Page 1

15 mm

LIDIJA GOLC, VALENTINA KOBAL, KLEMEN LAH, BERNARDA LENARŠIČ

ODKRIVAJMO ŽIVLJENJE BESED 1, berilo za dijake 1. letnika srednjih strokovnih šol: • upošteva dijakovo predznanje iz osnovne šole; • omogoča bogat in premišljen izbor književnih odlomkov ljubezenskih besedil, znanstvenofantastičnih in mladinskih del s primeri iz vseh književnih zvrsti; • sistematično in pregledno predstavlja poglavja iz starejše zgodovine književnosti (do srednjega veka); • pri analizi posameznega književnega dela upošteva načelo šolske interpretacije; • spodbuja medpredmetne povezave in razumevanje širšega kulturno zgodovinskega ozadja. LIDIJA GOLC, VALENTINA KOBAL, KLEMEN LAH, BERNARDA LENARŠIČ

LIDIJA GOLC, VALENTINA KOBAL, KLEMEN LAH, BERNARDA LENARŠIČ

LIDIJA GOLC, VALENTINA KOBAL, KLEMEN LAH, BERNARDA LENARŠIČ

LIDIJA GOLC, VALENTINA KOBAL, KLEMEN LAH, BERNARDA LENARŠIČ

ODKRIVAJMO ŽIVLJENJE BESED 1, berilo za dijake 1. letnika srednjih strokovnih šol:

življenje besed

ODKRIVAJMO življenje besed

21,90 €

ODKRIVAJMO življenje besed

ODKRIVAJMO

ODKRIVAJMO življenje besed

življenje besed

ODKRIVAJMO življenje besed

DKRIVAJMO

ODKRIVAJMO življenje besed

ODKRIVAJMO življenje besed

Učbenik za slovenščino – književnost v 1. letniku srednjih strokovnih šol

ODKRIVAJMO življenje besed

Učbenik za slovenščino – književnost v 2. letniku srednjih strokovnih šol

ODKRIVAJMO življenje besed

Učbenik za slovenščino – književnost v 3. letniku srednjih strokovnih šol

21,90 €

ODKRIVAJMO življenje besed

• pri analizi posameznega književnega dela upošteva načelo šolske interpretacije;

odbuja medpredmetne povezave in razumevanje širšega kulturno zgodovinskega ozadja.

ODKRIVAJMO življenje besed

tično in pregledno predstavlja poglavja iz starejše zgodovine književnosti (do srednjega veka);

ODKRIVAJMO življenje besed

• upošteva dijakovo predznanje iz osnovne šole; znanstvenofantastičnih in mladinskih del s primeri iz vseh književnih zvrsti;

ODKRIVAJMO življenje besed

• sledi najnovejšemu učnemu načrtu za srednje strokovne šole; • omogoča bogat in premišljen izbor književnih odlomkov ljubezenskih besedil,

ODKRIVAJMO življenje besed

Učbenik za slovenščino – književnost v 4. letniku srednjih strokovnih šol

ODKRIVAJMO življenje besed

• sledi najnovejšemu učnemu načrtu za srednje strokovne šole;

ODKRIVAJMO življenje besed

Učbenik za slovenščino – književnost v 1. letniku srednjih strokovnih šol

oprema_ODKRIVAJMO_1.indd 1

4/8/10 12:23:16 PM


vsebina

Vsebina

I. UVOD V KNJIŽEVNOST Odkrivajmo branje Odkrivajmo literarno teorijo Književne zvrsti in vrste Sestava književnega dela Zunanja zgradba in slog književnega besedila

8 1 6 20 24 30

II. ODKRIVAJMO LJUBEZENSKA BESEDILA Uvod Lucij Apulej: Zgodba o Amorju in Psihi William Shakespeare: Soneta št.18 in 130 France Prešeren: Gazeli I. in III. Ljubezen v slovenski ljudski pesmi Ivan Tavčar: Cvetje v jeseni Marjan Rožanc: Ljubezen Milan Jesih: Ljubiti Ciril Zlobec: Sveta mesta tvojega telesa Andrej Blatnik: Vlažne stene Maja Vidmar: Par Aksinja Kermauner: Berenikini kodri

34 39 4 5 4 9 55 62 70 76 83 87 92 9 6

III. ODKRIVAJMO MLADINSKO KNJIŽEVNOST Uvod Anna Fienberg: Sposojena svetloba Marjana Moškrič: Ledene magnolije Yann Martel: Pijevo življenje John Boyne: Deček v črtasti pižami Tina Kosi: To ti je lajf Irena Velikonja: Poletje na okenski polici

