Page 1

Nataša Potočnik

4

SLOVENŠČINA 4 UČBENIK ZA ČETRTI RAZRED OSNOVNE ŠOLE

UČBENIK ZA SLOVENski jezik V četrtem RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

Učbenik Slovenščina 4 upošteva vse novosti posodobljenega učnega načrta. Domišljen in izviren koncept: • sledi procesnemu in učnociljnemu načrtovanju pouka z uravnoteženim razvijanjem jezikovnega, besedilnega in pragmatičnega znanja; • tematska poglavja se začenjajo s kratkimi motivacijskimi nagovori in z opredelitvami učnih ciljev v posameznem poglavju; • razdelki PRAVOPISNI/PRAVOREČNI OPOMNIK, JEZIKOVNI KOTIČEK, SAMOSTOJNO DELO so učencem v pomoč pri sistematičnem pridobivanju znanja in pri doseganju izobraževalnih ciljev; • naloge za utrjevanje znanja so diferencirane in spodbujajo pisanje v zvezek; • velik poudarek je namenjen tvorjenju besedil ob domiselnem načrtu, ob t. i. »receptu« za pisanje besedil.

SlovenšČina 4, samostojni delovni zvezek, 1. del

SLOVENŠČINa 4 — uČbenik

Samostojni delovni zvezek SLOVENŠČINA 4 v dveh delih: • je popolnoma usklajen s poglavji in konceptom istoimenovanega (pripadajočega) učbenika; • omogoča sprotno zapisovanje in reševanje nalog; • spodbuja tvorjenje besedil in pisanje tudi v zvezek; • vsebuje več nalog za utrjevanje in usvajanje znanja.

Berilo 4, Razširi roke

SLOVENŠČINa 4

Slovenščina 4, samostojni delovni zvezek, 2. del

www.emka.si www.mladinska.com/sola 13,90 €


KLEPETALNICA Neuradni in uradni pogovor

SI ZA MARATON?

Prijavnica, novica, zapis števnikov do 100

KAZALO

KAZALO 7 11

VREMENSKA POSTAJA

19

ŽE VEŠ, KAJ BOŠ PO POKLICU?

25

KAJ SI PO HOROSKOPU?

35

GREMO V KNJIŽNICO

43

MI SCUSI, CHE ORE SONO? OPROSTITE, KOLIKO JE URA?

52

Vremenska napoved, besedna družina

Opis poklica, vejica pri naštevanju

Glas/črka e

Pripoved, poved

Besedno/nebesedno sporazumevanje,

materni/tuji jezik, s/z, k/h, poved, beseda

KAKŠEN ČUDOVIT DAN!

61

Pripovedna, vprašalna, vzklična, trdilna in nikalna poved

3


pripovedna, vprašalna, vzklična poved, trdilna in nikalna poved

KAKSEN CUDOVIT DAN! Čudovit dan je lahko, kadar se po številnih deževnih in meglenih dnevih prebudimo v sončen dan. Čudovit dan je lahko, kadar gremo z družino na izlet ali kadar doživimo uspeh. Takrat smo srečni ali navdušeni. Kakšen pa je tvoj čudoviti dan?

V tem poglavju te ne moremo zares peljati na izlet, boš pa veliko vzklikal/-a, pripovedoval/-a o svojih doživetjih in spraševal/-a. Poslušal/-a boš pogovor in prepoznal/-a pripovedne, vprašalne in vzklične povedi. Naučil/-a se boš, kako trditev zanikamo in kako to napišemo.

Na koncu poglavja boš v besedilu prepoznal/-a pripovedno, vprašalno in vzklično poved. Znal/-a jih boš pravilno zapisati in prebrati (izgovoriti). Prepoznal/-a boš trdilne in nikalne povedi ter jih znal/-a pravilno ustno in pisno tvoriti.

