Page 7

14. OGLEJ SI ILUSTRACIJE IN DOPOLNI POVEDI.

1. I'm ____________ years old.

2. My lucky number is __________.

ONE ZERO THREE 3. My telephone number is _______ _______ _______ __________ __________ __________ __________ _________ _________. How old are you?

4. I live at number __________.

I’m three.

5. I've got ___________ balloons.

15. DOPOLNI BESEDILO.

1. My name is Bing. I’m

2 ________ years old.

2. My favourite colour is 3. I also like

_________________ .

________ and

4. My lucky number is

___________.

8 _____________.

5. My telephone number is

315 794

_________ _________ _________ _________ _________ _________.

3 NUMBERS TO 10

26

Profile for Andreja Petrovčič

Angleščina 4, Na lov za besedami  

Naloge z rešitvami za utrjevanje angleškega besedišča v 4. razredu OŠ

Angleščina 4, Na lov za besedami  

Naloge z rešitvami za utrjevanje angleškega besedišča v 4. razredu OŠ

Profile for andrejape
Advertisement