht. Door veranderende behoeften en

inzet van nieuwe technologische ontwikkelingen ontstaat ook in Raalte een vernieuwd aanbod van woon- leef- en werkconcepten. Met name ingegeven door persoonlijke ambities en omstandigheden ontstaat een uiteenlopend palet aan bedrijvigheid en initiatieven. Kenmerkend voor de gemeente Raalte, waar de verscheidenheid en de saamhorigheid groot is. Een gemeente die leeft!

Waar de verscheidenheid en de saamhorigheid groot is. Een gemeente die leeft! Heeten De gemeente Raalte heeft Broekland een oppervlakte van maar liefst 17.264 hectare en had op 31 december 2008 37.030 inwoners. Heino Laag Zuthem Voornaamste kenmerk van de gemeente Raalte is haar veelzijdigheid. Aan de ene kant het platteland met volop Luttenberg Mariënheem ruimte en rust, natuurschoon en monumentale gebouwen. Aan de andere kant is er de verstedelijkte kern Raalte, die beschikt over een groot aantal Bevolkingsopbouw per kern. voorzieningen op maatschap- Kernen 2005 pelijk, economisch, cultureel Broekland 1222 3647 en dienstverlenend gebied. Heeten 6962 Zo is het voortgezet onderwijs Heino 645 ruim vertegenwoordigd en Laag Zuthem Lierderholthuis 409 ontbreken ook een knus theater Luttenberg 2287 en een polikliniek niet. Mariënheem 1786

Gemeente Raalte Burgerjaarverslag 2008

Lierderholthuis

Raalte

2006

2007

2008

1220

1212

1207

3697

3728

3741

7037

6999

6940

644

634

665

416

416

415

2278

2272

2293

1780

1826

1478

1169

1156

1140

1160

Raalte

19075

19029

19085

19131

Totaal

37202

37257

37312

37030

Nieuw Heeten

32 | DOOR.

Nieuw Heeten

Burger Jaarverslag 2008  

Burger Jaarverslag 2008

Burger Jaarverslag 2008  

Burger Jaarverslag 2008

Advertisement