61


Poslušaj pogovor med Veroniko in Nacetom. Kje sta se srečala Veronika in Nace? Kdo je začel pogovor? O čem sta se pogovarjala? Katero tekmo sta si prišla ogledat? V kateri vrsti bosta sedela? Ponovno poslušaj in odgovori. Ali je Nace pričakoval Veroniko na tekmi? Kaj je vzkliknil, ko jo je zagledal? Kaj jo je vprašal? Kaj je odgovorila Veronika? Kaj je Nace vzklikal čisto na koncu pogovora? Pogovor med Veroniko in Nacetom glasno preberite. – – – – – – – – – –

O, Veronika! Kaj pa ti tukaj? S starši sem prišla na tekmo. Pa ti? Si kar sam? Ne, ne, bratranec me je pripeljal. Oba sva velika navijača. Tudi meni je všeč košarka. Komaj čakam, da se začne. Danes sem prvič tukaj. Kje pa sediš? Si kje blizu mene? V peti vrsti sem. Super! Jaz tudi! Potem se bova lahko še videla. Ja. Zdaj pa morava na tribuno, tekma se bo vsak čas začela. Pojdiva. Glej, že prihajajo! Dajmo, naši! Dajmo, naši!

Kako si prebral/-a prvo poved – glasno ali tiho? Si vzkliknil/-a ali si mirno prebral/-a? Koliko je povedi? Kam si šel/šla z glasom na koncu druge povedi – navzgor ali navzdol? Kam si šel/šla z glasom na koncu tretje povedi?

62


JEZIKOVNI KOTIČEK O, Petra! Super! Dajmo, naši! … so VZKLIČNE POVEDI. Vzklikamo, kadar smo veseli, navdušeni, prestrašeni, jezni, osupli … Na koncu vzkličnih povedi pišemo KLICAJ. Kaj pa ti tukaj? Si kar sam? Kje pa sediš? … so VPRAŠALNE POVEDI. Na koncu vprašalnih povedi pišemo VPRAŠAJ. S starši sem prišla na tekmo. Danes sem prvič tukaj. V peti vrsti sem. … so PRIPOVEDNE POVEDI. Na koncu pripovednih povedi pišemo PIKO. V pogovoru med Veroniko in Nacetom preštej vzklične, pripovedne in vprašalne povedi. Preberi naslednje povedi tako, da boš šel/šla z glasom pravilno navzgor, navzdol ali pa boš glasneje vzkliknil/-a. Ravnaj se po končnih ločilih. Juhu, na morju smo!

Ali gremo lahko takoj na plažo?

Najprej pomagajta odnesti prtljago.

Luka: Oči, ali mi boš takoj napihnil čoln? Oče: Počakaj, da najdem tlačilko. Tim: Jo že imam! Luka: Uh, je mrzla voda! Mama: Tim, si se namazal s kremo za sončenje? Tim: Luka, poglej to! (Najde morsko zvezdo in jo potegne iz vode.) Oče: Takoj jo daj nazaj v morje! Poginila bo! Tim: Saj bom, samo pogledava jo. Mama in oče: Kdo gre z nama v vodo? Luka in Tim: Prehitela vaju bova! Gremo! 63


Tvori povedi ob slikah. Napiši vsaj po pet pripovednih, vprašalnih in vzkličnih povedi. Uporabi prava končna ločila.

Luka in Tim sta se po popoldanskem čofotanju v vodi sporekla. Preberi, kaj sta govorila.

DAJ mi veslo!

Veslo NI tvoje!

Ne dam ti vesla! Veslo je moje!

64


Daj mi veslo! Veslo je moje! Povedal bom očetu! Vzel ti bom masko! Skril ti bom plavutke! Sam grem v vodo! Lovil bom ribe! Skregan sem s tabo!

Ne dam ti vesla! Veslo ni tvoje! Ne boš povedal očetu! Ne boš mi vzel maske! Ne boš mi skril plavutk! Ne greš sam v vodo! Ne boš lovil rib! Nisi skregan z mano!

JEZIKOVNI KOTIČEK Tim TRDI, da je veslo njegovo. Luka to ZANIKA. Timove povedi so TRDILNE, Lukove pa NIKALNE.

