Page 1


1 ALPHABET

1.

POTUJ PO ČRTICAH IN NAPIŠI ANGLEŠKO ABECEDO.

2.

OGLEJ SI OBE ABECEDI. Z RDEČO BARVICO OBKROŽI ČRKE, KI JIH NAJDEŠ LE V SLOVENSKI IN LE V ANGLEŠKI ABECEDI. NATO DOPOLNI POVEDI.

SLOVENSKA ABECEDA

ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ

ANGLEŠKA ABECEDA

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Slovenska abeceda je sestavljena iz ______ črk. Angleška abeceda je sestavljena iz ______ črk.

Črke, ki so le v slovenski abecedi: _______

_______

________

Črke, ki so le v angleški abecedi: _______

_______

________

1 ALPHABET

_______

1


4.

IZBERI BESEDE IN JIH NAPIŠI POLEG ČRK.

A B C D E F G H I J K L M

five

apple

girl hamster kite apple cat ball lion dog mum ice cream jumper eight 1 ALPHABET

3


7.

NAPIŠI.

12

34

1 2 34

1 3 2 4

1

8.

2 3 4

V BESEDAH OBKROŽI VSE ČRKE W. NATO BESEDE VEČKRAT ZAPIŠI Z MALIMI PISANIMI ČRKAMI.

WINDOW

CLOWN

COW

RAINBOW

OWL

1 ALPHABET

6


1.

2 COLOURS POIMENUJ BARVE, TAKO DA POLEG ZAPISANE BARVE NAPIŠEŠ ŠTEVILKO.

2

1

3

4

6

5

8

____ brown

____ yellow

5 red ____

7

____ purple

9

10

____ black ____ white

____ orange

____ pink ____ blue 2.

____ green

POVEŽI. BLACK

BROW

N

yel low

GREEN

BLUE RED

PI

OR

NK

E ANG

pu

rp

le

WH

2 COLOURS

ITE

11


14. OGLEJ SI ILUSTRACIJE IN DOPOLNI POVEDI.

1. I'm ____________ years old.

2. My lucky number is __________.

ONE ZERO THREE 3. My telephone number is _______ _______ _______ __________ __________ __________ __________ _________ _________. How old are you?

4. I live at number __________.

I’m three.

5. I've got ___________ balloons.

15. DOPOLNI BESEDILO.

1. My name is Bing. I’m

2 ________ years old.

2. My favourite colour is 3. I also like

_________________ .

________ and

4. My lucky number is

___________.

8 _____________.

5. My telephone number is

315 794

_________ _________ _________ _________ _________ _________.

3 NUMBERS TO 10

26


1.

BESEDE POVEŽI S ŠOLSKIMI PREDMETI, TAKO DA V KVADRAT NAPIŠEŠ ŠTEVILKO.

4 IN MY BAG

1

1. A RUBBER 2. A RULER 3. A SHARPENER 4. A BOOK 5. A PENCIL CASE 6. FELT TIPS 7. A CD 8. A PENCIL 9. COLOURED PENCILS 10. A PEN

4 IN MY BAG

27


8.

PREBERI IN ODGOVORI S

1. I'VE GOT A BOOK.

4. MY FAVOURITE COLOUR IS GREEN.

7. I'M FOUR.

(RES JE) ALI

2. I'VE GOT A PENCIL.

5. MY FAVOURITE COLOUR IS BLUE.

8. I'M SIX.

4 IN MY BAG

(NI RES).

3. I'VE GOT A RUBBER.

6. MY FAVOURITE COLOUR IS PURPLE.

9. I'M SEVEN.

34


Profile for Andreja Petrovčič

Angleščina 4, Na lov za besedami  

Naloge z rešitvami za utrjevanje angleškega besedišča v 4. razredu OŠ

Angleščina 4, Na lov za besedami  

Naloge z rešitvami za utrjevanje angleškega besedišča v 4. razredu OŠ

Profile for andrejape
Advertisement