1 06 1 10 1 15 1 21 1 27 1 35 143

IV. ODKRIVAJMO ZNANSTVENOFANTASTIČNA BESEDILA Uvod Aldous Huxley: Krasni novi svet Vid Pečjak: Adam in Eva na planetu starcev Miha Remec: Stik

1 50 1 54 1 62 1 69 3


vsebina

V. ODKRIVAJMO STAREJŠO KNJIŽEVNOST

4

Biblija Babilonski stolp Dalila izda Samsona Prošnja iz globine Prilika o izgubljenem sinu

1 78 178 1 82 1 86 1 89

Antična književnost Starogrško pripovedništvo Homer: Odiseja, Kiklop Polifem Starogrška lirika Sapfo: Prošnja Afroditi Anakreon: Glej, črna zemlja pije Starogrška dramatika Sofokles: Kralj Ojdip Sofokles: Antigona

91 1 1 95 1 97 201 202 203 205 208 214

Srednjeveška književnost Trubadurska lirika Comtessa de Dia: Zapeti moram, česar ne želim Viteški roman Tristan in Izolda Verski alegorični ep Božanska komedija Srednjeveška književnost na Slovenskem Brižinski spomeniki

219 2 25 2 26 229 230 2 35 243 2 47


uvod

o d k r i va j m o l j u b e z e n s k a b e s e d i l a

ODKRIVAJMO LJUBEZENSKA BESEDILA V zgodovini človeštva je bilo izgovorjenih in zapisanih nešteto razmišljanj o ljubezni. Nekatera izmed njih, ki so jih povedale znane osebnosti, so zapisana v nadaljevanju.

• Preberite jih in razmislite,

Ljubezen se rodi iz veselja, s katerim gledata drug drugega, hrani se s potrebo, da spet vidita drug drugega, in se zaokroži, ko se ne moreta več ločiti! (Jose Marti) Že mogoče, da se svet ne vrti zaradi ljubezni, vendar moram priznati, da se je zaradi nje vredno vrteti z njim. (Sean Connery) Resnica je, da obstaja ena sama najvišja vrednota – ljubezen. In ni pomembna zgodba te ali one ljubezni – pomembno je, da je človek ljubezni sposoben. Nemara je to edini bežen pogled v večnost, ki nam je dovoljen. (Helen Hayes) Kako lepa je romantična ljubezen – kakor svila, pretkana z zlatom – nežna kakor pajčevina. Ljubezen je iz trpežnejšega blaga in se zlepa ne obrabi. Krtačimo in šivamo in krpamo jo lahko vse življenje – in vsako leto nam mehkeje pade po telesu. (Pam Brown) Ljubezen je samodejna; razodeva se v radosti, lepoti, resnici in celo v solzah. Ljubezen živi ta trenutek: niti ni izgubljena v preteklosti niti ne hrepeni po prihodnosti. Ljubezen je ZDAJ! (Leo Buscaglia)

Ljubiti pomeni, da si želiš nekoga zaradi njega samega; da želiš uživati v njegovi lepoti in dobroti zaradi njiju samih, toda samo zaradi njega samega. (Étienne Gilson) Zaljubljen si bil, zato veš, kaj to pomeni: tvoje navdušenje ne samo nad ljubljeno osebo, temveč nad vsemi ljudmi, seboj in življenjem. Nenadoma vsepovsod opaziš lepoto in vznemirjenje. Ne bojiš se izpovedati svoje ljubezni: strastno, nežno, z besedami ali molkom. Počutiš se močnega, plemenitega in polnega življenja. (George Weinberg)

34

Picasso: Dekle s knjigo

kateri zapis vam je najbolj všeč, ter utemeljite, zakaj. • Pozanimajte se, zakaj so navedeni avtorji postali slavni. • Poskusite tudi sami napisati svojo lastno misel o ljubezni.


uvod

o d k r i va j m o l j u b e z e n s k a b e s e d i l a

Ljubezen Eno najbolj znanih in najlepših besedil o ljubezni je zapisano v Svetem pismu v 1. pismu Korinčanom (1. Kor 13,1–13), ki ga je napisal apostol Pavel: Ko bi govoril človeške in angelske jezike, ljubezni pa bi ne imel, sem postal brneč bron ali zveneče cimbale. In ko bi imel dar preroštva in ko bi poznal vse skrivnosti in imel vse spoznanje in ko bi imel vso vero, da bi gore prestavljal, ljubezni pa bi ne imel, nisem nič. In ko bi razdal vse svoje imetje, da bi nahranil lačne, in ko bi izročil svoje telo, da bi zgorel, ljubezni pa bi ne imel, mi nič ne koristi. Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva, ni nevoščljiva, ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje, ni brezobzirna, ne išče svojega, se ne da razdražiti, ne misli hudega. Ne želi si krivice, želi pa si resnice. Vse opraviči, vse veruje, vse upa, vse prenese. Ljubezen nikoli ne mine.