S katero besedo je Luka največkrat zanikal Timove trditve? V drugi povedi je še ena beseda za zanikanje. Poišči jo.

PRAVOPISNI OPOMNIK Trdilne povedi po navadi zanikamo z besedo NE, včasih tudi z besedo NI: delam – ne delam, je delal – ni delal. Vedno ju pišemo LOČENO od naslednje besede.

Preberi zadnji par povedi. Ali je beseda NI napisana ločeno? SAMO kadar zanikamo besede sem, hočem, imam, besedi NE in NI združimo skupaj z naslednjo besedo: sem – nisem hočem – nočem imam – nimam. Zanikaj naslednje povedi. Prepiši jih v zvezek. Petra je bolna. Leži v postelji. Mama ji meri temperaturo. Oče kuha čaj. Sestra ji bo prebrala knjigo. Sošolka ji je prinesla zvezke. Zvečer se Petra počuti bolje. Naslednji dan bo šla v šolo.

65


VAJE 1.

Preberi besedilo in poišči nikalne in trdilne povedi. Preštej jih. Razvrsti jih in jih prepiši na pravo mesto v preglednici. Preglednico prepiši v zvezek.

Pika Nogavička ni imela počitnic. Zato je bila žalostna. Začela je hoditi v šolo. Vendar se ni znala primerno vesti. Jezikala je. Računati sploh ni znala. Sredi pouka je pripovedovala izmišljene zgodbe. Učiteljica je bila slabe volje. Pika se ji je opravičevala. Poiskala je Gospoda Ficka in odšla domov. V šolo ne bo več hodila.

Trdilne povedi

Nikalne povedi

SAMOSTOJNO DELO V svoji priljubljeni reviji poišči zanimiv kratek članek. Prilepi ga v zvezek in ga prepiši tako, da boš trdilne povedi spremenil/-a v nikalne, nikalne povedi pa v trdilne. 66


Nataša Potočnik

4

SLOVENŠČINA 4 UČBENIK ZA ČETRTI RAZRED OSNOVNE ŠOLE

UČBENIK ZA SLOVENski jezik V četrtem RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

Učbenik Slovenščina 4 upošteva vse novosti posodobljenega učnega načrta. Domišljen in izviren koncept: • sledi procesnemu in učnociljnemu načrtovanju pouka z uravnoteženim razvijanjem jezikovnega, besedilnega in pragmatičnega znanja; • tematska poglavja se začenjajo s kratkimi motivacijskimi nagovori in z opredelitvami učnih ciljev v posameznem poglavju; • razdelki PRAVOPISNI/PRAVOREČNI OPOMNIK, JEZIKOVNI KOTIČEK, SAMOSTOJNO DELO so učencem v pomoč pri sistematičnem pridobivanju znanja in pri doseganju izobraževalnih ciljev; • naloge za utrjevanje znanja so diferencirane in spodbujajo pisanje v zvezek; • velik poudarek je namenjen tvorjenju besedil ob domiselnem načrtu, ob t. i. »receptu« za pisanje besedil.

SlovenšČina 4, samostojni delovni zvezek, 1. del

SLOVENŠČINa 4 — uČbenik

Samostojni delovni zvezek SLOVENŠČINA 4 v dveh delih: • je popolnoma usklajen s poglavji in konceptom istoimenovanega (pripadajočega) učbenika; • omogoča sprotno zapisovanje in reševanje nalog; • spodbuja tvorjenje besedil in pisanje tudi v zvezek; • vsebuje več nalog za utrjevanje in usvajanje znanja.

Berilo 4, Razširi roke

SLOVENŠČINa 4

Slovenščina 4, samostojni delovni zvezek, 2. del

www.emka.si www.mladinska.com/sola 13,90 €

Slovenščina 4, učbenik  

Učbenik za slovenski jezik v četrtem razredu osnovne šole po posodobljenem učnem načrtu

Advertisement