Page 1

1  

 ПРОЈЕКАТ „РАЗИГРАНИ ДЕЛФИНИ“  УЧЕНИЧКА РАДИОНИЦА ЗА ИЗРАДУ ДИДАКТИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА   

Секцију је водила педагог Снежана Нецков, а у рад  су укључена два  ученика са сметњама у развоју и петнаест ученика без сметњи, од шестог  до  осмог  разреда.  Одржано  је  13  састанака  секције  и  преко  25  сати  активног  рада  на  изради  веома  разноврсног  дидактичког  материјала.  Рад  се  одвијао  у  библиотеци  школе,  у  сарадњи  са  библиотекаром  Зорицом Нађ‐Хевеши, која је помагала у  избору литературе. Ученици су  давали  идеје  и  реализовали  их  користећи  опрему  која  је  планирана  пројектом  (апарат  за  пластификацију,  колор  штампач,  потрошни  материјал). Израђен је богат материјал који се може користити у првом и  другом  разреду  за  усвајање  слова,  богаћење  речника,  савладавање  вештине читања и рачунања... Део материјала се користи за увежбавање  серијалности и вештине класификовања, израду скупова, придруживање  елемената,  поређење  по  бројности  и  сл.  Веома  корисни  су  и  шпилови  карата  са  квиз  питањима  који  се  лако  могу  применити  за  понављање  и  систематизацију  знања  из  света  око  нас.  Сав  материјал  је  пластифициран,  тако  да  се  може  користити  више  година.  Ученици  су  испољили  велико  интересовање  за  овај    рад,  а  и  за  своје  мале  другаре  који ће користити израђени материјал.    Примерак  колекције  израђених  материјала,  директор  школе  уручила  је  Новосадском  хуманитарном  центру  који  нам  је  партнер  на  реализацији  овог  пројекта.  Представници  NSHC  су  заузврат  одржали  едукацију  запослених  о  специфичностима  рада  са  децом  из  маргинализованих група, у чему имају дугогодишње искуство.  


2  

 


3  

 


4  

 

ucenicka radionica  

ucenicka radionica

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you