• •

Naštejte tiste vrednote, ki jih po mnenju pisca ljubezen presega. Katere lastnosti pripiše ljubezni? Izberite si tisto, ki vas najbolj pritegne, in utemeljite, zakaj.

razmislimo

Najbrž ni čustva, ki bi bilo pomembnejše in zanimivejše, kot je ljubezen. To je najbolj tvorno in najbolj osrečujoče čustvo, na katerem temeljijo najpomembnejši medosebni odnosi; je podlaga partnerstvu, družinskemu življenju, zakonski zvezi. Najbrž ni teme, ki bi bolj zanimala človeka, tako v medsebojnih odnosih, v vsakdanjih razgovorih, v umetnosti … Ljubezen je gonilna sila človekovega zbliževanja in življenjske moči, saj je za mnoge – od umetnikov, filozofov in verskih voditeljev – najpomembnejše in najvišje, kar zmore človek. Ljubezni je posvečen ogromen del umetnosti; od nekdaj je ljubezen prevzemala, navduševala in spravljala v obup.

Ljubezen

Ljubezen je zelo kompleksno (celovito in vsestransko) čustvo. Lahko jo povezujemo tudi z dejavnostmi (npr. ljubezen do učenja), z drugimi živimi bitji (ljubezen do živali; ljubezen do narave) in pojmi (ljubezen do glasbe). Definicij ljubezni je nešteto; prav tako obstaja več vrst ljubezni: telesna in duhovna ljubezen, materinska in očetovska ljubezen, ljubezen otrok do staršev, ljubezen do Boga, ljubezen do bližnjega, romantična ljubezen, platonska ljubezen, šolska ljubezen … Tudi ljubezen, ki se nanaša na spolna partnerja, ima lahko različne podobe: ljubezen na prvi pogled, bežna ljubezen, strastna ljubezenska obsedenost, zvesta in predana ljubezen, globoka in vznesena ljubezen, neomajna ljubezen.

35


uvod

o d k r i va j m o l j u b e z e n s k a b e s e d i l a

Že stara grščina je poznala vsaj tri različne besede za ljubezen: • eros pomeni vzneseno, telesno, erotično ljubezen. Latinska različica je amor; • philia pomeni ljubiteljski odnos do kakšne stvari. Tako vse slovenske besede grškega izvora, ki vsebujejo fil, pomenijo ljubezen do nečesa, npr. bibliofil (ljubitelj knjig); • agape pomeni ljubezen do bližnjega, karitativno dejavnost, pripravljenost pomagati. Latinska različica je karitas.

Filmska upodobitev Romea in Julije (Leonardo Di Caprio, Claire Danes)

Motiv ljubezni

36

Večno aktualni zapis usodne ljubezni med Romeom in Julijo je William Shakespeare za vse večne čase povzdignil med zvezde književne ustvarjalnosti. Ena od glavnih značilnosti te usodne ljubezni je njena neizpolnjenost. Na poti do skupne ljubezenske sreče sta se Romeo in Julija morala prebiti čez številne ovire. Prav v takšnem položaju neizpolnjenosti je za posameznika značilno vedno močnejše hrepenenje po ljubljeni osebi in vedno večja obsedenost z njo. Ljubezenska zgodba veronskih ljubimcev nas uči, da se usodna ljubezen hrani iz nedosegljivosti cilja, saj jo prav to naredi močno in silovito. Shakespearovo zgodbo z lahkoto prenesemo v današnji čas: starši postavijo zaljubljencema ovire, posledica tega je, da se njuna ljubezen stopnjuje, namesto da bi se ohladila. Istočasno se poveča tudi idealiziranje ljubljene osebe, ki se hrani s prepoved-


uvod

o d k r i va j m o l j u b e z e n s k a b e s e d i l a

jo medsebojnih stikov. V drugačnih okoliščinah bi se idealizirana podoba umaknila realni podobi partnerja, ki bi vključevala tudi manj lepe stvari.

• Obnovite Shakespearovo ljubezensko zgodbo med Romeom in Julijo (pomagajte si z berili za osnovno šolo, npr. Skrivno življenje besed). Kaj vas v zgodbi najbolj gane? • Zakaj je ljubezenski motiv Romea in Julije po vašem mnenju še vedno aktualen? • Za katero književno zvrst je ljubezenska tematika bolj značilna kot za dramatiko? Utemeljite svoj odgovor. • Navedite še nekaj književnih besedil z ljubezensko tematiko, ki ste jih spoznali v osnovni šoli.

razmislimo

Nič nenavadnega ni, da je tudi v besedni umetnosti ljubezen eden od glavnih motivov v vseh književnih obdobjih, smereh in zvrsteh. O njej so pisali pesniki, pisatelji in dramatiki. Največkrat je povezana z drugimi čustvi, bodisi sorodnimi (npr. privlačnost, prijateljstvo, strastnost, zavezanost, intimnost) bodisi nasprotnimi (sovraštvo, ljubosumnost, prezir, zavračanje, prizadetost).

Ljubezen v besedni umetnosti

Zgodba o Amorju in Psihi odkriva pravljični svet ljubezenske zveze med človeškim in nečloveškim bitjem, ki je vse od svojega nastanka v drugem stoletju n. št., ko jo je zapisal Lucij Apulej, spodbujala številne umetnike k poustvarjanju omenjenega motiva, tako v besedni kot v likovni umetnosti. William Shakespeare je zaslovel kot dramatik in pesnik. V znamenitem 18. sonetu je mojstrsko upesnil ljubezenski nagovor moškemu, kar je bila poleg pesniške oblike (angleški sonet) posebnost Shakespearovega ustvarjanja. 130. sonet pa v nasprotju z renesančnim poveličevanjem ženske lepote pred bralca postavi realno podobo ljubljene dame. France Prešeren je z ljubezensko temo med drugim zaznamoval svoje Gazele. I. gazela odkriva pesniško obliko kot podobo pesniškega ustvarjanja, najbolj znana III. gazela odstira značilen Prešernov motiv: neizpolnjeno romantično željo. Neizčrpen vir ljubezenske poezije so slovenske ljudske pesmi. Med tistimi, ki prikazujejo srečno ljubezensko zvezo, je pesem Škrjanček poje, žvrgoli; nekoliko bolj otožni sta V srcu se ljubezen melje in Vsi so prihajali, vendar ima v obeh ljubezensko hrepenenje srečen izid; Na briegu je vietar, ki ljubezensko temo upoveduje na humoren in igriv način, zaradi svojih jezikovnih posebnosti spomni na pokrajinsko raznolikost ljudskega slovstva.

37


uvod

o d k r i va j m o l j u b e z e n s k a b e s e d i l a

V izboru slovenskega ljubezenskega pripovedništva ima posebno mesto Tavčarjeva povest Cvetje v jeseni. Idilična ljubezen med mladim kmečkim dekletom in starejšim mestnim gospodom se konča tragično in pretresljivo, kar napoveduje že naslov, ki govori o cvetju, ki v jesenskem času nima dobrih obetov. Vendar prav naslov pušča odprto možnost za razmišljanje o Tavčarjevi ustvarjalni moči v poznih letih. Drugačne in težje zgodovinske čase odkriva kratki roman Ljubezen Marjana Rožanca. Glavni junak – mladoletni avtor – v okupirani Ljubljani doživlja vojno na svoj način; vsem hoče ustreči in ima vse ljudi neizmerno rad, saj ne pozna in ne loči nasprotnih si ideologij. Posebej ga zaznamuje prva ljubezenska izkušnja z dvema prostitutkama, ki njemu in bralcem zastavlja vprašanja o pravi in resnični ljubezni. Ljubezenska tematika se pojavlja tudi v slovenskih dramskih besedilih. Eno takih je radijska igra Milana Jesiha z naslovom Ljubiti. V njej se pogovarjata moški in ženska (On in Ona), ki si iz prizora v prizor nadevata različne vloge; prav tako se spreminjajo dogajalni kraji. Ljubezen v posameznih situacijah dobiva zelo različne obraze, skupni imenovalec vseh pa je hrepenenje po ljubezni. Nenavaden ljubezenski trikotnik nastopi v kratki zgodbi sodobnega slovenskega pisatelja Andreja Blatnika Vlažne stene. Ko se mož nekega dne vrne domov, najde pri ženi ljubimca, črnca. Zgodba, v kateri dialog, ki se odvija v kopalnici, odkriva posebnosti odnosa med moškim in žensko, bralca na koncu – v slogu kratke zgodbe – pušča brez prave razrešitve. V obsežnem ustvarjalnem opusu sodobnega slovenskega pesnika Cirila Zlobca imajo ljubezenski soneti posebno mesto. Sonet Sveta mesta tvojega telesa zanimivo povezuje dve področji človekovega udejstvovanja: erotiko in religijo. Vendar se izkaže, da je verska simbolika samo krinka za izrazito ljubezensko sporočilo pesmi. Ljubezen je glavna tema tudi sodobnih pesnic mlajše generacije. Med njimi ima izrazito vlogo Maja Vidmar. V pesmi Par z na videz romantično zgodbo na samotnem otoku predstavi zapleten ljubezenski odnos, v katerem so odpadle vse krinke idealiziranega partnerstva. Ljubezenski sklop končuje zanimiva ter napeta zgodbo o Anini in Niku, ki sta glavna junaka romana Berenikini kodri avtorice Aksinje Kermauner. Z glavno junakinjo, ki se od sošolcev razlikuje zaradi svoje bolezni pa tudi samosvojega razmišljanja, bralec trepeta za srečen razplet ljubezenske zveze z Nikom. Šele na koncu romana se razjasni, kakšno vlogo ima pri tem pravljica o čudovitih Berenikinih kodrih, ki jo napoveduje naslov.

38


15 mm

LIDIJA GOLC, VALENTINA KOBAL, KLEMEN LAH, BERNARDA LENARŠIČ

ODKRIVAJMO ŽIVLJENJE BESED 1, berilo za dijake 1. letnika srednjih strokovnih šol: • upošteva dijakovo predznanje iz osnovne šole; • omogoča bogat in premišljen izbor književnih odlomkov ljubezenskih besedil, znanstvenofantastičnih in mladinskih del s primeri iz vseh književnih zvrsti; • sistematično in pregledno predstavlja poglavja iz starejše zgodovine književnosti (do srednjega veka); • pri analizi posameznega književnega dela upošteva načelo šolske interpretacije; • spodbuja medpredmetne povezave in razumevanje širšega kulturno zgodovinskega ozadja. LIDIJA GOLC, VALENTINA KOBAL, KLEMEN LAH, BERNARDA LENARŠIČ

LIDIJA GOLC, VALENTINA KOBAL, KLEMEN LAH, BERNARDA LENARŠIČ

LIDIJA GOLC, VALENTINA KOBAL, KLEMEN LAH, BERNARDA LENARŠIČ

LIDIJA GOLC, VALENTINA KOBAL, KLEMEN LAH, BERNARDA LENARŠIČ

ODKRIVAJMO ŽIVLJENJE BESED 1, berilo za dijake 1. letnika srednjih strokovnih šol:

življenje besed

ODKRIVAJMO življenje besed

21,90 €

ODKRIVAJMO življenje besed

ODKRIVAJMO

ODKRIVAJMO življenje besed

življenje besed

ODKRIVAJMO življenje besed

DKRIVAJMO

ODKRIVAJMO življenje besed

ODKRIVAJMO življenje besed

Učbenik za slovenščino – književnost v 1. letniku srednjih strokovnih šol

ODKRIVAJMO življenje besed

Učbenik za slovenščino – književnost v 2. letniku srednjih strokovnih šol

ODKRIVAJMO življenje besed

Učbenik za slovenščino – književnost v 3. letniku srednjih strokovnih šol

21,90 €

ODKRIVAJMO življenje besed

• pri analizi posameznega književnega dela upošteva načelo šolske interpretacije;

odbuja medpredmetne povezave in razumevanje širšega kulturno zgodovinskega ozadja.

ODKRIVAJMO življenje besed

tično in pregledno predstavlja poglavja iz starejše zgodovine književnosti (do srednjega veka);

ODKRIVAJMO življenje besed

• upošteva dijakovo predznanje iz osnovne šole; znanstvenofantastičnih in mladinskih del s primeri iz vseh književnih zvrsti;

ODKRIVAJMO življenje besed

• sledi najnovejšemu učnemu načrtu za srednje strokovne šole; • omogoča bogat in premišljen izbor književnih odlomkov ljubezenskih besedil,

ODKRIVAJMO življenje besed

Učbenik za slovenščino – književnost v 4. letniku srednjih strokovnih šol

ODKRIVAJMO življenje besed

• sledi najnovejšemu učnemu načrtu za srednje strokovne šole;

ODKRIVAJMO življenje besed

Učbenik za slovenščino – književnost v 1. letniku srednjih strokovnih šol

oprema_ODKRIVAJMO_1.indd 1

4/8/10 12:23:16 PM

Berilo 1, Odkrivajmo življenje besed  

Učbenik za slovenščino - književnost v 1. letniku srednjih strokovnih šol

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you